Neen, geen blog over de taal der geliefden maar wel eentje over Glossolalie en Xenolalie, het spreken in tongen dat u mogelijk kent vanuit de bijbel en/of Pinksterbeweging. Kort samengevat is tongentaal het spreken in ofwel een onbekende taal, ofwel een taal die de spreker plots machtig is zonder enige aanwijsbare reden. Volgens de een een teken van gekte, de andere houdt het bij een indaling van de heilige geest.

De arts Emil Kraepelin deed het eerste psychologische onderzoek naar dit verschijnsel en beschouwde het als een ziektebeeld. Hij legde zijn aandacht vooral op schizofrene en hysterische patiënten. Zijn conclusies waren daarom eerder logisch te noemen.

De heilige geest
De heilige geest
( De heilige geest draait uw tong? )

Later, in 1927 verscheen het boek van G.B. Cutten Speaking with tongues; historically and psychologically considered. Net zoals Emil Kraepelin legde G.B. Cutten een verband tussen glossolalie, schizofrenie en hysterie. Met andere woorden: u bent goed gestoord als u in tongen spreekt. Of niet?

Vroegste bron van tongentaal?
Wie de Nag Hammadi geschriften kent zal de klanktaal misschien reeds zijn tegengekomen. In deze 13 codices met in totaal 52 verschillende titels op basis van de gnostische leer kunnen we het volgende lezen:

Een verborgen, onzichtbaar mysterie kwam tot uiting:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE oooooooooooooooooooooo
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tjah... 

Tongdraaien echt gek?
De psychotherapeut John Kildahl beschreef in zijn boek uit 1972 The Psychology of Speaking in Tongues het verschijnsel vanuit een ander psychologisch invalshoek. Hij constateerde dat glossolalie niet noodzakelijk een uiting van een psychische aandoening was. Een andere conclusie was dat glossalisten minder last van stress hebben. Het tijdens Pinksteren bezeten zijn van de heilige geest wordt niet als gegeven aanvaard.

Spreken in tongen

Glossolalie en Xenolalie
Glossolalie valt eenvoudig na te bootsen door klanken te prevelen. Of iemand al dan niet onder invloed van iets hogers is valt niet na te gaan. 
Bij Xenolalie, een samenstelling van de Griekse woorden xenos (vreemd) en lalein (spreken), ligt het iets gecompliceerder. Hoe kan iemand immers een taal spreken die hij of zij nooit heeft geleerd? Hoewel de cultschrijver Philip K. Dick in de klanken en tonen een échte taal meent te herkennen, al dan niet op basis van een reincarnatie, neemt men doorgaans aan dat het gaat om in het geheugen opslagen informatie die wordt herhaald zonder dat de spreker de betekenis van zijn woorden en zinnen begrijpt.

Onbegrip voor dit wonderbaarlijk gegeven zorgt ervoor dat de ene groep het als hemels ziet en een andere als teken des duivel. Wij weten het niet en stellen u daarom de volgende vraag: este laer der flikster nol?

marli: Hi,

Ik heb het zelf meegemaakt. 6 jaar geleden heb ik een 4 dagen seccie meegemaakt waarbij ik in een half soort trance heb doorgebracht en een hoger niveau gedeelte van mezelf intern communiceerde met een ander gedeelte waarvan ik denk dat het het onbewuste was.
Een half jaar heb ik daarna nauwelijks meer wat gemerkt totdat ik automatisch schrift kreeg en later ook glossalolie. Terwijl ik toen nog nooit van die term gehoord had en ook eigenlijk niet begreep wat me overkomen was.
Je begrijpt dat het een enorme opluchting voor me was toen ik een boekje vond in een winkel over glossolalie. Veel later ben ik een keer meegeweest met een vriendin naar een pinkstergemeente en tot mijn verbazing was het daar "normaal" het is alleen jammer dat ik ze het nooit heb horen zeggen, maar ik heb wel iemand gezien die het zong en dat trof mij als herkenning. (kippevel) Ik dacht dat ik de enige was op de hele aardkloot die dit had meegemaakt en het was (en is nog steeds) een diep geheim wat ik eigenlijk niemand vertel.

Tot op de dag van vandaag is het proces waar ik het over had nog steeds bezig
Op 26-04-2010 15:09:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
marli: Hi,

de spreker begrijpt de betekenis van de woorden en zinnen niet. echter het raakt "weetjes" aan van een hoger niveau. Zodat er meer inzicht komt.
Althans soms. Want soms communiceert t met een iets lager gedeelte en dan hoor ik de weetjes "niet" maar wacht eigenlijk tot ze klaar zijn.

er is eigenlijk nog zoveel meer te vertellen maar dat doe ik een andere keer misschien.
Op 26-04-2010 15:16:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden