We komen mogelijk een stapje dichter bij het weten van hoe alles om ons heen werkt. Recentelijk hebben supercomputers, begeleid door knappe koppen van vlees en bloed, een belangrijke puzzel van meer dan een eeuw oud wiskundig raadsel opgelost.

Een model met 248 dimensiesIn 1887 ontdekte de Noorse wiskundige Sophus Lie (Uitgesproken als Bruce Lee) een mathematische groep, E8 genoemd, die in de wiskunde -bleh saai- gebruikt wordt bij het omgaan met allerlei symmetriewijzigingen van een object.
Pas nu is men ertoe gekomen om het model daadwerkelijk te construeren.

Volgens David Vogan, een van de heren vorsers, was de E8-structuur het lastigste symmetrie-probleem.
Hij zal vast gelijk hebben. E8 bestaat uit 248 dimensies; dat is inderdaad meer dan de 3 ruimtelijke dimensies en die éne tijddimensie waar wij tegenaan wrijven.

Groepen als E8 noemt men overigens een Lie-groep en om ermee om te kunnen gaan heeft u Lie-algebra nodig. Fijn dat u het snapt; inhoudelijk ontgaat dit ons even. Slimme jongens mogen het ons in de reacties uitleggen.

4 Jaar lang hebben 19 wiskundigen zich over de formules gebogen. Een Sage supercomputer had daarna nog eens drie dagen nodig om de gegevens te verwerken tot een matrixmodel. U kunt dit zien als vele rijen van aan elkaar gerelateerde getallen die samen de structuur van E8 voorstellen. Uitgeprint zouden de vele nodige papieren een volledige stad bedekken; het model bevat meer dan 60 keer zoveel info als dat van het Human Genome Project.

Supercomputer
( Supercomputer, niet de Sage, wel eentje van NASA )

Wat bijzonder interessant aan de vondst is, is dat wiskundige modellen zoals de snaartheorie herbekeken kunnen worden op basis van dit nieuwe inzicht in hoe symmetrie werkt in meerdere dimensies.
Het blijft natuurlijk niet bij de snaartheorie; symmetrie is in iedere grote onstaans-verklaringstheorie te vinden. Ook in de zoektocht naar de exacte werking en afkomst van zwaartekracht verwacht men van het nieuwe model veel goeds.
Metaforische kortom: alweer een stapje dichter bij de wortels van de boom der Kennis. Een sport omhoog op de ladder richting appel met theorie over alles? Uitkijken voor slangen. En vrouwen...

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden