Het grote 'Guiness book of records' zag in 1955 voor het eerst het levenslicht. Het boek bevat tal van wetenswaardigheden over de grootste, snelste, langste, kleinste, etc . etc.  vul-maar-in. Het idee achter het  Guiness book of records is niet nieuw. Al zo'n tweeduizend jaar geleden hield men zich bezig met het vastleggen van allerlei uitersten.

Zo is het bijvoorbeeld beschreven Messalina, de vrouw van Romeinse keizer Cladius, in een wedstrijd met de grootste hoer uit het rijk een seksmarathon won. Messalina wist het uiteindelijk '25 ronden' vol te houden. Details over deze en andere wetenswaardigheden uit de oudheid kan men terug vinden in het boek 'Das Buch der antiken Rekorde' van het Zweedse archeologen paar Allan en Cecilia Klynne (zie hiernaast). Eindelijk krijgt u nu antwoorden op de prangende vragen zoals; 'wat was de prijs van de duurste slaaf' of 'hoe dik was de dikste slak'. Zonder ellenlange voetnoten of  academische commentaren geeft het paar Klynne ons inzicht in de wetenswaardigheden uit de historie.

Het paar worstelde door honderden oude teksten om tot een evenwichtige samenstelling te komen. Zo komen we te weten dat de langste man een paar duizend jaar geleden 288 centimeters mat terwijl de kortste niet groter dan 60 centimeter was.

De oude Grieken waren gek op sport en natuurlijk hielden ook zij records bij. Zo kon blijkens de geschriften de krachtigste renner 238 kilometer per dag afleggen en dronk een soldaat uit het leger van Alexander ooit eens tijdens een drinkwedstrijd 13,5 liter wijn. Lang kon hij niet van zijn prestatie genieten want na de laatste slok viel hij dood neer.

Volgens het paar was men in het begin van het Romeinse rijk erg geïnteresseerd in de grootste, langste, etc. etc.  vul-maar-in. Zo was het zwaarste brok Amber 4 kilo en was de oudste, nog acterende,  actrice 104 jaar oud. De sterkste katapult wist een projectiel 720 meter ver weg te slingeren en kocht Keizer Augustus voor de somma van 20.000 sestertiën (ongerekend pakweg 120.000 euro) een vogel die "Ave Caesar" kon uitkraaien. Niets bleek onbeschreven te blijven, zo bestond de top 3 pijnlijkste aandoeningen uit; 1. nierstenen, 2. maagzweren en op 3.migraine.

Ook de smeuïge records bleven niet onbeschreven, zo was de schoonste geitenneuker een herder uit het zuiden van Italië die zijn geit zelfs rozenwater liet gorgelen om haar slechte adem tegen te gaan. Men beschouwde de Germanen als het meest primitieve volk uit de wereld en was het paleis van keizer Nero het duurste van allemaal waar zelfs speciale pijpleidingen over de plafonds van de eetzalen liepen die als een soort sprinklersysteem geurwater op de gasten liet neer regenen.

Kortom, na 2000 jaar heeft de mens aan idioterie nog niets ingeboet. Het boek verdient een plek op uw salontafel.

Das Buch der antiken Rekorde
777 Höchstleistungen zum Staunen
von Allan Klynne, Cecilia Klynne
2007. 288 S. m. 72 einfarb. Abb. 22 cm, Gebunden
Verlag: Beck
ISBN: 3406556205

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden