Reeds van jongs af aan ben ik opgegroeid met de mogelijkheid van een andere dimensie/wereld die bewust is. Bewust maar zonder fysiek lichaam. Bewust van ons ook en bewust met ons mensen begaan.
Die spirituele opvoeding heb ik vooral aan mijn moeder te danken, die mij en mijn jongere broer op jonge leeftijd vertelde dat ze haar, op 29 jarige leeftijd overleden, moeder regelmatig zag en daar zelfs mee communiceerde.

En ook was daar het spookverhaal van de geestverschijning van de oude man in de antieke leunstoel die meerdere malen waargenomen werd en zelfs door mijn aardse vader en een collega van hem...

Deze verhalen deden mijn jongenshart kloppen en zorgden voor een niet aflatende honger naar meer en leidde tot een zoektocht op het spirituele pad naar de waarheid omtrent die andere wereld, die ik zelf tot op de dag van vandaag niet met mijn ogen heb mogen aanschouwen, niet bewust in ieder geval. Maar waarom niet, daar is waarschijnlijk een hele goede reden voor, waar ik zo op terugkom.

Echter, op dit pad ben ik inmiddels vele mensen tegengekomen die net als mijn moeder (en vader) van alles waarnemen. Pas nog. Een biker, type ruwe bolster blanke pit, niet lullen maar poetsen en je mot normaal doen anders ken je een beuk voor je harses krijgen. Hij zit me te vertellen dat ie (nog nooit iemand eerder had verteld ook uit schaamte) zijn overleden schoonvader op de bank zag zitten en toen in paniek het huis uit is gerend. En dit niet 1 keer maar meerdere keren.

Toen ik hem vertelde dat ie niet de enige is op deze planeet en dat er velen met hem zijn die regelmatig op een of andere manier contact hebben met iets bovennatuurlijks, leek ie iets te ontspannen, ook omdat ik hem zeer serieus nam, gewend als ik ben aan dit soort belevenissen.

Natuurlijk zult u nu vanalles denken en vinden en misschien ook wel oordelen over mensen die beweren een zesde zintuig te hebben, ook wel ‘derde oog’ genaamd, zeker ook omdat u zelf nog nooit iets heeft waargenomen op dat vlak, behalve toen wanneer u teveel gedronken had en overal beessies zag.
Maar als ik u zeg dat er op dit moment door wetenschappers serieus onderzoek gepleegd wordt naar iets wat men de pijnappelklier noemt...

De pijnappelklier is een klier zo groot als een erwt, gezeten in het midden van ieders hersenpan, omdat het zo’n beetje het enige lichaamsdeel is waar weinig tot niets over bekend is, pijnappelklierbehalve dan dat het iets te maken moet hebben met het dag en nachtritme en het vermoeden bestaat dat het de brug zou kunnen zijn naar de andere dimensie en de reden zou kunnen zijn waarom sommigen wel iets waarnemen en anderen niet, begint u dan een klein beetje te twijfelen?

Ik hoop het, want laten we in vredesnaam die andere wereld die volgens vele religies zo ontzettend met ons mensen begaan is, niet op afstand houden. Dus wanneer de mogelijkheid bestaat om de kans te krijgen om te gaan zien wie zich zo over ons ontfermen, wil ik die in ieder geval graag benutten…

Dus, laten we eens kijken naar wat er nog meer over de pijnappelklier te zeggen is...

De mythen en tradities van de wereld bieden een vruchtbare bron van informatie over de evolutie van de mens en het derde oog. Velen van ons hebben gehoord van de Griekse mythe over de Cyclops, de eenogige reus waartegen Ulysses vecht, of het mystieke oog van Siva dat intuïtie of direct kosmisch inzicht symboliseert.

In deze mythische tradities komen ook oude rassen van reuzen en titanen voor die vele eeuwen geleden zouden hebben geleefd. De tijdloze wijsheid van deze oude traditionele kennis verschaft essentiële informatie over de manier waarop de mensheid op aarde is ontstaan, en het combineren van de interpretaties van de wetenschap en oude bronnen in het licht van de theosofie kan ons een nieuw perspectief bieden op het verleden van de mensheid en het derde oog.

Waarschijnlijk was het primitieve derde oog functioneel voordat onze huidige twee ogen werden gevormd en het belangrijkst werden. Interessant is dat zowel de pijnappelklier als de twee ogen vanuit weefsellagen van de embryonale hersenen naar buiten steken – een normaal gegeven in de embryologie. Dit is zeer veelbetekenend voor de evolutie van de organen en zintuigen in het algemeen.

De biologie erkent de pijnappelklier als het eerst voorkomende oog in de natuur, in elk geval bij de meeste primitieve gewervelde dieren. Bij ongewervelde dieren en lagere gewervelde diersoorten ontwikkelden zich in de loop van honderden miljoenen jaren verschillende soorten ogen. Een van de laagste gewervelde dieren die een oog heeft is de larve van de zeeschede, en er is ook een primitieve ‘derde’ oogstructuur bij vissen, amfibieën en reptielen – zelfs vogels hebben een lichtgevoelige pijnappelklier binnenin de schedel. Het kan zijn dat sommige dinosauriers ook enorme derde ogen hebben gehad, te oordelen naar de openingen bovenop hun schedels.

De latere zoogdieren en zoogdierachtige dinosauriers hadden ook deze openingen, maar dit derde oog verdween al snel onder de schedel en werd de pijnappelklier die bij de mens en bij de meeste hogere gewervelde dieren wordt aangetroffen.

Volgens de theosofie is ons innerlijke wezen gebaseerd op het zevenvoudige patroon van het levende heelal en delen wij in de goddelijkheid ervan. Ons wezenlijke, onsterfelijke zelf bewaart een herinnering aan alles dat het heeft geleerd gedurende reusachtige cyclussen van afdalen in de stof en weer opstijgen naar de geest. Het aanwezige monadische bewustzijn brengt onze ziel of tussennatuur voort, die talloze keren in de verschillende natuurrijken incarneert op weg om mens te worden. Tijdens deze reis is er een drievoudige evolutie van lichaam, ziel en geest, waarbij elk van deze elementen zich langs zijn eigen individuele weg ontwikkelt met zijn eigen geheugen. De mensheid heeft zich volgens ditzelfde cyclische patroon geëvolueerd van etherische tot stoffelijke en weer terug tot etherische substantie, een proces dat in de theosofische literatuur soms wordt omschreven als zeven wortelrassen, waarbij wortelras een algemene term is die de hele mensheid beschrijft die in een bepaalde cyclus bestaat.

Elk evolutiestadium getuigt van een grote intelligentie en wijsheid. De innerlijke krachten van het bewustzijn en hun onmisbare circulatie werken door middel van de uitwendige functies van de zintuigen en het lichaam. Het denkvermogen en de zintuigen zijn paden voor occulte energieën die werken door middel van verschillende psychofysieke centra of chakras, waarvan de hoogste de pijnappelklier is.

Deze centra blijven zich ontwikkelen terwijl wij evolueren tot geest. Dus terwijl het derde oog of de pijnappelklier bepaalde fysiologische werkingen heeft in combinatie met de hypofyse – samen reguleren ze het ritme van stofwisseling en groei – is het ook het fysieke orgaan van intuïtie, inspiratie, geestelijk inzicht, en goddelijk denken. Blavatsky zegt dat de pijnappelklier ‘precies de sleutel is naar het hoogste en meest goddelijke bewustzijn in de mens – zijn alwetende, geestelijke en allesomvattende geest’. Wanneer het hart, het centrum van de menselijke geestelijke monade, volkomen in harmonie met de pijnappelklier vibreert, worden de twee als één. De hypofyse, het orgaan van de wil, vibreert dan gelijktijdig, waardoor een goddelijk wezen ontstaat met een vrijwel onbeperkte visie.

Wetenschap

In Nederland wordt er al jaren onderzoek gepleegd naar de werking van de pijnappelklier. Saskia Bosman is Biologe en hoofd van dit project.

De vraag die zij poogt te beantwoorden is: welke hersen-structuren worden actief vóór de pijnappelklier de hormonen(serotonine, melatonine, DMT (dimethyltryptamine), 5meo-DMT (5-methoxy-dimethyltryptamine) en pinoline) gaat produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring? Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van electrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe electrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen.

Ook doet zij onderzoek naar het verband tussen de pijnappelklier en de Schumann resonantie, de hartslag van de aarde.

De redactie van GW was vorig jaar nog bij een channeling over 2012 en daar werd ons door tijdens een channeling van Oth,

Othlogo

een hoog bewustzijn begaan met de Aarde en zijn bewoners, duidelijk gemaakt dat de pijnappelklier de sleutel is tot contact naar de ‘andere wereld’.

En dat men daar niet kan wachten tot wij dusdanig ontwikkelde pijnappelklieren hebben zodat ze nog bewuster met ons kunnen communiceren.

Is de pijnappelklier een luchtbrug, een brug te ver of wel degelijk een brug naar iets waar we nog zo weinig vanaf weten?
Er valt nog veel te ontdekken en te leren over dit lichaamsdeel, bijvoorbeeld over hoe deze klier te ontwikkelen zodat we misschien wel allemaal helderziend gaan worden en enkel en alleen nog maar op telepathische wijze met elkaar zullen communiceren.
GW is erg benieuwd naar uw bovennatuurlijke ervaringen en mocht u een ontwikkeld derde oog hebben, schroom niet om uw verhalen met ons te delen.


Bronnen:
1. W.B. Quay, “Pineal Chemistry (in cellular and physiological mechanisms)”, Charles Thomas Publishers, Springfield, IL, USA, 1974, ISBN 0-398-02802-8.

2. R.J. Wurtman, J. Axelrod, D.E. Kelly, “The Pineal”, Academic Press, New York, London, 1968, LCCCN 68-26632

3. Russel J. Reiter, “The Pineal - 1977”, Eden Press, 1977 (from series: “Annual Research Reviews, distr. Churchill Livingstone: The Pineal, Vol. 2, 1977), ISBN 0-443-01706-9

4. “Pineal Gland

5. Lukas Buehler Ph.D.: “Drugs and Their Receptors

6. Genevieve Lewis Paulson, “Kundalini and the Chakras”, Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 1996, ISBN 0-87542-592-5
Carpe diem homo universalis
Op 20-11-2007 9:17:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: "Once a man learns to see, he finds himself in alone in the world with nothing but folly. Your acts as well as the acts of your fellow men in general, appear to be important to you because you have learned to think they are important."

"When you see there are no longer familiar features in the world. Everything is new. Everything has never happened before. The world is incredible!"

"There you go again. I've told you. there's no point in talking about what seeing is like. It is nothing."

[A Seperate Reality]
Op 20-11-2007 23:23:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Heeft cannabis ook invloed op de pijnappelklier?
Ik denk van wel.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 23-11-2007 1:00:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Boro

"Een bijzonder gegeven is dat in een bas-relief waar aan de hand van genetische manipulatie de schepping van de Adam is uitgebeeld zijn bewustzijn wordt onttrokken aan (de wortels) van een onbewerkte paddo die de zeven kosmische zielen (Blavatsky) vertegenwoordigt welke weer te vergelijken zijn met de elektronen in een atoom."

Welk atoom heeft 7 elektronen?
Het zwaarste element dat in de natuur voorkomt, is uraan en die heeft bv 92 elektronen.
De lichtste atoom is de waterstof atoom die maar 1 elektroon bevat.
Stikstof heeft inderdaad 7 elektronen, maar of die nu als basis dient?
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt, maar ben wel iemand die veel leest en gelezen heeft van H.P. Blavatsky (de geheime leer waar ik idd ook de 7 kosmische zielen van ken cq het de 7 sterren van het sterrenstelsel betreft dat wij kennen als de grote beer).

Dus ben zeer nieuwsgierig wat je nu eigenlijk bedoelt met die 7 elektronen?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 23-11-2007 14:34:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: Funktioneren pijnappelklier heeft ook van doen met voeding. In de oorspronkelijke ordening zijn mensen vruchteneters (graan, fruit etc.) en dieren vegetariërs, staat in de omschrijving van de grote creatietijdperken "grote dagen" (Genesis 1.29-30). De mens bestaat dan uit Ziel, Geest en Lichaam en leven op Aarde. En in de tussentoestand, tussen dood en geboorte; waken in geest-toestand en slapen tot geboorte, waarbij de ten uitvoerlegging van de ziel weer volmaakt is met het lichaam erbij. Zo zijn er impulsen van verwante zielen die vooral tijdens de droom verBEELD kunnen worden. Dus ik hou er een eenvoudiger (Bijbels) stelsel op na dan Theosofie e.d. met Monades en zo en leven in andere Dimensies. Maar vooral ieder z'n meug.
Op 11-11-2008 22:08:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Alice Bailey en diverse andere auteurs van Tibetaanse filosofie beschrijven ook de Antahkarana. Zij beschrijven Antahkarana als deel van de spirituele anatomie. Het is de verbinding tussen het fysieke brein en het Hoger Zelf."

Bron:

http://www.feelgoodcompany.nl/page609

A discussion of the "rainbow bridge" built by the man/woman in incarnation between the lower and higher self as part of personal spiritual evolution.

Bron:

http://www.newciv.org/nl/newslog.php/_v193/__show_article/_a000193-000056.htm
(bericht gewijzigd op 12-11-2008 8:57:37)
Carpe diem homo universalis
Op 12-11-2008 8:53:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 12-11-2008 14:52:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:


Interesant, maar grr, weinig tijd (cursus enz) dus moet ff kijken wanneer ik tijd heb, maar ga het zeker lezen.
Carpe diem homo universalis
Op 12-11-2008 16:52:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden