Duitsland wilde het hakenkruis laten verbieden in de gehele Europese Unie (EU). Het hakenkruis was vroeger hét teken van de nazi’s. Daarom verbood dat land het teken al. Hindoes in Europa waren tegen het verbod. In India is het hakenkruis een teken van het geloof. Het heet er 'swastika'. Dat betekent zoveel als 'brenger van geluk'.

"Voor ons is het een teken van vrede", zegt Parul Goel uit India. "De nazi’s misbruikten ons teken. Nu doet het mensen denken aan haat, racisme en dood. Maar het teken moet daarom nog niet verboden worden. We kunnen mensen beter de oude betekenis leren." Aldus een artikel en inderdaad, we kunnen de mensen beter de oude betekenis leren.

Maar voor dat we de haken gaan kruizen kunnen we u laten weten dat er geen verbod komt op hakenkruizen in Europa. Het argument om geen verbod in te stellen kwam voort uit de 'vrijheid van meningsuiting'. Maar dat terzijde.

Verschillende hakenkruisen
Verschillende hakenkruisen
( Historische swastika's uit alle windstreken )

Hakenkruis, wie wel?

Van Zweden tot Amerika en van oost naar west, bijna overal waar archeologen een spade in de grond zetten stuitten ze vroeg of laat op een hakenkruis. Van alle wijdverbreide symbolen is het hakenkruis één van de oudste, zo niet hét oudste.

Op IJsland is het als magisch teken nog in gebruik en in een oude kerk in Denemarken prijkt het op een doopvont uit de eerste tijd van het Christendom. Opgravingen (sieraden, wapens e.d.) in de Kaukasus die uit de bronstijd en eerste ijzertijd stammen droegen het hakenkruis als versiering. Volgens Boeddhistische overlevering is de swastika het eerste van de 65 tekens die de voeten van de Boeddha sieren. In Engeland werd het teken onder andere gevonden in een oude grafheuvel uit de bronstijd. In Amerika vinden we het door de Hopi indianen gebeiteld terug in steen (volgens de Hopi gaat het om oeroude inscripties).

En wie niet?

Natuurlijk zijn er ook plekken waar geen swastika's worden aangetroffen bijvoorbeeld in het oude Egypte, Assyrië en Chaldea (nu Irak). De Feniciërs aan de Middellandse zee kende het wel maar gebruikte het niet.

Benamingen.

Het hakenkruis kent vele namen we tonen u de meest gangbare:

Nederlands: Gammakruis (naar de griekse letter gamma)
Angelsaksen: fylfot van het Noorse foïl (full, viel, veel) en fot (foot, fuss, voet) "veelvoet' dus.
China: ouan.
India: Swastika (als de uiteinden naar rechts ombuigen) en sauwastika (als de uiteinden naar links ombuigen).

En de betekenis?

Swastika is na hakenkruis de bekendste benaming. Swastika is afgeleid van swasti dat weer uit 'su' (goed) en 'asti'(hij is) gevormd is. "hij is goed' dus. Daarmee is het woord verklaard maar zeker niet het symbool.

In de klassieke wetenschap zijn de geleerden het nog steeds niet eens over wat het symbool nou precies moet voorstellen. Een aantal schrijvers zien er een fallische betekenis in, anderen menen er een vereniging van het vrouwelijke en mannelijke beginsel in te zien. Het hakenkruis als vruchtbaarheidssymbool of als de vier kasten samengesmolten in één symbool.

Symbool van onweer of bliksem, symbool voor de omloop van de zon of misschien toch maar de maan? Of stelt het een mythische 'vuurboor' voor? Was het misschien gewoon een trendy talisman?

In het Jainisme staat het hakenkruis symbool voor de bestaanstoestanden van de ziel, 'vindyagiri'.

In een diepgravende studie naar het hakenkruis doet R.P. Greg het voorstel dat het symbool voor een godheid staat die de dampkring bestuurt (Indra bij de Hindoes, Thor bij de Germanen, Zeus bij de Grieken, etc.) Maar de vakgenoten van Greg vonden die beweringen toch niet zo goed onderbouwt en/of bewezen.

Momenteel houden de meeste het op een 'zonnenwiel' of de zon. Hoe dan ook, een sluitend antwoord zult u binnen de klassieke wetenschap niet vinden.

Voordat Hitler er mee aan de haal ging had het hakenkruis in ieder geval een zeer positieve betekenis voor de mensen.


( Onze melkweg met kenmerkende armen )

Antwoord uit de grenswetenschap?

Onze melkweg heeft veel weg van een swastika. Misschien wisten de ouden dat ook en verbeeldt het onze plek in het universum? Ach, wie het weet mag het zeggen.


( Schematische voorstelling melkweg )

UPDATE: Leti zond ons een prima aanvulling die ik u niet wil onthouden;

In zijn boek Der Gotterbaum beschrijft Walter Papst het inwendige van de planeet Saturnus. In de kern bevindt zich volgens de auteur een centrale Zon die roteert, waardoor er vier spiraalvormige armen aan komen te zitten, net als de Swastika.
De roterende activiteit van deze inwendige Zon zorgt er verder voor dat er schillen/schalen ontstaan, vergelijkbaar met 'werelden' of bewustzijnslokaties, bijeen gehouden door een spiraalvormige trechter, die eveneens roteert. Door diezelfde roterende werking komt er ooit een moment dat deze trechter zich kapot draait, waardoor dan alles in het inwendige verandert, omslaat, een nieuw evenwicht moet zoeken....

Aangezien in de kosmos alles analoog is aan elkaar, gaan sommige mensen ervan uit dat elk hemellichaam zo is opgebouwd, ook de Aarde. Ook planeet Aarde zou een inwendige Zon hebben die om haar as roteert, waardoor er (vier?) spiraalarmen aan komen te zitten.

Volgens meerdere oude kosmologieen op Aarde (zoals die van de Veda, van het Boeddhisme, van de Noordse mythologieën en van de Hopi-indianen) verloopt het leven in de kosmos in cycli: om de zoveel tijd vindt een totale verandering plaats. Volgens de Hopi-indianen is de 'INNERLIJKE ZON' van de Aarde daarvoor verantwoordelijk. Zij gaan zelfs zo ver om die innerlijke Zon af te beelden als een stinkdier......De Hopi-indianen verhalen verder hoe de zuivere, uitverkoren zielen van zo'n dergelijke wereldcatastrofe werden gered door IN de Aarde bij het 'mierenvolk' te wonen, net zolang totdat het weer mogelijk was om weer op de Aarde te wonen.

Vanuit verschillende bronnen weten wij inmiddels dat de Aarde bewoond is. Die innerlijke Aarde wordt in het Boeddhisme Agartha genoemd, in de Noordse mythen AS-gard of ES-gard of S-gard genoemd. Deze spiraalvormige (als een S) aarde (= gaarde) loopt als een spiraalvormige trechter vanuit de periferie naar de Zon (of eigenlijk: vanuit de roterende, innerlijke Zon naar de periferie). Ook deze 'INNERLIJKE ZON' van de Aarde zou vier spiraalarmen bezitten.........

De noordse mythen beschrijven 9 Werelden in deze innerlijke Aarde.

De Afrikaanse mythen spreken van een Vrouwen-kwartier (die vier armen bij de innerlijke Zon...) en van een mannelijke Hoofdwortel (die spraalvormige trechter).

Ook in de metafysica wordt gezegd dat het Vrouwelijke zich dichter bij de (innerlijke) Kern bevindt en het mannelijke meer in de periferie. Niet voor niets liggen de primaire vrouwelijke geslachtsorganen (eierstokken, baarmoeder) IN het lichaam en de mannelijke buiten het lichaam........

U toonde een plaatje van het (roterende) Melkwegstelsel met enkele spiraalarmen. Zoals gezegd: in de kosmos is alles analoog aan elkaar: kosmos, planeten, Aarde, atoommodel en ons innerlijk hebben een analoge opbouw. Misschien omdat we leven in een soort Holo-universum, waarin elk deeltje tevens Het Geheel is (als bij een hologram). En zei Jezus niet in het Thomas Evangelie: Wie het Zelf kent, kent Het AL ?!

Aldus Leti, waarvoor dank.


bron: De geschiedenis der symbolen, Goblet d'Alviella

 

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden