Ik kan u natuurlijk iets vertellen over de chaotische ‘oerzee’ van waaruit het kosmische ei ontstond die als basis voor de boom des levens diende. Maar dergelijke wijdverspreide oude mythologie die door de christenen in het paasfeest is geassimileerd zal u waarschijnlijk worst zijn. Tenminste als we het sociaal-wetenschappelijk instituut KASKI in Nijmegen mogen geloven.

Bezochten in 1989 nog 1.8 miljoen mensen een paasviering in de kerk tegenwoordig zijn dat er nog maar 937.000. Pasen is voor veel mensen niet meer dan een lang weekend met een vorstelijk ontbijt en een fraaie wandeling in de voorjaarszon. Maar het kan ook anders.


( De Griekse Phanes in een kosmisch ei)

Het ei als symbool van leven en de oorsprong van universum hebben we ingeruild voor een paashaas en chocolade eitjes. Wat zouden archeologen over pak-em-beet 2000 jaar denken als ze onze huidige beschaving opgraven?

Het ei als symbool voor het ontstaan van de kosmos en de aarde wie wil er nog aan? In een oude Finse overlevering lezen we hoe een eend een ei legde op de knie van de godin Ilmatar, de godin van de lucht, van waaruit ons universum ontstond. De tekst gaat een beetje als volgt;

De onderste helf van het ei veranderde
en werd de aarde beneden.
De bovenste helft transformeerde
en werd het hemelgevel boven ons.
Van het eigeel werd de zon gemaakt,
en het daglicht scheen op ons.
Uit het eiwit ontstond de maan,
de schemer van de nacht gloort boven ons.
De helder gekleurde deeltjes stegen op,
En vormde zo de sterren aan de hemel.
De donkere deeltje veranderde in
wolken en de vegen in de lucht.

Niet alleen in het wetsen maar ook in het verre oosten kende men het ei als oorsprong van het universum. In de Pangu beschrijven Taoistische monniken ook al dat het universum haar oorsprong vond in een ei. En net als bij de Finnen brak het ei en vormde zodoende uit de onderste helft de aarde en de bovenste helft de hemel boven ons.

Hoewel we over de diepere betekenis alleen maar kunnen speculeren, klinkt het in ieder geval beter dan het moderne kinderliedje; ”één ei is geen ei, twee ei is een half ei en drie ei is een paasei”, waarin een krampachtige verwijzing naar de christelijke drie-eenheid (de Vader de zoon en de heilige geest) in door moet klinken.

Het ei staat voor nieuw leven en het is niet verwonderlijk dat de kerk juist dit oeroude symbool koos om de verrijzenis van Jezus te onderstrepen. Het christelijke paasfeest is tanende en dat is aan één kant wel jammer. We moeten ervoor waken niet het kind met het badwater weg te gooien en ik stel dus voor om onze oorspronkelijke heidense ei mythologie in ere te herstellen.

Vier leven!

Heb lief, zing en dans bijvoorbeeld op een nieuw geluid dat oost en west als vanouds verbindt, luister naar de nieuwste dance rage ' Balkanbeat' .

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden