Er is verbazend weinig aandacht besteed aan het feit dat de Verenigde Staten en de Europese Unie deze week een nieuwe transatlantische overeenkomst hebben ondertekend.

Die stille handjeklap ziet er op toe dat de regelgeving “geharmoniseerd” wordt en dat de basis gelegd is voor een samengaan van de US en de EU in één enkele markt. Een grote stap op weg naar een nieuwe wereldorde, ofwel novus ordo seclorum...

Novus ordo seclorum
Novus ordo seclorum

De BBC rapporteerde op 30 april jl. het volgende vanuit Washington;

"Beide zijden zijn overeengekomen om een raad van economische adviseurs aan te stellen om de regelgeving van zo’n 40 onderdelen, waaronder intellectueel eigendom, financiële dienstverlening, bedrijfsovernames en de auto-industrie, op te stellen.
Gevoeglijk voorbijgaand aan wat de gevolgen voor de Europese markt zullen zijn, vermeldde de BBC simpelweg dat het doel is om de handel te intensiveren tegen lagere kosten om vervolgens onver te gaan op een analyse wat deze overeenkomst betekent voor de opwarming van de aarde
".

Terwijl de massa overspoeld werd door berichtgeving over klimaatveranderingen, zijn verdragen getekend die effect hebben op het leven van elke bewoner van deze planeet, zonder dat de pers hier noemenswaardige aandacht aan besteedde.

De voorstanders en architecten van de nieuwe wereldorde hebben lang en hard achter de schermen gewerkt om een geleidelijke erosie van de zeggenschap van nationale regeringen te bewerkstelligen, via de harmonisatie van alle gebieden van ons leven op economisch, sociaal, cultureel en omgevingsbeheer.

Een dergelijke harmonisatie en het elimineren van verscheidenheid is de enige weg om een kleine groep maximaal te laten profiteren ten koste van de massa, terwijl de strakke controle over de gemeenschap er voor zorgt dat deze status quo voor langere tijd gehandhaafd blijft.
De multinationals zijn de enige die zullen profiteren van het annuleren van de vrije markt en de onderlinge handel tussen de landen.

De EU is lange tijd gebruikt voor deze mondiale harmonisering en heeft nu het punt bereikt waarin het de status heeft gekregen van een supranationale regering voor Europa. Het is oorspronkelijk aan ons verkocht als zijnde een simpele handelsovereenkomst, maar nu blijkt dat het langzaam is omgevormd tot een alomvattende autoriteit over de hele regio.

De gebieden die het nu wenst te controleren zijn onder meer de gezondheidszorg (let in deze met name op de Codex), sociale zaken, transport, justitie, landbouw en visserij, energie, economische en sociale samenhangen, zaken betreffende de omgeving, interne en externe handel en consumenten beveiliging.


Eén leider voor Europa

Onlangs is nog in het nieuws geweest dat Europese globalisten zoals de Britse Tony Blair en de Duitse Angela Merkel (voorstander voor één militaire Europese macht) delen van de EU constitutie willen implementeren; dit in tegenspraak met de negatieve uitkomst van het referendum in beide landen. Er zijn stemmen in het Britse Parlement opgegaan om een (niet gekozen) Europese President aan te stellen. Die grote Europese fuhrer zal voor een periode van 5 jaar fungeren als de stem van Europa.

Het is algemeen geaccepteerd dat hervormingen om het Europese Parlement te sterken gepland staan om vóór 2009worden geïmplementeerd te , wat de aangesloten lidstaten de mogelijkheid ontneemt om onder de Europese wetgeving uit te komen. Engeland heeft momenteel effectief de nationale soevereiniteit weggegeven.

In hun boek over de geschiedenis van de EU, “The Great Deception” , hebben de Britse auteurs Christopher Booker en Richard North geconcludeerd dat de 27 deelstaten hun soevereiniteit zijn kwijtgeraakt door een goedgeplande slinkse operatie. Ze geven met tegenzin toe dat de europese globalisten met hun langzame overname geslaagd zijn in de meest spectaculaire “coup d’etat” van de geschiedenis.

De auteurs van “The Great Deception” hebben het effect van het verdrag van Rome samengevat; “Zo is de centrale misleiding van het hele verhaal tot stand gekomen. Van nu af aan is de echte agenda, zijnde politieke integratie, wat bewust werd verborgen onder de noemer “economische integratie”, een feit. Het opbouwen van Europa werd oorspronkelijk gepresenteerd als een zaak van handel en het scheppen van werkgelegenheid.

Ook dissidenten en buitenbeentjes als Vladimir Bukovsky hebben gewaarschuwd dat bij de elite sinds lange tijd een plan bestaat, waarbij Europa zou worden geannexeerd en worden getransformeerd in een Socialistische Superstaat, dat de individuele soevereiniteit van de lidstaten elimineert, en deze doet vallen onder een regerend orgaan, dat niet kan worden aangesproken en geen duidelijk representatie heeft.

In 2003 heeft de BBC documenten ontdekt die bevestigen dat zowel de EU als de Euro oorspronkelijk uitgedacht is door de geheimzinnige Bilderberg Groep, en wel 50 jaar vóór de implementatie van de Euro.

Het volgende, de North American Union, staat al op de rails volgens interne documenten van de (niet gekozen) deelnemers aan de Coucil of Foreign Relations.

De North American Union spiegelt zich aan de EU van de Bilderberg-documenten. Er wordt melding gemaakt van aanbevelingen van de Bilderberggroep dat privé organen gevormd dienen te worden om de overeenkomsten tussen Canada, Mexico en de United States te stroomlijnen.

Het document stelt;
Om een regelmatige injectie van creatieve energie te bewerkstelligen in de verschillende pogingen gerelateerd aan de Amerikaanse integratie, dienen de drie regeringen een onafhankelijke commissie van adviseurs aan te stellen. Deze commissie dient te worden samengesteld uit eminente personen die niet gerelateerd zijn aan deze regeringen, voor een periode van enkele jaren om onafhankelijkheid te waarborgen. Hun mandaat is om op creatieve manier nieuwe ideeën te genereren vanuit een Noord Amerikaans perspectief en in deze als publieke stem te fungeren voor Noord Amerika. Als aanvulling dienen enkele privé organen aangesteld te worden, die jaarlijks zullen bijeenkomen om de Noord Amerikaanse relaties te steunen conform de door de Bilderberggroep opgestelde regels”.

Als u Alex Jones mag geloven dan is de Nieuwe Wereldorde, die door geheime genootschappen al lang wordt gesmeed, een feit. Het originele engelstalig artikel, waarvan we bovenstaande hebben vertaald, kunt u hier lezen.

Carpe diem homo universalis
Op 14-04-2008 11:09:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Ringding:

Ik denk eigenlijk eerder dat de EU en China samen de nieuwe grootmachten gaan worden. Als het zo door blijft gaan met de dollar en met de economie van de VS dan stellen ze binnen afzienbare tijd helemaal niets meer voor.

Ik denk niet dat China veel wil samenwerken. Altijd al bezig geweest de autonoomheid te bewaren. Zit een beetje in het ras.
(bericht gewijzigd op 14-4-2008 14:00:12)
Op 14-04-2008 14:00:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Life is a playg: Inderdaad Bramsan,
Goeie tip, Camelot heeft heel integere interviews. Niet voor niks dat Kerry inmiddels op een zwarte lijst staat en haar bagage bij iedere vlucht doorzocht wordt. Ze worden kennelijk als 'gevaarlijk' ervaren door de gevestigde machtstructuren.
Persoonlijk heb ik heel veel gehad aan de filmpjes op Willen Wij Weten? (Zie rechts bij Nieuwste Links) om me een beeld te vormen over de NWO en ik ben behoorlijk geschrokken hoezeer onze vrijheid een illusie blijkt te zijn.

Op 14-04-2008 20:15:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden