Ik krijg altijd twee soorten reacties op mijn blogjes; of mijn blogjes zijn veeeeeels te lang of ze zijn veeeeeels te kort. In dit geval zal ik beide partijen tevreden stellen. Voor de mensen die mijn blogjes veeeeeeels te lang vinden volgt nu de korte versie; '3500 jaar geleden waren het de Chinezen die als eerste toeristen Amerika bezochten'. Voor de mensen die mijn blogjes juist te kort vinden volgt nu enige verdieping...

Columbus
Columbus

Shan hai king

De Shan hai king is één van de oudste boeken ter wereld en het staat ook bekend onder de naam 'berg-zee klassieker' of de ‘ klassieker van de bergen en de zeeën'. Het boek is in het verleden minstens drie keer ge-edit en/of herschreven en wist zelfs aan een nationale boekverbrandingen te ontsnappen. Het is één van de eerste boeken uit de Chinese literatuur en bevat uiteenlopende reisverslagen naar onbekende oorden, geografische en culturele beschrijvingen maar ook mythes en legenden zijn opgetekend. Omdat het boek later steeds meer doorspekt is geraakt met wilde verhalen over monsters en vreemde creaturen bestempelen veel moderne wetenschappers, als ze het boek al inkijken, als fictief of nonsens.

Vreemd genoeg nemen diezelfde wetenschappers de boeken van de reiziger Marco Polo, Grieks historicus Herodotus of zelfs de geschriften van Julius Caesar wel serieus. En dat terwijl Marco Polo ook sprak over bijvoorbeeld een 'Roc', een vogel zo groot dat het met gemak met een olifant in de klauwen kon wegvliegen. Herodotus schreef buiten historische wetenswaardigheden ook over gevleugelde slangen of mieren zo groot als een os. Caesar sprak in zijn verslagen over het noord-westen van Europa over de éénhoorn en er zou een eland rondlopen die nooit zou rusten.

Waarom de Shan hai king niet en die andere boeken wel serieus genomen worden is omdat, buiten de fraaie mythen, historici kunnen bewijzen dat Caesar, Polo of Herodotus daadwerkelijk de reizen gemaakt hebben. Caesar kwam, zag en overwon, zijn sporen zijn overal op het Europese continent terug te vinden. Marco Polo liet ons een leuke bundel na (voor een groot deel niet van zijn hand) en gezien het succes van de handelsroutes naar het oosten waren die geschriften niet op drijfzand gebaseerd. Herodotus noemt en beschrijft keurig alle plaatsen waar hij langs kwam. De accuraatheid van zijn beschrijvingen bewijzen dat hij het niet vanuit zijn luie stoel heeft kunnen verzinnen.

Maar de Chinese auteurs die Amerika bezochten konden geen plaatsnamen noemen. Los Angeles bestond nog niet, een handelsroute kwam er niet uit voort en ze veroverde ze geen gebieden. Er wordt wel eens gezegd dat om een bloem te begrijpen een westerling het in stukken snijdt en een oosterling het observeert om de essentie te doorgronden. En als we de Shan hai king mogen geloven is dat laatste precies wat de avontuurlijk Chinezen deden.

Columbus
( Chinese en Mexicaanse Boeddha.... )

Geen bewijs?

Nee, er zijn geen oude Chineze scheepswrakken gevonden voor de westkust van Amerika. Sterker nog tot nu toe is er geen enkel 3.500 jaar oud Chinees scheepswrak waar dan ook gevonden. Wel zijn er voor de Amerikaanse westkust stenen ankers gevonden (ouderdom minimaal 2.100 jaar) die erg veel weg hebben van oude Chinese ankers. Maar omdat als iets ergens op lijkt het nog niet wil zeggen dat er een verband is, verklaarde de wetenschap deze vondsten als 'geen bewijs'.

Dat de Chinezen ver voor onze jaartelling per oceaan de Westkust van Afrika bezochten en dus kennelijk voldoende maritieme kennis in huis hadden om lange zeereizen te ondernemen wordt ook niet als bewijs gezien. Tja, bewijs maar eens dat ze ook de andere kant op waren gevaren om Amerika te bezoeken.

Archeologische vondsten zoals een typische Chinese stenen bijl gevonden op een oever aan de oever van de Mississipi, een afdruk van een oude Chinese munt, gevonden in 1882 in Britisch Colombia en dergelijke worden niet als bewijs gezien. De reden is dat men niet met zekerheid kan zeggen hoelang die vondsten er al lagen.

Meer over vreemde pre-Colombiaanse Chinese vondsten in Amerika weten? klik hier of hier voor twee artikelen over Chinese artefacten (met foto's.)

Als we bewijs willen hebben dan moeten we het doen met de overgebleven geschriften. En dat is niet zo heel eenvoudig.

Vernietiging van de kennis.

In de 13de eeuw voor Chr. stond de beschaving in China op een zeer hoog peil. Ze hadden geschreven taal, de technische kennis om brons te fabriceren en zaken als kunst en cultuur stonden er op een hoog peil net zo als architectuur en voor de hand liggende zaken als sanitair. Maar voor ons verhaal belangrijker dan dat, men bezat bibliotheken. Alle kennis werd keurig verzameld, opgeslagen en bewaard.

Dat kennis macht is weet iedere dictator net zo als de wijsheid dat een dom volk zich beter laat knechten. In het jaar 213 voor Chr. was het uiteindelijk de Chinese machthebber Ch'in Shih Huang die vond dat alle historische verslagen de prullenbak in konden. Zijn ijverige raadsheer Li Ssu beval om alle historische boeken te vernietigen.

Dankzij onbekend gebleven lieden wisten veel boeken aan deze zinloze vernietiging te ontsnappen. Later vond men hele delen terug die verstopt waren achter muren.

In de 5de eeuw had men zeer veel geschriften weer samengebracht en dat was het begin van een ander probleem. Er waren uiteindelijk zoveel geschriften dat zelfs de meest geleerde man er nog geen fractie van zou kunnen lezen in zijn leven. De toenmalige regering besloot in haar wijsheid om alle boeken te compileren. Een compleet team van geleerden kreeg de opdracht om alle boeken te lezen, het belangrijkste eruit te filteren en opnieuw op schrift te stellen. De originelen werden daarna verbrand.

In de 13de eeuw vond een tweede condensatie ronde plaats. Weer werden alle geschriften geëdit en gescreend op belangrijke informatie. Helemaal onbegrijpelijk was deze actie niet, zo was er alleen al een encyclopedie in manuscriptvorm die bestond uit 22,937 afzonderlijke boeken.

Onze Shan hai king bestond oorspronkelijk uit 32 boekendelen die werden terug gebracht tot 18 boekjes van maximaal 30 pagina's. De herschrijvers leukten de oorspronkelijk verslagen hier en daar wat op met bizarre verhalen over monsters om zo hun bazen te vermaken en te behagen.


( En nu nooit meer over Columbus als ontdekker van Amerika spreken )

Toch bewijs.

Ondanks alle boekenleed staan er in de Shan hai king nog originele teksten van de vroegere Amerikagangers. Men beschreef heel gedetailleerd het land dat ze bezochten. De heuvels, de rivieren en de afstanden daartussen, de planten, dier en steensoorten die ze er vonden en de mensen die ze er tegen kwamen.

Als we de minutieus beschreven heuvels, rivieren, steen en plantensoorten proberen in te passen op een moderne landkaart dan komen de beschrijvingen keurig overeen met delen van Canada, delen van het westen van Amerika en zelfs Texas en Mexico. Waren de Chinezen dan toch de eerste toeristen?

Uit de monden van de oorspronkelijke bewoners van Amerika is al vaker opgetekend dat lang voordat de blanke man zijn verwoestende voeten op het continent zetten 'vreemden' hun land bezocht hadden. Voor de westkust werden in een ver verleden 'drijvende huizen' gesignaleerd.

Maar ook in China zijn verslagen opgetekend van de verhalen die men aan het hof deed. Men sprak over het vreemde land in het oosten waar de 'vrouwen lijken op Chinezen maar hun taal niet konden begrijpen' en dat ze in 'conische huizen wonen' en dat de mannen een 'wolvenkop' hebben en 'blaffen'. Hoewel het vreemd in onze oren klinkt droegen en dragen de mannen van bepaalde oorspronkelijke indianenstammen wolvenmaskers. Ook het voedsel wat beschreven werd lijkt heel erg op cactusvruchten die men heden ten dage nog steeds eet.


( "mannen met een wolvenkop", gravure meso-amerikaan met wolventooi.))

We komen er wel.

Langzaam maar zeker gaan de wetenschappelijk ogen open voor de Chinese historie. Momenteel heeft men al schoorvoetend aanvaard dat de Chinese admiraal Zheng He 75 jaar voor Columbus Amerika 'ontdekte' dus het begin is er. De volgende stap is de verslagen van Boeddhistische monniken die in 500 na Chr. Amerika aandeden nader te onderzoeken. Materiaal genoeg, zo was er in 1753 Phillippe Buache die, tot grote woede van de academische wereld, schreef dat er ooit eens Boeddhistische monniken een kolonie hadden gesticht aan de Amerikaanse westkust. Ook Joseph de Guignes deed een dergelijk verslag in 1761 aan de Franse Koninklijke Academie waar hij onder anderen vertelde over een Boeddhistische monnik genaamd Hwui Shan die Mexico in een ver verleden had bezocht.

Dat we duizenden jaren geleden meer wisten dan we vandaag de dag willen toegeven kunt u hier of hier nog eens rustig nalezen.

Een Engelstalige discussie (incl. interessante links) over de pre Columbiaanse contacten tussen West en Oost kunt u hier volgen.

(Dit stuk kwam tot stand dankzij studies van de Universiteit van Texas afd. 'Institute of Texas Cultures')

 

RF:
joost:

De lijst van mogelijke pre columbiaanse contacten is eindeloos. Maar wat de Aziatische kant betreft. Hadden niet ook de Japanners een aantal volkssage's over het land in het oosten, dit ondersteund door Japanse artefacten gevonden in Ecuador.

klopt, maar de oorsprong van die verhalen is zeer omstreden, er zijn veel aanwijzingen dat deze verhalen bijvoorbeeld spreken over een ander continent wat waarschijnlijk rond 4000 jaar geleden in de stille oceaan is verdwenen.
opvallend hierbij is dat er in zuidamerika vergelijkbare verhalen bestaan, in japan en china sprak men over een land in het oosten wat wel aangeduid werd als "land van de slangemensen".
in zuid amerika spreek men van gevederde slangen, en het land van hun god quetzcoatal (zoiets) die ook vaak als of met een vliegende of geverderde slang werd afgebeeld. en in beide gevallen is het land lang geleden door grote rampen in de oceaan verdwenen. opvallend is dat er in de gehele regio rituele maskers te vinden zijn van hawaii tot aan paaseiland die allemaal een uit veren opgebouwde hoofdtooi laat zien, afkomstig uit een tijd ver voordat wij ooit van indianen hadden gehoord.

aan de chinese kant zijn er aanwijzingen te vinden dat zij pas begonnen te verkennen nadat dit voor hun "land van de goden" verdwenen was, en er een nieuwe zee was om te verkennen (volgens de verhalen lag dit continent niet een zo ver van china af, waardoor de zee letterlijk openging) de datum uit het bovenstaande artikel geeft een datum van 3500 jaar geleden, en dit komt vreemd genoeg ook weer redelijk overeen met de vernietiging van dat continent, 4000 jaar geleden.
(bericht gewijzigd op 30-5-2007 19:46:57)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 30-05-2007 19:46:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Eensteen:

joost:

Dus je zegd dat die Japanners in Amerika theorie waarschijnlijk niet klopt omdat deze niet of juist wel strookt met de verzonken continent theorie. Dat vind ik erg kort door de bocht. Het is immers een theorie en dient dus niet als maatstaf om andere mogelijkheden naar het rijk der fabelen te sturen. Bovendien lees ik in je reactie niets over de vermeende Japanse artefacten.Heldere logica

schijnbaar ben ik nu dom om te reageren want ik heb iedereen al tegen mij lijkt het. ik geef alleen info, doe ermee wat je wilt.
ikzelf denk dat die verhalen een gezamelijke oorsprong hebben, en ook kan je lezen dat ik denk dat men vanuit azie rond ongeveer 4000 jaar geleden begonnen is de pacific te verkennen.
de japanse artefacten zijn volgens mij van een later datum, ik zeg dus niet dat dat niet waar is, ik zeg alleen maar dat ik denk dat er meerdere verhalen door elkaar lopen, ze zijn waarschijnlijk allemaal waar, maar ze zijn niet 1 en hetzelfde verhaal naar mij mening.

dat verzonken continent zat echt letterlijk tussen verhalen van beide kanten in, en er zijn goede aanwijzingen voor het bestaan daarvan, wie weet is de japanse cultuur een rest van dat verzonken continent, en lijken de verhalen daarom zoveel op elkaar, dat stukje is nog niet teruggevonden dus daar mag je van zeggen wat je wilt.

maar laat maar, zoek het zelf maar op, ik heb het van japanse sites, dus dan kan jij het ook wel vinden.
als jullie het geven of uitwisselen van info een wellus-nietus discussie willen noemen , ga je gang...
(bericht gewijzigd op 31-5-2007 11:25:29)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 31-05-2007 11:25:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Eensteen:

Ron Brandstichter:

Eensteen:

Heldere logica

schijnbaar ben ik nu dom om te reageren want ik heb iedereen al tegen mij lijkt het. ik geef alleen info, ............


Ik had het over Joost's woorden.
Waarom trek jij je die woorden zo aan?

omdat ik mij aangesproken voel? (inkoppertje)
maar ik heb vertelt wat ik wou, dus voor de rest laat ik het weer aan jullie over...

(als je joost bedoelt, quote hem dat of noem zijn naam
(bericht gewijzigd op 31-5-2007 12:24:57)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 31-05-2007 0:24:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Eensteen:

Eensteen:

Ron Brandstichter:

Eensteen:

Heldere logica

schijnbaar ben ik nu dom om te reageren want ik heb iedereen al tegen mij lijkt het. ik geef alleen info, ............


Ik had het over Joost's woorden.
Waarom trek jij je die woorden zo aan?

Waarom zou iedereen tegen je zijn? Is dat ook zo, of is dat slechts een (slachtofferig) gevoel/idee?zie 2 reactie eerder hierboven
(bericht gewijzigd op 31-5-2007 12:31:52)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 31-05-2007 0:31:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Redaxie

"Wordt dit weer een welles-nietes discussie?
(zucht)"

Lijkt mij de essentie van een discussie.

De een vind dit en de ander wat anders (wat je dan kan vertalen in wellus/nietus?).
Ze geven beiden hun argumenten en dan kunnen ze het nog steeds niet "eens" zijn met elkaar, maar dat is het mooie van een discussie en dan hou je ook wat om te discuseren en zo krijg je misschien weer een beetje meer inzicht in je/ons/het zijn?:-)
Carpe diem redaxie


(bericht gewijzigd op 2-6-2007 0:26:09)
Carpe diem homo universalis
Op 01-06-2007 16:48:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden