Bent u het ook zo zat dat vrouwen in brainless soapseries overkomen als hersenloze Barbiepoppen die als vleeswaren dienen voor elkaar en het andere geslacht? De bimbocultuur.

Deze jonge meiden zijn vaak al op hun negentiende al bewerkt door de plastische chirurgie. Van boven breder, van onder smaller. En bepaald niet zonder risco. Ze passen zich liever aan, aan anderen dan dat ze zichzelf durven te zijn, omdat ze bang zijn wat anderen van hun denken. En als ze ouder worden wordt het nog erger. U weet wel, die oudere vrouwen die weer achttien willen zijn. Ze laten zichzelf zo strak optrekken dat een wassen beeld nog meer expressie heeft. Als ze op een begrafenis staan hebben ze allemaal een glimlach op hun gezicht omdat ze eenvoudig weg de expressie van verdriet niet kunnen tonen. Ze zitten verborgen achter een masker met een glimlach die niet van hun is. Ze zijn ten prooi gevallen aan hen eigen oppervlakkigheid.

Helaas is dit niet de enige valkuil voor de vrouw want veel religies doen het niet beter. Vrouwen die troost en veiligheid zoeken bij een religie passen zich juist vaak aan wat een ander van ze verlangt. Ze komen terecht in religies van mannelijke overheersing waar vrouwen weggestopt worden achter een sluier van onwetendheid. Zijn ze vergeten wat er in genesis staat. Laat ons de mens maken naar ons evenbeeld. Als man en vrouw schiep hij hen. Dus is het niet zo dat het goddelijke bestaat uit man en vrouw? De God en de Godin (Ons).

Het lijkt wel of vrouwen niet hunzelf mogen zijn en trots op de periodes van het leven waardoor ze heen gaan. Uw lichaam is de tempel waar je goddelijkheid in gedragen wordt. Een tempel dat met respect gedragen dient te worden niet met schaamte en achteloosheid.

De wicca is een heidense religie waar vrouwen leren om alles dat wat de vrouwen onderdrukt te verwerpen zodat we in ons innerlijke essentie kunnen uitgroeien tot een grotere en omvattende persoonlijkheid. De wicca wil juist dat je het heft in eigen handen neemt. Dat de vrouw zich niet langer in een slachtofferrol laat drukken.

Voor vrouwen die van jongs af aan zijn opgegroeid in een cultuur waar ze mishandeld en gedoctrineerd zijn, is het niet gemakkelijk om uit deze situatie te ontsnappen. Ze zijn het slachtoffer van hun cultuur en omgeving. Maar als ze in contact komen met andersdenkende en de kracht leren van hun eigen verantwoordelijk gaat er een deur open naar een andere wereld. De wereld van ontdekking van je zelf. Één van de grootste en moeilijkste opdrachten in je leven waarmee je je innerlijke verrijkt.

De Godinnen die we in de wicca vereren zijn ons innerlijke wezen zodat we streven naar een hogere essentie van ons zelf. Zij staan voor de vrouwelijke eigenschappen van intuïtie, emoties en psychische krachten.

De grote Godin/moeder staat voor drie-eenheid in de vrouw. De maagd, de moeder en de oude wijze vrouw.
Ze weerspiegelen de drie fases van de maan en de vrouw die geëerd en gevierd worden met trots en respect. De drievoudige maangodin wordt afgebeeld met drie gezichten. Het eerste gezicht is van de Godin Artimes symbool van de wassende maan is, de maagd. Zij is de jageres die rijpt tot een krachtige vrouwelijke krijger.

Het tweede gezicht is van de moedergodin Diane/Selene in de fase van het grote magische moment van volle macht van de volle maan als de voortbrenger van nieuw leven.
Zij is de godin van de jacht en de oogst. Die bloeit in volle rijpheid.

Het derde gezicht is van de Godin Hekate de wijze oude vrouw. Afnemend zijn haar lichamelijke krachten maar niet haar goddelijkheid zij behoort nu bij de wijze ouden. Terwijl ze haar kennis doorgeeft neemt haar krachten af om uiteindelijk met haar wijsheid achterlatend te verdwijnen in de donkere nacht om plaats te maken voor de nieuwe maan.

Begrijp me niet verkeer ik heb niets tegen plastische chirurgie. Ik kan best begrijpen dat vrouwen correcties doen. En al zet u uw borsten op uw rug, maar als u het doet doe het dan voor u zelf maar bedenk de mooiste schoonheid zit in uzelf. En als ik verdrietig of boos ben wil ik dat mensen het kunnen zien. En als ik lach wil ik lachen met een glimlach die van mezelf is.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden