Sedert vele decennia bestudeer ik materie in allerlei verschijningsvormen. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat er een orde is in de chaos der natuur. Vele van deze indicaties van orde heb ik gevonden en gebruikt om een theorie samen te stellen waarbij de materie zich ordent over magnetische velden welke variëren in spanning. Dat leidt tot variaties in positieve en negatieve krachten welke te bepalen zijn aan hun verschil in temperatuur. Dit is een inleiding om de principes aan te geven die ik hanteer om de big bang-theorie te weerleggen en een alternatief model van de constructie der kosmos aan te bieden. 

Een en ander heb ik beschreven in mijn boek Zooyologie en op mijn website.
Wij hebben het idee dat er ooit vanuit een centraal punt een naar buiten toe gerichte explosie is geweest welke men big bang noemt, en dat onze kosmos dus uitdijt. Uitdijen doet hij wel, maar eerder in de vorm van een convectiecel. Wat we dus zien vanaf ons punt van observatie, dat zich ergens op de uitdijende rand van de bel bevindt, is niets anders dan wat de big bang ons laat zien. Dat alles zich vanuit een centraal punt naar een buitenwand lijkt te bewegen. Mijn theorie is dat de kosmos er altijd in deze vorm is geweest en zal zijn. Enkel is er niet één kosmos maar oneindig veel, die als een schuimbellengroepering pulseert, afwisselend imploderend en expanderend. Het onderlinge evenwicht tussen deze 'kosmossen' wordt door de onderlinge kinetische beweging over de magnetische velden in stand gehouden. Wat wij zien is de zeepbel of convectiecel die expandeert. In dit geval zal op het kinetische uiterste slingerpunt deze expansie tot stilstand komen en langzaam weer gaan imploderen, tot er weer een uiterste spanningspunt is bereikt en hij weer gaat expanderen. Pulserend beweegt deze constructie van convectiecellen verder. Aan de basis van deze theorie ligt bij mij de ontdekking van een serie indicaties van orde in de materie. 

Wat een ogenschijnlijke chaos lijkt is echter een strikte orde die zich bijvoorbeeld toont in de sneeuwvlok. Verder ook in kristallen en alle andere chaotische patronen die een te bemeten ordelijke structuur vertonen. Ik bemeet die met aan de pi gerelateerde gradenbogen. Zo ontdekte ik twee patronen van 20 graden als een waaier, die met een verschil van 10 graden onderling als een weefsel in elkaar passen en zo de grenzen der fractaalkusten aangeven. Dat weefsel varieert in polaire spanning, omvang et cetera. Maar aan de grondslag ervan ligt mijn GAP-theorie welke zegt dat als alle materie zou verdeeld worden deze zich zou bevinden in een 3-dimensionaal raster van tredreadres. Doch als je een ruimte met aan elkaar passende ruimtes zou vullen met deze tredreadrische vorm welke tredreadrisch weer omnipotent is onderverdeeld naar de micro- en macrokosmos toe. (Een tredreadre is een driehoeks-viervlaksvolume.) Doch er blijft een spleet van 10 graden over. In een flexibel kinetsich geheel wordt dat GAP-overschot verdeeld en gevuld naar elkaar toe in alle dimensionale richtingen. Dit is dus de GAP-theorie aan de basis van mijn stationaire kinetische convectiecellen kosmos-theorie. Een waarschijnlijk even controversiële en weerlegbare theorie als alle andere. 
hugo: Link: mijn website: server niet gevonden.

(en dit bovenstaand artikel bevat eigenlijk geen enkele concrete onderbouwing voor je beweringen.)
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 08-03-2014 9:06:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Moest het nog niet duidelijk zijn: dit blog is een gastbijdrage.
United as one. Divided by zero.
Op 08-03-2014 9:21:01 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Danyel: Tsja, materie. Volgens mij is inmiddels toch wel bewezen dat er niet zoiets is als materie. Materie is een begrip uit het begin van de klassieke fysica. De Newtonianen die dachten dat de werkelijkheid uit uiteindelijk ondeelbare elementen bestaat. Dat idee is achterhaald gebleken.

Sinds Kant en Jung is de overtuiging nu toch dat iedere betekenis die aan de werkelijkheid wordt toegekend, niet van die werkelijkheid is, maar van de waarnemer, die deze projecteert op de vermeende buitenwereld. Projectie. Zonder waarnemer heeft de werkelijkheid geen betekenis, en kan niet gekend worden, en al helemaal niet in een theorie worden gevat.

De werkelijkheid bestaat niet. En dat volgt uit het fenomeen tijd. Want de werkelijkheid die je nu meent waar te nemen, is er nu al niet meer. Waar blijft het verleden? Waar is de toekomst? En waar is het nu als die nu al niet meer is?

Dream on...
Op 08-03-2014 10:05:25 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Wil wel eens jouw boek lezen.
Op 08-03-2014 10:54:39 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Danyel:
De Newtonianen die dachten dat de werkelijkheid uit uiteindelijk ondeelbare elementen bestaat. Dat idee is achterhaald gebleken.

Wat zijn Newtonianen? Je wekt hiermee de suggestie dat de huidige wetenschap denkt dat het uit oneindig deelbare elementen bestaat.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 08-03-2014 11:02:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Ik snap niet hoe je kan stellen dat dit de Big Bang theorie weerlegt.Hooguit is het een aanvulling met aannames over wat er voor de Big Bang was en wat er buiten ons universum zou kunnen zijn.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-03-2014 11:03:01 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:
Danyel:
De Newtonianen die dachten dat de werkelijkheid uit uiteindelijk ondeelbare elementen bestaat. Dat idee is achterhaald gebleken.

Wat zijn Newtonianen? Je wekt hiermee de suggestie dat de huidige wetenschap denkt dat het uit oneindig deelbare elementen bestaat.

Dat er kleinere deeltjes gevonden zijn betekent niet dot er een oneindig aantal kleinere deeltjes bestaat.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-03-2014 11:04:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
DeSchaduw:
stoerecurry:
Danyel:
De Newtonianen die dachten dat de werkelijkheid uit uiteindelijk ondeelbare elementen bestaat. Dat idee is achterhaald gebleken.

Wat zijn Newtonianen? Je wekt hiermee de suggestie dat de huidige wetenschap denkt dat het uit oneindig deelbare elementen bestaat.

Dat er kleinere deeltjes gevonden zijn betekent niet dot er een oneindig aantal kleinere deeltjes bestaat.

Maar het kan ook wel zo zijn.
It's all a figment of imagination!
Op 08-03-2014 11:12:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 08-03-2014 11:25:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Nota van de schrijver. Aan deze bijdrage was een ander deel verbonden dat inzage en een onderbouwing geeft aan mijn theorie. Dit wordt echter niet gepbliceerd.Ik heb enkel een andere kijk op van hoe de kosmos eruit zou kunnen zien en in elkaar steekt. In mijn stelling heeft het heelal der materie en het IETS in de kosmos van het zwarte, koude, NIETS, altijd al bestaan en zal het altijd bestaan. Dat wat de bewering van het ONEINDIGE betreft. Mijn weerlegging van de BIG BANG is dusdanig dat ik beweer dat de zichtbare bewegingen van materie om ons heen word uitgelegd ,niet als vanuit een centrale kern, maar als door de oneindige pulsatie van de omvang van de convectiecellen waar we ons in een ervan bevinden.
(bericht gewijzigd op 8/3/2014 11:45)
Op 08-03-2014 11:43:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Loppe:
Wil wel eens jouw boek lezen.

Mijn website
http://www.zooychaos.vpweb.nl
vindt U mogelijkheden om mijn boek te bestellen of via E-book te lezen.
Op 08-03-2014 11:48:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Franver:
Loppe:
Wil wel eens jouw boek lezen.

Mijn website
http://www.zooychaos.vpweb.nl
vindt U mogelijkheden om mijn boek te bestellen of via E-book te lezen.

Heb hem besteld, ben benieuwd.
Op 08-03-2014 11:55:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Loppe:
Franver:
Loppe:
Wil wel eens jouw boek lezen.

Mijn website
http://www.zooychaos.vpweb.nl
vindt U mogelijkheden om mijn boek te bestellen of via E-book te lezen.

Heb hem besteld, ben benieuwd.

Bedankt. Hopelijk ben je er tevreden over.
Ik zal de tekst van het geweigerde artikel bijvoegen omdat het essentieel zou kunnen zijn om mijn theorie of hypothese te begrijpen
Door F.L. ZOOY Verstiggel ZOOYOLOOG zooy1025@live.nl http://www.zooychaos.nl
De mensen hebben ogen maar ze gebruiken ze niet.
Mijn theorie,The Gap,over de kosmische constructie is gebaseerd op een reeks van vindingen die ik d heb gecombineerd en deduceert tot een geheel waarin ik de kosmos een gans andere vorm geef als welke men tot hiertoe aannam. Vroeger,vijftig jaar geleden werkte ik in de bouw bij mijn vader. Als beginneling kreeg ik de minder leuke klusjes zoals het hakken van sleuven en gaten in de muren Daarbij viel me op dat het puin,de gebroken stukken steen,ergens een zelfde patroon van breuken vertoonde. Nametend kwam ik tot de slotsom dat er een serie hoeken ,zowel over de rand der breuk als het vlak ervan,telkens weer terugkwam,en die heb ik in groepen of kolommen ingedeeld. Later kwam dat van pas terwijl ik de aardse globe en zijn tektonische schollen bestudeerde en daar dezelfde breukhoeken tegenkwam,en vergeleek met mijn lijsten. Dat patroon van vergelijkbare breuken werd verder gezet in de bergketens en de riviervertakkingen. Ook had ik de kans om in het veld met gradenbogen en waterpassen en een kompas datzelfde niet alleen vlak,maar ook driedimensionaal in hellingen en bergwanden terug te vinden. Mag ik je vertellen dat ik een hele vracht keien,gravel,rotsen en kristallen heb nagemeten en daar een theorie heb uit gedistilleerd welke leidde tot de slotsom dat de materie zich vormt over magnetische velden onder sturing van allerlei invloeden mwelke te ingewikkeld zijn om hier te verhalen.(maar dat komt nog wel) Maar van belang is dat er twee groepen zijn. Elke groep is een waaier van 18 velden van 20 graden. Deze overlappen elkaar met een verschil van 10 graden .Dat is het verschil van 10 graden tussen de gradering van een patern op de equator en de andere naar de Noordpool gericht.Een meer ingewikkelde en beter patroon dat ik gebruik is gebaseerd op een waaier van 22 delen van 0,142857142857>tot in het oneindige.In feite gebaseerd op een π en eentiendelige breuk.Dit patroon is omnipotent,en in alles aanwezig,en door zijn drievoudige onderverdeling zowel in micro als macro kosmos identiek. Ik gebruik de formule om aan te geven dat de 3 delige structiir te berekenen valt onder M=m.3 .Een indicator is daarbij de sneeuwvlok en zijn (oblong) hexagonale verdeling,in zes driehoeken van 60 graden. Men moet die 60 gradenvelden zien als 1 der 4 vlakken van een tredreadre of viervlaksdriehoekspiramide of volume. Als men deze nu binnen een bolvorm tegen elkaar wil rangschikken komt men dus overal na het aaneenschakelen van 5 tredreadres een verschil van 10 graden tegen. Nu moet men dat systeem niet zien als een starre structuur van dit soort driehoeken en piramides,maar als een pulserende structuur met daar waar de ribbes elkaar raken een punt waar materie van welke orde van grootte dan ook) zich bevind. Om deze gap te ontwijken bewegen deze magnetische velden over en weer in een kinetische magnetische strijd onderling naar alle richtingen in de ruimte. Dat houdt het eeuwig in beweging. Deze structuur laat zijn sporen overal na .In elk object van materie,in geo -en biofacten .Het geeft tekening en constructiestructuur aan zowel planten als rotsblokken. Alle zaken die bestaan om je heen zijn zo opgebouwd. En als je je ogen gebruikt nadat ik ze voor je heb geopend dan zie je het voor jezelf. Je zult daarna nooit meer naar materie kijken zoals je nu doet. Het zal je leven en bestaan een grotere diepgang geven dan je ooit beseffen zult.
F.L. “ZOOY “Verstiggel
Op 08-03-2014 12:02:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Franver:
Nota van de schrijver. Aan deze bijdrage was een ander deel verbonden dat inzage en een onderbouwing geeft aan mijn theorie. Dit wordt echter niet gepbliceerd.Ik heb enkel een andere kijk op van hoe de kosmos eruit zou kunnen zien en in elkaar steekt. In mijn stelling heeft het heelal der materie en het IETS in de kosmos van het zwarte, koude, NIETS, altijd al bestaan en zal het altijd bestaan. Dat wat de bewering van het ONEINDIGE betreft. Mijn weerlegging van de BIG BANG is dusdanig dat ik beweer dat de zichtbare bewegingen van materie om ons heen word uitgelegd ,niet als vanuit een centrale kern, maar als door de oneindige pulsatie van de omvang van de convectiecellen waar we ons in een ervan bevinden.

Dus in plaats van een enkele big bang vormt het onderdeel van een oneindige srie van big bangs en big crushes.
Wat derhalve geen weerlegging is van de theorie maar een hypothetische uitbreiding.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-03-2014 12:20:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Franver:
tekst

Moet allemaal nog een beetje doordringen eerst.
Maar jij geeft dus de groei van iets weer? Zijn er verdichtingsprocessen, zoals bvb gasnevels die zich verdichten tot planeten? Je kan een gelijkenis zien tussen micro- en macrokosmos, zeg je?
Op 08-03-2014 12:32:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Met de vergelijkingen in Micro en Macro kosmos bedoel ik de relatie tussen snelheid en omvang van de bewegende materie over de spanningen der magnetische velden. Magnetisme is een eigenschap van materie, en beïnvloed zichzelf en andere materie om zich heen. Grote, zware objecten gaan traag en kleine sneller.Ik heb daar een bepaalde theorie over ontworpen met een geometrisch model voor golflengten waarover de materie zich beweegt ,en hoe golven of curves die eruit zien .Een en ander is moeilijk zomaar effe te beschrijven.
Ik heb een schets ervan en zal die a.s.a.p. op mijn website plaatsen met een verklaring erbij. Het verklaard de curve van materie onder verschillende druk en inherente temperaturen tijdens hun acceleratie en weerstand, en de relatieve snelheden die ontwikkeld worden.
En natuurlijk zijn er verdichtingsprocessen, anders zou alles wat we om ons heen waarnemen niet bestaan als enkel uit mist. In mijn constructie is elk deeltje van die mist geladen en trekken ze elkaar aan tot objecten. Dit gebeurd volgens een strakke structuur waarbij de materie zoals kristallen(b.v. sneeuw) zich ordenen in banen vlakken en volumes. In feite geen erg moeilijk te begrijpen concept want het leunt aan bij de relativiteitstheorie.

(bericht gewijzigd op 8/3/2014 13:40)
Op 08-03-2014 12:59:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: De materie is interessant, maar het neigt toch sterk naar morosofie.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-03-2014 13:02:30 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Ik hoop dat het boek me wijzer zal maken. Tot nu toe klinkt het aannemelijk, daar het gestoeld is op observaties uit de natuur. Ben ook benieuwd of men jouw theorie ergens praktisch kan op toepassen.
Op 08-03-2014 13:13:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Ik heb een kleine verhandeling over mijn idee van golflengten toegevoegd aan mijn website,maar die provider is effe onder constructie gegaan.Dus moet ik effe wachten om het af te maken.En of ik een morosoof ben???Ik noem me ZOOYOSOOF.Maar het maakt in feite niet veel uit. Men noemt me vanalles.En ook beledigende zowel als lovende namen.Misschien is mijn theorie ooit eens ergens bruikbaar voor.Er zijn zoveel theorien die niks opbrengen.Moet dat? Maar voorlopig houdt ik het er op dat ik iets heb ontdekt wat anderen nooit hebben gezien.
Op 08-03-2014 13:44:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Franver:
Ik heb een kleine verhandeling over mijn idee van golflengten toegevoegd aan mijn website,maar die provider is effe onder constructie gegaan.Dus moet ik effe wachten om het af te maken.En of ik een morosoof ben???Ik noem me ZOOYOSOOF.Maar het maakt in feite niet veel uit. Men noemt me vanalles.En ook beledigende zowel als lovende namen.Misschien is mijn theorie ooit eens ergens bruikbaar voor.Er zijn zoveel theorien die niks opbrengen.Moet dat? Maar voorlopig houdt ik het er op dat ik iets heb ontdekt wat anderen nooit hebben gezien.

Het is ook niet altijd negatief om een morosoof te zijn, immers ook Albert Einstein is ooit zo begonnen.
Waar je voor moet waken is om de helderheid te verliezen.
Bijna alles kan in korte en heldere punten worden samengevat, net als de relativiteitstheorie van Einstein. Zodra je lange en wollige betogen nodig hebt met punten die niets zeggen maar veel raken dan is dat vaak aanwijzing voor gebrek aan inhoud.
Door mijn werk ben ik gewend om bijzaken te schrappen en voor de simpelste versie van inhoud te gaan. Dat is wel eens lastig voor mensen die er graag heel veel zaken bij halen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-03-2014 13:51:52 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Franver:
. . . . En of ik een morosoof ben???Ik noem me ZOOYOSOOF.Maar het maakt in feite niet veel uit. Men noemt me vanalles.En ook beledigende zowel als lovende namen.Misschien is mijn theorie ooit eens ergens bruikbaar voor.Er zijn zoveel theorien die niks opbrengen.Moet dat? Maar voorlopig houdt ik het er op dat ik iets heb ontdekt wat anderen nooit hebben gezien.

Goeie reactie. Jij loopt jouw idee niet te pushen daarom ben je in mijn ogen geen morosoof.

Bedankt voor dit blog.
http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?i=15293#417124


(bericht gewijzigd op 8/3/2014 14:11)
It's all a figment of imagination!
Op 08-03-2014 13:57:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Mijn dom boerenverstand vindt hier geen duidelijke punten in.
Gewoon een wirwar van feitjes en interpretatie.
Lijkt wat op Gentse water Zooy.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 08-03-2014 16:17:51 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
DeSchaduw:
Franver:
Ik heb een kleine verhandeling over mijn idee van golflengten toegevoegd aan mijn website,maar die provider is effe onder constructie gegaan.Dus moet ik effe wachten om het af te maken.En of ik een morosoof ben???Ik noem me ZOOYOSOOF.Maar het maakt in feite niet veel uit. Men noemt me vanalles.En ook beledigende zowel als lovende namen.Misschien is mijn theorie ooit eens ergens bruikbaar voor.Er zijn zoveel theorien die niks opbrengen.Moet dat? Maar voorlopig houdt ik het er op dat ik iets heb ontdekt wat anderen nooit hebben gezien.

Het is ook niet altijd negatief om een morosoof te zijn, immers ook Albert Einstein is ooit zo begonnen.
Waar je voor moet waken is om de helderheid te verliezen.
Bijna alles kan in korte en heldere punten worden samengevat, net als de relativiteitstheorie van Einstein. Zodra je lange en wollige betogen nodig hebt met punten die niets zeggen maar veel raken dan is dat vaak aanwijzing voor gebrek aan inhoud.
Door mijn werk ben ik gewend om bijzaken te schrappen en voor de simpelste versie van inhoud te gaan. Dat is wel eens lastig voor mensen die er graag heel veel zaken bij halen.

En toen dacht ik hieraan:
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 08-03-2014 18:40:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A3aan v.d.B.:
Ik zie het als een kunstenaar die een "gap" heeft gevonden om met zijn werken te vullen!
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 08-03-2014 19:13:11 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
A3aan v.d.B.:

Ik zie het als een kunstenaar die een "gap" heeft gevonden om met zijn werken te vullen!

Je moet niet zoveel nadenken.
Op 08-03-2014 19:28:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
DeSchaduw:
Het is ook niet altijd negatief om een morosoof te zijn, immers ook Albert Einstein is ooit zo begonnen.

Bron?
United as one. Divided by zero.
Op 08-03-2014 19:45:43 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A3aan v.d.B.:
Franver:
A3aan v.d.B.:

Ik zie het als een kunstenaar die een "gap" heeft gevonden om met zijn werken te vullen!

Je moet niet zoveel nadenken.


Denken, denken, Zo Uw website bekijkend, U zult er over nagedacht hebben, denk ik. Uw zooy zal niet zomaar zijn komen aanwaaien, denk ik. U hoeft mijn ogen niet te openen voor Uw "experimental art", van wat ik zie en lees heb ik al genoeg om mij een mening te vormen, denk ik, die mening heb ik eerder verwoord.
(bericht gewijzigd op 8/3/2014 23:0)
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 08-03-2014 20:34:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
3.14po:
DeSchaduw:
Het is ook niet altijd negatief om een morosoof te zijn, immers ook Albert Einstein is ooit zo begonnen.

Bron?

Autodidact die uiteindelijk door de wetenschap werd geaccepteerd....
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-03-2014 21:08:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
DeSchaduw:
3.14po:
DeSchaduw:
Het is ook niet altijd negatief om een morosoof te zijn, immers ook Albert Einstein is ooit zo begonnen.

Bron?

Autodidact die uiteindelijk door de wetenschap werd geaccepteerd....

Sorry hoor, maar Albert was verre van een autodidact.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 09-03-2014 4:55:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: A3aan v.d.b zit er wel dichtbij. In beginsel,vele jaren geleden,dacht ik veel na over dat wat je hier leest en meer.Mijn idee was het om semi-wetenschap te bedrijven door bepaalde voor mij geheimzinnige zaken te ontwarren,maar dan vanaf een heel andere en hopelijk nieuwe invalshoek.Desnoods om met een zelfde resultaat.Daar ik me reeds bezighield met kunst heb ik mijn ideeen en vindingen in beeld gebracht via werken.Door de vele vragen op mijn tentoonstellingen over de achterliggende gedachte bij het werk heb ik een foldertje,en later een boekje geschreven.Mij gaat het er alleen maar om dat ik mijn ei kwijt wil.Hoe dan ook.En als dat ei niet perfect ovaal is zoals verwacht of geeist...jammer dan.Maar ik doe mijn best binnen mijn enorme beperkingen.
Op 09-03-2014 8:17:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
chriske: het oog op je boek doet me denken aan het oog van de illuminaten die van de NWO dat vind ik niet zo geslaagd, je site geeft wel een sobere, nette indruk en nodigt uit om er wat in te lezen dus dat ga ik ook doen, ik kan luisteren naar mensen die anders durven denken en dat kunnen uiten, ik lees bv in de boeken van Drunvalo die ook zijn conclusies neerschrijft over de vormen van materie, het werk van Leedskalnin hoe heeft hij de magnetische krachten gebruikt.. Schauberger met het bestuderen van de vortexen in het water wat hem hielp bij latere constructies, ja allemaal interessante mensen ... spit voort Zooy het is de moeite waard

(bericht gewijzigd op 9/3/2014 8:21)
Change the being by being the change
Op 09-03-2014 8:20:25 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Aan Chriske en allen die er hetzelfde over denken.Het is nooit mijn bedoeling geweest om het oog der Illuminati of de Vrijmetselaars te gebruiken als een semi-religieus symbool.In mijn drang naar respect voor allen wil ik me niet binden aan een religie , politieke of sociale richting.Religie is een hobby en zou het moeten blijven.Het is tevens de oorzaak van 99% van de ellende hier op aarde.Dat ik dit symbool gebruik is omdat ik maar 1 oog schijn te hebben,en heel mijn leven EENOOG en CYCLOPS wordt genoemd.Waarna ik dit symbool 50 jaar geleden tot het mijne heb gemaakt.Ook omdat ik volgens de mensen om me heen dingen zie die een ander ontgaat.Ze beweren ook dat ik een derde oog blijk te hebben,en magische krachten en nog het een en ander.Allemaal quatch natuurlijk,maar ik vindt het wel leuk natuurlijk dat dit bij mijn concept en opzet past.Als er mensen zij die ik er mee kwets vraag ik nederig om vergeving.Dit is echt niet mijn bedoeling.En Chriske...Wat de leesstof betreft heb ik mijn handen vol aan alle boeken die hier nog op me liggen te wachten,en allemaal van doorslaggevend belang moeten zijn.

(bericht gewijzigd op 9/3/2014 8:50)
Op 09-03-2014 8:49:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
chriske: ja volkomen gelijk Zooy, hier liggen ook zo nog genoeg boeken...en ik merk wel bij mezelf dat mijn voorstellingsvermogen wat stijf is bv iets voorstellen in meerdere dimensies daar heb ik last mee, ik ben nu bezig met me de gang van zaken in de kosmos voor te stellen, nl hoe alles rond mekaar draait, als ik me daar in verdiep draaien mijn hersenen al tegen de klok en de zon rond de maan, maar allé ik geef niet op...laat dat oog maar knipperen
Change the being by being the change
Op 09-03-2014 8:56:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
God gaf de mens toch een vrije wil? Wat kom je dan met dat we geprogrammeerd zijn en blindelings doen wat de natuur van ons verlangt? Ziet U de natuur als Schepper ipv schepping?
Graag even een antwoord op deze vraag alvorens ik jouw boek opensla, beste Zooy.
Op 09-03-2014 9:30:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Ik heb niets met religie. En wat ik beweer is geen dogma. Dat is mijn inetrpretatie aan de hand van wat ik observeer. Mijn beweringen hoef je niet blindelings te accepteren.Ik zie gewoon de natuur.Geen schepper noch schepping als dusdanig dat er een soort sturend persoon of godswezen op de achtergrond werkt .Het gebeurd gewoon volgens een bepaalde natuurlijke wetten die in relatie met elkaar werken.
Op 09-03-2014 10:27:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Neem je je eigen theorie wel serieus?
Op 09-03-2014 11:36:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Vraagje; Die tredreadres zijn dat tetraeders?
Ik zie nog niet waar die GAP van 10 graden dan wel zit?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 09-03-2014 14:13:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Loppe:
Neem je je eigen theorie wel serieus?


Natuurlijk neem ik die serieus. Maar een theorie is er tot hij onderuit word gehaald. Maar zo lang dat niet is gebeurd moeten we het er mee doen. Deze theorieën heb ik meestal zelf ontwikkeld al moet ik toegeven dikwijls het vijfde wiel aan de wagen ,of het warme water weer te hebben uitgevonden. Wat niet afdoet aan wat ik heb moeten doorstaan daarvoor.
Op 09-03-2014 15:32:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Veteo:
Vraagje; Die tredreadres zijn dat tetraeders?
Ik zie nog niet waar die GAP van 10 graden dan wel zit?

Sorry voor het foutje.Het zijn tetraëders.Als je vier gelijkzijdige driehoeken aan elkaar maakt heb je een driehoeksvolme.Een driehoeksviervlaksvolume.Ik zal op mijn website http://www.zooychaos.vpweb.nl een foto van een model plaatsen. Kijk uit naar de pagina THE GAP waar je een groene constructie van plexy driehoekjes als model kunt bestuderen..
(bericht gewijzigd op 9/3/2014 17:55)
Op 09-03-2014 16:59:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Alles is illusie.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 10-03-2014 0:32:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Chris de Boden:
Alles is illusie.

Vind dit nogal een ongevoelige insteek.
Op 10-03-2014 11:20:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Loppe:
Chris de Boden:
Alles is illusie.

Vind dit nogal een ongevoelige insteek.

Waar hebben jullie het over? Welke insteek van wie ?
Op 10-03-2014 21:13:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Franver:
Loppe:
Chris de Boden:
Alles is illusie.

Vind dit nogal een ongevoelige insteek.

Waar hebben jullie het over? Welke insteek van wie ?

Niks hoor. Als alles een illusie is dan zouden gevoelens ook een illusie zijn en daaruit zou men kunnen concluderen dat men geen rekening hoeft te houden met andermans gevoelens.
Op 10-03-2014 21:55:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: ik heb het boek nu half uitgelezen. Zoals bij alle semi-wetenschappers zit er wel een kern van waarheid in jouw boek maar wordt er veel rond deze kern geput uit eigen fantasie, daarom kan ik je werk niet serieus nemen, sorry.
Op 13-03-2014 9:36:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Yiha:
Franver:
Loppe:
Chris de Boden:
Alles is illusie.

Vind dit nogal een ongevoelige insteek.

Waar hebben jullie het over? Welke insteek van wie ?

Niks hoor. Als alles een illusie is dan zouden gevoelens ook een illusie zijn en daaruit zou men kunnen concluderen dat men geen rekening hoeft te houden met andermans gevoelens.

ZOOY reageert.Ugaat met Uzelf op de loop en dicht me ((in uw conclusie dat men door het aannemen van alles als een ILLUSIE ook andermans gevoelens mag kwetsen)) woorden toe doe ik niet heb gezegd en ook nooit zal zeggen. Andermans gevoelens zijn me dierbaar en zal ik nooit kwetsen.En ik beweer niet dat alles een illusie is.Deze bewering is (vanChtios de Boden) er om zich op een snelle manier van een ingewikkeld onderwerp af te maken.
Op 15-03-2014 12:14:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Yiha:
ik heb het boek nu half uitgelezen. Zoals bij alle semi-wetenschappers zit er wel een kern van waarheid in jouw boek maar wordt er veel rond deze kern geput uit eigen fantasie, daarom kan ik je werk niet serieus nemen, sorry.

U hecht te grote waarde aan mijn semi-wetenschap. U verwacht daarvan dat het klopt. En dat doet het ook grotendeels. Wat ik deed was via een compleet andere insteek en wars van de gevestigde wetenschappen een onderzoek plegen en dat verslaan. Dit is mijn denkwerk wat ik profileer en ik heb niet beweerd dat ik de gevestigde wetenschappelijke stellingen voor een zoveelste maal herhaal en bevestig. Integendeel. Daar heb je andere boeken voor. En daar gaat het over on mijn boekje. Ik wijs op bepaalde zaken in de natuur die zo voor het oprapen en bekijken, bestuderen zijn. Zover ik weet ben ik de enige die indicatoren van ORDE in de CHAOTISCHE natuurlijke exploten heb gezocht ,gevonden, bestudeerd-geanaliseerd en beschreven. Daar mag de gevestigde wetenschap me eens het tegendeel van bewijzen of me evenaren.
Op 15-03-2014 12:23:51 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Yiha:
ik heb het boek nu half uitgelezen. Zoals bij alle semi-wetenschappers zit er wel een kern van waarheid in jouw boek maar wordt er veel rond deze kern geput uit eigen fantasie, daarom kan ik je werk niet serieus nemen, sorry.

U hecht te grote waarde aan mijn semi-wetenschap. U verwacht daarvan dat het klopt. En dat doet het ook grotendeels. Wat ik deed was via een compleet andere insteek en wars van de gevestigde wetenschappen een onderzoek plegen en dat verslaan. Dit is mijn denkwerk wat ik profileer en ik heb niet beweerd dat ik de gevestigde wetenschappelijke stellingen voor een zoveelste maal herhaal en bevestig. Integendeel. Daar heb je andere boeken voor. En daar gaat het over on mijn boekje. Ik wijs op bepaalde zaken in de natuur die zo voor het oprapen en bekijken, bestuderen zijn. Zover ik weet ben ik de enige die indicatoren van ORDE in de CHAOTISCHE natuurlijke exploten heb gezocht ,gevonden, bestudeerd-geanaliseerd en beschreven. Daar mag de gevestigde wetenschap me eens het tegendeel van bewijzen of me evenaren.
Op 15-03-2014 12:23:52 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Franver:
Yiha:
ik heb het boek nu half uitgelezen. Zoals bij alle semi-wetenschappers zit er wel een kern van waarheid in jouw boek maar wordt er veel rond deze kern geput uit eigen fantasie, daarom kan ik je werk niet serieus nemen, sorry.

U hecht te grote waarde aan mijn semi-wetenschap. U verwacht daarvan dat het klopt. En dat doet het ook grotendeels. Wat ik deed was via een compleet andere insteek en wars van de gevestigde wetenschappen een onderzoek plegen en dat verslaan. Dit is mijn denkwerk wat ik profileer en ik heb niet beweerd dat ik de gevestigde wetenschappelijke stellingen voor een zoveelste maal herhaal en bevestig. Integendeel. Daar heb je andere boeken voor. En daar gaat het over on mijn boekje. Ik wijs op bepaalde zaken in de natuur die zo voor het oprapen en bekijken, bestuderen zijn. Zover ik weet ben ik de enige die indicatoren van ORDE in de CHAOTISCHE natuurlijke exploten heb gezocht ,gevonden, bestudeerd-geanaliseerd en beschreven. Daar mag de gevestigde wetenschap me eens het tegendeel van bewijzen of me evenaren.

Kortom, je bent zeer grenswetenschappelijk bezig

It's all a figment of imagination!
Op 15-03-2014 12:45:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Hehe.
psixty4:
Franver:
Yiha:
ik heb het boek nu half uitgelezen. Zoals bij alle semi-wetenschappers zit er wel een kern van waarheid in jouw boek maar wordt er veel rond deze kern geput uit eigen fantasie, daarom kan ik je werk niet serieus nemen, sorry.

U hecht te grote waarde aan mijn semi-wetenschap. U verwacht daarvan dat het klopt. En dat doet het ook grotendeels. Wat ik deed was via een compleet andere insteek en wars van de gevestigde wetenschappen een onderzoek plegen en dat verslaan. Dit is mijn denkwerk wat ik profileer en ik heb niet beweerd dat ik de gevestigde wetenschappelijke stellingen voor een zoveelste maal herhaal en bevestig. Integendeel. Daar heb je andere boeken voor. En daar gaat het over on mijn boekje. Ik wijs op bepaalde zaken in de natuur die zo voor het oprapen en bekijken, bestuderen zijn. Zover ik weet ben ik de enige die indicatoren van ORDE in de CHAOTISCHE natuurlijke exploten heb gezocht ,gevonden, bestudeerd-geanaliseerd en beschreven. Daar mag de gevestigde wetenschap me eens het tegendeel van bewijzen of me evenaren.

Kortom, je bent zeer grenswetenschappelijk bezig


Op 15-03-2014 12:46:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Franver:
Yiha:
ik heb het boek nu half uitgelezen. Zoals bij alle semi-wetenschappers zit er wel een kern van waarheid in jouw boek maar wordt er veel rond deze kern geput uit eigen fantasie, daarom kan ik je werk niet serieus nemen, sorry.

U hecht te grote waarde aan mijn semi-wetenschap. U verwacht daarvan dat het klopt. En dat doet het ook grotendeels. Wat ik deed was via een compleet andere insteek en wars van de gevestigde wetenschappen een onderzoek plegen en dat verslaan. Dit is mijn denkwerk wat ik profileer en ik heb niet beweerd dat ik de gevestigde wetenschappelijke stellingen voor een zoveelste maal herhaal en bevestig. Integendeel. Daar heb je andere boeken voor. En daar gaat het over on mijn boekje. Ik wijs op bepaalde zaken in de natuur die zo voor het oprapen en bekijken, bestuderen zijn. Zover ik weet ben ik de enige die indicatoren van ORDE in de CHAOTISCHE natuurlijke exploten heb gezocht ,gevonden, bestudeerd-geanaliseerd en beschreven. Daar mag de gevestigde wetenschap me eens het tegendeel van bewijzen of me evenaren.

Bij de Zooyologie moest ik denken aan de werken van Drunvalo Melchizedek en Nassim Haramein. Waren dat inspiratiebronnen?
Is it electrickery?
Op 15-03-2014 12:55:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: [Wat mijn inspiratiebronnen zijn.De originele liggen zo ver terug in mijn tijd dat ik het vergeten ben. Maar het waren er velen. De belangrijkste is echter Spinoza. Voor de CHAOS theorie ,James Glieck,als starter van het zoeken naar de orde in chaos omdat ik,samen met hem, vond dat de gevestigde wetenschap er niks van bakte.
(bericht gewijzigd op 15/3/2014 13:14)
Op 15-03-2014 13:14:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ram:
Franver:
Ik bemeet die met aan de pi gerelateerde gradenbogen

Wat in hemelsnaam zijn: met aan pi gerelateerde gradenbogen? Doordat een gradenboog een cirkelboog is zal hij ALTIJD aan pi gerelateerd zijn. Je had dus gewoon kunnen zeggen:

Ik meet die met gradenbogen.

Wanneer ik zulke taal (taal die er enkel toe dient om wetenschappelijker te klinken) tegen kom knap ik bijna direct al af...

Verder heb ik even gekeken naar je website, je ruimtefiguur die je probeerde te maken en waarvan je zegt dat er tetraëders voor gebruikt zijn: ik zie eigenlijk geen enkele tetraëder. Kun je dit anders een schetsen?
Op 15-03-2014 17:44:10 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Ram:
Franver:
Ik bemeet die met aan de pi gerelateerde gradenbogen

Wat in hemelsnaam zijn: met aan pi gerelateerde gradenbogen? Doordat een gradenboog een cirkelboog is zal hij ALTIJD aan pi gerelateerd zijn. Je had dus gewoon kunnen zeggen:

Ik meet die met gradenbogen.

Wanneer ik zulke taal (taal die er enkel toe dient om wetenschappelijker te klinken) tegen kom knap ik bijna direct al af...

Verder heb ik even gekeken naar je website, je ruimtefiguur die je probeerde te maken en waarvan je zegt dat er tetraëders voor gebruikt zijn: ik zie eigenlijk geen enkele tetraëder. Kun je dit anders een schetsen?

Ram:
Franver:
Ik bemeet die met aan de pi gerelateerde gradenbogen

Wat in hemelsnaam zijn: met aan pi gerelateerde gradenbogen? Doordat een gradenboog een cirkelboog is zal hij ALTIJD aan pi gerelateerd zijn. Je had dus gewoon kunnen zeggen:

Ik meet die met gradenbogen.

Wanneer ik zulke taal (taal die er enkel toe dient om wetenschappelijker te klinken) tegen kom knap ik bijna direct al af...

Verder heb ik even gekeken naar je website, je ruimtefiguur die je probeerde te maken en waarvan je zegt dat er tetraëders voor gebruikt zijn: ik zie eigenlijk geen enkele tetraëder. Kun je dit anders een schetsen?

Beste Ram. Voor jou heb ik een betere beschrijving van de tredreadre bijgevoegd.
En zo schrijf ik het ook. Maar omdat de meeste mensen,en zelfs wetenschappers en studenten niet eens weten wat de Pi is moet ik het af en toe nogal harthoofdig uitleggen. Ik gebruik de Pi die is gebaseerd op de verhoudingen van 7 delen diameter en 22 delen omtrek.Dat geeft 3,142857142857,en 22 delen van 0,142857>>>>Daarmee kan ik veel maten mee voeren zoals in een bol van 7 doormeter,en kubus met ribbes van 7x o,142857>>>= 0,99999999>>> etc.
En ik tracht niet geleerd te klinken maar soms kan het niet anders als je met 1 woord een ganse pagina kan verklaren.Integendeel , ik heb mijn boek geschreven voor de eenvoudige mens.


(bericht gewijzigd op 15/3/2014 19:30)
Op 15-03-2014 19:22:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Wetenschappers en studenten weten niet wat Pi is...? In het eerste jaar middelbare school wordt dat al uitgelegd, hoor. Ervan uitgaan dat je lezers achterlijk zijn is beledigend voor de lezer.
Is it electrickery?
Op 15-03-2014 19:35:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A3aan v.d.B.:
Emie :
Wetenschappers en studenten weten niet wat Pi is...? In het eerste jaar middelbare school wordt dat al uitgelegd, hoor. Ervan uitgaan dat je lezers achterlijk zijn is beledigend voor de lezer.


Pi is toch 3,14, de voornaam van po!
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 15-03-2014 19:38:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
A3aan v.d.B.:
Emie :
Wetenschappers en studenten weten niet wat Pi is...? In het eerste jaar middelbare school wordt dat al uitgelegd, hoor. Ervan uitgaan dat je lezers achterlijk zijn is beledigend voor de lezer.


Pi is toch 3,14, de voornaam van po!

Is it electrickery?
Op 15-03-2014 19:42:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: In de jaren 70- 80,toen ik me met de Pi begon bezig te houden,heb ik aan vele studenten in de Uylenstede,en in koffiehuizen in Amsterdam waar ze hun huiswerk maakten,gevraagd eens uit te zoeken wat Pi is,en hoe het ontstaan is,enzoverder. Sommigen wisten het nummer 3,14, en anderen 3,14159265 wel.Maar wat erachter zat wist niemand. Net als de formule van Maxwell.Sommigen wisten het wel,maar de meesten wisten er helemaal niets meer van omdat ze,na het ooit eens te hebben geleerd op de lagere school, daarna nooit meer hoefden te gebruiken.
Ook wendde ik me tot de wetenschapslijn en dat was helemaal een ramp.(toen)Op de bouw werkende, vroeg ik het aan architecten en ingenieurs. Weing meer resultaat.Dus ben ik zelf maar aan de slag gegaan en heb er toen een heel dossier over bijeen gesprokkeld.Ik ga er niet van uit dat de lezer achterlijk is,maar dat,als hij er geen baat of onmiddellijk nut bij heeft in het dagelijkse leven,het ook niet bij zijn courante kennis hoort. Als hij die kennis echter NU nodig heeft is hij met 3 klikken op het toetsenbord zo geholpen.Dat was vroeger wel eens anders.

(bericht gewijzigd op 16/3/2014 19:1)
Op 15-03-2014 19:51:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ram: Het is natuurlijk een feit dat Pi (en alstublieft, waarom zeg je constant de Pi???? het is gewoon pi) gewoon een constante is.

Wiskundigen zijn reeds jaren bezig om een logica,... in pi te zoeken, maar tot op heden is dit nog niemand gelukt, nu ik jou bezig hoor, heb jij die misschien gevonden? (Als dit zo is: nobelprijs!)

Franver:
Ik gebruik de Pi die is gebaseerd op de verhoudingen van 7 delen diameter en 22 delen omtrek.Dat geeft 3,142857142857,en 22 delen van 0,142857>>>>Daarmee kan ik veel maten mee voeren zoals in een bol van 7 doormeter,en kubus met ribbes van 7x o,142857>>>= 0,99999999>>> etc.

Wat je hiermee tracht te bereiken, behalve een benadering van pi is me ook niet duidelijk. Als ik moet rekenen met Pi gebruik ik dat handige knopje op mijn rekentoestel, die geeft pi zeer gedetailleerd.
Op 17-03-2014 10:03:04 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: RAM;Dat knopje op jouw rekentoestel berekend enkel cirkels, bollen en curves. De mijne gaat veel verder. Ik kan er alle soorten oppervlaktes en volumes mee berekenen. En zo bijzonder is wat ik doe ook weer niet want eenzelfde systeem heb ik ontdekt in de kleitabletten van Ur. Men berekende er ook de Piramides en andere gebouwen mee, en waarschijnlijk ook de henges.(stone en woodhenges) Verder kwam ik het tegen in de scheepsbouw.Er is ook een landgenoot van me, de Vlaming Simon Stevin Bruggeling die er ook mee werkte.
Dat ik spreek over de Pi???? is in daar waar mensen niet weten wat er verder na 3,14...komt, en me daar het antwoord schuldig bleven.
En wat ik ermee tracht te bereiken is dat ik een systeem zocht om een structuur te berekenen die zowel in de micro als macromaterie te vinden is.
Na een paar fysieke maatlatten die niet voldeden ben ik op de pi gestuit omdat die een verhouding geeft welke hetzelfde is in een cirkel vanaf het middelpunt naar de rand toe, en hoe groot die cirkel ook is, steeds hetzelfde blijft.
En wat deze rekenmethode betreft was ik van plan er een stukje over te schrijven voor Grenswetenschappen, of andere bladen.
(bericht gewijzigd op 17/3/2014 14:25)
Op 17-03-2014 14:23:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Franver:
. . . . was ik van plan er een stukje over te schrijven voor Grenswetenschappen, of andere bladen.

Laat Grenswetenschap maar de primeur krijgen van jouw inzichten.
It's all a figment of imagination!
Op 17-03-2014 14:30:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik heb ontdekt dat vuur heet is. Ik ga daar nog een stukje over schrijven voor diverse vakbladen.
edit: let op de knipoog, hoor.
Dat pi een constante is, is al heel lang bekend. Daarover een artikel gaan schrijven alsof je het persoonlijk ontdekt heb lijkt me niet verstandig.
Is it electrickery?
Op 17-03-2014 14:33:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Koudvuur of nat gangreen is, anders dan droog gangreen (necrose), een infectie waarbij gezond weefsel aangetast wordt, vaak uitgaande van een verwonding ...
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 17-03-2014 14:39:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pleiadian: Een stukje pi-historie (ook 22/7 als benadering):

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Pi_through_the_ages.html
Wagners schepnet
Op 17-03-2014 14:41:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Denkt, aleer gij doende zijt, en doende, denkt dan nog. (Guido Gezelle)
Op 17-03-2014 14:44:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Pi (π, van het Griekse perifereia of omtrek) is de constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en de doorsnede. De omtrek van een wiel is 3,14159... keer zijn middellijn (van rand over middelpunt tot rand). Dat getal hebben we (o.a.) nodig om de oppervlakte van een schijf te berekenen.
Archimedes bedacht een geniale oplossing om de oppervlakte van een cirkel te berekenen. Teken een vierkant er in, en eentje er om heen. Het verschil tussen beide oppervlakten benadert dat van de schijf. Als je i.p.v. een vierkant een 5-hoek, 6-, 9-hoek… neemt wordt de berekening steeds nauwkeuriger. Hij ging tot een 96-hoek. Korte tijd later...
http://t-over-leven.dansfans.be/index.php/formules
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 17-03-2014 14:50:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Geachte vrienden. Bedankt voor al uw goede bedoelingen door me info over de Pi te geven.Waar waren jullie in 1975 en daaromtrent toen ik er naar zocht.Op allerlei manieren en uit vele bronnen heb ik toen een verzameling aangelegd van wat ik er over te weten kwam.Want een ding was zeker.En dat was dat ik vanaf een middelpunt naar buiten toe eenzelfde figuur in vele ordes van groottes wou berekenen met een standaard maatvoering.Pi gaf me dat.En vraag me niet hoe ik verder ben gekomen en de Pi heb leren kennen van 22/7.Dat ik daarbij het vijfde wiel aan de wagen,of het warme water weer opnieuw heb ontdekt doet niet ter zake.Wat ik je kan verzekeren is dat ik zelf heb zitten rekenen,maanden en jaren aan een stuk,om tot die sluitende slotsom te komen.Met mijn eigen hersenen.Ik zou er trots op moeten zijn op wat ik heb gedaan toen, maar jullie geven me een neerbuigend vernederd gevoel. Maar Pi was niet het enige waar ik me mee bezig hield.In die vele jaren daarna heb ik veel ontdekt dat me verbaasde en waar ik mijn boekje en artikelen heb over geschreven.Wat jullie me nu trots vertellen weet in ondertussen nu ook wel.Maar toen niet.Ik heb enkel lagere school gehad en mijn studieboeken kwamen van de voddenmarkt.Geld voor meer heb ik nooit gehad want wat dat betreft was het roeien met de spanen die ik had toen.U zou dat allemaal kunnen weten als je mijn antwoorden op de reacties van dit artikel had gelezen,want ik heb het meeste herhaaldelijk verteld.Daarom schrijf ik in Grenswetenschappen omdat wat ik heb gedaan daar ook thuishoort.En wat betreft het claimen voor mezelf van de Pi 22/7.Door mijn eigen denken ben ik er op gekomen.Maar later vernam ik dat het reeds bestond,en dat geef ik ook aan in mijn vorige reactie aan Ram,en op nog meer plaatsen.Ere wie ere toekomt en dat is niet aan mij.
Op 17-03-2014 18:09:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
hugo:
Koudvuur of nat gangreen is, anders dan droog gangreen (necrose), een infectie waarbij gezond weefsel aangetast wordt, vaak uitgaande van een verwonding ...

Heer Hugo.Wat heeft dit te maken met mijn artikel en of de reacties er op.?
Op 17-03-2014 18:11:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Zie reactie er net boven.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 17-03-2014 18:19:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ook zonde van je tijd dan eigenlijk. Pi is een van de eerste dingen die je leert bij wiskunde... Niet alleen dat het 3,14etc. is maar juist waar het vandaan komt.
Edit: nou, bij nader inzien... niks is zonde van je tijd, elk inzicht is waardevol.
Is it electrickery?
Op 17-03-2014 18:23:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Zoals ik zei.Met alleen maar lagere school heb ik de taak aangepakt,en toen ik de Pi tegenkwam wist ik niet wat het was,en allen om me heen ook niet.Ondanks dat ik en zij dit op school hadden geleerd.Gewoon vergeten,maar snel weer opgepakt in een oud schoolboekje van het Waterlooplein.Maar ik wou weten hoe ze er toe kwamen,en die kennis was niet zo maar voorhande.Alleman gebruikte de Pi,en ik ook,maar net zoals een stuk gereedschap zonder er vanaf te weten hoe zich dat zo ontwikkeld had.Maar op school heb ik het nooit mee gekregen,en als ik het nu vraag aan al die studenten die ik dagelijks in Amsterdam tegenkom blijven de meeste me het antwoord schuldig.
Op 17-03-2014 18:31:21 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Franver:
Zoals ik zei.Met alleen maar lagere school heb ik de taak aangepakt,en toen ik de Pi tegenkwam wist ik niet wat het was,en allen om me heen ook niet.Ondanks dat ik en zij dit op school hadden geleerd.Gewoon vergeten,maar snel weer opgepakt in een oud schoolboekje van het Waterlooplein.Maar ik wou weten hoe ze er toe kwamen,en die kennis was niet zo maar voorhande.Alleman gebruikte de Pi,en ik ook,maar net zoals een stuk gereedschap zonder er vanaf te weten hoe zich dat zo ontwikkeld had.Maar op school heb ik het nooit mee gekregen,en als ik het nu vraag aan al die studenten die ik dagelijks in Amsterdam tegenkom blijven de meeste me het antwoord schuldig.

Toch heb ik het idee dat je op een andere wijze met kennis bezig bent als anderen. In plaats van eerste te vergaren wat er bestaat probeer je zelf zaken te berekenen en te bedenken.
Aan de ene kant bewonderenswaardig, want op die wijze kan je tot andere en misschien nieuwe inzichten komen.
Aan de andere kant loop je het risico dat je heel veel tijd verspilt aan vergaren kennis die in een bibliotheek aanwezig was, en tegenwoordig op internet staat. Tijd die je misschien verder had kunnen brengen in jouw theorie.

Wat mij verder opvalt is dat je niet de waarde voor Pi gebruikt die wetenschappelijk is, maar een waarde die je benadert met de 22/7 methode. Zeker als je van micro naar macro gaat zal dit enorme verschillen opleveren in berekeningen, en daarmee zal de wetenschap ze als onvoldoende beschouwen.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 17-03-2014 19:29:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver:
Aan de schaduw: Zoals eerder vermeld heb in dit artikel en in mijn boek ZOOYOLOGIE met mijn beperkte kennis aangevangen om zaken te onderzoeken die meestal reeds bekend waren.Maar ik deedt het volledig vrij van alle gangbare actuele kennis van die tijd daar over.Ik leerdde het THE HARD WAY met vallen en opstaan.Schade en schande.Wat men zou kunnen noemen een verse insteek,andere invalshoek,en tabula Raza.En ik ben gekomen tot nieuwe inzichten en ontdekkingen.Ik was niet tevreden met de Mandelbrothpaternen die men in de CHAOS THEORIE propageerde.Ik was geestelijk en intelectueel nogal maagdelijk en naïef op dat punt.Zo zocht ik indicatoren van orde in de CHAOS der natuur,en heb die gevonden.
Waar ik een grote mond over heb is dat ze voor alleman te zien zijn maar niet zijn opgevallen. Velen zaten er dicht tegenaan ,maar ik heb ze gevonden , gebruikt , en bemeten met die maatlat welke ik baseerde op de Pi 22/7.Want een andere maatlat had ik niet.Toen had ik geen geld voor de bibliotheek,en internet bestond niet.En zelfs nu prefereer ik mijn eigen denkprocessen boven voorgekookte kennisbrei uit die media. Ik geniet van denken en ontdekken van geheimen der natuur.Een en ander heb ik beschreven in mijn boekje ZOOYOLOGIE.
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=37263
Op 17-03-2014 19:47:46 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Het probleem is dat als ik een meter van 90 centimeter gebruik ik kan stellen dat ik 2 meter en 6 centimeter lang ben.
Voor iemand die een meter van 100 centimeter gebruikt ben ik een stuk korter. Zo lang je het consequent toepast is er geen probleem. Maar zodra je met een meter van 90 centimeter een aanname doet die gebaseerd is op een meter van 100 centimeter heb je een probleem.
Dan valt de hele theorie als een kaartenhuis in elkaar.
Het is ook de reden dat het niemand is opgevallen, want niemand die een meter van 100 centimeter gebruikt zal het opvallen dat ik meer als 2 meter lang ben.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 17-03-2014 20:02:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Hulde Franver.
Het gaat niet om het doel maar om de reis.
Als je ergens wilt komen neem je het vliegtuig, en zie je onderweg niks.
Maar ga je lopen dan ontdek en ontmoet je van alles.

Ik bedoel maar; Velen hebben nog nooit zelf nagedacht, alles komt uit de boeken. Die kennen niet de geweldige ervaring van het ontdekken van wielen en zwart garen en buskruit. En 22/7 natuurlijk.

Serieus, zelf iets creëren en ontdekken, het mooiste wat er is!
You don't know what you've got until it's gone...
Op 17-03-2014 20:06:08 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Hehe.Dank U Veteo.
DeSchaduw:
Het probleem is dat als ik een meter van 90 centimeter gebruik ik kan stellen dat ik 2 meter en 6 centimeter lang ben.
Voor iemand die een meter van 100 centimeter gebruikt ben ik een stuk korter. Zo lang je het consequent toepast is er geen probleem. Maar zodra je met een meter van 90 centimeter een aanname doet die gebaseerd is op een meter van 100 centimeter heb je een probleem.
Dan valt de hele theorie als een kaartenhuis in elkaar.
Het is ook de reden dat het niemand is opgevallen, want niemand die een meter van 100 centimeter gebruikt zal het opvallen dat ik meer als 2 meter lang ben.

U bent een schaduw,en wat betreft je lengte....die varieerd naargelang de tijd en het licht dat je doet ontstaan.

Veteo:
Hulde Franver.
Het gaat niet om het doel maar om de reis.
Als je ergens wilt komen neem je het vliegtuig, en zie je onderweg niks.
Maar ga je lopen dan ontdek en ontmoet je van alles.

Ik bedoel maar; Velen hebben nog nooit zelf nagedacht, alles komt uit de boeken. Die kennen niet de geweldige ervaring van het ontdekken van wielen en zwart garen en buskruit. En 22/7 natuurlijk.

Serieus, zelf iets creëren en ontdekken, het mooiste wat er is!

Wees daar maar zeker van.Ik geniet nog elke dag van wat ik doe,want het houdt nooit op,dat denken.

Op 17-03-2014 20:53:14 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ram: Als het zo zit, zijn er nog wel enkele leuke constanten op te herrekenen:
e (constante van Napier)
constante van euler

En sla er de moderne encyclopedia maar eens op na, er zijn er nog een hele reeks te (her)ontdekken.

Maar voor mij houd je theorie geen steek, sorry, hopelijk toch nog veel succes ermee!
Op 19-03-2014 21:43:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Een theorie is dat tot ze onderuit wordt gehaald en vervangen door een betere of andere.Het staat je vrij om aan de poten van mijn stoel te zagen als je dat wil,maar je stelling dat mijn theorie geen steek houdt is nogal abrubt genomen.Wat betreft andere constantes...Die zijn me op de lange tijd dat ik hier mee bezig ben wel al eens de revue gepasserd.Maar..Aan deze heb ik mijn handen al vol,al schijnt het je nog steeds niet te dagen dat deze constante niet het enige en belangrijkste is waar ik mee bezig ben.Voor mij is het gewoon een makkelijke manier om iets een maat te geven en berekenbaar te maken.Wat THE GAP betreft...is dat maar 1 van de vele theorïeen die ik heb ontwikkeld.
Op 19-03-2014 22:38:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Franver: Een theorie is dat tot ze onderuit wordt gehaald en vervangen door een betere of andere.Het staat je vrij om aan de poten van mijn stoel te zagen als je dat wil,maar je stelling dat mijn theorie geen steek houdt is nogal abrubt genomen.Wat betreft andere constantes...Die zijn me op de lange tijd dat ik hier mee bezig ben wel al eens de revue gepasserd.Maar..Aan deze heb ik mijn handen al vol,al schijnt het je nog steeds niet te dagen dat deze constante niet het enige en belangrijkste is waar ik mee bezig ben.Voor mij is het gewoon een makkelijke manier om iets een maat te geven en berekenbaar te maken.Wat THE GAP betreft...is dat maar 1 van de vele theorïeen die ik heb ontwikkeld.
Op 19-03-2014 22:38:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden