Al sinds mensenheugenis zoeken mensen hun toevlucht ergens onder de grond, van grotten tot schuilkelders en van tunnels tot complete onderaardse fortificaties. Dankzij deze schuilplaatsen hebben diverse mensen aanvallen of rampen kunnen overleven.

Omgekeerd kan het ook, dankzij deze ondergrondse bouwwerken is menig vijand verrast, denk bijvoorbeeld aan de Vietcong die dankzij hun tunnelsystemen de Amerikanen tot wanhoop dreven.

Onderwereld
Onderwereld Wat het doel ook moge zijn, deze bouwwerken in de diepten van de Aarde lijken altijd omgeven met geheimzinnigheid en raadselen. Het zijn waarschijnlijk deze elementen van de onderaardse bouwsels die de mensen fascineren en tegelijk angst inboezemen. In dit stuk verkennen we voorzichtig de duistere wereld onder onze voeten en maken we voorzichtig kennis met de bewoners daarvan.

Nederland.
De Nederlandse bodem is nou niet bepaald de meest geschikte voor onderaardse bouwsels. Oké we hebben de mergelgrotten in limburg maar buiten dat lijken we niet verder te komen dan een metrotunnel of parkeergarage. Lijken… want ze zijn er wel, zij het wat kleinschaliger. Het bestaan van deze bouwsels komt meestal aan het licht door incidenten’.

Bende van Nijvel?
In 1990 kwam bijvoorbeeld via de pers naar buiten dat de geheime Europese “left behind forces” Gladio kennelijk voor zichzelf waren begonnen.
In Nederland ‘vond’ men van deze organisatie ondergrondse wapendepots. De aandacht ging toen uit naar de wapens die uit deze depots verdwenen waren maar niemand vroeg zich af wat er nog meer van deze groepering onder de grond te vinden was.

Foutje bedankt.
Een ander voorbeeld: Dankzij een asbestonderzoek door TNO weten we nu allemaal van het bestaan van de Cannerberg (Limburg). Van 1960 tot december 1992 was in de mergelgrotten van de Cannerberg het Joint Operations Centre van de NAVO gevestigd. Hekken en wachtposten zorgden voor maximale beveiliging van de commandocentrale. Die was zo geheim, dat het bestaan ervan tot midden jaren tachtig zelfs officieel werd ontkend.

Want de Cannerberg met zijn high-tech militaire apparatuur was van vitaal belang voor de West-Europese verdediging. De berg fungeerde als oorlogshoofdkwartier. In de bunker -door het personeel The Cave (de grot) genoemd- werkten gemiddeld vierhonderd Nederlandse, Belgische, Duitse, Britse en Amerikaanse militairen. Bij grote oefeningen waren dat er soms meer dan duizend.

Kernwapens.
En dan zijn er complexen waarvan zoveel mensen het bestaan weten dat die domweg niet geheim te houden zijn. Militairen uit de lichtingen van de jaren 80 kennen allemaal het legerplaatsje ’t Harde en het nabij gelegen onderaardse depot voor de kernkoppen. Naar de omvang van het complex kunnen we als outsiders alleen maar gissen, over het algemeen kwamen (en komen?) de Nederlandse soldaten niet verder dan de voordeur, daarna namen (nemen?) de Amerikanen de wacht over. Hetzelfde gaat op voor vliegbasis Volkel, ook daar zul je in ondergrondse bunkers kernwapens aantreffen.


( Volgens de amerikanen zouden ook de taliban complete ondergrondse forten hebben... )

Schuilkelders?
Tijdens de tweede wereldoorlog wist iedereen de weg naar de schuilkelders te vinden. Kennelijk is dat tegenwoordig niet meer nodig, het sluiten van deuren en ramen en de radio aanzetten is anno 2004 voldoende. Sterker nog, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geen idee waar in Nederland de schuilkelders te vinden zijn. Ook de instanties in de vier grote steden weten nauwelijks of er schuilkelders zijn in hun gemeente. Officieel heeft zijn er in Nederland geen openbare schuilkelders meer. Halverwege de jaren tachtig, na afloop van de Koude Oorlog, zette het ministerie van Binnenlandse Zaken een streep onder het schuilkelderbeleid.

Schuilkelder
( Schuilkelder in aanbouw )

De regering kan wel beschikken over een schuilkelder in tijden van nood. In het nationaal handboek crisisbesluitvorming staat te lezen dat de rijksministerraad, als de ernst van de situatie daartoe dwingt, kan verhuizen naar de ‘regeringsnoodzaal’ onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ook de gemeente Amsterdam beschikt over een dergelijke ruimte. Deze 'bunker' onder het stadhuis biedt bij calamiteiten plaats aan onder andere de burgemeester.

Nee, dan Amerika, daar weten ze wel hoe het moet...

Amerika.
Amerika lijkt een patent te hebben op geheimzinnige onderaardse bouwsels. Buiten raketsilo’s en onderaardse militaire installaties hebben ze ook een hele reeks andere bouwsels. De verhalen en geruchten lopen uiteen van concentratiekampen tot geheime locaties voor aliens. We willen ons niet verliezen in wilde speculaties dus nemen we een wat tastbaarder variant onder de loep.

Greenbrier hotel, White Sulphur Springs, West Virginia.
Als je de website van Greenbrier Resort bezoekt is een onderaards complex wel het laatste wat je daar zou verwachten. Tussen de golfbanen en weelderige tuinen staat een enorm sjiek hotel voor de rijken der Aarde... Desgevraagd zal het personeel beleefd ontkennen dat onder het hotel een compleet ander wereld ligt. Onderzoeksjournalist Ted Gup van de Washington Post liet zich in 1992 niet afschepen en ging op onderzoek.

In 1960 was het werk al in volle gang, Randy Wickline was destijds plantmanger voor het bouwbedrijf Superior Supply Co. Hij weet zich nog van alles te herinneren. Tot in 1962 had het bedrijf al meer dan 50.000 ton cement in de uitgegraven ruimtes en gangen onder het hotel verwerkt. Muren van 70 centimeter gewapend beton en het geheel was voorzien van een dik betonnen plafond onder een laag van 6 meter aarde. Enorme stalen Mosler toegangsdeuren, met gewichten uiteenlopend van 28 tot 20 ton per stuk werden met behulp van zware kranen aangebracht. 110 urinoirs moesten voor de nodige verlichting zorgen. De enige uitleg die Wickline ooit kreeg over wat hij nu eigenlijk gebouwd had was dat het voor opslag van “gevoelige apparatuur” zou dienen.


( geheime bunker onder duur resort Greenbrier)

Wickline’s verhaal staat niet op zichzelf, in 1992 was genoeg bewijsmateriaal naar boven gekomen omtrent het bestaan van het complex. Het zou gaan om een veilige haven voor de leden van het Amerikaanse congres in geval van een nucleaire aanval.

Maar wie denkt dat met de afgenomen dreiging van een nucleaire aanval ook het complex in het ongerede is geraakt komt bedrogen uit. Alles is nog intact en wordt goed onderhouden… maar vreemd genoeg niet door officieel overheidspersoneel. Al vanaf het begin is het obscure bedrijfje Forsythe Associates betrokken bij de facilitaire dienstverlening. Tegenwoordig heet het dat ze met zes of zeven vaste krachten verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de bijna 1000 TV’s en kabelaansluitingen van de hotelkamers. En dat klopt ook, maar er zijn aanwijzingen dat het slechts een dekmantel is.

De eerste general manager van Forsythe Associates was John Londis, een voormalig cryptografisch expert verbonden aan het “Army Signal Corps". Uit hoofde van die functie bezat hij toegang op top-secret niveau bij het Pentagon. Hij begon bij Greenbrier in 1960. Desgevraagd ontkent de inmiddels gepensioneerde Londis dat hij wetenschap heeft van een ondergrondse installatie. ”Het enige wat we deden was een televisieservice leveren aan het hotel” aldus Londis.

Forsythe Associates heeft een compleet antenne- en schotelstelsel op de top van een naburige heuvel. Natuurlijk onder het mom van kwaliteits televisie-ontvangst. Op het resort zelf hebben ze kantoortje voor het technische personeel en in een afgelegen gedeelte een administratiekantoor. De toegangsdeur van dit kantoor heeft maar liefst 3 sloten, een Dayton tijdslot, een Yale slot en een keycardslot. Eenmaal door deze deur tref je het kantoor van de huidige “Eastern Regional manager”, Paul E. Bugas. Toevalligerwijs ook een ex-officier van het “Army Signal Corps”. Zijn titel, Eastern Regional manager, doet ook vreemd aan. Forsythe heeft naar eigen zeggen immers maar één klant en dat is Greenbrier. Ook Bugas bleek niet spraakzaam, op de vragen van Gup antwoordde hij dat hij terug zou bellen. Gup wacht nog steeds...

Je kunt je natuurlijk afvragen of deze “atoombunker” ook echt bedoeld is voor de veiligheid van de 535 leden van het congres. Het complex ligt op een dikke 500 kilometer vanaf Washington. Voordat iedereen gemobiliseerd en ter plaatse is kan het al veel te laat zijn. Voormalig voorzitter van het congres O’Niell weet wel van het bestaan van deze en andere “opvangcentra” maar liet weten er geen gebruik van te zullen maken. De reden hiervoor is dat in geval van nood vrouw en kinderen niet mee naar binnen mogen. Ook andere congresleden zouden volgens O’Niell in dat geval liever bij hun gezinnen willen blijven.

Ondertussen ligt er diep verscholen onder een statig hotel en landgoed een goed onderhouden, hightech complex, rustig wachtend op de dingen die wellicht gaan komen.

Australië, het echte “Down Under”.

In het midden van de “outback” vlakbij Alice Springs bevindt zich een enorm ondergronds complex. Het geheel staat bekend als ‘Joint Defence Facility Pine Gap’. Pine Gap, voor sommige de Australische “Roswell” en voor anderen de zetel van de “New World Order”. Maar wat ligt er nou eigenlijk in die Australische woestijn?


(Pine Gap )

In officiële press release uit 2002 lichtte Defence Minister Robert Hill een tipje van de sluier op. Hij spreekt over Pine Gap als een centraal element van de Australische band met de Verenigde Staten. ”Pine Gap is een indrukwekkende demonstratie van de hechte samenwerking met Amerika. ”Het doel is volgens Hill het verzamelen van ‘inlichtingen’ en het heeft ook een rol als ‘missile early warning’ zowel voor het nationaal belang als de internationale veiligheid en het voorkomen van wereldoorlogen. Hill haastte zich te zeggen dat er ook Australiërs werkzaam zijn op senior-managementniveau's en specialistenfuncties.

Kortom, een ondergronds broeinest voor spionnen op basis van een Amerikaans hightech initiatief. Maar niet iedereen ziet de basis als glorieus bewijs van de innige band tussen beide continenten. De vredesbeweging organiseerde in 2002 een protest voor de poorten van Pine Gap. Maar of de bijna 1000 ondergrondse medewerkers daar last van hadden is nog maar zeer de vraag. De actie zette Pine Gap wel definitief op de kaart.

Hoe het binnenste van Pine Gap eruit ziet blijft onduidelijk, sommige bronnen zeggen dat complex wel zo’n 8 kilometer diep zit. Andere bronnen menen dat deze basis, al dan niet electronisch, verbonden is zusterlocaties in Zuid Afrika (Guam, Krugersdorp) en in de Antarctische Amundsen-Scott baai. Geheim is de locatie in Australië in ieder geval niet meer. De Russische krant Pravda wist in 2002 te melden dat de basis in staat was om Iraakse Scud raketten die afgevuurd zouden worden op Israël te "zien". En dat geeft weer te denken: wat zien en kunnen ze nog meer?


( Ook Saddam Hoesein zou onder de grond gezeten hebben toen hij werd op gepakt in december, waarom de dadelpalm op de achtergrond in december vruchten draagt is een ander raadsel. )

En dus...
Ondergrondse bouwsels en geheimen gaan hand in hand. En dat is niet zo verwonderlijk aangezien het doel meestal (para)militair of ter bescherming van de heersende klasse is. Kaarten met daarop duidelijk aangegeven locaties zal je niet gauw vinden. Desinformatie des te meer. Feit is dat ieder land zijn eigen ondergrondse installaties heeft.

Wat veilig en geheim moet blijven kan je maar het beste onder de grond bewaren. Ook in Nederland... Of het nou om kernkoppen of kunstdepots gaat geldt: hoe dieper hoe beter. De Nederlandsche Bank heeft niet voor niets zijn kluis op 20 meter onder straatniveau.

Ondergrondse stad bij Belgrado

BOEDAPEST - Een onderzoek naar de mysterieuze dood van twee Servische soldaten heeft het bestaan onthuld van een 'ondergrondse stad' bij Belgrado, zo hebben de Servische media onthuld.

De twee soldaten vonden onder onduidelijke omstandigheden de dood bij de ingang van het complex. Volgens sommigen hield de voortvluchtige Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zich er verborgen.

Het leger verklaarde aanvankelijk dat de twee soldaten elkaar hadden gedood. Daarna werd die verklaring gewijzigd; een van de soldaten zou de ander hebben doodgeschoten en vervolgens de hand aan zichzelf hebben gelegd. Maar die lezingen werd door de families niet geaccepteerd, waarna de regering een onderzoek instelde.

''Mijn zoon stierf omdat hij een groot geheim zag,'' verklaarde Petar Milovanovic, vader van een der soldaten. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat beide militairen door het leger waren doodgeschoten.

Het onderzoek bracht vervolgens het bestaan van het ondergrondse complex aan het licht. De ingang ligt verborgen in een legerkazerne in Topcider, een luxueuze wijk in Belgrado. Achter die ingang daalt een lift af in een heuvel, waar de ondergrondse stad ligt.

Het complex, dat zes etages telt, is ruim vijf vierkante kilometer groot. De benedenste verdieping ligt zestig meter onder de grond. Hoewel het hele complex is uitgehouwen in de rotsen, is het ook nog voorzien van een 'dak' van bijna drie meter dik gewapend beton. Gangen van honderden meters lang verbinden de appartementen, waarvan sommige het aanzien hebben van een paleis.

Het complex werd gebouwd in opdracht van Josip Broz Tito. Tito vreesde een kernaanval door de Sovjet-Unie, nadat hij in 1948 met Moskou had gebroken. (GPD) © Het Parool, 20-11-2004

Adolf Hitler 

De bekendste ondergrondse bunker is misschien wel die waar Adolf Hitler de ondergang van het derde rijk meemaakte. Om te weten te komen wat Adolf zoal deed in deze laatste momenten is in het onderstaande filmpje goed te zien;

(Engelse versie hierrrr)

Bronnen:
Gladio(NL)
Cannerberg
(NL)
vliegbasis Volkel (NL)
Schuilkelders (NL)
Greenbrier resort (Eng)
Greenbrier volgen de Washington Post (Eng)
Pine Gap (Eng)
Pine Gap pravda (Eng)
artikel werd eerder gepubliceerd op DX

 

morgaine: In Rotterdam zijn er onder het metrostation Wilhelminaplein en onder metro station Blaak schuil kelders te vinden.
Blaak is in gebruik geweest in de 2e wereld oorlog maar die bij Wilhelminaplein is samen met het nieuwe station gebouwd, waarom zou de overheid/gemeente kelders blijven bouwen?
Het probleem is denk ik ook als iedereen weet waar ze zitten en er breekt een oorlog uit staan ze allemaal voor de deur daar.
Laat je iedereen vooraan de rij door tot het vol zit of ga je keuzes maken?
Op 30-04-2008 11:00:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
En die vierkante tuin links boven op de foto dan? Wat daarvan te denken?
Op 30-04-2008 13:35:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: DEEP UNDERGROUND MILITARY BASES IN AMERICA

Unknown to most Americans is a dark secret, and it's right under our noses. It's the reality of the existence of DEEP UNDERGROUND MILITARY BASES. These Underground bases get prominent play in dark rumors circulating about captured extraterrestrials and alien technology. The fringe culture rumors of underground alien-human shenanigans are in reality fed by leaks from questionable individuals, usually with intelligence connections. They are simply a ploy utility for the status quo. The whole captured-alien-hardware story is just a highly elaborate hoax to discredit those exposing the reality of these bases.

Lees verder op: http://www.iraq-war.ru/article/146928


(bericht gewijzigd op 25-4-2009 21:03:37)
Op 25-04-2009 21:03:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden