De Heilige Graal is gevonden!
Deze mededeling was laatst weer eens te lezen.
Alweer?
Opnieuw?
Als er één voorwerp is wat enkele lieden tot de verbeelding spreekt dan is het wel die Graal.
Laat ik dan eerst maar eens beginnen met proberen te verklaren wat die Graal nu precies is.
Het zou de beker zijn die Jezus tijdens het Laatste Avondmaal had gebruikt, waar wijn in was geschonken waarvan Hij had gezegd dat het Zijn Bloed voor moest stellen.
Jozef van Arimathea zou later bij de kruisiging die zelfde beker bij zich hebben gehad en daar het Bloed van Jezus mee hebben opgevangen nadat de speer van de Romeinse soldaat Longinus even in de zijde van Jezus had geprikt om te kijken of deze nog leefde.
Laat vooral duidelijk zijn dat vooral dit deel een legende is, niets daarvan is letterlijk terug te vinden in de evangeliën.
Het is eerder een verhaal dat volledig is geschoeid op Keltische leest. Want de Kelten, oftewel de Gallo-Romeinse bevolking van Frankrijk in Jezus' tijd, hadden in hun mythologieën altijd een 'Beker des Overvloeds' gehad, en nadat zij gekerstend waren leek het hen zo logisch dat die Beker de beker moest zijn geweest die Jezus had gebruikt tijdens dat Laatste Avondmaal.
En had Jezus dan enkel nog maar over de symbolische betekenis van de wijn in die beker gesproken – naast het Brood dat Zijn Lichaam moest symboliseren – om het nog meer waarde te geven lieten ze in het verhaal die beker ook nog eens het echte Bloed van Jezus opvangen tijdens de kruisiging.
Het schijnt overigens dat het vreemde woord 'Graal' inderdaad etymologisch verwant zou zijn aan een zeker oud Frans woord voor 'beker', al lopen de meningen daar wel over uiteen.  

In de Arthur-legende – U weet wel, het verhaal over die laatste legendarische Gallo-Romeinse koning (want de Britten waren in feite ook Galliërs-Kelten) in Brittannië toen de Romeinse troepen zich reeds terug hadden moeten trekken om andere grenzen van hun rijk te verdedigen tegen binnenvallende Germaanse horden – werd verhaald over de zoektocht van zijn ridders naar dit mystieke symbool.
Niet verwonderlijk dus, omdat de Graal  een specifiek Keltische legende is en de geromaniseerde Kelten die Beker met enthousiasme hadden geadopteerd.
                                -----------------------------
Samen met de lans van de soldaat Longinus – die ook ergens zou liggen – was de Graal een van de belangrijkste symbolen van het Christendom geworden, die men op standaard Keltische wijze allerlei wonderen toe kon schrijven. In Steven Spielbergs 'Indiana Jones and the last Crusade' kon men zien dat wie uit de Graal dronk zelfs onsterfelijk zou worden.
Adolf Hitler zou in de Tweede Wereldoorlog overigens echt op zoek zijn geweest naar de Graal en de Speer omdat hij er wonderen van verwachtte. (De speer zou hij nog hebben gevonden ook, maar het door hem verwachte wonder bleef gelukkig uit, of was niet wat hij had verwacht.)
                                         -----------------------
Maar om dan eerst terug te komen op die uitspraak dat de Graal nu zou zijn gevonden; twee Spanjaarden menen uit Arabische documenten te hebben mogen herleiden waar die Graal – oftewel de eerder genoemde beker - uiteindelijk zou zijn beland. Arabieren zouden de beker bij de verovering van Jeruzalem hebben gestolen, waarna deze uiteindelijk in Egypte weer zou zijn geschonken aan daar aanwezige Christenen.
Hierna zou de beker tijdens een hongersnood worden geschonken aan de hen een helpende hand toestekende Spaanse koning. En zo zou de Graal uiteindelijk in een museum van de basiliek van Leòn belanden.
Is het DE Graal?  Uit wat men hierboven heeft kunnen lezen is die kans maar heel erg klein.
Zoals in de film van Indiana Jones al goed werd weergegeven, moet de Graal een gewone eenvoudige drinkbeker zijn geweest, niets meer en niets minder. Jezus mag dan een Voornaam Persoon zijn geweest, en niet de eenvoudige Timmerman wat Hij dankzij een onjuiste vertaling van het woord 'Naggar' zou worden, maar Zijn Boodschap ging wel om eenvoud en niet om materiële waarde en rijkdom. Dus de Graal was beslist geen gouden beker, ingezet met robijnen en smaragden.
Jezus werd weliswaar aanbeden door zijn volgelingen, men deed nog niet echt aan het verzamelen van relikwieën, Jezus had daar beslist ook bezwaar tegen gehad als Hij dit had opgemerkt.
De beker die gebruikt is tijdens het Laatste Avondmaal is volgens mij dan ook niet bewaard.
En het verhaal dat Jozef van Arimathea die zou hebben gebruikt om het Bloed van Jezus mee op te vangen is volgens mij louter een verdichtsel wat door een creatieve Galliër aan het Verhaal is toegevoegd.
               ----------------------------
Maar dan was er ook nog een ander verhaal over de Heilige Graal. Dit zou zijn opwachting maken bij het verschijnen van de bestseller 'Het Heilige Bloed en de Heilige Graal' van Baigent/Leigh/Lincoln.
Volgens deze schrijvers zou het woord Heilige Graal een vertaling zijn van San Greal wat als men deze woorden samenvoegt – Sangreal – ineens een heel andere vertaling mogelijk maakt. Namelijk 'Sang Real', oftwel 'Koninklijk Bloed'.
In verband met het hele Jezusverhaal, dat Hij de Koning der Joden zou zijn, krijgt die benaming dan ineens een geheel andere betekenis. Volgens de schrijvers zou het symbool staan voor de koninklijke stamboom van het huis waaruit Jezus stamde. En voor Zijn nazaten! Want volgens de schrijvers – en elders op Grenswetenschap heeft men al kunnen lezen dat ik dezelfde mening daarover heb als de genoemde schrijvers – zou Jezus wel degelijk een nageslacht hebben gehad.
Het 'Vat' waarin dat 'Koninklijke Bloed' was opgeslagen kan dan enkel maar de baarmoeder van Maria Magdalena zijn geweest.
Dat is dan wel een heel andere Graal dan de beker van het Laatste Avondmaal. Eentje die nooit meer gevonden zal worden, want mochten er nog nakomelingen van Jezus en Maria op deze Aarde rond hobbelen, dan zijn deze zich daar beslist niet van bewust en is dat evenmin meer te achterhalen.
                                    -------------
Maar men denkt dan eigenlijk ook weer veel te materialistisch, want waar Jezus voor stond dat is niet erfelijk via de genen. Dat is enkel maar geestelijk overdraagbaar. En daarvoor hoeft men niet in de stamboom van Jezus Christus te zitten.
Mark TT: Lees het boek het Geheim van Zionsburg eens. Een woning in Vught welke een (geheime) sleutelrol heeft vervuld de afgelopen eeuwen. Liggend op een belangrijk knooppunt van handelsroutes (Hanzen), van origine een bolwerk van de Duitse Orde, gesteund door Gildes, Broeders. Tempeliers, Bilderbergers, alles komt voorbij, met als mogelijke drijfveer; het verborgen houden van een schat uit de oudheid.

Zionsburg, een aantal jaren terug afgebrand agv brandstichting, had ondergrondse verbindingen met een naastgelegen kerk. Die doorgangen zijn inmiddels dichtgemetseld, maar men vermoed dat er in Vught nog steeds iets begraven ligt, omgeven door geheimzinnigheid, aanbidding en cult. Onder de Taalstraat gelegen, of onder de A2 in een kluis. Wat van onschatbare historische waarde zou zijn, omdat menig veroveraar (Germanen/Franken/Pruissen/Teutonen/Kelten/Batavieren, en niet te vergeten; Het Duitse Rijk) steeds packten sloten met de plaatselijke elite welke zich hier ophield.

En nog steeds!, want iets verder op staat op de Helvoirtseweg een bolwerk van wat later bleek de grootse bouwfraude zaak die nederland ooit gekend heeft, omgeven door lokale rijken, die overal mee weg lijken te komen met hun tentakels diepgeworteld in iets historische, wat zo moet blijven.

Roger Lips loopt nog vrij rond, terwijl ie door justitie al jaren gezocht word voor miljoenen fraude. Fentener van Vlissingen (Oranje adept), Jan van Vlijmen, de familie Margraaff, de van Ruijckevorsels, van Lanschot etc etc. markante namen van vastgoed bonzen en bankiers, die puissant rijk zijn geworden met steun van alles en iedereen. Alsof het een doel diende. En nog steeds een doel dient. Misleiding in het kwadraat. Op alle vlakken, zelfs intimidatie schuwt men niet hierbij. Van hogerhand goedgekeurd lijkt het. Een hoger doel diendend; Bilderbergers, macht, goed voor elkaar zorgen, de rest misleiden, want die begrijpen het hogergelegen doel niet.

De graal zou hiermee verband houden. Intussen eet men er goed van. Toch kleeft er bloed aan die graal; men ontkomt namelijk niet aan karma. Dat beseft men helaas (nog) niet.

Het Nederlands koninsghuis en het britste ontlenen hun oorsprong aan Pruissen/Duitsland en dient ook nog steeds duitse invloeden. Waarom denk je dat Merkel zo goed ligt bij Rutte? Dat kent zijn oorsprong eeuwen terug. Met een sleutelrol voor prins Bernard die erg goed schakelde met de elite uit Vught (o.a. Fentener van Vlissingen). Inmiddels is die elite deels uitgeweken naar Belgie (Brasschaat) en terug naar Duitsland. Je moest eens weten welk spel men hier speelt...Niet alleen nu, maar al eeuwen!

Vergeet de zaak Demmink, dit is van een geheel andere orde. Global scam lijkt het wel.
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 9:52)
Op 04-04-2014 8:34:07 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: http://www.bol.com/nl/p/het-geheim-van-zionsburg/1001004005445653/

Leest en huivert...
http://www.bol.com/nl/p/vastgoedfraude/1001004006851202/

Waarom het mij aanspreekt? Ik stond er met mijn neus letterlijk boven op en heb e.a.a. van zeer dichtbij meegemaakt. Nu beginnen de stukjes in elkaar te vallen. Walging is het woord wat in me opkomt. Omdat ik nu begrijp waarom ze doen zoals ze doen en dat het lot van anderen hen totaal niet interesseert. Eigenbelang voorop. Elk middel is gerechtvaardigd lijkt het. Steun krijgen ze van iedereen die te koop is. De politiek, de ambtenarij, het zit inmiddels allemaal in het complot. Ik zie het nu pas, omdat ik nu besef wat de drijfveer is. Toen ik 20 was zag ik dat ook niet en wilde ik meedoen met ze. Achteraf ben ik blij dat me niet heb laten verleiden om dat ook daadwerkelijk te doen. Nu walg ik hier van. Gelukkig komen er meer klokkenluiders die berouw hebben. Maar het word ze niet makkelijk gemaakt als je beseft dat men niet WIL dat de bovenste steen boven komt. Logisch als je beseft hoe ver dit reikt....
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 9:4)
Op 04-04-2014 8:34:24 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: Duidelijk is in elk geval dat van de legende veel meer is gemaakt dan waarschijnlijk echt het verhaal is. Intrigerend, zeker, zo kan een verhaal eeuwenlang verteld worden. Zelf sluit ik mij ook aan bij het verhaal dat de graal de nazaten van Jezus en zijn Maria zijn geweest. Dit gegeven zat echter in de weg om vanuit de geestelijke macht het verhaal te maken zodat het ideaal uitkwam om volgelingen te vinden voor hun kerkelijke praktijk.

Wat Mark zegt trek ik zelf in twijfel. Ik geloof niet dat in Vught zoiets als een heilige graal ligt. Meer zoiets als oude geschriften welke een basis vormen voor een clubje elite dat haar rijkdom op deze manier heeft verworven en in bescherming neemt. Zelfs dat klinkt mij als een urban legend, maar goed we weten wel meer niet. Mensen zijn tot de gekste dingen in staat, dus kan Vught ook nog wel een interessante geschiedenis hebben die weinig mensen weten.
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 04-04-2014 8:55:16 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Vught lag van oudsher op een handelsroute (Hanze), en hier wist men flink tol te heffen. Het oude Tolhuis staat er nog. Het afromen van geld heeft hier nieuwe definitie gekregen.

Het genoot bescherming van de (protestanste) kerk en Kasteel maurick was thuishaven van een elite die men wilde beschermen. Steeds bij vijandige overnamen door andere landen bleef Maurick en haar inwoners ongemoeid. Dat alleen al is bizar.

Wanneer je de lijnen gaat trekken, dan is het landgoed van de Fenteners langs het tolhuis, en komt uit bij de Lambertuskerk in Vught. Zionsburg ligt op dezelfde lijn. En eindigt langs de Taalstraat (o.a. van Ruijckevorsels) in Den Bosch. In de tweede wereldoorlog had de SS zijn intrek gedaan in Zionsburg, ook weer als knooppunt. Niet ver hiervandaan had men een concentratiekamp opgetuigd, ook symbolisch. Menig collaborateurs in Vught (ik kan ze je zo noemen) zijn later machtige zakenlui geworden.....

Symboliek had in die tijd veel betekenis, vandaag de dag zien we wat de gevolgen van deze symboliek zijn.

De rol van de Zwanenbroeders hierin is een opvallende. Men vereert steeds wat, maar men zegt niet wat het is.....je kan dan ook alleen maar speculeren. Het feit ligt er dat de macht en bezit van de oude families niet minder is geworden, sterker nog, ze harken miljarden binnen. Het meeste is gestolen door fraude in de vastgoed. En men is ermee weg gekomen. Dat zegt me genoeg; legale roof van de burger, anno 2014. Een traditie die men voortzet. Verdeel en heers gaat hier goed op.
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 9:34)
Op 04-04-2014 9:15:28 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Zoveel te minder feiten er worden aangebracht, zoveel te groter zijn de verhalen.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 04-04-2014 9:50:59 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: De feiten liegen er juist niet om Hugo. Maar hoe groter de zwendel, des te makkelijker is het om een draai hieraan te geven.

Wanneer jij iets steelt ga je betalen of zitten. Wanneer zij wat stelen (vaak in de orde van enkele miljoenen meer of groter), dan verdwijnt bewijs op miraculeuze wijze en ontspringt men de dans steeds. De leugen regeert. Ik verzin het niet, het is onderzocht, beschreven en toch gaat het door. Best vreemd toch? Of niet, want als alles lekker doorrolt, is er niets aan de hand en de boel moet vooral door blijven rollen.

Men dekt elkaar, wat al begint in de studententijd. Zorg goed voor elkaar, buit de rest uit. Dat is een slogan !

Een opmerking zoals jij hem maakt bagatelliseert alles in een enkele zin. Draai jij je ook weg voor dit soort misstanden omdat het een verhaal kan zijn? Het is meer dan een verhaal. Het is moedwillige opzet, met een zeker doel. Wanneer je dat niet wilt zien, prima. Wegkijken is mogelijk nog vele malen erger dan. Iets afdoen als "complot" is ook te makkelijk. Waar rook is, is vuur Hugo. Of je dat nu leuk vind of niet.

Ga anders eens de boeken lezen, dan kan je je verbazen over de gore arrogantie van sommige machtige zakenlui, die NIETS, maar dan ook NIETS schromen om hun doelen te bereiken. Een limiet zit hier niet aan. Het is ze nooit genoeg. Nooit!

Trek die lijn door en je komt uit bij de EU, trek nog verder door en je zit bij het beleid van de US and A, Rothshields en Bilderbergers. Macht, geld, corruptie, zaken naar de hand zetten. Global scam op regionaal niveau uitgevoerd. En Rutte zag dat het goed was.

En voor hen die niet willen lezen, ik geef de samenvatting wel. Kan je zelf nog eens rustig nalezen.

Een Wilders gevoel bekruipt me, want ik ben slechts een boodschapper. Don't shoot the boodschapper...
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 10:11)
Op 04-04-2014 9:55:46 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn:
Mark TT:
De feiten liegen er juist niet om Hugo. Maar hoe groter de zwendel, des te makkelijker is het om een draai aan te geven.

Wanneer jij iets steelt ga je betalen of zitten. Wanneer zij wat stelen (vaak in de orde van enkele miljoenen meer of groter), dan verdwijnt bewijs op miraculeuze wijze en ontspringt men de dans steeds. De leugen regeert. Ik verzin het niet, het is onderzocht, beschreven en toch gaat het door. Best vreemd toch? Of niet, want als alles lekker doorrolt, is er niets aan de hand en de boel moet vooral door blijven rollen.

Men dekt elkaar, wat al begint in de studententijd. Zorg goed voor elkaar, buit de rest uit. Dat is een slogan !


Zoals George Bush en John Kerry antwoorden na een vraag over wie van hen beiden de presidentsverkiezingen moest winnen, zoveel jaren geleden.
Het interview ging eigenlijk over hun beider lidmaatschap bij Skull & Bones in hun studententijd (en zo goed als alle andere presidentskandidaten).
Hun antwoord : Maakt niet uit, als het maar één van ons beiden is!"
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 10:7)
Op 04-04-2014 10:07:33 | Kudos: 4 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Of de politiek, die blijft draaien en liegen over...ja wat eigenlijk niet? Als er groot geld gemoeid is ergens mee, zijn er ineens andere belangen in het spel en verdwijnt geld ineens........

Zo ook vandaag weer....http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/ivo_o_met_de_o_van_opstappen.html

Een graal staat hier gewoon symbool voor "vriendendienst". In dat opzicht is ie allesbehalve holy, de graal is een zienswijze op het leven. Het leven van de machthebbers en welgestelden welteverstaan. Je kan maar wat vereren. Zeker als daar nog een lekkere seksorgie in de verering aan vast zit, hoor je helemaal niemand meer hierover.

Of niet Demmink?
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 10:26)
Op 04-04-2014 10:21:10 | Kudos: 6 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Mark TT:
Lees het boek het Geheim van Zionsburg eens. Een woning in Vught welke een (geheime) sleutelrol heeft vervuld de afgelopen eeuwen. Liggend op een belangrijk knooppunt van handelsroutes (Hanzen), van origine een bolwerk van de Duitse Orde, gesteund door Gildes, Broeders. Tempeliers, Bilderbergers, alles komt voorbij, met als mogelijke drijfveer; het verborgen houden van een schat uit de oudheid.

Wat een onzin weer Mark, een geheime schat van de tempeliers die begraven ligt onder de A2, en een regering die een geheim kan bewaren?
Coalities tussen Merkel en Rutte omdat er ergens een geheime schat begraven is?
Sorry hoor, maar dat is toch klinklare onzin.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-04-2014 10:24:10 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Curry,lees nu eens ......het is niet mijn mening, maar die van de schrijvers van de boeken. Ik lees het en trek zo mijn eigen conclusies.

Het is jouw goed recht om hetzelfde te doen.
Op 04-04-2014 10:29:31 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Ik twijfel niet aan dat soort spelletjes, Mark.
Maar veel verhalen eromheen maken ze vaak tot fictie.
Ik denk dat het beter is pure feiten te presenteren.

Niet dat dan meteen iedereen gaat steigeren?
Dat is vb. bij het Libor schandaal ook niet gebeurd.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 04-04-2014 12:23:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Mark TT:
Curry,lees nu eens ......het is niet mijn mening, maar die van de schrijvers van de boeken. Ik lees het en trek zo mijn eigen conclusies.

Het is jouw goed recht om hetzelfde te doen.

Ik ken die boeken niet, maar als ik ze zou opzoeken in de bibliotheek, welk genre zouden ze dan staan? (fictie?)
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-04-2014 12:25:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Yup, naast de Suske en Wiske !
Op 04-04-2014 12:46:54 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Mark TT:
Yup, naast de Suske en Wiske !

Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-04-2014 13:39:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: @Mark TT:
Dat boek heb ik een paar maanden geleden na een tip van jou aangeschaft en het heeft mijn ogen een stuk verder geopend.

Wat mij opvalt is dat er aan de dagelijkse elite spelletjes sinds de oprichting van de Duitse Ridder Orde tot aan de dag van vandaag NIKS is veranderd.
Eeuwen achterelkaar hoor je constant dezelfde liedjes, telkens in een andere uitvoering. Nog steeds wordt die oude Teutoonse agenda nagestreefd.

De inzet voor de 21ste eeuw is idd zoals het boek al suggereert de complete wereldmacht. Je hoeft je ogen maar goed te openen om een bevestiging te krijgen.

De plannen voor een Nieuwe Wereldorde zijn dus al erg oud, het is dan ook niet verwonderlijk dat in de openbaring van Johannus er al genoeg aanwijzingen te vinden zijn die op onze huidige tijd duiden en dat we daadwerkelijk in een in scene gezette eindtijd zijn beland waarbij uiteindelijk het grootste deel van de mensheid hun laatste adem zullen uitblazen.
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 15:23)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 04-04-2014 15:22:31 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gnaues: Omg... Daar gaan we weer... Nwo... Elite... Jajaja, het is allemaal een groot complot en uiteindelijk de schuld van de joden. Weet je waar het echte tuig zit? Bij 'the elders'! Maar blijf maar lekker geloven in fabeltjes.
Op 04-04-2014 15:50:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Gnaues:
Omg... Daar gaan we weer... Nwo... Elite... Jajaja, het is allemaal een groot complot en uiteindelijk de schuld van de joden. Weet je waar het echte tuig zit? Bij 'the elders'! Maar blijf maar lekker geloven in fabeltjes.

Peter Gabriel is een reptiliaan.
Net als Obama en Beatrix !
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-04-2014 16:00:40 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio: De Heilige Graal... Die was toch al terecht?!? Die was toch gevonden door die twee meisjes?!?

Two girls one cup? Toch???


(bericht gewijzigd op 4/4/2014 16:55)
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 04-04-2014 16:43:32 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gio:
Gio:
De Heilige Graal... Die was toch al terecht?!? Die was toch gevonden door die twee meisjes?!?

Two girls one cup? Toch???De Heilige Graal van het internet: The Ultimate Freedom of Expression!
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 17:1)
De oude Atheense filosofen zeiden het al: niet 'goden' maar natuurwetten geven de wereld vorm!
Op 04-04-2014 16:51:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
Gio:
De Heilige Graal... Die was toch al terecht?!? Die was toch gevonden door die twee meisjes?!?

Two girls one cup? Toch???


What's been seen, can never be unseen.

Nooit aan beginnen, 2 girls, one cup.

Vught: het zal allemaal wel, ik word pas wakker als de stadsarcheoloog (of die van naastgelegen Den Bosch) iets hierover zegt.

Heilige Graal: ach ja. Ik ga voor de meest voor de hand liggende versie:

* Jezus was van goede komaf, getrouwd en had kinderen
(Want anders was het zó opmerkelijk geweest in die dagen, dat de anale(n/) Evangeliën daarover berichtten)
* Jezus werd (half)levend van het kruis gehaald
* De familie vluchtte naar Zuid-Frankrijk
* en verder:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8885#296409

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 04-04-2014 17:49:58 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn:
NewDayNL:
Gio:
De Heilige Graal... Die was toch al terecht?!? Die was toch gevonden door die twee meisjes?!?

Two girls one cup? Toch???


What's been seen, can never be unseen.

Nooit aan beginnen, 2 girls, one cup.

Vught: het zal allemaal wel, ik word pas wakker als de stadsarcheoloog (of die van naastgelegen Den Bosch) iets hierover zegt.

Heilige Graal: ach ja. Ik ga voor de meest voor de hand liggende versie:

* Jezus was van goede komaf, getrouwd en had kinderen
(Want anders was het zó opmerkelijk geweest in die dagen, dat de anale(n/) Evangeliën daarover berichtten)
* Jezus werd (half)levend van het kruis gehaald
* De familie vluchtte naar Zuid-Frankrijk
* en verder:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8885#296409

RR

En enkele eeuwen later ontstond uit zijn erfenis het arianisme, de bogomielen en later de Katharen.
Of...hij heeft gewoon niet bestaan....
Op 04-04-2014 18:47:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone:
NewDayNL:

Heilige Graal: ach ja. Ik ga voor de meest voor de hand liggende versie:

* Jezus was van goede komaf, getrouwd en had kinderen
(Want anders was het zó opmerkelijk geweest in die dagen, dat de anale(n/) Evangeliën daarover berichtten)
* Jezus werd (half)levend van het kruis gehaald
* De familie vluchtte naar Zuid-Frankrijk
* en verder:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8885#296409


Is het niet vreemd dat de familie naar Europa zou zijn gegaan waar de Romeinen nog steeds stevig de macht in handen hadden? Waarom naar Europa, nog dichter bij de Romeinse dictatuur? De talen, de cultuur, de religie, het voedsel, het klimaat, alles daar was totaal anders dan in Judea. Was er sowieso een reden om te vluchten? Jezus was voor de Romeinen van geen enkel belang, als hij van het kruis werd gered en zich een tijdje gedeisd zou houden zou er geen Romein meer naar hem omzien. De narigheid met al dit soort historische reli-gedoe is dat aan een paar gedocumenteerde feiten een bibliotheek aan verzinsels wordt opgehangen. Het is de mens eigen. Mensen willen eigenlijk over het algemeen liever niet echt denken. Deze zeldzame gave onderdrukt men het liefst met religie, sex, kuddegeest, drank, drugs en disco. Sad but true.
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-04-2014 18:57:45 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone:
satijn:

En enkele eeuwen later ontstond uit zijn erfenis het arianisme, de bogomielen en later de Katharen.
Of...hij heeft gewoon niet bestaan....

Over Jezus of Yoshua zijn veel geschriften uit die tijd gevonden. Hij is door de lokale volkeren en de Romeinen beschreven. Ik denk dat op grond hiervan geconcludeerd mag worden dat de persoon Yoshua van Nazareth wel degelijk heeft bestaan.
Dit in tegenstelling tot de persoon Mohammed, van wie geen enkel geschrift of overlevering is gevonden uit de tijd waarin hij zou moeten hebben geleefd. Pas ruim 150 jaar na zijn vermeende dood begint zijn naam op te duiken in geschriften en verhalen. Buddha was ook een reëel mens die in de tijd waarin hij leefde werd gedocumenteerd. Buddha had niets met goden maar bepleitte het beste uit jezelf halen en goed te zijn voor elkaar en de natuur. Jammer dat zo weinig mensen practiceren wat hij ongeveer 2500 jaar geleden verkondigde.
Het merkwaardige aan alle grote religies/filosofieën blijft wel dat hun stichters geen van allen een nog bekend graf hebben.
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-04-2014 19:12:24 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: Bijgelovige onzin. Vrees de levende God en als er al een graal is dan is het deze aarde. Die wij vervuilen...
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 04-04-2014 19:17:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn:
Albert Onestone:
NewDayNL:

Heilige Graal: ach ja. Ik ga voor de meest voor de hand liggende versie:

* Jezus was van goede komaf, getrouwd en had kinderen
(Want anders was het zó opmerkelijk geweest in die dagen, dat de anale(n/) Evangeliën daarover berichtten)
* Jezus werd (half)levend van het kruis gehaald
* De familie vluchtte naar Zuid-Frankrijk
* en verder:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=8885#296409


Is het niet vreemd dat de familie naar Europa zou zijn gegaan waar de Romeinen nog steeds stevig de macht in handen hadden? Waarom naar Europa, nog dichter bij de Romeinse dictatuur? De talen, de cultuur, de religie, het voedsel, het klimaat, alles daar was totaal anders dan in Judea. Was er sowieso een reden om te vluchten? Jezus was voor de Romeinen van geen enkel belang, als hij van het kruis werd gered en zich een tijdje gedeisd zou houden zou er geen Romein meer naar hem omzien. ...

De man mocht toch op vakantie gaan!
(bericht gewijzigd op 4/4/2014 19:43)
Op 04-04-2014 19:42:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
Albert Onestone:

Is het niet vreemd dat de familie naar Europa zou zijn gegaan waar de Romeinen nog steeds stevig de macht in handen hadden? Waarom naar Europa, nog dichter bij de Romeinse dictatuur? De talen, de cultuur, de religie, het voedsel, het klimaat, alles daar was totaal anders dan in Judea. Was er sowieso een reden om te vluchten? Jezus was voor de Romeinen van geen enkel belang, als hij van het kruis werd gered en zich een tijdje gedeisd zou houden zou er geen Romein meer naar hem omzien. ...

Jouw antwoord aan satijn deel ik, dat Jezus een persoon van aanzien was. Ik moet er wel bij zeggen dat ik slechts bovenmodaal in dit onderwerp ben geinteresseerd.

Maar wat je hierboven zegt, daar ben ik niet mee eens. Het gaat hier om de Oudheid, maar (ook) die mensen waren niet achterlijk. Machtspolitiek en elite-intriges zoals we dat nu kennen, zal destijds weliswaar met andere middelen maar wel op hetzelfde niveau zich hebben afgespeeld.

Rond het begin van de jaartelling was Rome juist op het toppunt van haar macht.
Keizer Augustus regeerde over heel Mare Nostrum, 'onze zee'. De Middellandse Zee, van West-Marokko tot (As)Syria, en Parthia geloof ik, en van de Rijn tot waar de vruchtbare gebieden van Noord-Afrika ophielden.
http://tinyurl.com/Roman-Empire-top

Een enorm gebied, met idd verschillende culturen, maar wel één munt en één taal voor bestuur en de rest van de elite: Latijn. De plaatselijke elite was dan wel autochtoon, maar bestond overwegend uit geromaniseerde mensen. Door onderwijs etc.

Aangezien Familie Jezus van hoge komaf was, hadden ze overal in de Romeinse EU kunnen aarden.

En tegelijkertijd: juist omdat het zo'n groot gebied is, was Rome mild in de delen die weinig troubles gaven: o.a. Zuid-Frankrijk. De legers waren elders nodig.

Herodes was Augustus' vazalkoning voor Judea en wat al niet meer in wat later Palestina werd. Een herrezen populaire elitezoon was daar zeker opgevallen. Ook na een aantal jaar.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 04-04-2014 20:47:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone: @NewDayNL:

Wat is het nu: een elitezoon met een gouden graal of een armoedzaaier met een houten nap?
Als Jezus een elitezoon was zouden de Romeinen hem niet zo nonchalant aan een kruis nagelen en tevoren nog het gepeupel vragen of Jezus aan het kruis moest of Barabas.
Uiteindelijk ging Brian aan het kruis, ain't that a bitch?
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-04-2014 21:10:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Albert Onestone:
@NewDayNL:

Wat is het nu: een elitezoon met een gouden graal of een armoedzaaier met een houten nap?
Als Jezus een elitezoon was zouden de Romeinen hem niet zo nonchalant aan een kruis nagelen en tevoren nog het gepeupel vragen of Jezus aan het kruis moest of Barabas.
Uiteindelijk ging Brian aan het kruis, ain't that a bitch?

Ik zou het een eer vinden en ook doen, hoop ik. Waarom hebt gij mij verlaten vroeg Jezus. En toch heeft hij het gedaan.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 04-04-2014 21:31:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone:
Och kom...:
Albert Onestone:
@NewDayNL:

Wat is het nu: een elitezoon met een gouden graal of een armoedzaaier met een houten nap?
Als Jezus een elitezoon was zouden de Romeinen hem niet zo nonchalant aan een kruis nagelen en tevoren nog het gepeupel vragen of Jezus aan het kruis moest of Barabas.
Uiteindelijk ging Brian aan het kruis, ain't that a bitch?

Ik zou het een eer vinden en ook doen, hoop ik. Waarom hebt gij mij verlaten vroeg Jezus. En toch heeft hij het gedaan.

Met alle respect, ik kan van dit comment geen chocola maken. De context en syntax passen niet in mijn logica.
Verklaar U nader?
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-04-2014 22:22:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Albert Onestone:
Och kom...:
Albert Onestone:
@NewDayNL:

Wat is het nu: een elitezoon met een gouden graal of een armoedzaaier met een houten nap?
Als Jezus een elitezoon was zouden de Romeinen hem niet zo nonchalant aan een kruis nagelen en tevoren nog het gepeupel vragen of Jezus aan het kruis moest of Barabas.
Uiteindelijk ging Brian aan het kruis, ain't that a bitch?

Ik zou het een eer vinden en ook doen, hoop ik. Waarom hebt gij mij verlaten vroeg Jezus. En toch heeft hij het gedaan.

Met alle respect, ik kan van dit comment geen chocola maken. De context en syntax passen niet in mijn logica.
Verklaar U nader?

Houten nap... Zolang ie het goede nieuws moest verspreiden. Anders was ie meubelmaker geworden. Luisterend naar het tsjirpen van de mezen...
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 04-04-2014 22:27:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone:
Och kom...:
Albert Onestone:
Och kom...:
Albert Onestone:
@NewDayNL:

Wat is het nu: een elitezoon met een gouden graal of een armoedzaaier met een houten nap?
Als Jezus een elitezoon was zouden de Romeinen hem niet zo nonchalant aan een kruis nagelen en tevoren nog het gepeupel vragen of Jezus aan het kruis moest of Barabas.
Uiteindelijk ging Brian aan het kruis, ain't that a bitch?

Ik zou het een eer vinden en ook doen, hoop ik. Waarom hebt gij mij verlaten vroeg Jezus. En toch heeft hij het gedaan.

Met alle respect, ik kan van dit comment geen chocola maken. De context en syntax passen niet in mijn logica.
Verklaar U nader?

Houten nap... Zolang ie het goede nieuws moest verspreiden. Anders was ie meubelmaker geworden. Luisterend naar het tsjirpen van de mezen...

Ben 9 keer in Israël geweest sinds 1998, heb er nog nooit een mees gezien. Wel gieren. adelaars en ooievaars. En lekkere chicks. Tellen die ook mee?
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-04-2014 22:44:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...: God heeft een mooie aarde gebouwd. Dus alles telt mee.
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 04-04-2014 22:55:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: De graal een beker?Een metafoor, ja!
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 04-04-2014 22:58:16 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Albert Onestone:
Och kom...:
God heeft een mooie aarde gebouwd. Dus alles telt mee.

Welke God? Er lopen nu ongeveer 100 goden rond in de menselijke historie. Nog afgezien van de bomen die heen en weer zwaaien en aldus de wind veroorzaken.
If you choose not to decide, you still have made a choice.
Op 04-04-2014 23:48:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Luk:
De graal een beker?Een metafoor, ja!

Uit een metafoor kan je niet drinken.

It's all a figment of imagination!
Op 05-04-2014 0:24:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker:
Mark TT:
Curry,lees nu eens ......het is niet mijn mening, maar die van de schrijvers van de boeken. Ik lees het en trek zo mijn eigen conclusies.

Het is jouw goed recht om hetzelfde te doen.


Mark TT,

Doe geen moeite om anderen de mogelijke waarheid te laten zien, want men wil die gewoon niet zien of waar hebben, ook al kan men zich hier zelf van vergewissen.
Liever blijft men geloven in de leugens van media, politiek en de Oranjes dan te accepteren dat er iets vreselijk mis is met de ons bekende geschiedenis van ons eigen land.
Op 05-04-2014 0:31:16 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Debora: Dat de familie van Jezus naar Zuid Frankrijk ging is helemaal niet zo raar als men denkt hoor. Er was een grote Joodse gemeenschap aan de Rhone delta en in Narbonne in die tijd. Later - na de vijfde eeuw - zou er zelfs nog even een Joods-Visigothisch koninkrijkje zijn wat Septimania heette. En in noord Spanje barstte het rond de jaartelling ook al van de Joden, ze hoefden dus zelfs geen andere taal te leren daarvoor.
l'chaim
Op 05-04-2014 1:31:55 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Luk:
De graal een beker?Een metafoor, ja!

In zekere zin denk ik dat niet een voorwerp het heilige graal is. Een beker staat slechts symbool. Persoonlijk 'denk ik' dat het een bepaalde bewustzijnstoestand betreft die onder bepaalde omstandigheden te bereiken is en waarbij je één bent met het totale geheel en dus ook één bent met alle kennis die er bestaat.
Ik denk eerder in een dergelijke richting als dat ik aan een specifiek voorwerp denk.

Bovendien, wat voor de één heilig is, is dat voor de ander die een andere religie aanhangt of helemaal niet religieus is, weer niet.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 05-04-2014 9:55:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sinbad:
Artikel Bob:
Want mochten er nog nakomelingen van Jezus en Maria op deze Aarde rond hobbelen, dan zijn deze zich daar beslist niet van bewust en is dat evenmin meer te achterhalen.

Wat een vreselijke vooringenomen nergens op gebaseerde aanname, stel Jezus & Maria Magdelena hadden een kind, misschien is er wel generatie op generatie de nakomelingen duidelijk gemaakt dat ze van Jezus afstammen maar het aan niemand mogen zeggen anders volgt de brandstapel, ook mijn familie heeft een geheim van 1100 jaar oud, kortom het beslist wat jij beweert is zo beslist als een 0-0 voetbalwetstrijd.
Bob je artiekelen zijn altijd interresant maar wat me opvalt is dat je een heleboel dingen betwist/onbewezen acht/zou kunnen/wordt beweert en dat je vervolgens zelf een conclusie trekt en vervolgens een feit beweert wat gewoon je eigen aanname/fantasie is.
100 km is niet ver behalve als je het moet lopen
Op 05-04-2014 11:51:18 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: De mythe van de heilige graal is altijd vanaf het begin verbonden geweest met het nageslacht van de heer. De zoektocht naar de graal, zoals in de Arthur verhalen, was dus de zoektocht naar het nageslacht van de heer. Omdat voor de kerk dit een verboden onderwerp was, en in de ergste periodes reden voor vervolging of nog erger, werd de graal een beker waarin het bloed van de heer was opgevangen en vermengde het zich met mythes als de beker des overvloeds. Door de eeuwen heen is de symboliek van de graal door mensen vaker niet dan wel begrepen, zelfs in de tijd dat de graallegendes ontstonden. Zo komt een ridder van de ronde tafel terecht in een kasteel waar hij de graal ziet, maar niet door heeft dat dit niet de schaal is die werd gedragen door een kind, maar het kind zelf. Dit verhaal stamt uit -geloof ik- het boek Parcival en deze dateert uit de tiende eeuw.
Ten onrechte doet de schrijver van dit blog hier voorkomen dat deze perceptie pas zijn opwachting maakte in het boek "Het heilige bloed en de heilige graal' van de door hem genoemde schrijvers.
In werkelijkheid zijn Camelot en de ronde tafel zoals in de Arthur legendes altijd verwijzingen geweest naar. In het jaar 82 of zo verkreeg Jozef van Arimathea een stuk grond in Glastonbury. Hier verrees de eerste bovengrondse christelijke kerk, gewijd aan Jezus en Maria, de heilige moeder. Later werd de heilige moeder de moeder van Jezus en niet de vrouw, dit omdat Jezus geen nageslacht mocht worden toegedicht door de kerk. Om dit kerkje stonden in een kring twaalf huizen (zoals in de twaalf apostelen). Een soortgelijke gemeenschap ontstond niet lang daarna in het redelijk nabij gelegen Camelot. Voor de meeste mensen staat Jozef van Arimathea bekend als de oom van Jezus. In werkelijkheid was hij de vader van, de Jozef van Maria dus. Hij staat dus eveneens symbool voor het nageslacht van. Generaties koningen hebben hun koningschap als goddelijk verkozen genoemd om vanwege een vermeende afkomst van Jozef, iets wat het Vaticaan als bedreigend opvatte. Jozef mocht daarom niet de vader zijn van. Voor ingewijden in de graallegendes is echter altijd duidelijk geweest.
(bericht gewijzigd op 5/4/2014 22:48)
Op 05-04-2014 11:51:28 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: Het leukste aan de graal is dat deze nooit gevonden kan worden. Of het nu gaat om een kelk of nageslacht, en men zou deze vinden, dan is er never nooit niet overtuigend bewijs te leveren dat het om de graal gaat.
(bericht gewijzigd op 5/4/2014 12:14)
Op 05-04-2014 12:13:51 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Albert Onestone:
satijn:

En enkele eeuwen later ontstond uit zijn erfenis het arianisme, de bogomielen en later de Katharen.
Of...hij heeft gewoon niet bestaan....

Over Jezus of Yoshua zijn veel geschriften uit die tijd gevonden. Hij is door de lokale volkeren en de Romeinen beschreven. Ik denk dat op grond hiervan geconcludeerd mag worden dat de persoon Yoshua van Nazareth wel degelijk heeft bestaan.

Werkelijk? Geef eens voorbeelden.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-04-2014 21:55:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saladin:


Op 06-04-2014 4:05:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Mark TT:
Vught lag van oudsher op een handelsroute (Hanze), ...
Waar haal je al die onzin toch vandaan?
En geloof je het zelf ook?
we vliegen er weer eens lekker in
Op 06-04-2014 11:19:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
avondwandelaar:
Mark TT:
Vught lag van oudsher op een handelsroute (Hanze), ...
Waar haal je al die onzin toch vandaan?
En geloof je het zelf ook?

Tuurlijk. Immers de Rotchschild familie is nu verbonden met de Sinclair familie. Daarmee is de bloedlijn van Jezus nu heerser over de wereld.
De NWO die door de geregisseerde oorlog tussen Rusland en Amerika aan de macht zal komen zal dus onder leiding staan van iemand die de oude Koningen als voorouder heeft. Zo komen de voorspellingen uit.

Ik bedenk dit overigens terwijl ik het opschrijf.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 06-04-2014 12:35:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Phonioer: De ark des verbonds is toch de heilige graal?
Op 06-04-2014 14:41:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim:
Phonioer:
De ark des verbonds is toch de heilige graal?

Nee joh, kijk de Indiana Jones films nog maar eens.
Raiders of the lost ark gaat over de ark des verbonds en the last crusade over de graal. Als dat hetzelfde ding was is die arme Indiana Jones in de derde film voor niets op stap gegaan.
Op 06-04-2014 15:17:16 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden