Mocht u nog aandelen 'God' hebben dan kan ik u adviseren ze zo snel mogelijk te verkopen. In de afgelopen tien jaar is niet alleen de kerkelijkheid, maar ook de ”gelovigheid” onder de Nederlanders afgenomen.

Dat komt naar voren uit het rapport ”God in Nederland 1996-2006”. De studie bevat de resultaten van het vierde onderzoek naar ”God in Nederland”, oftewel naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kerk, religie en spiritualiteit.


Het proces van ontkerkelijking zet zich nog altijd onverminderd voort, zo blijkt uit het rapport. Vooral de twee grote kerkgenootschappen, de Rooms-katholieke Kerk en (sinds 1 mei 2004) de Protestantse Kerk in Nederland, worden steeds "grijzer en leger”. In de afgelopen veertig jaar is het percentage van de Nederlanders dat tot een van deze beide kerkgenootschappen behoort, gehalveerd. "De buitenkerkelijkheid is navenant in omvang toegenomen.”

Misschien is het Islamitische geloof nog de enige van de drie grote religies die zich een in grote belangstelling mag verheugen. Maar voor hoe lang nog? Ook binnen de Islam zijn er verschillende botsende stromingen die versplintering in de hand werken en twijfels in de harten zaait. En wie kan zich tegenwoordig als serieus zingevingzoekend mens nog met fatsoen scharen achter alternatieven zoals Baghwan of Scientology?

Misschien is het tijd om eens af te rekenen met het verleden en gewoon een compleet nieuwe religie te beginnen. Eens kijken wat we daarvoor nodig hebben.

Geen god.

Voor onze nieuwe religie moeten we god niet zien als een almachtig Opperwezen in de vorm van een man/vrouw/blanke/zwarte of vul maar in. Historie wijst uit dat discussies over wie of wat god nou precies is leidt tot ellende.

De kwantum mechanica laat ons zien dat als we in de kleinste deeltjes kijken we opeens stuiten op pure energie. Alles is dus uiteindelijk opgebouwd uit energie. En omdat veel religies al zeggen dat we god binnen onszelf moeten zoeken en zonder deze energie niets bestaat wijzen we deze energie deeltjes aan als drijvende kracht voor onszelf en alles om ons heen. Om misverstanden te voorkomen stel ik voor om de benaming god te schrappen en gewoon te spreken over 'de kracht' (maar u mag het gerust ook de ziel ofzo noemen) .

Wat wil de 'kracht'?

Men zoekt al heel lang naar het antwoord op Gods wil. Uit naam van god heeft men gemoord, geplunderd, geknecht en onderdrukt. Omdat men geen idee heeft wat de wil van God nou precies is vult men vaak zelf maar wat in. Dat kunnen we in onze nieuwe religie natuurlijk niet gebruiken. Wat wil de 'kracht'? Als we kijken naar alle levensvormen dan blijkt dat ze maar één ding echt willen en dat is leven. De 'kracht' wil dus dat alles leeft. Als we dus onze nieuwe religie gaan aanhangen dan is het zaak ervoor te zorgen dat alles voldoende ruimte krijgt om te leven en dat we dit leven in welke vorm dan ook zo min mogelijk beschadigen of belemmeren.

De geboden van de 'kracht'.

We kunnen geen religieus boek openslaan of we komen vroeg of laat wel ergens geboden of verboden tegen. Het nadeel is dat op basis van deze ge- of verboden men altijd weer meent andersdenkenden te moeten veroordelen met alle gevolgen van dien. Dat moet dus anders. Zou de kracht iets ge- of verbieden? Waarschijnlijk niet. Hoogstens kunnen we proberen om zoveel mogelijk in harmonie met de kracht te leven, een paar simpele handwijzingen zijn voldoende;

1) leven en laten leven
2) gebruik niet meer dan je nodig hebt
3) heb liefde voor jezelf en je omgeving
4) streef naar harmonie met je omgeving
5) hoewel iedereen een deel van de 'waarheid' ziet heeft niemand 'de waarheid' in pacht.
6) De werkelijkheid is een product van onze gedachten
7) vermijd iedere vorm van geweld

Waarom de kracht?

De wetenschap is er achter gekomen dat als je een kwantum deeltje manipuleert een zusterdeeltje (ongeacht afstand en misschien ook wel ruimte of tijd) mee verandert. Uit deze wijsheid kunnen we opmaken dat er zoiets is als de 'Law of Attraction' en natuurlijk ook karma bestaat. 'Wie goed doet goed ontmoet' is de versimplificeerde versie van de Bijbel. Door te streven naar in harmonie met de kracht te leven krijgen we automatisch terug wat we erin stoppen. En zeg nou zelf wil wil nou niet gelukkig en ongestoord leven?

Oude wijn in nieuwe zakken.

Nou ik denk dat deze ruwe schets wel een mooie basis legt voor onze nieuwe religie. Lekker modern en vol goede moed. Hoewel modern? Goed beschouwd bestond er al zoiets als hierboven, het oeroude Jainisme komt goed overeen met onze nieuwe religie. En zo zie je maar weer. Uiteindelijk komen we uit bij de oeroude universele waarden en normen die we eventjes een paar duizend jaar vergeten waren. Nu we het weer weten kunnen we de draad weer oppakken en ernaar leven.

Nieuwsgierig geworden?

Jainisme, een introductie.
Rudi Jansma ISBN 90 202 8356 1
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden