Ufo's zijn anno 2014 een beladen onderwerp waar veel mensen niet snel hun vingers aan zullen branden. Leuk op verjaardagen, maar in het openbaar serieus durven nemen is voor veel mensen toch net een stapje te ver. Toch is dit niet altijd zo geweest. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw  waren ufo's iets waar gewoon in het openbaar over gepraat kon worden. Ook nu blijkt een overgrote meerderheid ufo's toch serieus te nemen, en zelfs te denken dat overheden meer weten dan zij prijsgeven wanneer de kans wordt geboden anoniem een mening te geven. Hetzelfde is terug te zien in onderzoeken onder astronomen. Een beroepsgroep welke in het openbaar nauwelijks interesse lijkt te hebben voor het fenomeen, blijkt anoniem toch wel iets te zeggen te hebben over het onderwerp. Waar is het eigenlijk precies fout gegaan met het onderwerp ufo's?

Ten eerste moeten we beseffen dat het waarnemen van vreemde objecten aan de hemel niet iets is van de laatste eeuw! Het fenomeen is hier en daar in de geschiedenis van de mens al meermaals opgemerkt en beschreven. Al ver voor het eerste vliegtuig bestond, werd er bijvoorbeeld al melding gemaakt van vreemde driehoeken aan de hemel. Dergelijke berichten maken gewoon deel uit van onze geschiedenis, zijn bewaard gebleven, en zijn daarom niet van de hand te doen als onzin. Het ufo-fenomeen nam pas echt een vlucht nadat Kenneth Arnold, een Amerikaans piloot en zakenman, in 1947 negen objecten waarnam die hij beschreef als schotels die zich voortbewogen alsof ze over water zeilden of ketsten. De relatief nieuwe media, kranten en radio in die tijd, pikten dit massaal op en haalden hieruit de op een misverstand berustende term vliegende schotel. Toen enkele weken daarna nota bene de kersverse Amerikaanse luchtmacht zelf een persbericht de wereld in stuurde dat zij een heuse vliegende schotel hadden geborgen nabij Roswell, was het hek helemaal van de dam, en werden ufo's ook wereldnieuws.


Hoewel kort daarop dit persbericht ook weer werd ingetrokken en tegengesproken, was de toon gezet! Iedereen was nu op de hoogte van het fenomeen, en tot de dag van vandaag is dit ook zo gebleven.

In Europa speelde dit alles een behoorlijk minder grote rol, aangezien men hier nog zat in de puinhopen die de Tweede Wereldoorlog had nagelaten. De hoogtijdagen van de ufologie zijn als gevolg daarvan ook voorbij gegaan aan het grootste gedeelte van Europa. Het grootste gedeelte van het 'ufo-verhaal' lijkt zich dan ook te hebben afgespeeld in de Verenigde Staten. Dit is echter ook maar schijn, aangezien ufo's simpelweg wereldwijd werden waargenomen, en voorvallen met ufo's zich dan ook wereldwijd hebben afgespeeld.

Een goed voorbeeld hiervoor zijn dan ook de zogenaamde 'Foo Fighters'. Voorvallen die, voornamelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden en vooral boven Europa. Een leuk weetje hierbij is dat het eerste voorval met een Foo Fighter plaatsvond boven het huidige IJsselmeer, toen nog Zuiderzee, toen een Engelse bommenwerper met een Poolse bemanning werd geconfronteerd met een Foo Fighter, en hier zelfs op heeft geschoten.

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog werden geallieerde bommenwerpers boven Duitsland herhaaldelijk geconfronteerd met vreemde lichtgevende objecten die de vliegtuigen min of meer leken te begeleiden. De geallieerde piloten veronderstelden te maken te hebben met wellicht experimentele vliegtuigen van de Duitsers. Na de oorlog bleek echter dat ook de Duitsers zelf met deze objecten geconfronteerd waren. Een verklaring is er nooit gevonden voor dit vreemde fenomeen.

Na WO2 raakten de Verenigde Staten min of meer in de ban van de ufo. De toon was gezet door Kenneth Arnold en een paar weken later ook het voorval in Roswell, waarvan de Amerikaanse luchtmacht ook nog eens zelf de aanjager was geweest door een persbericht de wereld in te sturen dat zij een echte vliegende schotel hadden geborgen.

Over de jaren heen bleven de waarnemingen van ufo's aanhouden, en ook indertijd stonden er al mensen op die beweerden met buitenaardsen in contact te staan. Mensen zoals George Adamski, die beweerde contact te hebben met bewoners van Venus. Adamski verhaalde over zijn reizen met deze Venusbewoners en beschreef steden op de maan en Venus.

Zijn verhalen vonden ook gretig aftrek, aangezien indertijd van Venus nog niet veel bekend was, en de maan ook nog niet duidelijk in kaart was gebracht. De verhalen van Adamski werden uiteindelijk ingehaald door de tijd. Venus was een gloeiend hete oven met een enorme atmosferische druk en agressieve atmosfeer. De maan bleek kaal en troosteloos.

Toch maakten dergelijke verhalen indertijd grote indruk en maakten meerdere charlatans dankbaar gebruik van de ufo-voorvallen die wel realiteit bleken. Onder druk van de bevolking zag de Amerikaanse overheid zich dan ook genoodzaakt officieel onderzoek te gaan doen naar het fenomeen. Er waren onderhand zoveel voorvallen verzameld dat onderzoeksmateriaal ruim voorhanden was.


Het eerste onderzoek waar de Amerikaanse luchtmacht opdracht toe gaf ging de geschiedenis in als het zogenaamde Condon Rapport. Het ging de geschiedenis in als een wel heel slecht uitgevoerd onderzoek waar zelfs uit de academische wereld commentaar op geleverd werd. Ook Condon zelf bleek niet de onvooringenomen onderzoeker waar op werd gehoopt. Al ver voor het onderzoek werd begonnen, liet Condon in meerdere interviews zich al ontvallen dat dergelijk onderzoek wat hem betreft weggegooid geld was, en, wat hem betreft, de uitkomst al wel vast stond.
En inderdaad. Toen het onderzoek afgerond was en het Condon Rapport werd gepubliceerd bleek exact dat. Het rapport was opgesteld door Condon zelf en begon met de conclusies. En dit bleek een zeer geraffineerde zet.
De meeste journalisten bleken niet verder te kijken dan de conclusies alleen, en de koppen in de kranten waren dan ook in die toon: Ufo's waren alles behalve onverklaard. Natuurfenomenen, verkeerde interpretaties en alles behalve vreemd of een gevaar voor de staatsveiligheid.

Andere onderzoekers kwamen echter tot een heel andere conclusie. Condon had, grofweg gezegd, het onderzoek simpelweg naar zijn hand gezet. Iets wat ook bleek in het einde van het Condon Rapport. Van alle aangereikte zaken om te onderzoeken, bleken de meest interessante gevallen niet eens te zijn onderzocht. Ook Condons medewerkers begonnen naderhand uit de school te klappen, en deden uit de doeken dat zij niet vrij waren in hun onderzoek, maar exact werden gestuurd door Condon. Verder bleek Condon zelfs niet eens de moeite te hebben genomen te praten met de opgeroepen (militaire) getuigen.
De gang van zaken werd ook opgemerkt door de academische wereld, die daar dan ook een stevig commentaar op had.

Echter, de toon was gezet. Ufo's waren niets bijzonders. Evenwel gingen de voorvallen door, en drong het meer en meer door dat het Condon rapport eigenlijk niks voorstelde. De luchtmacht zag zich genoodzaakt een tweede, dit maal grondiger, onderzoek te starten. Dit ging de geschiedenis in als Project Bluebook.

Als leider van het onderzoek werd astronoom J. Allen Hynek aangesteld. Een scepticus van het fenomeen. Ditmaal liep het echter wat anders. Hynek deed zijn onderzoek grondig, en raakte meer en meer overtuigd dat het fenomeen weldegelijk reëel was. Op de een of andere manier was dit echter niet in het belang van de luchtmacht, en werden zijn conclusies nooit officieel opgenomen in de uiteindelijke conclusies van de luchtmacht, die uiteindelijk op hetzelfde neerkwamen als wat Condon al jaren eerder presenteerde.

Echter ook in dit geval klapten, jaren later ditmaal, betrokkenen uit de school door te beweren dat ook hier de resultaten gefabriceerd waren. Alweer controverse dus.

Het officiële standpunt van de Amerikaanse overheid is sindsdien dan ook dat ufo's geen bedreiging vormen voor de staatsveiligheid en er geen onderzoek meer wordt gedaan naar de aard of herkomst van het fenomeen. Case closed! Officieel dan.

Terugkijkend mag gerust gesteld worden dat beide onderzoek controversieel zijn te noemen. Zeker als men het vergelijkt met wetenschappelijk onderzoek naar welk fenomeen dan ook.  Ten eerste zijn er voorvallen en aspecten van Blue Book die nog steeds geheim zijn. Ironisch genoeg om de 'staatsveiligheid' reden. Wat al inhoudt dat het onderzoek nooit gecontroleerd kan worden. Iets wat in de wetenschap en onderzoek toch al hoogst ongebruikelijk is.
Ten tweede zijn bij beide onderzoeken medewerkers aan het onderzoek uit de school geklapt over zaken die niet kloppen.

Beide redenen zijn in de normale wereld van wetenschap en onderzoek genoeg om op zijn minst vraagtekens te zetten bij de uitkomst van dergelijke onderzoeken. Toch werd hiermee de toon definitief gezet. Ufo's zijn onzin!
De invloed van beide onderzoeken was dan ook direct merkbaar. De media was klaar met het onderwerp en astronomen en wetenschappers durfden het niet meer aan openbaar het onderwerp serieus te nemen. Het grote publiek volgde die trend langzaamaan ook. Vanaf ongeveer de eerste helft van de jaren zeventig, raakt het onderwerp ook hier meer en meer in onmin.

Over de jaren heen werd het onderwerp meer en meer geridiculiseerd en werd meer en meer het domein van fantasten, vage verhalen, voorspellingen en 'profeten' die van het onderwerp iets wisten te maken wat meer op een religie en geloof lijkt. De basis van het fenomeen, simpelweg tastbare objecten die zich echter onderscheiden in gedrag en herkomst, raakte volkomen ondergesneeuwd onder bergen onzin. Het is echter wel juist deze onzin die het grote publiek weet te bereiken, en op die manier bepaalt hoe het ufo-fenomeen wordt gezien.Alle onzin nam pas echt een vlucht met de opkomst van internet. Ineens kon iedereen die wat te zeggen had ook de hele wereld bereiken. En dit gebeurde dan ook. De wereld werd overspoeld met onzin tot een punt dat het bijna onmogelijk is om nog serieuze informatie te vinden over het fenomeen.  Met als gevolg dat nog minder mensen het fenomeen serieuze aandacht geven.

Anno 2014 begint er echter weer een kentering te komen in de algemene opvattingen betreffende ufo's. Zowel onder wetenschappers, astronomen en het grote publiek is een voorzichtig aftasten van het onderwerp waar te nemen. Amerikaans onderzoek heeft meermaals uitgewezen dat het merendeel van de doorsnee bevolking gelooft dat ufo's een echt fenomeen zijn en zelfs dat hun overheid meer weet, maar dit geheim houdt.
Als oorzaak voor deze verschuivende opvattingen kunnen een paar redenen worden gegeven.

Hoewel de algemene tendens is dat er geen ufo-voorvallen bestaan die niet ook  zo verklaard kunnen worden, liggen de feiten wat dat betreft anders. Anno 2014 is er een weelde aan voorvallen bekend welke zich niet op conventionele wijze laten verklaren. Voorvallen waarvan ook de sceptici niet zullen ontkennen dat ze hebben plaatsgevonden. Voorvallen die de laatste jaren ook meer en meer de interesse wekken van  grote mediabedrijven zoals History Channel, Discovery Channel en National Geographic. Deze interesse uit zich in kwalitatief steeds beter wordende documentaires waarin dergelijke voorvallen aan bod komen zonder daar ook gelijk een label als buitenaards aan te hangen. Programma's die meer en meer het ufo-fenomeen op een serieuze en feitelijke manier behandelen en die wereldwijd bij iedereen via televisie zo de huiskamer binnenkomen.

Laten we het beruchte Ancient Aliens, waarin ieder raadsel als buitenaards wordt neergezet, buiten beschouwing, dan kunnen we gerust concluderen dat de informatie betreffende het fenomeen de laatste jaren flink vooruitgegaan is wat het brengen van alleen de feiten betreft.

Toch lijkt het ufo-fenomeen onlosmakelijk verbonden met een buitenaardse herkomst. Hoewel hiervoor nergens bewijzen zijn, lijkt dit toch een verklaring die het meest waarschijnlijk lijkt. Het is op dit punt waar de meningen van onderzoekers en sceptici uiteen gaan lopen.

Een mogelijke buitenaardse herkomst is echter zo met het onderwerp versmolten dat ze dan ook in een adem worden genoemd. Het is echter het voortschrijden van de wetenschap, de kennis van het universum en de natuurwetten die juist meer en meer handvatten verschaft voor het idee van een buitenaardse herkomst. Waar wetenschap eerder gebruikt kon worden als een gedegen weerwoord tegen een buitenaardse herkomst, blijkt het ironisch genoeg nu steeds meer handvatten te bieden waaraan de zogenaamde buitenaards-hypothese gestaafd kan worden.

Hoewel de enorme afstanden in het universum nog steeds als grootste tegenwerping wordt gebruikt voor deze hypothese, biedt de moderne natuurkunde nu meerdere, al dan niet theoretische mogelijkheden om deze afstanden sneller te overbruggen dan een decennia, of langer, geleden voor mogelijk werd gehouden. Inmiddels is zelfs NASA al aan het experimenteren met een concept 'warp drive'. Hoofdonderzoeker hiervan, Harold White, merkte in 2012 hierover op we mogelijk het gebruik van deze techniek nog mee gaan maken in ons leven. Mocht deze voorspelling uitkomen, dan zijn wij met zijn allen ineens ook getuige van hoe een intelligente buitenaardse beschaving ook de aarde bereikt kan hebben. Werkende warp-techniek brengt immers ook voor de mens de sterren ineens een stuk dichterbij.


Daarnaast ontdekken astronomen welhaast aan de lopende band ook andere planeten buiten ons eigen zonnestelsel. Meer en meer plekken waarvan eerder werd verondersteld dat er geen planeten konden bestaan, lijken toch planeten te bevatten. Het idee dat planeten schaars zijn, blijkt bij iedere stap voorwaarts in de kennis van ons universum  te moeten worden bijgesteld. En de vraag of er ander leven bestaat in ons universum is de laatste jaren dan ook ook verschoven van of naar wanneer we het zullen ontdekken.

Al deze punten op zich bewijzen natuurlijk geen buitenaardse herkomst voor welke ufo dan ook. Echter alles opgeteld, maakt het een buitenaardse herkomst wel meer en meer voorstelbaar. Het besef dat hoewel de mens niet in staat is om andere sterren te bereiken, niet wil zeggen dat andere civilisaties dat niet wel al lang kunnen, begint meer en meer door te dringen. Alle ingrediënten hiervoor lijken meer en meer voorhanden.

Toch moeten we ons realiseren dat hoewel voor veel ufo-voorvallen welhaast geen andere verklaring mogelijk lijkt, het bewijs nog wel geleverd moet worden!  Ondanks dat lijkt het idee voor velen toch meer voorstelbaar dan jaren terug.

Ook het gedrag van met name de Verenigde staten roept steeds meer vragen op. Anno 2014 zal iedereen wel beseffen dat overheden lang niet altijd eerlijk zijn in hun informatie, zaken ook veelal verborgen houden voor de bevolking. Ook hier is het vertrouwen in overheden meer verschoven naar een wantrouwen. Het is gebleken dat denken dat overheden niet altijd het beste voor hebben met de eigen bevolking, of deze informatie onthoudt, lang niet meer het territorium is van de zogenaamde complotter.

Zo is ook de bewering van velen dat de Amerikaanse overheid nogal wat informatie achterhoudt betreffende het ufo-fenomeen niet meer de complottheorie die het jaren terug nog was. Het was op zich toch al vreemd te noemen de bewering een complot te noemen, terwijl iedereen de bijna geheel onleesbaar gemaakte vrijgegeven documenten op dit gebied wel kent.

Ook de laatste jaren wordt er nog steeds aan de weg getimmerd op dit gebied. Middels de zogenaamde Freedom Of Information Act, waarvan onze eigen Wet Openbaarheid Bestuur een variant is, wordt nog steeds geprobeerd informatie los te krijgen. Met wisselend resultaat. Onderhand is echter wel duidelijk dat documenten betreffende ufo's zich zelfs onder de hoogste klasse (Umbra) van geheimhouding bevinden.

Een initiatief van UfoPlaza enkele jaren terug om informatie over ufo-documenten op te vragen via WOB liep echter uit op een teleurstelling. Retour kwam een brief dat er officieel totaal geen interesse bestaat voor het fenomeen. Echter is er ondertussen door meerdere mensen op gewezen dat dit antwoord wellicht ook het resultaat is een verkeerde vraagstelling in het WOB verzoek.

Hoe dan ook, meer en meer documenten betreffende het onderwerp zien het daglicht. Grotendeels onleesbaar (gemiddeld voor 92% zelfs). Dit houdt in dat hoewel documenten wel vrij worden gegeven,  dit niet geldt voor de informatie in het document.

Kortom, geen antwoorden. Maar wel vragen! De grootste vraag is evenwel waarom een overheid die officieel beweert geen interesse te hebben voor het fenomeen en dit dan ook niet als een bedreiging ziet voor de staatsveiligheid, juist wel interesse blijkt te hebben voor het onderwerp en de informatie daarover ironisch genoeg onder het mom van staatsveiligheid ook geheim houdt.

Het zijn ook dit soort zaken die meer en meer mensen zich openlijk beginnen af te vragen. Het simpele feit dat het ene wordt beweerd en juist het andere blijkt, laat menigeen zich afvragen waar men dan mee bezig is.

Overigens zou staatsveiligheid hoe dan ook wel een geldige reden kunnen zijn. Wellicht wordt er kennis verkregen op militair gebied die men dan dus ook niet wil delen. Uiteraard speculatie, maar dat er een dwingende reden is de informatie niet openbaar te maken, is wel duidelijk.

Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie, maar dat er aan de basis van het fenomeen werkelijke gebeurtenissen ten grondslag liggen welke bij lange na nog niet zijn verklaard. Hoewel daar in het openbaar nog niet echt veel van is te merken, blijkt dat wanneer men de kans krijgt zich anoniem uit te spreken over het fenomeen, de opvattingen veel meer genuanceerd zijn. Dit is het geval onder zowel wetenschappers/astronomen, als wel onder de 'normale' bevolking het geval.

Concluderend kan gesteld worden dat de interesse voor het fenomeen weer toeneemt en men beter in staat is de zin van de onzin te scheiden. Hoewel men in het openbaar nog steeds erg terughoudend is wat het fenomeen betreft, blijkt uit alles dat de interesse weer aan het toenemen is.

Ufo’s buitenaards? Misschien wel. Er zal nog veel onderzoek verricht moeten worden om hier een definitief antwoord op te geven. Maar wellicht dat ook met de toenemende interesse ook de interesse van de juiste mensen wordt gewekt, en er eindelijk een onbevooroordeeld onderzoek naar de aard en de herkomst van het fenomeen kan plaatsvinden. 

Tetzmol:
artikel:
Waar is het eigenlijk precies fout gegaan met het onderwerp ufo's?

Het is misgegaan met figuren als Adamski, Billy Meier en consorten.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 04-07-2014 8:17:58 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn: Enkele jaren geleden zag ik op een avond uit het raam van de slaapkamer en ik zag 2 lichtgevende bollen naderen. De objecten dreven door de nacht van oost naar west. Toen ze op een dikke 100m mijn huis passeerde, ging mijn hartslag weer wat naar beneden, Thaïse balonnen. De Ufo's waren IFO's geworden.
Op 04-07-2014 8:44:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 9:33:46 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Grappig:
"documenten... Grotendeels onleesbaar (gemiddeld voor 92% zelfs). Dit houdt in dat hoewel documenten wel vrij worden gegeven, dit niet geldt voor de informatie in het document."
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 04-07-2014 9:34:26 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Roswelletjes:
Toch lijkt het ufo-fenomeen onlosmakelijk verbonden met een buitenaardse herkomst. Hoewel hiervoor nergens bewijzen zijn, lijkt dit toch een verklaring die het meest waarschijnlijk lijkt.

Echt zekerheid hebben we natuurlijk pas als er eentje geland is.

by the way: De Zuiderzee werd in 1932 al IJsselmeer, dus 8 jaar voor wo2 en de Foo fighters
It's all a figment of imagination!
Op 04-07-2014 9:36:50 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-07-2014 9:48:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.
Op 04-07-2014 9:59:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.

Even voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat UFO's een buitenaardse oorsprong hebben.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-07-2014 10:01:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
stoerecurry:
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.

Even voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat UFO's een buitenaardse oorsprong hebben.


Als je kenbaar maakt dat je dat wel geloofd, komt de ene na de anderen wel uit de kast...
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 10:06:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Jochem P.:
stoerecurry:
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.

Even voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat UFO's een buitenaardse oorsprong hebben.


Als je kenbaar maakt dat je dat wel geloofd, komt de ene na de anderen wel uit de kast...

Het heeft niet met schaamte te maken, eerder met deductie.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 04-07-2014 10:07:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn:
stoerecurry:
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.

Even voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat UFO's een buitenaardse oorsprong hebben.

Dat is toegestaan :-)
Maar bij de mensen die jij noemt is er wel enige geremdheid hieromtrent, geloof ik. Deductie ja , zoals je het noemt. Of schrik om voor wat dan ook versleten te worden.
Op 04-07-2014 10:11:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 10:47:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 10:53:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Iedereen die een UFO ziet heeft daar gelijk in. Immers de term Ufo betekent ongeidentificeerd vliegend object. Dus als je iets in de lucht ziet vliegen en niet weet wat het is, dan is het een Ufo.
Echter dat jij niet weet wat het is betekent niet dat niemand het kan verklaren. En daar zit de kneep. Als mensen zichzelf hebben wijs gemaakt dat zij iets buitenaards hebben gezien zijn ze even moeilijk van iets anders te overtuigen als mensen die denken dat God bestaat.

Leuk blog, helaas zijn de foto's niet echt onverklaarbaar. En de naam is J. Allen Hynek, hij zou niet graag Ellen genoemd zijn.

Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 10:54:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 10:54:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sint Joris:
It would have been better if Newton had contemplated how the apple got up there in the first place
Op 04-07-2014 12:48:56 | Kudos: 6 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?


Nee, kan ik niet nader beschrijven, maar de Space Shuttle was een duur, nutteloos en gevaarlijk ruimtevaarttuig. Nu komt er een vliegende schotel als ruimtevoertuig in de plaats, die de mens op en neer naar Mars moet brengen...

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3671585/2014/06/13/NASA-stuurt-vliegende-schotel-naar-Mars.dhtml
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 19:27:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?


Nee, kan ik niet nader beschrijven, maar de Space Shuttle was een duur, nutteloos en gevaarlijk ruimtevaarttuig. Nu komt er een vliegende schotel als ruimtevoertuig in de plaats, die de mens op en neer naar Mars moet brengen...

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3671585/2014/06/13/NASA-stuurt-vliegende-schotel-naar-Mars.dhtml

Dat ding wat hier niet werkt bij slecht weer maar wel op een andere planeet moet landen...
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 19:39:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?


Nee, kan ik niet nader beschrijven, maar de Space Shuttle was een duur, nutteloos en gevaarlijk ruimtevaarttuig. Nu komt er een vliegende schotel als ruimtevoertuig in de plaats, die de mens op en neer naar Mars moet brengen...

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3671585/2014/06/13/NASA-stuurt-vliegende-schotel-naar-Mars.dhtml

Dat ding wat hier niet werkt bij slecht weer maar wel op een andere planeet moet landen...


Ik weet niet of hij werkt of niet werkt bij slecht weer, ik weet wel dat hij de eerste keus is, om de mensheid op en neer naar Mars te brengen.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 19:43:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?


Nee, kan ik niet nader beschrijven, maar de Space Shuttle was een duur, nutteloos en gevaarlijk ruimtevaarttuig. Nu komt er een vliegende schotel als ruimtevoertuig in de plaats, die de mens op en neer naar Mars moet brengen...

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3671585/2014/06/13/NASA-stuurt-vliegende-schotel-naar-Mars.dhtml

Dat ding wat hier niet werkt bij slecht weer maar wel op een andere planeet moet landen...


Ik weet niet of hij werkt of niet werkt bij slecht weer, ik weet wel dat hij de eerste keus is, om de mensheid op en neer naar Mars te brengen.

Lees het artikel dan maar
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 20:25:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?


Nee, kan ik niet nader beschrijven, maar de Space Shuttle was een duur, nutteloos en gevaarlijk ruimtevaarttuig. Nu komt er een vliegende schotel als ruimtevoertuig in de plaats, die de mens op en neer naar Mars moet brengen...

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3671585/2014/06/13/NASA-stuurt-vliegende-schotel-naar-Mars.dhtml

Dat ding wat hier niet werkt bij slecht weer maar wel op een andere planeet moet landen...


Ik weet niet of hij werkt of niet werkt bij slecht weer, ik weet wel dat hij de eerste keus is, om de mensheid op en neer naar Mars te brengen.

Lees het artikel dan maar


Hahaha, je hebt gelijk. Ik had er overheen gelezen, maar het toestel is ook nog niet af en het is een tussentijdse test (denk ik) :-)
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 20:53:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Heren, misschien is het handiger elkaar gewoon te antwoorden, in plaats van elke keer de hele reutemeteut te quoten. 't Is maar een suggestie hoor.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 04-07-2014 20:56:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
In 1947 in Roswell is er iets neergestort wat de bevolking een vliegende schotel noemde, zonder enige kennis van ruimtevaart. Mensen van de overheid waren er als de kippen bij om het gebied af te zetten en het was volgens hun niet meer als een weerballon.

70 jaar later willen we naar Mars om te landen en weer terug te keren en waarmee willen ze naar Mars...? Juist een vliegende schotel en niet omdat de mensen in Roswell het zo verzonnen hadden, maar wel omdat de technologie zo voor het grijpen lag en die technologie wel werkt.

Welke technologie?


Op en neer vliegen naar Mars...

Welke technoligie exact bedoel je, kan je die nader beschrijven?


Nee, kan ik niet nader beschrijven, maar de Space Shuttle was een duur, nutteloos en gevaarlijk ruimtevaarttuig. Nu komt er een vliegende schotel als ruimtevoertuig in de plaats, die de mens op en neer naar Mars moet brengen...

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/3671585/2014/06/13/NASA-stuurt-vliegende-schotel-naar-Mars.dhtml

Dat ding wat hier niet werkt bij slecht weer maar wel op een andere planeet moet landen...


Ik weet niet of hij werkt of niet werkt bij slecht weer, ik weet wel dat hij de eerste keus is, om de mensheid op en neer naar Mars te brengen.

Lees het artikel dan maar


Hahaha, je hebt gelijk. Ik had er overheen gelezen, maar het toestel is ook nog niet af en het is een tussentijdse test (denk ik) :-)
Tetzmol:
Heren, misschien is het handiger elkaar gewoon te antwoorden, in plaats van elke keer de hele reutemeteut te quoten. 't Is maar een suggestie hoor.

Hoezo?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 20:58:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 04-07-2014 21:01:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
It's all a figment of imagination!
Op 04-07-2014 21:06:03 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: En dan nu... bij het doorkijken van de foto´s van het recent onweer in Limburg bemerkte ik dat ik zonder het te weten een ufo heb gefotografeerd....
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 04-07-2014 21:07:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: 1 ufo, ik zie er wel 3...
Ik zou je raam maar dichtdoen...
(bericht gewijzigd op 4/7/2014 23:35)
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 04-07-2014 23:34:57 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
1 ufo, ik zie er wel 3...
Ik zou je raam maar dichtdoen...
Of open
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 0:00:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: Laat hier maar iets weten als ze er zijn. Ik ben er vanuit Brabant zo...
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 0:05:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Zie hier 1 van de grootste problemen omtrent het ufo fenomeen:

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/wereld-ufo-dag-ziet-u-ze-al-vliegen/
ech?
Op 05-07-2014 10:49:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Plakband:
Zie hier 1 van de grootste problemen omtrent het ufo fenomeen:

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/wereld-ufo-dag-ziet-u-ze-al-vliegen/


Zo'n Anton Teuben is in mijn optiek een fantast. "We zaten heel rustig te praten hoe de cosmos eruit zag..."

Astronauten van de maanmissie met de Apollo, die op hun oude dag verkondigen, dat er meegevlogen werd en verhalen van oud piloten geloof ik wel.

Het heelal is oud en er zijn volkeren op anderen planeten (inderdaad meerderen), die verder als ons zijn en weten dat we bestaan, is iets waar ik heilig van overtuigd ben. Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 11:14:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Speculeren over buitenaards leven en de mogelijkheid daarvan, prima. Maar het is bedroevend om te zien dat menigeen ongeacht de mate van intelligentie of opleiding, niet met de benen op de grond kan blijven staan als het gaat om ufo's.
Die fantasie tot werkelijkheid gaan maken en dat als feiten gaan lopen verkondigen. Je zult altijd een groep mensen hebben die zich enorm aangetrokken voelen tot het fluffy wuffy new age gepraat. Hoe slecht en/of ridicuul onderbouwd dan ook. Maakt ze geen moer uit. Als je wilt dat iets waar is, dan is het waar. Ongeacht vele zaken die toch echt in een andere richting wijzen.
Behalve bij het ufo fenomeen zie je dat ook sterk in het geval van de 'Bosnische Pyramide', het graancirkel gebeuren en hoogstwaarschijnlijk is het gewoon inherent aan vele grenswetenschappelijke zaken. Als het op de grens ligt dan kan je er op los speculeren.
Dit alles overgieten met een dikke saus van 'we leven nu in een bijzondere tijd / overgangstijd', 'we gaan nu ons ware potentiëel ontluiken', quantum fysica en ga zo maar door.
Met als ultieme uitkomst natuurlijk de redding van de menselijke beschaving en alle foute ellende die er op dees' aardkloot plaatsvindt, van 'boven'. Of dat nou ET, de galactische federatie (ik heb het niet verzonnen...) engelen of één of andere god in een religie is maakt niet uit. Er wordt altijd wat op verzonnen en aan elkaar gebreid.
Ik zie het met lede ogen aan maar kan er weinig aan doen omdat het nu eenmaal zo werkt. Dus dan heb je het maar te accepteren.
Het zorgt er echter ook voor dat ik bij tijd en wijle al die grenswetenschappelijke materie helemaal zat ben, want moe van al die onzin en in mijn ogen, stupide zweverigheid.
ech?
Op 05-07-2014 11:49:00 | Kudos: 6 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: ...maar alleen moeren en bouten als bewijs accepteren en verder nergens over nadenken is ook niet bevredigend...

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 05-07-2014 11:53:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: We leven eenmaal in een wereld van leugen en bedrog, belangen, waar sommige heilige huisjes overeind moeten blijven (olie & economie).
Dus er valt volop te fantaseren, speculeren en meningen te spuien.

Daarnaast zijn er nog 99,9% galactische zaken, waar de mensheid niks van snapt, omdat we onder ontwikkeld zijn.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 12:33:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit: Plakband Op 05-07-2014 11:49:00
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 05-07-2014 14:04:29 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
stoerecurry:
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.

Even voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat UFO's een buitenaardse oorsprong hebben.

Het merendeel wat we als UFO's identificeren heeft gewoon een Aardse (veelal militaire) oorsprong.
Dat er een mogelijkheid bestaat van echt buitenaards leven wil ik nog wel aannemen, maar ik denk ook dat hogere intelligenties de aarde botweg links laten liggen. Wat voor een belang hebben hun om die zeer primitieve zwaar vervuilde planeet te bezoeken?
Echte hoger intelligente beschavingen werken niet meer met fossiele brandstoffen en kernenergie, terwijl windmolens als zonnepanelen voor hun iets is wat uit het Fred Flintstone tijdperk afkomstig is.

Bij hoger intelligente beschavingen komen oorlogen en andere vormen van geweld ook niet meer voor(hun weten wel beter), wat hebben hun dan voor een belang om de zeer primitieve beschaving, de mens genaamd een bezoekje te brengen en daarmee een zeer groot risico te genereren voor hun zelf?

Neen, ik kan me simpelweg niet voorstellen dat die primitieve Aarde interessant is voor buitenaardsen.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 05-07-2014 15:59:44 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
Chris de Boden:
stoerecurry:
satijn:
stoerecurry:
Rosswelletjes:
Alles in aanmerking genomen lijkt het besef door te dringen dat het ufo-fenomeen niet het territorium meer is van de ufo-gekkie

Ufo gekkie vind ik ridiculiseren, maar in mijn omgeving staat iedereen nog steeds erg sceptisch tegenover dit onderwerp. Vooral de buitenaardse oorsprong. Trouwens in mijn vakgebied heb ik veel te maken met astronomen, professionele en amateurs, maar niemand hiervan gelooft dat ufo's een buitenaardse afkomst hebben.

Dat hoort niet.

Even voor de duidelijkheid, ik geloof ook niet dat UFO's een buitenaardse oorsprong hebben.

Het merendeel wat we als UFO's identificeren heeft gewoon een Aardse (veelal militaire) oorsprong.
Dat er een mogelijkheid bestaat van echt buitenaards leven wil ik nog wel aannemen, maar ik denk ook dat hogere intelligenties de aarde botweg links laten liggen. Wat voor een belang hebben hun om die zeer primitieve zwaar vervuilde planeet te bezoeken?
Echte hoger intelligente beschavingen werken niet meer met fossiele brandstoffen en kernenergie, terwijl windmolens als zonnepanelen voor hun iets is wat uit het Fred Flintstone tijdperk afkomstig is.

Bij hoger intelligente beschavingen komen oorlogen en andere vormen van geweld ook niet meer voor(hun weten wel beter), wat hebben hun dan voor een belang om de zeer primitieve beschaving, de mens genaamd een bezoekje te brengen en daarmee een zeer groot risico te genereren voor hun zelf?

Neen, ik kan me simpelweg niet voorstellen dat die primitieve Aarde interessant is voor buitenaardsen.

Welke film heb je gezien?
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 05-07-2014 16:01:32 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Ik kijk geen films doorgaans
Dat is echt heel zeldzaam als ik een film kijk, ik val meestal binnen een half uur in slaap.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 05-07-2014 16:08:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
Chris de Boden:
Ik kijk geen films doorgaans
Dat is echt heel zeldzaam als ik een film kijk, ik val meestal binnen een half uur in slaap.

Lees dit dan eens. Je bent het sprekende voorbeeld.
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=10172#444440
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 05-07-2014 16:09:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Dicit:
Chris de Boden:
Ik kijk geen films doorgaans
Dat is echt heel zeldzaam als ik een film kijk, ik val meestal binnen een half uur in slaap.

Lees dit dan eens. Je bent het sprekende voorbeeld.
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=10172#444440

Waarbij ik op moet merken dat ik af en toe de samenleving nogal zat ben en was dus vooral neerbuigend bedoeld tegen de mens.

Wat UFO's betreft: De eerste echte UFO moet ik nog zien, tot die tijd hou ik het gewoon in het midden. UFO's interesseren mij dan ook niet zo veel en ik geloof al helemaal niet in een redding oid.
Immers, we hebben er toch zelf een gigantische bende van gemaakt.... dan moeten wij dat ook zelf weer in orde maken.
(bericht gewijzigd op 5/7/2014 16:40)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 05-07-2014 16:39:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
Citaat: Daarnaast zijn er nog 99,9% galactische zaken, waar de mensheid niks van snapt, omdat we onder ontwikkeld zijn.

De aarde is pas een paar miljard jaar oud. Kijk waar we nu pas zijn. Tijd is relatief. Wel aan eens gedacht dat de mens het verste in ontwikkeling is in het heelal? Dat het buitenaardse leven pas nu op gang begint te komen. En dat ze nog miljarden jaren aan evolutie nodig hebben om het niveau te bereiken waar wij ons nu op bevinden.
Er wordt de buitenaardsen hoge intelligentie toebedacht, wellicht zijn wij de buitenaardsen in het heelal.
Als mensheid zouden wij direct contakt zoeken met een andere beschaving al is het maar om er beter van te worden.
Waarom heeft er nooit een buitenaardse zich laten zien?
Simpel, omdat die nog niet de technologie hebben om naar ons toe te komen.

Kruipt onder tafel om vliegende voorwerpen te vermijden
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 05-07-2014 17:10:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Speculatie s leuk, ik hou me liever aan de feiten. Als mensen het hebben over hoog ontwikkelde technoligie mogen ze voorbeelden geven. Dan vervalt het al gauw in gebrabbel.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 17:16:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit:
DeSchaduw:
Speculatie s leuk, ik hou me liever aan de feiten. Als mensen het hebben over hoog ontwikkelde technoligie mogen ze voorbeelden geven. Dan vervalt het al gauw in gebrabbel.

Dat zeg ik.
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 05-07-2014 17:43:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
Dicit:
Citaat: Daarnaast zijn er nog 99,9% galactische zaken, waar de mensheid niks van snapt, omdat we onder ontwikkeld zijn.

De aarde is pas een paar miljard jaar oud. Kijk waar we nu pas zijn. Tijd is relatief. Wel aan eens gedacht dat de mens het verste in ontwikkeling is in het heelal? Dat het buitenaardse leven pas nu op gang begint te komen. En dat ze nog miljarden jaren aan evolutie nodig hebben om het niveau te bereiken waar wij ons nu op bevinden.
Er wordt de buitenaardsen hoge intelligentie toebedacht, wellicht zijn wij de buitenaardsen in het heelal.
Als mensheid zouden wij direct contakt zoeken met een andere beschaving al is het maar om er beter van te worden.
Waarom heeft er nooit een buitenaardse zich laten zien?
Simpel, omdat die nog niet de technologie hebben om naar ons toe te komen.

Kruipt onder tafel om vliegende voorwerpen te vermijden


En dat weet jij.... Glazenbol? je heeft last van menselijke arrogant gedrag.

Verbranden van kaarsen olie en vetten is achterhaald en verachtelijk gedrag Het feit is dat het nog nooit is veranderd.
(bericht gewijzigd op 5/7/2014 18:10)
Op 05-07-2014 18:01:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Dicit:
Citaat: Daarnaast zijn er nog 99,9% galactische zaken, waar de mensheid niks van snapt, omdat we onder ontwikkeld zijn.

De aarde is pas een paar miljard jaar oud. Kijk waar we nu pas zijn. Tijd is relatief. Wel aan eens gedacht dat de mens het verste in ontwikkeling is in het heelal? Dat het buitenaardse leven pas nu op gang begint te komen. En dat ze nog miljarden jaren aan evolutie nodig hebben om het niveau te bereiken waar wij ons nu op bevinden.
Er wordt de buitenaardsen hoge intelligentie toebedacht, wellicht zijn wij de buitenaardsen in het heelal.
Als mensheid zouden wij direct contakt zoeken met een andere beschaving al is het maar om er beter van te worden.
Waarom heeft er nooit een buitenaardse zich laten zien?
Simpel, omdat die nog niet de technologie hebben om naar ons toe te komen.

Kruipt onder tafel om vliegende voorwerpen te vermijden


Het heeft voor de mens geen miljarden jaren geduurd, maar een aantal 1.000 jaar. Waarbij we in de laatste 70 jaar ons echt richten op de ruimtevaart. En het simpele van dat ze de techniek niet hebben, vind ik ook een beetje te kort door de bocht.
De Aarde biedt hun niks en is net wat Chris de Boden schrijft een primitieve zwaar vervuilde planeet en met hun nucluaire wapentuig, nog gevaarlijk ook. Grondstoffen vinden ze overal, en kennis hebben we niet te bieden. Ze laten zich niet keer op keer door die zotte Amerikanen in hun reet schieten.
(bericht gewijzigd op 5/7/2014 18:6)
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 18:04:08 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
Dicit:
Citaat: Daarnaast zijn er nog 99,9% galactische zaken, waar de mensheid niks van snapt, omdat we onder ontwikkeld zijn.

De aarde is pas een paar miljard jaar oud. Kijk waar we nu pas zijn. Tijd is relatief. Wel aan eens gedacht dat de mens het verste in ontwikkeling is in het heelal? Dat het buitenaardse leven pas nu op gang begint te komen. En dat ze nog miljarden jaren aan evolutie nodig hebben om het niveau te bereiken waar wij ons nu op bevinden.
Er wordt de buitenaardsen hoge intelligentie toebedacht, wellicht zijn wij de buitenaardsen in het heelal.
Als mensheid zouden wij direct contakt zoeken met een andere beschaving al is het maar om er beter van te worden.
Waarom heeft er nooit een buitenaardse zich laten zien?
Simpel, omdat die nog niet de technologie hebben om naar ons toe te komen.

Kruipt onder tafel om vliegende voorwerpen te vermijden


Het heeft voor de mens geen miljarden jaren geduurd, maar een aantal 1.000 jaar. Waarbij we in de laatste 70 jaar ons echt richten op de ruimtevaart. En die simpele van dat ze de techniek niet hebben... De Aarde biedt hun niks en is net wat Chris de Boden schrijft een primitieve zwaar vervuilde planeet en met hun nucluaire wapentuig, nog gevaarlijk ook. Grondstoffen vinden ze overal, en kennis hebben we niet te bieden. Ze laten zich niet keer op keer door die zotte Amerikanen in hun reet schieten.

Wie zijn ´ze´
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 18:06:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Dicit:
Citaat: Daarnaast zijn er nog 99,9% galactische zaken, waar de mensheid niks van snapt, omdat we onder ontwikkeld zijn.

De aarde is pas een paar miljard jaar oud. Kijk waar we nu pas zijn. Tijd is relatief. Wel aan eens gedacht dat de mens het verste in ontwikkeling is in het heelal? Dat het buitenaardse leven pas nu op gang begint te komen. En dat ze nog miljarden jaren aan evolutie nodig hebben om het niveau te bereiken waar wij ons nu op bevinden.
Er wordt de buitenaardsen hoge intelligentie toebedacht, wellicht zijn wij de buitenaardsen in het heelal.
Als mensheid zouden wij direct contakt zoeken met een andere beschaving al is het maar om er beter van te worden.
Waarom heeft er nooit een buitenaardse zich laten zien?
Simpel, omdat die nog niet de technologie hebben om naar ons toe te komen.

Kruipt onder tafel om vliegende voorwerpen te vermijden


Het heeft voor de mens geen miljarden jaren geduurd, maar een aantal 1.000 jaar. Waarbij we in de laatste 70 jaar ons echt richten op de ruimtevaart. En die simpele van dat ze de techniek niet hebben... De Aarde biedt hun niks en is net wat Chris de Boden schrijft een primitieve zwaar vervuilde planeet en met hun nucluaire wapentuig, nog gevaarlijk ook. Grondstoffen vinden ze overal, en kennis hebben we niet te bieden. Ze laten zich niet keer op keer door die zotte Amerikanen in hun reet schieten.

Wie zijn ´ze´


zie mijn eerdere reactie:

Het heelal is oud en er zijn volkeren op anderen planeten (inderdaad meerderen), die verder als ons zijn en weten dat we bestaan, is iets waar ik heilig van overtuigd ben. Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 18:07:47 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 05-07-2014 18:13:10 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!
(bericht gewijzigd op 5/7/2014 18:20)
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 18:14:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!

Ik deel je geloof, maar ga desondanks uit van wat wij als feiten hebben.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 18:39:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!

Ik deel je geloof, maar ga desondanks uit van wat wij als feiten hebben.


Nee, geen feiten...
Dat heb IK nooit verkondigd, maar zoals sommige hun zekerheid van een boek verkondigden, verkondig ik mijn geloof, dat er meer is als dat wij (volk) weten over buitenaardse en ik geloof ook dat overheden (zeker die van China, Rusland en The States), het bestaan van hun weten.
(bericht gewijzigd op 5/7/2014 18:50)
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 18:49:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!

Ik deel je geloof, maar ga desondanks uit van wat wij als feiten hebben.


Nee, geen feiten...
Dat heb IK nooit verkondigd, maar zoals sommige hun zekerheid van een boek verkondigden, verkondig ik mijn geloof, dat er meer is als dat wij (volk) weten over buitenaardse en ik geloof ook dat overheden (zeker die van China, Rusland en The States), het bestaan van hun weten.

Dat laatste gaat mij nu net weer te ver.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 20:13:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!

Ik deel je geloof, maar ga desondanks uit van wat wij als feiten hebben.


Nee, geen feiten...
Dat heb IK nooit verkondigd, maar zoals sommige hun zekerheid van een boek verkondigden, verkondig ik mijn geloof, dat er meer is als dat wij (volk) weten over buitenaardse en ik geloof ook dat overheden (zeker die van China, Rusland en The States), het bestaan van hun weten.

Dat laatste gaat mij nu net weer te ver.


Waarom blijven sommige dossiers dan gesloten?
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 20:58:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!

Ik deel je geloof, maar ga desondanks uit van wat wij als feiten hebben.


Nee, geen feiten...
Dat heb IK nooit verkondigd, maar zoals sommige hun zekerheid van een boek verkondigden, verkondig ik mijn geloof, dat er meer is als dat wij (volk) weten over buitenaardse en ik geloof ook dat overheden (zeker die van China, Rusland en The States), het bestaan van hun weten.

Dat laatste gaat mij nu net weer te ver.


Waarom blijven sommige dossiers dan gesloten?

Welke dossiers?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 21:02:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Luk:
Jochem P.:
Maar heilig overtuigd is nog geen 100% zekerheid.

Nee, het is niet meer dan geloof.


klopt, dat zegt mijn gezonde verstand...
De meeste mensen blijven hangen in het hier en nu en als de mens het niet lukt, nou dan lukt niemand het en daar GELOOF ik dus niet in.
Voor mij is het een optelsom en dus zeg ik, ik GELOOF eerder dat wij achteraan lopen, met ons geweldadig gedrag tegen elkaar, als dat we voorop lopen...

Het is al knap, dat we de eerste ruimtesonde ons zonnestelsel uitgezonden hebben, naar... NIKS!!!!

Ik deel je geloof, maar ga desondanks uit van wat wij als feiten hebben.


Nee, geen feiten...
Dat heb IK nooit verkondigd, maar zoals sommige hun zekerheid van een boek verkondigden, verkondig ik mijn geloof, dat er meer is als dat wij (volk) weten over buitenaardse en ik geloof ook dat overheden (zeker die van China, Rusland en The States), het bestaan van hun weten.

Dat laatste gaat mij nu net weer te ver.


Waarom blijven sommige dossiers dan gesloten?


Omdat de new-agers en believers en complotters denken (en willen) dat dat zo is.

Als jij president (of "baas" in één of andere vorm) van een grootmacht zou zijn, met heel wat diensten die (in het geheim) voor je werken en die (dus) ook wel wat geheimen kennen, zou jij niet volledig kirrewiet worden als je bewijs in je achtertuin (laat ons die Area 51 noemen) zou hebben, vliegende schotels en lichamen van buitenaards afkomst, waar je NIKS over mag vertellen tegen niemand?
Geen mens, zelfs (of eerder: zeker) geen president houdt dat vol.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 05-07-2014 21:04:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Als president hoef je alleen maar een domme marionet te zijn. Dan alleen breng je het er levend vanaf.
De wereld stinkt nog erger dan je vermoedt. Gelukkig is er onwetendheid die de stank nog enigszins maskeert.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 05-07-2014 21:19:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Oud Astronauten houden het ook niet vol, er zijn meerderen astronauten, generaals en piloten, die verkondigen dat ze het buitenaardse gespot is, maar die worden in de lachkamer geplaatst en monddood gemaakt.
Cooper & Gordon zijn 2 van de 12 mensen die over de maan gelopen hebben en er verkondigen dat er ufo's gespot zijn, tijdens hun vlucht.
Net als Edgar Mitchell, ook een Apollo astronaut...
http://www.classicufo.com/blog/2013/02/edgar-mitchell-were-under-surveillance-by-aliens/

En zo zijn er nog vele, maar wat je zelf (ik ook niet hoor!) nog nooit gezien hebt, is moeilijk te geloven. Maar ik geloof het wel en wantrouw op dit gebied (en niet alleen op dit gebied), onze overheden.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 21:24:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 21:26:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Kan niks zegge...

Op 05-07-2014 21:33:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: Hier een oud Gouverneur van de Verenigde Staten.En hier nog meer lieden die hun mond niet kunnen houden.

Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 05-07-2014 21:35:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Piloten en astronauten zijn ook mensen, met alle goede en foute punten. Ik hecht meer waarde aan de meldingen zoals van Patrick als van een zevendehands verhaal van een astronaut.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 05-07-2014 22:02:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Jochem P.:

Het heeft voor de mens geen miljarden jaren geduurd, maar een aantal 1.000 jaar. Waarbij we in de laatste 70 jaar ons echt richten op de ruimtevaart. En het simpele van dat ze de techniek niet hebben, vind ik ook een beetje te kort door de bocht.
De Aarde biedt hun niks en is net wat Chris de Boden schrijft een primitieve zwaar vervuilde planeet en met hun nucluaire wapentuig, nog gevaarlijk ook. Grondstoffen vinden ze overal, en kennis hebben we niet te bieden. Ze laten zich niet keer op keer door die zotte Amerikanen in hun reet schieten.


Met wat ik nu ga zeggen kun je mij als een gek beschouwen:
Hoewel ik niet letterlijk in de Illuminatie geloof, geloof ik wel in het bestaan van dergelijke machtsstructuren waarvan de oorsprong meer dan 2000 jaar terug in de geschiedenis ligt. Naar mijn inzicht wijst alles hierop.

Het zal mij dan ook niks verbazen als er veel meer kennis is achter de grote schermen, maar dat die kennis achter wordt gehouden.
De gewone burgerslaaf wordt opzettelijk botweg dom gehouden.
Het welbekende alleenrecht dus.

Het opzettelijk domhouden van de bevolking heeft extreem grote gevolgen. Behalve dat de planeet zwaar vervuild wordt en men op zijn Spartaans elkaar koppen nog in rammen, heeft dit ook als gevolg dat de mensheid met uitsterven wordt bedreigt. Uitsterven als gevolg van de hebzucht van een klein elitair groepje, want daar gaat het naar toe.

Ik vermoed dat de aarde ooit is gekoloniseerd door buitenaardse inmeng.
De genen van de van nature op aarde voorkomende primaten, vermengt met de genen van andere dieren en de genen van het buitenaardse ras = de moderne mens.
Hier kun je tot in het oneindige over blijven speculeren, mocht het daadwerkelijk zo zijn, dan zou je de mens als een experiment kunnen zien wat behoorlijk uit de hand is gelopen!!! Ook dat opzettelijk uit de hand laten lopen zou weleens een experiment kunnen zijn.
(bericht gewijzigd op 6/7/2014 18:50)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 06-07-2014 18:48:04 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi: @Chris de Boden
Ben het helemaal met je eens. Zo denk ik er ook over.
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op 06-07-2014 19:33:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: @Chris de Boden.

Ik ook chris en ik sta heel ver van de maatschappij en kijk nog geen eens meer voetbal.

Morgen schoppen ze de oudjes de straat op en de zelfde dag hange ze oranje vlaggetjes.

bEn toCh nie Gek!?$% , Nee alleen doorgespoeld.
Op 06-07-2014 22:35:30 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Chris de Boden:

Ik heb hier een link en dan zie je min of meer dat ufo's met elkaar vechten en wij mensen er tussen in zitten.

En ik geloof ook dat het gebeurd is.

zie link:
http://en.wikipedia.org/wiki/1561_celestial_phenomenon_over_Nuremberg

Kort filmpie

(bericht gewijzigd op 6/7/2014 22:42)
Op 06-07-2014 22:41:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Chris de Boden:

Het zal mij dan ook niks verbazen als er veel meer kennis is achter de grote schermen, maar dat die kennis achter wordt gehouden.
De gewone burgerslaaf wordt opzettelijk botweg dom gehouden.
Het welbekende alleenrecht dus.

Persoonlijk denk ik dat je de regering overschat, en dat er achter de schermen grotere kennis is? Worden die wetenschappers ontvoerd dan, of word er op de universiteiten niet alle kennis beschikbaar gesteld?>
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 06-07-2014 22:53:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Regering overschat, neu.... iig niet dat gepeupel waar wij op mogen stemmen en wat we de regering noemen.
Echter weet de regering dit natuurlijk dus ook niet, wel diegene die de touwtjes besturen van die marionetten figuren en dan moet je het nog op geheim militair niveau zoeken, vergis je daar dus niet in.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 14:32:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Chris de Boden:
Regering overschat, neu.... iig niet dat gepeupel waar wij op mogen stemmen en wat we de regering noemen.
Echter weet de regering dit natuurlijk dus ook niet, wel diegene die de touwtjes besturen van die marionetten figuren en dan moet je het nog op geheim militair niveau zoeken, vergis je daar dus niet in.

Ik werk zelf veel voor militaire toepassingen (morgen komt daar een blog van mij over online) en we zijn ook behoorlijk innovatief, maar geheime militaire projecten ben ik nog nooit tegengekomen hoor.
(daarmee zeg ik niet dat ze niet bestaan, uiteraard)
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 07-07-2014 14:42:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Je vindt het ook niet zomaar.
Tis letterlijk top secret, al denk ik niet dat je het hier in NL moet zoeken.

Dat er geheime militaire projecten zijn twijfel ik geeneens over.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 14:51:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Ik twijfel er ook niet over dat er geheime projecten zijn.
Maar wel dat die met aliens te maken hebben.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 15:39:10 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Met wat ik nu ga zeggen kunnen andere mensen mij als een volstrekte gek verklaren .

Honderden jaren, duizenden jaren wordt de mensheid al geleid door een klein geheimzinnig elitair bolwerk wat sommige mensen kennen als de Illuminati.

Over wat ze uitvreten wil ik het in principe nieteens inhoudelijk hebben, dat is al erg genoeg. Echter bewaken die luitjes ook een zeer groot geheim, wellicht het aller grootste geheim wat ons aardbolletje rijk is.

Zo heb ik het boek 'Het geheim van Zionsburg' gelezen hierin wordt geproken van een mogelijke heilige graal, echter is dit niet het grote geheim. De Heilige Graal is wel in het bezit van die elitaire club:
Het geheimzinnige Illuminati cardgame(waarvan tot nu toe alles lijkt te kloppen) bevestigd dit:


Het gaat dus niet om de Heilige Graal!!!. Andere boze tongen beweren weer dat het weleens om de Ark des Verbonds zou kunnen gaan.
Ook dit markante voorwerp is in bezit van dat elitaire clubje en ook dit is het geheim niet:


Het grote geheim wat die luitjes bewaken is vermoedelijk niet een voorwerp, maar het geheim van onze oorsprong en de bijbehorende kennis waar vanuit de welbekende 'illuminati-gerechten' worden bereid.

Ik vermoed heel sterk dat het geheim inhoudt dat de mens een experiment is wat ontstaan is door een buitenaardse interventie.
En zoals eerder gezegd is het volledig uit de hand laten lopen vermoedelijk dus ook een experiment.
Uiteindelijk sterft de mens dus (geheel volgens planning) uit. Diegene die weleens een BDE hebben gehad, weten wat vrijheid is en als de mensheid dus uitsterft zou je dat als een verlossing/verlichting kunnen zien(vandaar ook de naam Illuminati wat letterlijk verlichten betekend) en ik vermoed dus heel sterk dat we het in die hoek moeten zoeken en niet in de zin van een voorwerp.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 15:49:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw: Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 15:54:18 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.

Ik kijk anders tegen het begrip God aan als de meeste gelovigen.
Zo zie ik God als de oerbron waar alles wat wij kennen en wat wij niet kennen uit is ontstaan en daar deel van uitmaken.

Die vermoedelijke kennis waar ik het over heb is hier al op aarde sinds de moderne mens en wordt logischer wijs uiterst streng bewaakt, vanuit die zelfde kennis zijn de verschillende religies en de verschillende regeringsvormen uit voortgekomen volgens plan.

Bedenk dat als het daadwerkelijk zo is dat de mens uit een buitenaardse inmeng is ontstaan, dat onze kolonisten dus ook de intelligentie hadden om een 'draaiboek' in elkaar te zetten wat gedurende het experiment van toepassing is.

Het gaat in principe dus om dat draaiboek en als dat uit zou lekken heb je wereldwijd paniek.
(bericht gewijzigd op 7/7/2014 16:12)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 16:07:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.

Ik kijk anders tegen het begrip God aan als de meeste gelovigen.
Zo zie ik God als de oerbron waar alles wat wij kennen en wat wij niet kennen uit is ontstaan en daar deel van uitmaken.

Die vermoedelijke kennis waar ik het over heb is hier al op aarde sinds de moderne mens en wordt logischer wijs uiterst streng bewaakt, vanuit die zelfde kennis zijn de verschillende religies en de verschillende regeringsvormen uit voortgekomen volgens plan.

Bedenk dat als het daadwerkelijk zo is dat de mens uit een buitenaardse inmeng is ontstaan, dat onze kolonisten dus ook de intelligentie hadden om een 'draaiboek' in elkaar te zetten wat gedurende het experiment van toepassing is.

Dat zeg ik, wijt je leven maar aan iets anders al je zelf, dan lijkt het niet zo erg.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 16:12:49 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.

Ik kijk anders tegen het begrip God aan als de meeste gelovigen.
Zo zie ik God als de oerbron waar alles wat wij kennen en wat wij niet kennen uit is ontstaan en daar deel van uitmaken.

Die vermoedelijke kennis waar ik het over heb is hier al op aarde sinds de moderne mens en wordt logischer wijs uiterst streng bewaakt, vanuit die zelfde kennis zijn de verschillende religies en de verschillende regeringsvormen uit voortgekomen volgens plan.

Bedenk dat als het daadwerkelijk zo is dat de mens uit een buitenaardse inmeng is ontstaan, dat onze kolonisten dus ook de intelligentie hadden om een 'draaiboek' in elkaar te zetten wat gedurende het experiment van toepassing is.

Wanneer heeft die buitenaardse interventie van jou dan plaatsgevonden?
Voor de homo-erectus, of wellicht 2014 jaar geleden? Hoe verklaar je de middeleeuwen dan? En die kennis is ook doorgegeven tijdens de koude oorlog?
Persoonlijk vind ik het vergezocht, maar wil hier wel serieus op ingaan.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 07-07-2014 16:13:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Heeft al eerder een link op GW gezet met Jesse Ventura Skinwalker .

Mr. Bigelow wou contact zoeken met "buitenaardse" en heeft via Nasa rechten en info opgekocht en kwam bij skinwalker ranch uit.

En NASA zoekt leven op Mars.. dat rijm niet helemaal en hiermee zakt NASA bij mij door het ijs.

Bovendien wellicht geen buitenaardse niet bewezen is
Maar wel dat er IETS is en duidenlijk aanwezig is
Het zou goed genoeg zijn voor NASA en of om te onderzoeken maar dus niet,Men gaan liever naar mars geld uitgeven heel veel geld.

In het kort zie link:

Army Colonel Reveals Amazing Skinwalker Ranch Stories


Zie link:
Conspiracy Theory Jesse Ventura skinwalker ranch
http://www.dailymotion.com/video/x18usv8_conspiracy-theory-with-jesse-ventura-skinwalker_shortfilms

(bericht gewijzigd op 7/7/2014 18:37)
Op 07-07-2014 16:15:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.

Ik kijk anders tegen het begrip God aan als de meeste gelovigen.
Zo zie ik God als de oerbron waar alles wat wij kennen en wat wij niet kennen uit is ontstaan en daar deel van uitmaken.

Die vermoedelijke kennis waar ik het over heb is hier al op aarde sinds de moderne mens en wordt logischer wijs uiterst streng bewaakt, vanuit die zelfde kennis zijn de verschillende religies en de verschillende regeringsvormen uit voortgekomen volgens plan.

Bedenk dat als het daadwerkelijk zo is dat de mens uit een buitenaardse inmeng is ontstaan, dat onze kolonisten dus ook de intelligentie hadden om een 'draaiboek' in elkaar te zetten wat gedurende het experiment van toepassing is.

Dat zeg ik, wijt je leven maar aan iets anders al je zelf, dan lijkt het niet zo erg.

Waarbij opgemerkt dat dit het grotere globale plaatje betreft, echter leef je als een mens, dus ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen daden en als je er dan een zooitje van maakt is het simpelweg je eigen schuld.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 16:21:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:

Wanneer heeft die buitenaardse interventie van jou dan plaatsgevonden?
Voor de homo-erectus, of wellicht 2014 jaar geleden? Hoe verklaar je de middeleeuwen dan? En die kennis is ook doorgegeven tijdens de koude oorlog?
Persoonlijk vind ik het vergezocht, maar wil hier wel serieus op ingaan.

Dat serieus er op in gaan heeft nu juist vaak weinig zin. In beginsel is het wat je ook in het bedrijfsleven en politiek zie toegepast, het afschuiven van eigen verantwoordelijkheid.
Een godsbeeld als universele kracht kan ik best in meegaan overigens. Maar het bestaan van de mensheid aan een experiment wijten, en vervolgens denken dat er ergens een groepje al duizenden jaren op knopjes zit te drukken om ons te pesten gaat mij te ver.
Zo heb ik ook altijd ontkend dat ik als systeembeheerder een knopje had om de PC van medewerkers vast te laten lopen tijdens een belangrijk document. (Linux versie in voorbereiding)
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 16:28:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
stoerecurry:
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.

Ik kijk anders tegen het begrip God aan als de meeste gelovigen.
Zo zie ik God als de oerbron waar alles wat wij kennen en wat wij niet kennen uit is ontstaan en daar deel van uitmaken.

Die vermoedelijke kennis waar ik het over heb is hier al op aarde sinds de moderne mens en wordt logischer wijs uiterst streng bewaakt, vanuit die zelfde kennis zijn de verschillende religies en de verschillende regeringsvormen uit voortgekomen volgens plan.

Bedenk dat als het daadwerkelijk zo is dat de mens uit een buitenaardse inmeng is ontstaan, dat onze kolonisten dus ook de intelligentie hadden om een 'draaiboek' in elkaar te zetten wat gedurende het experiment van toepassing is.

Wanneer heeft die buitenaardse interventie van jou dan plaatsgevonden?
Voor de homo-erectus, of wellicht 2014 jaar geleden? Hoe verklaar je de middeleeuwen dan? En die kennis is ook doorgegeven tijdens de koude oorlog?
Persoonlijk vind ik het vergezocht, maar wil hier wel serieus op ingaan.

Wat in de bijbel bekend staat als het Adam en Eva verhaal, betrof zeer waarschijnlijk de inmeng van het buitenaardse ras met de bestaande primaten en andere diersoorten op aarde.
Eerst werd de mannelijke mens gecreëerd, daarna de vrouwelijke mens en waarbij bij het creëren van de vrouwelijke mens, ook delen van het mannelijke geslacht zijn gebruikt.

Vanaf die tijd leeft de moderne mens in volledige verdrukking.

(bericht gewijzigd op 7/7/2014 16:30)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 16:28:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Chris de Boden:
stoerecurry:
Chris de Boden:
DeSchaduw:
Ah ja, als er geen God is dan moet er iets anders voor in de plaats komen wat ons bestuurt. Stel je voor dat die janboel van je leven aan je zelf te wijten is.

Ik kijk anders tegen het begrip God aan als de meeste gelovigen.
Zo zie ik God als de oerbron waar alles wat wij kennen en wat wij niet kennen uit is ontstaan en daar deel van uitmaken.

Die vermoedelijke kennis waar ik het over heb is hier al op aarde sinds de moderne mens en wordt logischer wijs uiterst streng bewaakt, vanuit die zelfde kennis zijn de verschillende religies en de verschillende regeringsvormen uit voortgekomen volgens plan.

Bedenk dat als het daadwerkelijk zo is dat de mens uit een buitenaardse inmeng is ontstaan, dat onze kolonisten dus ook de intelligentie hadden om een 'draaiboek' in elkaar te zetten wat gedurende het experiment van toepassing is.

Wanneer heeft die buitenaardse interventie van jou dan plaatsgevonden?
Voor de homo-erectus, of wellicht 2014 jaar geleden? Hoe verklaar je de middeleeuwen dan? En die kennis is ook doorgegeven tijdens de koude oorlog?
Persoonlijk vind ik het vergezocht, maar wil hier wel serieus op ingaan.

Wat in de bijbel bekend staat als het Adam en Eva verhaal, betrof zeer waarschijnlijk de inmeng van het buitenaardse ras met de bestaande primaten en andere diersoorten op aarde.
Eerst werd de mannelijke mens gecreëerd, daarna de vrouwelijke mens en waarbij bij het creëren van de vrouwelijke mens, ook delen van het mannelijke geslacht zijn gebruikt.Waar binnen de huidig bekende evolutielijn is dat gevallen?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 16:30:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Dat is voor mij ook een hele goede vraag en vereist heel veel onderzoekswerk.

Ik weet natuurlijk ook niet alles en heb slechts vermoedens van de richting waar we het moeten zoeken, that's it.
(bericht gewijzigd op 7/7/2014 16:35)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 16:33:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Chris de Boden:
Dat is voor mij ook een hele goede vraag en vereist heel veel onderzoekswerk.

Ik weet natuurlijk ook niet alles en heb slechts vermoedens van de richting waar we het moeten zoeken, that's it.

Het kan natuurlijk ook anders. Net als dat mensen sexuele relaties aan gaan met de vreemdste diersoorten kan er ook een alien geweest zijn die een paar honderd jaar alleen in zijn ruimtescheepje zat.
Zal die geschrokken zijn toen hij hoorde wat hij had veroorzaakt...
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 16:44:10 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
DeSchaduw:
Chris de Boden:
Dat is voor mij ook een hele goede vraag en vereist heel veel onderzoekswerk.

Ik weet natuurlijk ook niet alles en heb slechts vermoedens van de richting waar we het moeten zoeken, that's it.

Het kan natuurlijk ook anders. Net als dat mensen sexuele relaties aan gaan met de vreemdste diersoorten kan er ook een alien geweest zijn die een paar honderd jaar alleen in zijn ruimtescheepje zat.
Zal die geschrokken zijn toen hij hoorde wat hij had veroorzaakt...

Nu krijgt het vingertje waarmee ET naar huis probeert te bellen ook gelijk een heel andere lading.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 07-07-2014 16:54:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: Getuigen zijn Indianen de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

Skinwalker Ranch Interview With Local Ute Member Larry Cesspooch

zie link:


Chief Dan Talks About Skin Walkers & The Furry Ones
zie link:


In nederlands zie link:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/skinwalker%20deel%202.html
(bericht gewijzigd op 7/7/2014 19:15)
Op 07-07-2014 17:02:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aircore:
Chris de Boden:


Ik vermoed dat de aarde ooit is gekoloniseerd door buitenaardse inmeng.
De genen van de van nature op aarde voorkomende primaten, vermengt met de genen van andere dieren en de genen van het buitenaardse ras = de moderne mens.


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_6t3_We8ykPLabVOrxmaN3_ueGFCmL3pVkhc6A3KAdI0KnKwG9w
Goeie film gezien

Jouw verhaal is uiteraard niks nieuws en spreekt tot de verbeelding. Toch ben ik ook gevoelsmatig geneigd dit te geloven. Vraag me niet waarom, zelf vind ik het zelfs onlogisch. Als ik mijn hond in de ogen kijk zie ik echt veel van mezelf terug

Ik heb ook sterk de neiging over dit onderwerp te blijven speculeren, alsof de behoefte hieraan nooit bevredigd zal worden
Op 07-07-2014 17:55:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Chris de Boden:
Met wat ik nu ga zeggen kunnen andere mensen mij als een volstrekte gek verklaren .Met dit soort onderwerpen moeten we juist niet bang zijn dat je als gek verklaard wordt. De meeste mensen hebben een behoorlijk IQ, op deze site en zijn denk ook iets ruimer qua denken als de gemiddelde Nederlander c.q. Belg.

De waarheid ligt ergens in het midden en als we alle de waarheid vertellen hoe WIJ het zien, komen we samen het dichtste bij de waarheid, want er zal wel gecorrigeerd worden.

Wetenschappers zijn net mensen, ook zij weten het niet hoe en wat, maar er zijn, net als in de maatschappij groepjes die elkaar het licht in de ogen niet gegund worden.
Voorbeeld: Coen Vermeeren wil zijn interesse voor UFO's op de Universiteit van Delft doen vergroten onder zijn studenten, maar wordt daar zwaar tegen gewerkt, omdat hij met zijn gedachtegang buiten de hokjes valt, bij zijn collega's.

Daarnaast geloof ik niet dat we expres de Aarde aan het verkloten zijn, maar dat er een groep mensen met veel geld (De rijkste 1% van de Verenigde Staten, heeft net zoveel als 99% bij elkaar), zo egoïstisch zijn en zo met zichzelf bezig zijn, dat zij zich boven alles stellen en wetenschappers om zich heen zoeken, die dat uitzoeken, wat hun willen horen, tegen betaling van een erg goed salaris.
Geld is net als de Bijbel, het heeft de mensheid een balans gegeven, maar op een gegeven moment werkt het niet meer en is het tijd voor iets nieuws, maar geen volksvertegenwoordiger die dat aandurft, om dat bespreekbaar te maken.
(bericht gewijzigd op 7/7/2014 21:39)
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 07-07-2014 21:37:46 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
aircore:
Chris de Boden:


Ik vermoed dat de aarde ooit is gekoloniseerd door buitenaardse inmeng.
De genen van de van nature op aarde voorkomende primaten, vermengt met de genen van andere dieren en de genen van het buitenaardse ras = de moderne mens.


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_6t3_We8ykPLabVOrxmaN3_ueGFCmL3pVkhc6A3KAdI0KnKwG9w
Goeie film gezien

Jouw verhaal is uiteraard niks nieuws en spreekt tot de verbeelding. Toch ben ik ook gevoelsmatig geneigd dit te geloven. Vraag me niet waarom, zelf vind ik het zelfs onlogisch. Als ik mijn hond in de ogen kijk zie ik echt veel van mezelf terug

Ik heb ook sterk de neiging over dit onderwerp te blijven speculeren, alsof de behoefte hieraan nooit bevredigd zal worden


Als de Sfinx echt meer dan 12.000 jaar oud is, zoals door sommige wetenschappers wordt beweert, is er inderdaad iets voor de mensheid geweest met een hogere intelligentie.
En persoonlijk geloof ik niet eens dat de Egyptenaren de piramides hebben gebouwd, maar alleen hebben gebruikt wat voor hun neus stond.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 07-07-2014 21:45:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:


Als de Sfinx echt meer dan 12.000 jaar oud is, zoals door sommige wetenschappers wordt beweert, is er inderdaad iets voor de mensheid geweest met een hogere intelligentie.
En persoonlijk geloof ik niet eens dat de Egyptenaren de piramides hebben gebouwd, maar alleen hebben gebruikt wat voor hun neus stond.

Waarom moet er iets voor de mensheid zijn geweest. Het kan ook gewoon de menshed zijn geweest die zichzlf bijna heeft uitgeroeid. Dat is iets wat ons voorstellingvermogen zeker niet te boven zou moeten gaan.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 21:48:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:


Als de Sfinx echt meer dan 12.000 jaar oud is, zoals door sommige wetenschappers wordt beweert, is er inderdaad iets voor de mensheid geweest met een hogere intelligentie.
En persoonlijk geloof ik niet eens dat de Egyptenaren de piramides hebben gebouwd, maar alleen hebben gebruikt wat voor hun neus stond.

Waarom moet er iets voor de mensheid zijn geweest. Het kan ook gewoon de menshed zijn geweest die zichzlf bijna heeft uitgeroeid. Dat is iets wat ons voorstellingvermogen zeker niet te boven zou moeten gaan.


Omdat 10.000 jaar geleden we in de steentijd zaten en er niks qua papier en/of schrift was.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 07-07-2014 21:51:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:


Als de Sfinx echt meer dan 12.000 jaar oud is, zoals door sommige wetenschappers wordt beweert, is er inderdaad iets voor de mensheid geweest met een hogere intelligentie.
En persoonlijk geloof ik niet eens dat de Egyptenaren de piramides hebben gebouwd, maar alleen hebben gebruikt wat voor hun neus stond.

Waarom moet er iets voor de mensheid zijn geweest. Het kan ook gewoon de menshed zijn geweest die zichzlf bijna heeft uitgeroeid. Dat is iets wat ons voorstellingvermogen zeker niet te boven zou moeten gaan.


Omdat 10.000 jaar geleden we in de steentijd zaten en er niks qua papier en/of schrift was.

Hoe weet je dat?
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 07-07-2014 21:56:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 07-07-2014 22:03:02 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Brammetje Vermeulen kon het goed verwoorden, die zat al een heel eind in de juiste richting.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 22:04:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Chris de Boden:
Brammetje Vermeulen kon het goed verwoorden, die zat al een heel eind in de juiste richting.

Dan moet je het boek van Zecharia Sitchin ook eens gaan lezen dan...
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 07-07-2014 22:30:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Die ken ik Zitten ook wel een aantal waarheden in, maar niet alles is juist.
(bericht gewijzigd op 7/7/2014 22:40)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-07-2014 22:39:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?
(bericht gewijzigd op 8/7/2014 11:34)
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-07-2014 11:33:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 08-07-2014 13:15:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.

Daar heb ik het niet over... maar over wat er over zou zijn van de digitale media.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 08-07-2014 13:59:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aircore:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.


Vertel.....
Als we morgen massaal uitsterven zullen er inderdaad lange tijd littekens van onze beschaving te zien zijn, maar 10.000 jaar is lang heeeeeeel lang. De gebouwen die ik maak houden het in ieder geval niet zo lang uit Als bouwkundige durf ik wel te stellen dat er van beton na zoon 2.000 jaar weinig meer over is dan gruis wat dus onherkenbaar in de natuur opgenomen zal worden. En als het na 2.000 jaar niet is dan wel naar 3

Wellicht zijn er dan nog satellieten? Of ruimtepuin?
Iemand die daar verstand van heeft?

Ik denk namelijk niet dat na 10.000 jaar er nog enig bewijs van ons bestaan voor handen zal zijn voor een evt. beschaving 2.0
Op 08-07-2014 17:00:47 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
aircore:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.


Vertel.....
Als we morgen massaal uitsterven zullen er inderdaad lange tijd littekens van onze beschaving te zien zijn, maar 10.000 jaar is lang heeeeeeel lang. De gebouwen die ik maak houden het in ieder geval niet zo lang uit Als bouwkundige durf ik wel te stellen dat er van beton na zoon 2.000 jaar weinig meer over is dan gruis wat dus onherkenbaar in de natuur opgenomen zal worden. En als het na 2.000 jaar niet is dan wel naar 3

Wellicht zijn er dan nog satellieten? Of ruimtepuin?
Iemand die daar verstand van heeft?

Ik denk namelijk niet dat na 10.000 jaar er nog enig bewijs van ons bestaan voor handen zal zijn voor een evt. beschaving 2.0

Dat er nog ruimtepuin zou zijn lijkt me ook erg sterk, alle satellieten hebben correctieraketten aan boord om in een omloopbaan rond de aarde te blijven, na verloop van tijd als de brandstof bijna op is laten ze deze gecontroleerd neerstorten.
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 08-07-2014 17:05:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
aircore:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.


Vertel.....
Als we morgen massaal uitsterven zullen er inderdaad lange tijd littekens van onze beschaving te zien zijn, maar 10.000 jaar is lang heeeeeeel lang. De gebouwen die ik maak houden het in ieder geval niet zo lang uit Als bouwkundige durf ik wel te stellen dat er van beton na zoon 2.000 jaar weinig meer over is dan gruis wat dus onherkenbaar in de natuur opgenomen zal worden. En als het na 2.000 jaar niet is dan wel naar 3

Wellicht zijn er dan nog satellieten? Of ruimtepuin?
Iemand die daar verstand van heeft?

Ik denk namelijk niet dat na 10.000 jaar er nog enig bewijs van ons bestaan voor handen zal zijn voor een evt. beschaving 2.0


De sfinx staat er hoogstwaarschijnlijk al 12.000 jaar en de boogbruggen hebben ook een hele lange toekomst. Woningen en anderen panden, daarvan zullen niet alle muren meer overeind staan, maar de steden zullen ook niet in gruis opgelost zijn.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 10-07-2014 15:01:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
Jochem P.:
aircore:
Jochem P.:
DeSchaduw:
Jochem P.:
Omdat ik Fred Flintstone al zijn brieven zie hakken.

Dus zoals gebruikelijk weer een aanname.
Hoe veel denk je dat er over 10.000 jaar over zou zijn van al onze informatie op het internet, mochten wij vandaag allemaal dood neervallen?


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.


Vertel.....
Als we morgen massaal uitsterven zullen er inderdaad lange tijd littekens van onze beschaving te zien zijn, maar 10.000 jaar is lang heeeeeeel lang. De gebouwen die ik maak houden het in ieder geval niet zo lang uit Als bouwkundige durf ik wel te stellen dat er van beton na zoon 2.000 jaar weinig meer over is dan gruis wat dus onherkenbaar in de natuur opgenomen zal worden. En als het na 2.000 jaar niet is dan wel naar 3

Wellicht zijn er dan nog satellieten? Of ruimtepuin?
Iemand die daar verstand van heeft?

Ik denk namelijk niet dat na 10.000 jaar er nog enig bewijs van ons bestaan voor handen zal zijn voor een evt. beschaving 2.0


De sfinx staat er hoogstwaarschijnlijk al 12.000 jaar en de boogbruggen hebben ook een hele lange toekomst. Woningen en anderen panden, daarvan zullen niet alle muren meer overeind staan, maar de steden zullen ook niet in gruis opgelost zijn.

Maar wel bedekt met lagen aarde en/of water.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 10-07-2014 15:26:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aircore:
Jochem P.:

De sfinx staat er hoogstwaarschijnlijk al 12.000 jaar

Aanname, volgens Wiki is het merendeel van de Egyptologen tegen de theorie waar deze datering vandaan komt. Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sfinx_van_Gizeh

Jochem P.:

en de boogbruggen hebben ook een hele lange toekomst.

Ook een aanname, er is geen bewijs dat beton het 10.000 jaar uithoud.
Het Colosseum is naar mijn weten zoon beetje het oudste bouwwerk met beton daarin verwerkt. +/- 2.000 jaar en geloof me dat is er niet goed aan toe ( 3 jaar geleden geweest ). Daarnaast is de gebruikte beton van het Colosseum van betere kwaliteit als het beton van vandaag de dag. Daarnaast is het beton daarin ongewapend, en gevoelsmatig ( ja inderdaad, aanname ) zou het wapeningsstaal de houdbaarheid eerder verlagen als verhogen. ( zie betonrot op google)

Jochem P.:

Woningen en anderen panden, daarvan zullen niet alle muren meer overeind staan, maar de steden zullen ook niet in gruis opgelost zijn.

Tja, je zou het kunnen denken, maar ik blijf erbij, 10.000 jaar is echt voor mensenhanden gemaakte constructie heeeeeeeeeeeeeel lang. We bouwen momenteel met een houdbaarheid van 50 jaar dat zou 200 maal langer moeten blijven bestaan dan......
DeSchaduw:

Maar wel bedekt met lagen aarde en/of water.

idd

Kortom, Jochem ik ben nog niet overtuigd, en blijf geloven ( of in elk geval de mogelijkheid openhouden ) in een oude wereld beschaving.
(bericht gewijzigd op 10/7/2014 17:45)
Op 10-07-2014 17:45:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem: Het zou zo kunnen dat er voor ons een andere beschaving is geweest.
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 10-07-2014 21:28:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Yochem:


Over 10.000 jaar zal er wel duidelijk zijn, dat de Aarde massaal bevolkt zou zijn geweest, met een gestructureerde samenleving. Mochten we massaal neervallen.

Life After PeopleTik maar in op youtube: life after people full episodes, en je hebt urenlang kijkplezier over hoe het eruit zou zien

It's all a figment of imagination!
Op 10-07-2014 22:31:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoerecurry:
Yochem:
Het zou zo kunnen dat er voor ons een andere beschaving is geweest.

Als we dino botten van 245miljoen jaar geleden kunnen dateren, lijkt het mij sterk dat hiervoor nog een andere beschaving is geweest waar we geen enkel spor van te vinden valt. (of niet herkent word als zodanig)
Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply.
Op 11-07-2014 10:21:00 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 11-07-2014 11:00:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeSchaduw:
stoerecurry:
Yochem:
Het zou zo kunnen dat er voor ons een andere beschaving is geweest.

Als we dino botten van 245miljoen jaar geleden kunnen dateren, lijkt het mij sterk dat hiervoor nog een andere beschaving is geweest waar we geen enkel spor van te vinden valt. (of niet herkent word als zodanig)

Het is vrij zeker dat een dergelijke beschaving niet zo wereldwijd verspreid was als wij zijn, anders was het simpel op te sporen.
Maar er zijn toch aardig wat bouwwerken, gedeeltelijk onder water, waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.
En dan hebben we het nog niet over de mogelijkheid dat een eerdere beschaving niet menselijk was maar een andere aardse soort.
Ik zeg wat ik denk. Daarom ben ik vaak stil.
Op 11-07-2014 11:59:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yochem:
Yochem:
Hier een oud Gouverneur van de Verenigde Staten.En hier nog meer lieden die hun mond niet kunnen houden.

Paul Hellyer: Oud Minister van Defensie van Canada...
Met wetenschap houdt de mensheid zich voor de gek, totdat het tegendeel bewezen is...
Op 12-07-2014 0:17:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband:
Yochem:
Chris de Boden:
Brammetje Vermeulen kon het goed verwoorden, die zat al een heel eind in de juiste richting.

Dan moet je het boek van Zecharia Sitchin ook eens gaan lezen dan...


Bekijk het ook eens van een andere kant Yochem:

http://www.sitchiniswrong.com/

http://www.sitchiniswrong.com/sitchinerrors.htm

En zo is er nog heel veel te vinden over deze gast. Een soort von Däniken maar dan net weer even anders

Edit:
Ik heb me altijd zo verbaast over het feit dat als een BN-er met de meest waanzinnige grenswetenschappelijke theorieën aan komt zetten, het waarheidsgehalte voor menig kijker/lezer plots zoveel groter wordt. Omdat een BN-er het heeft gezegd of zo...get real.
(bericht gewijzigd op 15/7/2014 10:9)
ech?
Op 15-07-2014 10:08:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Chris de Boden:
Brammetje Vermeulen kon het goed verwoorden, die zat al een heel eind in de juiste richting.

En met de Ramtha School of Enlightenment (en bijhorende channelings etc) ook een heel eind in de verkeerde richting. Want daar geloofde hij ook in.
Zie ook http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9154#331968
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-07-2014 12:40:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
Luk:
Chris de Boden:
Brammetje Vermeulen kon het goed verwoorden, die zat al een heel eind in de juiste richting.

En met de Ramtha School of Enlightenment (en bijhorende channelings etc) ook een heel eind in de verkeerde richting. Want daar geloofde hij ook in.
Zie ook http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9154#331968


Doet geen afbreuk in het
verhaal van Bram Vermeulen In Den beginne.

Waar geloof jij in? jezus?
(bericht gewijzigd op 15/7/2014 15:49)
Op 15-07-2014 15:34:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Patrick NL:
Luk:
Chris de Boden:
Brammetje Vermeulen kon het goed verwoorden, die zat al een heel eind in de juiste richting.

En met de Ramtha School of Enlightenment (en bijhorende channelings etc) ook een heel eind in de verkeerde richting. Want daar geloofde hij ook in.
Zie ook http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9154#331968


Doet geen afbreuk in het
verhaal van Bram Vermeulen In Den beginne.

Waar geloof jij in? jezus?

Ben je gek?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-07-2014 16:54:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Luk:
Patrick NL:

Waar geloof jij in? jezus?

Ben je gek?

Neutrino's en neutralino's. toch?

It's all a figment of imagination!
Op 15-07-2014 20:04:00 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden