Ik moet altijd lachen als ik de zoveelste reactie van een topic zie waar zinnen of teksten uit verschillende werken worden gebruikt en uit hun verband worden gehaald. Het geeft ook niet, want we doen het tenslotte allemaal om uitdrukking te geven aan onze eigen opgebouwde inzicht.

Alleen wordt er soms een verkeerd beeld gecreëerd van waar de tekst oorspronkelijk voor bedoeld was; dat is jammer.
Laatst las ik een opmerking dat er in het leven teveel naar het licht wordt gedacht. Dat het een onzinnige gedachte was, want het leven is als een wip. Waar het licht vol aanwezig is zal het doorslaan naar de andere kant van de wip, in dit geval de duisternis.

Dit gegeven staat in de I Ching maar daar wordt het anders bedoeld. De I Ching is een zeer oud boek. Wat de bijbel is voor christenen, is de I Ching voor het Chinese volk.

De I Ching was al ongeveer 2000 oud voor Confucius ermee aan het werk ging.
Toen de I Ching in de oude Chinese taal geschreven werd was het niet erg moeilijk om te begrijpen. Door het verdwijnen van de oude taal en de vele meervoudige betekenissen van de karakters en vele interpretatiemogelijkheden werd het een hele klus om de originele teksten te doorgronden.

Het is een filosofie die in vervlogen tijden gewoon en ingebed was in het dagelijkse leven de Chinese cultuur. Nu wordt het (al is het nooit echt weg geweest) opnieuw herontdekt en ingepast in het leven van vandaag.
Niet aangepast want wijsheden behoren te zijn wat ze zijn, zoals ze in die tijd werden opgeschreven. Wijsheid kan alleen groeien en uitbreiden. Oude geschriften zijn helaas al genoeg veranderd en vernaggeld ten bate van eigen egoïstische belangen.

Verder ga ik de I Ching niet uitleggen, dat is namelijk niet zomaar te doen. Daarvoor moet je helaas eerst in je zelf verdiepen en dan is het nog moeilijk om het rationeel te begrijpen. Het is onderhevig aan de verandering van je eigen leven en dat van de mensheid, dat onlosmakend verbonden is met de kosmologie, we zijn allen verbonden.

Hoewel we zelf een keuze hebben zit ons leven vast aan verandering waar wij niets tegen kunnen doen. We kunnen het wel proberen te begrijpen zodat we ons aan kunnen passen aan de verandering, in plaats van tegen de stroming in te vechten, wat alleen maar energie verspilling is. We kunnen er beter wat van leren. Wat voor keuzes maak je? Je heb wel degelijk de vrije wil van keuzes, dat is juist belangrijk in de I Ching.

Als u in een gunstige periode in je leven zit dan weet je dat er ook tegenspoed zal bestaan. Maar ook andersom, dat is een evolutionair gegeven.
Kijk maar eens naar het verleden. Iedere keer als we voor een grote verandering staan begon het vooraf met een periode van duisternis, zowel op persoonlijk vlak als op dat van de gehele mensheid.

We kennen allemaal de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Hoe verder men in de duisternis werd getrokken hoe dichter men kwam bij de opgang van de nieuwe dageraad.
Kijk eens wat er allemaal op wetenschappelijk en spiritueel niveau gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. Die veranderingen zijn begaan op persoonlijk en gemeenschappelijk vlak. Dat is evolutie: we passen ons aan en proberen ons te verbeteren.
Een vogel leert ook pas vliegen als hij een paar keer naar beneden is gevallen. Voor de ene soort gaat het sneller dan de andere.

V For Vendetta

Zo moest ik ook denken aan de film V For Vendetta. De hoofdrolspeelster (Natalie Portman) ging pas haar eigen leven, zonder angst, leiden toen ze niets meer te verliezen had; zelfs haar eigen leven niet. Het leven dat ze kende was er een van angst.

Angst zorgt dat je stopt met rationeel denken, terwijl alles watje wil je leven onder controle houden is. Dat is het juist: je leven is niet onder controle te houden. Het leven gaat waar het je heen brengt. Het is wat je doet met je reis door het leven, de keuzes die je maakt. Dat is de hoop,de groei en verandering van de evolutie.

Het is waar dat als je wil weten wat het licht is, je ook de duisternis moet kennen. Maar wat doe in de diepte van de duisternis? Blijf je in die dichte mist zitten of kijk je omhoog waar de nieuwe dageraad staat te wachten. Wat heb je teverliezen? Klim omhoog en zie wat er gebeurt.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden