Al jaren is de heilige graal van de fysica het ontwikkelen van een universele theorie van alles. Volgens knappe kop Stephen Hawking zal de alles verklarende theorie in de komende 20 jaar ontdekt worden. Nu al denken we dankzij kwantum mechanica, hogere wiskunde en zoiets als bijvoorbeeld een snaartheorie een vinger achter het geheim van het universum te kunnen plaatsen.

Maar is fysica wel het antwoord op zulke diepe vragen? 'Nee', zegt dr. Robert Lanza 'biologie is de sleutel die de diepste mysteries van het universum kan ontsluiten'.

( Lanza, kloner en voorvechter egocentrisch denken )

En met die uitspraak zal hij op heel wat gevoelige teentjes trappen van collega wetenschappers die een blinkende reputatie hebben opgebouwd met het zoeken naar antwoorden uit de hoek van onder andere de wiskunde. Gelukkig is Lanza, die voornamelijk bekend om zijn stamcel onderzoek en klonen, wel flinke kritiek en een behoorlijk portie tegengas gewend.

Robert Lanza publiceerde onlangs zijn biocentrische theorie voor het grote publiek die u hier in detail kan nalezen.

Om een heel lang verhaal heel erg kort te maken zegt Lanza dat het leven het universum creëert in plaats van andersom. Biologie als uitgangspunt dus.

Lanza bepleit dan ook vooral een radicale ommekeer in het denken. Mensen worstelen lange tijd met de vraag waarom de randvoorwaarden van het universum precies zo zijn dat leven op aarde mogelijk is? Sommigen menen de hand van god te zien terwijl bollebozen verbluft staan als ze de kans berekenen dat alles zo perfect is als het is. Dergelijke ideen moeten we dus volgens Lanzo loslaten, Het is zo perfect omdat wij, de levende wezens, dat willen.

Zo weten we eigenlijk nog steeds niet goed wat tijd en ruimte nou precies is. Lanza maakt het ons duidelijk waarom niet. Tijd en ruimte bestaan helemaal niet. Ruimte en tijd zijn geen objecten of dingen "het zijn vormen van dierlijke betekeniswaarneming". Tijd en ruimte bestaan dus niet als fysieke realiteiten onafhankelijk van mensen of dieren.

Klinkklare onzin?

Niet helemaal. Sinds we ontdekt hebben dat de bewegingen van de kleinste deeltjes geheel afhankelijk zijn van de waarnemer zou je kunnen zeggen dat wij de realiteit maken en niet andersom. En in die zin heeft het geen zin om de kleinste deeltjes na te jagen om ze te begrijpen, immers het zijn wijzelf die ze voortstuwen, vormen en plaatsen.

Afgelopen maand verscheen er verslag van een experiment in Science. Het experiment toonde aan dat een keus die je nu maakt een voorval zou beïnvloeden dat reeds in het verleden gebeurd was. (Mjah, denk daar nog maar even over na)

WIJ maken de realiteit en dus ook het universum en niet andersom.

Dat concept is overigens niet nieuw. Lansbreker voor de grenswetenschappen en veel te vroeg overleden Bram Vermeulen vatte het ooit eens heel simpel samen toen hij zei; "vliegtuigen kunnen niet vliegen, ze vliegen alleen maar omdat wij allemaal denken dat ze kunnen vliegen".

Mark TT: Transsurfen is vergelijkbaar.

Ik heb moeite met dit idee. Maar dat zegt wellicht meer over mij dan over de theorie (en realiteit) hierachter. Een dimensie is ook maar een holografische weergave van die dimensie. Zonder licht zouden we het leven ook totaal anders beleven (als dat al mogelijk is). Dat maakt wel dat we hier niet voor hoeven wegdraaien. Het zet ons aan het denken.
(bericht gewijzigd op 31/5/2013 11:31)
Op 31-05-2013 11:30:35 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden