Wanneer is het begonnen? Op welk moment is het lineaire denken ontstaan? Was het met de komst van het Christendom, dat de heidense religies heeft verdreven? Is het ontstaan gedurende de Renaissance met grote denkers als Copernicus, Galileo, Kepler en Francis Bacon?

Of begon het met de visie van Descartes, samengevat in zijn beroemde uitspraak “Je doute, donc je pense, donc j’existe” (ik twijfel, dus ik denk, dus ik besta).

Dankzij Descartes maakte de empirische wetenschap in ieder geval een grote bloeiperiode door. God kon de deur uit, het universum werkt als een machine en alles is bewijsbaar en verklaarbaar. Wat niet bewijsbaar is wordt voor het gemak bestempeld als “bijgeloof”, toeval, of in de kast gezet met de gedachte dat hier ooit nog wel een verklaring voor zal komen.

Vanuit deze gedachtegang werd de wereld in kleine stukjes gehakt en de experimenten begonnen. Er werd gezocht naar de werking van de wereld, naar het mechanisme van het leven. Kadaver na kadaver werd opengesneden, ontleed en bestudeerd en de werking van elk onderdeel beschreven. En aangezien het niet bewezen kan worden dat dieren gevoel hebben werden zij het speerpunt van de experimenten. Verdoving is niet nodig, want ze hebben toch geen ziel.

Maar een dood stukje materiaal kan nooit de werking van levende materie weergeven. Het kan in steeds kleinere stukjes gesneden worden tot atomen aan toe, maar het leven is er uit. Dood materiaal waar de levensvonk uit is kan onmogelijk de sublieme samenwerking en onderlinge afhankelijkheid van levende materie weergeven.

"This is the weakness of our century; an uncritical acceptance of technological breakthroughs as bounties free from harmful side-effects."
Marc Lappé uit When Antibiotics Fail.
(Vertaling; "De zwakte van onze eeuw is het kritiekloos accepteren van technologische doorbraken als een buit zonder schadelijke bijwerkingen").

Toch kan zelfs de meest abstracte wetenschap als subjectief worden omschreven. Elke tak van wetenschap sluit namelijk bepaalde elementen uit ten behoeve van andere.

Vóór de komst van het lineaire denken zag de mens de wereld als een gewijde plaats waarin alles een eigen intelligentie en een eigen plaats heeft. Deze denkwijze is nu nog terug te vinden bij de volgens de oude tradities levende volkeren, zoals de bosjesmannen, de papoea's of de indianen. Deze levenswijze neigt meer de het oeroude matriarchaat. Het verschil tussen het matriarchaat en de lineaire denkwijze vindt u hier.

De emperische wetenschap is gebaseerd op hiërarchie; bovenaan de ladder staat de ontwikkelde blanke mens. Van daaruit kent men successievelijk minder waarde toe aan andere mensenrassen, dieren, planten en mineralen.

Nu zet de wetenschap zet zich wel af tegen de religies, maar goed beschouwd lijken ze erg veel op elkaar (de masculiene religies wel te verstaan);

 • De wetenschap geeft vaste kaders aan waarbinnen de werkelijkheid gezien kan/mag worden.
 • De wetenschap legt mensen wetten op.
 • De wetenschap vraagt geld/donaties om hun bestaan te financieren.
 • De wetenschap heeft woordvoerders die de materie voor de gewone mens verklaren.
 • Wetenschappers zonderen zich af in niet toegankelijke gebouwen om hun onderzoek te doen, hebben een eigen cultuur en een eigen taal.
 • Verschillende takken van wetenschap voeren onderling een verbeten strijd.
 • De wetenschap sluit andersdenkenden buiten; is het niet wetenschappelijk verklaarbaar, dan wordt het niet serieus genomen.

De dominantie van de wetenschap is nietsontziend; andersdenkenden worden overlopen cq. vernietigd. Verander wetenschap in Allah of Jezus en ze zijn onderling uitwisselbaar. Geen wonder want beiden zijn gebaseerd op het masculine lineaire denken.

De emperische wetenschap is gebaseerd op hiërarchie; bovenaan de ladder staat de ontwikkelde blanke mens. Van daaruit kent men successievelijk minder waarde toe aan andere mensenrassen, dieren, planten en mineralen.

Nu zet de wetenschap zet zich wel af tegen de religies, maar goed beschouwd lijken ze erg veel op elkaar (de masculiene religies wel te verstaan);

 • De wetenschap geeft vaste kaders aan waarbinnen de werkelijkheid gezien kan/mag worden.
 • De wetenschap legt mensen wetten op.
 • De wetenschap vraagt geld/donaties om hun bestaan te financieren.
 • De wetenschap heeft woordvoerders die de materie voor de gewone mens verklaren.
 • Wetenschappers zonderen zich af in niet toegankelijke gebouwen om hun onderzoek te doen, hebben een eigen cultuur en een eigen taal.
 • Verschillende takken van wetenschap voeren onderling een verbeten strijd.
 • De wetenschap sluit andersdenkenden buiten; is het niet wetenschappelijk verklaarbaar, dan wordt het niet serieus genomen.

De dominantie van de wetenschap is nietsontziend; andersdenkenden worden overlopen cq. vernietigd. Verander wetenschap in Allah of Jezus en ze zijn onderling uitwisselbaar. Geen wonder want beiden zijn gebaseerd op het masculine lineaire denken.

De empirische wetenschap is een vrij recente ontwikkeling. Gedurende zijn ontwikkeling heeft de mens vanuit een holistische visie, zoals de huidige natuurvolken nog steeds doen, zijn omgeving gezien als een levende entiteit. De natuurvolken worden door de beschaafde mens nog steeds gezien als naïef en onontwikkeld. Wat wij Westerlingen echter niet zien is dat wij als een baby afhankelijk zijn (gemaakt) van Vadertje Staat.

Als kind leven we, net als de natuurvolken, nog in een magische wisselwerking met onze omgeving. Tijdens het doorlopen van het reguliere onderwijs, met de eenzijdige ontwikkeling van de logica (linker hersenhelft), raken we deze binding kwijt. Het resultaat is een sterk logisch denkpatroon zonder binding met de inherente moraliteit van de gevoelskant (rechter hersenhelft). De resultaten hiervan zijn onder meer terug te vinden in de gevoelloosheid van de vivisectie.

We kijken als Westerlingen neer op onontwikkelde volkeren en hun primitieve bijgeloof. Deze mensen weten echter wel te overleven in de meest barre omstandigheden, zonder supermarkt, zonder ziekenhuis, zonder huis, elektriciteit en kraanwater. Deze “primitievelingen” hebben altijd de natuurlijke orde weten te bewaren, een orde die wij met onze “ontwikkelde” kennis in een luttele 100 jaar dusdanig hebben weten te verstoren, dat de overleving van de hele aardbol op het spel staat.

Helaas laat de vooruitgang zich niet meer tegenhouden. We zullen er zo goed als het kan mee om moeten leren gaan. Een goed beginnetje zou zijn als we een evenwicht kunnen vinden tussen zowel de wetenschappelijke als de natuurlijke zienswijze. De synthese uit deze samenwerking kan een bron van inspiratie zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Om te beginnen zouden we onze focus kunnen richten op de natuurlijk verkrijgbare energie, en de vele ontdekkingen die op dit gebied zijn gedaan serieus te onderzoeken.

celtic: Ik mis die artikelen van draakje wel. Leuk en interessant om ze weer voorbij te zien komen en te lezen natuurlijk. Altijd interessante stukken.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 28-12-2011 10:42:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo: Wat een schitterend raak stuk. Chapeau.

Ik vraag me af of de schrijver nog steeds hier rondwaart?
You don't know what you've got until it's gone...
Op 28-12-2011 19:54:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden