"Voordat je iemand beoordeelt, loop dan drie manen in zijn mocassins," zo luidt een oud Indiaans spreekwoord. Vooraleer we hier een oordeel over vellen houden we het bij het onderwerp du jour: de kunst van het oordelen en veroordelen.

Boeddhisten zien er niets in. Aangezien we zelden of nooit beide (of meerdere) kanten van een volledige waarheid zien heeft een mening erover geen zin. Het is volgens hun cultuur onmogelijk om zodanig te spiegelen dat een oordeel gerechtvaardigd is. Wellicht daarom meent de schrijfster Byron Katie dat liefde overblijft als de oordelen zijn verdwenen.

Laatste Oordeel van Michelangelo
Laatste Oordeel van Michelangelo
( Het Laatste Oordeel van Michelangelo )

14 Pijlen van de indianen

Winnetou wist het al, zo kunnen we merken aan de 7 donkere pijlen van een indianenvolk. De noodzakelijkheid tot oordelen is volgens deze cultuur geworteld in 7 punten. Een opsomming:

 1. De zaken waaraan we gehecht zijn of raken
 2. De zaken waar we afhankelijk van zijn
 3. De projecties van de persoonlijke schaduw, ofwel oordelen op basis van persoonlijke levensvisie.
 4. De projecties van de groepsschaduw, ofwel oordelen op basis van de normen en waarden van de groep.
 5. De verwachtingen over de ongeschreven toekomst.
 6. De primaire maar kunstmatige behoeftes die we sinds kindsbeen hebben opgebouwd.
 7. De afwezigheid van humor en relativering.

Aangezien alles in het leven om balans draait zijn er natuurlijk ook 7 witte indianenpijlen. Bewuster omgaan met uzelf en dus minder de neiging hebben tot oordelen doet u door de volgende 7 punten in gedachten te houden:

 1. Volledig bewustzijn en stilstaan bij de eigen reflecterende gedachtes.
 2. Waardering voor het eigen individu.
 3. Acceptatie van het eigen individu.
 4. Plezier hebben in hetgeen u dagelijks doet.
 5. Liefde voor het zelf en alles eromheen.
 6. Ontplooiing van het eigen individu.
 7. Nastreven van onberispelijkheid.

Goed en kwaad zijn projecties?

Door ooit naakt in het Aards Paradijs gegeten te hebben van de boom der kennis, en wetenschap te hebben over goed en kwaad, heeft here God ons behoorlijk de duvel aangedaan. Bij alles wat we doen stellen we ons al dan niet bewust de vraag: is dit goed of slecht, veilig of onveilig?

Adam en Eva
( Adam en Eva van Michelangelo )

Er gaat veel tijd zitten in al dat oordelen, om maar te zwijgen van het feit dat het de mens aardig in de weg kan zitten. Hoofdzakelijk kan gesteld worden dat ieder oordeel, of het over een situatie of een medemens is, niets meer is dat een projectie. Oordeelt u over de ander, dan spreekt u eigenlijk hoofdzakelijk over uzelf.

Daarvoor hoeven we nog niet eens naar een indianenvolk te kijken, noch naar het boeddhisme. Ook in de Bijbel komen we leuke metaforen tegen over de gevolgen en oorzaken van het oordelen. Leest u even mee:

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.
En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.
(Bron: Mattheus 7)

Oordelen mag?

Natuurlijk is niet ieder oordeel een strikte projectie op basis van het eigen gedachtegoed. Wie gedegen informatie heeft mag zich gerust wagen aan een sterke mening. Als we echter een onbewuste emotie hebben en die niet (h)erkennen, gaan we weer projecteren.

Projectie hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Een plan maken, tekenen, schilderen, schrijven of mooie gedichten maken is ook een projectie van het innerlijke zelf. Projectie wordt neurotisch en gevaarlijk als we ons er niet van bewust zijn dat we een ander iets verwijten, dat we eigenlijk zelf doen. De spreekwoordelijke pot die de ketel verwijt.

De pot is druk bezig met de ketel
( De pot is te druk bezig met de ketel )

Zoals de indianen als wisten te vertellen komt het dus neer op zelfbewustzijn en wellicht niet teveel waarde te hechten aan de eigen oordelen. Weet u niet helemaal hoe u het nalaten van oordelen voor elkaar moet krijgen, dan kan deze link over fouten in denken en oordelen u wellicht helpen. Of u bekeert zich tot het boeddhisme, natuurlijk...

Update 06-03-2008: Zie deze video van sacred spirit:

Lanoe: Ja, oordelen, ik betrap mezelf dr nog dagelijks op

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 07-03-2008 8:35:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Lanoe:

Ja, oordelen, ik betrap mezelf dr nog dagelijks op

Carpe diem homo universalis

Anders wij wel..
Op 07-03-2008 8:45:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
alex:

"Alles wat een tegenpool heeft valt te beoordelen en dus is liefde ook slechts een oordeel."

Liefde heeft geen tegenpool.

Haat?
Op 27-04-2008 10:21:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
alex:


"Haat?"

Daar heeft liefde niets mee te maken.

daar zijn de meningen over verdeeld. Haat en liefde liggen spreekwoordelijk dicht bij elkaar.
Op 28-04-2008 21:16:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
dodeca:

gaat ie dan, 14 pijlen zijn 14 stukjes van osiris. Waarom?

Omdat de planeet Mars (dat is gewoon horus en daarna je zus,mensjes vinden het nou eenmaal leuk om de meest idiote namen aan planeten te geven, kenne ze niks aan doen dat is hunnies makke) de aarde TIEN keer op zijn mieter gaf.Yep mars donderstraalde de aarde tienmaal dat is de cult van tien.

Downingstreet ten is het symbool dat mars tien keer toesloeg en fucking hoe!

Daarna deed Tiamat en dat is Venus (ja die knakker van de 12de planeet mag eens flink op bed gaan liggen godverdomme heb die lullo ons goed te pakken gehad wat een asshole is me dat zeg die sitshit) het nog een dunnetjes over en sloeg VIER keer toe.

Tien plus vier is veertien en voila het sprookje osiris benne begonnen.

Het laatste oordeel.U ziet jeetje mineetje ookwel je zus genoemd in het rood,mars dus en het ventje zit op de ring en dat benne absu oftewel de ringen om de aarde. Ja,ja die sitshit kan flink de pot op wat een lullo zeg bah!

Links van horus/jeetje mineetje ziet u het takje en rechts het zwaard.
Het zwaard behoort ook vishnu en koning arthur een pot nat die gasten.

Het laatste oordeel:Deze gosah heeft het zwaard en takje in een:Meneertje hebt ontiegelijk heel veel meer te vertellen dan sitshit hij zegt namelijk:

"There have been and will be many and diverse destructions of mankind,
Of which the greatest are by fire and water(red & blue degree),
and lesser ones by countless other means.

"For in truth, the story that is told
In your country as well as ours,
How once upon a time
Phaethon, Son of Helios,
Yoked his Father's chariot,
And because he was unable to drive it
along the course taken by his father
Burnt up all that was upon the Earth,
And himself perished by a thunderbolt
That story, as it is told,
has the fashion of a legend.

En wat heeft dit met het blog te maken?
Op 28-04-2008 23:49:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot: uitleg?
Op 29-04-2008 21:44:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
dodeca:

Doei

Ik snap het ook niet, maar 'k ben wel benieuwd.
Op 29-04-2008 22:14:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
dodeca:

Doei

Ik ben gewoon benieuwd wat de relatie met het blog is.
Of schrijf je alleen voor jezelf?
Op 30-04-2008 0:28:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
dodeca:

Even voor de duidelijkheid mijn post(over mijn zus met zwaard en tak) is NIET off topic, voetnoot het mag dan wel voor uwe niet helemaal duidelijk zijn maar de redaktie heb niet ingegrepen.

Maw het heeft dus kennelijk in den ogen van de redaktie wel degelijk met deze blog/topic te maken.

U voetnoot vindt van niet, u heb groot gelijk maar leg het dan godbeterhet dan eens fatsoenlijk uit man waarom uwe het niet eens benne.

Om uwe opdreef te helpe zou het op zijn minst in uwe voordeel werke als uwe,voetnoot dus, eens fatsoenlijk hierogliefen gaat leren en doe er namens moi dodeca ook maar efkens een zootje spijkerschrift bij dan benne uwe niet afhankelijk van die kutkammers ala sitshit en zo want die likken de agenda van hele foute flutlinda's om maar een dwars straat te noemen.

Kijk hier gaat het om "the lady in red" en voetnoot let op, let op ,ook voor anderen die eend is de spil waar het om gaat:alle eendjes zwemmen in het water.........................

Beste Dodeca, ik ben het eens, noch oneens met je post.
Mijn eenvoudige vraag was en is: wat is de relatie met het blog?

Niet moeilijk toch?

Oké, een eend, en dan?
Moet ik eerst dan maar een hele studie gaan volgen of zie je enige mogelijkheid tot toelichting?
(waarvoor alvast dank)

Ben oprecht benieuwd naar je ideeën, maar wanneer je zo cryptisch blijft, zul je slechts weinige oren, naast die van Bramsan bereiken.
Op 30-04-2008 22:22:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden