02-08-2011 - <img align="left" hspace="5" width="75
Bronlink | Poster: visionair.nl
Merel: een vroege beschavind kan altijd, of hij technisch vergevorderd was? Als zo'n beschaving in de ijstijdperiode bloeide en de steden stonden op laagvlaktes, dan liggen ze nu ergens onder de zeespiegel en modder.
Een god met een vliegende wagen is trouwens wel indrukwekkender dan eentje die zich per paard of te voet moet verplaatsen, die vliegende wagens kunnen natuurlijk ook een publiciteitsstunt zijn geweest van bijvoorbeeld priesters uit die tijd
Op 02-08-2011 20:56:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos: Hoe vaak is deze discussie gevoerd?
Op 03-08-2011 1:05:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Antilochos:

Hoe vaak is deze discussie gevoerd?

Heel vaak. En hij zal nog vele jaren voortduren. Tot het moment dat onomstotelijk wordt aangetoond dat er in het verleden een ver gevorderde beschaving is geweest.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 03-08-2011 11:12:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: Maar waarom en waardoor is deze ontwikkelde beschaving verdwenen? Dat is de vraag.
Op 03-08-2011 11:34:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arnold71:

Maar waarom en waardoor is deze ontwikkelde beschaving verdwenen? Dat is de vraag.

Je stelt de vraag verkeerd ; wàs er wel ooit een 'technisch vergevorderde beschaving' om te verdwijnen .....


Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 11:49:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
arnold71:

Maar waarom en waardoor is deze ontwikkelde beschaving verdwenen? Dat is de vraag.

Nee, de vraag is of er zo'n ontwikkelde beschaving was. Pas als die vraag met 'ja' is beantwoord, ga je je afvragen waar die beschaving dan gebleven is.

(En daarbij moet je je dan ook afvragen of die beschaving dan werkelijk is verdwenen of juist bron is geweest van nieuwe beschavingen en dus feitelijk nooit verdwenen is. Maar dat is voor later.)
No shit, Sherlock
Op 03-08-2011 11:49:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Twee zielen...
No shit, Sherlock
Op 03-08-2011 11:50:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Antilochos:

Hoe vaak is deze discussie gevoerd?

Heel vaak. En hij zal nog vele jaren voortduren. Tot het moment dat onomstotelijk wordt aangetoond dat er in het verleden een ver gevorderde beschaving is geweest.

Er worden al zodanig lang systematische archeologische opgravingen uitgevoerd, over heel de wereld, dat men veilig kan stellen dat een fameuze 'technisch vergevorderde beschaving' nooit bestaan heeft ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 11:53:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Merel:

een vroege beschavind kan altijd, of hij technisch vergevorderd was? Als zo'n beschaving in de ijstijdperiode bloeide en de steden stonden op laagvlaktes, dan liggen ze nu ergens onder de zeespiegel en modder.
Een god met een vliegende wagen is trouwens wel indrukwekkender dan eentje die zich per paard of te voet moet verplaatsen, die vliegende wagens kunnen natuurlijk ook een publiciteitsstunt zijn geweest van bijvoorbeeld priesters uit die tijd

IJstijden zijn niet bevorderlijk voor beschavingen ... IJstijden laten simpelweg geen beschaving toe, omdat het aantal individuen beperkt wordt door de harde levensomstandigheden. Enkel kleine, rond grotsystemen rondtrekkende groepen jagers/verzamelaars zijn mogelijk. Je kan dus veilig stellen dat er geen 'IJstijd-beschavingen' waren.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 11:58:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Merel: ook niet in gebieden langs de evenaar? Als je met google maps naar het gebied Cuba - Mexico -Bahamas kijkt heb je een groot stuk land dat bij een behoorlijk lagere zeespiegel droog komt te liggen.
Enige tijd geleden was er een melding van vondsten van potten en dierenbotten in de monding van een Indiase rivier. Ik weet even niet meer welke, het was aan de oostkant van India. Dat zou kunnen wijzen op een oude nederzetting, maar dat is voer voor de onderwaterarcheologen.

Nog even ter aanvulling : ik geloof dus niet dat Atlantis daar heeft gelegen
(bericht gewijzigd op 3-8-2011 12:46:13)
Op 03-08-2011 0:41:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Merel:

ook niet in gebieden langs de evenaar? Als je met google maps naar het gebied Cuba - Mexico -Bahamas kijkt heb je een groot stuk land dat bij een behoorlijk lagere zeespiegel droog komt te liggen.
Enige tijd geleden was er een melding van vondsten van potten en dierenbotten in de monding van een Indiase rivier. Ik weet even niet meer welke, het was aan de oostkant van India. Dat zou kunnen wijzen op een oude nederzetting, maar dat is voer voor de onderwaterarcheologen.

Nog even ter aanvulling : ik geloof dus niet dat Atlantis daar heeft gelegen

Merel, je had het over IJstijd-beschavingen. De laatste IJstijd eindigde ongeveer 11.500 jaar geleden, dat is 9.500 vC. Nergens ter wereld waren er beschavingen in die tijd. Er zijn effectief (vele) nederzettingen met die ouderdom, maar dat zijn slechts nederzettingen. Een nederzetting, als zij blijft bestaan en evolueren, kan een beschaving worden. Een beschaving is een cluster van staten en/of stadstaten met steden met een autonome administratie en met openbare gebouwen.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 13:17:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeEchte: De vroegere mens vestigde zich over het algemeen aan of langs de kusten. Als er vroegere beschavingen hebben bestaan dan zijn die vrijwel zeker ook daar ontstaan. Na de laatste ijstijd is de zeespiegel met ongeveer 130 meter gestegen. Dat er geen restanten van eventuele beschavingen zijn te vinden is dus niet zo onlogisch, aangezien ze dan zeer ver uit de huidige kusten onder een massa water zijn verdwenen.
Vondsten als die van Yonaguni zouden kunnen bewijzen dat er inderdaad eerdere beschavingen zijn geweest, maar dit vergt nog wel veel nader onderzoek en vooral het loslaten van dogmatische denkwijzen van het merendeel der huidige 'wetenschappers' en heur slaafs volgende aanhangers.
(bericht gewijzigd op 3-8-2011 14:22:22)
Love to Love
Op 03-08-2011 14:10:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Merel: @ Phoenix : Klopt, ben ik ook helemaal met je eens. Maar met de veranderde vegetatiezones, klimaatzones en zeespiegel uit die tijd is het niet uit te sluiten dat er culturen of zelfs een beschaving is geweest. Of dat ooit te bewijzen is, is weer iets anders. Maar ik vind het persoonlijk de moeite waard om de deur op een kier te laten, dat we iets niet hebben gevonden wil niet zeggen dat het er niet is (geweest).
Op 03-08-2011 16:12:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Atlas:
DeEchte:

De vroegere mens vestigde zich over het algemeen aan of langs de kusten. Als er vroegere beschavingen hebben bestaan dan zijn die vrijwel zeker ook daar ontstaan. Na de laatste ijstijd is de zeespiegel met ongeveer 130 meter gestegen. Dat er geen restanten van eventuele beschavingen zijn te vinden is dus niet zo onlogisch, aangezien ze dan zeer ver uit de huidige kusten onder een massa water zijn verdwenen.
Vondsten als die van Yonaguni zouden kunnen bewijzen dat er inderdaad eerdere beschavingen zijn geweest, maar dit vergt nog wel veel nader onderzoek en vooral het loslaten van dogmatische denkwijzen van het merendeel der huidige 'wetenschappers' en heur slaafs volgende aanhangers.


Juist na de laatste ijstijd werden de omstandigheden voor het (verder) ontwikkelen van een beschaving gunstig. Als je er al vanuit gaat dat er op het hoogtepunt van de laatste ijstijd een ver ontwikkelde beschaving was, dan moet die bij het gunstiger worden van de leefomstandigheden door de opwarming toch in staat zijn geweest de nederzettingen naar hoger gelegen land te verplaatsen. De stijging van de zeespiegel met 130 meter duurde tenslotte duizenden jaren en men kon dus steeds tijdig verhuizen naar weer een hoger stuk land en de beschaving verder ontwikkelen. Verder vestigde de vroegere mens zich niet over het algemeen alleen aan of langs de kusten maar in de nabijheid van zoet water. Dit kan dus ook een rivier of meer in het binnenland zijn, plaatsen die ook nu gewoon toegankelijk zijn. Als er in die tijd vergevorderde beschavingen zouden zijn geweest, dan zouden er sporen van moeten zijn. Verder, misschien was de totale populatie en concentratie van de mensheid in de ijstijd nog te klein om al een vergevorderde beschaving te vormen.
Op 03-08-2011 18:29:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: Wat Atlas al aangeeft is wel waarschijnlijk. Er zullen toch zeker mensen geweest zijn die de overstromingen zijn ontvlucht. Op zich verklaart dat dan ook waarom beginnende beschavingen, zoals die van de Egyptenaren, ineens een vliegende start kregen met de wiskundige en astronomische kennis afkomstig van de overlevenden. Ook Plato kan naar deze beschaving verwezen hebben. Een geavanceerde beschaving die ten onder ging aan het water. Hij had zijn verhaal tenslotte ook verkregen via een egyptische overlevering.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 03-08-2011 18:53:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: @Phoenix

Als er nu een nieuwe ijstijd zou onstaan zal dat dan het einde betekenen van onze Westerse beschaving.? Je zegt dat een ijstijd geen beschaving heel laat. Dat geldt misschien voor beschavingen in het verre verleden. Met onze huidige techniek en middelen zullen we het wel overleven. Dus als er ooit een einde komt aan onze beschaving zal het niet de enorme kou zijn die ons de kop gaat kosten.
Op 03-08-2011 19:42:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Wat Atlas al aangeeft is wel waarschijnlijk. Er zullen toch zeker mensen geweest zijn die de overstromingen zijn ontvlucht. Op zich verklaart dat dan ook waarom beginnende beschavingen, zoals die van de Egyptenaren, ineens een vliegende start kregen met de wiskundige en astronomische kennis afkomstig van de overlevenden. Ook Plato kan naar deze beschaving verwezen hebben. Een geavanceerde beschaving die ten onder ging aan het water. Hij had zijn verhaal tenslotte ook verkregen via een egyptische overlevering.


Het Oude Egypte kreeg helemaal geen 'vliegende start'. Denk je misschien dat de Eerste Dynastie er plotseling was ? In Egypte is de evolutie van nederzettingen over dorpen en proto-steden naar steden duidelijk archeologisch gedocumenteerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorisch_Egypte
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 20:04:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arnold71:

@Phoenix

Als er nu een nieuwe ijstijd zou onstaan zal dat dan het einde betekenen van onze Westerse beschaving.? Je zegt dat een ijstijd geen beschaving heel laat. Dat geldt misschien voor beschavingen in het verre verleden. Met onze huidige techniek en middelen zullen we het wel overleven. Dus als er ooit een einde komt aan onze beschaving zal het niet de enorme kou zijn die ons de kop gaat kosten.

Deze nieuwe ijstijd zou alleszins onze populatie uitdunnen. Vergeet niet dat constante, zware vriestemperaturen niet toelaten dat landbouwgewassen groeien. Ook onze veestapel zou uitgeroeid worden. Uiterst belangrijke infrastructuren, zoals gas,- water,- en electriciteitsnetwerken zouden voor het grootste gedeelte uitvallen. Onze wegen zouden veel sneller vervallen, enz. enz. ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 20:09:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Atlas zei ;

"Verder, misschien was de totale populatie en concentratie van de mensheid in de ijstijd nog te klein om al een vergevorderde beschaving te vormen".

Het is een zekerheid dat Pleistocene populaties in gebieden met constante, zware vriestemperaturen zeer dun waren omdat zulke zware omstandigheden simpelweg een veelheid aan individuen, en dus beschaving, niet toelaat.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 20:14:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: In het jaar 1900 is de wereldbevolking 1 miljard,
100 jaar later in 2011 is de wereldbevolking 7 miljard.
Hoeveel miljoen jaar geleden was er een ijstijd?
65 miljoen jaar?
Reken maar uit zou ik zeggen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 03-08-2011 22:21:18 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Wat ik wel weet is dat men vroeger wel in staat was om duurzame gebruiksvoorwerpen te produceren en tegenwoordig gaat alles in no-time kapoet.

Over een paar miljoen jaar zal er weinig terug te vinden zijn van onze beschaving en als ze wat opgraven zal dat vast van een eerdere beschaving zijn.

Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 03-08-2011 22:58:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
armuth:

In het jaar 1900 is de wereldbevolking 1 miljard,
100 jaar later in 2011 is de wereldbevolking 7 miljard.
Hoeveel miljoen jaar geleden was er een ijstijd?
65 miljoen jaar?
Reken maar uit zou ik zeggen.

De laatste ijstijd eindigde ongeveer 11.500 jaar geleden.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 03-08-2011 23:09:08 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Phoenix:

Blasfemist:

Wat Atlas al aangeeft is wel waarschijnlijk. Er zullen toch zeker mensen geweest zijn die de overstromingen zijn ontvlucht. Op zich verklaart dat dan ook waarom beginnende beschavingen, zoals die van de Egyptenaren, ineens een vliegende start kregen met de wiskundige en astronomische kennis afkomstig van de overlevenden. Ook Plato kan naar deze beschaving verwezen hebben. Een geavanceerde beschaving die ten onder ging aan het water. Hij had zijn verhaal tenslotte ook verkregen via een egyptische overlevering.


Het Oude Egypte kreeg helemaal geen 'vliegende start'. Denk je misschien dat de Eerste Dynastie er plotseling was ? In Egypte is de evolutie van nederzettingen over dorpen en proto-steden naar steden duidelijk archeologisch gedocumenteerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorisch_Egypte

Uiteraard geld dat voor de nederzettingen, want die mensen woonden daar al en zouden vervolgens mogelijk informatie betreffende wiskunde en astronomie hebben kunnen verkrijgen van een eerdere beschaving.
Het verklaart ook waarom het maar 1x gelukt is om een enorme piramide neer te zetten. Vanaf dat moment lijkt de kennis langzaam verloren te zijn gegaan.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 04-08-2011 0:35:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: Hoe kan het dat het schaakspel, tarotkaarten en het oudste boek ooit, de i tjing al die oude beschavingen hebben overleeft? Dit zijn zaken die al duizenden jaren oud zijn. Die hebben de tand des tijds overleeft in barre omstandigheden.

Op 04-08-2011 1:55:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Phoenix:

Blasfemist:

Wat Atlas al aangeeft is wel waarschijnlijk. Er zullen toch zeker mensen geweest zijn die de overstromingen zijn ontvlucht. Op zich verklaart dat dan ook waarom beginnende beschavingen, zoals die van de Egyptenaren, ineens een vliegende start kregen met de wiskundige en astronomische kennis afkomstig van de overlevenden. Ook Plato kan naar deze beschaving verwezen hebben. Een geavanceerde beschaving die ten onder ging aan het water. Hij had zijn verhaal tenslotte ook verkregen via een egyptische overlevering.


Het Oude Egypte kreeg helemaal geen 'vliegende start'. Denk je misschien dat de Eerste Dynastie er plotseling was ? In Egypte is de evolutie van nederzettingen over dorpen en proto-steden naar steden duidelijk archeologisch gedocumenteerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorisch_Egypte

Uiteraard geld dat voor de nederzettingen, want die mensen woonden daar al en zouden vervolgens mogelijk informatie betreffende wiskunde en astronomie hebben kunnen verkrijgen van een eerdere beschaving.
Het verklaart ook waarom het maar 1x gelukt is om een enorme piramide neer te zetten. Vanaf dat moment lijkt de kennis langzaam verloren te zijn gegaan.

1 enorme piramide ? En die van Khafre dan, vlak naast die van Khufu, nooit opgevallen ?

Khafre's piramide is ongeveer even groot als die van Khufu ... en krijgt véél minder aandacht omdat het gangenstelsel en de kamers ondergronds liggen, zoals trouwens bij 98% van de Egyptische piramiden.

Menkaure's piramide is nochtans ook nog groot genoeg. En zelfs na de Vierde Dynastie werden relatief grote piramiden gebouwd.

En wat dan met de alleereerste piramide, de trappiramide van Djoser ? Kleintje ? Nee hoor, zeker niet voor een allereerste piramide ...

En de Rode Piramide dan van Snofroe te Dasjoer, de eerste echte piramide ... ? Ook uit de Vierde Dynastie.

Zou je je niet eerst even verdiepen in de architectuur van het Oude Egypte ?

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 04-08-2011 8:18:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: De Piramides zijn ongeveer 4000 jaar oud.
Vroeger bestonden er ook reuzen en die leven langer dan 120 jaar.
In 4000 jaar is de populatie van de mens gegroeid
tot ruim 6 miljard in 1900 en tot een kleine 7 miljard in 2000.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 04-08-2011 9:02:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Merel: Volgens een televisieprogramma eerder deze week ontstonden de eerste nederzettingen en steden langs de Nijl door klimaatvluchtelingen uit de Sahara, toen dat woestijn werd. Of het waar is weet ik niet, maar ik vond het een interessante stelling. Zal volgende maand eens kijken of die theorie klopt.
Op 04-08-2011 9:50:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Phoenix:

1 enorme piramide ? En die van Khafre dan, vlak naast die van Khufu, nooit opgevallen ?

bla bla bla

Zou je je niet eerst even verdiepen in de architectuur van het Oude Egypte ?


Toch fijn dat we hier op GW iemand hebben die de waarheid in pacht heeft. Wat een mazzel hebben wij.
Of wacht... ohnee... hij leest ook gewoon dingen net als iedereen, alleen hij gaat ze dan verklaren als zijnde de waarheid en drammerig lopen herhalen. Terwijl het zaken betreft die NIEMAND met zekerheid weet. Zelfs niet diegene die er daadwerkelijk onderzoeken naar hebben gedaan.
( zo las ik net op een ander topic dat Phoe-niks de enige is die precies weet, zonder twijfel, hoe het heelal is ontstaan. Heel bijzonder. )

Phoeniks, lezen kunnen we allemaal en theorieën blijven theorieën. Dat jij ze ergens hebt gelezen en ze aannemelijk vindt klinken zegt NIKS.
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 04-08-2011 10:44:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
armuth:

De Piramides zijn ongeveer 4000 jaar oud.
Vroeger bestonden er ook reuzen en die leven langer dan 120 jaar.
In 4000 jaar is de populatie van de mens gegroeid
tot ruim 6 miljard in 1900 en tot een kleine 7 miljard in 2000.

Welke piramides zijn 4000 jaar oud ?

Er zijn er zoveel .....
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 04-08-2011 10:51:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Merel:

Volgens een televisieprogramma eerder deze week ontstonden de eerste nederzettingen en steden langs de Nijl door klimaatvluchtelingen uit de Sahara, toen dat woestijn werd. Of het waar is weet ik niet, maar ik vond het een interessante stelling. Zal volgende maand eens kijken of die theorie klopt.

Dat klopt, je kan het hier lezen ;

"Veranderingen in het klimaat leidden tot de uitdroging van Egypte rond het 8e millennium voor Christus. Zo'n 6000 tot 4000 jaar geleden trad in de Sahara en Arabië een abrupte verwoestijning op[1]. Uiteindelijk vormde zich een woestijn, de Sahara (c. 2500 v.Chr.). De oude stammen migreerden natuurlijk naar de rivier de Nijl waar zij een geregelde landbouweconomie ontwikkelden".

Bron ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 04-08-2011 10:55:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
CCRider:

Phoenix:

1 enorme piramide ? En die van Khafre dan, vlak naast die van Khufu, nooit opgevallen ?

bla bla bla

Zou je je niet eerst even verdiepen in de architectuur van het Oude Egypte ?


Toch fijn dat we hier op GW iemand hebben die de waarheid in pacht heeft. Wat een mazzel hebben wij.
Of wacht... ohnee... hij leest ook gewoon dingen net als iedereen, alleen hij gaat ze dan verklaren als zijnde de waarheid en drammerig lopen herhalen. Terwijl het zaken betreft die NIEMAND met zekerheid weet. Zelfs niet diegene die er daadwerkelijk onderzoeken naar hebben gedaan.
( zo las ik net op een ander topic dat Phoe-niks de enige is die precies weet, zonder twijfel, hoe het heelal is ontstaan. Heel bijzonder. )

Phoeniks, lezen kunnen we allemaal en theorieën blijven theorieën. Dat jij ze ergens hebt gelezen en ze aannemelijk vindt klinken zegt NIKS.


Ik maakte gewoon een opsomming van grote Egyptische piramiden, buiten die van Cheops ..... Die piramiden bestaan gewoon, het is een fysische, feitelijke waarneming ..... Wat heeft deze feitelijke opsomming dan te maken met "zaken die NIEMAND met zekerheid weet" ..... ? Ziet de ene persoon dan die piramiden wel en de andere niet ..... ? Of wàt bedoel je nu precies ?

Verder heb ik nérgens beweerd dat ik 'weet' hoe het Heelal ontstaan is ..... De theorie van een Pulserend Heelal lijkt mij het meest logische. Dat is alles.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 04-08-2011 11:04:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
CCRider:

lezen kunnen we allemaal en theorieën blijven theorieën. Dat jij ze ergens hebt gelezen en ze aannemelijk vindt klinken zegt NIKS.


amen to that, wat voor stelligheden ik hier weer lees die op zn minst voor diverse verschillende interpretaties vatbaar zijn...

een leuke uitdaging voor wie denkt dat er geen eerdere hoog ontwikkelde beschavingen geweest zijn, de legendarische steden uit de indische veda's zijn gevonden op plaatsen die maar heel erg weinig twijfel laten over de datering, namelijk op plaatsen die voor het laatst boven water lagen tijdens de laatste ijstijd...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 04-08-2011 0:25:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: Helemaal mee eens CCRider!

Bewijs genoeg dat bovenstaande hypothese aannemelijk maakt
Op 04-08-2011 19:04:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: De grenswetenschappers alhier zijn aan mijn opmerking over het schaakspel, tarot en i tjing voorbij gegaan. De tarot wordt zelfs in verband gebracht met Atlantis. Van totale vernietiging van deze culturen kan geen sprake zijn want anders hadden deze zaken die zo oud zijn als de mensheid niet kunnen blijven bestaan.

Dat is een doordenkertje.
Op 04-08-2011 22:19:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: xxx
Op 05-08-2011 0:28:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: @arnold71

Waar heb je de kennis vandaan dat het schaakspel, de tarot en de i-tjing al zo oud zijn?
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 07-08-2011 16:05:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: @CCRider

Jij moet wel de schrik zijn van iedere vent:
Blond èn intelligent
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 07-08-2011 16:06:57 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks :
YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op 07-08-2011 17:15:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Blasfemist:

@CCRider

Jij moet wel de schrik zijn van iedere vent:
Blond èn intelligent


My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 07-08-2011 17:51:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: In het verleden waren er veel meer technisch verder gevorderde beschavingen als de onze.

In een enkel opzicht blinkt onze huidige beschaving wel uit.
Het is de meest arrogante beschaving die de Aarde ooit heeft gekend.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-08-2011 17:54:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Daleks : we blinken zeker wel uit

YVI PRAINBIY IVASO V3 IKRNOVL
Op 07-08-2011 18:19:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Een beschaving is een cluster van staten en/of stadstaten met steden met een autonome administratie en met openbare gebouwen.


Dat hoor ik jou vaker zeggen, maar nu ik het zelf eens opgezocht heb zag ik dat het ook gewoon "samenleving" of "maatschappij" kan betekenen in de bredere zin:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschaving

Vandale zegt simpelweg: be·scha·ving de; v 1 het beschaafd-zijn: een man van ~ 2 -en cultuur (3)
(bericht gewijzigd op 7-8-2011 18:46:34)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2011 18:40:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
arnold71:

Maar waarom en waardoor is deze ontwikkelde beschaving verdwenen? Dat is de vraag.


Ik geloof dat dit te maken heeft met afwisselende golven van hoog en laag bewustzijn over periodes van tienduizenden jaren.

Technisch vergevorderd is niet zaligmakend overigens, hierdoor raken we steeds verder het contact met de natuur en de "bron" kwijt met alle gevolgen van dien (verzwakking, onwetendheid.)

Volgens het boek "Anastasia" (inspirerend boek of het nu waar is of niet) zal de "westerse" maatschappij uiteindelijk ooit weer terugkeren naar de natuur. Volgens haar heeft de mens de technologie niet nodig omdat de natuur alles geeft wat de mens nodig heeft en de geestelijke groei uiteindelijk vanzelf zal zorgen voor heldere waarnemingen zoals telepathie en astraal reizen die superieur zijn aan elke vorm van technologie en maakt bijvoorbeeld telefoons en computers overbodig.
(bericht gewijzigd op 7-8-2011 19:05:25)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2011 19:04:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Maan:

arnold71:

Maar waarom en waardoor is deze ontwikkelde beschaving verdwenen? Dat is de vraag.


Ik geloof dat dit te maken heeft met afwisselende golven van hoog en laag bewustzijn over periodes van tienduizenden jaren.

Technisch vergevorderd is niet zaligmakend overigens, hierdoor raken we steeds verder het contact met de natuur en de "bron" kwijt met alle gevolgen van dien (verzwakking, onwetendheid.)

Volgens het boek "Anastasia" (inspirerend boek of het nu waar is of niet) zal de "westerse" maatschappij uiteindelijk ooit weer terugkeren naar de natuur. Volgens haar heeft de mens de technologie niet nodig omdat de natuur alles geeft wat de mens nodig heeft en de geestelijke groei uiteindelijk vanzelf zal zorgen voor heldere waarnemingen zoals telepathie en astraal reizen die superieur zijn aan elke vorm van technologie en maakt bijvoorbeeld telefoons en computers overbodig.


De teneur van je post is zo van: Ach, we zitten momenteel even op een zijspoor. Foutje, komt wel weer goed, we vinden het rechte pad wel weer.

Ik vind dat we juist in enerverende tijden leven. We hebben een uiterst creatieve samenleving. Van gezapig consumentisme, zoals in Anastasia, naar een creatief technologisch walhalla zoals nu.
Als je het maar ziet.
We scheppen nu echt onze eigen wereld.
En waarom zou een andere beter zijn dan deze ene?

Ik ben het wel met je eens: Alles gaat in golven, ook dit gaat weer over. Op naar de volgende uitdaging, heerlijk.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 07-08-2011 19:34:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: Ik kom even terug op het filmpje dat ik hier al eerder heb neergezet. In 2012 is er een vernauwing van de tijd. Daarom is het zo hectisch en chaotisch. Na 2012 zul je niet direct een verandering opmerken. Het zal over een paar honderd jaar rustiger worden op deze planeet. Want volgens de Chinese tijdsberekening gaat het als het ware in een cirkel, een cyclus van telkens 60 jaar.
(bericht gewijzigd op 7-8-2011 21:19:03)
Op 07-08-2011 20:53:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arnold71:

Ik kom even terug op het filmpje dat ik hier al eerder heb neergezet. In 2012 is er een vernauwing van de tijd. Daarom is het zo hectisch en chaotisch. Na 2012 zul je niet direct een verandering opmerken. Het zal over een paar honderd jaar rustiger worden op deze planeet. Want volgens de Chinese tijdsberekening gaat het als het ware in een cirkel, een cyclus van telkens 60 jaar.

Wat is een 'tijdsvernauwing' ? Uitgevonden in het kader van de 2012-hoax ?

Wel handig, iets abnormaals zoals 'tijdsvernauwing' voorspellen en tegelijkertijd zeggen dat je er niet direct iets van zal merken ... Hoef je lekker helemaal niets te bewijzen.

En als het moment dan aangebroken is dat we uiteindelijk 'iets gaan merken', hoe zal zich dat dan manisfesteren ?
(bericht gewijzigd op 8-8-2011 13:02:36)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-08-2011 0:59:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: @Phoenix:

Nog één keer dan......

http://www.viddler.com/explore/carina/videos/24/
Op 08-08-2011 13:07:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

arnold71:

Maar waarom en waardoor is deze ontwikkelde beschaving verdwenen? Dat is de vraag.


Ik geloof dat dit te maken heeft met afwisselende golven van hoog en laag bewustzijn over periodes van tienduizenden jaren.

Technisch vergevorderd is niet zaligmakend overigens, hierdoor raken we steeds verder het contact met de natuur en de "bron" kwijt met alle gevolgen van dien (verzwakking, onwetendheid.)

Volgens het boek "Anastasia" (inspirerend boek of het nu waar is of niet) zal de "westerse" maatschappij uiteindelijk ooit weer terugkeren naar de natuur. Volgens haar heeft de mens de technologie niet nodig omdat de natuur alles geeft wat de mens nodig heeft en de geestelijke groei uiteindelijk vanzelf zal zorgen voor heldere waarnemingen zoals telepathie en astraal reizen die superieur zijn aan elke vorm van technologie en maakt bijvoorbeeld telefoons en computers overbodig.

Een beschaving kan verdwijnen door opeenvolgende oorlogen, opeenvolgende mislukte oogsten tgv snelle klimaatsveranderingen, geleidelijke immigratie van vreemde volkeren, e.d.m., niet door 'afwisselende golven van hoog en laag bewustzijn over periodes van tienduizenden jaren' ..... Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is .....

De evolutie van de mens toont aan dat de mens technologie wél nodig heeft ... De ontwikkeling van technologie is trouwens inherent aan de mens, zelfs al bij zijn nagenoeg oudste voorlopers.

Wat is 'astraal reizen' ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 08-08-2011 13:12:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: "Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ....."

misschien niet, maar er waren 10.000 jaar geleden wel degelijk beschavingen op deze planeet
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 08-08-2011 18:54:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
arnold71:

@Phoenix:

Nog één keer dan......

http://www.viddler.com/explore/carina/videos/24/


Arnold dit filmpje is geen enkel bewijs. Het is gewoon een mening

Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming. Dat weet ik niet, dat geloof ik. De reden dat ik dat geloof komt weer door dingen die ik zelf heb meegemaakt en ervaren.

Ik ga nooit zomaar af op anderen en wat die zeggen of geloven. Zo'n filmpje als bewijs aanvoeren of zomaar voor waar aannemen is absurd.

Je moet alles zelf ervaren, overal zelf achter komen. Dan pas ben je bezig met een bewustzijnsverruiming. Niet als je het alleen maar aanneemt van anderen. Het gaat om je eigen bewustzijn toch?
(bericht gewijzigd op 8-8-2011 19:04:24)
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 08-08-2011 19:03:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: @CCRider

Die bewustzijnsverandering die zal er komen. Alleen dat maken wij niet meer mee. Ik heb mij laten vertellen dat deze komende cyclus 5000 jaar gaat duren.
(bericht gewijzigd op 8-8-2011 19:18:54)
Op 08-08-2011 19:18:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
arnold71:

@CCRider

Die bewustzijnsverandering die zal er komen. Alleen dat maken wij niet meer mee. Ik heb mij laten vertellen dat deze komende cyclus 5000 jaar gaat duren.


Daar ga je weer...

DOOR WIE???///???

Hoe weet deze persoon dat?

Leer vertrouwen op je eigen ervaringen en waarnemingen. Laat je niet zomaar alles vertellen..
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 08-08-2011 20:12:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: CCRider:

Dat zal ik eens opzoeken. feit is wel dat cycli duizenden jaren duren en dat ons leven een zucht is in de tijd.
(bericht gewijzigd op 8-8-2011 20:38:47)
Op 08-08-2011 20:38:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
arnold71:

CCRider:

Dat zal ik eens opzoeken. feit is wel dat een cycli in de tijd duizenden jaren duren en dat ons leven een zucht is in de tijd.

Wederom.. hoe weet je dit?

Dat je het ergens gelezen hebt maakt het niet waar.... !!!111!!!
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 08-08-2011 20:39:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
arnold71:

@Phoenix:

Nog één keer dan......

http://www.viddler.com/explore/carina/videos/24/Zo goed als die gast kan schrijven, zo onsamenhangend is hij verbaal.
Post-coïtale erupties zo te zien.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 08-08-2011 20:58:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: @Veteo

Lees 'Wintervlinder' eens. Dat is zijn autobiografisch boek (Niet meer nieuw te verkrijgen wel bij de Slegte) Dat gaat over Hellinga's leven in Ruigoord, zijn reiservaringen en zijn jarenlange bestuderen en toepassen van de i tjing. Sindsdien hou ik mij ook met het orakel bezig.
Prachtig. Wintervlinder is één van mijn favoriete boeken, heb ik al een aantal malen gelezen.
(bericht gewijzigd op 8-8-2011 21:39:27)
Op 08-08-2011 21:38:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: @CCRider

Wat loop jij te zeiken vanavond. Jezus........

Jij neemt dus helemaal niets aan.....
(bericht gewijzigd op 8-8-2011 21:44:43)
Op 08-08-2011 21:43:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
arnold71:

@Veteo

Lees 'Wintervlinder' eens. Dat is zijn autobiografisch boek (Niet meer nieuw te verkrijgen wel bij de Slegte) Dat gaat over Hellinga's leven in Ruigoord, zijn reiservaringen en zijn jarenlange bestuderen en toepassen van de i tjing. Sindsdien hou ik mij ook met het orakel bezig.
Prachtig. Wintervlinder is één van mijn favoriete boeken, heb ik al een aantal malen gelezen.

Dat zeg ik, hij schrijft goed. Dat stukje over Madonna.. bizar. Toch?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 08-08-2011 21:51:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: @Veteo

Die tarotkaarten die hij ooit voor Madonna heeft gelegd en de combinatie kaarten zoveel succes beloofde. Is dat wat je bedoeld?
Op 08-08-2011 22:13:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
arnold71:

@CCRider

Wat loop jij te zeiken vanavond. Jezus........

Jij neemt dus helemaal niets aan.....

Nee ik neem zeker niet zomaar iets aan
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 08-08-2011 22:14:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arnold71: O, is dat zo (LOL)

Ik ga afsluiten. Kijken op tv hoe het verder gaat met de rellen in de straten van Engeland en de naderende beurscrash. (De wereld is gek geworden, of er is niets nieuws onder de zon. Zo kun je het ook bekijken.)
Op 08-08-2011 22:19:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arnold71:

@Phoenix:

Nog één keer dan......

http://www.viddler.com/explore/carina/videos/24/


Wat een onzin .....
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 0:07:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Ron B.:

"Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ....."

misschien niet, maar er waren 10.000 jaar geleden wel degelijk beschavingen op deze planeet

Ah ja, welke ? Noem maar op, ik ben (heel) benieuwd .....
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 0:10:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
CCRider:

arnold71:

@Phoenix:

Nog één keer dan......

http://www.viddler.com/explore/carina/videos/24/


Arnold dit filmpje is geen enkel bewijs. Het is gewoon een mening

Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming. Dat weet ik niet, dat geloof ik. De reden dat ik dat geloof komt weer door dingen die ik zelf heb meegemaakt en ervaren.

Ik ga nooit zomaar af op anderen en wat die zeggen of geloven. Zo'n filmpje als bewijs aanvoeren of zomaar voor waar aannemen is absurd.

Je moet alles zelf ervaren, overal zelf achter komen. Dan pas ben je bezig met een bewustzijnsverruiming. Niet als je het alleen maar aanneemt van anderen. Het gaat om je eigen bewustzijn toch?

Moest die foutieve interpretatie van de Maya kalender niét de wereld ingestuurd zijn, zou je dan evengoed geloven dat er ergens in de toekomst een 'bewustzijnsverruiming' komt ..... ?

Nee hoor ..... Zo zie ja maar welke onvoorstelbare onzin een foutieve interpretatie kan teweegbrengen .....
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 0:16:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Een beschaving kan verdwijnen door opeenvolgende oorlogen, opeenvolgende mislukte oogsten tgv snelle klimaatsveranderingen, geleidelijke immigratie van vreemde volkeren,


Dit zijn de gevolgen die jij noemt, niet de oorzaak die hier ten grondslag ligt.


e.d.m., niet door 'afwisselende golven van hoog en laag bewustzijn over periodes van tienduizenden jaren' ..... Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ........als je denkt dat bijvoorbeeld Atlantis nooit echt bestaan heeft. ;-) Maar daar denk ik zelf anders over en ik neem aan dat dat ooit nog eens goed bewezen gaat worden.


De evolutie van de mens toont aan dat de mens technologie wél nodig heeft ... De ontwikkeling van technologie is trouwens inherent aan de mens, zelfs al bij zijn nagenoeg oudste voorlopers.


Niets mis met technologie behalve dan wanneer men de eigen natuurlijke roots dreigt te verliezen. En een plant zonder "roots" wordt zwak en sterft op een gegeven moment uit. Een technocratische samenleving die afhankelijk is van technologie is veel zwakker dan een samenleving die leeft in harmonie met de natuur.


Wat is 'astraal reizen' ?


Simpel gezegd, reizen met je niet-fysiek, "astraal" lichaam, ook wel bekend als bewuste "uittreding": http://nl.wikipedia.org/wiki/Uittreding_(parapsychologie)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2011 2:23:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Maan ; "Dit zijn de gevolgen die jij noemt, niet de oorzaak die hier ten grondslag ligt".

Opeenvolgende oorlogen is het gevolg van menselijk gedrag, geleidelijke immigratie van vreemde volkeren ook (door bv. overbevolking), opeenvolgende mislukte oogsten tgv snelle klimaatsveranderingen worden door de Natuur veroorzaakt. Dit zijn duidelijk logische oorzaken, geen gevolgen.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 8:42:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
phoenix:

zo zie je maar welke onvoorstelbare onzin een foutieve interpretatie kan teweegbrengen


Inderdaad. Dat zien we met name ook in Egypte gebeuren.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 09-08-2011 10:10:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Phoenix:


Moest die foutieve interpretatie van de Maya kalender niét de wereld ingestuurd zijn, zou je dan evengoed geloven dat er ergens in de toekomst een 'bewustzijnsverruiming' komt ..... ?

Nee hoor ..... Zo zie ja maar welke onvoorstelbare onzin een foutieve interpretatie kan teweegbrengen .....

JA HOOR

Want als je kunt lezen Phoeniks dan zie je dat ik heb geschreven dat het komt door mijn eigen ervaringen dat ik dat geloof.
Ik had zelfs nog nooit van de mayakalender gehoord voordat ik dat al geloofde.

Waar heb ik het in hemelsnaam over de mayakalender? nergens. Dat is een domme aanname van je.

Ik geloof wel degelijk dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming.
En dat geloof ik dus niet omdat ik dat ergens heb gelezen.
Begrepen..?
(bericht gewijzigd op 9-8-2011 10:51:11)
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 09-08-2011 10:49:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
CCRider:

Phoenix:


Moest die foutieve interpretatie van de Maya kalender niét de wereld ingestuurd zijn, zou je dan evengoed geloven dat er ergens in de toekomst een 'bewustzijnsverruiming' komt ..... ?

Nee hoor ..... Zo zie ja maar welke onvoorstelbare onzin een foutieve interpretatie kan teweegbrengen .....

JA HOOR

Want als je kunt lezen Phoeniks dan zie je dat ik heb geschreven dat het komt door mijn eigen ervaringen dat ik dat geloof.
Ik had zelfs nog nooit van de mayakalender gehoord voordat ik dat al geloofde.

Waar heb ik het in hemelsnaam over de mayakalender? nergens. Dat is een domme aanname van je.

Ik geloof wel degelijk dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming.
En dat geloof ik dus niet omdat ik dat ergens heb gelezen.
Begrepen..?

Je ziet één of ander filmpje over allerhande onzin die in het jaar 2012 zou gebeuren en dan vermeldt je "Ik geloof wel degelijk dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming". Niettegenstaande je beweert dat je geloof in 'bewustzijnsverruiming' enkel het gevolg is van eigen ervaringen, vermeldt je toch expliciet het jaar '2012'. Waarom niet binnen bv. 5 jaar ? Je vermeldt '2012' omdat je, zoals vele honderdduizenden anderen, beïnvloedt wordt door de hoax die rond '2012' de wereld ingestuurd werd. Bijkomend fenomeen is dat velen zelfs niet eens weten wat de basis van deze hoax is. Of hoe de meeste mensen iets spectaculairs zonder meer aannemen.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 11:37:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Wat weet jij nou van mij ? Jij gaat alleen maar af op je eigen domme aannames.
Wat ik geloof heeft niks met 1 of ander dom filmpje te maken.

Ik wordt nergens door beïnvloed. Nogmaals, ik geloofde eerst in bewustzijnsverruiming. Pas later hoorde ik dat hele 2012 verhaal. Gezien mijn eigen ervaringen geloof ik dat we die bewustzijnsverruiming gaan beginnen.

Dus alsjeblieft, bespaar me je commentaren. Ik blijf t ook zeker niet voor je uitleggen. Je bent te dom om t te begrijpen. Dat kan ik niet helpen.
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 09-08-2011 0:11:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
CCRider:

Wat weet jij nou van mij ? Jij gaat alleen maar af op je eigen domme aannames.
Wat ik geloof heeft niks met 1 of ander dom filmpje te maken.

Ik wordt nergens door beïnvloed. Nogmaals, ik geloofde eerst in bewustzijnsverruiming. Pas later hoorde ik dat hele 2012 verhaal. Gezien mijn eigen ervaringen geloof ik dat we die bewustzijnsverruiming gaan beginnen.

Dus alsjeblieft, bespaar me je commentaren. Ik blijf t ook zeker niet voor je uitleggen. Je bent te dom om t te begrijpen. Dat kan ik niet helpen.


"Ik wordt nergens door beïnvloed. Nogmaals, ik geloofde eerst in bewustzijnsverruiming. Pas later hoorde ik dat hele 2012 verhaal. Gezien mijn eigen ervaringen geloof ik dat we die bewustzijnsverruiming gaan beginnen".

Maar waarom juist 2012 ? Want dat schreef je toch ? Dan ben je toch beïnvloed door '2012' ?

Ik ben trouwens in meerdere artikels over '2012' het woord 'bewustzijnsverruiming' tegengekomen.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 15:37:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Nee ik ben niet beïnvloed door 2012 zoals ik nu al drie keer heb geschreven.

LEER LEZEN
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 09-08-2011 15:39:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
CCRider:

Nee ik ben niet beïnvloed door 2012 zoals ik nu al drie keer heb geschreven.

LEER LEZEN

Waarom schreef je dan expliciet ;

'Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming' ?

Dat je uitgerekend '2012' vermeldt moet toch een oorzaak hebben ?

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 16:43:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ja, 2012 is de nieuwste psychedelische drug die in aankomst is. Het is reukloos, geurloos en smakeloos, net als LSD. Alleen de trip duurt jaren.
Pfffff! wat ben jij een zeikert phoeniks.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 09-08-2011 17:04:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Phoenix:

CCRider:

Nee ik ben niet beïnvloed door 2012 zoals ik nu al drie keer heb geschreven.

LEER LEZEN

Waarom schreef je dan expliciet ;

'Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming' ?

Dat je uitgerekend '2012' vermeldt moet toch een oorzaak hebben ?Ja en die oorzaak ligt in mijn eigen ervaringen.
Voor de laatste maal dus: LEER LEZEN

PUNT
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 09-08-2011 17:29:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Als ik Phoenix goed begrijp, citeert hij deze opmerking:
CCR:
Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming. Dat weet ik niet, dat geloof ik. De reden dat ik dat geloof komt weer door dingen die ik zelf heb meegemaakt en ervaren.

De vraag van Phoenix is, denk ik, wat jouw ervaringen zijn waaruit blijkt dat het jaartal 2012 voor jou meer betekenis heeft dan enig ander jaar
No shit, Sherlock
Op 09-08-2011 18:27:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Pieter:

Als ik Phoenix goed begrijp, citeert hij deze opmerking:
CCR:
Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming. Dat weet ik niet, dat geloof ik. De reden dat ik dat geloof komt weer door dingen die ik zelf heb meegemaakt en ervaren.

De vraag van Phoenix is, denk ik, wat jouw ervaringen zijn waaruit blijkt dat het jaartal 2012 voor jou meer betekenis heeft dan enig ander jaar

Yep !
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 09-08-2011 19:23:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Opeenvolgende oorlogen is het gevolg van menselijk gedrag, geleidelijke immigratie van vreemde volkeren ook (door bv. overbevolking), opeenvolgende mislukte oogsten tgv snelle klimaatsveranderingen worden door de Natuur veroorzaakt. Dit zijn duidelijk logische oorzaken, geen gevolgen.


Als jij deze dingen in een perspectief zet waar alles verband met elkaar houdt dan kun je hier ook weer oorzaken voor vinden. bijvoorbeeld: de oorzaak van het veranderen van het menselijk gedrag.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2011 19:45:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Als je denkt dat ik al die ervaringen die daar toe geleid hebben op ga schrijven ben je niet helemaal lekker.
En dat ga ik zeker niet voor Pfoeniks doen, die zo'n vraag niet eens normaal kan stellen, maar alleen maar domme aannames kan doen en kan drammen.
As if..
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 09-08-2011 19:46:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Pieter:

Als ik Phoenix goed begrijp, citeert hij deze opmerking:
CCR:
Ik geloof zelf wel dat 2012 het begin is van een bewustzijnsverruiming. Dat weet ik niet, dat geloof ik. De reden dat ik dat geloof komt weer door dingen die ik zelf heb meegemaakt en ervaren.

De vraag van Phoenix is, denk ik, wat jouw ervaringen zijn waaruit blijkt dat het jaartal 2012 voor jou meer betekenis heeft dan enig ander jaar

Yep !


Is het niet zo dat zij het "begrip" 2012 bedoeld: de overgang naar de nieuwe tijd, in plaats van het specifieke jaartal 2012?

Ik geloof, nee ik ervaar, dat we in een tijd leven waar de machtsstructuur om wordt gegooid doordat de massa en de gewone burger steeds meer "wakker", oftewel ''bewust" begint te worden (van o.a. het eigen potentieel.) Dit is natuurlijk momenteel al duidelijk gaande in diverse landen. Wanneer het precies zijn hoogtepunt (de ommekeer) zal bereiken is afhankelijk van in wat voor tempo dit zich zal ontvouwen. Eind 2012 wordt veel gezegd maar wat ik heb vernomen van Calleman (http://www.calleman.com ) en de Maya's is dit eind oktober 2011. Aangezien de zeebeving in maart in Japan ook al op zo'n gevoelige maya-tijdsperiode lag denk ik dat er in september ook zoiets dergelijks te wachten kan staan. Het is geen plotsklapse verandering maar een geleidelijke van mogelijk nog wel enige tientallen jaren, dat is omdat we steeds meer onder de invloed komen van het "tijdperk" Aquarius.
(bericht gewijzigd op 9-8-2011 20:10:55)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2011 20:00:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Maan:

Het is geen plotsklapse verandering maar een geleidelijke van mogelijk nog wel enige tientallen jaren, dat is omdat we steeds meer onder de invloed komen van het "tijdperk" Aquarius.


'The age of Aquarius' ; daar zongen ze in de film hair toch ook al over?

It's all a figment of imagination!
Op 09-08-2011 20:16:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Interessant filmpje dat ik net tegen kwam over het gebruik van (draadloze) electriciteit in Egypte: http://en.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/4/Product/43656

Piramide als energiegenerator komt ook voor in de boeken van Christopher Dunn (the Giza Power Plant) en deel 2 van de "Pyramid Code (2009)" van Carmen Boutler. De piramides en andere megalitische bouwsels over heel de wereld zijn voor mij één van de belangrijkste bewijzen dat er ooit een technologisch ver geavanceerde beschaving is geweest in de oudheid.

Zie ook deze video van David Hatcher Childress en Dunn over de extraordinaire megalitische bouwsels in mesoamerika. Er is duidelijk een verschil te zien met de bouwstijl en mogelijke restoraties van de latere Inca's en wijst op geavanceerde technologie en "onmogelijke"" steenbewerking:

(bericht gewijzigd op 10-8-2011 5:01:47)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2011 21:07:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Interessant filmpje dat ik net tegen kwam over het gebruik van (draadloze) electriciteit in Egypte: http://en.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/4/Product/43656

Piramide als energiegenerator komt ook voor in de boeken van Christopher Dunn (the Giza Power Plant) en deel 2 van de "Pyramid Code (2009)" van Carmen Boutler.

De piramides en andere megalitische bouwsels over heel de wereld zijn voor mij één van de belangrijkste bewijzen dat er ooit een technologisch ver geavanceerde beschaving is geweest in de oudheid.


Waarom dan ? Zoals je schrijft, 'piramides en andere megalitische bouwsels'. Dit zijn primitieve stenen monumenten waar nooit, in geen enkele ervan, ook maar één enkel artefact gevonden werd dat op 'ver geavanceerde technologie' wijst. In tegendeel, het enige waar deze monumenten duidelijk op wijzen is religie (piramiden, tempels) en verdediging (fortificaties).
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 10-08-2011 8:12:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Waarom dan ? Zoals je schrijft, 'piramides en andere megalitische bouwsels'. Dit zijn primitieve stenen monumenten waar nooit, in geen enkele ervan, ook maar één enkel artefact gevonden werd dat op 'ver geavanceerde technologie' wijst. In tegendeel, het enige waar deze monumenten duidelijk op wijzen is religie (piramiden, tempels) en verdediging (fortificaties).Ze zijn niet primitief, en dat was de technologie en wiskunde waar ze mee gebouwd zijn ook niet. Wat we vandaag de dag zien zijn de slechts de half afgebroken en half verwoeste restanten van deze bouwsels. Ik raad je aan om de video's die ik noemde in mijn vorige post eens te bekijken, vooral de laatste is heel interessant en draagt bewijs aan voor geavanceerde technologie.
(bericht gewijzigd op 10-8-2011 16:23:51)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-08-2011 16:21:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

Waarom dan ? Zoals je schrijft, 'piramides en andere megalitische bouwsels'. Dit zijn primitieve stenen monumenten waar nooit, in geen enkele ervan, ook maar één enkel artefact gevonden werd dat op 'ver geavanceerde technologie' wijst. In tegendeel, het enige waar deze monumenten duidelijk op wijzen is religie (piramiden, tempels) en verdediging (fortificaties).Ze zijn niet primitief, en dat was de technologie en wiskunde waar ze mee gebouwd zijn ook niet. Wat we vandaag de dag zien zijn de slechts de half afgebroken en half verwoeste restanten van deze bouwsels. Ik raad je aan om de video's die ik noemde in mijn vorige post eens te bekijken, vooral de laatste is heel interessant en draagt bewijs aan voor geavanceerde technologie.

Beste Maan, 'ver geavanceerde technologie' in megalithische monumenten is een contradictio in terminis ...

Wat Christopher Dunn betreft, ik ken zijn theoriën over 'vitrified stone' goed genoeg ... Zolang op de megalithische stenen van antieke meso-americaanse gebouwen sporen te vinden zijn van gewone gereedschappen, zoals stenen hamers en beitels en de sporen van polijsten met behulp van zeer harde polijststenen en kwartszand, en zolang geen artefacten gevonden worden van 'hoogtechnologisch gereedschap', kan niemand mij overtuigen dat in de oudheid 'ver geavanceerde technologie' bestond.


Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 10-08-2011 23:24:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Beste Maan, 'ver geavanceerde technologie' in megalithische monumenten is een contradictio in terminis ...


Dit is in feite geen contradictie. Met geavanceerde technologie bedoel ik bijvoorbeeld machines, of technologie om te zwaartekracht op te heffen. Ik moet het nog zien welke mensen of dieren gigantische blokken van 200+ ton op kunnen tillen, of perfecte laserprecieze bewerkingen uit kunnen voeren in doloriet en graniet. Waarom had men vroeger, pre-Inca tijd (Atlantis), niet zoiets uit had kunnen vinden terwijl de kennis hiervan tegenwoordig verloren is geraakt?


Wat Christopher Dunn betreft, ik ken zijn theoriën over 'vitrified stone' goed genoeg ... Zolang op de megalithische stenen van antieke meso-americaanse gebouwen sporen te vinden zijn van gewone gereedschappen, zoals stenen hamers en beitels en de sporen van polijsten met behulp van zeer harde polijststenen en kwartszand, en zolang geen artefacten gevonden worden van 'hoogtechnologisch gereedschap', kan niemand mij overtuigen dat in de oudheid 'ver geavanceerde technologie' bestond.

Als je de docu tot het einde bekeken hebt zegt Dunn bij de steen - welke volgens hem de "smoking gun" (het onweerlegbare bewijs) is, - dat deze volgens hem niet bewerkt kan zijn met primitieve gereedschappen en dat er gebruik van een soort van machine(s) aan te pas had moeten komen. (Ik denk dat ik wel weet wat ze gebruikten maar denk niet dat het veel zin heeft om dit hier uit te leggen.)

En dacht je soms dat ze dat 'hoogtechnologische gereedschap' ook van steen maakten? Zou jij bijvoorbeeld een gasbrander van steen maken? Met geluk vinden we ooit nog eens wat van dat gereedschap terug, als we dat dan herkennen als zodanig. Als ze dat van bv ijzer hadden gemaakt en het zou toevallig zo'n 10.000 jaar oud zijn dan is daar bijzonder weinig tot niets van over vandaag de dag.
(bericht gewijzigd op 11-8-2011 1:04:32)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 11-08-2011 1:02:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-: [quote=Maan]
Phoenix:

mensen of dieren gigantische blokken van 200+ ton op kunnen tillen, of perfecte laserprecieze bewerkingen uit kunnen voeren in doloriet en graniet

Ik heb hier geen kennis van, maar is er een uitleg voor deze kwesties? Met name dat laatste.
Op 11-08-2011 3:06:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
freddy-:

Ik heb hier geen kennis van, maar is er een uitleg voor deze kwesties? Met name dat laatste.


Niet echt, men denkt dat het met primitieve gereedschappen gemaakt is alleen bij intensiever onderzoek blijkt dat er in specifieke gevallen wel sprake moet zijn van machines of onbekende technologie.


(Zie laatste 5 minuten, met name.)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 11-08-2011 4:15:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-: @maan (Zie laatste 5 minuten, met name.)
ok, 't is wel een erg lange docu, anders.
(bericht gewijzigd op 11-8-2011 5:35:33)
Op 11-08-2011 5:34:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-:
freddy-:

@maan (Zie laatste 5 minuten, met name.)
ok, 't is wel een erg lange docu, anders.

ik heb geen argumenten, maar ze praten wel volledig naar hun eigen logica.
Op 11-08-2011 5:43:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddy-:
Maan:


. (Ik denk dat ik wel weet wat ze gebruikten maar denk niet dat het veel zin heeft om dit hier uit te leggen.)

Waarom niet? Juist wel, lijkt me.
't is grenswetenschap, weet je.
(bericht gewijzigd op 11-8-2011 5:48:18)
Op 11-08-2011 5:47:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: [quote=freddy-]
Maan:

Phoenix:

mensen of dieren gigantische blokken van 200+ ton op kunnen tillen, of perfecte laserprecieze bewerkingen uit kunnen voeren in doloriet en graniet

Ik heb hier geen kennis van, maar is er een uitleg voor deze kwesties? Met name dat laatste.

Er is geen uitleg voor, het is een fantasie van een ingenieur (Dunn) die denkt hedendaagse steen-oppvervlakken gesneden met laser te kunnen vergelijken met bepaalde kenmerken in antieke gebouwen ... Volgens Dunn was het gebruik van 'geavanceerde technologie' wijd verspreid, niet alleen in de Midden- en Zuidamerikaanse culturen dus. Dan is het wel heel opvallend dat nergens, maar dan ook nergens ter wereld ook maar één artefact gevonden werd dat erop wijst dat antieke culturen hun megalitische blokken bv. 'sneden' d.m.v. parabolische spiegels of d.m.v. een soort 'lasers'. 'Wereldwijd' gebruik en geen enkel artefact overgebleven ? Nee hoor .....

Wat het verplaatsen van tonnen zware stenen betreft, hiervan bestaan afbeeldingen uit het Oude Egypte, bv. de fameuze scene van 172 Oudegyptische arbeiders die een monolitisch standbeeld van ongeveer 60 ton op een slede voorttrekken ;

http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Egypt_Crosses.html
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 11-08-2011 8:10:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

freddy-:

Ik heb hier geen kennis van, maar is er een uitleg voor deze kwesties? Met name dat laatste.


Niet echt, men denkt dat het met primitieve gereedschappen gemaakt is alleen bij intensiever onderzoek blijkt dat er in specifieke gevallen wel sprake moet zijn van machines of onbekende technologie.


(Zie laatste 5 minuten, met name.)

Maan, het is niet meer dan wishfull thinking van mensen die niet eens een basis kennis hebben van antieke culturen (bv. ingenieur Dunn) en die niet kunnen aanvaarden dat antieke culturen wel degelijk in staat waren tot het verplaatsen van soms honderden tonnen zware megalieten.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 11-08-2011 8:14:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:


Wat het verplaatsen van tonnen zware stenen betreft, hiervan bestaan afbeeldingen uit het Oude Egypte, bv. de fameuze scene van 172 Oudegyptische arbeiders die een monolitisch standbeeld van ongeveer 60 ton op een slede voorttrekken ;

http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Egypt_Crosses.htmlIk begrijp je logica maar ik denk dat deze prestaties, prestaties zijn van de latere Egyptische dynastieën die onder andere de piramide van Djoser gebouw zouden hebben. Ik acht de perfecte piramiden op het Giza-plateau, speciaal die nu worden toegeschreven aan Khufu en Kahfre, gemaakt door een beschaving/groep die ouder was dan de Egyptische dynastische cultuur (ver predynastisch); Hun manier van bouwen lijkt *sprekend* op die van de gebouwen en piramiden in mesoamerika; honderden tonnen grote blokken die aan elkaar worden gehouden door zogenaamde "keystone cuts". Op de een of andere manier is of de kennis of de mogelijkheid om deze honderden tonnen zware stenen niet alleen te verplaatsen, maar met name - de echte moeilijkheid: te tillen - verloren geraakt.

In mesoamerika zie je ook wat sterk lijkt op restauratiewerk, door de Inca's, met veel kleinere stenen. Dit lijkt erop dat de Inca's het ook niet meer voor elkaar kregen om deze grote stenen te tillen en het moesten doen met kleinere stenen.
(bericht gewijzigd op 11-8-2011 17:44:54)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 11-08-2011 17:41:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
legnesdraA: heeft er iemand enig idee hoe lang het duurt dat ons huidige materiaal vergaat? stel nu dat deze Egyptische koningen zich hiervan bewust waren en hiervoor deze bouwwerken zo plaatsten om ONS ervan bewust te maken dat toch die vroegere beschavingen meesters waren in rekenkunde, sterrenkunde, en alles wat er om die klevere beschaving draait... 1 ding waren ze niet meester en dat was klimaat -of natuurkunde en dat bleek dan ook hun einde.

elke generatie opnieuw worden er zaken doorgegeven aan de volgende. En ook nu zijn we aan het dupliceren wat hun ondergang was, hoe meesterlijk wij ook zijn :-s
Op 11-08-2011 19:25:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Phoenix:

Ron B.:

"Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ....."

misschien niet, maar er waren 10.000 jaar geleden wel degelijk beschavingen op deze planeet

Ah ja, welke ? Noem maar op, ik ben (heel) benieuwd .....

om je niet al te veel te laten schrikken zal ik me beperken tot iets waar geen discussie over kan bestaan, maar er zijn letterlijk honderden megalithische bouwwerken en andere onverklaarbare ruïnes die zonder veel moeite in het tijdsvak 10.000 jaar of ouder te plaatsen zijn...

http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

met gemak 10.000 jaar oud en niet zomaar even een stapeltje stenen op elkaar, de stenen zijn bewerkt en er zijn gedetailleerde diervormen te vinden uitgehouwen uit de stenen, de mensen die zoiets gebouwd hebben waren geen amateurs die voor het eerst een paar stenen op elkaar stapelden, mijn mening.

(maar ik verspil mijn tijd, dat weet ik, want volgens jou moet zoiets natuurlijk wel gemaakt zijn door jager-verzamelaars die net uitgevonden hadden hoe ze steen konden bewerken
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 12-08-2011 0:34:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Als er er gevorderde beschavingen zijn geweest, dan waren deze alleen op logische intellect niveau vergevorderd, met andere woorden het waren bijna "robots" geen mensen .

Technologische vooruitgang is nutteloos wanneer de mens zelf niet mee ontwikkeld, wat is er dus gebeurt met de oude beschavingen .

Dit is misschien ook een reden waarom techniek zo onder de duim gehouden wordt, zodat we ons zelf niet WEER "bijna" uitroeien.

Zolang wij elkaar blijven uitbuiten op alle mogelijke fronten, zelfs binnen families, dan wil je geen hoogstaande technieken hebben in de wereld, en als het er toch komt dan is het een kwestie van tijd totdat er weer een big boom komt.

triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 12-08-2011 14:08:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Ik denk wel dat er heel oude culturen bestaan hebben. Dat we daar tegenwoordig niks meer van terug vinden is heel logisch.

Die volken waren veel verder ontwikkeld dan wij, en ze waren ook nog eens heel erg milieubewust. Ze maakten al hun gebruiksvoorwerpen en andere producten van biologisch afbreekbaar materiaal. Dat konden ze toen al en ze deden ook aan recycling daarom is er nu na al die duizenden jaren niks meer van terug vinden.

Waarom ze weggegaan zijn, dat weet ik niet.
Ik weet wel dat ze haast hadden om weg te komen, want ze hadden geen tijd om wat stenen kunstwerkjes, die ze zo hier en daar geplaatst hadden, op tijd weg te halen.
It's all a figment of imagination!
Op 12-08-2011 15:10:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Ron B.:

Phoenix:

Ron B.:

"Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ....."

misschien niet, maar er waren 10.000 jaar geleden wel degelijk beschavingen op deze planeet

Ah ja, welke ? Noem maar op, ik ben (heel) benieuwd .....

om je niet al te veel te laten schrikken zal ik me beperken tot iets waar geen discussie over kan bestaan, maar er zijn letterlijk honderden megalithische bouwwerken en andere onverklaarbare ruïnes die zonder veel moeite in het tijdsvak 10.000 jaar of ouder te plaatsen zijn...

http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

met gemak 10.000 jaar oud en niet zomaar even een stapeltje stenen op elkaar, de stenen zijn bewerkt en er zijn gedetailleerde diervormen te vinden uitgehouwen uit de stenen, de mensen die zoiets gebouwd hebben waren geen amateurs die voor het eerst een paar stenen op elkaar stapelden, mijn mening.

(maar ik verspil mijn tijd, dat weet ik, want volgens jou moet zoiets natuurlijk wel gemaakt zijn door jager-verzamelaars die net uitgevonden hadden hoe ze steen konden bewerken

Ik ken Göbekli Tepe ... Deze site is inderdaad bijna 12.000 jaar oud, maar het is niet zo dat er "letterlijk honderden megalithische bouwwerken en andere onverklaarbare ruïnes zonder veel moeite te plaatsen zijn in het tijdsvak 10.000 jaar of ouder ..." Göbekli Tepe is integendeel de énige (bekende) megalitische site die 10.000 jaar oud of ouder is ... Vooraleer een megalithische site goed en wel wetenschappelijk gedateerd is, gaat daar een hele reeks testen met diverse dateringsmethoden aan vooraf. Je kunt niet zomaar stellen dat "honderden megalithische sites 10.000 jaar oud of ouder moeten zijn" ... En ja, Göbekli Tepe wordt beschouwd als een religieus centrum van jagers-verzamelaars ... Andere archeologen beschouwen de bouwers als pioneers op de overgang jagers-verzamelaars naar dorpsbewoners die primitieve landbouw combineerden met jagen-verzamelen.
(bericht gewijzigd op 12-8-2011 15:18:21)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 12-08-2011 15:17:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
psixty4:


Ik denk wel dat er heel oude culturen bestaan hebben. Dat we daar tegenwoordig niks meer van terug vinden is heel logisch.

Die volken waren veel verder ontwikkeld dan wij, en ze waren ook nog eens heel erg milieubewust. Ze maakten al hun gebruiksvoorwerpen en andere producten van biologisch afbreekbaar materiaal. Dat konden ze toen al en ze deden ook aan recycling daarom is er nu na al die duizenden jaren niks meer van terug vinden.

Waarom ze weggegaan zijn, dat weet ik niet.
Ik weet wel dat ze haast hadden om weg te komen, want ze hadden geen tijd om wat stenen kunstwerkjes, die ze zo hier en daar geplaatst hadden, op tijd weg te halen.


"Ik denk wel dat er heel oude culturen bestaan hebben. Dat we daar tegenwoordig niks meer van terug vinden is heel logisch".

Dat is niet 'heel logisch'. Het betekent gewoon dat 'heel oude culturen', zoals jij jezelf heel oude culturen voorstelt (als beschaving), niet bestaan hebben. Wij hebben talloze artefacten teruggevonden die een veelvoud van 10.000 jaar oud zijn, maar die zijn afkomstig uit tijdperken waarin er simpelweg nog geen echte cultuurvorming was, althans geen beschavingscultuur.

"Die volken waren veel verder ontwikkeld dan wij, en ze waren ook nog eens heel erg milieubewust. Ze maakten al hun gebruiksvoorwerpen en andere producten van biologisch afbreekbaar materiaal."

Zij waren niet 'milieubewust' ... Zij hàdden alleen maar biologisch afbreekbaar materiaal tot hun beschikking ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 12-08-2011 15:31:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Ron B.:

Phoenix:

Ron B.:

"Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ....."

misschien niet, maar er waren 10.000 jaar geleden wel degelijk beschavingen op deze planeet

Ah ja, welke ? Noem maar op, ik ben (heel) benieuwd .....

om je niet al te veel te laten schrikken zal ik me beperken tot iets waar geen discussie over kan bestaan, maar er zijn letterlijk honderden megalithische bouwwerken en andere onverklaarbare ruïnes die zonder veel moeite in het tijdsvak 10.000 jaar of ouder te plaatsen zijn...

http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

met gemak 10.000 jaar oud en niet zomaar even een stapeltje stenen op elkaar, de stenen zijn bewerkt en er zijn gedetailleerde diervormen te vinden uitgehouwen uit de stenen, de mensen die zoiets gebouwd hebben waren geen amateurs die voor het eerst een paar stenen op elkaar stapelden, mijn mening.

(maar ik verspil mijn tijd, dat weet ik, want volgens jou moet zoiets natuurlijk wel gemaakt zijn door jager-verzamelaars die net uitgevonden hadden hoe ze steen konden bewerken


Ik was deze site haast vergeten. Inderdaad heel interessant dat het wetenschappelijk gedateerd is op zo'n 11.000 jaar v.C. (meer voer voor m'n site) en zou mogelijk net zo oud kunnen zijn als de Grote Sfinx in Egypte: http://www.consciousape.com/news/is-sphinx-same-age-as-gobekli-tepe/

Welke sites zijn er overigens die ook wetenschappelijk gedateerd zo oud zijn? (Ik denk dat bij het dateren van Puma Punku iets mis gegaan moet zijn want volgens mij is dit ook zo oud.)
(bericht gewijzigd op 12-8-2011 15:44:00)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 12-08-2011 15:39:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: @ Phoenix, jij zei: "hap" . . . bovenstaand stukje meende ik niet serieus hoor haha, deze materie interesseert me wel, maar heb me er nooit echt in verdiept. Door jou postings en die van andere GWers ben ik er wel meer over gaan lezen en boeit het me ook meer.
Dus blijf vooral doorgaan met info geven.

groet pixie
haha
It's all a figment of imagination!
Op 12-08-2011 15:43:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: Ik blijf dit soort discussie's grappig vinden vooral als er dan ook nog wordt gezegd dat er geen bewijzen zijn gevonden.
Ik haal nogmaals die gouden beeldjes aan die in Zuid-Amerika zijn gevonden die zonder enige fantasie op vliegtuigjes lijken. Ik zeg met recht zonder enige fantasie op vliegtuigjes lijken want als je wel je fantasie gebruikt dan zien ze er inderdaad uit zoals sommigen die zich wetenschappers noemen als half vogel en half gehandicapte vis, of half insect en half gehandicapte vis.
Nog een beeldje wat in een museum staat in Turkeye wat zonder enige fantasie op een raket lijkt met een astronaut erin. en ga zo maar door dus hoezo geen bewijs? Artefacten die in aardlagen gevonden zijn die tot de prehistorie behoren, maar omdat er volgens onze geschiedenis geen mensachtigen in die tijd hebben geleefd geldt die regel ineens niet meer.
Op 12-08-2011 16:59:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @donfudido
Ach mensen zoals Phoeniz sluiten nu eenmaal altijd hun ogen, zij zijn het beste af bij een artikel over struisvogelpolitiek!
Op 12-08-2011 18:18:06 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
arim:

@donfudido
Ach mensen zoals Phoeniz sluiten nu eenmaal altijd hun ogen, zij zijn het beste af bij een artikel over struisvogelpolitiek!

Willen jullie misschien een rustig plekje om even te huilen en afkeurend jullie hoofden te schudden?
No shit, Sherlock
Op 12-08-2011 18:29:46 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Ron B.:

Phoenix:

Ron B.:

"Er is trouwens geen enkele beschaving die 10.000 jaar oud is ....."

misschien niet, maar er waren 10.000 jaar geleden wel degelijk beschavingen op deze planeet

Ah ja, welke ? Noem maar op, ik ben (heel) benieuwd .....

om je niet al te veel te laten schrikken zal ik me beperken tot iets waar geen discussie over kan bestaan, maar er zijn letterlijk honderden megalithische bouwwerken en andere onverklaarbare ruïnes die zonder veel moeite in het tijdsvak 10.000 jaar of ouder te plaatsen zijn...

http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

met gemak 10.000 jaar oud en niet zomaar even een stapeltje stenen op elkaar, de stenen zijn bewerkt en er zijn gedetailleerde diervormen te vinden uitgehouwen uit de stenen, de mensen die zoiets gebouwd hebben waren geen amateurs die voor het eerst een paar stenen op elkaar stapelden, mijn mening.

(maar ik verspil mijn tijd, dat weet ik, want volgens jou moet zoiets natuurlijk wel gemaakt zijn door jager-verzamelaars die net uitgevonden hadden hoe ze steen konden bewerken


Ik was deze site haast vergeten. Inderdaad heel interessant dat het wetenschappelijk gedateerd is op zo'n 11.000 jaar v.C. (meer voer voor m'n site) en zou mogelijk net zo oud kunnen zijn als de Grote Sfinx in Egypte: http://www.consciousape.com/news/is-sphinx-same-age-as-gobekli-tepe/

Welke sites zijn er overigens die ook wetenschappelijk gedateerd zo oud zijn? (Ik denk dat bij het dateren van Puma Punku iets mis gegaan moet zijn want volgens mij is dit ook zo oud.)

WETENSCHAPPELIJK gedateerd ? Geen enkele ... Ik heb het hierboven zojuist vermeld ...
(bericht gewijzigd op 12-8-2011 18:47:01)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 12-08-2011 18:41:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
psixty4:

@ Phoenix, jij zei: "hap" . . . bovenstaand stukje meende ik niet serieus hoor haha, deze materie interesseert me wel, maar heb me er nooit echt in verdiept. Door jou postings en die van andere GWers ben ik er wel meer over gaan lezen en boeit het me ook meer.
Dus blijf vooral doorgaan met info geven.

groet pixie
haha

Ah ok,
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 12-08-2011 18:43:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

Ik blijf dit soort discussie's grappig vinden vooral als er dan ook nog wordt gezegd dat er geen bewijzen zijn gevonden.
Ik haal nogmaals die gouden beeldjes aan die in Zuid-Amerika zijn gevonden die zonder enige fantasie op vliegtuigjes lijken. Ik zeg met recht zonder enige fantasie op vliegtuigjes lijken want als je wel je fantasie gebruikt dan zien ze er inderdaad uit zoals sommigen die zich wetenschappers noemen als half vogel en half gehandicapte vis, of half insect en half gehandicapte vis.
Nog een beeldje wat in een museum staat in Turkeye wat zonder enige fantasie op een raket lijkt met een astronaut erin. en ga zo maar door dus hoezo geen bewijs? Artefacten die in aardlagen gevonden zijn die tot de prehistorie behoren, maar omdat er volgens onze geschiedenis geen mensachtigen in die tijd hebben geleefd geldt die regel ineens niet meer.

Die gouden gestileerde dierenfiguren werden door pseudo-wetenschappers al dan niet opzettelijk foutief geïnterpreteerd.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 12-08-2011 18:46:22 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: @phoenix
zoals ik al zei ken ik u mening, en ben ik het er niet mee eens

wat jij er verder mee wilt doen boeit me weinig, maar er bestaan beschavingen van 10.000 jaar oud en ouder, leer ermee te leven zou ik zeggen...

en verder moet je me geen woorden in de mond leggen, ik heb nergens beweerd dat heel veel sites wel "10.000 jaar oud moeten zijn", ik stel enkel en alleen dat er wereldwijd 100den locaties zijn die in het tijdsvak 10.000 jaar en ouder te plaatsen zijn (bijvoorbeeld door middel van geologie, een dateringstechniek waar ik eigenlijk nog meer vertrouwen in heb dan de meeste archeologische methoden).
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 12-08-2011 20:57:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Phoenix:

Die gouden gestileerde dierenfiguren werden door pseudo-wetenschappers al dan niet opzettelijk foutief geïnterpreteerd.

moet je er wel even bij zeggen dat jij vind dat het zo is, niet dat het bewezen is dat het zo is...

de modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren vliegen trouwen erg goed voor een object wat door mensen gemaakt is die niets van aerodynamica wisten, by the way
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 12-08-2011 21:02:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: ... (laat maar)
(bericht gewijzigd op 12-8-2011 21:35:00)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 12-08-2011 21:31:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Ron B.:

@phoenix
zoals ik al zei ken ik u mening, en ben ik het er niet mee eens

wat jij er verder mee wilt doen boeit me weinig, maar er bestaan beschavingen van 10.000 jaar oud en ouder, leer ermee te leven zou ik zeggen...

en verder moet je me geen woorden in de mond leggen, ik heb nergens beweerd dat heel veel sites wel "10.000 jaar oud moeten zijn", ik stel enkel en alleen dat er wereldwijd 100den locaties zijn die in het tijdsvak 10.000 jaar en ouder te plaatsen zijn (bijvoorbeeld door middel van geologie, een dateringstechniek waar ik eigenlijk nog meer vertrouwen in heb dan de meeste archeologische methoden).

Geef me dan eens een lijst van al die beschavingen die 10.000 jaar en ouder zijn ... Of is het voor jou niet nodig sites die oud lijken eerst terdege te dateren ? Is het 'oud lijken' voldoende voor u om te beginnen fantaseren over beschavingen van 10.000 jaar en ouder ? Zo werkt dat niet, althans echte archeologie werkt zo niet.

Wat het gebruik betreft van 'geologie' voor het dateren van archeologische sites, als je daarmee refereert naar de 'geologische datering' van de Giza Sphinx door Robert Schoch, dan kan ik je zeggen dat dit een slecht voorbeeld is. Geologie is trouwens enkel bruikbaar voor de datering van miljoenen jaren oude sites, maar dan spreken we niet over beschavingen. Onze Hominide voorouders werden gedateerd door de geologische ouderdom te bepalen van de gesteenten waarin hun fossielen gevonden werden (bv. vulkanische aslagen). Maar dit zijn paleontologische sites. Voor de archeologische sites van antieke beschavingen is geologische datering niet bruikbaar, omdat deze sites te jong zijn.
(bericht gewijzigd op 13-8-2011 0:13:53)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 13-08-2011 0:09:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Ron B.:

Phoenix:

Die gouden gestileerde dierenfiguren werden door pseudo-wetenschappers al dan niet opzettelijk foutief geïnterpreteerd.

moet je er wel even bij zeggen dat jij vind dat het zo is, niet dat het bewezen is dat het zo is...

de modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren vliegen trouwen erg goed voor een object wat door mensen gemaakt is die niets van aerodynamica wisten, by the way

Ah ja ? En werd het gewicht van die modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren hetzelfde gehouden als het gewicht van de originele gouden voorwerpen ... ? Nee hoor, anders zouden ze door dit gewicht niet in de lucht blijven ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 13-08-2011 0:17:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Phoenix:


Geef me dan eens een lijst van al die beschavingen die 10.000 jaar en ouder zijn ...

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal%3AZoeken&search=8000+v+chr

Leef je uit...
Cannot kill the Battery!!!
Op 13-08-2011 8:39:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Marsepars:

Phoenix:


Geef me dan eens een lijst van al die beschavingen die 10.000 jaar en ouder zijn ...

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal%3AZoeken&amp;search=8000+v+chr

Leef je uit...


Ik denk dat het het beste is dat we het even hebben over het begrip 'beschaving'. Een beschaving is een cluster van steden (al dan niet gegroepeerd in staten en/of stadstaten), steden met een autonome administratie en met openbare gebouwen. De 8.000+ vC-sites die je aangeeft vormen (nog) geen beschaving, maar vertegenwoordigen nederzettingen, dorpen en proto-steden (Jericho). De oudste bewoningslagen van Jericho dateren uit het Proto-neolithicum, d.i. ca. 12.000 jaar geleden. Toen was 'Jericho' een proto-nederzetting (een zgn. 'rustplaats') in een oase. Het zou nog minstens 2.000 jaar duren voor deze proto-nederzetting evolueerde tot een proto-stad, maar deze site bevat wel de oudst bekende stedelijke bewoningslagen ter wereld.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 13-08-2011 0:06:23 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: @phoenix
helaas, ik ben gestopt met nutteloze discussies, ik ken jou mening en ik kan aantonen dat het slechts een mening is, dat jij vastgeroest wilt blijven in de kennis zoals dat 1 a 2 generaties geleden geaccepteerd werd moet je zelf weten, ik kijk liever vooruit en zie niet in waarom ik voor jou aan zou moeten tonen dat ik gelijk heb

en nu ga je vast een reactie geven waarin je het nodig vind om te zeggen dat ik het niet kan of wil onderbouwen enz, ik ken het spelletje inmiddels goed genoeg en ben er klaar mee, ik accepteer dat jij een ander wereldbeeld aanhangt, misschien een idee voor jou om te accepteren dat dit omgekeerd even goed mogelijk is zonder meteen onzin te hoeven zijn

de enige reactie die ik je nog geef wb die dierfiguren/vliegtuigen, hoeveel hedendaagse moderne vliegtuigen ken jij die van massief goud gemaakt zijn? (goud werd vooral gebruikt omdat het eenvoudig bewerkbaar was, pas later toen de spanjaarden kwamen werd het als erg waardevol gezien) natuurlijk is het logisch dat een modelvliegtuig van ander materiaal gemaakt is, en verder geheel terzijde omdat dit soort kleinigheden alleen maar afleiden van het ware verhaal, iets wat elke keer weer gebeurt, men verzand in futiliteiten en daar blijft het dan weer bij...
(bericht gewijzigd op 13-8-2011 15:06:25)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-08-2011 15:01:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Maan:

... (laat maar)

de enige reactie in deze hele discussie die eigenlijk alles al zegt
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-08-2011 15:01:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Ik denk dat het het beste is dat we het even hebben over het begrip 'beschaving'. Een beschaving is een cluster van steden (al dan niet gegroepeerd in staten en/of stadstaten), steden met een autonome administratie en met openbare gebouwen.


Lees jij mijn reakties weleens? Je definitie van "beschaving" is niet helemaal juist en daarbij heeft dit begrip meerdere betekenissen.
Nogmaals: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschaving

En nog een keer Vandale:

be·scha·ving de; v 1 het beschaafd-zijn: een man van ~ 2 -en cultuur (3)

be·schaafd bn, bw 1 niet meer in een onontwikkelde natuurstaat verkerend: ~e volken 2 welopgevoed, welgemanierd: ~e manieren

(Maar of we het nu beschaving of nederzetting noemen... Whatever?)
(bericht gewijzigd op 13-8-2011 16:55:45)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 13-08-2011 16:51:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Phoenix:

Marsepars:

Phoenix:


Geef me dan eens een lijst van al die beschavingen die 10.000 jaar en ouder zijn ...

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal%3AZoeken&amp;search=8000+v+chr

Leef je uit...


Ik denk dat het het beste is dat we het even hebben over het begrip 'beschaving'. Een beschaving is een cluster van steden (al dan niet gegroepeerd in staten en/of stadstaten), steden met een autonome administratie en met openbare gebouwen. De 8.000+ vC-sites die je aangeeft vormen (nog) geen beschaving, maar vertegenwoordigen nederzettingen, dorpen en proto-steden (Jericho). De oudste bewoningslagen van Jericho dateren uit het Proto-neolithicum, d.i. ca. 12.000 jaar geleden. Toen was 'Jericho' een proto-nederzetting (een zgn. 'rustplaats') in een oase. Het zou nog minstens 2.000 jaar duren voor deze proto-nederzetting evolueerde tot een proto-stad, maar deze site bevat wel de oudst bekende stedelijke bewoningslagen ter wereld.

Verschil van perceptie.
Wetenschappers noemen een cluster van steden beschaving.
Als ik 3 dagen in de jungle heb gelopen omdat ik verdwaald ben en ik kom een paar plaggenhutten tegen, noem ik dat echt wel beschaving hoor!
En dat de defenitie volgens een of ander boek dan niet klopt, staat er volkomen buiten.
Cannot kill the Battery!!!
Op 13-08-2011 17:03:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
@ Marsepars: wat heb je ook in de jungle te zoeken???
En zorg de volgende keer als je daar bent, dat je niet meer verdwaalt.It's all a figment of imagination!
Op 13-08-2011 18:05:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
psixty4:


@ Marsepars: wat heb je ook in de jungle te zoeken???
En zorg de volgende keer als je daar bent, dat je niet meer verdwaalt.Ik wil ook wel eens op verkantie.
En je weet dat ik stronteigenwijs ben, dus als de reisleidster zegt 'rechts'...
Need I say more?
Het is vreemd als ik juist NIET verdwaal, waarde p64!
Cannot kill the Battery!!!
Op 13-08-2011 18:09:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Ron B.:
ik kijk liever vooruit en zie niet in waarom ik voor jou aan zou moeten tonen dat ik gelijk heb

Dat zouden meer mensen moeten doen!
Sommige mensen hechten meer aan gelijk dan aan geluk. I pity them.
Is it electrickery?
Op 13-08-2011 18:13:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Phoenix:

Ron B.:

Phoenix:

Die gouden gestileerde dierenfiguren werden door pseudo-wetenschappers al dan niet opzettelijk foutief geïnterpreteerd.

moet je er wel even bij zeggen dat jij vind dat het zo is, niet dat het bewezen is dat het zo is...

de modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren vliegen trouwen erg goed voor een object wat door mensen gemaakt is die niets van aerodynamica wisten, by the way

Ah ja ? En werd het gewicht van die modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren hetzelfde gehouden als het gewicht van de originele gouden voorwerpen ... ? Nee hoor, anders zouden ze door dit gewicht niet in de lucht blijven ...

Dit is het meest onzinnige argument die ik tot op heden heb gelezen. Het gewicht van de modelvliegtuigjes haha.
Het andere ontzinnige verklaring die ik van je lees ,Phoenix, is dat die wetenschappers het opzettelijk foutief interpreteren.
Nee, Phoenix, ze zeggen precies waar die beelen op lijken en gaan niet zoeken naar onzinnige verklaringen omdat die beelden niet passen in ons huidige geschiedenis. Die beelden lijken op vliegtuigen en daarmee klaar. Ik weet dat jij ook vindt dat ze daar op lijken en dus is het nog triester dat je jezelf voor de gek probeert te houden omdat pseudo Wetenschappers die die titel wetenschapper niet eens zouden mogen dragen, onzinnige verklaringen proberen te verzinnen.
(bericht gewijzigd op 13-8-2011 23:25:20)
Op 13-08-2011 23:23:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente: Dag eeuwigelente,


Wat heeft u te melden?

Tjemig de pemig, je overvalt me. Ik zat zomaar wat te lezen en heb eigenlijk niets te melden.... denk ik.
Nu ik er over nadenk (Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?), waarom niet? In wat voor hoedanigheid dan ook. Het zou best kunnen.
Kijk naar de ooparts, daar zijn er nogal wat van. Vergevorderde 'beschaving' betekent niet dat die kan ontsnappen aan een ramp/oorlog/whatever.
Stel dat ons iets overkomt en er zijn overlevenden, die hebben dan kennis uit de oude tijd.
Stel dat een wolkenkrabber overeind blijft gedurende vele jaren, dat zal ongetwijfelt tot de verbeelding spreken. De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is, spreken toch ook tot de verbeelding?

Ergo, om op de vraag terug te komen, ik denk van wel/het zou me niet verbazen.
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 14-08-2011 0:00:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

Phoenix:

Ron B.:

Phoenix:

Die gouden gestileerde dierenfiguren werden door pseudo-wetenschappers al dan niet opzettelijk foutief geïnterpreteerd.

moet je er wel even bij zeggen dat jij vind dat het zo is, niet dat het bewezen is dat het zo is...

de modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren vliegen trouwen erg goed voor een object wat door mensen gemaakt is die niets van aerodynamica wisten, by the way

Ah ja ? En werd het gewicht van die modelvliegtuigjes op basis van die dierfiguren hetzelfde gehouden als het gewicht van de originele gouden voorwerpen ... ? Nee hoor, anders zouden ze door dit gewicht niet in de lucht blijven ...

Dit is het meest onzinnige argument die ik tot op heden heb gelezen. Het gewicht van de modelvliegtuigjes haha.
Het andere ontzinnige verklaring die ik van je lees ,Phoenix, is dat die wetenschappers het opzettelijk foutief interpreteren.
Nee, Phoenix, ze zeggen precies waar die beelen op lijken en gaan niet zoeken naar onzinnige verklaringen omdat die beelden niet passen in ons huidige geschiedenis. Die beelden lijken op vliegtuigen en daarmee klaar. Ik weet dat jij ook vindt dat ze daar op lijken en dus is het nog triester dat je jezelf voor de gek probeert te houden omdat pseudo Wetenschappers die die titel wetenschapper niet eens zouden mogen dragen, onzinnige verklaringen proberen te verzinnen.

Ah ? En wààr heb ik gezegd dat zij op 'vliegtuigen' lijken ? Ik heb altijd gezegd dat dit gestileerde dierenfiguren zijn, een cocktail van vissen, vogels, amfibieën en reptielen. De kunstenaars die deze beeldjes maakten hebben simpelweg de dieren die in hun leefomgeving voorkomen gestileerd weergegeven.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 14-08-2011 0:58:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

Ik denk dat het het beste is dat we het even hebben over het begrip 'beschaving'. Een beschaving is een cluster van steden (al dan niet gegroepeerd in staten en/of stadstaten), steden met een autonome administratie en met openbare gebouwen.


Lees jij mijn reakties weleens? Je definitie van "beschaving" is niet helemaal juist en daarbij heeft dit begrip meerdere betekenissen.
Nogmaals: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschaving

En nog een keer Vandale:

be·scha·ving de; v 1 het beschaafd-zijn: een man van ~ 2 -en cultuur (3)

be·schaafd bn, bw 1 niet meer in een onontwikkelde natuurstaat verkerend: ~e volken 2 welopgevoed, welgemanierd: ~e manieren

(Maar of we het nu beschaving of nederzetting noemen... Whatever?)

Maan, het gaat hier over archeologie. En voor archeologen moet een beschaving beantwoorden aan de karakteristieken die ik opgegeven heb.

'Civilization (or civilisation) is a sometimes controversial term that has been used in several related ways. Primarily, the term has been used to refer to HUMAN CULTURES THAT ARE COMPLEX in terms of technology, science, and division of labor. Such civilizations are generally URBANIZED. In classical contexts civilized peoples were called this in contrast to "barbarian" peoples, while in modern contexts civilized peoples have been contrasted to "primitive" peoples. In modern academic discussions however, there is a tendency to use the term in a less strict way to mean approximately the same thing as "culture" and can therefore refer more broadly to any important and clearly defined human society, particularly in historical discussions. Still, even when used in this second sense, the word is often restricted to apply only to societies that have attained a particular level of advancement, ESPECIALLY THE FOUNDING OF CITIES, with the word "city" defined in various ways. ...

Bron ; http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 1:22:22)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 14-08-2011 1:19:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
eeuwigelente:

Dag eeuwigelente,


Wat heeft u te melden?

Tjemig de pemig, je overvalt me. Ik zat zomaar wat te lezen en heb eigenlijk niets te melden.... denk ik.
Nu ik er over nadenk (Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?), waarom niet? In wat voor hoedanigheid dan ook. Het zou best kunnen.
Kijk naar de ooparts, daar zijn er nogal wat van. Vergevorderde 'beschaving' betekent niet dat die kan ontsnappen aan een ramp/oorlog/whatever.
Stel dat ons iets overkomt en er zijn overlevenden, die hebben dan kennis uit de oude tijd.
Stel dat een wolkenkrabber overeind blijft gedurende vele jaren, dat zal ongetwijfelt tot de verbeelding spreken. De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is, spreken toch ook tot de verbeelding?

Ergo, om op de vraag terug te komen, ik denk van wel/het zou me niet verbazen.


'De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is,'

Er is een groot verschil tussen iets waar weinig zinnigs over te vertellen is en iets waar jij geen of te weinig kennis van hebt ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 14-08-2011 1:32:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: @Phoenix.

Ik zeg niet dat jij het gezegd hebt maar ook jij ziet dat die beelden op vliegtuigjes lijken. Hoezo een cocktail van vissen vogels, amfibieen of reptielen? Noem mij eens 1 dier met een staart die lijkt op de staart van die vliegtuigjes.
Hoezo moet er gezocht worden naar onzinnige verklaringen als het beeldje gewoon laat zien wat het is.
Dit zou dan ook de Nazca lijnen kunnen verklaren die pas te zien zijn vanaf een bepaalde hoogte en die andere lijnen die kilometers lang evenwijdig aan elkaar zijn die lijken op landingsbanen.
Op 14-08-2011 1:32:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente:
Phoenix:

eeuwigelente:

Dag eeuwigelente,


Wat heeft u te melden?

Tjemig de pemig, je overvalt me. Ik zat zomaar wat te lezen en heb eigenlijk niets te melden.... denk ik.
Nu ik er over nadenk (Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?), waarom niet? In wat voor hoedanigheid dan ook. Het zou best kunnen.
Kijk naar de ooparts, daar zijn er nogal wat van. Vergevorderde 'beschaving' betekent niet dat die kan ontsnappen aan een ramp/oorlog/whatever.
Stel dat ons iets overkomt en er zijn overlevenden, die hebben dan kennis uit de oude tijd.
Stel dat een wolkenkrabber overeind blijft gedurende vele jaren, dat zal ongetwijfelt tot de verbeelding spreken. De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is, spreken toch ook tot de verbeelding?

Ergo, om op de vraag terug te komen, ik denk van wel/het zou me niet verbazen.


'De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is,'

Er is een groot verschil tussen iets waar weinig zinnigs over te vertellen is en iets waar jij geen of te weinig kennis van hebt ...


Nee, dat is niet zo, het is hetzelfde. Wel een beetje vreemde reactie trouwens, niet ter zaken doende.
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 14-08-2011 10:07:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
eeuwigelente:

Phoenix:

eeuwigelente:

Dag eeuwigelente,


Wat heeft u te melden?

Tjemig de pemig, je overvalt me. Ik zat zomaar wat te lezen en heb eigenlijk niets te melden.... denk ik.
Nu ik er over nadenk (Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?), waarom niet? In wat voor hoedanigheid dan ook. Het zou best kunnen.
Kijk naar de ooparts, daar zijn er nogal wat van. Vergevorderde 'beschaving' betekent niet dat die kan ontsnappen aan een ramp/oorlog/whatever.
Stel dat ons iets overkomt en er zijn overlevenden, die hebben dan kennis uit de oude tijd.
Stel dat een wolkenkrabber overeind blijft gedurende vele jaren, dat zal ongetwijfelt tot de verbeelding spreken. De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is, spreken toch ook tot de verbeelding?

Ergo, om op de vraag terug te komen, ik denk van wel/het zou me niet verbazen.


'De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is,'

Er is een groot verschil tussen iets waar weinig zinnigs over te vertellen is en iets waar jij geen of te weinig kennis van hebt ...


Nee, dat is niet zo, het is hetzelfde. Wel een beetje vreemde reactie trouwens, niet ter zaken doende.


Verduidelijk dan eens waarom over de piramides 'nog steeds weinig zinnigs te vertellen is' volgens jou ? Ben jij dan zoveel bezig met piramides ... ?

Laten we het hebben over Egyptische piramides. De basis van de egyptologie werd gelegd in het begin van de 19de eeuw. Gedurende nu al twee eeuwen werd en wordt nog steeds het Oude Egypte intensief bestudeerd door tientallen Egyptologen, met als resultaat dat vele facetten van deze antieke beschaving grotendeels verklaard werden.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 14-08-2011 0:58:41 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @Phoenix
Wordt jij niet moe van jezelf met je gedram? Je lijkt wel een kind dat honderd onzinnige redenen loopt te geven waarom het nog niet naar bed zou hoeven. Ik ben niet moe roepen terwijl iedere leek ziet dat het kind harstikke moe is. Discussieren over wat nou precies vermoeidheid is (of in deze discussie wat een beschaving is).
En welke kennis dicht jij jezelf toe m.b.t. de pyramides van Giza bijvoorbeeld? Je geeft enkel af op de ander dat die er geen kennis van zou hebben.
Tot nu toe heb ik ook geen enkel steekhoudend argument van je gehoord in deze gehele discussie, alleen maar meningen in de discussie wat nu beschaving genoemd kan worden of niet. In wat jj daarin aangeeft is een dorp met een paar huizen ook geen beschaving, maar een nederzetting.

Wat wetenschappelijk gedateerd is op 10.000 jaar oud of ouder, val je af dat het helemaal niet wetenschappelijk gedateerd zou zijn. Wederom zonder enig steekhoudend argument, behoudens dat de ouderdom van een aardlaag niet direct betekent dat het daarin gevonden voorwerp ook even zo oud zou moeten zijn. Dat is natuurlijk correct. Als ik van eeuwen oude stenen een bouwwerk maak, is dat bouwwerk natuurlijk niet dus ook eeuwen oud.

Verder wacht ik maar of je nog in staat bent tot steekhoudende argumenten. Bijvoorbeeld dat alle oude legendes en sages, inclusief het OD uit de Bijbel, gewoon fictieve boeken zijn van Sf-schrijvers van eeuwen terug, fantaserend over goden en vllegende wezens en objecten, en steden in de hemel. Wel knap dan overigens dat die oude sf-schrijvers en grottekenaars, zulke modellen hebben weten te schapen die gelijken op wat we nu een raket, een vliegtuig, een onderzeeër, een helikopter, een astronaut noemen.

Maar nee, 10.000 jaar geleden was de mens nog een soort neanderthaler of barbaar, want dat is wat de meester voeger op school vertelde en de meester heeft natuurlijk altijd gelijk...
Op 14-08-2011 13:22:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:


Verduidelijk dan eens waarom over de piramides 'nog steeds weinig zinnigs te vertellen is' volgens jou ? Ben jij dan zoveel bezig met piramides ... ?

Laten we het hebben over Egyptische piramides. De basis van de egyptologie werd gelegd in het begin van de 19de eeuw. Gedurende nu al twee eeuwen werd en wordt nog steeds het Oude Egypte intensief bestudeerd door tientallen Egyptologen, met als resultaat dat vele facetten van deze antieke beschaving grotendeels verklaard werden.


En weer niets over wat jij denkt te weten over de pyramides. Je zegt laten we het daar eens over hebben en je vervalt in een geschiedenispraatje over het ontstaan van de Egyptologie. Maar zeg je iets wezenlijks over de pyramides zelf? Nee, helemaal niets! Dat kun je denk ik ook niet, want zelfs de Egyptologie heeft daarin nog onvoldoende antwoorden. Ze hebben niets meer dan gissingen dat zouden het graftempels zijn.
Op 14-08-2011 13:30:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @Phoenix

Leg bijv. eens uit waarom de oudst gedateerde pyramides(trappyramides en ziggurats niet meegerekend), die op het Giza plateau, van een perfectie zijn die daarna nimmer meer is bereikt? En die zelfs wij met onze huidige kennis nauwelijks in staat zijn te herhalen?
Alle pyramides erna zijn slappe aftreksels die niet in de buurt komen van de perfectie van de pyramide van Cheops. Leg eens uit hoe dat komt? Of geef er een mening over.

En waarom zou een technisch ver gevorderde beschaving eeuwen geleden zich persé op de aarde hebben gevestigd?
Alle legendes, inclusief het oude testament, hebben het over een soort steden in de hemel (wolken). Veilig voor de veranderingen in het klimaat. En dan vind je er ook niets van terug onder aardlagen he?!

Dat is namelijk het enige steekhoudende argument dat er niet voor ons een technisch vergevorderde beschaving heeft bestaan die gedurende de laatste ijstijd bedolven is onder modder, aarde en zee, dat we wel dinosaurussen van 65 miljoen jaar of meer terug vinden in de aardlagen, dat we wel een bizon terugvinden die geheel geconverseerd is gebleven nadat het overvallen is tijdens de laatste ijstijd, maar nauwelijks iets wat bewijs levert voor een eerdere technisch vergevorderde beschaving.
Hoewel... wat blijft er van New York over als het overvallen zou worden door ijs en oceaan? Al die gebouwen worden dan door de natuurkracht verpulverd zodat er niets van terug te vinden zal zijn.
En wat als de huidige mens z`n steden en nederzettingen gebouwd heeft precies op de plaatsen waaronder oude beschavingen zijn verdwenen?
En zo is er eigenlijk geen enkel argument dat er niet iets van een technisch vergevorderde beschaving kan zijn geweest, welke niet weerlegd kan worden.
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 16:30:08)
Op 14-08-2011 14:09:01 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: Ik ben het helemaal met arim eens. Als je met Phoenix een discussie voert dan hoor je zijn mening niet maar je hoort een samenvatting van het boek waar hij die info vandaan heeft.
Een goed voorbeeld is Schoch. Phoenix haalt Schoch naar voren als het gaat over de Bosnische Pyramide en als het gaat over Yonaguni, want zo zegt Schoch dat het formaties zijn gecreeerd door natuur, maar als het gaat over de Sfinx waar Schoch heeeeeeeel voorzichtig zegt dat die veel ouder is dan de Pyramide van Cheops dan blijkt die Schoch ineens niet meer die fantastische geoloog te zijn. Hmzzz vreemd klinkt als orthodox wetenschappelijk inzicht.
Op 14-08-2011 14:46:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente:
Phoenix:

eeuwigelente:

Phoenix:

eeuwigelente:

Dag eeuwigelente,
Wat heeft u te melden?

Tjemig de pemig, je overvalt me. Ik zat zomaar wat te lezen en heb eigenlijk niets te melden.... denk ik.
Nu ik er over nadenk (Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?), waarom niet? In wat voor hoedanigheid dan ook. Het zou best kunnen.
Kijk naar de ooparts, daar zijn er nogal wat van. Vergevorderde 'beschaving' betekent niet dat die kan ontsnappen aan een ramp/oorlog/whatever.
Stel dat ons iets overkomt en er zijn overlevenden, die hebben dan kennis uit de oude tijd.
Stel dat een wolkenkrabber overeind blijft gedurende vele jaren, dat zal ongetwijfelt tot de verbeelding spreken. De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is, spreken toch ook tot de verbeelding?

Ergo, om op de vraag terug te komen, ik denk van wel/het zou me niet verbazen.


'De pyramides, waar nog steeds weinig zinnigs over te vertellen is,'

Er is een groot verschil tussen iets waar weinig zinnigs over te vertellen is en iets waar jij geen of te weinig kennis van hebt ...


Nee, dat is niet zo, het is hetzelfde. Wel een beetje vreemde reactie trouwens, niet ter zaken doende.


Verduidelijk dan eens waarom over de piramides 'nog steeds weinig zinnigs te vertellen is' volgens jou ? Ben jij dan zoveel bezig met piramides ... ?

Laten we het hebben over Egyptische piramides. De basis van de egyptologie werd gelegd in het begin van de 19de eeuw. Gedurende nu al twee eeuwen werd en wordt nog steeds het Oude Egypte intensief bestudeerd door tientallen Egyptologen, met als resultaat dat vele facetten van deze antieke beschaving grotendeels verklaard werden.


Ik zou best willen antwoorden maar arim heeft inmiddels geen spaan van je heel gelaten. Om daar ook nog een schep boven op te doen kan niet goed voor je zijn.
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 14-08-2011 15:23:56 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
Arim:
Alle pyramides erna zijn slappe aftreksels die niet in de buurt komen van de perfectie van de pyramide van Cheops. Leg eens uit hoe dat komt?

Misschien hadden ze niet dezelfde bouwopzichter en architect.
of het heeft zoveel geld en tijd gekost om deze piramides te maken dat geen enkele volgende pharaoh dit meer kon betalen/opbrengen.
ook zijn vanaf eebn bepaald moment alle pharaohs begravewn in de vallei van de koningen misschien veranderde hun geloof en moesten ze onderaards begraven worden of het kwam door grafrovers.

Arim:

Alle legendes, inclusief het oude testament, hebben het over een soort steden in de hemel. Veilig voor de veranderingen in het klimaat. En dan vind je er ook niets van terug onder aardlagen he


Er word nergens gesproken over een "hemel"zoals wij die nu bedoelen...
lees de sumerische teksten er maar op na de hel en de hemel bestonden allebij op aarde het waren 2 koningkrijken een tje noordelijk en eentje zuiderlijk..

het is natuurlijk moeilijk om mythe van waarheid te onderscheiden je moet een beetje tussen de regels(en vertalingen) kunnen lezen
Op 14-08-2011 15:51:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Tunnelforce9:

Er word nergens gesproken over een "hemel"zoals wij die nu bedoelen...
lees de sumerische teksten er maar op na de hel en de hemel bestonden allebij op aarde het waren 2 koningkrijken een tje noordelijk en eentje zuiderlijk..


Dat is jouw interpretatie, en welke de mens er de afgelopen eeuwen aan heeft gegeven. Het concept van hemel en hel komt van het christendom. Zo zijn ook veel vertalingen vanuit dat concept gemaakt. Een bovenwereld en een onderwereld en daartussenin de mens.
Maar ik heb het nergens over het concept van hemel en hel. Ik heb het over sages zoals de Germaanse en Noorse goden die in een stad in de wolken leefden.
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 16:12:09)
Op 14-08-2011 16:10:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: En niet te verrgeten, de al eerder aangehaalde vimana's uit india. Ook hier is sprake van steden in de hemel. Ook wordt er verhaald over goden die elkaar met de meest fantastische wapens bestrijden. Als er maar een fractie waar is van al die reeds opgenoemde verhalen, dan kan de gehele geschiedenis op de schop.

@arim
Mooi gesproken en ik ben het volledig met je eens. Het is duidelijk dat er inmiddels zoveel aanwijzingen zijn voor een prehistorische vergevorderde beschaving, dat ontkennen weinig zin meer heeft.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 14-08-2011 16:37:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: hemel en hel komen niet van het christendom..
christendom is een samengeraapt zooitje oude gebruiken en verhalen.
niks is origineel aan het christendom.

maar je vraag is relatief eenvoudig te beantwoorden kijk maar eens naar de namen die men gaf aan sterrenbeelden waarom zouden die dezelfde zijn als de namen van hun goeden ?

maw ze waren onder de indruk vcan de sterren 's nackts en zaten om het kampvuur verhalen te verzinnen en te vertellen wat moet je anders doen als het 5 maanden donker is ?
Op 14-08-2011 16:46:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Tunnelforce9:

het is natuurlijk moeilijk om mythe van waarheid te onderscheiden je moet een beetje tussen de regels(en vertalingen) kunnen lezen


Deze zin doet vermoeden dat jij denkt dat jij daartoe in staat bent. Nogal arrogant vind ik. Ten eerste zijn er verschillende vertalingen, ten tweede weet je niet vanuit welk persoonlijk perspectief of interpretatie een vertaler iets heeft vertaald. Zo zijn er vertalingen van Sumerische kleitabletten waaruit ik duidelijk opmaak dat de vertaler vanuit zijn persoonlijke christelijke concept zijn vertaling vorm heeft gegeven, en andere vertalingen waarin duidelijk is dat de vertaler zijn persoonlijke mening in de vertaling heeft verwerkt (bv vertaler is overtuigd dat de goden de mens hebben gekloond door kennis van dna).
Op 14-08-2011 16:54:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Tunnelforce9:

hemel en hel komen niet van het christendom..
christendom is een samengeraapt zooitje oude gebruiken en verhalen.
niks is origineel aan het christendom.


Daar heb je gelijk in.

Tunnelforce9:

maar je vraag is relatief eenvoudig te beantwoorden


Welke vraag?

Tunnelforce9:

kijk maar eens naar de namen die men gaf aan sterrenbeelden waarom zouden die dezelfde zijn als de namen van hun goden ?


Omdat men geloofde dat hun goden in de sterrenhemel leefden, en dat de grote aardse helden na hun aardse verscheiden ook als sterrenbeeld aan de hemel werden opgenomen (het sterrenbeeld Hercules bv).

Tunnelforce9:

maw ze waren onder de indruk vcan de sterren 's nackts en zaten om het kampvuur verhalen te verzinnen en te vertellen wat moet je anders doen als het 5 maanden donker is ?


Hoezo als het 5 maanden donker is? Wou je beweren dat de oude Sumeriërs en Germanen 5 maanden in het donker leefden?

Maar je gaat volledig voorbij aan het feit dat ik het heb over verschillende sages en legendes waarin gesproken wordt over steden in de hemel/wolken.
Op 14-08-2011 17:12:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: ik beweer zeker niet dat ik het allemaal zo goed weet maar ik hou me wel op de hoogte van het een en ander en ik zie een grote overeenkomst met onze huidige maatschappij en de behoeftes die we hebbel op filosofisch en wetenschappelijk gebied.

we proberen een aantal vragen te beantwoorden zoals waar komen we vandaan en wanneer is het leven (en intelligente leven) begonnen.

tegenwoordig hebben we alle mogelijke instrumenten voor handen om ons te helpen in deze zoektocht.

in de periode waar wij het nu over hebben hadden ze dat nog zeker niet, ik heb het dan over bijv sumerische periode egyptische periode.

het enige dat ze hadden waren de sterren en de maan zij begrepen niet wat dat waren (we weten het pas sinds 1600) het is dan ook helemaal niet raar dat ze dachten dat het antwoord in de sterren zou staan.
ze hadden ondertussen wel al door dat de seizoenen (en oogst zaai tijden) konden worden afgelezen uit de stand van de zon en de sterren.

het was voor hun van levensbelang, en ze zagen dus ook de energiegevende kwaliteiten van de zon die het leven deed groeien.

vandaar dat de goden naast gebaseerd te zijn op dieren ook zijn gebaseerd op de sterrenstelsels zon,maan en de andere planeten.

misschien had ik je 2000 jaar geleden wel gelijk gegeven arim.
maar nu weten we gewoon dat het er niet is, hemel of hel.
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 17:16:41)
Op 14-08-2011 17:13:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Tunnelforce9:

misschien had ik je 2000 jaar geleden wel gelijk gegeven arim.
maar nu weten we gewoon dat het er niet is, hemel of hel.


Gelijk gegeven waarin?
Ik heb het nergens over hemel en hel. Ik had het sages en legendes die spreken over steden in de wolken/hemel.
Op 14-08-2011 17:24:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Tunnelforce9:

het enige dat ze hadden waren de sterren en de maan zij begrepen niet wat dat waren (we weten het pas sinds 1600) het is dan ook helemaal niet raar dat ze dachten dat het antwoord in de sterren zou staan.


Volgens mij heb jij weinig idee van wat de Egyptenaren allemaal wisten, en de oude Grieken bijv. Hun kennis van de sterrenhemel was vele malen groter dan dat van ons een paar eeuwen terug. De Grieken hebben nooit beweerd dat de aarde plat was, alleen de westerse mens was zo dom. De Egyptenaren hebben nooit beweerd dat het universum rond de aarde draaide, alleen de westerse mens was zo dom.
Alles doet vermoeden dat hun kennis van sterrenkunde en het heelal gelijk was zoals het onze nu, en dat wij in dat opzicht de dingen heruitvinden.
Op 14-08-2011 17:30:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: Ik wil hier 2 voorbeelden geven om iedereen te laten zien dat onze geschiedenis zoals we die kennen kunstmatig in elkaar geflanst is.
Iedereen heeft geleerd dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Nu blijkt dat ene Peter Tricket oude landkaarten en documenten heeft gevonden die ergens verstopt lagen in 1 of andere archief.
Deze landkaarten laten de oostelijke kust lijn zien van Australie en de teksten die op de landkaart te zien zijn zijn Portugees. Ook de documenten die bij de landkaarten horen zijn in het Portugees geschreven en deze geven aan dat Cristofel de Mendonza, een Portugese zeevaarder, Australie al had bereikt en gecartografeerd in 1522 bijna 250 jaar voor James Cook Australie bereikt had.
Maar de geschiedenis boeken blijven maar vermelden dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?
Op 14-08-2011 17:43:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente: Archeoastronomie, die tak van de wetenschap is er niet voor niets.
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 14-08-2011 17:52:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
donfudido:

Ik wil hier 2 voorbeelden geven om iedereen te laten zien dat onze geschiedenis zoals we die kennen kunstmatig in elkaar geflanst is.
Iedereen heeft geleerd dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Nu blijkt dat ene Peter Tricket oude landkaarten en documenten heeft gevonden die ergens verstopt lagen in 1 of andere archief.
Deze landkaarten laten de oostelijke kust lijn zien van Australie en de teksten die op de landkaart te zien zijn zijn Portugees. Ook de documenten die bij de landkaarten horen zijn in het Portugees geschreven en deze geven aan dat Cristofel de Mendonza, een Portugese zeevaarder, Australie al had bereikt en gecartografeerd in 1522 bijna 250 jaar voor James Cook Australie bereikt had.
Maar de geschiedenis boeken blijven maar vermelden dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?


Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?
No shit, Sherlock
Op 14-08-2011 17:57:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @donfudido
En Columbus heeft niet bedacht dat de aarde rond was om vanwege het idiote verhaaltje van een vlieg op een meloen, ook hij had de beschikking over oude zeekaarten die duidelijk een continent ten weste van Europa aangaf, een kaart die hij vond in de bibliotheek van Venetië (of Rome) en die weer afkomstig zou zijn uit de bibliotheek van Cleopatra (Alexandria), welke zou zijn begonnen met de boekcollectie van Aristoteles, eens de leermeester van Alexander de Grote.
Later zou ook leonardo da Vinci een aantal van zijn uitvindingen hebben gebasseerd op oude boeken uit deze bibliotheek, die later, ten tijde van de vervolging van de tempeliers en later de spaanse inquisitie verscheept zouden zijn naar Engeland waar Sir Arthur Doyle en Sir Isaac Newton beschikking hadden over de verloren kennis in deze boeken. De wet van de zwaartekracht, die Newton zou hebben bedacht door een vallende appel, heeft hij dan ook door kennis uit deze boeken in de praktijk de testen.
Op 14-08-2011 18:10:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Pieter:

Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?


Alleen al uit het feit dat het belangrijkste boek in het westen van de afgelopen eeuwen, de bijbel dus, in elkaar geflanst is en daarbij per decreet bepaald is welke evangelieën er wel en niet in mochten.
Of wat dacht je van alle boekverbrandingen, de laatste nog maar vorige eeuw? Christenen, moslims, ze maakten zich er door de eeuwen heen allemaal schuldig aan onder het mom van: wat geschreven staat en niet overeenkomstig het heilige boek is ketterij, en wat geschreven is wat gelijk is aan het heilige boek is overbodig, en dus kan het allemaal verbrand.

Er is misschien niet altijd sprake van opzettelijk valse voorstelling van zaken geven, maar wel vaak, al was het maar onder het mom van religie.

(bericht gewijzigd op 14-8-2011 18:25:18)
Op 14-08-2011 18:23:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
arim:

@donfudido
En Columbus heeft niet bedacht dat de aarde rond was om vanwege het idiote verhaaltje van een vlieg op een meloen, ook hij had de beschikking over oude zeekaarten die duidelijk een continent ten weste van Europa aangaf, een kaart die hij vond in de bibliotheek van Venetië (of Rome) en die weer afkomstig zou zijn uit de bibliotheek van Cleopatra (Alexandria), welke zou zijn begonnen met de boekcollectie van Aristoteles, eens de leermeester van Alexander de Grote.
Later zou ook leonardo da Vinci een aantal van zijn uitvindingen hebben gebasseerd op oude boeken uit deze bibliotheek, die later, ten tijde van de vervolging van de tempeliers en later de spaanse inquisitie verscheept zouden zijn naar Engeland waar Sir Arthur Doyle en Sir Isaac Newton beschikking hadden over de verloren kennis in deze boeken. De wet van de zwaartekracht, die Newton zou hebben bedacht door een vallende appel, heeft hij dan ook door kennis uit deze boeken in de praktijk de testen.

De vraag is natuurlijk: hoe check je de bron(nen) waaruit je deze kennis hebt gehaald? Er is een overmaat aan informatie, alles wordt ergens anders tegengesproken, inclusief bewijzen/aanwijzingen. Hoe moeten wij, simpele 21e-eeuwers, nog weten wat klopt?
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 18:30:07)
Is it electrickery?
Op 14-08-2011 18:29:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
@ arim: Op 12-8-2011 15:10:59 heb ik hier zomaar een niet wetenschappelijk onderbouwd verhaaltje neergezet. Gewoon omdat ik het leuk vond om een fantasietje neer te pennen en om misschien anderen er een glimlach mee te bezorgen.

Toen kwam jij met het volgende:
arim:
En waarom zou een technisch ver gevorderde beschaving eeuwen geleden zich persé op de aarde hebben gevestigd?
Alle legendes, inclusief het oude testament, hebben het over een soort steden in de hemel (wolken). Veilig voor de veranderingen in het klimaat. En dan vind je er ook niets van terug onder aardlagen he?!
Gepost op: 14-8-2011 14:09:01Bovenstaand plaatje is een beetje kinderachtig, maar geeft wel goed weer wat ik me dan voorstel bij 'steden in de hemel'. Ik heb niet veel kennis over deze onderwerpen maar het boeit me wel. Door wat jij schrijft is mijn interesse-button getriggered, ik wil wel graag meer weten. Heb je voor mij 'links' naar makkelijk leesbare artikelen die hierover gaan en eventueel 'links' naar joetoeb filmpjes over dit onderwerp, anderen mogen natuurlijk ook reageren. (donfudido, Blasfemist???)

@ eeuwigelente; Wat een mooi woord: Archeoastronomie.
Dankjewel.

It's all a figment of imagination!
Op 14-08-2011 18:37:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Emie :

De vraag is natuurlijk: hoe check je de bron(nen) waaruit je deze kennis hebt gehaald?


Tja, dat is eigenlijk niet te doen.
Het is of accepteren dat wat de geschiedschrijving ons (op school) verteld (dus het verhaaltje van de meloen en de vlieg, en de appel van newton), of accepteren dat de werkelijke geschiedschrijving deels verloren is gegaan.
Het is dus een kwestie van wat je gelooft. Er is echter wel genoeg voor handen om er vanuit te gaan dat de werkelijke geschiedschrijving, en veel oude kennis, door de eeuwen verloren is gegaan.

Maar ik ga er vanuit dat wanneer grote wetenschappers als Dr. Oppenheimer beweren dat we enkel dingen her-ontdekken of her-uitvinden, dat de eerste atoomproef niet de eerste nucliaire ontploffing op aarde is geweest, daar een waarheid in schuilt. En er is voldoende geologisch bewijs dat de aarde eerder geteisterd is geweest door een nucliaire explosie(s).

Maar het is en blijft maar wat je gelooft.
Op 14-08-2011 18:42:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
donfudido:

Ik ben het helemaal met arim eens. Als je met Phoenix een discussie voert dan hoor je zijn mening niet maar je hoort een samenvatting van het boek waar hij die info vandaan heeft.
Een goed voorbeeld is Schoch. Phoenix haalt Schoch naar voren als het gaat over de Bosnische Pyramide en als het gaat over Yonaguni, want zo zegt Schoch dat het formaties zijn gecreeerd door natuur, maar als het gaat over de Sfinx waar Schoch heeeeeeeel voorzichtig zegt dat die veel ouder is dan de Pyramide van Cheops dan blijkt die Schoch ineens niet meer die fantastische geoloog te zijn. Hmzzz vreemd klinkt als orthodox wetenschappelijk inzicht.


Ik moet zeggen dat ik soms toch weleens wat wijzer wordt als ik met Phoenix discussieer. Zijn argument dat de Giza piramides niet precies spiegelen met de riem van Orion omdat deze dan ondersteboven zouden staan, heeft me dankzij andere bronnen het inzicht gegeven dat er aan het einde van de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden v.C. een poolverschuiving moet hebben plaats gevonden waardoor de Aarde sinds die tijd eigelijk op z'n kop is komen te staan in verhouding met de sterren. Dit werd verder bevestigd in onder andere het zogenaamde Egyptische Dodenboek, wat klaarblijkelijk niet alleen over het hiernamaals gaat maar ook over een verloren beschaving die door deze poolverschuiving ten onder ging. Ook bepaalde esotherische boeken spreken hierover of hinten hiernaar. (Ik heb het opgesomd in het engels op: http://talc.site88.net/atla.htm#4 ) Ik vind Phoenix wel een goede tegenbalans mits hij met overtuigende argumenten komt, dus geen ongefundeerde fabeltjes zoals velen uit de Egyptologie.
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 19:46:00)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 14-08-2011 19:39:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente:
psixty4:


@ arim: Op 12-8-2011 15:10:59 heb ik hier zomaar een niet wetenschappelijk onderbouwd verhaaltje neergezet. Gewoon omdat ik het leuk vond om een fantasietje neer te pennen en om misschien anderen er een glimlach mee te bezorgen.

Toen kwam jij met het volgende:
arim:
En waarom zou een technisch ver gevorderde beschaving eeuwen geleden zich persé op de aarde hebben gevestigd?
Alle legendes, inclusief het oude testament, hebben het over een soort steden in de hemel (wolken). Veilig voor de veranderingen in het klimaat. En dan vind je er ook niets van terug onder aardlagen he?!
Gepost op: 14-8-2011 14:09:01Bovenstaand plaatje is een beetje kinderachtig, maar geeft wel goed weer wat ik me dan voorstel bij 'steden in de hemel'. Ik heb niet veel kennis over deze onderwerpen maar het boeit me wel. Door wat jij schrijft is mijn interesse-button getriggered, ik wil wel graag meer weten. Heb je voor mij 'links' naar makkelijk leesbare artikelen die hierover gaan en eventueel 'links' naar joetoeb filmpjes over dit onderwerp, anderen mogen natuurlijk ook reageren. (donfudido, Blasfemist???)

@ eeuwigelente; Wat een mooi woord: Archeoastronomie.
Dankjewel.

Te veel eer psixty4, ik benoem het slechts. Het bestaat echt en naar mijn idee is het een prachtige tak van de wetenschap.
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 14-08-2011 19:39:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
psixty4:

Heb je voor mij 'links' naar makkelijk leesbare artikelen die hierover gaan en eventueel 'links' naar joetoeb filmpjes over dit onderwerp, anderen mogen natuurlijk ook reageren. (donfudido, Blasfemist???)


Ik vond deze wel mooi als introductie:En dat filmpje van David Hatcher Childress dat ik eerder postte in dit topic vond ik zelf ook heel sterk.

Ook een goede docu: "The Pyramid Code (2009)" van Carmen Boulter,

De docu-serie Ancient Aliens (als je dat alien-gedoe wat relativeerd omdat we allemaal van de sterren komen en eigenlijk iedereen op Aarde een "alien" is),

Boeken over OOParts zoals die van Michael A. Cremo: Earths Forbidden Secrets - Searching for the past: http://thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf

En natuurlijk gaat m'n eigen site hier over: http://talc.site88.net (Wordt mogelijk ooit nog eens in het nederlands vertaald.)
(bericht gewijzigd op 14-8-2011 20:07:45)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 14-08-2011 19:47:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente: Amaai Maan!? U hebt de verkeerde qoute hoor.
Evenzogoed, bedankt voor de link

Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 14-08-2011 19:54:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
eeuwigelente:

Amaai Maan!? U hebt de verkeerde qoute hoor.
Evenzogoed, bedankt voor de link


Oke gefixed.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 14-08-2011 19:59:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Maan:

Ik moet zeggen dat ik soms toch weleens wat wijzer wordt als ik met Phoenix discussieer. Zijn argument dat de Giza piramides niet precies spiegelen met de riem van Orion omdat deze dan ondersteboven zouden staan, heeft me dankzij andere bronnen het inzicht gegeven dat er aan het einde van de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden v.C. een poolverschuiving moet hebben plaats gevonden waardoor de Aarde sinds die tijd eigelijk op z'n kop is komen te staan in verhouding met de sterren. Dit werd verder bevestigd in onder andere het zogenaamde Egyptische Dodenboek, wat klaarblijkelijk niet alleen over het hiernamaals gaat maar ook over een verloren beschaving die door deze poolverschuiving ten onder ging. Ook bepaalde esotherische boeken spreken hierover of hinten hiernaar. (Ik heb het opgesomd in het engels op: http://talc.site88.net/atla.htm#4 ) Ik vind Phoenix wel een goede tegenbalans mits hij met overtuigende argumenten komt, dus geen ongefundeerde fabeltjes uit de Egyptologie.


Misschien dat het komt door de opstelling van Phoenix in deze discussie, ik weet ook nog steeds niet helemaal waar hij daarin nu precies staat. Hij lijkt in deze discussie voornamelijk alles tegen te spreken dat er eerder een technisch hoog geavanceerde beschaving op aarde is geweest.

Wat een poolverschuiving betreft: daar zijn wel een aantal aanwijzingen voor. Zo is er een middeleeuwse kaart gevonden, die weer een kopie is van een oude paparyskaart, waarop exact het vaste land onder antartica op staat aangegeven, terwijl pas sinds we satelieten in de lucht hebben er vast land onder het ijs van antartica is waargenomen. Dat doet vermoeden dat er ergens in de oudheid ook een vorm van satalietwaarnemingen moet zijn geweest waarop deze oude papyruskaart dan is gemaakt, of dat antartica ooit eens niet onder ijs gelegen lag.
Dat zou dan te maken hebben met een poolverschuiving tijdens de laatste ijstijd of zelfs nog eerder. Ergens ook gelezen dat alleen 36.000 jaar geleden de pyramides van giza exact in lijn stonden met de riem van Orion.

Het kan ook zijn dat toen de aarde twee manen had en deze op elkaar knalden (las ik vandaag), brokstukken op aarde kwamen, veelal bestaande uit ijs, en daardoor de aarde overspoeld werd met water, en dat daarvoor het vaste land onder antartica dus droog lag. er zijn aanwijzingen dat de aarde vroeger een dag of wat minder omlooptijd rond de zon kende, iets kleiner was ook, en deze toename in massa, gewicht en omloopsnelheid verklaard wordt door smeltende brokstukken van een ijsmaan. De pyramides zouden dan zijn gebouwd voor deze catstrofe plaats had, dus in een tijd dat de zwaartekracht op aarde minder zou zijn geweest dan nu (niet één maan maar twee manen die een magnetisch effect op de aarde heeft), waardoor grote steebrokken lichter in gewicht waren dan hun huidige gewicht, maar ook de wezens op aarde groter werden dan nu.
Op 14-08-2011 20:35:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Maar het kan ook betekenen dat één van de populaire verhaaltjes omtrent de pyramides van giza, dat deze in lijn zou staan met de riem van Orion, gewoonweg intressantdoenerij is geweest en niet waar.

Op 14-08-2011 20:39:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Pieter:

donfudido:

Ik wil hier 2 voorbeelden geven om iedereen te laten zien dat onze geschiedenis zoals we die kennen kunstmatig in elkaar geflanst is.
Iedereen heeft geleerd dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Nu blijkt dat ene Peter Tricket oude landkaarten en documenten heeft gevonden die ergens verstopt lagen in 1 of andere archief.
Deze landkaarten laten de oostelijke kust lijn zien van Australie en de teksten die op de landkaart te zien zijn zijn Portugees. Ook de documenten die bij de landkaarten horen zijn in het Portugees geschreven en deze geven aan dat Cristofel de Mendonza, een Portugese zeevaarder, Australie al had bereikt en gecartografeerd in 1522 bijna 250 jaar voor James Cook Australie bereikt had.
Maar de geschiedenis boeken blijven maar vermelden dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?


Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?

Ik zou zeggen zoek het op dan kom je er gauw genoeg achter.
Op 14-08-2011 20:50:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
donfudido:

Pieter:

donfudido:

Ik wil hier 2 voorbeelden geven om iedereen te laten zien dat onze geschiedenis zoals we die kennen kunstmatig in elkaar geflanst is.
Iedereen heeft geleerd dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Nu blijkt dat ene Peter Tricket oude landkaarten en documenten heeft gevonden die ergens verstopt lagen in 1 of andere archief.
Deze landkaarten laten de oostelijke kust lijn zien van Australie en de teksten die op de landkaart te zien zijn zijn Portugees. Ook de documenten die bij de landkaarten horen zijn in het Portugees geschreven en deze geven aan dat Cristofel de Mendonza, een Portugese zeevaarder, Australie al had bereikt en gecartografeerd in 1522 bijna 250 jaar voor James Cook Australie bereikt had.
Maar de geschiedenis boeken blijven maar vermelden dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?


Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?

Ik zou zeggen zoek het op dan kom je er gauw genoeg achter.

Dé kwaal van mensen die zomaar iets roepen zonder er een onderbouwing bij te bieden: zoek het lekker zelf uit.
No shit, Sherlock
Op 14-08-2011 20:53:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
donfudido:

Pieter:

donfudido:

(...)
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?


Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?

Ik zou zeggen zoek het op dan kom je er gauw genoeg achter.

Buitengewoon lullige reactie donfudido. Jij roept een heleboel, en als er dan naar de bron van je beweringen wordt gevraagd (ik neem tenminste aan dat die wetenschap niet in een droom naar je toegekomen is) kan je niet anders bazelen van "zoek het zelf maar op". Mijn eerste reactie is dan ook dat je klinkklare onzin en verzinsels hier neer kwakt. Je lijkt echt een intelligent type.
Op 14-08-2011 21:26:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Sluit me bij Pieter en Socrates aan. Te makkelijk, donfidudo. In andere reacties (piramidetopic bv) geef je heel veel bronnen, waarom nu dan 'zoek het zelf maar uit'?
Is it electrickery?
Op 14-08-2011 21:28:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Pieter:

Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?


Heeft Jezus zijn geschiedenis na zijn dood geschreven?
Of Ceasar? Of Alexander de Grote?
Het lijkt me dus duidelijk dat het altijd de geschiedschrijver is die een werkelijkheid van eerder probeert te vangen. Bijna nooit was hij er zelf bij, maar basseert zich op anderen die erbij waren, of soms op de persoonlijke verhalen van diegene wiens geschiedenis hij placht weer te geven.
In dat laatste geval kan diegene zijn geschiedenis mooier weer geven dan hij in werkelijkheid was, dus beweren in China te zijn geweest terwijl hij onderwijl bij z`n oma in de bergen op bezoek was. Anderzijds worden sommige verhalen mooier gemaakt door de geschiedschrijver.

Je vraag beantwoord zichzelf twee kanten op. Daardoor is het een vraag waarvan ik kan begrijpen dat iemand zegt dat je het best het antwoord zelf kunt ontdekken.

Maar de vraag daarin bredere zin is: wat is waar van wat de geschiedschrijving ons verteld?

Heeft Jezus bestaan? Er is nog steeds geen feitelijk bewijs.
Heeft Ceasar bestaan, of Alexander de Grote, of Karel de grote? Daarvan is wél feitelijk bewijs. Dat hebben we algemeen voor waar aangenomen.

Is de Nieuwe Aarde, waarvan de bijbel spreekt, werkelijk maar 6000 jaar oud? En waarom dan?
Betekent dat misschien dat het niets meer is dat vanaf toen men opnieuw is gestart met iets wat we dan een prille vorm van beschaving noemen? Betekent dat ook dat er een Oude Aarde is geweest die daarvoor gebloeid had, maar door catastrofe vernietigd? Kunnen daar overblijfselen van zijn? Bijvoorbeeld kennis bij degene bij wie die nieuwe populaties gestart zijn? Zouden er dan niet meerdere overlevingshaarden zijn geweest, allemaal geadapteerd aan hun eigen specifieke omgeving, wat bv rassenverscheidenheid zou kunnen verklaren?
Wat zou de huidige mens na een wereldwijde catastrofe overhouden aan de huidige luxe's der techniek. Kan je wel leuk kennis hebben van internet en wifi, maar als de donkere wolken op de aarde te dik zijn om doorheen te komen? Hoe snel gaat die kennis dan verloren? Wat blijft daar dan van onze huidige technische stand over? En wat van de kennis daarvan? Wie van de duizend weet precies hoe wifi werkt? Dus krijg je dan niet verhalen over een fantastische gewezen wereld terwijl de wereld net getroffen door catastrofe zich weer moet opbouwen? En krijg je misschien dan niet dat de eersten, de vaders der populatie's, het oudst worden, omdat zij nog wel profiteren van een medische kennis die langzaam door gebrek aan middelen (transport, specifieke stoffen) verloren gaat? En dus met de generaties een declenatie van kennis, kracht en levensduur? Is dat niet wat het OD in de bijbel ook verteld? Kan het dan niet zijn dat een raad van ouderen die de kennis nog beschikken, beslissen dat de nieuwe generatie onvoldoende kennis heeft hoe de kennis te gebruiken dat het besluit ergens een stokje voor te steken (toren van Babel)? Zouden dan niet na verloop van tijd alle satelieten uit de hemel vallen of stuk geraken en tot ruimteafval verworden?

Als je gaat bedenken wat er van ons overblijft bij een wereldwijde catastrofe op de schaal van een poolshift of een plotselinge ijstijd, wat dan komt met een tsunami van ijs, modder en water, dan heb je eigenlijk al het antwoord op de vraag of er een eerdere technisch ver gevorderde beschaving heeft kunnen bestaan. Waarschijnlijk zijn bij zo`n ramp de pyramides van giza de gebouwen die het waarschijnlijkst overleven.
Op 14-08-2011 21:54:46 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Arim, jouw reactie op mij lijkt een inleiding op je eigen verhaal.
En voor jouw verhaal is een ander topic
Zoek zelf maar uit waar dat topic staat
No shit, Sherlock
Op 14-08-2011 21:58:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Pieter, mijn reactie houdt in dat de waarschijnlijkheid van een eerdere technisch ontwikkelde beschaving op aarde in mijn ogen groot is.

Dat het niet persé daarin hoeft te zijn te spreken over goden of 'aliens' van wie wij dan zouden afstammen, maar de overlevenden van een wereldwijde catastrofe. De voorvaderen dus.

Wanneer nu zo'n catastrophe zich wereldwijd zou voordoen, is de grootste kans van overleven bij het ISS. Het Internationals Space Station. Dat is een vergelijking.

Dat is geen ander tpoic, dat is dit topic.
Op 14-08-2011 22:12:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
arim:

Pieter, mijn reactie houdt in dat de waarschijnlijkheid van een eerdere technisch ontwikkelde beschaving op aarde in mijn ogen groot is.

Dat het niet persé daarin hoeft te zijn te spreken over goden of 'aliens' van wie wij dan zouden afstammen, maar de overlevenden van een wereldwijde catastrofe. De voorvaderen dus.

Wanneer nu zo'n catastrophe zich wereldwijd zou voordoen, is de grootste kans van overleven bij het ISS. Het Internationals Space Station. Dat is een vergelijking.

Dat is geen ander tpoic, dat is dit topic.


Je hebt helemaal gelijk. Ik was verstrikt geraakt in de opmerking van donfudido en dus volledig off topic.
Sorry for that.
No shit, Sherlock
Op 14-08-2011 22:17:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Socrates:

donfudido:

Pieter:

donfudido:

(...)
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?


Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?

Ik zou zeggen zoek het op dan kom je er gauw genoeg achter.

Buitengewoon lullige reactie donfudido. Jij roept een heleboel, en als er dan naar de bron van je beweringen wordt gevraagd (ik neem tenminste aan dat die wetenschap niet in een droom naar je toegekomen is) kan je niet anders bazelen van "zoek het zelf maar op". Mijn eerste reactie is dan ook dat je klinkklare onzin en verzinsels hier neer kwakt. Je lijkt echt een intelligent type.


Jullie hebben helemaal gelijk, sorry. Was inderdaad erg bot nogmaals mijn excuus daarvoor. Zodra ik wat meer tijd heb zal ik mijn beweringen onderbouwen en de bron doorgeven.
Pieter, sorry voor mijn botheid!
Op 14-08-2011 23:01:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: En ik was even verstrikt in de gedachte dat wat van ons zou overblijven bij een wereldwijde catastrofe, wel eens zou kunnen leiden tot wat er omschreven staat in sages en legendes (including het oude testament). Een raad van "goden" of 'ouderen' of 'vaderen' die vanuit een spacestation toezien op eerst de ramp en daarna de "nieuwe aarde".
Op 14-08-2011 23:11:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
donfudido:

Socrates:

Buitengewoon lullige reactie donfudido. Jij roept een heleboel, en als er dan naar de bron van je beweringen wordt gevraagd (ik neem tenminste aan dat die wetenschap niet in een droom naar je toegekomen is) kan je niet anders bazelen van "zoek het zelf maar op". Mijn eerste reactie is dan ook dat je klinkklare onzin en verzinsels hier neer kwakt. Je lijkt echt een intelligent type.


Jullie hebben helemaal gelijk, sorry. Was inderdaad erg bot nogmaals mijn excuus daarvoor. Zodra ik wat meer tijd heb zal ik mijn beweringen onderbouwen en de bron doorgeven.
Pieter, sorry voor mijn botheid!

Dank je wel. Chic van je!

(bericht gewijzigd op 15-8-2011 9:37:45)
Op 14-08-2011 23:13:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Wat Socrates zei
No shit, Sherlock
Op 14-08-2011 23:23:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: steden in de hemel kunnen ook steden zijn die boven de wolkengrens ligt zodat het lijkt of het in de hemel is..

de mensen die het vroeger hebben beschreven geven zelf toe dat ze het nooit zelf hebben gezien waarom moeten we er dan geloof aan hechten..

zo kan je alles wel beweren maar zonder enige aanwijzing is het gewoon ordinair giswerk.
Op 15-08-2011 0:16:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
arim:

Maar het kan ook betekenen dat één van de populaire verhaaltjes omtrent de pyramides van giza, dat deze in lijn zou staan met de riem van Orion, gewoonweg intressantdoenerij is geweest en niet waar.


Nee, 1. want de Sfinx zou dan ook uitgelijnd staan met het sterrenbeeld Leeuw. Tegenwoordig kijkt hij in plaats daarvan zijn eigen sterrenbeeld aan in de ruimte, precies omgedraaid dus. 2. Er zijn veel meer gebouwen uitgelijnd met andere dierenriemtekens zoals in India en Cambodja, en de piramiden in Mesoamerika. (Deze hadden ook te maken met deze beschaving.)
(bericht gewijzigd op 15-8-2011 0:51:02)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-08-2011 0:50:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:


Verduidelijk dan eens waarom over de piramides 'nog steeds weinig zinnigs te vertellen is' volgens jou ? Ben jij dan zoveel bezig met piramides ... ?

Laten we het hebben over Egyptische piramides. De basis van de egyptologie werd gelegd in het begin van de 19de eeuw. Gedurende nu al twee eeuwen werd en wordt nog steeds het Oude Egypte intensief bestudeerd door tientallen Egyptologen, met als resultaat dat vele facetten van deze antieke beschaving grotendeels verklaard werden.


En weer niets over wat jij denkt te weten over de pyramides. Je zegt laten we het daar eens over hebben en je vervalt in een geschiedenispraatje over het ontstaan van de Egyptologie. Maar zeg je iets wezenlijks over de pyramides zelf? Nee, helemaal niets! Dat kun je denk ik ook niet, want zelfs de Egyptologie heeft daarin nog onvoldoende antwoorden. Ze hebben niets meer dan gissingen dat zouden het graftempels zijn.

Wat ik kan vertellen over Egyptische piramiden is wat ik de laatste 15 jaar gelezen heb over dit onderwerp (en andere facetten van de Oudegyptische beschaving) in de juiste boeken en in de juiste artikels, wetenschappelijke boeken en artikels dus, geschreven door mensen die in hun vak niet enkel academisch opgeleid werden, maar ook het belangrijke veldwerk gedaan hebben en nu nog doen. Het is onrealistisch te vragen wat ik zo al te weten gekomen ben over het Oude Egypte. Dat zou hetzelfde zijn als me vragen een reeks lijvige boeken te schrijven ...

Egyptische piramiden waren inderdaad geen graftempels, het waren ... grafTOMBES, dat is compleet iets anders. De graftempels bevonden zich nl. BUITEN de piramide ; de daltempel (wat Giza betreft) aan de oever van de Nijl en de eigenlijke graftempel of dodentempel tegen de piramide. Beide tempels waren verbonden door een processieweg.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 1:02:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
arim:

Kan je wel leuk kennis hebben van internet en wifi, maar als de donkere wolken op de aarde te dik zijn om doorheen te komen? Hoe snel gaat die kennis dan verloren? Wat blijft daar dan van onze huidige technische stand over? En wat van de kennis daarvan? Wie van de duizend weet precies hoe wifi werkt?


Nu kom je op terrein waar ik de laatste dagen ook over aan het denken ben. Het lijkt er inderdaad op dat men iets bijzonder "essentieels" (vaag he?) is verloren waardoor uiteindelijk nagenoeg bijna alle kennis eromheen verloren is gegaan. Dit zou te maken kunnen hebben met de theorie over het netwerk van piramides als energiecentra's. Als je alleen al naar de Giza piramides kijkt hoe afgepeigerd die er vandaag de dag uit zien met de afwezigheid van de waarschijnlijk essentiele afsluitlaag en de topstenen, dan zou dat de reden zijn waarom ze op een gegeven moment niet (goed genoeg) meer werkten als zodanige krachtbron. Mogelijk dat door de poolverschuiving ook de tellurische lijnen (leylijnen) anders zijn komen te liggen, maar in ieder geval hun afstemming op de kosmische energieën van de sterren. Dit kan de verklaring zijn waarom men bij verschillende megalitische gebouwen nog grote stenen staan die niet op hun plaats zijn gebracht: Dan zou men dat mogelijk niet meer kunnen vanwege de afwezigheid van de energie van het netwerk.
(bericht gewijzigd op 15-8-2011 1:05:42)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-08-2011 1:03:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: arim : 'Leg bijv. eens uit waarom de oudst gedateerde pyramides(trappyramides en ziggurats niet meegerekend), die op het Giza plateau, van een perfectie zijn die daarna nimmer meer is bereikt? En die zelfs wij met onze huidige kennis nauwelijks in staat zijn te herhalen? Alle pyramides erna zijn slappe aftreksels die niet in de buurt komen van de perfectie van de pyramide van Cheops. Leg eens uit hoe dat komt? Of geef er een mening over.'

Ah ? Sinds wanneer zijn de 'oudst gedateerde piramides' die van Giza (4de Dynastie) ? Nooit gehoord van de Rode Piramide, gebouwd te Dahshur door Sneferu (eerste koning, 2613-2589 vC, van de 4de Dynastie) ? Deze piramide is de eerste échte piramide en is de voorloper van de oudste piramide van het Giza-plateau, de Grote Piramide van Khufu ('Cheops' in het Grieks). De Rode Piramide is met evenveel precisie gebouwd als de piramide van Khufu. En die precisie mag je relativeren ; in de opeenvolgende lagen kalksteenblokken van Khufu's piramide bevinden zich grote gaten die opgevuld werden met puin en een soort cement. De grootste precisie zat in de plaatsing van de afwerkblokken van fijne Toera-kalksteen die eens de flanken van de Grote Piramide glad maakten en die door de Arabieren verwijderd werden om te hergebruiken in hun steden. En waarom denk jij dat wij 'nauwelijks in staat zouden zijn' Khufu's piramide na te bouwen ? Dat kunnen wij wel, en veel sneller en veel preciezer, met onze technologie ; er is echter gewoon geen reden voor ons om dat te doen. Je bewering dat alle piramides na die van Khufu 'slappe aftreksels' zijn van die van Khufu bewijst nog eens dat je veel te weinig kennis hebt over het Oude Egypte. De piramide van Khafre, vlak naast die van Khufu, is bijna even groot ... en die van Menkaure (weliswaar kleiner) daar nog eens naast, moet niet onderdoen in precisiegraad ...

(vervolg hieronder)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 1:56:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: (vervolg van hierboven)

Na Giza werden zelfs nog een aantal piramiden gebouwd die groter waren dan de kleinste piramide van Giza (die van Menkaure dus), nl. ; de piramide van Neferirkare (Abusir, 5de Dynastie), de piramide van Senwosret III (Dahshur, 12de Dynastie) en de piramide van Amenemhet III (Dahshur, 12de Dynastie).

Hoe het komt dat de piramides na Giza kleiner waren ? Al tijdens Giza werden de piramides kleiner … Die van Menkaure was al een stuk kleiner dan de twee andere piramides van Giza. Vanaf koning Menkaure werd er een cultus-verandering doorgevoerd, waarbij de dodentempel belangrijker werd dan de piramide zelf. De piramide zelf werd kleiner en de dodentempel werd groter. De afbeelding hieronder toont duidelijk hoe de dodentempel (‘Funerary Temple’ van Menkaure’s piramide groter is dan de dodentempel (‘Funerary Temple’ van de veel grotere piramide van Khufu’ ;


(bericht gewijzigd op 15-8-2011 1:58:00)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 1:57:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

arim : 'Leg bijv. eens uit waarom de oudst gedateerde pyramides(trappyramides en ziggurats niet meegerekend), die op het Giza plateau, van een perfectie zijn die daarna nimmer meer is bereikt? En die zelfs wij met onze huidige kennis nauwelijks in staat zijn te herhalen? Alle pyramides erna zijn slappe aftreksels die niet in de buurt komen van de perfectie van de pyramide van Cheops. Leg eens uit hoe dat komt? Of geef er een mening over.'


Mijn mening: Men had de technologie uit Atlantis op de een of andere manier niet meer ter beschikking. Is ook te zien bij de restauratiewerken van de Inca's met kleinere stenen bij de megalitische gebouwen in Mesoamerika.

De bouwers van de latere piramides dachten misschien dat ze het net zo goed konden bouwen als de meest nagenoeg qua architectuur perfecte piramides op het Giza plateau, maar dan met minder inzicht en kleinere stenen, en daarom zien ze er uit als slappe aftreksels.

Er is heel duidelijk een tijd geweest waarin men *niet meer* deze zeer grote honderden tonnen stenen kon tillen. In principe kan je een huis en misschien wel een berg verplaatsen door draaiing van het zwaartepunt maar tillen is de moeilijkheid.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-08-2011 2:11:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Ik heb iets ontdekt geloof ik. Volgens Edgar Cayce en andere mediums (die hem mogelijk napraten ) zijn de Giza pyramides niet uitgelijnd met Orion's riem maar de Grote Piramide zou uitgelijnd zijn met de poolster, welke vroeger Thuban was en tegenwoordig Polaris. Deze zou met de andere piramides onderdeel uitmaken van niet Orion of Cygnus, maar met Draco. Mogelijk zijn er dan dus zelfs nog meer (verborgen) piramides of gebouwen die hier verder mee uitlijnen. Hij heeft het ook wel over een poolverschuiving maar deze was volgens hem 50.000 jaar geleden (al kunnen er later meer zijn geweest) en de Grote Piramide is volgens hem nog maar 10.500 jaar oud.

Info van: http://www.edgarcayce.org/are/blog.aspx?id=3030
(bericht gewijzigd op 15-8-2011 7:26:28)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-08-2011 3:30:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

arim : 'Leg bijv. eens uit waarom de oudst gedateerde pyramides(trappyramides en ziggurats niet meegerekend), die op het Giza plateau, van een perfectie zijn die daarna nimmer meer is bereikt? En die zelfs wij met onze huidige kennis nauwelijks in staat zijn te herhalen? Alle pyramides erna zijn slappe aftreksels die niet in de buurt komen van de perfectie van de pyramide van Cheops. Leg eens uit hoe dat komt? Of geef er een mening over.'


Mijn mening: Men had de technologie uit Atlantis op de een of andere manier niet meer ter beschikking. Is ook te zien bij de restauratiewerken van de Inca's met kleinere stenen bij de megalitische gebouwen in Mesoamerika.

De bouwers van de latere piramides dachten misschien dat ze het net zo goed konden bouwen als de meest nagenoeg qua architectuur perfecte piramides op het Giza plateau, maar dan met minder inzicht en kleinere stenen, en daarom zien ze er uit als slappe aftreksels.

Er is heel duidelijk een tijd geweest waarin men *niet meer* deze zeer grote honderden tonnen stenen kon tillen. In principe kan je een huis en misschien wel een berg verplaatsen door draaiing van het zwaartepunt maar tillen is de moeilijkheid.

'Men had de technologie uit Atlantis op de een of andere manier niet meer ter beschikking.'

Als je dit stelt moet je eerst bewijzen dat er een 'Atlantis-technologie' bestaan heeft ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 8:27:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Ik heb iets ontdekt geloof ik. Volgens Edgar Cayce en andere mediums (die hem mogelijk napraten ) zijn de Giza pyramides niet uitgelijnd met Orion's riem maar de Grote Piramide zou uitgelijnd zijn met de poolster, welke vroeger Thuban was en tegenwoordig Polaris. Deze zou met de andere piramides onderdeel uitmaken van niet Orion of Cygnus, maar met Draco. Mogelijk zijn er dan dus zelfs nog meer (verborgen) piramides of gebouwen die hier verder mee uitlijnen. Hij heeft het ook wel over een poolverschuiving maar deze was volgens hem 50.000 jaar geleden (al kunnen er later meer zijn geweest) en de Grote Piramide is volgens hem nog maar 10.500 jaar oud.

Info van: http://www.edgarcayce.org/are/blog.aspx?id=3030

Dit bewijst nog eens dat de Giza-koningspiramiden met wat fantasie met verschillende stergroeperingen kunnen 'gecorreleerd' worden ; sterren genoeg aan het firmament ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 8:31:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

Ik ben het helemaal met arim eens. Als je met Phoenix een discussie voert dan hoor je zijn mening niet maar je hoort een samenvatting van het boek waar hij die info vandaan heeft.
Een goed voorbeeld is Schoch. Phoenix haalt Schoch naar voren als het gaat over de Bosnische Pyramide en als het gaat over Yonaguni, want zo zegt Schoch dat het formaties zijn gecreeerd door natuur, maar als het gaat over de Sfinx waar Schoch heeeeeeeel voorzichtig zegt dat die veel ouder is dan de Pyramide van Cheops dan blijkt die Schoch ineens niet meer die fantastische geoloog te zijn. Hmzzz vreemd klinkt als orthodox wetenschappelijk inzicht.

'dan blijkt die Schoch ineens niet meer die fantastische geoloog te zijn.'

Schoch's Sphinx-datering was gewoon een foute interpretatie, kan bij elke wetenschapper gebeuren.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 8:39:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Pieter:

donfudido:

Ik wil hier 2 voorbeelden geven om iedereen te laten zien dat onze geschiedenis zoals we die kennen kunstmatig in elkaar geflanst is.
Iedereen heeft geleerd dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Nu blijkt dat ene Peter Tricket oude landkaarten en documenten heeft gevonden die ergens verstopt lagen in 1 of andere archief.
Deze landkaarten laten de oostelijke kust lijn zien van Australie en de teksten die op de landkaart te zien zijn zijn Portugees. Ook de documenten die bij de landkaarten horen zijn in het Portugees geschreven en deze geven aan dat Cristofel de Mendonza, een Portugese zeevaarder, Australie al had bereikt en gecartografeerd in 1522 bijna 250 jaar voor James Cook Australie bereikt had.
Maar de geschiedenis boeken blijven maar vermelden dat James Cook Australie heeft ontdekt.
Dit zelfde geldt ook voor Canada. De Portugezen hadden Canada al ver voor de Britten bereikt en ook dit is terug gevonden op "verloren" landkaarten. Dus hoezo klopt onze geschiedenis en dan praat ik dus over een periode van 400 tot 500 jaar geleden. Wat zal er dan van onze geschiedenis kloppen als we 6000 jaar terug gaan?


Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?
Ik las een paar dagen geleden dat Marco Polo waarschijnlijk niet verder dan de Zwarte Zee is geweest. De geschiedschrijving vermeldt dat hij in China is geweest. Wie is er dan fout bezig? Marco Polo of de geschiedschrijver?

'Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?'

Dat 'blijkt' uit de verkeerde boeken en artikels die door donfudido en vele anderen gelezen worden ... De meeste mensen zijn heel snel verleid/misleid door het spectaculaire ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 8:46:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Emie :

De vraag is natuurlijk: hoe check je de bron(nen) waaruit je deze kennis hebt gehaald?


Tja, dat is eigenlijk niet te doen.
Het is of accepteren dat wat de geschiedschrijving ons (op school) verteld (dus het verhaaltje van de meloen en de vlieg, en de appel van newton), of accepteren dat de werkelijke geschiedschrijving deels verloren is gegaan.
Het is dus een kwestie van wat je gelooft. Er is echter wel genoeg voor handen om er vanuit te gaan dat de werkelijke geschiedschrijving, en veel oude kennis, door de eeuwen verloren is gegaan.

Maar ik ga er vanuit dat wanneer grote wetenschappers als Dr. Oppenheimer beweren dat we enkel dingen her-ontdekken of her-uitvinden, dat de eerste atoomproef niet de eerste nucliaire ontploffing op aarde is geweest, daar een waarheid in schuilt. En er is voldoende geologisch bewijs dat de aarde eerder geteisterd is geweest door een nucliaire explosie(s).

Maar het is en blijft maar wat je gelooft.

'En er is voldoende geologisch bewijs dat de aarde eerder geteisterd is geweest door een nucliaire explosie(s).'

Ah ja ? Dan graag een linkje naar een wetenschappelijke site waarin dat aangetoond wordt ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 15-08-2011 8:52:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Pieter:

Wat Socrates zei


Hier alvast 1 bron.
Ik hou het kort omdat het off topic is. Er zullen meer volgen.

Op 15-08-2011 17:37:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: @Phoenix

'Waaruit blijkt dan dat onze geschiedenis kunstmatig in elkaar is geflanst? Waaruit blijkt dat er opzettelijke een valse voorstelling van zaken wordt gegeven door de geschiedschrijvers?'

Dat 'blijkt' uit de verkeerde boeken en artikels die door donfudido en vele anderen gelezen worden ... De meeste mensen zijn heel snel verleid/misleid door het spectaculaire ...
Je bent een beetje verkeerd geinformeerd Phoenix.
Misschien zegt up to date je wat?
Ik lees geen boeken die theorien uit de 19de eeuw aanhalen maar ik lees artikelen die up to date zijn.
Vanwege onze technologische vooruitgang is het vrij logisch dat theorien die nog dateren uit de 19de eeuw niet blijken te kloppen.
Ik daag jou uit om eens andere boeken te lezen dan alleen maar van die orthodoxe wetenschappers die elkaar als papagaaien napraten.
Op 15-08-2011 17:50:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: had ik al gepost
(bericht gewijzigd op 15-8-2011 18:03:33)
Op 15-08-2011 18:02:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

'Men had de technologie uit Atlantis op de een of andere manier niet meer ter beschikking.'

Als je dit stelt moet je eerst bewijzen dat er een 'Atlantis-technologie' bestaan heeft ...


Ik heb nu al genoeg links en films vol met bewijs gepost van sporen van een nog onbekende technologie met betrekking tot het extreem bewerken van de hardste steensoorten en het tillen van honderden tonnen wegende stenen. Bepaalde stenen in Baalbek zijn niet eens met moderne kraanwagens te tillen dus laat staan dat ze dat in de oudheid met primitieve middelen zouden doen. We kunnen alleen hopen dat overblijfselen van dergelijke geavanceerde gereedschappen ooit nog gevonden kunnen worden (of we herkennen het niet als zodanig), al zouden deze wellicht allemaal al lang vergaan zijn als dergelijke sites inderdaad zo oud zijn als 12.000 jaar of het moet wel bijzonder goed geconserveerd zijn gebleven.
(bericht gewijzigd op 15-8-2011 19:23:01)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-08-2011 19:17:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Maan:

Ik heb iets ontdekt geloof ik. Volgens Edgar Cayce en andere mediums (die hem mogelijk napraten ) zijn de Giza pyramides niet uitgelijnd met Orion's riem maar de Grote Piramide zou uitgelijnd zijn met de poolster, welke vroeger Thuban was en tegenwoordig Polaris. Deze zou met de andere piramides onderdeel uitmaken van niet Orion of Cygnus, maar met Draco. Mogelijk zijn er dan dus zelfs nog meer (verborgen) piramides of gebouwen die hier verder mee uitlijnen. Hij heeft het ook wel over een poolverschuiving maar deze was volgens hem 50.000 jaar geleden (al kunnen er later meer zijn geweest) en de Grote Piramide is volgens hem nog maar 10.500 jaar oud.

Info van: http://www.edgarcayce.org/are/blog.aspx?id=3030

Dit bewijst nog eens dat de Giza-koningspiramiden met wat fantasie met verschillende stergroeperingen kunnen 'gecorreleerd' worden ; sterren genoeg aan het firmament ...

Ik denk dat ik even geblunderd heb, volgens mij had Cayce het over de uitlijning met betrekking tot de SCHACHTEN in de Grote Piramide.
En ja dan klopt dat inderdaad wel met Thuban.Ik hou het voorlopig dus nog wel bij Orion. Deze uitlijning komt overigens ook overeen met 10.500 BC welke in het tijdperk Leeuw valt.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-08-2011 20:35:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: Misschien helpt dit als je bewijs wilt.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm

Op 15-08-2011 20:54:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
donfudido:

Misschien helpt dit als je bewijs wilt.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm

Dank voor beide links. Maar ik denk dat we langs elkaar heen praten. Ik dacht dat je bedoelde dat er opzettelijk een valse geschiedenis is geschreven (je ontkende deze gedachtegang niet). Maar je beide links schetsen het verhaal dat de geschiedenis moet worden herschreven, maar geven niet aan dat het huidige verhaal expres vals is opgeschreven.
No shit, Sherlock
Op 15-08-2011 21:03:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Pieter:

donfudido:

Misschien helpt dit als je bewijs wilt.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm

Dank voor beide links. Maar ik denk dat we langs elkaar heen praten. Ik dacht dat je bedoelde dat er opzettelijk een valse geschiedenis is geschreven (je ontkende deze gedachtegang niet). Maar je beide links schetsen het verhaal dat de geschiedenis moet worden herschreven, maar geven niet aan dat het huidige verhaal expres vals is opgeschreven.

Of het moedwillig gedaan wordt of niet is haast niet te achterhalen, maar soms lijkt het er wel op.
Als je dan leest dat zo'n historisch belangrijk gegeven ergens in een stoffige archief ligt van een boekenhandel dan vraag je je toch af waarom het nooit iemand is opgevallen en hoe dat daar is verzeild geraakt.
Op 15-08-2011 21:33:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
donfudido:

Pieter:

donfudido:

Misschien helpt dit als je bewijs wilt.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm

Dank voor beide links. Maar ik denk dat we langs elkaar heen praten. Ik dacht dat je bedoelde dat er opzettelijk een valse geschiedenis is geschreven (je ontkende deze gedachtegang niet). Maar je beide links schetsen het verhaal dat de geschiedenis moet worden herschreven, maar geven niet aan dat het huidige verhaal expres vals is opgeschreven.

Of het moedwillig gedaan wordt of niet is haast niet te achterhalen, maar soms lijkt het er wel op.
Als je dan leest dat zo'n historisch belangrijk gegeven ergens in een stoffige archief ligt van een boekenhandel dan vraag je je toch af waarom het nooit iemand is opgevallen en hoe dat daar is verzeild geraakt.

Dan zijn we eruit, denk ik. Niet alles wat gebeurd is, is 100% juist weergegeven.
En daar ben ik het wel mee eens. En dan ben ik blij dat er mensen zijn die goed onderbouwd de discussie openen.
No shit, Sherlock
Op 15-08-2011 21:38:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Phoenix:

arim:

Emie :

De vraag is natuurlijk: hoe check je de bron(nen) waaruit je deze kennis hebt gehaald?


Tja, dat is eigenlijk niet te doen.
Het is of accepteren dat wat de geschiedschrijving ons (op school) verteld (dus het verhaaltje van de meloen en de vlieg, en de appel van newton), of accepteren dat de werkelijke geschiedschrijving deels verloren is gegaan.
Het is dus een kwestie van wat je gelooft. Er is echter wel genoeg voor handen om er vanuit te gaan dat de werkelijke geschiedschrijving, en veel oude kennis, door de eeuwen verloren is gegaan.

Maar ik ga er vanuit dat wanneer grote wetenschappers als Dr. Oppenheimer beweren dat we enkel dingen her-ontdekken of her-uitvinden, dat de eerste atoomproef niet de eerste nucliaire ontploffing op aarde is geweest, daar een waarheid in schuilt. En er is voldoende geologisch bewijs dat de aarde eerder geteisterd is geweest door een nucliaire explosie(s).

Maar het is en blijft maar wat je gelooft.

'En er is voldoende geologisch bewijs dat de aarde eerder geteisterd is geweest door een nucliaire explosie(s).'

Ah ja ? Dan graag een linkje naar een wetenschappelijke site waarin dat aangetoond wordt ...


Misschien is dat je probleem, dat je je kennis van 1 en dezelfde wetenschappelijke site hebt. Durf eens wat anders te lezen waar ook andere wetenschappers die wel durven na te denken hun zegje doen zoals onderstaande site, het zal je kennis verijken.

http://veda.wikidot.com/ancient-city-found-in-india-irradiated-from-atomic-blast
Op 15-08-2011 22:09:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
@ donfudido en Maan; jullie geven goede info, thanx
It's all a figment of imagination!
Op 16-08-2011 9:32:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
psixty4:


@ donfudido en Maan; jullie geven goede info, thanx


Dit is ook interresant leesvoer, maar je bent er wel even mee bezig.

http://thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 16-08-2011 11:39:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

Maan:

Ik heb iets ontdekt geloof ik. Volgens Edgar Cayce en andere mediums (die hem mogelijk napraten ) zijn de Giza pyramides niet uitgelijnd met Orion's riem maar de Grote Piramide zou uitgelijnd zijn met de poolster, welke vroeger Thuban was en tegenwoordig Polaris. Deze zou met de andere piramides onderdeel uitmaken van niet Orion of Cygnus, maar met Draco. Mogelijk zijn er dan dus zelfs nog meer (verborgen) piramides of gebouwen die hier verder mee uitlijnen. Hij heeft het ook wel over een poolverschuiving maar deze was volgens hem 50.000 jaar geleden (al kunnen er later meer zijn geweest) en de Grote Piramide is volgens hem nog maar 10.500 jaar oud.

Info van: http://www.edgarcayce.org/are/blog.aspx?id=3030

Dit bewijst nog eens dat de Giza-koningspiramiden met wat fantasie met verschillende stergroeperingen kunnen 'gecorreleerd' worden ; sterren genoeg aan het firmament ...

Ik denk dat ik even geblunderd heb, volgens mij had Cayce het over de uitlijning met betrekking tot de SCHACHTEN in de Grote Piramide.
En ja dan klopt dat inderdaad wel met Thuban.Ik hou het voorlopig dus nog wel bij Orion. Deze uitlijning komt overigens ook overeen met 10.500 BC welke in het tijdperk Leeuw valt.


Wat vind je van de volgende theorie ? ;

"Explaining the Shafts in Khufu's Pyramid at Giza", van Anthony Sakovich ;

www.gizapyramids.org/pdf%20library/sakovich_jarce_42_2005-6.pdf

(copy + paste in je zoekbalk)

(bericht gewijzigd op 16-8-2011 14:23:08)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 16-08-2011 14:21:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

'Men had de technologie uit Atlantis op de een of andere manier niet meer ter beschikking.'

Als je dit stelt moet je eerst bewijzen dat er een 'Atlantis-technologie' bestaan heeft ...


Ik heb nu al genoeg links en films vol met bewijs gepost van sporen van een nog onbekende technologie met betrekking tot het extreem bewerken van de hardste steensoorten en het tillen van honderden tonnen wegende stenen. Bepaalde stenen in Baalbek zijn niet eens met moderne kraanwagens te tillen dus laat staan dat ze dat in de oudheid met primitieve middelen zouden doen. We kunnen alleen hopen dat overblijfselen van dergelijke geavanceerde gereedschappen ooit nog gevonden kunnen worden (of we herkennen het niet als zodanig), al zouden deze wellicht allemaal al lang vergaan zijn als dergelijke sites inderdaad zo oud zijn als 12.000 jaar of het moet wel bijzonder goed geconserveerd zijn gebleven.


Beste Maan, lees even dit artikel over de Baälbek monolieten.

http://www.ramtops.co.uk/baalbek.html

En in tegenstelling tot wat jij schrijft beschikken we wél over kranen die deze monolieten kunnen tillen.

"AT’s have 2-9 axles and are designed for lifting loads up to 1,200 tonnes"

"Crawler cranes range in lifting capacity from about 40 to 3,500 short tons"

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Crane_(machine)

Je leest de verkeerde boeken en artikels ...


(bericht gewijzigd op 16-8-2011 14:39:47)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 16-08-2011 14:29:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: @Phoenix

jij vraagt aan anderen om wetenschappelijke sites en zelf kom je met wikipedia? Een site waar iedereen alles kan bewerken?
En dan durf jij nog te verkondigen dat anderen verkeerde boeken en artikels lezen!
Op 16-08-2011 16:34:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
psixty4:


@ donfudido en Maan; jullie geven goede info, thanx

Graag gedaan psixty4, met dank aan Pieter, Socrates en Emie die mij even wakker hebben geschud na mijn botte actie.
Op 16-08-2011 16:36:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel: Die bootput naast de piramide is helemaal geen bootput, het is de gigantische hijskraan die ze voor de bouw hebben gebruikt.
Archeologen hebben het gewoon helemaal verkeerd in elkaar gezet ;-)
Op 16-08-2011 16:38:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Phoenix:


Beste Maan, lees even dit artikel over de Baälbek monolieten.

http://www.ramtops.co.uk/baalbek.html

En in tegenstelling tot wat jij schrijft beschikken we wél over kranen die deze monolieten kunnen tillen.

"AT’s have 2-9 axles and are designed for lifting loads up to 1,200 tonnes"

"Crawler cranes range in lifting capacity from about 40 to 3,500 short tons"

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Crane_(machine)

Je leest de verkeerde boeken en artikels ...


Jouw wikipedia bron is wel leuk maar het gaat niet alleen om de hoeveelheid ton wat een kraan kan tillen maar ook de spanwijdte en de hoogte die een kraan kan bereiken.
Onderstaande komt van jouw wikipediabron.

Taisun
– double bridge crane at Yantai, China.
– 20,000 tonnes (22,046 short tons; 19,684 long tons) capacity, World Record Holder
– 133 m (436 ft) tall, 120 m (394 ft) span, lift-height 80 m (262 ft)

Een wereld record houder onder de kranen

Hoogte 133 m
Spanwijdte 120 m
Lift hoogte 80 m

Hoe wil jij de Cheops piramide bouwen met deze wereld record houder?

Cheops piramide Hoogte 146 m, Breedte 230 m

Mischien is het verstandig om zelf eens de juiste boeken te gaan lezen en de daarbij juiste artikelen aangezien jouw bron juist aangeeft dat het niet mogelijk is.

Op 16-08-2011 17:43:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
donfudido:

psixty4:


@ donfudido en Maan; jullie geven goede info, thanx

Graag gedaan psixty4, met dank aan Pieter, Socrates en Emie die mij even wakker hebben geschud na mijn botte actie.

Op 16-08-2011 17:46:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
donfudido:

Een wereld record houder onder de kranen

Hoogte 133 m
Spanwijdte 120 m
Lift hoogte 80 m

Hoe wil jij de Cheops piramide bouwen met deze wereld record houder?

Cheops piramide Hoogte 146 m, Breedte 230 mIk weet het niet zeker, maar ik dacht dat de zwaarste stenen van de Cheops piramide die van de Koningskamer zijn, maar die wegen maar maximaal 80 ton, dus dat zou ook kunnen met een kraan die minder en hoger kan tillen. Dit in tegenstelling tot bepaalde stenen in Baalbek die meer dan duizend ton wegen.
(bericht gewijzigd op 16-8-2011 17:58:26)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 16-08-2011 17:47:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Uit de zin "Ik wil hier 2 voorbeelden geven om iedereen te laten zien dat onze geschiedenis zoals we die kennen kunstmatig in elkaar geflanst is" meende ik, net als Pieter dat je bedoelde dat we opzettelijk het verkeerde voorgeschoteld krijgen, donfudido.
Maar nu je dit dus niet bedoeld ben ik het wel met je eens. Het is natuurlijk zo dat wat in de geschiedenisboeken staat niet altijd de weergave van feiten is, slechts een reconstructie of aanname. Ook met "ontdekkingen" zijn de wetenschapper die eraan worden geplakt weleens de verkeerden, omdat ze het eigenlijk hebben gejat van een briljantere, onbekende geest!
Op 16-08-2011 17:51:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Mirabel:

Die bootput naast de piramide is helemaal geen bootput, het is de gigantische hijskraan die ze voor de bouw hebben gebruikt.
Archeologen hebben het gewoon helemaal verkeerd in elkaar gezet ;-)

Hoe komt het dan dat IN twee van de bootputten rond Khufu's piramide een boot gevonden werd ... ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 16-08-2011 19:32:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
dodeca: Ja en ze studeerde aan de tu te delphi........hihi!
Op 16-08-2011 21:56:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

Phoenix:

Beste Maan, lees even dit artikel over de Baälbek monolieten.
http://www.ramtops.co.uk/baalbek.html
En in tegenstelling tot wat jij schrijft beschikken we wél over kranen die deze monolieten kunnen tillen.
"AT’s have 2-9 axles and are designed for lifting loads up to 1,200 tonnes"
"Crawler cranes range in lifting capacity from about 40 to 3,500 short tons"
Bron ;http://en.wikipedia.org/wiki/Crane_(machine)
Je leest de verkeerde boeken en artikels ...

Jouw wikipedia bron is wel leuk maar het gaat niet alleen om de hoeveelheid ton wat een kraan kan tillen maar ook de spanwijdte en de hoogte die een kraan kan bereiken.
Onderstaande komt van jouw wikipediabron.
Taisun
– double bridge crane at Yantai, China.
– 20,000 tonnes (22,046 short tons; 19,684 long tons) capacity, World Record Holder
– 133 m (436 ft) tall, 120 m (394 ft) span, lift-height 80 m (262 ft)
Een wereld record houder onder de kranen
Hoogte 133 m
Spanwijdte 120 m
Lift hoogte 80 m

Hoe wil jij de Cheops piramide bouwen met deze wereld record houder?
Cheops piramide Hoogte 146 m, Breedte 230 m
Mischien is het verstandig om zelf eens de juiste boeken te gaan lezen en de daarbij juiste artikelen aangezien jouw bron juist aangeeft dat het niet mogelijk is.

Khufu's piramide is horizontaal gelaagd opgebouwd met in totaal 210 lagen. Elke laag is dus een platform. De basislaag van de piramide is een vierkant met een oppervlakte van ongeveer 52.900 m2 (230m x 230m). Elke bovenliggende laag is iets kleiner in oppervlakte dan de laag eronder, vandaar de 'trapvorming'.

Moesten hedendaagse ingenieurs de Grote Piramide nabouwen dan zouden zij ten eerste de zwaarste kranen niet eens gebruiken, omdat het gemiddelde gewicht van de kalksteenblokken slechts 2,5 ton bedraagt ... en ten tweede zouden zij hun kranen op het oppervlak van elke laag kunnen installeren naargelang de piramide aan hoogte wint ... Ik persoonlijk zou transportbanden langs de flanken gebruiken.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 16-08-2011 23:13:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

@Phoenix

jij vraagt aan anderen om wetenschappelijke sites en zelf kom je met wikipedia? Een site waar iedereen alles kan bewerken?
En dan durf jij nog te verkondigen dat anderen verkeerde boeken en artikels lezen!

Wikipedia is als bron ruim voldoende als het over kranen gaat, daarbij, ik heb eerst double checked op andere sites ...

De informatie over de Baälbek monolieten heb ik nochtans NIET van Wikipedia ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 16-08-2011 23:20:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

donfudido:

Een wereld record houder onder de kranen

Hoogte 133 m
Spanwijdte 120 m
Lift hoogte 80 m

Hoe wil jij de Cheops piramide bouwen met deze wereld record houder?

Cheops piramide Hoogte 146 m, Breedte 230 mIk weet het niet zeker, maar ik dacht dat de zwaarste stenen van de Cheops piramide die van de Koningskamer zijn, maar die wegen maar maximaal 80 ton, dus dat zou ook kunnen met een kraan die minder en hoger kan tillen. Dit in tegenstelling tot bepaalde stenen in Baalbek die meer dan duizend ton wegen.

De zwaarste granieten lintels wogen tussen de 40 en de 50 ton.

"The largest granite beams were used for the so called relieving chambers. The beams are about 2m thick and 8m long, between them lie limestone beams and the whole structure is covered with a gabled roof also made from limestone. Here the largest granite beams were used, they weight from 40 to 50 tons and had to be brought to a height of 43 to 65 meters (= tip of the gable)."

Bron ;

http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/cheops-great-pyramid.html
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 16-08-2011 23:28:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:


De zwaarste granieten lintels wogen tussen de 40 en de 50 ton.

"The largest granite beams were used for the so called relieving chambers. The beams are about 2m thick and 8m long, between them lie limestone beams and the whole structure is covered with a gabled roof also made from limestone. Here the largest granite beams were used, they weight from 40 to 50 tons and had to be brought to a height of 43 to 65 meters (= tip of the gable)."

Bron ;

http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/cheops-great-pyramid.html


De meningen lopen uiteen:

"The largest granite stones in the pyramid, found in the "King's" chamber, weigh 25 to 80 tonnes..." http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza

"The 'Great' pyramid of Khufu - The 'Kings chamber' in the Great pyramid is covered over with several granite stones estimated at 50-70 tons each." http://www.ancient-wisdom.co.uk/top50stones.htm
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 17-08-2011 0:18:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Wat ik kan vertellen over Egyptische piramiden is wat ik de laatste 15 jaar gelezen heb over dit onderwerp (en andere facetten van de Oudegyptische beschaving) in de juiste boeken en in de juiste artikels, wetenschappelijke boeken en artikels dus, geschreven door mensen die in hun vak niet enkel academisch opgeleid werden, maar ook het belangrijke veldwerk gedaan hebben en nu nog doen. Het is onrealistisch te vragen wat ik zo al te weten gekomen ben over het Oude Egypte. Dat zou hetzelfde zijn als me vragen een reeks lijvige boeken te schrijven ...


Hoe weet je zeker dat je de juiste boeken en juiste artikels hebt gelezen? En hoe weet je dat die mensen zelf niet uitgaan van een aanname die wellicht niet klopt?
Ik vroeg overigens niet naar wat je wist van het oude Egypte, maar specifiek de pyramides van giza.

Phoenix:

Egyptische piramiden waren inderdaad geen graftempels, het waren ... grafTOMBES, dat is compleet iets anders. De graftempels bevonden zich nl. BUITEN de piramide ; de daltempel (wat Giza betreft) aan de oever van de Nijl en de eigenlijke graftempel of dodentempel tegen de piramide. Beide tempels waren verbonden door een processieweg.


Ook dat graftombes waren is niets meer dan een aanname, waar niet iedereen het mee eens is. Er is nog altijd geen onweerlegbaar bewijs voor deze stelling/aanname.
(bericht gewijzigd op 17-8-2011 15:14:13)
Op 17-08-2011 15:07:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Ah ? Sinds wanneer zijn de 'oudst gedateerde piramides' die van Giza (4de Dynastie) ? Nooit gehoord van de Rode Piramide, gebouwd te Dahshur door Sneferu (eerste koning, 2613-2589 vC, van de 4de Dynastie) ? Deze piramide is de eerste échte piramide en is de voorloper van de oudste piramide van het Giza-plateau, de Grote Piramide van Khufu ('Cheops' in het Grieks). De Rode Piramide is met evenveel precisie gebouwd als de piramide van Khufu. En die precisie mag je relativeren ; in de opeenvolgende lagen kalksteenblokken van Khufu's piramide bevinden zich grote gaten die opgevuld werden met puin en een soort cement. De grootste precisie zat in de plaatsing van de afwerkblokken van fijne Toera-kalksteen die eens de flanken van de Grote Piramide glad maakten en die door de Arabieren verwijderd werden om te hergebruiken in hun steden. En waarom denk jij dat wij 'nauwelijks in staat zouden zijn' Khufu's piramide na te bouwen ? Dat kunnen wij wel, en veel sneller en veel preciezer, met onze technologie ; er is echter gewoon geen reden voor ons om dat te doen. Je bewering dat alle piramides na die van Khufu 'slappe aftreksels' zijn van die van Khufu bewijst nog eens dat je veel te weinig kennis hebt over het Oude Egypte. De piramide van Khafre, vlak naast die van Khufu, is bijna even groot ... en die van Menkaure (weliswaar kleiner) daar nog eens naast, moet niet onderdoen in precisiegraad ...


De geschatte ouderdom van de pyramides van giza is gebasseerd op naar wie ze zijn genoemd. Daar is verder geen enkel bewijs van. De Kennedylaan hier in Haarlem heette voorheen anders, dus datering op basis van degene naar wie ze benoemd zijn is geen enkel wetenschappelijk bewijs van de oudheid ervan. Het is goed mogelijk dat de pyramide er al heel lang stond toen de naam van Cheops eraan gegeven werd.

(bericht gewijzigd op 17-8-2011 15:18:06)
Op 17-08-2011 15:12:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Ah ? Sinds En waarom denk jij dat wij 'nauwelijks in staat zouden zijn' Khufu's piramide na te bouwen ? Dat kunnen wij wel, en veel sneller en veel preciezer, met onze technologie ; er is echter gewoon geen reden voor ons om dat te doen.


Dus is er geen bewijs van dat we dat zo makkelijk zouden kunnen. Ze hebben al moeite met het bouwen van een tribune in Twente, of een ondergrondse parkeerplaats in Amsterdam.
Het is de dooddoener die ik in deze altijd hoor. We kunnen het wel, maar we hebben er geen reden voor. Jawel: de reden ervoor is te bewijzen dat we het kunnen. Dat niet doen geeft alle schijn dat we het niet kunnen.
Op 17-08-2011 15:22:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Wat een onzintheorie Arim. Slaat dus echt nergens op. Een dergelijk massief enorm bouwwerk namaken om te bewijzen dat we het wel kunnen....en vervolgens - een paar miljard euro's later - er niets mee doen. Maar natuurlijk.
ech?
Op 17-08-2011 16:01:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
arim:

Phoenix:

Ah ? Sinds En waarom denk jij dat wij 'nauwelijks in staat zouden zijn' Khufu's piramide na te bouwen ? Dat kunnen wij wel, en veel sneller en veel preciezer, met onze technologie ; er is echter gewoon geen reden voor ons om dat te doen.


Dus is er geen bewijs van dat we dat zo makkelijk zouden kunnen. Ze hebben al moeite met het bouwen van een tribune in Twente, of een ondergrondse parkeerplaats in Amsterdam.
Het is de dooddoener die ik in deze altijd hoor. We kunnen het wel, maar we hebben er geen reden voor. Jawel: de reden ervoor is te bewijzen dat we het kunnen. Dat niet doen geeft alle schijn dat we het niet kunnen.

Even zijdelings off-topic:

Ik moet ineens denken aan Guedelon in Frankrijk, alwaar men op middeleeuwse wijze een kasteel aan het bouwen is nabij een verlaten steengroeve in het bos. Er was nogal een gebrek aan toeristen en een teveel aan werklozen aldaar. De moeite waard om eens te gaan kijken, als je van geschiedenis houdt.


Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 17-08-2011 16:08:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim zei ;

"De geschatte ouderdom van de pyramides van giza is gebasseerd op naar wie ze zijn genoemd."

Onzin Arim.

De ouderdom van de Giza piramiden is al lang geen geschatte ouderdom meer. Je loopt hopeloos achter ... Zij is wetenschappelijk vastgesteld d.m.v. koolstofdatering van organische resten gevonden op Khufu's piramide ;

Bron ;

http://www.archaeology.org/9909/abstracts/pyramids.html

(bericht gewijzigd op 17-8-2011 17:05:58)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 16:44:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim zei ;

"Ook dat het graftombes waren is niets meer dan een aanname, waar niet iedereen het mee eens is. Er is nog altijd geen onweerlegbaar bewijs voor deze stelling/aanname."

Je moet je werkelijk eens verdiepen in de juiste literatuur over de Oudegyptische cultuur, Arim ...

Wij beschikken wel degelijk over bewijzen dat Oudegyptische piramiden graftombes waren. In de piramide van farao Djedkare-Isesi (te Saqqara, 5de Dynastie, 2414–2375 vC), werden resten van zijn mummie gevonden in associatie met een sarcofaag ;

"Djedkare's almost complete mummy, along with a badly broken basalt sarcophagus and a niche for the canopic chest, was discovered in the pyramid."

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Djedkare_Isesi

Omdat je Wikipedia een 'minderwaardige bron' vindt, heb ik voor jou even een tweede website opgezocht die het artikel in Wikipedia bevestigt ... ;

"Both chambers and basalt sarcophagus had been largely destroyed, however reminders of the king’s mummy were found."

Bron ;

http://nar-mer.tripod.com/pir/dzedkare_en.htm

En de piramide van Djedkare-Isesi is geen alleenstaand geval ...
(bericht gewijzigd op 17-8-2011 17:04:34)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 17:02:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
Phoenix:

Arim zei ;

"Ook dat het graftombes waren is niets meer dan een aanname, waar niet iedereen het mee eens is. Er is nog altijd geen onweerlegbaar bewijs voor deze stelling/aanname."

Je moet je werkelijk eens verdiepen in de juiste literatuur over de Oudegyptische cultuur, Arim ...

Wij beschikken wel degelijk over bewijzen dat Oudegyptische piramiden graftombes waren. In de piramide van farao Djedkare-Isesi (te Saqqara, 5de Dynastie, 2414–2375 vC), werden resten van zijn mummie gevonden in associatie met een sarcofaag ;

"Djedkare's almost complete mummy, along with a badly broken basalt sarcophagus and a niche for the canopic chest, was discovered in the pyramid."

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Djedkare_Isesi

Omdat je Wikipedia een 'minderwaardige bron' vindt, heb ik voor jou even een tweede website opgezocht die het artikel in Wikipedia bevestigt ... ;

"Both chambers and basalt sarcophagus had been largely destroyed, however reminders of the king’s mummy were found."

Bron ;

http://nar-mer.tripod.com/pir/dzedkare_en.htm

En de piramide van Djedkare-Isesi is geen alleenstaand geval ...


De restanten zijn van een man van rond de 50, dit lijkt niet de kloppen met de regeerperiode. Het is dus ook hier absoluut niet met zekerheid te zeggen dat de mummie aan deze farao toegeschreven kan worden.....
Op 17-08-2011 17:53:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: @Phoenix

'En er is voldoende geologisch bewijs dat de aarde eerder geteisterd is geweest door een nucliaire explosie(s).'

Ah ja ? Dan graag een linkje naar een wetenschappelijke site waarin dat aangetoond wordt ...

Ik gaf je onderstaande bron al eerder maar geen reactie

http://veda.wikidot.com/ancient-city-found-in-india-irradiated-from-atomic-blast

http://www.msnbc.msn.com/id/6993215/ns/technology_and_science-science/t/tsunami-uncovers-ancient-city-india/

Ben benieuwd wat voor draai de orthodoxe wetenschap hier aan geeft.
Misschien weer een cocktail of misschien wel weer een natuurlijke verschijnsel of misschien gezichtsbedrog.
Op 17-08-2011 17:55:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

De ouderdom van de Giza piramiden is al lang geen geschatte ouderdom meer. Je loopt hopeloos achter ... Zij is wetenschappelijk vastgesteld d.m.v. koolstofdatering van organische resten gevonden op Khufu's piramide ;


Organische resten gevonden op de pyramide? Dat is geen bewijs van de oudheid van de pyramide zelf, enkel van de gevonden organische resten. Zandstormen, regenbuien, men heeft zelfs schelpen gevonden op een bepaalde hoogte wat doet vermoeden dat de pyramides eens tot een bepaalde hoogte onder water zou heben gestaan. Maar niets bewijst onomstoteijk de werkelijke oudheid van de pyramides van giza.
Op 17-08-2011 18:31:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Phoenix:

Arim zei ;

"De geschatte ouderdom van de pyramides van giza is gebasseerd op naar wie ze zijn genoemd."

Onzin Arim.

De ouderdom van de Giza piramiden is al lang geen geschatte ouderdom meer. Je loopt hopeloos achter ... Zij is wetenschappelijk vastgesteld d.m.v. koolstofdatering van organische resten gevonden op Khufu's piramide ;

Bron ;

http://www.archaeology.org/9909/abstracts/pyramids.html


Nee Phoenix, Arim loopt niet hopeloos achter. Het is nog steeds niet wetenschappelijk vastgelegd dat de Giza piramiden gebouwd zijn tijdens en door Cheops. Nergens is bewijs gevonden van wie de bouwer is geweest en hoe de piramiden zijn gebouwd.
Dat jij je voor de gek laat houden door kwakzalvers die dmv koolstof datering van organisch materiaal dat gevonden is rondom of zelfs in de piramiden meteen beweren dat dat bewijs is voor de bouw van de piramiden is jouw goed recht.
Het enige wat bovenstaande bewijst is dat de laatste groep mensen rond die tijd daar hebben geleefd. Misschien hebben ze het complex geerfd en hebben ze het gerestaureerd of hebben ze het complex ontdekt toen het niet geheel af was omdat de bouw abrupt gestopt is door een catastrofe zoals een vloedgolf ofzo.

Zo zie je maar dat alle verhalen mogelijk zijn dus kom aub niet weer met dat soort beweringen dat het 100% wetenschappelijk bewezen is, misschien vinden die kwakzalvers dat genoeg bewijs maar eerlijkheidshalve is dat bewijs van geen waarde.
Op 17-08-2011 18:34:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Mirabel:

Phoenix:

Arim zei ;

"Ook dat het graftombes waren is niets meer dan een aanname, waar niet iedereen het mee eens is. Er is nog altijd geen onweerlegbaar bewijs voor deze stelling/aanname."

Je moet je werkelijk eens verdiepen in de juiste literatuur over de Oudegyptische cultuur, Arim ...

Wij beschikken wel degelijk over bewijzen dat Oudegyptische piramiden graftombes waren. In de piramide van farao Djedkare-Isesi (te Saqqara, 5de Dynastie, 2414–2375 vC), werden resten van zijn mummie gevonden in associatie met een sarcofaag ;

"Djedkare's almost complete mummy, along with a badly broken basalt sarcophagus and a niche for the canopic chest, was discovered in the pyramid."

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Djedkare_Isesi

Omdat je Wikipedia een 'minderwaardige bron' vindt, heb ik voor jou even een tweede website opgezocht die het artikel in Wikipedia bevestigt ... ;

"Both chambers and basalt sarcophagus had been largely destroyed, however reminders of the king’s mummy were found."

Bron ;

http://nar-mer.tripod.com/pir/dzedkare_en.htm

En de piramide van Djedkare-Isesi is geen alleenstaand geval ...


De restanten zijn van een man van rond de 50, dit lijkt niet de kloppen met de regeerperiode. Het is dus ook hier absoluut niet met zekerheid te zeggen dat de mummie aan deze farao toegeschreven kan worden.....http://ancient-egypt.org/index.html
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 18:37:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Plakband:

Wat een onzintheorie Arim. Slaat dus echt nergens op. Een dergelijk massief enorm bouwwerk namaken om te bewijzen dat we het wel kunnen....en vervolgens - een paar miljard euro's later - er niets mee doen. Maar natuurlijk.


Nuttiger dan al die lege kantoorgebouwen hier des landes, kost ook een paar miljard.
Op 17-08-2011 18:39:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim zei ;

"Ook dat het graftombes waren is niets meer dan een aanname, waar niet iedereen het mee eens is. Er is nog altijd geen onweerlegbaar bewijs voor deze stelling/aanname."

Je moet je werkelijk eens verdiepen in de juiste literatuur over de Oudegyptische cultuur, Arim ...

Wij beschikken wel degelijk over bewijzen dat Oudegyptische piramiden graftombes waren. In de piramide van farao Djedkare-Isesi (te Saqqara, 5de Dynastie, 2414–2375 vC), werden resten van zijn mummie gevonden in associatie met een sarcofaag ;

"Djedkare's almost complete mummy, along with a badly broken basalt sarcophagus and a niche for the canopic chest, was discovered in the pyramid."

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Djedkare_Isesi

Omdat je Wikipedia een 'minderwaardige bron' vindt, heb ik voor jou even een tweede website opgezocht die het artikel in Wikipedia bevestigt ... ;

"Both chambers and basalt sarcophagus had been largely destroyed, however reminders of the king’s mummy were found."

Bron ;

http://nar-mer.tripod.com/pir/dzedkare_en.htm

En de piramide van Djedkare-Isesi is geen alleenstaand geval ...


Dat is geen bewijs van de datering van de oudheid van die pyramides of dat ze oorspronkelijk als graftombes zijn gebouwd.
Dat er een mummy en een sarcofaag van een farao is gevonden in een pyramide, bewijst niet dat hij door diezelfde farao is gebouwd (of in opdracht van die farao) als graftombe.

En aangebrachte inscripties of graffitie kunnen later zijn aangebracht, bv. omdat die farao opdracht gaf de pyramide bloot te leggen omdat het deels onder zand was begraven, en zich er later in liet begraven.
(bericht gewijzigd op 17-8-2011 18:52:53)
Op 17-08-2011 18:48:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:


Link geeft geen enkel bewijs.
Op 17-08-2011 18:56:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

De ouderdom van de Giza piramiden is al lang geen geschatte ouderdom meer. Je loopt hopeloos achter ... Zij is wetenschappelijk vastgesteld d.m.v. koolstofdatering van organische resten gevonden op Khufu's piramide ;


Organische resten gevonden op de pyramide? Dat is geen bewijs van de oudheid van de pyramide zelf, enkel van de gevonden organische resten. Zandstormen, regenbuien, men heeft zelfs schelpen gevonden op een bepaalde hoogte wat doet vermoeden dat de pyramides eens tot een bepaalde hoogte onder water zou heben gestaan. Maar niets bewijst onomstoteijk de werkelijke oudheid van de pyramides van giza.


Men dateerde organische resten (houtskool) gevonden IN het cement IN de voegen tussen de kalksteenblokken van Khufu's piramide ...

"I noticed that IN the interstices between the stones and IN this mortar was embedded organic material, like charcoal, probably from the fire that they used to heat the gypsum in order to make the mortar."

Bron (vierde commentaar van Lehner, 2de alinea) ;

http://www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid/explore/howold2.html
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 18:57:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Arim zei ;

"Ook dat het graftombes waren is niets meer dan een aanname, waar niet iedereen het mee eens is. Er is nog altijd geen onweerlegbaar bewijs voor deze stelling/aanname."

Je moet je werkelijk eens verdiepen in de juiste literatuur over de Oudegyptische cultuur, Arim ...

Wij beschikken wel degelijk over bewijzen dat Oudegyptische piramiden graftombes waren. In de piramide van farao Djedkare-Isesi (te Saqqara, 5de Dynastie, 2414–2375 vC), werden resten van zijn mummie gevonden in associatie met een sarcofaag ;

"Djedkare's almost complete mummy, along with a badly broken basalt sarcophagus and a niche for the canopic chest, was discovered in the pyramid."

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Djedkare_Isesi

Omdat je Wikipedia een 'minderwaardige bron' vindt, heb ik voor jou even een tweede website opgezocht die het artikel in Wikipedia bevestigt ... ;

"Both chambers and basalt sarcophagus had been largely destroyed, however reminders of the king’s mummy were found."

Bron ;

http://nar-mer.tripod.com/pir/dzedkare_en.htm

En de piramide van Djedkare-Isesi is geen alleenstaand geval ...


Dat is geen bewijs van de datering van de oudheid van die pyramides of dat ze oorspronkelijk als graftombes zijn gebouwd.
Dat er een mummy en een sarcofaag van een farao is gevonden in een pyramide, bewijst niet dat hij door diezelfde farao is gebouwd (of in opdracht van die farao) als graftombe.

En aangebrachte inscripties of graffitie kunnen later zijn aangebracht, bv. omdat die farao opdracht gaf de pyramide bloot te leggen omdat het deels onder zand was begraven, en zich er later in liet begraven.

Hahaha, jaja ... Meer dan 100 piramiden in het Oude Egypte, waarvan het overgrote deel sarcofagen bevat of de resten ervan, sommige ook met resten van mummies, en piramiden zouden geen graven zijn ... ? Want dat is wat je bedoelt hé ; piramiden zijn geen graven ...
(bericht gewijzigd op 17-8-2011 19:10:38)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 19:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.
(bericht gewijzigd op 17-8-2011 19:09:13)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 19:07:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

De ouderdom van de Giza piramiden is al lang geen geschatte ouderdom meer. Je loopt hopeloos achter ... Zij is wetenschappelijk vastgesteld d.m.v. koolstofdatering van organische resten gevonden op Khufu's piramide ;


Organische resten gevonden op de pyramide? Dat is geen bewijs van de oudheid van de pyramide zelf, enkel van de gevonden organische resten. Zandstormen, regenbuien, men heeft zelfs schelpen gevonden op een bepaalde hoogte wat doet vermoeden dat de pyramides eens tot een bepaalde hoogte onder water zou heben gestaan. Maar niets bewijst onomstoteijk de werkelijke oudheid van de pyramides van giza.


Men dateerde organische resten (houtskool) gevonden IN het cement IN de voegen tussen de kalksteenblokken van Khufu's piramide ...

"I noticed that IN the interstices between the stones and IN this mortar was embedded organic material, like charcoal, probably from the fire that they used to heat the gypsum in order to make the mortar."


Een andere verklaring daarvoor is dat de pyramide gedurende enige tijd geheel of gedeeltelijk onder zand begraven was en pas sindsdien weer bloot is gelegd.
Het nadeel van het "bewijs" dat er in de voegen koolstof is gevonden (en gedateerd), is dat dit niet in alle voegen is gevonden, maar met name aan één zijde.
Op 17-08-2011 19:16:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Hahaha, jaja ... Meer dan 100 piramiden in het Oude Egypte, waarvan het overgrote deel sarcofagen bevat of de resten ervan, sommige ook met resten van mummies, en piramiden zouden geen graven zijn ... ? Want dat is wat je bedoelt hé ; piramiden zijn geen graven ...


Dat is niet wat ik beweer of bweerd heb, ik zeg enkel dat daar geen onomstotelijk bewijs voor is. Het kan goed zijn dat er gedurende enige tijd een cultus is geweest waarin farao's zich lieten begraven in mogelijk al bestaande pyramides, zoals er later een cultus is ontstaan waarin koningen zich lieten begraven in the valley of the kings.
(bericht gewijzigd op 17-8-2011 19:24:00)
Op 17-08-2011 19:21:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.


Bewijst nog steeds niets behalve dat er resten zijn gevonden in de pyramide die dan vervolgens naar hem is vernoemd.
Op 17-08-2011 19:23:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband:
arim:

Plakband:

Wat een onzintheorie Arim. Slaat dus echt nergens op. Een dergelijk massief enorm bouwwerk namaken om te bewijzen dat we het wel kunnen....en vervolgens - een paar miljard euro's later - er niets mee doen. Maar natuurlijk.


Nuttiger dan al die lege kantoorgebouwen hier des landes, kost ook een paar miljard.


En een niet ter zake doende ontwijkend -kul antwoord terug. Waarvan acte .
ech?
Op 17-08-2011 19:52:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.


Bewijst nog steeds niets behalve dat er resten zijn gevonden in de pyramide die dan vervolgens naar hem is vernoemd.

Haha ...

Hoe komt het toch dat zoveel mensen een hekel hebben aan het feit dat Oudegyptische piramiden graven waren ?

Wat kan dààr nu mis mee zijn ?

Lijden jullie misschien allemaal aan de 'piramiden-waren-geen-graven-paranoia' ?

Niet alleen dat deze piramiden sarcofagi bevatten, wat al meer dan genoeg zegt natuurlijk. De gangen en kamers die tot de grafkamer leiden waren beveiligd met allerhande voorzieningen in een poging om te beletten dat grafrovers tot bij de mummie in de sarcofaag in de grafkamer konden komen, bv. portcoulisses, grote granieten pluggen (zoals bv. in Khufu's piramide), lange stijgende en dalende gangen met een hoogte en een breedte van slechts 0.5 meter (alweer zoals bv. in Khufu's piramide) waardoor normale voortbeweging bemoeilijkt werd, enz., enz. ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 23:20:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.


Bewijst nog steeds niets behalve dat er resten zijn gevonden in de pyramide die dan vervolgens naar hem is vernoemd.

Volgens mij werden de resten koolstof gedateerd en bevestigde deze datering de regeerperiode van Djedkare Isesi met een afwijking van ongeveer 100 jaar, maar ik kan het artikel niet direct terugvinden.
(bericht gewijzigd op 18-8-2011 0:10:56)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 17-08-2011 23:22:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 17-08-2011 23:42:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.


Bewijst nog steeds niets behalve dat er resten zijn gevonden in de pyramide die dan vervolgens naar hem is vernoemd.

Volgens mij werden de resten koolstof gedateerd en bevestigde deze datering de regeerperiode van Djedkare Isesi met een afwijking van ongeveer 100 jaar, maar ik kan het artikel niet direct terugvinden.

Koolstofdatering van Djedkare Isesi's resten plaatst deze tussen 2886–2507 vC, dat is 1ste tot 4de Dynastie. Djedkare Isesi is 5de Dynastie (regeerperiode 2414-2375 vC), dus dat is een mooi resultaat. Het is dus alleszins zo dat de menselijke resten gevonden in Djedkare Isesi's piramide uit de periode van het Oude Koninkrijk dateren en dus niet uit een veel jongere periode, wat op een secundaire begrafenis zou wijzen ;

"Remains of 5th Dynasty King Djedkare Isesi were found in his pyramid at Saqqara South in 1945. Their external appearance, embalming technique, physical features and dating were compared with those of his two daughters found by the Czech mission in separate tombs at Abusir in the late 1970s and 80s. All their 14C data except one were compatible and fell into the range of 2886–2507 years BC, exceeding the Fifth Dynasty range 2500–2350 years BC accepted by Egyptology."

Bron ;

http://www.mzm.cz/Anthropologie/abstrakty/2001-1%20abstrakty/01-1strouhal15.htm
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 0:20:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Hahaha, jaja ... Meer dan 100 piramiden in het Oude Egypte, waarvan het overgrote deel sarcofagen bevat of de resten ervan, sommige ook met resten van mummies, en piramiden zouden geen graven zijn ... ? Want dat is wat je bedoelt hé ; piramiden zijn geen graven ...


Dat is niet wat ik beweer of bweerd heb, ik zeg enkel dat daar geen onomstotelijk bewijs voor is. Het kan goed zijn dat er gedurende enige tijd een cultus is geweest waarin farao's zich lieten begraven in mogelijk al bestaande pyramides, zoals er later een cultus is ontstaan waarin koningen zich lieten begraven in the valley of the kings.

De ondergrondse graven in de Vallei der Koningen en in de Vallei der Koninginnen zijn juist ontstaan ten gevolge van het feit dat de voor iedereen zichtbare piramides leeggeroofd werden. Het ontstaan van deze ondergrondse graven zijn dus een bewijs dat piramiden graven waren die constant geplunderd werden. De bedoeling was koningen en farao's niet meer in opvallende piramide-graven te begraven, maar in onopvallende ondergrondse graven, in de hoop dat ze niet verstoord zouden worden. In ieder geval is in de ondergrondse graven veel meer bewaard gebleven dan in de leeggeroofde piramiden, met o.a. de bijna intacte graven van Toetanchamon en van Joeja en Toeja.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 8:02:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.


Bewijst nog steeds niets behalve dat er resten zijn gevonden in de pyramide die dan vervolgens naar hem is vernoemd.

Volgens mij werden de resten koolstof gedateerd en bevestigde deze datering de regeerperiode van Djedkare Isesi met een afwijking van ongeveer 100 jaar, maar ik kan het artikel niet direct terugvinden.


Dat bewijst nog steeds niets over de ouderdom van de pyramide waarin deze resten werden gevonden.
Op 18-08-2011 9:18:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Hahaha, jaja ... Meer dan 100 piramiden in het Oude Egypte, waarvan het overgrote deel sarcofagen bevat of de resten ervan, sommige ook met resten van mummies, en piramiden zouden geen graven zijn ... ? Want dat is wat je bedoelt hé ; piramiden zijn geen graven ...


Dat is niet wat ik beweer of bweerd heb, ik zeg enkel dat daar geen onomstotelijk bewijs voor is. Het kan goed zijn dat er gedurende enige tijd een cultus is geweest waarin farao's zich lieten begraven in mogelijk al bestaande pyramides, zoals er later een cultus is ontstaan waarin koningen zich lieten begraven in the valley of the kings.

De ondergrondse graven in de Vallei der Koningen en in de Vallei der Koninginnen zijn juist ontstaan ten gevolge van het feit dat de voor iedereen zichtbare piramides leeggeroofd werden. Het ontstaan van deze ondergrondse graven zijn dus een bewijs dat piramiden graven waren die constant geplunderd werden. De bedoeling was koningen en farao's niet meer in opvallende piramide-graven te begraven, maar in onopvallende ondergrondse graven, in de hoop dat ze niet verstoord zouden worden. In ieder geval is in de ondergrondse graven veel meer bewaard gebleven dan in de leeggeroofde piramiden, met o.a. de bijna intacte graven van Toetanchamon en van Joeja en Toeja.


En die pyramides, merkte je elders op, waren beveiligd toch? Smalle gangen en andere vernuftige wijzes om grafrovers tegen te houden. Er zit een discrepantie in wat je verteld.
Als al die pyramides geplunderd zouden zijn, waarom zijn dan in de meeste pyramides de resten en sarcofagi van overleden farao's terug gevonden? Dat bewijst toch dat ze helemaal niet zo geplunderd zijn dat het nodig werd de koningen in onopvallende ondergrondse graven te begraven. Is het niet meer zo dat de koningen lager stonden dan de farao's en daarom een minder opvallend graf verdienden?
Op 18-08-2011 9:26:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

arim:Link geeft geen enkel bewijs.

Je moet onderaan de tekst in de tabel op de farao-naam Djedkare klikken.


Bewijst nog steeds niets behalve dat er resten zijn gevonden in de pyramide die dan vervolgens naar hem is vernoemd.

Haha ...

Hoe komt het toch dat zoveel mensen een hekel hebben aan het feit dat Oudegyptische piramiden graven waren ?

Wat kan dààr nu mis mee zijn ?

Lijden jullie misschien allemaal aan de 'piramiden-waren-geen-graven-paranoia' ?

Niet alleen dat deze piramiden sarcofagi bevatten, wat al meer dan genoeg zegt natuurlijk. De gangen en kamers die tot de grafkamer leiden waren beveiligd met allerhande voorzieningen in een poging om te beletten dat grafrovers tot bij de mummie in de sarcofaag in de grafkamer konden komen, bv. portcoulisses, grote granieten pluggen (zoals bv. in Khufu's piramide), lange stijgende en dalende gangen met een hoogte en een breedte van slechts 0.5 meter (alweer zoals bv. in Khufu's piramide) waardoor normale voortbeweging bemoeilijkt werd, enz., enz. ...


Hoe heet die kerk waar onze koninklijke familie haar grafkisten staan? Is dat een kerk of een graftombe of graftempel? En hoe zou men over duizenden jaren die kerk typeren?
Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd.
Op 18-08-2011 9:30:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 14:12:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?
Op 18-08-2011 16:34:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?

Is een kerk gelijk te stellen met een piramide?
No shit, Sherlock
Op 18-08-2011 16:46:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.
Ik ben ziek en formuleer stroef, merk ik. Maar misschien begrijp je het zo ook wel.
Is it electrickery?
Op 18-08-2011 16:59:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Pieter:

arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?

Is een kerk gelijk te stellen met een piramide?


Er was een tijd dat de meeste mensen klakkeloos geloofden wat de bijbel en de kerk zei. Gelukkig waren er ook altijd enkele kritische geesten waardoor we nu weten dat de kerk ongelijk had in een reeks van stellingen (aarde is plat ea).
Jij gelooft klakkeloos wat de egyptologie je verteld, ik ben echter kritisch en zie dat er voor sommige stellingen van de egyptologie onvoldoende bewijs is en daarom de mogelijkheid dat ze het wel eens totaal verkeerd hebben.
Ik ben blij gezegend te zijn met een kritische geest die niet alles klakkeloos aanneemt zoals het wordt voorgespiegeld, omdat ik weet dat de officiële lezingen door de eeuwen heen vaak totaal fout waren.

Je reactie spreekt boekdelen, want is geen inhoudelijke reactie op wat ik stel.
Beijst enkel dat je klakkeloos aanneemt wat de Egyptologie stelt, ondanks dat er geen onweerleegbaar bewijs is van een aantal van die stellingen en aannames.
Op 18-08-2011 17:05:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Emie :

@Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.


Deze reactie lijkt meer bedoeld voor jou Phoenix
(bericht gewijzigd op 18-8-2011 17:09:19)
Op 18-08-2011 17:08:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:
Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Als ze over een paar duizend jaar de Amsterdamse grachten uitgraven, vinden ze honderden of duizenden fietsen en fietsonderdelen. Conclusie: dit waren verdiepte fietspaden.
Het lijkt erop dat je een beetje op deze manier aan 't redeneren bent.
Elke koe is een dier, dús alle dieren zijn koeien.

Is it electrickery?
Op 18-08-2011 17:09:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Emie :

@Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.


Deze reactie lijkt meer bedoeld voor jou Phoenix

Dat is appelen met peren vergelijken. Er is een immens groot verschil tussen de Oudegyptische cultuur en bv. de katholieke kerk ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 17:23:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Emie :

@Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.


Deze reactie lijkt meer bedoeld voor jou Phoenix

Dat is appelen met peren vergelijken. Er is een immens groot verschil tussen de Oudegyptische cultuur en bv. de katholieke kerk ...


Dat is geen inhoudelijke reactie en bewijst dat je ook geen inhoudelijke reactie hierop hebt.
Op 18-08-2011 17:26:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:

arim:

Emie :

@Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.


Deze reactie lijkt meer bedoeld voor jou Phoenix

Dat is appelen met peren vergelijken. Er is een immens groot verschil tussen de Oudegyptische cultuur en bv. de katholieke kerk ...

Hahaha ja daar heb je gelijk in, maar dat neemt niet weg dat er verkeerde gevolgtrekkingen / aannames gedaan kunnen worden.
Zoals ik al eens eerder zei, niet overal waar je een lijk vindt, is het ook een begraafplaats.
Is it electrickery?
Op 18-08-2011 17:27:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Emie :

Phoenix:
Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Als ze over een paar duizend jaar de Amsterdamse grachten uitgraven, vinden ze honderden of duizenden fietsen en fietsonderdelen. Conclusie: dit waren verdiepte fietspaden.
Het lijkt erop dat je een beetje op deze manier aan 't redeneren bent.
Elke koe is een dier, dús alle dieren zijn koeien.

Wat voor een vergelijking is dàt nu weer ?

Mag ik jullie misschien een persoonlijke vraag stellen ?

Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Even concreet nu ; vanaf de Oudegyptische 5de Dynastie werden op de muren van de grafkamers van piramiden en ook op de sarcofagi piramideteksten aangebracht, dat zijn een verzameling religieuze spreuken die de overleden koning/farao en hoge ambtenaren op hun tocht naar het Hiernamaals moesten begeleiden. Dit bewijst nog eens overduidelijk, tesamen met de sarcofagi, dat piramiden tombes waren ;

"Het algemene doel van de teksten was het verzekeren van een voorspoedige reis van de koning naar een nieuw bestaan in een hemels Egypte en zijn goede ontvangst aldaar."

Bron ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramideteksten

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 17:32:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:
Wat voor een vergelijking is dàt nu weer ?

Eentje die jij niet begrijpt, kennelijk. Had niet anders verwacht eigenlijk, je maakt de indruk nogal rechttoe, rechtaan te denken. Ik hou van zijweggetjes.
Phoenix:
Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Niks erg aan. Het waren ook tombes. Maar waarom zou het daarnaast niet ook iets anders kunnen zijn? Dát is de zijweg.
Is it electrickery?
Op 18-08-2011 17:36:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.
Op 18-08-2011 17:37:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Even concreet nu ; vanaf de Oudegyptische 5de Dynastie werden op de muren van de grafkamers van piramiden en ook op de sarcofagi piramideteksten aangebracht, dat zijn een verzameling religieuze spreuken die de overleden koning/farao en hoge ambtenaren op hun tocht naar het Hiernamaals moesten begeleiden. Dit bewijst nog eens overduidelijk, tesamen met de sarcofagi, dat piramiden tombes waren ;

"Het algemene doel van de teksten was het verzekeren van een voorspoedige reis van de koning naar een nieuw bestaan in een hemels Egypte en zijn goede ontvangst aldaar."


Ik heb je al eerder gezegd dat het feit dat er teksten, hierogliefeven of graffitie is aangebracht niets bewijst over de ouderdom van de pyramide zelf, enkel dat in die periode de pyramide als graftombe is gebruikt. Er zijn ook begeleidende teksten bij de graves van de Oranjes, maar de kerk waarin die graven staan is ouder dan die graven.

Ik kan morgen ook wel in een leegstaand kantoorpand wat teksten en spreuken aanbrengen en het voor een bepaald doel gebruiken, maar dat maakt nog niet dat dát pand daar ook oorspronkelijk voor bedoeld is.
Op 18-08-2011 17:42:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Vervoerden de Egyptenaren hun stenen niet via grote boten over de Nijl?
No shit, Sherlock
Op 18-08-2011 17:44:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
arim:

Phoenix:

Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Even concreet nu ; vanaf de Oudegyptische 5de Dynastie werden op de muren van de grafkamers van piramiden en ook op de sarcofagi piramideteksten aangebracht, dat zijn een verzameling religieuze spreuken die de overleden koning/farao en hoge ambtenaren op hun tocht naar het Hiernamaals moesten begeleiden. Dit bewijst nog eens overduidelijk, tesamen met de sarcofagi, dat piramiden tombes waren ;

"Het algemene doel van de teksten was het verzekeren van een voorspoedige reis van de koning naar een nieuw bestaan in een hemels Egypte en zijn goede ontvangst aldaar."


Ik heb je al eerder gezegd dat het feit dat er teksten, hierogliefeven of graffitie is aangebracht niets bewijst over de ouderdom van de pyramide zelf, enkel dat in die periode de pyramide als graftombe is gebruikt. Er zijn ook begeleidende teksten bij de graves van de Oranjes, maar de kerk waarin die graven staan is ouder dan die graven.

Ik kan morgen ook wel in een leegstaand kantoorpand wat teksten en spreuken aanbrengen en het voor een bepaald doel gebruiken, maar dat maakt nog niet dat dát pand daar ook oorspronkelijk voor bedoeld is.

Ik denk dat je met een stift ook iets makkelijker teksten en spreuken aanbrengt dan met een hamer en een zachte beitel van koper.
Wel een beetje reëel blijven. Ik denk dat ik als Egyptenaar uit de tijd van de farao's niet standaard met hamer en beitel zou rondlopen.
(bericht gewijzigd op 18-8-2011 17:47:18)
No shit, Sherlock
Op 18-08-2011 17:46:54 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Pieter:

arim:

Phoenix:

Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Even concreet nu ; vanaf de Oudegyptische 5de Dynastie werden op de muren van de grafkamers van piramiden en ook op de sarcofagi piramideteksten aangebracht, dat zijn een verzameling religieuze spreuken die de overleden koning/farao en hoge ambtenaren op hun tocht naar het Hiernamaals moesten begeleiden. Dit bewijst nog eens overduidelijk, tesamen met de sarcofagi, dat piramiden tombes waren ;

"Het algemene doel van de teksten was het verzekeren van een voorspoedige reis van de koning naar een nieuw bestaan in een hemels Egypte en zijn goede ontvangst aldaar."


Ik heb je al eerder gezegd dat het feit dat er teksten, hierogliefeven of graffitie is aangebracht niets bewijst over de ouderdom van de pyramide zelf, enkel dat in die periode de pyramide als graftombe is gebruikt. Er zijn ook begeleidende teksten bij de graves van de Oranjes, maar de kerk waarin die graven staan is ouder dan die graven.

Ik kan morgen ook wel in een leegstaand kantoorpand wat teksten en spreuken aanbrengen en het voor een bepaald doel gebruiken, maar dat maakt nog niet dat dát pand daar ook oorspronkelijk voor bedoeld is.

Ik denk dat je met een stift ook iets makkelijker teksten en spreuken aanbrengt dan met een hamer en een zachte beitel van koper.
Wel een beetje reëel blijven. Ik denk dat ik als Egyptenaar uit de tijd van de farao's niet standaard met hamer en beitel zou rondlopen.


Flauwe reactie, want ik kan ook een tekst in de muur beitelen, het feit blijft dat de pyramides enkel en alleen gedateerd zijn op basis van aangebrachte teksten, hieroglieven en graffitie. Nogmaals: enkel en alleen op basis van aangebrachte teksten, hieroglieven en graffitie zijn de pyramides gedateerd, daarnaast heeft men dan nog wat lijken gevonden, of resten daarvan, die vervolgens gedateerd zijn rondom de reeds gestelde datering.
Op 18-08-2011 18:16:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Voorbeeldje: de rode pyramide, de eerste 'echte' pyramide, wordt toegeschreven aan Snofroe op basis van gevonden teksten en graffitie in en aan de buitenkant van de pyramide. De teksten binnenin zijn dan van zo'n 3 of 4 jaar na de teksten aan de buitenkant waaruit dan de conclusie is getrokken dat die pyramide in een tijdbestek van zo'n 3 tot 4 jaar moet zijn gebouwd.

Maar men heeft echter geen enkel ander ondersteunend bewijs voor deze conclusie/aanname. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat in het tijdperk van Snofroe deze pyramide is opgegraven, tijdens dat werk er teksten en graffitie is aangebracht, en dat dát werk zo'n 3 tot 4 jaar in beslag heeft genomen. Dat Snofroe vervolgens graag zijn naam verbonden wilde hebben met het immense werk dat het uitgraven kostte, en daarbij mogelijk gedacht heeft dat het een goed bouwwerk was om zijn lichaam te laten begraven, waarvoor overigens geen bewijs is.

De hele Egyptologie hangt aan elkaar van aannames, van zaken die men waarschijnlijk acht. Maar er is geen enkel bewijs dat de Egyptenaren daadwerkelijk alle pyramides hebben gebouwd. Er is geen bouwtekening bewaard gebleven, noch tekeningen of teksten waaruit blijkt hoe men dan die pyramides heeft gebouwd.
(bericht gewijzigd op 18-8-2011 18:29:53)
Op 18-08-2011 18:28:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Flauwe reactie? Dan toch op een fout voorbeeld.

Maar ik wilde me eigenlijk niet zo diep mengen in deze discussie. Ik vond alleen dat hij een beetje vastliep.
No shit, Sherlock
Op 18-08-2011 18:38:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Pieter:

Flauwe reactie? Dan toch op een fout voorbeeld.

Maar ik wilde me eigenlijk niet zo diep mengen in deze discussie. Ik vond alleen dat hij een beetje vastliep.


Hoezo een fout voorbeeld? Het feit dat er teksten in een steen of in een grot gedateerd zijn, dateert niet de steen of de grot zelf.
Het feit dat een gebouw voor een bepaald doel ooit is gebruikt, bewijst nog niet dat dat gebouw ook oorspronkelijk voor dat doel is gebouwd.

Maar de discussie loopt idd een beetje vast, want dit is aan Phoenix oren niet besteed, en hij blijft met copy paste teksten uit wikipedia komen om zijn stelling aan te tonen zonder te zien dat hij er geen bewijs voor levert, maar telkens juist hiaten laat waarin zijn stelling is te ondermijnen.
Op 18-08-2011 18:50:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Pieter:

arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Vervoerden de Egyptenaren hun stenen niet via grote boten over de Nijl?

De granieten lintels boven de Koningskamer in Khufu's piramide zijn afkomstig uit de granietgroeven van Aswan, 800 km. verwijderd van Giza. Deze lintels werden uiteraard op grote vlotten of op grote barken over de Nijl naar Giza vervoerd.

Maar dat geldt echter enkel voor het graniet. Het overgrote deel van het bouwmateriaal van o.a. de 'Gizamiden' zijn kalksteenblokken afkomstig van de Mokatam kalksteenformatie vlakbij de Gizamiden. De afdekstenen, waardoor de piramiden hun gladde flanken kregen, bestonden uit fijnkorrelige kalksteen afkomstig uit Toera.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 18:57:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Ik veronderstel dat je de beide barken bedoelt die in twee bootputten rond Khufu's piramide gevonden werden. Eén van deze barken werd tentoongesteld in een speciaal daarvoor ontworpen museum langs één van de zijden van de Grote Piramide. Dit zijn ceremoniële zonnebarken waarmee Khufu ongetwijfeld de Nijl bevoer en waarmee waarschijnlijk ook zijn mummie naar zijn piramide gebracht werd. Maar deze barken waren ook bedoeld om door Khufu in het Hiernamaals gebruikt te worden. Daarom werden ze vlakbij het graf van Khufu, zijn piramide dus, in bootputten begraven.

Deze barken, en de andere ons bekende Egyptische vaartuigen, hebben een véél te geringe diepgang om de zee te bevaren, maar zijn perfect gebouwd om over de rustige Nijl te varen. Verder behoefden de Oude Egyptenaren zich helemaal niet op zee te begeven, omdat de Nijl en de smalle stroken vruchtbaar land daarrond hen alles leverde wat zij nodig hadden.

http://www.touregypt.net/featurestories/greatpyramid5.htm

Dus inderdaad, de Oude Egyptenaren hebben nooit de zeeën bevaren, totdat wij vaartuigen vinden die wél zeewaardig zijn ...
(bericht gewijzigd op 18-8-2011 19:14:37)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 19:12:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Pieter:

arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Vervoerden de Egyptenaren hun stenen niet via grote boten over de Nijl?

De granieten lintels boven de Koningskamer in Khufu's piramide zijn afkomstig uit de granietgroeven van Aswan, 800 km. verwijderd van Giza. Deze lintels werden uiteraard op grote vlotten of op grote barken over de Nijl naar Giza vervoerd.

Maar dat geldt echter enkel voor het graniet. Het overgrote deel van het bouwmateriaal van o.a. de 'Gizamiden' zijn kalksteenblokken afkomstig van de Mokatam kalksteenformatie vlakbij de Gizamiden. De afdekstenen, waardoor de piramiden hun gladde flanken kregen, bestonden uit fijnkorrelige kalksteen afkomstig uit Toera.Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Vele van de stenen waaruit onze hunnebedden zijn gebouwd zijn tijdens de ijstijd in Nl terecht gekomen en hebben daarbij meer dan 800 km overbrugd. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen.
Op 18-08-2011 19:13:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Pieter:

arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Vervoerden de Egyptenaren hun stenen niet via grote boten over de Nijl?

De granieten lintels boven de Koningskamer in Khufu's piramide zijn afkomstig uit de granietgroeven van Aswan, 800 km. verwijderd van Giza. Deze lintels werden uiteraard op grote vlotten of op grote barken over de Nijl naar Giza vervoerd.

Maar dat geldt echter enkel voor het graniet. Het overgrote deel van het bouwmateriaal van o.a. de 'Gizamiden' zijn kalksteenblokken afkomstig van de Mokatam kalksteenformatie vlakbij de Gizamiden. De afdekstenen, waardoor de piramiden hun gladde flanken kregen, bestonden uit fijnkorrelige kalksteen afkomstig uit Toera.Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Vele van de stenen waaruit onze hunnebedden zijn gebouwd zijn tijdens de ijstijd in Nl terecht gekomen en hebben daarbij meer dan 800 km overbrugd. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen.

De megalieten waaruit de hunnebedden opgebouwd zijn, werden door onze voorouders gewoon in de onmiddellijke nabijheid van hun woonplaatsen aangetroffen ... Deze stenen werden inderdaad tijdens de IJstijd op het oppervlak van gletsjers over heel Europa getransporteerd en bleven dus her en der in het landschap achter toen het ijs zich terugtrok ...


(bericht gewijzigd op 18-8-2011 19:23:50)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 19:19:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Pieter:

arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Vervoerden de Egyptenaren hun stenen niet via grote boten over de Nijl?

De granieten lintels boven de Koningskamer in Khufu's piramide zijn afkomstig uit de granietgroeven van Aswan, 800 km. verwijderd van Giza. Deze lintels werden uiteraard op grote vlotten of op grote barken over de Nijl naar Giza vervoerd.

Maar dat geldt echter enkel voor het graniet. Het overgrote deel van het bouwmateriaal van o.a. de 'Gizamiden' zijn kalksteenblokken afkomstig van de Mokatam kalksteenformatie vlakbij de Gizamiden. De afdekstenen, waardoor de piramiden hun gladde flanken kregen, bestonden uit fijnkorrelige kalksteen afkomstig uit Toera.Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Vele van de stenen waaruit onze hunnebedden zijn gebouwd zijn tijdens de ijstijd in Nl terecht gekomen en hebben daarbij meer dan 800 km overbrugd. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen.

En hoe kwam het graniet dan in Giza terecht denk jij ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 19:24:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Ik veronderstel dat je de beide barken bedoelt die in twee bootputten rond Khufu's piramide gevonden werden. Eén van deze barken werd tentoongesteld in een speciaal daarvoor ontworpen museum langs één van de zijden van de Grote Piramide. Dit zijn ceremoniële zonnebarken waarmee Khufu ongetwijfeld de Nijl bevoer en waarmee waarschijnlijk ook zijn mummie naar zijn piramide gebracht werd. Maar deze barken waren ook bedoeld om door Khufu in het Hiernamaals gebruikt te worden.

Deze barken, en de andere ons bekende Egyptische vaartuigen, hebben een véél te geringe diepgang om de zee te bevaren, maar zijn perfect gebouwd om over de rustige Nijl te varen. Verder behoefden de Oude Egyptenaren zich helemaal niet op zee te begeven, omdat de Nijl en de smalle stroken vruchtbaar land daarrond hen alles leverde wat zij nodig hadden.

http://www.touregypt.net/featurestories/greatpyramid5.htm

Dus inderdaad, de Oude Egyptenaren hebben nooit de zeeën bevaren, totdat wij vaartuigen vinden die wél zeewaardig zijn ...


Het is allang en breed bewezen dat ook met geringere diepgang boten de zeeën kunnen bewaren. Zowiezo mondt de nijl uit in de middellandse zee en het zou vreemd zijn dat men daar nooit eens naar toe zou zijn gevaren.

Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie. Logische verklaringen worden terzijde gelaten voor onlogische aannames. Deze aanname is gebasseerd op het geloof van de egyptenaren in het Hiernamaals, en dus, omdat de aanname was/is dat de egyptenaren nooit de zeeën hebben bevaren, deze barken dan wel voor dit Hiernamaalse doel waren.
Op 18-08-2011 19:26:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband:
arim:

Plakband:

Wat een onzintheorie Arim. Slaat dus echt nergens op. Een dergelijk massief enorm bouwwerk namaken om te bewijzen dat we het wel kunnen....en vervolgens - een paar miljard euro's later - er niets mee doen. Maar natuurlijk.


Nuttiger dan al die lege kantoorgebouwen hier des landes, kost ook een paar miljard.


Niet ter zaken doende en wederom ontwijkend.
ech?
Op 18-08-2011 19:30:39 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Pieter:

arim:

Voorbeeldje van de egyptologie:
men stelt dat de oude Egyptenaren nooit de zeeën hebben bewaren, dus toen men een boot vond van enorme afmetingen, moest deze boot wel voor iets anders zijn gebruikt dan te varen.
Die aanname is zo stupide, dat de egyptologie zichzelf daardoor voor mij ongeloofwaardig maakt.


Vervoerden de Egyptenaren hun stenen niet via grote boten over de Nijl?

De granieten lintels boven de Koningskamer in Khufu's piramide zijn afkomstig uit de granietgroeven van Aswan, 800 km. verwijderd van Giza. Deze lintels werden uiteraard op grote vlotten of op grote barken over de Nijl naar Giza vervoerd.

Maar dat geldt echter enkel voor het graniet. Het overgrote deel van het bouwmateriaal van o.a. de 'Gizamiden' zijn kalksteenblokken afkomstig van de Mokatam kalksteenformatie vlakbij de Gizamiden. De afdekstenen, waardoor de piramiden hun gladde flanken kregen, bestonden uit fijnkorrelige kalksteen afkomstig uit Toera.Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Vele van de stenen waaruit onze hunnebedden zijn gebouwd zijn tijdens de ijstijd in Nl terecht gekomen en hebben daarbij meer dan 800 km overbrugd. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen.

De megalieten waaruit de hunnebedden opgebouwd zijn, werden door onze voorouders gewoon in de onmiddellijke nabijheid van hun woonplaatsen aangetroffen ... Deze stenen werden inderdaad tijdens de IJstijd op het oppervlak van gletsjers over heel Europa getransporteerd en bleven dus her en der in het landschap achter toen het ijs zich terugtrok ...

Zijn we het tenminste ergens over eens.
Op 18-08-2011 19:31:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Voorbeeldje: de rode pyramide, de eerste 'echte' pyramide, wordt toegeschreven aan Snofroe op basis van gevonden teksten en graffitie in en aan de buitenkant van de pyramide. De teksten binnenin zijn dan van zo'n 3 of 4 jaar na de teksten aan de buitenkant waaruit dan de conclusie is getrokken dat die pyramide in een tijdbestek van zo'n 3 tot 4 jaar moet zijn gebouwd.

Maar men heeft echter geen enkel ander ondersteunend bewijs voor deze conclusie/aanname. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat in het tijdperk van Snofroe deze pyramide is opgegraven, tijdens dat werk er teksten en graffitie is aangebracht, en dat dát werk zo'n 3 tot 4 jaar in beslag heeft genomen. Dat Snofroe vervolgens graag zijn naam verbonden wilde hebben met het immense werk dat het uitgraven kostte, en daarbij mogelijk gedacht heeft dat het een goed bouwwerk was om zijn lichaam te laten begraven, waarvoor overigens geen bewijs is.

De hele Egyptologie hangt aan elkaar van aannames, van zaken die men waarschijnlijk acht. Maar er is geen enkel bewijs dat de Egyptenaren daadwerkelijk alle pyramides hebben gebouwd. Er is geen bouwtekening bewaard gebleven, noch tekeningen of teksten waaruit blijkt hoe men dan die pyramides heeft gebouwd.

"De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat in het tijdperk van Snofroe deze pyramide is opgegraven, tijdens dat werk er teksten en graffitie is aangebracht, en dat dát werk zo'n 3 tot 4 jaar in beslag heeft genomen. Dat Snofroe vervolgens graag zijn naam verbonden wilde hebben met het immense werk dat het uitgraven kostte, en daarbij mogelijk gedacht heeft dat het een goed bouwwerk was om zijn lichaam te laten begraven, waarvoor overigens geen bewijs is."

"De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat ..." En dit is géén aanname ? Sorry Arim, dit is een véél grotere aanname dan de correcte evaluatie van de aanwezige archeologische context door de egyptologie dat de Rode Piramide door Snofroe gebouwd werd ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 19:32:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Voorbeeldje: de rode pyramide, de eerste 'echte' pyramide, wordt toegeschreven aan Snofroe op basis van gevonden teksten en graffitie in en aan de buitenkant van de pyramide. De teksten binnenin zijn dan van zo'n 3 of 4 jaar na de teksten aan de buitenkant waaruit dan de conclusie is getrokken dat die pyramide in een tijdbestek van zo'n 3 tot 4 jaar moet zijn gebouwd.

Maar men heeft echter geen enkel ander ondersteunend bewijs voor deze conclusie/aanname. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat in het tijdperk van Snofroe deze pyramide is opgegraven, tijdens dat werk er teksten en graffitie is aangebracht, en dat dát werk zo'n 3 tot 4 jaar in beslag heeft genomen. Dat Snofroe vervolgens graag zijn naam verbonden wilde hebben met het immense werk dat het uitgraven kostte, en daarbij mogelijk gedacht heeft dat het een goed bouwwerk was om zijn lichaam te laten begraven, waarvoor overigens geen bewijs is.

De hele Egyptologie hangt aan elkaar van aannames, van zaken die men waarschijnlijk acht. Maar er is geen enkel bewijs dat de Egyptenaren daadwerkelijk alle pyramides hebben gebouwd. Er is geen bouwtekening bewaard gebleven, noch tekeningen of teksten waaruit blijkt hoe men dan die pyramides heeft gebouwd.

"De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat in het tijdperk van Snofroe deze pyramide is opgegraven, tijdens dat werk er teksten en graffitie is aangebracht, en dat dát werk zo'n 3 tot 4 jaar in beslag heeft genomen. Dat Snofroe vervolgens graag zijn naam verbonden wilde hebben met het immense werk dat het uitgraven kostte, en daarbij mogelijk gedacht heeft dat het een goed bouwwerk was om zijn lichaam te laten begraven, waarvoor overigens geen bewijs is."

"De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat ..." En dit is géén aanname ? Sorry Arim, dit is een véél grotere aanname dan de correcte evaluatie van de aanwezige archeologische context door de egyptologie dat de Rode Piramide door Snofroe gebouwd werd ...

Het is een aanname ja. Maar dat het een grotere aanname is, nee. Men heeft gewoonweg een conclusie getrokken vanaf het beginaf aan en alles daarna moest hierbinnen vallen. 20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar overigens ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.
Op 18-08-2011 19:49:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Ik veronderstel dat je de beide barken bedoelt die in twee bootputten rond Khufu's piramide gevonden werden. Eén van deze barken werd tentoongesteld in een speciaal daarvoor ontworpen museum langs één van de zijden van de Grote Piramide. Dit zijn ceremoniële zonnebarken waarmee Khufu ongetwijfeld de Nijl bevoer en waarmee waarschijnlijk ook zijn mummie naar zijn piramide gebracht werd. Maar deze barken waren ook bedoeld om door Khufu in het Hiernamaals gebruikt te worden.

Deze barken, en de andere ons bekende Egyptische vaartuigen, hebben een véél te geringe diepgang om de zee te bevaren, maar zijn perfect gebouwd om over de rustige Nijl te varen. Verder behoefden de Oude Egyptenaren zich helemaal niet op zee te begeven, omdat de Nijl en de smalle stroken vruchtbaar land daarrond hen alles leverde wat zij nodig hadden.

http://www.touregypt.net/featurestories/greatpyramid5.htm

Dus inderdaad, de Oude Egyptenaren hebben nooit de zeeën bevaren, totdat wij vaartuigen vinden die wél zeewaardig zijn ...


Het is allang en breed bewezen dat ook met geringere diepgang boten de zeeën kunnen bewaren. Zowiezo mondt de nijl uit in de middellandse zee en het zou vreemd zijn dat men daar nooit eens naar toe zou zijn gevaren.

Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie. Logische verklaringen worden terzijde gelaten voor onlogische aannames. Deze aanname is gebasseerd op het geloof van de egyptenaren in het Hiernamaals, en dus, omdat de aanname was/is dat de egyptenaren nooit de zeeën hebben bevaren, deze barken dan wel voor dit Hiernamaalse doel waren.

De Amduat, een begrafenistekst met afbeeldingen van barken in het Hiernamaals ... ;

http://ib205.tripod.com/kv35.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Amduat

Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 19:51:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.
Op 18-08-2011 20:18:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: The Pharaoh Who Conquered the Sea
http://www.dailymotion.com/video/xgsfk5_bbc-the-pharaoh-who-conquered-the-sea-part-1-6_shortfilms

en naast dit goed onderbouwde verhaal zijn er nog vele anderen...

(en alweer vervallen we in de kleine details om zo snel mogelijk de grote vragen en ontdekkingen angstvallig stil te houden, het valt wel op hoor, ontwijken en ontkrachten, maar nooit onderbouwen)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 18-08-2011 20:56:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel: http://www.gigalresearch.com/uk/publications-surroundings-of-the-sphinx.php
Zo denk ik nog steeds dat in ieder geval de sfinx en de sfinxtempel veel ouder zijn dan men tot nu toe blijft volhouden. Vooral na het met eigen ogen gezien te hebben.
Toch snap ik wel dat men vast blijft houden aan de tot dusver als waarheid geldende theorieen.

Stel: je hebt jarenlang een dure studie gevolgd en al vele jaren meer heb je een bepaalde theorie verkondigd. Voor veel mensen is het dan niet makkelijk toe te geven dat ze zich vergist hebben en veel mensen zullen ook nooit toegeven dat ze het mis hadden. Gelukkig staat er een nieuwe jonge generatie klaar die voor verandering kan zorgen. Behalve veel lezen wacht ik af tot de waarheid boven komt.
Totdat ik hard bewijs heb wanneer de sfinx en de sfinxtempel zijn gebouwd houd ik alle opties open.
Op 18-08-2011 21:02:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Maan:

En dat filmpje van David Hatcher Childress dat ik eerder postte in dit topic vond ik zelf ook heel sterk.

Ook een goede docu: "The Pyramid Code (2009)" van Carmen Boulter,

De docu-serie Ancient Aliens (als je dat alien-gedoe wat relativeerd omdat we allemaal van de sterren komen en eigenlijk iedereen op Aarde een "alien" is),

Boeken over OOParts zoals die van Michael A. Cremo: Earths Forbidden Secrets - Searching for the past: http://thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf

En natuurlijk gaat m'n eigen site hier over: http://talc.site88.net (Wordt mogelijk ooit nog eens in het nederlands vertaald.)

hee wat opvallend, je kijkt en leest zo ongeveer exact wat ik ook lees
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 18-08-2011 21:04:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eeuwigelente:
Ron B.:

Maan:

En dat filmpje van David Hatcher Childress dat ik eerder postte in dit topic vond ik zelf ook heel sterk.

Ook een goede docu: "The Pyramid Code (2009)" van Carmen Boulter,

De docu-serie Ancient Aliens (als je dat alien-gedoe wat relativeerd omdat we allemaal van de sterren komen en eigenlijk iedereen op Aarde een "alien" is),

Boeken over OOParts zoals die van Michael A. Cremo: Earths Forbidden Secrets - Searching for the past: http://thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf

En natuurlijk gaat m'n eigen site hier over: http://talc.site88.net (Wordt mogelijk ooit nog eens in het nederlands vertaald.)

hee wat opvallend, je kijkt en leest zo ongeveer exact wat ik ook lees


Wauw @Maan, indrukwekkend hoor! Ik heb je site gebookmarked.

Complimenten
Ik heb geen avatar inderdaad...
Op 18-08-2011 22:18:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Emie :

Phoenix:
Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Als ze over een paar duizend jaar de Amsterdamse grachten uitgraven, vinden ze honderden of duizenden fietsen en fietsonderdelen. Conclusie: dit waren verdiepte fietspaden.
Het lijkt erop dat je een beetje op deze manier aan 't redeneren bent.
Elke koe is een dier, dús alle dieren zijn koeien.


Hmz Emie, over een paar duizend jaar denken ze ook dat wij grotbewoners waren en dat we het wiel nog niet uitgevonden hadden dus die fietsen worden geclassificeerd als een cocktail van vissen, amfibieen, insecten, etc. en over de uitleg van wetenschappers die gewoon zeggen dat het fietsen zijn aangezien ze daarop lijken wordt dan gezegd dat die het al dan niet moedwillig verkeerd interpreteren.Op 18-08-2011 23:16:12 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ; "Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen."

Langs de ene kant stel je dat de Oude Egyptenaren de zeeën moeten bevaren hebben en langs de andere kant kun je dan weer niet aannemen dat zij zware lasten over de Nijl transporteerden ? Contradictorisch, vind je niet ? Je stelt dat je de Oudegyptische cultuur 'kent', dan moet je deze fresco in de tempel van koningin Hatsjepsoet kennen ... ;'Lower left Portico: the transport and erection of obelisks from Aswan to Karnak. An enormous barge was used to carry both obelisks - see the line drawing of the painting here.'

Bron (onder titel 'Djeser Djeseru');

http://www.timetrips.co.uk/chapter_7.htm

By the way, de obelisk die op de bark getransporteerd wordt weegt een veelvoud van de granieten lintels in Khufu's piramide ... ;

http://www.flickr.com/photos/daniellegreveraars/2797556236/

Het Oude Egypte is ontstaan op en rond de Nijl, dus het is niet verwonderlijk dat de Oude Egyptenaren wel degelijk zware lasten over de Nijl op barken of vlotten konden vervoeren ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 18-08-2011 23:41:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?


Het is geen naïeve simplistische stelling, omdat ik het over de OUDEGYPTISCHE CULTUUR heb ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:00:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Emie :

Phoenix:
Wat voor een vergelijking is dàt nu weer ?

Eentje die jij niet begrijpt, kennelijk. Had niet anders verwacht eigenlijk, je maakt de indruk nogal rechttoe, rechtaan te denken. Ik hou van zijweggetjes.
Phoenix:
Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Niks erg aan. Het waren ook tombes. Maar waarom zou het daarnaast niet ook iets anders kunnen zijn? Dát is de zijweg.


Het heeft geen zin 'zijweggetjes' te bewandelen als je deze niet kan benoemen ...

Ik bemerk dit heel dit topic door ; egyptologen hebben het altijd 'bij het verkeerde eind', maar ik hoor van niemand wat dan wél de juiste verklaring is ... Altijd is het van 'mogelijk dit', 'mogelijk dat' ...

Ironisch hierbij is natuurlijk dat de meeste mensen die uitschreeuwen dat de egyptologie 'fout zit', dat die niet eens een basiskennis hebben van de Oudegyptische cultuur ...

Echt grappig ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:08:23 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Pieter:

arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?

Is een kerk gelijk te stellen met een piramide?

Natuurlijk niet ... Er is een veel te groot verschil in cultuur ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:10:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

arim:

Emie :

@Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.


Deze reactie lijkt meer bedoeld voor jou Phoenix

Dat is appelen met peren vergelijken. Er is een immens groot verschil tussen de Oudegyptische cultuur en bv. de katholieke kerk ...


Dat is geen inhoudelijke reactie en bewijst dat je ook geen inhoudelijke reactie hierop hebt.

Ik zou niet weten waarom dat 'geen inhoudelijke' reactie is ... Er is gewoon geen vergelijking mogelijk ; het cultuurverschil is veel te groot.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:13:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:

Emie :

Phoenix:
Wat voor een vergelijking is dàt nu weer ?

Eentje die jij niet begrijpt, kennelijk. Had niet anders verwacht eigenlijk, je maakt de indruk nogal rechttoe, rechtaan te denken. Ik hou van zijweggetjes.
Phoenix:
Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Niks erg aan. Het waren ook tombes. Maar waarom zou het daarnaast niet ook iets anders kunnen zijn? Dát is de zijweg.


Het heeft geen zin 'zijweggetjes' te bewandelen als je deze niet kan benoemen ...

Ik bemerk dit heel dit topic door ; egyptologen hebben het altijd 'bij het verkeerde eind', maar ik hoor van niemand wat dan wél de juiste verklaring is ... Altijd is het van 'mogelijk dit', 'mogelijk dat' ...

Ironisch hierbij is natuurlijk dat de meeste mensen die uitschreeuwen dat de egyptologie 'fout zit', dat die niet eens een basiskennis hebben van de Oudegyptische cultuur ...

Echt grappig ...

Alle mogelijkheden open houden is een basishouding, heeft niets met dit topic te maken.
Is it electrickery?
Op 19-08-2011 0:16:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Even concreet nu ; vanaf de Oudegyptische 5de Dynastie werden op de muren van de grafkamers van piramiden en ook op de sarcofagi piramideteksten aangebracht, dat zijn een verzameling religieuze spreuken die de overleden koning/farao en hoge ambtenaren op hun tocht naar het Hiernamaals moesten begeleiden. Dit bewijst nog eens overduidelijk, tesamen met de sarcofagi, dat piramiden tombes waren ;

"Het algemene doel van de teksten was het verzekeren van een voorspoedige reis van de koning naar een nieuw bestaan in een hemels Egypte en zijn goede ontvangst aldaar."


Ik heb je al eerder gezegd dat het feit dat er teksten, hierogliefeven of graffitie is aangebracht niets bewijst over de ouderdom van de pyramide zelf, enkel dat in die periode de pyramide als graftombe is gebruikt. Er zijn ook begeleidende teksten bij de graves van de Oranjes, maar de kerk waarin die graven staan is ouder dan die graven.

Ik kan morgen ook wel in een leegstaand kantoorpand wat teksten en spreuken aanbrengen en het voor een bepaald doel gebruiken, maar dat maakt nog niet dat dát pand daar ook oorspronkelijk voor bedoeld is.

Wel, wel, wel ... Wat ik hier nog niet gelezen heb is wat dan wél de functie van een Egyptische piramide was ... Emie heeft al gezegd dat het inderdaad tombes zijn, maar daarnaast hadden ze misschien ook nog 'een andere functie' ... Buiten de overduidelijke aanwijzing dat een piramide een graf was (door de sarcofaag) zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:20:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:
zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...

Heb je echt zo weinig fantasie?
Is it electrickery?
Op 19-08-2011 0:23:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Emie :

Phoenix:

Emie :

Phoenix:
Wat voor een vergelijking is dàt nu weer ?

Eentje die jij niet begrijpt, kennelijk. Had niet anders verwacht eigenlijk, je maakt de indruk nogal rechttoe, rechtaan te denken. Ik hou van zijweggetjes.
Phoenix:
Wàt kan er nu zo 'erg' aan zijn dat Egyptische piramiden tombes waren ?

Niks erg aan. Het waren ook tombes. Maar waarom zou het daarnaast niet ook iets anders kunnen zijn? Dát is de zijweg.


Het heeft geen zin 'zijweggetjes' te bewandelen als je deze niet kan benoemen ...

Ik bemerk dit heel dit topic door ; egyptologen hebben het altijd 'bij het verkeerde eind', maar ik hoor van niemand wat dan wél de juiste verklaring is ... Altijd is het van 'mogelijk dit', 'mogelijk dat' ...

Ironisch hierbij is natuurlijk dat de meeste mensen die uitschreeuwen dat de egyptologie 'fout zit', dat die niet eens een basiskennis hebben van de Oudegyptische cultuur ...

Echt grappig ...

Alle mogelijkheden open houden is een basishouding, heeft niets met dit topic te maken.

Ah nee ? Wordt er in dit topic dan niet door meerdere posters de mogelijkheid open gehouden dat piramiden géén tombes waren en/of wel tombes, maar ook nog iets anders (door jou bv.) ... ?

Komaan zeg ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:24:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Emie :

Phoenix:
zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...

Heb je echt zo weinig fantasie?

Egyptologie en archeologie zijn gebaseerd op tastbare artefacten (bv. een sarcofaag in een piramide, die aantoont dat die piramide een tombe is). Te veel fantasie ligt aan de basis van pseudo-archeologie ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:27:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik geef het op, Phoenix. Je wíl me gewoon niet begrijpen.
Nog één keertje dan.
Alle (lees goed, alle, dus ook die van jou) mogelijkheden open laten. Een open geest, een naïeve blik, een onbevangen nieuwsgierige kijk op de wereld. Mogelijk zijn het alleen tombes, mogelijk zijn ze daarnaast ook iets anders (geweest).
Jouw wereldbeleving lijkt fundamenteel anders dan de mijne. Dat is niet erg maar daardoor praat je zo ontzettend langs elkaar heen.
Is it electrickery?
Op 19-08-2011 0:35:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Ik veronderstel dat je de beide barken bedoelt die in twee bootputten rond Khufu's piramide gevonden werden. Eén van deze barken werd tentoongesteld in een speciaal daarvoor ontworpen museum langs één van de zijden van de Grote Piramide. Dit zijn ceremoniële zonnebarken waarmee Khufu ongetwijfeld de Nijl bevoer en waarmee waarschijnlijk ook zijn mummie naar zijn piramide gebracht werd. Maar deze barken waren ook bedoeld om door Khufu in het Hiernamaals gebruikt te worden.

Deze barken, en de andere ons bekende Egyptische vaartuigen, hebben een véél te geringe diepgang om de zee te bevaren, maar zijn perfect gebouwd om over de rustige Nijl te varen. Verder behoefden de Oude Egyptenaren zich helemaal niet op zee te begeven, omdat de Nijl en de smalle stroken vruchtbaar land daarrond hen alles leverde wat zij nodig hadden.

http://www.touregypt.net/featurestories/greatpyramid5.htm

Dus inderdaad, de Oude Egyptenaren hebben nooit de zeeën bevaren, totdat wij vaartuigen vinden die wél zeewaardig zijn ...


Het is allang en breed bewezen dat ook met geringere diepgang boten de zeeën kunnen bewaren. Zowiezo mondt de nijl uit in de middellandse zee en het zou vreemd zijn dat men daar nooit eens naar toe zou zijn gevaren.

Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie. Logische verklaringen worden terzijde gelaten voor onlogische aannames. Deze aanname is gebasseerd op het geloof van de egyptenaren in het Hiernamaals, en dus, omdat de aanname was/is dat de egyptenaren nooit de zeeën hebben bevaren, deze barken dan wel voor dit Hiernamaalse doel waren.

'Het is allang en breed bewezen dat ook met geringere diepgang boten de zeeën kunnen bevaren.'

Geloof jij echt dat Khufu's zonnebark zeewaardig was ... ? Bekijk hoe laag het is, en het heeft geen kiel, maar een ronde onderkant ;


(bericht gewijzigd op 19-8-2011 0:43:51)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:42:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

@Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.


'Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.'

Waarom werden deze barken dan in een put begraven ? Is dat misschien het normale doel van een vaartuig, in een put begraven te worden ? Ik ben zeker van niet ... Neem daar nog bij dat deze barken vlakbij een piramide met een sarcofaag, een tombe dus, gevonden werden, en dan is de associatie met gebruik door de overleden koning in het Hiernamaals onmiskenbaar. De barken van Khufu werden gewoon tesamen met hem begraven.

Is de Oudegyptische cultuur niet mooi ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 0:56:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Ron B.:

The Pharaoh Who Conquered the Sea
http://www.dailymotion.com/video/xgsfk5_bbc-the-pharaoh-who-conquered-the-sea-part-1-6_shortfilms

en naast dit goed onderbouwde verhaal zijn er nog vele anderen...

(en alweer vervallen we in de kleine details om zo snel mogelijk de grote vragen en ontdekkingen angstvallig stil te houden, het valt wel op hoor, ontwijken en ontkrachten, maar nooit onderbouwen)

Het is inderdaad maar een verhaal en niet eens goed onderbouwd ...

Hatsjepsut's 'expeditie naar Poent' ? Poent is een mythisch land dat in Oudegyptische religieuze teksten en reisverslagen voorkomt. Archeologische vondsten die het bestaan van dit land bewijzen, zijn echter nog niet gevonden. Dat een Oudegyptisch, gereconstrueerd vaartuig 'zeewaardig' is, bewijst niet dat het land Poent bestond. Er is ook scepsis dat de reconstructie natuurgetrouw is, en dat het vaartuig door de nabootsers zodanig 'gereconstrueerd' werd dat het automatisch zeewaardig werd, om het experiment koste wat het kost te doen slagen. De antieke, Oudegyptische scheepsonderdelen, aan de hand waarvan het vaartuig gereconstrueerd werd, werden niet precies gedateerd en kunnen dus niet geassocieerd worden met de regeerperiode van Hatsjepsut.
(bericht gewijzigd op 19-8-2011 1:37:59)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 1:35:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

@Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.


'Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.'

Op 18-8-2011 om 19:26:22 schreef je ; 'Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie.'

'Dat zint me niet aan de Egyptologie' ... Hoe ironisch ...

Eerst schrijf je dat er geen bewijs is van het gebruik van barken in het Oudegyptische Hiernamaals en daarna schrijf je dat het 'niet alleen iets uit de egyptische cultuur is.'

Je spreekt jezelf tegen Arim, wat weer duidelijk aantoont dat je géén of onvoldoende kennis van de Egyptische cultuur hebt ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 1:53:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ; "Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen."

Langs de ene kant stel je dat de Oude Egyptenaren de zeeën moeten bevaren hebben en langs de andere kant kun je dan weer niet aannemen dat zij zware lasten over de Nijl transporteerden ?


Hoho, dat is jouw conclusie, want ik veronderstel dat dát wel degelijk goed mogelijk is, ik houd enkel een andere mogelijkheid ook open.
Op 19-08-2011 2:19:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?


Het is geen naïeve simplistische stelling, omdat ik het over de OUDEGYPTISCHE CULTUUR heb ...


Ik wist niet dat je boos werd.
Wel typerend zo'n reactie.

Ik blijf het als naïef en simplistisch stellen, met je hoofdletters bereik je echt niets meer, behalve dan dat jezelf toont dat je geen andere inhoudelijke reactie hebt.

Je uitgangspunt is gewoon onjuist. Jij gaat ervan uit dat omdat er sarcofagen in de pyramides gevonden zijn, deze dus graftempels zijn. Ik waag dat de betwijfelen. Jij gelooft dat de naamgevers van de pyramides ook de bouwers ervan zijn, ik waag dat ten zeerste te betwijfelen.
Op 19-08-2011 2:33:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

arim:

Emie :

@Pieter, 't gaat om de functie. Omdat er sarcofagen zijn gevonden worden de piramiden enkel als graf beschouwd, maar dat hoeft natuurlijk niet de hoofdfunctie te zijn. Een kerk heeft een andere hoofdfunctie, maar is soms ook een graf.


Deze reactie lijkt meer bedoeld voor jou Phoenix

Dat is appelen met peren vergelijken. Er is een immens groot verschil tussen de Oudegyptische cultuur en bv. de katholieke kerk ...


Dat is geen inhoudelijke reactie en bewijst dat je ook geen inhoudelijke reactie hierop hebt.

Ik zou niet weten waarom dat 'geen inhoudelijke' reactie is ... Er is gewoon geen vergelijking mogelijk ; het cultuurverschil is veel te groot.


Als je dat niet weet, ben je een oen genoeg om verdere discussie maar te laten.

Mijn mening is overduidelijk: of het nu gaat om een kerk, een grot, een pyramide, of welk andersoort van bouwwerk, hetgeen daarin aangetroffen bewijst niets van de ouderheid van die kerk, grot, pyramide.
(bericht gewijzigd op 19-8-2011 2:46:14)
Op 19-08-2011 2:40:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

@Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.


'Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.'

Waarom werden deze barken dan in een put begraven ? Is dat misschien het normale doel van een vaartuig, in een put begraven te worden ? Ik ben zeker van niet ... Neem daar nog bij dat deze barken vlakbij een piramide met een sarcofaag, een tombe dus, gevonden werden, en dan is de associatie met gebruik door de overleden koning in het Hiernamaals onmiskenbaar. De barken van Khufu werden gewoon tesamen met hem begraven.

Is de Oudegyptische cultuur niet mooi ?


Misschien eens om je hen kijken en andere artikelen lezen, want er zijn andere verklaringn hiervoor...

http://www.giga...f-the-sphinx.php

(bericht gewijzigd op 19-8-2011 3:04:31)
Op 19-08-2011 2:50:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

@Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.


'Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.'

Op 18-8-2011 om 19:26:22 schreef je ; 'Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie.'

'Dat zint me niet aan de Egyptologie' ... Hoe ironisch ...

Eerst schrijf je dat er geen bewijs is van het gebruik van barken in het Oudegyptische Hiernamaals en daarna schrijf je dat het 'niet alleen iets uit de egyptische cultuur is.'

Je spreekt jezelf tegen Arim, wat weer duidelijk aantoont dat je géén of onvoldoende kennis van de Egyptische cultuur hebt ...


Jij muggezift. en nog onjuist ook Ik zeg dat er geen bewijs is dat die giza barken gebouwd of bedoeld zijn geweest voor hiernamaals gebruik.
Op 19-08-2011 2:56:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Emie :

Phoenix:
zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...

Heb je echt zo weinig fantasie?

Egyptologie en archeologie zijn gebaseerd op tastbare artefacten (bv. een sarcofaag in een piramide, die aantoont dat die piramide een tombe is).


En tastbaar is een stenen grafkist in een kerk, dit maakt het echter nog geen graftombe.

(bericht gewijzigd op 19-8-2011 3:12:43)
Op 19-08-2011 2:59:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Phoenix:

Buiten de overduidelijke aanwijzing dat een piramide een graf was (door de sarcofaag) zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...


Volgens de Pyramid Code en menig andere esotherische invalshoek; Piramide van Djoser is een mastaba, eigenlijk niet eens een piramide. Het is een waardig versierde tombe, maar de Gizeh piramides zijn hier duidelijk niet voor gebouwd; Het waren een soort van (met gebrek aan een beter woord) energiecentrales, waarschijnlijk niet (alleen?) voor electriciteit maar voor "levensenergie".


The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 19-08-2011 5:47:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

'Mijn mening is overduidelijk: of het nu gaat om een kerk, een grot, een pyramide, of welk andersoort van bouwwerk, hetgeen daarin aangetroffen bewijst niets van de ouderheid van die kerk, grot, pyramide.'

Als je die mening toegedaan bent moet je consequent zijn natuurlijk, en moet je beseffen dat al de mensen die beweren dat de Gizamiden véél ouder zijn dan het Oude Koninkrijk, dat die mensen dat dan ook niet kunnen bewijzen ... Het grappige hierbij is dat deze mensen eisen dat egyptologen en archeologen sluitende bewijzen leveren, maar dat zij dat zelf voor hun alternatieve stellingen niet hoeven te doen ...

In tegenstelling tot wat jij beweert is de archeologie wel degelijk in staat sites betrouwbaar te dateren. Bij de datering van een site wordt dikwijls rekening gehouden met andere, cultureel verbonden sites, met oude geschriften (bv. de Oudegyptische koningslijsten), enz., enz., bovenop de archeologische context van de te dateren site zelf.

Je hebt gewoon niet genoeg kennis van archeologie, dat is niet erg, want ik heb dan weer niet genoeg kennis over iets anders.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 8:51:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Emie :

Phoenix:
zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...

Heb je echt zo weinig fantasie?

Egyptologie en archeologie zijn gebaseerd op tastbare artefacten (bv. een sarcofaag in een piramide, die aantoont dat die piramide een tombe is).


En tastbaar is een stenen grafkist in een kerk, dit maakt het echter nog geen graftombe.


Deze tastbaarheid maakt van die kerk alleszins al gedeeltelijk een tombe ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 8:53:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

arim:

@Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.


'Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.'

Op 18-8-2011 om 19:26:22 schreef je ; 'Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie.'

'Dat zint me niet aan de Egyptologie' ... Hoe ironisch ...

Eerst schrijf je dat er geen bewijs is van het gebruik van barken in het Oudegyptische Hiernamaals en daarna schrijf je dat het 'niet alleen iets uit de egyptische cultuur is.'

Je spreekt jezelf tegen Arim, wat weer duidelijk aantoont dat je géén of onvoldoende kennis van de Egyptische cultuur hebt ...


Jij muggezift. en nog onjuist ook Ik zeg dat er geen bewijs is dat die giza barken gebouwd of bedoeld zijn geweest voor hiernamaals gebruik.


Er is voldoende bewijs voor, lees de redenering maar eens van 19-8-2011 om 0:56:57.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 8:55:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Arim ; "Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen."

Langs de ene kant stel je dat de Oude Egyptenaren de zeeën moeten bevaren hebben en langs de andere kant kun je dan weer niet aannemen dat zij zware lasten over de Nijl transporteerden ?


Hoho, dat is jouw conclusie, want ik veronderstel dat dát wel degelijk goed mogelijk is, ik houd enkel een andere mogelijkheid ook open.

En wat is die andere mogelijkheid dan wel ? En heb je daar bewijzen voor, zoals er bewijzen zijn dat de Oude Egyptenaren wel degelijk zware lasten op barken over de Nijl konden transporteren, zoals bewezen wordt door verschillende Oudegyptische fresco's ... ?

Of heb je voor alternatieve theoriën helemaal geen bewijzen nodig ? Is je fantasie voldoende ? Moeten alleen archeologen bewijzen leveren ... ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 9:00:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?


Het is geen naïeve simplistische stelling, omdat ik het over de OUDEGYPTISCHE CULTUUR heb ...


Ik wist niet dat je boos werd.
Wel typerend zo'n reactie.

Ik blijf het als naïef en simplistisch stellen, met je hoofdletters bereik je echt niets meer, behalve dan dat jezelf toont dat je geen andere inhoudelijke reactie hebt.

Je uitgangspunt is gewoon onjuist. Jij gaat ervan uit dat omdat er sarcofagen in de pyramides gevonden zijn, deze dus graftempels zijn. Ik waag dat de betwijfelen. Jij gelooft dat de naamgevers van de pyramides ook de bouwers ervan zijn, ik waag dat ten zeerste te betwijfelen.

'Boos' ? Benadrukken ... Mijn uitgangspunt is niet ENKEL inderdaad de tastbare aanwezigheid van sarcofagen in de piramiden, maar ook mijn stelling dat er een te groot cultuurverschil is, stelling die jij gewoon negeert. Vandaar de hoofdletters.
(bericht gewijzigd op 19-8-2011 9:13:21)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 9:07:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Deze tastbaarheid maakt van die kerk alleszins al gedeeltelijk een tombe ...

Je geeft dus toe dat je veronderstelling dat de pyramides graftombes zijn, enkel gebasseerd is op het feit dat er sarcofagi zijn gevonden.
Gedeeltelijk is die kerk ook een tombe, ik heb ook nergens ontkend dat de pyramides niet als graftombes zijn gebruikt, trek enkel in twijfel of dat ook het oorspronkelijke doel van de pyramides waren.
Op 19-08-2011 10:43:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

arim:

@Phoenix
"Hoe kun je nu de egyptologie veroordelen als je geen kennis hebt van de Egyptische cultuur ... ?"

20 jaar geleden gaf een Nl Egyptoloog in deze discussie met mij al toe dat die aanname (dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers) wel eens onjuist kon zijn, maar dat men hoe dan ook daarvan uitging.
Dit is wat mij tegen de borst stuit.

Hij vertelde daar ook bij dat een andere uitleg een ondermijning was van de Egyptische geschiedenis en daarom onacceptabel was voor Egypte als land, alswel ook onacceptabel voor de christenen die uitgaan van een 6000 jaar oude aarde.

Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.
Maar dat bewijst niet dat deze twee giza barken ook gebouwd of bedoeld zijn voor hiernamaals gebruik.


'Ik heb overigens wel kennis van de egyptsiche cultuur en het gebruik van barken of boten in het hiernamaals is niet alleen iets uit de egyptische cultuur.'

Op 18-8-2011 om 19:26:22 schreef je ; 'Dat die barken ook bedoeld zouden zijn om naar of in het Hiernamaals te reizen, is wederom een aanname waarvoor onvoldoende bewijs is. Dat zint me niet aan de Egyptologie.'

'Dat zint me niet aan de Egyptologie' ... Hoe ironisch ...

Eerst schrijf je dat er geen bewijs is van het gebruik van barken in het Oudegyptische Hiernamaals en daarna schrijf je dat het 'niet alleen iets uit de egyptische cultuur is.'

Je spreekt jezelf tegen Arim, wat weer duidelijk aantoont dat je géén of onvoldoende kennis van de Egyptische cultuur hebt ...


Jij muggezift. en nog onjuist ook Ik zeg dat er geen bewijs is dat die giza barken gebouwd of bedoeld zijn geweest voor hiernamaals gebruik.


Er is voldoende bewijs voor, lees de redenering maar eens van 19-8-2011 om 0:56:57.

Redenering is geen bewijs. Zei al eerder: lees eens wat andere artikels, want er is een andere verklaring voor.
Op 19-08-2011 10:46:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ;

"Dat er ergens grafkisten, of sarcofagi, in zijn gevonden bewijst niet dat het bouwwerk ook oorspronkelijk als graftombe zou zijn gebouwd."

Nog eens Arim ; er zijn meer dan 100 Oudegyptische piramiden bekend, en de meeste daarvan bevatten sarcofagi of de resten daarvan. Het is naïef te veronderstellen dat al deze piramiden niet oorspronkelijk als graftombe gebouwd zouden zijn ...

Daarenboven was de Oudegyptische cultuur gebaseerd op het geloof in het Hiernamaals. In feite was voor elke Oudegyptenaar, of hij nu een arbeider of een koning/farao was, zijn graf belangrijker dan zijn aardse leven, omdat de Oude Egyptenaren geloofden dat als hun lichaam goed bewaard/beschermd werd in een tombe dat zij hun lichaam na de dood in het Hiernamaals eeuwigdurend konden gebruiken.

Dus ; men kan veilig stellen dat in de Oudegyptische cultuur elk monument dat een sarcofaag bevat, dat dat monument een graftombe is.


Een naïeve simplistische stelling. Er zijn duizenden kerken met daarin graven, of resten van graven, zijn dat nu ook graftombes?


Het is geen naïeve simplistische stelling, omdat ik het over de OUDEGYPTISCHE CULTUUR heb ...


Ik wist niet dat je boos werd.
Wel typerend zo'n reactie.

Ik blijf het als naïef en simplistisch stellen, met je hoofdletters bereik je echt niets meer, behalve dan dat jezelf toont dat je geen andere inhoudelijke reactie hebt.

Je uitgangspunt is gewoon onjuist. Jij gaat ervan uit dat omdat er sarcofagen in de pyramides gevonden zijn, deze dus graftempels zijn. Ik waag dat de betwijfelen. Jij gelooft dat de naamgevers van de pyramides ook de bouwers ervan zijn, ik waag dat ten zeerste te betwijfelen.

'Boos' ? Benadrukken ... Mijn uitgangspunt is niet ENKEL inderdaad de tastbare aanwezigheid van sarcofagen in de piramiden, maar ook mijn stelling dat er een te groot cultuurverschil is, stelling die jij gewoon negeert. Vandaar de hoofdletters.

Waarom zou ik ingaan op het feit dat de katholieke kerk anders is dan de oud egyptische cultuur, dat is zonneklaar. Jij wil graag over het punt wat ik maak heen gaan en een andere discussie voeren.
In al je reacties lijkt het soms wel meer alsof je het gewoon nodig vind om over elk klein dingetje discussie te voeren, waarbij je voorbij gaat aan het grotere punt.

Dat de katholieke kerk een andere cultuur is, maakt op het punt welke ik maak geen verschil.
Jij, en de hele Egyptologie, gaat ervan uit dat omdat er sarcofaen zijn gevonden de pyramides dus graftombes zijn, en daarvoor ook oorspronkelijk zouden zijn gebouwd. En ik vind die stelling naïef en simplistisch.
Op 19-08-2011 10:55:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ;

'Mijn mening is overduidelijk: of het nu gaat om een kerk, een grot, een pyramide, of welk andersoort van bouwwerk, hetgeen daarin aangetroffen bewijst niets van de ouderheid van die kerk, grot, pyramide.'

Als je die mening toegedaan bent moet je consequent zijn natuurlijk, en moet je beseffen dat al de mensen die beweren dat de Gizamiden véél ouder zijn dan het Oude Koninkrijk, dat die mensen dat dan ook niet kunnen bewijzen ... Het grappige hierbij is dat deze mensen eisen dat egyptologen en archeologen sluitende bewijzen leveren, maar dat zij dat zelf voor hun alternatieve stellingen niet hoeven te doen ...

In tegenstelling tot wat jij beweert is de archeologie wel degelijk in staat sites betrouwbaar te dateren. Bij de datering van een site wordt dikwijls rekening gehouden met andere, cultureel verbonden sites, met oude geschriften (bv. de Oudegyptische koningslijsten), enz., enz., bovenop de archeologische context van de te dateren site zelf.

Je hebt gewoon niet genoeg kennis van archeologie, dat is niet erg, want ik heb dan weer niet genoeg kennis over iets anders.


Nee jongen, die mensen eisen hard bewijs voordat ze aannemen dat de pyramides niet ouder zijn. Dat lijkt mij heel gezond. Als de dokter tegen me zegt dat mijn been gebroken is, wil ik de foto zien voordat ik het als een waarheid aanneem. Dat geldt voor menen die de mogelijkheid open laten dat de pyramides ouder zijn ook. Ze willen keihard bewijs daarvan voordat ze het accepteren als waarheid.
Daarbij komen velen wel degelijk met theorieën, geen bewijzen, maar wel onderbouwde theorieën, en dat is wat de Egyptologie ook enkel maar geeft: onderbouwde theorieën zonder hard bewijs.

Ik heb nergens beweerd dat de wetenschap of archeologie sites niet zou kunnen dateren, er is echter wel het een en ander op te werpen tegen koolstofdatering. Ik heb het zowiezo nergens gehad over andere sites dan giza, dus je conclusie van mijn woorden is weer eens onjuist en voorbarig.
In het geval van het giza plateau is er voldoende aan te dragen waarom deze wel eens ouder zou kunnen zijn dan de egyptologie stelt.
Op 19-08-2011 11:08:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ; "Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen."

Langs de ene kant stel je dat de Oude Egyptenaren de zeeën moeten bevaren hebben en langs de andere kant kun je dan weer niet aannemen dat zij zware lasten over de Nijl transporteerden ?


Hoho, dat is jouw conclusie, want ik veronderstel dat dát wel degelijk goed mogelijk is, ik houd enkel een andere mogelijkheid ook open.

En wat is die andere mogelijkheid dan wel ? En heb je daar bewijzen voor, zoals er bewijzen zijn dat de Oude Egyptenaren wel degelijk zware lasten op barken over de Nijl konden transporteren, zoals bewezen wordt door verschillende Oudegyptische fresco's ... ?

Of heb je voor alternatieve theoriën helemaal geen bewijzen nodig ? Is je fantasie voldoende ? Moeten alleen archeologen bewijzen leveren ... ?


Die fresco's leveren geen bewijs over de zwaarte van de lasten die de barken zouden hebben kunnen dragen. 800 ton op die twee barken gevonden bij giza, laat me niet lachen joh, dat hadden ze niet overleeft.
Jij gaat uit van een fresco als bewijs, dat is geen enkel bewijs.
Als je dat als bewijs aanschouwt dan is zeker het bestaan van ufo's voor jou ook bewezen, want daar zijn tekeningen, schilderijen, foto's en video's van.

Let wel: ik stel niet dat de egyptenaren geen lasten konden vervoeren met barken, maar die fresco's bewijzen niet dat ze ook granieten blokken van 800 ton vervoerden.
Op 19-08-2011 11:24:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:


Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ; "Tot men vaststelde dat er graniet binnenin de pyramides waren, hadden de boten van grote afmetingen volgens dezelfde Egyptologie een ander doel dan te varen. Overigens is jouw opmerking dat deze granieten blokken uiteraard via grote vlotten of barken zijn vervoerd, nogal aanmatigend en voorbarig. Het is dus mogelijk dat er een andere verklaring is waardoor deze granieten blokken nabij giza terecht zijn gekomen."

Langs de ene kant stel je dat de Oude Egyptenaren de zeeën moeten bevaren hebben en langs de andere kant kun je dan weer niet aannemen dat zij zware lasten over de Nijl transporteerden ?


Hoho, dat is jouw conclusie, want ik veronderstel dat dát wel degelijk goed mogelijk is, ik houd enkel een andere mogelijkheid ook open.

En wat is die andere mogelijkheid dan wel ? En heb je daar bewijzen voor, zoals er bewijzen zijn dat de Oude Egyptenaren wel degelijk zware lasten op barken over de Nijl konden transporteren, zoals bewezen wordt door verschillende Oudegyptische fresco's ... ?

Of heb je voor alternatieve theoriën helemaal geen bewijzen nodig ? Is je fantasie voldoende ? Moeten alleen archeologen bewijzen leveren ... ?


Die fresco's leveren geen bewijs over de zwaarte van de lasten die de barken zouden hebben kunnen dragen. 800 ton op die twee barken gevonden bij giza, laat me niet lachen joh, dat hadden ze niet overleeft.
Jij gaat uit van een fresco als bewijs, dat is geen enkel bewijs.
Als je dat als bewijs aanschouwt dan is zeker het bestaan van ufo's voor jou ook bewezen, want daar zijn tekeningen, schilderijen, foto's en video's van.

Let wel: ik stel niet dat de egyptenaren geen lasten konden vervoeren met barken, maar die fresco's bewijzen niet dat ze ook granieten blokken van 800 ton vervoerden.

Arim, bekijk nou eens goed de Hatsjepsut fresco ... Die transportbark is van een heel ander ontwerp dan Khufu's ceremoniële zonnebark ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 11:37:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
Phoenix:

Ron B.:

The Pharaoh Who Conquered the Sea
http://www.dailymotion.com/video/xgsfk5_bbc-the-pharaoh-who-conquered-the-sea-part-1-6_shortfilms

en naast dit goed onderbouwde verhaal zijn er nog vele anderen...

(en alweer vervallen we in de kleine details om zo snel mogelijk de grote vragen en ontdekkingen angstvallig stil te houden, het valt wel op hoor, ontwijken en ontkrachten, maar nooit onderbouwen)

Het is inderdaad maar een verhaal en niet eens goed onderbouwd ...

Hatsjepsut's 'expeditie naar Poent' ? Poent is een mythisch land dat in Oudegyptische religieuze teksten en reisverslagen voorkomt. Archeologische vondsten die het bestaan van dit land bewijzen, zijn echter nog niet gevonden. Dat een Oudegyptisch, gereconstrueerd vaartuig 'zeewaardig' is, bewijst niet dat het land Poent bestond. Er is ook scepsis dat de reconstructie natuurgetrouw is, en dat het vaartuig door de nabootsers zodanig 'gereconstrueerd' werd dat het automatisch zeewaardig werd, om het experiment koste wat het kost te doen slagen. De antieke, Oudegyptische scheepsonderdelen, aan de hand waarvan het vaartuig gereconstrueerd werd, werden niet precies gedateerd en kunnen dus niet geassocieerd worden met de regeerperiode van Hatsjepsut.

http://discovermagazine.com/2011/jun/02-egypts-lost-fleet-its-been-found
Op 19-08-2011 0:41:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim :

"Jij gaat uit van een fresco als bewijs, dat is geen enkel bewijs.
Als je dat als bewijs aanschouwt dan is zeker het bestaan van ufo's voor jou ook bewezen, want daar zijn tekeningen, schilderijen, foto's en video's van."

Weer een irrelevante vergelijking ...

Er zijn meerdere Oudegyptische afbeeldingen bewaard gebleven van barken die lasten over de Nijl transporteren dan die ene fresco die ik als voorbeeld gegeven heb ... En de getransporteerde voorwerpen die op Oudegyptische fresco's en reliëfs afgebeeld worden kan men overal in werkelijkheid observeren langs de gehele lengte van de Nijl (o.a. obelisken) ... Van je ufo's bestaan talloze voorstellingen ja, maar er is geen enkele tastbare ufo, en dat zal ook nooit zo zijn ...

Nog een kleine greep uit Oudegyptische fresco's en reliëfs ;Onder ; reliëf van het transport van granieten zuilen in de vorm van een palm voor de piramide van farao Unas, gevonden in de processieweg ('causeway') van Unas ;

Bron : http://puffin.creighton.edu/museums/cohagan/egypt_build.htm
By the way, ik heb van jou nog altijd geen antwoord gekregen op de vraag hoe de Oude Egyptenaren zware objecten dan wel verplaatsten buiten het voor hen evidente hulpmiddel, het water van de Nijl ? Hoe deden ze het dan ? Levitatie ? Andere alternatieve onzin ?

Hoe gemakkelijk is het de egyptologie voortdurend af te breken zonder ook maar één plausibel alternatief aan te dragen, en àls er al alternatieven aangedragen worden (meestal niet plausibel trouwens), dan hoeven die niet eens bewezen te worden ... ; pseudo-archeologie en pseudo-wetenschap troef ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 14:17:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Mirabel zei ;

http://discovermagazine.com/2011/jun/02-egypts-lost-fleet-its-been-found
"The scenes carved into a wall of the ancient Egyptian temple at Deir el-Bahri tell of a remarkable sea voyage. A fleet of cargo ships bearing exotic plants, animals, and precious incense navigates through high-crested waves on a journey from a mysterious land known as Punt or “the Land of God.”

Punt is nog steeds een mythisch land en een mythisch land kan niet bewijzen dat de Oude Egyptenaren de zeeën op gingen. Zolang resten van Oudegyptische schepen niet gevonden worden op vreemde kusten die van Egypte gescheiden worden door zee, blijft het onzeker of deze cultuur zeevarend was. Spijtig zegt het artikel niet op wélke kust van de Rode Zee de vondsten, vermeld in het artikel, gedaan werden ; op de Egyptische kust zelf of op een kust van een buurland, want aan de Rode Zee grenzen verschillende landen.

"Recently, however, a series of remarkable discoveries on a desolate stretch of the Red Sea coast has settled the debate, proving once and for all that the masterful building skills of the ancient Egyptians applied to oceangoing ships as well as to pyramids."

"Oceangoing ships" ? De Rode Zee is nog lang geen oceaan ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 16:20:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

"Jij, en de hele Egyptologie, gaat ervan uit dat omdat er sarcofaen zijn gevonden de pyramides dus graftombes zijn, en daarvoor ook oorspronkelijk zouden zijn gebouwd. En ik vind die stelling naïef en simplistisch."

Toon dan nu eens uiteindelijk aan voor welk doel de Oude Egyptenaren hun piramiden oorspronkelijk bouwden ?

Ben heel benieuwd ...

En welke piramiden vizeer je eigenlijk, alleen die te Giza ? En indien ja, waarom enkel die te Giza ?
(bericht gewijzigd op 19-8-2011 18:58:24)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 18:56:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

"Daarbij komen velen wel degelijk met theorieën, geen bewijzen, maar wel onderbouwde theorieën, en dat is wat de Egyptologie ook enkel maar geeft: onderbouwde theorieën zonder hard bewijs."

Er is alleszins geen hard bewijs dat piramiden een ander doel dienden dan als tombe ...

Het enige harde bewijs dat er is zijn de steenharde sarcofagen ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 19:06:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

Buiten de overduidelijke aanwijzing dat een piramide een graf was (door de sarcofaag) zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...


Volgens de Pyramid Code en menig andere esotherische invalshoek; Piramide van Djoser is een mastaba, eigenlijk niet eens een piramide. Het is een waardig versierde tombe, maar de Gizeh piramides zijn hier duidelijk niet voor gebouwd; Het waren een soort van (met gebrek aan een beter woord) energiecentrales, waarschijnlijk niet (alleen?) voor electriciteit maar voor "levensenergie".
Levensenergie zit in jezelf, niet in een piramide ... Een piramide is slechts een stenen monument ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 19:10:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Maan:

Phoenix:

Buiten de overduidelijke aanwijzing dat een piramide een graf was (door de sarcofaag) zie ik geen enkel bijkomend kenmerk/eigenschap waardoor aan de piramiden nog een andere functie kan toebedeeld worden ...


Volgens de Pyramid Code en menig andere esotherische invalshoek; Piramide van Djoser is een mastaba, eigenlijk niet eens een piramide. Het is een waardig versierde tombe, maar de Gizeh piramides zijn hier duidelijk niet voor gebouwd; Het waren een soort van (met gebrek aan een beter woord) energiecentrales, waarschijnlijk niet (alleen?) voor electriciteit maar voor "levensenergie".
"Volgens de Pyramid Code en menig andere esotherische invalshoek; Piramide van Djoser is een mastaba, eigenlijk niet eens een piramide."

"esotherische invalshoek" ? Jaja ...

Djoser's piramide een mastaba ? Wàt een onzin ... Het is een opeenstapeling van ZES mastaba's, waarbij elke mastaba iets kleiner is dan de mastaba eronder, waardoor een trappiramide verkregen werd.

Dit is een mastaba ;


En dit is de trappiramide van koning Djoser ;


Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 19-08-2011 19:25:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
Phoenix:

Mirabel zei ;

http://discovermagazine.com/2011/jun/02-egypts-lost-fleet-its-been-found
"The scenes carved into a wall of the ancient Egyptian temple at Deir el-Bahri tell of a remarkable sea voyage. A fleet of cargo ships bearing exotic plants, animals, and precious incense navigates through high-crested waves on a journey from a mysterious land known as Punt or “the Land of God.”

Punt is nog steeds een mythisch land en een mythisch land kan niet bewijzen dat de Oude Egyptenaren de zeeën op gingen. Zolang resten van Oudegyptische schepen niet gevonden worden op vreemde kusten die van Egypte gescheiden worden door zee, blijft het onzeker of deze cultuur zeevarend was. Spijtig zegt het artikel niet op wélke kust van de Rode Zee de vondsten, vermeld in het artikel, gedaan werden ; op de Egyptische kust zelf of op een kust van een buurland, want aan de Rode Zee grenzen verschillende landen.

"Recently, however, a series of remarkable discoveries on a desolate stretch of the Red Sea coast has settled the debate, proving once and for all that the masterful building skills of the ancient Egyptians applied to oceangoing ships as well as to pyramids."

"Oceangoing ships" ? De Rode Zee is nog lang geen oceaan ...


http://www.livescience.com/602-remains-worldatms-oldest-ships-egypt.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Punt#News_reports_on_Wadi_Gawasis_excavations
En dan kun je wel zeggen veel kennis te hebben van Egyptologie, als de echte deskundigen nog niet eens overeen kunnen komen of Poent dan wel of niet bestaat, dan wacht ik wel de onderzoeken af die waarschijnlijk aan het licht brengen dat de Egyptenaren wel degelijk verder voeren dan de Rode Zee.
Op 19-08-2011 19:39:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel: http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....
Op 19-08-2011 19:57:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: Wat te denken van de cocaïne mummie's? Lijkt mij ook een aardig bewijs dat er contact was tussen afrika en amerika.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 19-08-2011 20:25:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
Blasfemist:

Wat te denken van de cocaïne mummie's? Lijkt mij ook een aardig bewijs dat er contact was tussen afrika en amerika.

http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-cocaine-mummies/
Op 19-08-2011 21:32:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ;

Toon dan nu eens uiteindelijk aan voor welk doel de Oude Egyptenaren hun piramiden oorspronkelijk bouwden ?

Ben heel benieuwd ...


Wie zegt dat de oud Egyptenaren ze gebouwd hebben. Heb al eerder laten doorschemeren dat ze ze niet gebouwd hebben, maar opgegraven.
Op 19-08-2011 22:02:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ;

"Daarbij komen velen wel degelijk met theorieën, geen bewijzen, maar wel onderbouwde theorieën, en dat is wat de Egyptologie ook enkel maar geeft: onderbouwde theorieën zonder hard bewijs."

Er is alleszins geen hard bewijs dat piramiden een ander doel dienden dan als tombe ...

Het enige harde bewijs dat er is zijn de steenharde sarcofagen ...


gevonden zijn IN de pyramides. En zo gaat de discussie rond en blijft steken, want jij trekt daar een conclusie uit die ik naïef en simplistisch vind.
Op 19-08-2011 22:06:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Arim ;

Toon dan nu eens uiteindelijk aan voor welk doel de Oude Egyptenaren hun piramiden oorspronkelijk bouwden ?

Ben heel benieuwd ...


Wie zegt dat de oud Egyptenaren ze gebouwd hebben. Heb al eerder laten doorschemeren dat ze ze niet gebouwd hebben, maar opgegraven.

Je hebt dat laten 'doorschemeren' ... En omdat jij dat laat 'doorschemeren' is dat zo ... ? Zeg niet zomaar iets, bewijs dat de Oude Egyptenaren hun piramiden niet gebouwd hebben en bewijs wie dat dan wel zou gedaan hebben ...

Laten we veronderstellen dat de Oude Egyptenaren de piramiden 'opgegraven hebben'. Welke piramiden, alleen die te Giza of allemaal ... ? Of denk je misschien dat er na het Oude Koninkrijk geen piramiden meer gebouwd werden ?

Stel dat je weer Giza bedoelt, hoe komt het dan dat er niet het minste spoortje terug te vinden is van een 'pre-Egyptische beschaving' die de piramiden zou gebouwd hebben ? Heel de archeologische context rond Giza is Oud Egyptisch, de drie dynastiën daarvoor ook, voor die eerste dynastiën ook, en alle dynastiën na het Oude Koninkrijk ook. Kortom, er is geen spoor te vinden van een beschaving in lagen die zich onder de oudste archeologische lagen van de Oudegyptische beschaving bevinden, een beschaving dus die ouder is dan de Oudegyptische.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 20-08-2011 1:51:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Mirabel:

http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....

Er is geen enkel archeologisch bewijs voor 'Poent' ... en véle wetenschappers zeggen dit ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 20-08-2011 1:54:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mirabel:
Phoenix:

Mirabel:

http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....

Er is geen enkel archeologisch bewijs voor 'Poent' ... en véle wetenschappers zeggen dit ...

Ja, vooral dat groepje van conservatieve wetenschappers........
Het heeft geen zin met jou in discussie te gaan, je bent net als van die gelovigen die zeggen dat als het in de bijbel staat dan is het waar en daar wijk ik niet van af......


Op 20-08-2011 8:18:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Mirabel:

Phoenix:

Mirabel:

http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....

Er is geen enkel archeologisch bewijs voor 'Poent' ... en véle wetenschappers zeggen dit ...


Ja, vooral dat groepje van conservatieve wetenschappers........
Het heeft geen zin met jou in discussie te gaan, je bent net als van die gelovigen die zeggen dat als het in de bijbel staat dan is het waar en daar wijk ik niet van af......


Daar sluit ik me bij aan.
Op 20-08-2011 10:44:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ;

Toon dan nu eens uiteindelijk aan voor welk doel de Oude Egyptenaren hun piramiden oorspronkelijk bouwden ?

Ben heel benieuwd ...


Wie zegt dat de oud Egyptenaren ze gebouwd hebben. Heb al eerder laten doorschemeren dat ze ze niet gebouwd hebben, maar opgegraven.

Je hebt dat laten 'doorschemeren' ... En omdat jij dat laat 'doorschemeren' is dat zo ... ? Zeg niet zomaar iets, bewijs dat de Oude Egyptenaren hun piramiden niet gebouwd hebben en bewijs wie dat dan wel zou gedaan hebben ...

Laten we veronderstellen dat de Oude Egyptenaren de piramiden 'opgegraven hebben'. Welke piramiden, alleen die te Giza of allemaal ... ? Of denk je misschien dat er na het Oude Koninkrijk geen piramiden meer gebouwd werden ?Volgens mij hoef ik niets te bewijzen. Dit topic gaat over of er vroeger een technisch ver gevorderde beschaving heeft bestaan. Ik denk van wel, en acht het goed mogelijk dat de giza pyramides overblijfselen zijn van die beschaving. En dat de oude egyptenaren deze enkel hebben opgegraafd. Ik zeg niet dat dát zo is, ik houd die mogelijkheid open.
De grote witte pyramide in China heet 5000 jaar oud te zijn en volgens geschriften uit die tijd heette het toen al heel erg oud.

En ja, ik denk dat de oude egyptenaren vervolgens pyramides hebben proberen na te bouwen, maar dat ze dat nooit gelukt is in de perfectie die de pyramides van giza, en de witte pyramide in China (de grootste van allen) kenmerken.
(bericht gewijzigd op 20-8-2011 11:56:18)
Op 20-08-2011 11:15:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Arim ;

Toon dan nu eens uiteindelijk aan voor welk doel de Oude Egyptenaren hun piramiden oorspronkelijk bouwden ?

Ben heel benieuwd ...


Wie zegt dat de oud Egyptenaren ze gebouwd hebben. Heb al eerder laten doorschemeren dat ze ze niet gebouwd hebben, maar opgegraven.

Je hebt dat laten 'doorschemeren' ... En omdat jij dat laat 'doorschemeren' is dat zo ... ? Zeg niet zomaar iets, bewijs dat de Oude Egyptenaren hun piramiden niet gebouwd hebben en bewijs wie dat dan wel zou gedaan hebben ...

Laten we veronderstellen dat de Oude Egyptenaren de piramiden 'opgegraven hebben'. Welke piramiden, alleen die te Giza of allemaal ... ? Of denk je misschien dat er na het Oude Koninkrijk geen piramiden meer gebouwd werden ?

Stel dat je weer Giza bedoelt, hoe komt het dan dat er niet het minste spoortje terug te vinden is van een 'pre-Egyptische beschaving' die de piramiden zou gebouwd hebben ? Heel de archeologische context rond Giza is Oud Egyptisch, de drie dynastiën daarvoor ook, voor die eerste dynastiën ook, en alle dynastiën na het Oude Koninkrijk ook. Kortom, er is geen spoor te vinden van een beschaving in lagen die zich onder de oudste archeologische lagen van de Oudegyptische beschaving bevinden, een beschaving dus die ouder is dan de Oudegyptische.


En jij zegt er verstand van te hebben. Er is nauwelijks aardlagen onderzoek gedaan in giza. Men heeft door de eeuwen heen de sphinx en de pyramides meermalen onder het zand vandaan gehaald (dat krijg je met een zandwoestijn). Maar is er 50 of 100 meter diep gegraven onder het huidige plateau? Nee, in het geheel niet. De Egyptische overheid verbied aardlagen onderzoek, alsook dat wetenschappers de holle ruimte/kamer binnenin de sphinx binnengaan.
Of wat te denken van de vallei van de koningen. Het was al een hels werk de vallei bloot te leggen, laat staan wat daar eventueel ondergelegen is. Daar is nog helemaal geen onderzoek naar gedaan, en daartoe krijgt men ook geen toestemming van Egypte, net zo min als bij giza. Je zou zo maar gaan denken dat egypte niet wil dat er verder onderzoek wordt gedaan uit angst dat de geschiedenis van de pyramides niet is terug te schrijven op de oude egyptenaren.
En zullen we het eens hebben over de invloed van door de eeuwen heen bestaande beschavingen... velen zeggen dat de sphinx vroeger een leeuw was en deze door één van de farao's zo veranderd is dat het zijn huidge gezichtsvorm heeft. Of wat te denken van de invloed van de christenen op de oud egyptische geschiedenis. Laten we eens beginnen met vast te stellen dat de meeste onderzoekers va de pyramides en de oud egyptische geschiedenis van christelijke oorsprong zijn. Nog los van alle boeken uit de bibliotheek van Cleopatra, die door de eeuwen heen zijn vernietigd, wat al laat zien dat een deel van de oude kennis verloren is gegaan, hebben de christenen overal hun sporen op de geschiedvertelling achter gelaten. Dat de slang een grote rol speelde in de oud egyptische cultuur, en er ook een tempel is gewijd aan de slang, is dit door de chistenen goed verdonkerdemaand, want de slang is de duivel en die kan niet vereerd. Dus ga me niet vertellen dat wat de huidige officiele geschiedschrijving verteld over de pyramides 100% zeker waar is.
Op 20-08-2011 0:03:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Mirabel:

http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....

Er is geen enkel archeologisch bewijs voor 'Poent' ... en véle wetenschappers zeggen dit ...


Zeiden ze ook van Troje, totdat deze werd opgegraven. En daarvan wisten we dan nog met enige schatting waar het zich moest bevinden, dat is wat 'Poent' betreft niet het geval. Een mythisch land ergens op aarde, kan nogal veel zijn hè
Op 20-08-2011 0:28:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Phoenix:

Het is inderdaad maar een verhaal en niet eens goed onderbouwd ...

Hatsjepsut's 'expeditie naar Poent' ? Poent is een mythisch land dat in Oudegyptische religieuze teksten en reisverslagen voorkomt. Archeologische vondsten die het bestaan van dit land bewijzen, zijn echter nog niet gevonden. Dat een Oudegyptisch, gereconstrueerd vaartuig 'zeewaardig' is, bewijst niet dat het land Poent bestond. Er is ook scepsis dat de reconstructie natuurgetrouw is, en dat het vaartuig door de nabootsers zodanig 'gereconstrueerd' werd dat het automatisch zeewaardig werd, om het experiment koste wat het kost te doen slagen. De antieke, Oudegyptische scheepsonderdelen, aan de hand waarvan het vaartuig gereconstrueerd werd, werden niet precies gedateerd en kunnen dus niet geassocieerd worden met de regeerperiode van Hatsjepsut.

de enige reactie die ik hier aan vuil ga maken is dit:
doe de moeite om het hele verhaal even uit te kijken, want als je de gehele docu gekeken had dan wist je dat er niet zo veel twijfel is over het land van punt/poent, want de expeditie die terugkwam nam allerlei planten en dieren mee uit dat land, planten en dieren die bijna elke hedendaagse basisschoolleerling nog zou kunnen identificeren, zoals giraffes...

je zit je eigen mening als feit te verkopen en dat doe je al héél erg lang, en ik vind het een wonder dat jou onzin nog plaats mag hebben op deze website, je kan onderbouwen dat jou mening zou kunnen kloppen, maar je hebt geen enkele onderbouwing voor jou claim dat het de enige ultieme waarheid is, en dat weet je zelf ook heel erg goed, waarom dan zo krampachtig vast moeten houden aan die ene rechtlijnige visie die slecht in het westen als absoluut gezien word?

dit is precies de reden waarom ik er geen zin meer heb hier te discussieren, want dat is gewoon niet mogelijk, elke keer zit een figuur zoals jou het namelijk wel te verzieken met zn bekrompen wereldbeeld!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-08-2011 19:26:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Mirabel:

Phoenix:

Ron B.:

The Pharaoh Who Conquered the Sea
http://www.dailymotion.com/video/xgsfk5_bbc-the-pharaoh-who-conquered-the-sea-part-1-6_shortfilms

en naast dit goed onderbouwde verhaal zijn er nog vele anderen...

(en alweer vervallen we in de kleine details om zo snel mogelijk de grote vragen en ontdekkingen angstvallig stil te houden, het valt wel op hoor, ontwijken en ontkrachten, maar nooit onderbouwen)

Het is inderdaad maar een verhaal en niet eens goed onderbouwd ...

Hatsjepsut's 'expeditie naar Poent' ? Poent is een mythisch land dat in Oudegyptische religieuze teksten en reisverslagen voorkomt. Archeologische vondsten die het bestaan van dit land bewijzen, zijn echter nog niet gevonden. Dat een Oudegyptisch, gereconstrueerd vaartuig 'zeewaardig' is, bewijst niet dat het land Poent bestond. Er is ook scepsis dat de reconstructie natuurgetrouw is, en dat het vaartuig door de nabootsers zodanig 'gereconstrueerd' werd dat het automatisch zeewaardig werd, om het experiment koste wat het kost te doen slagen. De antieke, Oudegyptische scheepsonderdelen, aan de hand waarvan het vaartuig gereconstrueerd werd, werden niet precies gedateerd en kunnen dus niet geassocieerd worden met de regeerperiode van Hatsjepsut.

http://discovermagazine.com/2011/jun/02-egypts-lost-fleet-its-been-found

bespaar je de moeite, die gevonden schepen hebben nooit bestaan, dat weet je toch
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-08-2011 19:38:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Phoenix:

Mirabel zei ;

http://discovermagazine.com/2011/jun/02-egypts-lost-fleet-its-been-found
"The scenes carved into a wall of the ancient Egyptian temple at Deir el-Bahri tell of a remarkable sea voyage. A fleet of cargo ships bearing exotic plants, animals, and precious incense navigates through high-crested waves on a journey from a mysterious land known as Punt or “the Land of God.”

Punt is nog steeds een mythisch land en een mythisch land kan niet bewijzen dat de Oude Egyptenaren de zeeën op gingen. Zolang resten van Oudegyptische schepen niet gevonden worden op vreemde kusten die van Egypte gescheiden worden door zee, blijft het onzeker of deze cultuur zeevarend was. Spijtig zegt het artikel niet op wélke kust van de Rode Zee de vondsten, vermeld in het artikel, gedaan werden ; op de Egyptische kust zelf of op een kust van een buurland, want aan de Rode Zee grenzen verschillende landen.

"Recently, however, a series of remarkable discoveries on a desolate stretch of the Red Sea coast has settled the debate, proving once and for all that the masterful building skills of the ancient Egyptians applied to oceangoing ships as well as to pyramids."

"Oceangoing ships" ? De Rode Zee is nog lang geen oceaan ...

je had je antwoord hierop al kunnen hebben, maar dat heb je zonder enige afweging naast je neergelegd.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-08-2011 19:40:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
arim:

Mirabel:

Phoenix:

Mirabel:

http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....

Er is geen enkel archeologisch bewijs voor 'Poent' ... en véle wetenschappers zeggen dit ...


Ja, vooral dat groepje van conservatieve wetenschappers........
Het heeft geen zin met jou in discussie te gaan, je bent net als van die gelovigen die zeggen dat als het in de bijbel staat dan is het waar en daar wijk ik niet van af......


Daar sluit ik me bij aan.

en daar sluit ik me ook bij aan en laat het er verder bij, het is namelijk toch tijdsverspilling...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-08-2011 19:44:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Ron B.:

Phoenix:

Het is inderdaad maar een verhaal en niet eens goed onderbouwd ...

Hatsjepsut's 'expeditie naar Poent' ? Poent is een mythisch land dat in Oudegyptische religieuze teksten en reisverslagen voorkomt. Archeologische vondsten die het bestaan van dit land bewijzen, zijn echter nog niet gevonden. Dat een Oudegyptisch, gereconstrueerd vaartuig 'zeewaardig' is, bewijst niet dat het land Poent bestond. Er is ook scepsis dat de reconstructie natuurgetrouw is, en dat het vaartuig door de nabootsers zodanig 'gereconstrueerd' werd dat het automatisch zeewaardig werd, om het experiment koste wat het kost te doen slagen. De antieke, Oudegyptische scheepsonderdelen, aan de hand waarvan het vaartuig gereconstrueerd werd, werden niet precies gedateerd en kunnen dus niet geassocieerd worden met de regeerperiode van Hatsjepsut.

de enige reactie die ik hier aan vuil ga maken is dit:
doe de moeite om het hele verhaal even uit te kijken, want als je de gehele docu gekeken had dan wist je dat er niet zo veel twijfel is over het land van punt/poent, want de expeditie die terugkwam nam allerlei planten en dieren mee uit dat land, planten en dieren die bijna elke hedendaagse basisschoolleerling nog zou kunnen identificeren, zoals giraffes...


Ik ben geen fan van Phoenix, en het zelden met hem eens, maar gezien het feit dat de giraffe oorspronkelijk uit Noord-Afrika komt en tot 7000 jaar geleden nog leefde in het Atlasgebergte (Marokko), komt dit verhaaltje ongeloofwaardig over.
Op 20-08-2011 19:55:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
arim:

Ron B.:

de enige reactie die ik hier aan vuil ga maken is dit:
doe de moeite om het hele verhaal even uit te kijken, want als je de gehele docu gekeken had dan wist je dat er niet zo veel twijfel is over het land van punt/poent, want de expeditie die terugkwam nam allerlei planten en dieren mee uit dat land, planten en dieren die bijna elke hedendaagse basisschoolleerling nog zou kunnen identificeren, zoals giraffes...


Ik ben geen fan van Phoenix, en het zelden met hem eens, maar gezien het feit dat de giraffe oorspronkelijk uit Noord-Afrika komt en tot 7000 jaar geleden nog leefde in het Atlasgebergte (Marokko), komt dit verhaaltje ongeloofwaardig over.


en op basis van wat zeg jij dit?
de giraffe is niet het enige dier wat beschreven word (met afbeeldingen erbij dus weinig twijfel over mogelijk) ook zebra, leeuwen en luipaarden zijn duidelijk herkenbaar, en nog vele anderen, maar ook heel veel planten worden in detail beschreven of afgebeeld, punt/poent is niets anders dan afrika, welke regio zou je over kunnen speculeren maar ik denk dat je gerust kan zeggen dat het redelijk zuidelijk afrika was...

dit werd trouwens niet in grote maandenlange zeereizen gedaan maar met korte etappes dicht bij de kust langs, waarbij men hooguit enkele dagen achter elkaar op zee was hoogstwaarschijnlijk en ook regelmatig aanlegde bij de kust, en vooral op dat punt hebben de kielloze schepen een groot voordeel.
(bericht gewijzigd op 20-8-2011 20:10:58)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-08-2011 20:09:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Ron B.:

arim:

Ron B.:

de enige reactie die ik hier aan vuil ga maken is dit:
doe de moeite om het hele verhaal even uit te kijken, want als je de gehele docu gekeken had dan wist je dat er niet zo veel twijfel is over het land van punt/poent, want de expeditie die terugkwam nam allerlei planten en dieren mee uit dat land, planten en dieren die bijna elke hedendaagse basisschoolleerling nog zou kunnen identificeren, zoals giraffes...


Ik ben geen fan van Phoenix, en het zelden met hem eens, maar gezien het feit dat de giraffe oorspronkelijk uit Noord-Afrika komt en tot 7000 jaar geleden nog leefde in het Atlasgebergte (Marokko), komt dit verhaaltje ongeloofwaardig over.


en op basis van wat zeg jij dit?
de giraffe is niet het enige dier wat beschreven word (met afbeeldingen erbij dus weinig twijfel over mogelijk) ook zebra, leeuwen en luipaarden zijn duidelijk herkenbaar, en nog vele anderen, maar ook heel veel planten worden in detail beschreven of afgebeeld, punt/poent is niets anders dan afrika, welke regio zou je over kunnen speculeren maar ik denk dat je gerust kan zeggen dat het redelijk zuidelijk afrika was...

dit werd trouwens niet in grote maandenlange zeereizen gedaan maar met korte etappes dicht bij de kust langs, waarbij men hooguit enkele dagen achter elkaar op zee was hoogstwaarschijnlijk en ook regelmatig aanlegde bij de kust, en vooral op dat punt hebben de kielloze schepen een groot voordeel.


Je bent wel erg goed gelovig zeg. Al die dieren die jij noemt komen oorspronkelijk uit Noord-Afrika, toen de Sahara nog geen woestijn was (7000 jaar terug), dus waarom zouden de Egyptenaren deze dieren dus vanuit zuid Afrika hebben moeten halen? En als ze ze al uit zuid Afrika hebben gehaald, waarom dan niet via land of gewoon via de nijl die landelijk Afrika ingaat?
Dit verhaaltje is echt kul van de grootste orde.

En hoe kun je zo stellig stellen dat Poent ergens in Afrika ligt? Het is een mythisch land waarvan niemand de exacte ligging kent of in welk continent. En het is nog grote tegenspraak ook. Als het ergens in Afrika was, waren boten niet nodig, tenzij dan gewoon via de nijl, waardoor er opnieuw niet wordt bewezen dat de Egyptenaren zeeën en oceanen bevoeren.
Op 20-08-2011 20:26:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Antwoord: de 4de dynastie was omstreeks 4500 jaar geleden, met die tijd waren al die dieren reeds naar zuidelijker Afrika getrokken. Omdat reizen via de binnenlanden van Afrika gevaarlijker is dan langs de kust, kozen de Egyptenaren op deze wijze de reis naar "Poent" te maken, wat dan inderdaad waarschijnlijk ergens zuid afrika gelegen was.
Op 20-08-2011 21:01:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: Het is eigenlijk te gek voor woorden dat de orthodoxe wetenschap nog steeds de hypothesen hanteren en handhaven die stammen uit de late 19de eeuw en/of de vroege 20ste eeuw terwijl de technologie elke dag verbeterd.
Hieronder een aantal links voor de mensen die van lezen houden en voor zichzelf willen denken.
Niet alles van de hier onderstaande links hoeft waar te zijn maar het hoeft ook niet allemaal onzin te zijn. Er hoeft maar 1 verhaal waar te zijn om onze geschiedenis helemaal te herschrijven.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_underground23.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm

http://www.cyberspaceorbit.com/phikent/japan/japan.html

http://s8int.com/water1.html

Op 21-08-2011 2:21:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

"En jij zegt er verstand van te hebben. Er is nauwelijks aardlagen onderzoek gedaan in giza. Men heeft door de eeuwen heen de sphinx en de pyramides meermalen onder het zand vandaan gehaald (dat krijg je met een zandwoestijn). Maar is er 50 of 100 meter diep gegraven onder het huidige plateau? Nee, in het geheel niet."

Hmm, Arim, de geologische lagen tussen 50 en 100 meter diepte te Giza dateren van vér voor het verschijnen van de mens ... De archeologische lagen, waarin men dus de Oudegyptische cultuur terugvindt en waarin men de volgens jou eventueel bestaande nog vroegere beschavingen zou moeten terugvinden, liggen ver boven het niveau van de 50 meter diepte ...

De geologische lagen die het plateau vormen waarop de Gizamiden gebouwd werden, behoren tot de Midden-Eocene étage van de Mokattam Formatie, ca. 37.2 tot 40.4 miljoen jaar oud, dat is ca. 38 miljoen jaar voor het verschijnen van Homo habilis in Afrika ...

Er is een groot verschil tussen archeologische (artefact bevattende) lagen en geologische lagen, en het laatste is waar je in terecht komt tussen 50 en 100 meter diepte, zelfs al ver daarboven ...De schaalindeling rechts van de geologische doorsnede geeft bij de 0 meter het huidige niveau van de Nijl aan. De piramiden bevinden zich op een hoogte van 60 meter t.o.v. de Nijl, dus moest je 50 of 100 meter diep graven naast bv. Khufu's piramide, dan zit je al diep in de geologische kalksteenlagen van de Mokattam Formatie, die uit miljarden schaaltjes van lang geleden gestorven mariene organismen bestaan ...

Nee, er is geen spoor van de 'verloren beschaving' die jij zo graag verantwoordelijk zou zien voor de bouw van de Koningspiramiden van Giza ...

Bron ;

http://www.touregypt.net/featurestories/giza.htm

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 21-08-2011 0:12:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Mirabel:

Phoenix:

Mirabel:

http://www.bu.edu/archaeology/research-centers-labs/mersa/
http://www.facebook.com/notes/howard-wellman-conservation-llc/wadi-gawasis-project-overview/188201367872823
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/03/0307_060307_egypt_ships_2.html

There is no doubt that the planks are from oceangoing ships, Ward says, because they show damage from a type of wood-boring mollusk called a shipworm, which only lives in salt water.
De ene na de andere site zonder psuedo-wetenschappers/archeologen vertelt dat men vanuit Wadi Gawasis naar Poent voer met zeewaardige schepen. Maar volgens Phoenix zitten alle echte wetenschappers er ook al naast.....

Er is geen enkel archeologisch bewijs voor 'Poent' ... en véle wetenschappers zeggen dit ...

Ja, vooral dat groepje van conservatieve wetenschappers........
Het heeft geen zin met jou in discussie te gaan, je bent net als van die gelovigen die zeggen dat als het in de bijbel staat dan is het waar en daar wijk ik niet van af......
Dat is niet zo Mirabel ... Indien men archeologische vondsten doet die onweerlegbaar bewijzen dat 'Poent' werkelijk bestaan heeft, zoals men het aanvankelijk legendarische Troje archeologisch bewezen heeft, dan zal ik deze ontdekking met groot enthousiasme onthalen.

Verder, zolang men geen onweerlegbare vondsten doet van Oudegyptische schepen op kusten buiten Egypte en op kusten buiten de Rode Zee kusten, is er geen bewijs dat de Oude Egyptenaren de oceanen opgingen. Zolang blijven de Oude Egyptenaren Nijlvaarders, en, hooguit, kustvaarders, welke laatste aangetoond wordt door de ontdekking van de haven uit het Midden Koninkrijk in de Egyptische locatie Mersa/Wadi Gawasis.

(bericht gewijzigd op 21-8-2011 13:02:49)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 21-08-2011 0:57:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
arim:

Antwoord: de 4de dynastie was omstreeks 4500 jaar geleden, met die tijd waren al die dieren reeds naar zuidelijker Afrika getrokken. Omdat reizen via de binnenlanden van Afrika gevaarlijker is dan langs de kust, kozen de Egyptenaren op deze wijze de reis naar "Poent" te maken, wat dan inderdaad waarschijnlijk ergens zuid afrika gelegen was.

eerst stellen dat ik goedgelovig ben en dan 1 reactie verderop zeggen dat ik hoogstwaarschijnlijk toch gelijk heb, wat wil je nou eigenlijk zeggen?

mij goedgelovig noemen terwijl je zelf omdraait als een blad aan de boom, tsja...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-08-2011 16:32:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Wie dit leest heeft goede ogen
Op 21-08-2011 19:35:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Blasfemist:

Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Doet me denken aan de prefab-bouwmethode waarmee ze tegenwoordig hele vinexwijken neerzetten.
http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/egypt%20osirion/Page%20Fig1.html
(bericht gewijzigd op 21-8-2011 19:59:26)
Is it electrickery?
Op 21-08-2011 19:58:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Klein vraagje: als er wordt gezegd dat hedendaagse technieken die stenen niet kunnen optillen, hoe weten ze dan hoe zwaar die blokken zijn?
No shit, Sherlock
Op 21-08-2011 20:06:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Klein vraagje: als er wordt gezegd dat hedendaagse technieken die stenen niet kunnen optillen, hoe weten ze dan hoe zwaar die blokken zijn?

Volume, soortelijk gewicht van graniet. Pieter toch!
Is it electrickery?
Op 21-08-2011 20:11:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Pieter:

Klein vraagje: als er wordt gezegd dat hedendaagse technieken die stenen niet kunnen optillen, hoe weten ze dan hoe zwaar die blokken zijn?

Volume, soortelijk gewicht van graniet. Pieter toch!

Dat jij daar nou mee moest komen
Ik hoopte op een antwoord van de 'gelovigen'.
No shit, Sherlock
Op 21-08-2011 20:15:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Emie :

Pieter:

Klein vraagje: als er wordt gezegd dat hedendaagse technieken die stenen niet kunnen optillen, hoe weten ze dan hoe zwaar die blokken zijn?

Volume, soortelijk gewicht van graniet. Pieter toch!

Dat jij daar nou mee moest komen
Ik hoopte op een antwoord van de 'gelovigen'.

Denk je dat die zoiets niet weten dan? Dan onderschat je ze toch, denk ik op mijn beurt.
Is it electrickery?
Op 21-08-2011 20:18:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 21-08-2011 20:25:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

"Volgens mij hoef ik niets te bewijzen. Dit topic gaat over of er vroeger een technisch ver gevorderde beschaving heeft bestaan. Ik denk van wel, en acht het goed mogelijk dat de giza pyramides overblijfselen zijn van die beschaving. En dat de oude egyptenaren deze enkel hebben opgegraafd. Ik zeg niet dat dát zo is, ik houd die mogelijkheid open."

"Ik hoef niets te bewijzen"
+
"Ik denk van wel"
+
"ik acht het goed mogelijk"
+
"ik houd die mogelijkheid open" (terwijl te Giza enkel Oudegyptische artefacten voorkomen ...)
=
pseudo-archeologie.

Echte archeologie maakt conclusies aan de hand van artefacten. Jij maakt 'conclusies' aan de hand van het ontbreken van artefacten van een 'ver gevorderde beschaving' te Giza voor de Oudegyptische ...

Dus ; pseudo-archeologie en fantasie.
(bericht gewijzigd op 21-8-2011 23:59:31)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 21-08-2011 23:45:41 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Mirabel:

Phoenix:

Mirabel zei ;

http://discovermagazine.com/2011/jun/02-egypts-lost-fleet-its-been-found
"The scenes carved into a wall of the ancient Egyptian temple at Deir el-Bahri tell of a remarkable sea voyage. A fleet of cargo ships bearing exotic plants, animals, and precious incense navigates through high-crested waves on a journey from a mysterious land known as Punt or “the Land of God.”

Punt is nog steeds een mythisch land en een mythisch land kan niet bewijzen dat de Oude Egyptenaren de zeeën op gingen. Zolang resten van Oudegyptische schepen niet gevonden worden op vreemde kusten die van Egypte gescheiden worden door zee, blijft het onzeker of deze cultuur zeevarend was. Spijtig zegt het artikel niet op wélke kust van de Rode Zee de vondsten, vermeld in het artikel, gedaan werden ; op de Egyptische kust zelf of op een kust van een buurland, want aan de Rode Zee grenzen verschillende landen.

"Recently, however, a series of remarkable discoveries on a desolate stretch of the Red Sea coast has settled the debate, proving once and for all that the masterful building skills of the ancient Egyptians applied to oceangoing ships as well as to pyramids."

"Oceangoing ships" ? De Rode Zee is nog lang geen oceaan ...


http://www.livescience.com/602-remains-worldatms-oldest-ships-egypt.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Punt#News_reports_on_Wadi_Gawasis_excavations
En dan kun je wel zeggen veel kennis te hebben van Egyptologie, als de echte deskundigen nog niet eens overeen kunnen komen of Poent dan wel of niet bestaat, dan wacht ik wel de onderzoeken af die waarschijnlijk aan het licht brengen dat de Egyptenaren wel degelijk verder voeren dan de Rode Zee.

"als de echte deskundigen nog niet eens overeen kunnen komen of Poent dan wel of niet bestaat,"

Er kan geen consensus zijn zolang Poent niet archeologisch bewezen wordt.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 0:02:16 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ;

"En ja, ik denk dat de oude egyptenaren vervolgens pyramides hebben proberen na te bouwen, maar dat ze dat nooit gelukt is in de perfectie die de pyramides van giza,"

"Na te bouwen" ? Dat is onzin Arim ... en bewijst weer eens dat je te weinig kennis hebt van de Oudegyptische cultuur ...

Er is een onmiskenbare evolutie van de Oudegyptische mastaba's uit de Eerste en de Tweede Dynastiën via de trappiramide van koning Djoser te Saqqara (Derde Dynastie), de trappiramide van koning Snofroe te Meidum (Vierde Dynastie), de geknikte piramide van koning Snofroe te Dahshur en de Rode Piramide van koning Snofroe te Dahshur (de eerste echte piramide), naar de Grote Piramide van koning Khufu te Giza (Vierde dynastie) ;

1) mastaba ;


2) trappiramide van koning Djoser te Saqqara (Derde Dynastie). Het donkerbruine gedeelte is de basismastaba van in totaal zes op elkaar gebouwde mastaba's ;


3) de trappiramide van koning Snofroe te Meidum (Vierde Dynastie) ;


4) de geknikte piramide van koning Snofroe te Dahshur. De oorspronkelijke helling was te steil en werd aangepast, vandaar de 'knik' ;


5) de Rode Piramide van koning Snofroe te Dahshur (de eerste echte piramide) ;


6) de Grote Piramide van koning Khufu te Giza (Vierde dynastie) ;

Koning Snofroe bouwde drie piramides. Zijn regeringsperiode was een tijd van experimenteren in de piramidebouw, resulterend in de eerste, échte piramide, de Rode Piramide, de voorloper van de Grote Piramide van Khufu.
(bericht gewijzigd op 22-8-2011 0:55:26)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 0:50:59 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Ron B. ;

" ... want de expeditie die terugkwam nam allerlei planten en dieren mee uit dat land, ..."

De Oude Egyptenaren dreven met vele gebieden handel, daarom juist is het zo moeilijk 'Poent' te identificeren en te localiseren ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 1:34:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat de orthodoxe wetenschap nog steeds de hypothesen hanteren en handhaven die stammen uit de late 19de eeuw en/of de vroege 20ste eeuw terwijl de technologie elke dag verbeterd.
Hieronder een aantal links voor de mensen die van lezen houden en voor zichzelf willen denken.
Niet alles van de hier onderstaande links hoeft waar te zijn maar het hoeft ook niet allemaal onzin te zijn. Er hoeft maar 1 verhaal waar te zijn om onze geschiedenis helemaal te herschrijven.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_underground23.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm

http://www.cyberspaceorbit.com/phikent/japan/japan.html

http://s8int.com/water1.htmlHier is een mooie weerlegging van je tweede link ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 1:47:57 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Waarom is het Osireion "een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving" ?

Omdat granieten blokken met een gewicht van meer dan 100 ton gebruikt werden ?
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 1:57:35 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Pieter:

Klein vraagje: als er wordt gezegd dat hedendaagse technieken die stenen niet kunnen optillen, hoe weten ze dan hoe zwaar die blokken zijn?

Onze technologie kan die blokken wel optillen ... gemakkelijk.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 1:59:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Phoenix:

Pieter:

Klein vraagje: als er wordt gezegd dat hedendaagse technieken die stenen niet kunnen optillen, hoe weten ze dan hoe zwaar die blokken zijn?

Onze technologie kan die blokken wel optillen ... gemakkelijk.

Missing the point. As usual...
Is it electrickery?
Op 22-08-2011 2:01:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.

Hamerstenen en kwartsrijk zand om het oppervlak egaal te schuren ...

In deze link kun je lezen hoe de onvoltooide obelisk van Aswan uitgehouwen werd ;

http://www.ancientworldegypt.com/unfinishedobelisk.html
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 2:11:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Phoenix:

Blasfemist:

Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Waarom is het Osireion "een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving" ?

Omdat granieten blokken met een gewicht van meer dan 100 ton gebruikt werden ?

Dat niet alleen, maar ook de diepere ligging van de constructie wijst op een oudere datum
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 22-08-2011 10:07:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Blasfemist:

Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.

Hamerstenen en kwartsrijk zand om het oppervlak egaal te schuren ...

In deze link kun je lezen hoe de onvoltooide obelisk van Aswan uitgehouwen werd ;

http://www.ancientworldegypt.com/unfinishedobelisk.html


Hoe men denkt dat deze is uitgehouwen. Ook dat is niets meer dan een hypothese en dus pseudo-wetenschap.
Op 22-08-2011 10:10:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Phoenix:

Blasfemist:

Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.

Hamerstenen en kwartsrijk zand om het oppervlak egaal te schuren ...

In deze link kun je lezen hoe de onvoltooide obelisk van Aswan uitgehouwen werd ;

http://www.ancientworldegypt.com/unfinishedobelisk.html

Goed bedacht natuurlijk, maar hoe maakte ze die gaten?
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 22-08-2011 10:11:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Phoenix:

Blasfemist:

Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Waarom is het Osireion "een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving" ?

Omdat granieten blokken met een gewicht van meer dan 100 ton gebruikt werden ?


De bouwstijl verschilt ook nogal van wat er verder gebouwd is
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 22-08-2011 10:13:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

De geologische lagen die het plateau vormen waarop de Gizamiden gebouwd werden, behoren tot de Midden-Eocene étage van de Mokattam Formatie, ca. 37.2 tot 40.4 miljoen jaar oud, dat is ca. 38 miljoen jaar voor het verschijnen van Homo habilis in Afrika ...Dus de pyramides zijn gebouwd op een formatie van 37 miljoen jaar oud of meer?
Daar heb je de meest voor de hand liggende aanwijzing dat de gizamiden veel ouder zijn dan het oude Egypte.
Want leg eens uit: sinds de "officiele" bouw van de gizamiden en de sphinz, zijn deze meerdere malen deels onder het zand verdwenen en weer uitgegraven, ook zijn er verschillende keren restauratie werkzaamheden gedaan.
Hoe kan het dan zijn dat het giza plateau van circa 37 tot 40 miljoen oud, schoon gelegen heeft, en niet onder meters zand?
Op 22-08-2011 10:44:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @Phoenix
Begin nou maar eens eerst met de vaststelling dat in de 19de eeuw het in het westen wijdverbreid werd uitgegaan van een 6000 jaar oude aarde, en dat argeologische vondsten daarbinnen moesten vallen. Als Egyptologen omstreeks 1980 al toegaven dat de geschiedvertelling van het oude Egypte móest vallen binnen die 6000 jaar, hoe dan een eeuw eerder?

Wat te denken van een voetafdruk van vier voet dat gedateerd is op 9 miljoen jaar oud? (volgens de wetenschap he!)
Of mensachtige skeletten van 3,5 miljoen jaar oud?
Een handafdruk, menselijk, in aardlagen waarin men 120 miljoen jaar oude dinosaurussen hebben gevonden?

Op 22-08-2011 11:11:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Gouden platen, gevonden in zuid Amerika, gedateerd van voor de grote zondvloed (circa 12.000 jaar oud), vertellen het verhaal van grote vliegende slangen die de pyramides beklommen in een tijd dat de mens reeds bestond, daarna zouden reuzenkatten, met een omvang van de helft van de pyramides (draken? dinosaurussen?) de slang(en) hebben verdreven. De god Ra uit het oude Egypte werd ook wel eens afgebeeld als een kat, welke in egyptische mythologie staat voor verlichting, vruchtbaarheid, en in de vorm van Ra als de verdrijver van de duisternis. Om die reden waren katten ook heilige dieren en stond er zelfs de doodstraf op het ombrengen van een kat.
De (gevederde) slang staat in vele mythologien als de brenger van kennis, maar in al die mythologien loopt het uiteindelijk niet goed met de slang af. De bekendste is natuurlijk de bijbelse slang die de mens kennis gaf en vervolgens gestraft werd voor deze daad: vanaf dat moment werd hij gestript van al zijn ledematen zodat het zich enkel nog kronkelend over de aarde kon begeven (de gevallen godheid). Dit zegt dan ook dat tot dan de slang ledematen had, waardoor de vergelijking met de chinese draak erg groot wordt (deze ziet er meer uit als een slang met armen en benen). In sommige mythologien (en legendes) wordt de terugkeer van de (gevederde) slang verwacht tegen de eindtijd.
(bericht gewijzigd op 22-8-2011 11:45:58)
Op 22-08-2011 11:41:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Phoenix:

Blasfemist:

Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Waarom is het Osireion "een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving" ?

Omdat granieten blokken met een gewicht van meer dan 100 ton gebruikt werden ?

Dat niet alleen, maar ook de diepere ligging van de constructie wijst op een oudere datum

Niet automatisch ... De Giza-Sphinx werd uitgehouwen in een natuurlijke, komvormige depressie in de Mokattam Formatie en ligt dus een stuk lager dan het niveau van de Gizamiden ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 13:23:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Phoenix:

Blasfemist:

Phoenix:

Blasfemist:

Ik vind het Osirion ook altijd een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving.

Grote granieten blokken van meer dan 100 ton

Waarom is het Osireion "een mooie aanwijzing voor een verloren gegane geavanceerde beschaving" ?

Omdat granieten blokken met een gewicht van meer dan 100 ton gebruikt werden ?

Dat niet alleen, maar ook de diepere ligging van de constructie wijst op een oudere datum

Niet automatisch ... De Giza-Sphinx werd uitgehouwen in een natuurlijke, komvormige depressie in de Mokattam Formatie en ligt dus een stuk lager dan het niveau van de Gizamiden ...

Maar dat is niet het geval bij het Osirion. Daarnaast wijkt de bouwstijl ook af van de naastgelegen tempel van Seti
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 22-08-2011 13:37:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Blasfemist:

Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.

Hamerstenen en kwartsrijk zand om het oppervlak egaal te schuren ...

In deze link kun je lezen hoe de onvoltooide obelisk van Aswan uitgehouwen werd ;

http://www.ancientworldegypt.com/unfinishedobelisk.html


Hoe men denkt dat deze is uitgehouwen. Ook dat is niets meer dan een hypothese en dus pseudo-wetenschap.

Nee hoor ... De bewerkingssporen op en rond de obelisk zijn duidelijk
zichtbaar ... ;


De schotelvormige depressies die je ziet op het oppervlak van de obelisk werden aangebracht door hamerstenen, bestaande uit een even harde of zelfs hardere steensoort dan het graniet van de obelisk.

Links van de obelisk, in de kunstmatige kloof, zie je dezelfde schotelvormige depressies ; de vorm van de obelisk wordt bekomen door vanaf het oppervlak zo verticaal mogelijk naar beneden te slaan met hamerstenen, zodat meer dan manshoge kloven rond de obelisk verkregen worden. Sporen van vuur wijzen erop dat de arbeiders in de kloven de wanden van de obelisk en de vloer van de kloven verhitten en onmiddellijk daarna afkoelden met water, zodat schilfervormige stukken van het graniet loskwamen en makkelijker konden weggehamerd worden.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 13:40:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
Blasfemist:

Phoenix:

Blasfemist:

Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.

Hamerstenen en kwartsrijk zand om het oppervlak egaal te schuren ...

In deze link kun je lezen hoe de onvoltooide obelisk van Aswan uitgehouwen werd ;

http://www.ancientworldegypt.com/unfinishedobelisk.html

Goed bedacht natuurlijk, maar hoe maakte ze die gaten?


Met boren en bijtels ;

Bron ;
http://www.oocities.org/unforbidden_geology/ancient_egyptian_copper_coring_drills.html
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/tools/chisel.html
Bron ;
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/tools/chisel.html

In de bekomen gaten werden houten wiggen gedreven die verzadigd werden met water. De houten wiggen zetten hierdoor uit, waardoor de steen spleet volgens de lijn gevormd door de gaten.
(bericht gewijzigd op 22-8-2011 13:57:13)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 13:55:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

De geologische lagen die het plateau vormen waarop de Gizamiden gebouwd werden, behoren tot de Midden-Eocene étage van de Mokattam Formatie, ca. 37.2 tot 40.4 miljoen jaar oud, dat is ca. 38 miljoen jaar voor het verschijnen van Homo habilis in Afrika ...Dus de pyramides zijn gebouwd op een formatie van 37 miljoen jaar oud of meer?
Daar heb je de meest voor de hand liggende aanwijzing dat de gizamiden veel ouder zijn dan het oude Egypte.
Want leg eens uit: sinds de "officiele" bouw van de gizamiden en de sphinz, zijn deze meerdere malen deels onder het zand verdwenen en weer uitgegraven, ook zijn er verschillende keren restauratie werkzaamheden gedaan.
Hoe kan het dan zijn dat het giza plateau van circa 37 tot 40 miljoen oud, schoon gelegen heeft, en niet onder meters zand?


Arim, de archeologische, artefact-houdende lagen rond Giza bestaan niet uit kalksteen maar uit gecomprimeerd woestijnzand ... Het pakket woestijnzandlagen bevindt zich op de kalksteen van de Mokattam Formatie. En deze lagen hebben hooguit een ouderdom van 6.000 jaar (met de Predynastieke site van Maadi als oudste locatie) ... Je begrijpt niets van archeologische en geologische context. Waarom zou Giza 'veel ouder zijn' ? Omdat het gebouwd werd op een formatie met een ouderom van 37 tot 40 miljoen jaar ? Het betekent gewoon dat de locatie die door de Oude Egyptenaren uitgekozen werd om hun piramiden op te bouwen geologisch al 37 tot 40 mijloen jaar oud was toen hun cultuur daar begon open te bloeien ...

Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 14:51:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

@Phoenix
Begin nou maar eens eerst met de vaststelling dat in de 19de eeuw het in het westen wijdverbreid werd uitgegaan van een 6000 jaar oude aarde, en dat argeologische vondsten daarbinnen moesten vallen. Als Egyptologen omstreeks 1980 al toegaven dat de geschiedvertelling van het oude Egypte móest vallen binnen die 6000 jaar, hoe dan een eeuw eerder?

Wat te denken van een voetafdruk van vier voet dat gedateerd is op 9 miljoen jaar oud? (volgens de wetenschap he!)
Of mensachtige skeletten van 3,5 miljoen jaar oud?
Een handafdruk, menselijk, in aardlagen waarin men 120 miljoen jaar oude dinosaurussen hebben gevonden?

"Wat te denken van een voetafdruk van vier voet dat gedateerd is op 9 miljoen jaar oud? (volgens de wetenschap he!)"

Haha .. Kun je me een linkje bezorgen a.u.b. naar een website waarin deze 'wetenschappers' deze voetafdruk van 1.20 meter bewijzen ... ?

"Of mensachtige skeletten van 3,5 miljoen jaar oud?"

Indien je met 'mensachtig' 'Hominide' bedoelt, dan kan ik akkoord gaan.

"Een handafdruk, menselijk, in aardlagen waarin men 120 miljoen jaar oude dinosaurussen hebben gevonden?"

Linkje a.u.b. ?

"Als Egyptologen omstreeks 1980 al toegaven dat de geschiedvertelling van het oude Egypte móest vallen binnen die 6000 jaar, hoe dan een eeuw eerder?"

Archaeologische vondsten bevestigen dat de Egyptische cultuur in ca. 6.000 vC begon (8.000 jaar geleden dus, Fayoem A cultuur), d.w.z. als men als begin het Predynastieke Egypte neemt. Als men als begin het Vroegdynastieke Egypte neemt, dan bekomt men een tijdspanne van een goede 5.000 jaar (Eerste Dynastie, Koning Narmer, ca. 3.100 vC). Het zijn vaststellingen die in de loop van twee eeuwen archeologisch, wetenschappelijk onderzoek bekomen werden.

De oudst bekende sporen van de mens in Egypte zijn ca. 30.000 jaar oud ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Egypt


(bericht gewijzigd op 22-8-2011 15:31:29)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 15:25:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: @Phoenix

De oudste beschaving die tot op heden gevonden is is de Sumerische die rond 5000 BC geschat wordt en niet de Egyptische.
Ik probeer je het nog een keer uit te leggen dat gevonden artefacten geen bewijs is om de bouw van de piramide van Cheops mee te bewijzen.
Als jij daar genoegen mee neemt dan is dat jouw goedrecht maar die onzin hier te verkondigen is nogal zinloos.

Ook heb ik al een paar keer een link door gegeven waar te lezen is dat er rond 10.000 BC wel degelijk beschavingen zijn geweest, maar kennelijk heb je nog nergens een tegenwoord kunnen vinden van de pseudo wetenschappers aangezien je er niet op reageert.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm
Voor bewijs dat veel oudere beschavingen hebben bestaan met hoogstaande technologieen hoef je alleen maar je ogen open te doen om die te zien. Hieronder een link.

http://s8int.com/

Op 22-08-2011 17:42:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

arim:

Phoenix:

Blasfemist:

Misschien kunnen ze vandaag de dag die blokken best tillen, maar destijds zal dat lastiger zijn geweest. Wat ik frapant vind, is de afwerking van die blokken. Zouden ze dat met koperen gereedschap hebben gemaakt? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoeken van 90 graden en een enorme perfectie. Als ik niet beter wist zou ik denken dat ze dat machinaal hebben gedaan.

Ook de ligging geeft te denken, want het ligt dieper dan de bijbehorende tempel. Dit kan betekenen dat het is uitgegraven, zoals egyptologen stellen, maar het is in mijn ogen waarschijnlijker dat het veel ouder is dan de omgeving en daardoor juist dieper ligt. De bijbehorende tempel is dan uiteraard later gebouwd.

Hamerstenen en kwartsrijk zand om het oppervlak egaal te schuren ...

In deze link kun je lezen hoe de onvoltooide obelisk van Aswan uitgehouwen werd ;

http://www.ancientworldegypt.com/unfinishedobelisk.html


Hoe men denkt dat deze is uitgehouwen. Ook dat is niets meer dan een hypothese en dus pseudo-wetenschap.

Nee hoor ... De bewerkingssporen op en rond de obelisk zijn duidelijk
zichtbaar ... ;


De schotelvormige depressies die je ziet op het oppervlak van de obelisk werden aangebracht door hamerstenen, bestaande uit een even harde of zelfs hardere steensoort dan het graniet van de obelisk.

Links van de obelisk, in de kunstmatige kloof, zie je dezelfde schotelvormige depressies ; de vorm van de obelisk wordt bekomen door vanaf het oppervlak zo verticaal mogelijk naar beneden te slaan met hamerstenen, zodat meer dan manshoge kloven rond de obelisk verkregen worden. Sporen van vuur wijzen erop dat de arbeiders in de kloven de wanden van de obelisk en de vloer van de kloven verhitten en onmiddellijk daarna afkoelden met water, zodat schilfervormige stukken van het graniet loskwamen en makkelijker konden weggehamerd worden.


Het is nog altijd een aanname. Goed onderbouwd wellicht, in jouw ogen bewezen misschien, maar desalniettemin een aanname.
Op 22-08-2011 18:49:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Phoenix : "De schotelvormige depressies die je ziet op het oppervlak van de obelisk werden aangebracht door hamerstenen, bestaande uit een even harde of zelfs hardere steensoort dan het graniet van de obelisk.

Links van de obelisk, in de kunstmatige kloof, zie je dezelfde schotelvormige depressies ; de vorm van de obelisk wordt bekomen door vanaf het oppervlak zo verticaal mogelijk naar beneden te slaan met hamerstenen, zodat meer dan manshoge kloven rond de obelisk verkregen worden. Sporen van vuur wijzen erop dat de arbeiders in de kloven de wanden van de obelisk en de vloer van de kloven verhitten en onmiddellijk daarna afkoelden met water, zodat schilfervormige stukken van het graniet loskwamen en makkelijker konden weggehamerd worden".

Arim ;

"Het is nog altijd een aanname. Goed onderbouwd wellicht, in jouw ogen bewezen misschien, maar desalniettemin een aanname".
Leg dan eens uit waarom het een 'aanname' is ? Omdat jij niet kunt aannemen dat een oude cultuur graniet succesvol bewerkte met hamerstenen, vuur en water, boren, beitels, enz., kortom met hun dagdagelijkse gereedschappen ?

Leg jij dan maar eens uit hoe deze mensen graniet bewerkten (en eindelijk ook eens hoe ze het verplaatsten ...), of is ongefundeerde kritiek geven alles wat je kan ..... ?
(bericht gewijzigd op 22-8-2011 19:12:40)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 19:12:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ;

"En ja, ik denk dat de oude egyptenaren vervolgens pyramides hebben proberen na te bouwen, maar dat ze dat nooit gelukt is in de perfectie die de pyramides van giza,"

"Na te bouwen" ? Dat is onzin Arim ... en bewijst weer eens dat je te weinig kennis hebt van de Oudegyptische cultuur ...

Er is een onmiskenbare evolutie van de Oudegyptische mastaba's uit de Eerste en de Tweede Dynastiën via de trappiramide van koning Djoser te Saqqara (Derde Dynastie), de trappiramide van koning Snofroe te Meidum (Vierde Dynastie), de geknikte piramide van koning Snofroe te Dahshur en de Rode Piramide van koning Snofroe te Dahshur (de eerste echte piramide), naar de Grote Piramide van koning Khufu te Giza (Vierde dynastie) ;

1) mastaba ;


2) trappiramide van koning Djoser te Saqqara (Derde Dynastie). Het donkerbruine gedeelte is de basismastaba van in totaal zes op elkaar gebouwde mastaba's ;


3) de trappiramide van koning Snofroe te Meidum (Vierde Dynastie) ;


4) de geknikte piramide van koning Snofroe te Dahshur. De oorspronkelijke helling was te steil en werd aangepast, vandaar de 'knik' ;


5) de Rode Piramide van koning Snofroe te Dahshur (de eerste echte piramide) ;


6) de Grote Piramide van koning Khufu te Giza (Vierde dynastie) ;

Koning Snofroe bouwde drie piramides. Zijn regeringsperiode was een tijd van experimenteren in de piramidebouw, resulterend in de eerste, échte piramide, de Rode Piramide, de voorloper van de Grote Piramide van Khufu.


Aldus de officiele geschiedtelling, waar ik 20 jaar geleden al bekend mee was, en welke ik in twijfel trek. Je maakt echt geen indruk met je copy paste teksten, en je bewijst er al helemaal niets mee behalve dat jij die geschiedtelling klakkeloos voor waar aanneemt.

Sorry hoor beste Phoenix, als een Egypteloog (onderdeel geweest van internationaal onderzoeksteam) 20 jaar geleden al toegaf dat de aanname dat de pyramides gebouwd zijn door hun naamgevers onjuist kan zijn, en dat daar inderdaad wel iets voor te zeggen valt, en hij de klasikale discussie met mij hierover enkel af kon kappen met dat men hoe dan ook uitging van die aanname en dat de Egyptische overheid en de kerk (beide grote financierders van egyptologisch onderzoek) een andere aanname niet accepteren, hoe denk jij dan mij te kunnen overtuigen van je gelijk?
Die man kwam na de les naar me toe dat hij tot dan toe nog geen sterkere argumenten had gehoord dan die van mij (jochie van 17 die tot dan toe onbekend was met), en dat ik vooral mijn kritische geest moest behouden, en dan denk jij 20 jaar later, waarin alleen maar meer gerede twijfel is ontstaan omtrent de offciele geschiedtelling, dat ik het nu van jou voor waar aanneem?
Op 22-08-2011 19:12:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Arim ; "Je maakt echt geen indruk met je copy paste teksten,"

Oho beste Arim ...

Géén "copy-paste" gedoe, maar kennis opgebouwd tijdens vele jaren passie voor deze cultuur ... wat ik van jou zeker niet kan zeggen ...

Arim ; "hoe denk jij dan mij te kunnen overtuigen van je gelijk?"

Alsof dàt mijn bedoeling is ...

Arim ; "Die man kwam na de les naar me toe dat hij tot dan toe nog geen sterkere argumenten had gehoord dan die van mij (jochie van 17 die tot dan toe onbekend was met), en dat ik vooral mijn kritische geest moest behouden, en dan denk jij 20 jaar later, waarin alleen maar meer gerede twijfel is ontstaan omtrent de offciele geschiedtelling, dat ik het nu van jou voor waar aanneem? "

Wel, wel, wel, ... Dan wordt het hoog tijd dat je na die 20 jaar je 'sterke argumenten' hier eindelijk eens met ons deelt, hmm ... ? Is dat niet de bedoeling van een forum ? Of ben je inderdaad alleen maar in staat langs de zijlijn wat te staan roepen zonder ooit het veld te betreden ... ?


(bericht gewijzigd op 22-8-2011 19:30:38)
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 19:28:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:


Arim ;

"Het is nog altijd een aanname. Goed onderbouwd wellicht, in jouw ogen bewezen misschien, maar desalniettemin een aanname".

Leg dan eens uit waarom het een 'aanname' is ? Omdat jij niet kunt aannemen dat een oude cultuur graniet succesvol bewerkte met hamerstenen, vuur en water, boren, beitels, enz., kortom met hun dagdagelijkse gereedschappen ?

Leg jij dan maar eens uit hoe deze mensen graniet bewerkten (en eindelijk ook eens hoe ze het verplaatsten ...), of is ongefundeerde kritiek geven alles wat je kan ..... ?


De bigbang theorie is ook nog altijd een theorie. De hele officiele geschiedenis is gebasseerd voor een deel op aannames. We waren er immers zelf niet bij en vormen ons een beeld van, of dat beeld ook waarlijk juist is, is niet bewezen, en zal mogelijk nooit bewezen worden. Zodoende dus een aanname.
Indien een technisch ver gevorderde beschaving heeft bestaan voor de oude egyptenaren kan het zijn dat er bepaalde artefacten en bouwwerken onjuist aan de egyptenaren zijn toegeschreven.
En ga weer niet komen met dat indien, of zou kunnen, of al die andere flauwe reacties die enkel maar aantonen dat jij klakkeloos de geschiedtelling voor waarheid aanneemt. Misschien dat jet het opgevallen is dat het hier een GRENSwetenschap-site is met een onderwerp waarvoor de enige bewijzen gelegen zijn in alle oude sages, mythes en legendes, als je een pure gelogische of archeologische discussie wil voeren, moet je wellicht eens naar een andere site gaan, waar men het heeft over de exacte wetenschap, voor zo ver deze niet ook in twijfel getrokken kan worden.

Ik houd opties open, zeg niet dat het zo is, of zo is, of zo is, maar houd het allemaal open. Mogelijk is de aanname die jij voor waarheid aanneemt hoe men graniet bewerkte juist, en mogelijk zijn die bewerkingen al weer van een oudere beschaving en is die aanname dus onjuist. Want die hele egyptologische geschiedtelling gaat uit dat er voor de Egyptenaren geen andere beschaving was, hoewel inmiddels bewezen dat die steling ook al onjuist is gebleken (zie de Sumeriërs).
Op 22-08-2011 19:43:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
donfudido:

@Phoenix

De oudste beschaving die tot op heden gevonden is is de Sumerische die rond 5000 BC geschat wordt en niet de Egyptische.
Ik probeer je het nog een keer uit te leggen dat gevonden artefacten geen bewijs is om de bouw van de piramide van Cheops mee te bewijzen.

Ook heb ik al een paar keer een link door gegeven waar te lezen is dat er rond 10.000 BC wel degelijk beschavingen zijn geweest, maar kennelijk heb je nog nergens een tegenwoord kunnen vinden van de pseudo wetenschappers aangezien je er niet op reageert.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm
Voor bewijs dat veel oudere beschavingen hebben bestaan met hoogstaande technologieen hoef je alleen maar je ogen open te doen om die te zien. Hieronder een link.

http://s8int.com/

De 'vaststelling' van die zogenaamde 'pre-Harappan beschaving' is het gevolg van omslachtig 'onderzoek' ... ;

"The major disputes surrounding the Gulf of Khambhat Cultural Complex (GKCC) are claims about the existence of submerged city-like structures, the difficulty associating dated artifacts with the site itself, and disputes about whether stone artifacts recovered at the site are actually geofacts. One major complaint is that artifacts at the site were recovered by dredging, instead of being recovered during a controlled archeological excavation. This leads archeologists to claim that these artifacts cannot be definitively tied to the site. Because of this problem, prominent archeologists reject a piece of wood that was recovered by dredging and dated to 7500 B.C. as having any significance in dating the site. ANOTHER MAJOR ISSUE IS THAT NO MARINE ARCHAEOLOGIST HAS ACTUALLY INSPECTED THE SITE. All current research has been based on controversial sonar scans, and artifacts dredged from the sea bed."

Bron ;

http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/ajb/tmve/wiki100k/docs/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay.html
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 19:46:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4: Voor mij is het heel lang geleden dat ik over al deze dingen een beetje geleerd heb op school, verder wel eens naar documentaires erover gekeken op tv. Maar in al die jaren niet zoveel opgestoken als de afgelopen weken hier op dit topic. Thank you boys. Ga vooral verder met: het niet met elkaar eens zijn, en blijf strooien met 'links'.

M'n sociale leven gaat er aan onderdoor, door al dat gelees, maar vooruit maar


(bericht gewijzigd op 22-8-2011 20:35:32)
It's all a figment of imagination!
Op 22-08-2011 19:50:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

donfudido:

@Phoenix

De oudste beschaving die tot op heden gevonden is is de Sumerische die rond 5000 BC geschat wordt en niet de Egyptische.
Ik probeer je het nog een keer uit te leggen dat gevonden artefacten geen bewijs is om de bouw van de piramide van Cheops mee te bewijzen.

Ook heb ik al een paar keer een link door gegeven waar te lezen is dat er rond 10.000 BC wel degelijk beschavingen zijn geweest, maar kennelijk heb je nog nergens een tegenwoord kunnen vinden van de pseudo wetenschappers aangezien je er niet op reageert.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm
Voor bewijs dat veel oudere beschavingen hebben bestaan met hoogstaande technologieen hoef je alleen maar je ogen open te doen om die te zien. Hieronder een link.

http://s8int.com/

De 'vaststelling' van die zogenaamde 'pre-Harappan beschaving' is het gevolg van omslachtig 'onderzoek' ... ;

"The major disputes surrounding the Gulf of Khambhat Cultural Complex (GKCC) are claims about the existence of submerged city-like structures, the difficulty associating dated artifacts with the site itself, and disputes about whether stone artifacts recovered at the site are actually geofacts. One major complaint is that artifacts at the site were recovered by dredging, instead of being recovered during a controlled archeological excavation. This leads archeologists to claim that these artifacts cannot be definitively tied to the site. Because of this problem, prominent archeologists reject a piece of wood that was recovered by dredging and dated to 7500 B.C. as having any significance in dating the site. ANOTHER MAJOR ISSUE IS THAT NO MARINE ARCHAEOLOGIST HAS ACTUALLY INSPECTED THE SITE. All current research has been based on controversial sonar scans, and artifacts dredged from the sea bed."

Bron ;

http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/ajb/tmve/wiki100k/docs/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay.html


En dit is geen copy paste tekst zeker?
Op 22-08-2011 20:08:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

De 'vaststelling' van die zogenaamde 'pre-Harappan beschaving' is het gevolg van omslachtig 'onderzoek' ... ;

"The major disputes surrounding the Gulf of Khambhat Cultural Complex (GKCC) are claims about the existence of submerged city-like structures, the difficulty associating dated artifacts with the site itself, and disputes about whether stone artifacts recovered at the site are actually geofacts. One major complaint is that artifacts at the site were recovered by dredging, instead of being recovered during a controlled archeological excavation. This leads archeologists to claim that these artifacts cannot be definitively tied to the site. Because of this problem, prominent archeologists reject a piece of wood that was recovered by dredging and dated to 7500 B.C. as having any significance in dating the site. ANOTHER MAJOR ISSUE IS THAT NO MARINE ARCHAEOLOGIST HAS ACTUALLY INSPECTED THE SITE. All current research has been based on controversial sonar scans, and artifacts dredged from the sea bed."

Bron ;

http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/ajb/tmve/wiki100k/docs/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay.html


Hee Phoenix geeft eindelijk toe dat gevonden artifacts niets zeggen over de datering van de site waar ze gevonden zijn.
Op 22-08-2011 20:28:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido:
Phoenix:

De 'vaststelling' van die zogenaamde 'pre-Harappan beschaving' is het gevolg van omslachtig 'onderzoek' ... ;

"The major disputes surrounding the Gulf of Khambhat Cultural Complex (GKCC) are claims about the existence of submerged city-like structures, the difficulty associating dated artifacts with the site itself, and disputes about whether stone artifacts recovered at the site are actually geofacts. One major complaint is that artifacts at the site were recovered by dredging, instead of being recovered during a controlled archeological excavation. This leads archeologists to claim that these artifacts cannot be definitively tied to the site. Because of this problem, prominent archeologists reject a piece of wood that was recovered by dredging and dated to 7500 B.C. as having any significance in dating the site. ANOTHER MAJOR ISSUE IS THAT NO MARINE ARCHAEOLOGIST HAS ACTUALLY INSPECTED THE SITE. All current research has been based on controversial sonar scans, and artifacts dredged from the sea bed."

Bron ;

http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/ajb/tmve/wiki100k/docs/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay.html


Wat een onzin zeg. Op het moment van de ontdekking waren die zgn wetenschappers die de ontdekking natuurlijk weer in twijfel trekken niet eens aanwezig dus om het te ontkennen gaan ze weer uit van hun theorie. Buiten aarde potten zijn er ook menselijke resten gevonden die die plek wel degelijk kan dateren aangezien we ook met zijn alle weten dat rond die tijd ook mogelijk het einde van de laatste ijstijd is geweest. Dus een vloedgolf is niet uit te sluiten waardoor die stad onder water kwam te liggen.
Ik weet dat het rot is om dit soort ontdekkingen toe te geven en weer met onzin theorieen proberen belachelijk te maken maar het is niet anders zoals het is.
Jij wilt bewijzen dmv artefacten hier heb je bewijs met artefacten en zelfs met menselijke resten.
Op 22-08-2011 20:49:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Arim ; "Die man kwam na de les naar me toe dat hij tot dan toe nog geen sterkere argumenten had gehoord dan die van mij (jochie van 17 die tot dan toe onbekend was met), en dat ik vooral mijn kritische geest moest behouden, en dan denk jij 20 jaar later, waarin alleen maar meer gerede twijfel is ontstaan omtrent de offciele geschiedtelling, dat ik het nu van jou voor waar aanneem? "

Wel, wel, wel, ... Dan wordt het hoog tijd dat je na die 20 jaar je 'sterke argumenten' hier eindelijk eens met ons deelt, hmm ... ? Is dat niet de bedoeling van een forum ? Of ben je inderdaad alleen maar in staat langs de zijlijn wat te staan roepen zonder ooit het veld te betreden ... ?Dan heb je er zeker over heen gelezen.
Dat gevonden artifacts niets zeggen over de datering van een site of pyramide (heb je net zelf toegegeven), dat een gevonden sarcofaag in een pyramide niets zegt over de datering van die pyramide zelf, dat de naamgevers van de pyramides niet perse de bouwers zijn maar mogelijk ze enkel hebben opgegraven. Daar voeg ik aan toe dat als de Egyptenaren de pyramides enkel hebben opgegraven en vervolgens hergebruikt en bewerkt (zoals de sphinx) dan is het vrij logisch dat de gevonden artifacts en graffity bij, op of in die pyramides afkomstig zijn van die egyptenaren, voor zo ver ze niet onuist aan de egyptenaren zijn toegeschreven.
Op 22-08-2011 20:49:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
donfudido: @Phoenix

Hetzelfde geldt voor de Piri Reis landkaart waar pseudo wetenschappers van zeggen dat het niet de kustlijn is van Antarctica maar van Zuid-Amerika op zijn kant.
Waar halen ze dit soort onzin toch vandaan? Scgudden met de mouw en wachten op een antwoord, dat zal het zijn.
Die kaart is door diverse wetenschappers onderzocht zelfs door de Amerikaanse luchtmacht op verzoek van Dr Charles Hapgood en lees wat ze erover zeggen hieronder.

http://www.kronosworld.nl/Map.htm

IK heb je al eens gezegd dat je je eigen raad eens moet opvolgen en boeken en stukken gaan lezen van echte wetenschappers die wel durven onderzoeken en durven toe te geven dat onze geschiedenis toch anders is dan we tot op heden dachten.
Op 22-08-2011 21:06:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: http://www.google.nl/imgres?q=hierogliefen+van+vliegtuig&um=1&hl=nl&sa=N&tbm=isch&tbnid=B2fL2QGy6LsktM:&imgrefurl=http://grenswetenschap.nl/blogs/Zien-we-ze-vliegen/&docid=G9EzWOI02S4SkM&w=399&h=132&ei=2LZSTuiOLoyYOsXpubAI&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=136&dur=1047&hovh=105&hovw=319&tx=195&ty=66&page=1&tbnh=60&tbnw=180&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1024&bih=600

Dit blijft natuurlijk de beste aanwijzing van een eerdere technisch vergevorderde beschaving. Deze egyptische hieroglief laat verschillende ons welbekende vliegende dingen zien, rechtboven lijkt zowel een duikboot als een ruimteplatform.
Dit was of een toekomstvisioen van een plaatselijk oud-egyptenaar, of een door een oud-egyptenaar gemaakte afbeelding van een verder verleden, of tegen ons beste weten in beschikten de oud egyptenaren zelf over deze dingen of dan nauwer gezegd de egyptische goden.

En al die verhalen over goden, in elke mythologie, in elke cultuur, zo oud als we kennen, dat is het beste bewijs van.
Maar eeuwen overheersing door de religie's en de kerk in het bijzonder hebben hun sporen diep op de mensheid nagelaten.
Een nazaat daarvan is het wegzetten van al die mythologiën en met name dan de religieuze boeken zelf als 'sprookjes'.

We (grote meerderheid des mensen, dus voel je niet perse aangesproken) nemen de oude egyptenaren geheel serieus, tot de verhalen over goden...
We nemen de bijbel als waar tot verhalen over reuzen...

Wat is de grondslag daarvan?

Antwoord: eeuwenlange vervolging, in Europa door de kerk en de woestelingen van christus, in het oosten de islam en de woestelingen van mohammed. Bij beiden werden boeken verbrand vanuit de stelling: what's according with the holy scripture, its reduntant (overbodig), what's not according the holy scripture is herracy (ketterij).
En nog in de jaren 50 werd je opgesloten in het gekkenhuis wanneer je geloofde in die delen van de bijbel wat niet akkoord was met de uitleg van de kerk.
Die sporen zijn tot nu nog zichtbaar.
Op 22-08-2011 22:12:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Ik heb m`n opa zien worstelen. Hij, gelovig en kerkelijk man, heeft tot enkele jaren voor z`n dood heftig zich verdedigd tegen alles wat niet according wat hem geleerd was vanuit de katholieke kerk. Uiteindelijk kwam hij tot een besef, en was daarna woedend over hoe hij was voorgelogen door het instituut ( de kerk) aan wie hij altijd z``n vertrouwen had gegeven.
Z`n vrouw was opzienbarender. Zij was meer in alle gevoerde discussie's op de achtergrond, leek soms dingen wel aan te nemen die opa niet wilde aannemen omdat hij niet kon geloven dat hij z`n leven lang was voorgelogen, en op het eind, toen opa eenmaal tot inkeer was gekomen, zei zij (en dat vond en vink ik nog steeds heel mooi): 'De liefde des gods blijft onveranderd en waar, en het is in deze liefde des gods, in welke ik geloof en waarom ik tot aan m`n dood naar de kerk zal gaan.'
Op 22-08-2011 22:33:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

De 'vaststelling' van die zogenaamde 'pre-Harappan beschaving' is het gevolg van omslachtig 'onderzoek' ... ;

"The major disputes surrounding the Gulf of Khambhat Cultural Complex (GKCC) are claims about the existence of submerged city-like structures, the difficulty associating dated artifacts with the site itself, and disputes about whether stone artifacts recovered at the site are actually geofacts. One major complaint is that artifacts at the site were recovered by dredging, instead of being recovered during a controlled archeological excavation. This leads archeologists to claim that these artifacts cannot be definitively tied to the site. Because of this problem, prominent archeologists reject a piece of wood that was recovered by dredging and dated to 7500 B.C. as having any significance in dating the site. ANOTHER MAJOR ISSUE IS THAT NO MARINE ARCHAEOLOGIST HAS ACTUALLY INSPECTED THE SITE. All current research has been based on controversial sonar scans, and artifacts dredged from the sea bed."

Bron ;

http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/ajb/tmve/wiki100k/docs/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay.html


Hee Phoenix geeft eindelijk toe dat gevonden artifacts niets zeggen over de datering van de site waar ze gevonden zijn.

Haha, nee hoor ... Artefacten waarvan de exacte locatie van de archeologische lagen waar ze vandaan komen niet bekend is, zijn nagenoeg waardeloos tegenover in situ gevonden artefacten.

Het stuk hout waarvan sprake is in het artikel werd niet systematisch opgegraven uit zijn in situ archeologische matrix, maar opgebaggerd en dus uit zijn in situ verband weggerukt ; de oorspronkelijke, exacte locatie is dus onbekend. Moest het in associatie met ruines gevonden zijn, dus in dezelfde archeologische matrix, dan konden deze ruines aan de hand van dit hout gedateerd worden.
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 23:12:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Phoenix ;

"Bron ;

http://www.sccs...f_of_Cambay.html"
Arim ;

En dit is geen copy paste tekst zeker?"

Jawel, als inleiding van het artikel waarnaar ik refereer om mijn stelling kracht bij te zetten ...

Onderbouwing Arim, onderbouwing ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 23:16:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Phoenix ;

"Bron ;

http://www.sccs...f_of_Cambay.html"
Arim ;

En dit is geen copy paste tekst zeker?"

Jawel, als inleiding van het artikel waarnaar ik refereer om mijn stelling kracht bij te zetten ...

Onderbouwing Arim, onderbouwing ...


Welke onderbouwing?
Op mij komt die niet over uit het artikel.
Op 22-08-2011 23:20:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Het stuk hout waarvan sprake is in het artikel werd niet systematisch opgegraven uit zijn in situ archeologische matrix, maar opgebaggerd en dus uit zijn in situ verband weggerukt ; de oorspronkelijke, exacte locatie is dus onbekend. Moest het in associatie met ruines gevonden zijn, dus in dezelfde archeologische matrix, dan konden deze ruines aan de hand van dit hout gedateerd worden.


Blablabla, het stukje hout, blablabla. Mooie woorden, je geeft daarmee aan een bepaalde kennis te hebben, maar daar tegenover stel je geen enige kennis.
Je gaat alleen maar in op een stukje hout, eerder op een sarcofaag, je gaat daarbij in alles in discussie op details, tewrijl dit topic over een groter iets gaat, waar je steeds maar overheen gaat.
Op 22-08-2011 23:27:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix: Donfudido ;

"Jij wilt bewijzen dmv artefacten hier heb je bewijs met artefacten en zelfs met menselijke resten."

Deze artefacten werden opgebaggerd en dus uit hun oorspronkelijk archeologisch verband weggerukt, wat hen waardeloos maakt ; zij kunnen niet gekoppeld worden aan een exacte in situ vindplaats en kunnen dus niet gebruikt worden om die vindplaats te dateren.

Maar ja, daarvoor moet je één van de basisprinciepes van de archeologie kennen natuurlijk ... En daar wringt het schoentje bij jullie hé ...
"Some archeologists, Agrawal in particular, contest that the discovery of an ancient piece of wood does not imply the discovery of an ancient civilization. Agrawal argues that the wood piece is a common find, given that 20,000 years ago the Arabian Sea was 100 meters lower than its current level, and that the gradual sea level rise submerged entire forests."

"Complaints have arisen because NIOT recovered artifacts by dredging the sea floor of the site. This method might allow errant artifacts to be collected along with those that actually correlate with the site. Analyzing stratification is virtually impossible with this method as well."

Bron ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_archaeology_in_the_Gulf_of_Cambay
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 23:41:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

Phoenix:

Phoenix ;

"Bron ;

http://www.sccs...f_of_Cambay.html"
Arim ;

En dit is geen copy paste tekst zeker?"

Jawel, als inleiding van het artikel waarnaar ik refereer om mijn stelling kracht bij te zetten ...

Onderbouwing Arim, onderbouwing ...


Welke onderbouwing?
Op mij komt die niet over uit het artikel.

Haha ... Jaja, stugge, opstandige ontkenning ...

Het artikel onderbouwt sowieso het feit dat deze site niét systematisch archeologisch opgegraven werd ... Nochtans bestaat er al ettelijke jaren een gespecialiseerde tak van de archeologie ; de onderwater archeologie (marine archaeology) om zulke sites op een gepaste, wetenschappelijke manier te onderzoeken en op te graven.

Het opbaggeren van artefacten (verschillende keren dan nog ...) heeft niets wetenschappelijks. Het heeft zelfs iets barbaars ...
Ardet nec consumitur ... En daar wordt niet mee gelachen eh mannekes ... en madammekes ... !!
Op 22-08-2011 23:49:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @Phoenix,
in vervolg:

Wat maakt dat stukje hout eigenlijk uit? Het is te zielig voor woorden eigenlijk. Er zijn meerdere sites onder water gevonden waarvoor een goede aardkundige verklaring is dat ze onder water zijn geraakt in een al dan niet heel ver of minder ver verleden.

Er zijn verschillende sites op rijke aarde die tevens rond de 10.000 jaar oud worden gedateerd.
Ga je daarbij ook een takje nemen, of een zandkorrel, of een asvlek op een muur of plafond die van een vuur komt die dan een gedateerde tijd geleden heeft gebrand?
Ga je daarbij ook stellen omdat er toen weet ik veel hoe lang geleden een vuurtje is gestoken, dat op basis daarvan de site kan worden bepaald?


(bericht gewijzigd op 22-8-2011 23:53:54)
Op 22-08-2011 23:49:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: @Phoenix
in vervolg:

Als je wil stellen dat de site niet kan worden gedateerrd op bais van een opgevist stukje hout, ben ik je man.
Bewijs dat deze 'stad' daarom 9000 jaar oud is, is er niet. Kan net zo goed pas 3000 jaar geleden kunnen zijn gebeurd.
Op 22-08-2011 23:59:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phoenix:

Het artikel onderbouwt sowieso het feit dat deze site niét systematisch archeologisch opgegraven werd ... Nochtans bestaat er al ettelijke jaren een gespecialiseerde tak van de archeologie ; de onderwater archeologie (marine archaeology) om zulke sites op een gepaste, wetenschappelijke manier te onderzoeken en op te graven.Nee, het werd gevonden!
Op 23-08-2011 0:04:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phoenix:
arim:

@Phoenix,
in vervolg:

Wat maakt dat stukje hout eigenlijk uit? Het is te zielig voor woorden eigenlijk. Er zijn meerdere sites onder water gevonden waarvoor een goede aardkundige verklaring is dat ze onder water zijn geraakt in een al dan niet heel ver of minder ver verleden.

Er zijn verschillende sites op rijke aarde die tevens rond de 10.000 jaar oud worden gedateerd.
Ga je daarbij ook een takje nemen, of een zandkorrel, of een asvlek op een muur of plafond die van een vuur komt die dan een gedateerde tijd geleden heeft gebrand?
Ga je daarbij ook stellen omdat er toen weet ik veel hoe lang geleden een vuurtje is gestoken, dat op basis daarvan de site kan worden bepaald?

"Wat maakt dat stukje hout eigenlijk uit? Het is te zielig voor woorden eigenlijk."

Wel Arim, dit bewijst weer eens dat je niéts kent van archeologie ...

Dat 'stukje hout' maakt zeker uit (indien het bewerkt hout is). Ten eerste werd het gedateerd op 7.500 vC en ten tweede, moest het op een regelmatige manier, dus op een archeologisch gepaste manier opgegraven zijn, en stel dat het opgevraven werd in ruines, dan kon de ouderdom van deze ruines gedateerd worden op 9.500 jaar ... Het zou jullie claim, dat beschavingen van 10.000 jaar oud bestaan, bevestigen ... In deze context spreek je jezelf dus tegen door het belang van 'een stukje hout' te minimaliseren ...

En ja, inderdaad, archeologische sites worden heel regelmatig gedateerd op basis van dikwijls heel kleine organische resten, bv. houtskool, afkomstig van het gebruik van vuur ... De mens gebruikt al lang vuur en het gebruik van vuur laat houtskool achter. Houtskool is organisch en organische resten kunnen koolstof gedateerd worden. Daar is niets 'zieligs' aan ... Het is gewoon hoe moderne