Wie een beetje op de hoogte is van de Maya-cultuur zal wel al gehoord hebben van hun religieuze balspel. In dat oude spelletje was het de bedoeling de bal door een smalle ring te krijgen. De bal stond symbool voor de zon die nooit de grond mocht raken, tekenend voor de altijd vooruitgaande gang der hemelse zaken.

Egyptenaren kenden hetzelfde principe, al hadden zij geen dergelijk gezelschapsspelletje maar gebruikten ze de heilige scarabee die als een mestkever een balletje mest enthousiast bleef voortduwen, refererend naar de krachten die de zon deed bewegen aan de hemelboog...

Scarabee
Scarabee
( De Egyptische Scarabee speelt met de bal )

Minder bekend is dat ook de oude Hopi-indianen een balspel kenden zoals dat van de Maya. Ook bij hen was het de bedoeling een bal in beweging te houden om zo symbolisch naar de grotere krachten te verwijzen.

De Hopi vinden we terug in het noorden van Arizone, Amerika. Ze zijn een onderdeel van de Pueblo-indianen en leven momenteel in een reservaat van de Navajo-indianen. Ongeveer 18.000 nog levende exemplaren treft u er heden ten dage nog aan. Hun taal is nauw verwant aan die van de Azteken.

Hopi balspel-arena
( Hopi balspel-arena )

Waar de Maya een zachte bal gebruikten hadden de Hopi het meer op een harde stenen versie. Met de heupen een stuk rots in beweging houden was niet aan te raden; archeologen vermoeden daarom dat het oude balspel meer gezien kan worden als het moderne hockey. Men neme een stok, een stenen bal en knalle erop om voor de actie te zorgen.

De precieze invulling van het spel is onbekend, maar over het gegeven dat het symbolisch stond voor grotere krachten lijkt geen twijfel te bestaan. Veel gegevens zijn er niet over bekend, wie meer weet over het Hopi-balspel mag dus spelen in de reacties...

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden