Naar aanleiding van mijn blogje over chemtrails volgde een hele stroom van reacties waarvan de strekkingen uiteen liepen van 'heel goed' tot 'heel fout'. Natuurlijk is schrijven net als koken, het maakt niet uit wat je klaar maakt er zullen altijd mensen zijn die het gerecht wel of niet lekker vinden.

In mijn blogje 'bye bye Chemtrails' ging ik op zoek naar antwoorden bij de mensen die dagelijks werken met vliegtuigen. In hun visie kwam duidelijk naar voren dat als er al zoiets is als vliegtuigen die heimelijk substanties boven onze hoofden uitstrooien zij er nog nooit bewijs voor hebben gezien. Maar is afwezigheid van bewijs ook bewijs van afwezigheid? Heb ik wel op de goede plek naar antwoorden gezocht? Uit sommige reacties bleek duidelijk van niet. Tijd om wat dieper op de materie in te gaan...

Voor alle duidelijkheid, mijn blogje 'Bye Bye Chemtrails' kwam tot stand naar aanleiding van beweringen die onder andere door Anton Teuben in de krant Spits! werden gedaan. Teuben bracht daarin onder andere de geheimzinnige ziekte 'morgellons' in verband met chemtrails. Deze vooronderstelling bleek makkelijk te torpederen. Omgekeerd hadden sommige reactanten er geen moeite mee om mijn bevindingen te torpederen, iets wat ik alleen maar kan toejuichen. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Alvorens verder te gaan enkele kritieken;

Mijn zoektocht naar antwoorden op de grootste luchthaven van Nederland werd in een reactie afgedaan als naïef en dom. "Denk je nou echt dat ze commerciële toestellen hiervoor zullen gebruiken en dat ze dat dan ook nog eens doen op commerciële luchthavens? ' schreef een zekere 'Chemtrails' in een reactie.

Toch zijn op de vele foto's van chemtrails duidelijk burgerluchtvaart toestellen te zien. Natuurlijk hoeft dat niet te betekenen dat die van een commerciële luchthaven opstijgen maar waar komen ze dan wel vandaan? Spotters, milieudefensie en mensen die bijvoorbeeld last hebben van geluidsoverlast zouden zich tot zeker wel melden als vanaf de relatief kleine militaire vliegvelden zware commerciële toestellen opstijgen? Hoewel deze vraag legitiem lijkt zegt het natuurlijk niets. Wie weet stijgen dergelijke toestellen wel op van ver afgelegen plekken. Zolang er niemand naar voren komt die onomstotelijk en controleerbaar de herkomst van deze toestellen kan aantonen blijft het speculeren. Tot die tijd zal die discussie ons niet verder brengen.

GW-Reageerder 'Pelleboer' schreef; 'wel eens een contrail aan en uit zien gaan? Alsof iemand op de knop on/off drukt? Vorige week nog zag ik ze, vliegtuigen zonder spoor en 3 tellen later opeens een dikke witte streep erachter”.

Nee dat heb ik niet gezien. Maar al zou ik dat wel gezien hebben, wat bewijst dat? Koelere luchtlagen, gas bijgeven? Dumpen van chems? Wederom kunnen op basis van dit gegeven een vruchteloze welles/nietes discussie houden (zie de reacties onder blogje bye bye chemtrails.)

Al met al kunnen we een paar zaken veilig aannemen. Op de eerste plaats dat zoeken naar antwoorden op de grootste luchthaven van Nederland weinig zin heeft en dat de bewering over de mysterieuze ziekte Morgellon verband houden met het dumpen van chemicaliën geen stand kan houden.

Sproeien in het verleden.

De historie wijst uit dat men in het verleden er geen enkele moeite mee had om de meeste vreselijke zaken boven de hoofden van mensen uit te strooien. Vanaf 1966 tot 1972 dropten de VS miljoenen tonnen Agent Orange (een dioxine-achtig product) over een oppervlakte van ongeveer 18.500 miljoen vierkante meters in Vietnam, Laos en Cambodja. De regering van Vietnam schat het verlies aan mensenlevens daardoor alleen al op 500.000. Verder is er de nalatenschap van o.a. misgeboorten e.d. Tienduizenden VS-soldaten werden zelf ook slachtoffer van Agent Orange(3). Japan was zo vriendelijk om onder andere in 1941 vlooien die geïnfecteerd waren met de pest uit te strooien boven de Chinezen in Nanking. Dankzij draaiende winden raakten ook de Jappaners zelf besmet en uiteindelijk deed de japanse legerleiding afstand van deze handelswijze.

Eind jaren '50 had Amerika 500.000 muskieten met gele koorts weten te besmetten. Het plan was om dit aantal tot 130 miljoen te laten groeien om als wapen tegen de Russen achter de hand te houden. Maar de Russen hielden zich gedeisd. Toen tussen 1960 en 1962 het conflict in Eritrea opliep brak daar plotseling een gele koorts epidemie uit waar aan meer dan 15.000 mensen ten prooi vielen. Onderzoek toonde later aan dat er opeens grote veranderingen waren in de muggenpopulaties (1).

En nog niet zo gek lang geleden was het de Iraakse wijlen dictator Sadam Hoessein die gifgas dumpte op de Koerden. In 1950 sproeide de Amerikaanse marine bacteriologische materialen over San Francisco, om een uitbraak te bevorderen van longziekten. Tenminste één persoon vond daardoor de dood. In 1951 beschuldigde de Chinese eerste minister Chou en Lai het VS-leger en de CIA ervan biologische wapens te gebruiken tegen Noord-Korea en China. Chou gaf ook de verklaringen uit van 25 Amerikaanse krijgsgevangenen die zijn beschuldigingen ondersteunden. Zo werden muggen gedropt die o.a. gele koorts verspreidden, pamfletten werden uitgeworpen besmet met cholera in Mandsjoerije en Noord-Korea (3).

Kortom, men hoeft niet diep te graven om te weten dat er randdebielen genoeg rondliepen en -lopen die met alle liefde en plezier de groots mogelijke narigheid uit vliegtuigen te dumpen. Toch zitten er kanttekeningen aan deze handelswijze.

Om toch een ruwe indruk te geven van de omvang van de ramp die uit een aanval met biologische of chemische middelen zou resulteren, geef ik hier twee door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gemaakte schattingen. Hierbij is aangenomen dat door één bommenwerper gevuld met biologische of chemische wapens, een aanval wordt gedaan op een stedelijk gebied van een half miljoen inwoners - zeg maar de agglomeratie Eindhoven - waar geen beschermende middelen voorhanden zijn. In zo’n geval zal een uit pestbacteriën bestaand wapen ongeveer 27.000 onmiddellijke, van wie 6.500 dodelijke slachtoffers vergen. Omdat pest erg besmettelijk is, zullen zich daarnaast nog tienduizenden secundaire gevallen voordoen. Als de lading uit het zenuwgas VX bestaat, zullen ongeveer 40.000 mensen de dood vinden. Zoals reeds is aangegeven, kunnen allerlei factoren ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers hoger of juist lager zal komen te liggen (2).

En daar zit 'm de kneep. Sproeien van bacteriologische of chemische materialen is een onnauwkeurig proces. Weersinvloeden en temperatuur spelen daarbij een grote rol. Voor maximale effectiviteit zou een vliegtuig zo laag mogelijk moeten vliegen, denk bijvoorbeeld aan sproeivliegtuigjes die men inzet voor gewasbescherming. Maar buiten dat, er zijn geen garanties te geven dat de kwade geniussen zelf of hun vrienden en familieleden bij dergelijke acties ongedeerd zullen blijven. Natuurlijk weet ik het niet zeker maar als er inderdaad op grote schaal chemtrails zijn dan dienen die waarschijnlijk een ander doel dan mensen doelbewust ziek maken. Maar een nuance is op z'n plaats.

What goes up must come down.

Het in de atmosfeer brengen van chemicaliën vormt een bedreiging voor de gezondheid. Tal van factoren zorgen ervoor dat in ieder geval een deel weer terug op aarde valt. De hieronder genoemde stoffen zijn schadelijk voor het milieu en kunnen leiden tot ziekten (zie ook hier).

Chemtrails en meest waarschijnlijk doel.

Chemtrails lijken meer verband te houden met weermodificaties. Volgens de NASA zijn onlangs nog grote hoeveelheden trimethul aluminum (TMA) en barium in de atmosfeer gebracht. En volgens NOAA waren er in 2005 in Amerika alleen al 47 verschillende weermodificaties programma’s in werking. E.e.a. onder goedkeuring van U.S. Senate Bill 517 en U.S. House Bill 2995.

Trimethul aluminum (TMA) en barium zijn giftige stoffen die als doel hebben om de atmosfeer te verwarmen. Men kan zo bijvoorbeeld de 'jet stream' beïnvloeden en daarmee het weer. Hoewel vriend en vijand het erover eens zijn dat knoeien met het weer tot onvoorspelbare resultaten leidt 'experimenteert' men rustig verder. Zo ontving Alaska's senator Stevens onlangs nog 50 miljoen dollar voor het 'Alaska’s atmospheric heating program'.

Senator Stevens is 'toevallig' ook één van de drijvende krachten achter het HAARP project. De uitvinder van HAARP, Bernard Eastland, zegt dat in principe het doel van dit multimiljoenen-watt-wapen is, om de ‘jet stream’ te sturen en het weer te veranderen. Zijn patent vraagt dan ook om het sproeien van Barium in de atmosfeer om het effect van HAARP te verbeteren. Formeel heet het dat HAARP een middel is om de elektronische communicatie over lange afstanden via de ionosfeer mogelijk te maken.

Weersbeïnvloeding is zowel militair als civiel een wensdroom waar men veel geld voor over heeft. In 2005 stond bijvoorbeeld in een artikel in het blad 'Popular Science' te lezen hoe een private onderneming onder de naam Dyn-O-Mat (leveranciers van vocht absorberende materialen) plannen had om vliegtuigen aan te kopen om duizenden kilo's water absorberende materialen in hurricane's, zoals 'katrina', te droppen. Het materiaal zou dan het vocht in de hurricane binden waarna deze in kracht afneemt. Of Dyn-O-Mat haar plannen heeft verwezenlijkt is niet bekend. Er zijn in ieder geval aanknopingspunten genoeg die weermodificatie en chemtrails met elkaar in verband brengen.

Geen mysterie.

Wie 'chemtrails' intikt in een willekeurige zoekmachine google krijgt een overdosis aan informatie over het onderwerp. Zin en onzin zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden en voor je het weet zit je vast tussen de vreselijkste doemscenario's en de kalmerende woorden van de non-believers. Beide brengen ons niet echt verder in een zoektocht naar antwoorden.

We hoeven eigenlijk niet ver te zoeken, op de officiële website van 'Atmospheric Science Program' bijvoorbeeld staan genoeg bewijzen dat men wel degelijk chemtrails (zelf noemen ze het; 'aerosols') creëert met als doel wetenschappelijk onderzoek. Volgens publicaties op deze overheidswebsite zal men bijvoorbeeld in 2008 boven een deel van Chili 'aerosols' in de atmosfeer brengen. Om een indruk te krijgen van andere wetenschappelijke onderzoeken van deze club klik hier.

Combineer dit met de bovengenoemde wetgevingen en geldstromen (HAARP) en met civiele projecten en het zal duidelijk worden dat men inderdaad doelbewust rotzooi in de atmosfeer brengt. Ongetwijfeld is wat we formeel te zien krijgen maar een topje van de ijsberg, maar laten we uitgaan van wat we wel weten. Met ongefundeerde beweringen brengt men zichzelf in discrediet en is koren op de molens van de debunkers.

En nu?

Als u zich zorgen maakt is de meest voor de hand liggende actie om een petitie indienen om de discussie over chemtrails in de tweede kamer op de agenda te krijgen. Een petitie kunt u hier regelen.

Verder is het verhaal over chemtrails nog lang niet uit en we zullen u ook in de toekomst blijven berichten over de voors en tegens van deze mistige materie.

 

UPDATE 28/09/07: Duitse defensie geeft toe dat ze chemtrails sproeien

Het Duitse ministerie van Defensie heeft toegegeven dat ze in de zomer van 2005 en in maart 2006 chemicaliën gesproeid hebben boven Duitsland. Dit naar aanleiding van een groep meteorologen die in opspraak kwam vanwege radarbeelden die de ongewone chemtrails toonde.
Langerekte wolken tot 350km lang verschenen op de meteorologische radars. Op gewone radars was niets te zien. De eerste keer dat dit gebeurde was in de zomer van 2005, en daarna in maart 2006. De Duitse militaire top in Hardthöhe heeft toegegeven dat zij hiervoor verantwoordelijk waren, en het militaire oefeningen betrof aan de grens van Nederland.De omcirkelde wolk bestaat uit chemicaliën gesproeid door vliegtuigen.

De Duitse meteoroloog Karsten Brandt zegt: "We kunnen met 97% zekerheid zeggen dat we hier te maken hebben met chemtrails, wat uit fijne stofdeeltjes met polymeren en metalen bestaat, wat gebruikt wordt op radar signalen te storen. Dit is volgens defensie het hoofddoel."

1) W. Geisler: AIDS origing, spread and healing. Köln, Duitslang 1994
2) Het Onzichtbare gevaar http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/4002/p06.pdf
3) Counter Punch: Project van het instituut voor de promotie van Journalistieke duidelijkheid, Washington DC 20007, 3220 N. Street, NW, Suite 346


Zie voor voorbeelden van gebruik van biologische en chemische wapens in het verleden o.a.:
George W.Christopher e.a., ‘Biological warfare. A historical perspective’,
JAMA [The Journal of the American MedicalAssociation], 6 augustus 1997, pp. 412-417; en Timothy C. Marrs ed.,
Chemical warfare agents. Toxicology and treatment (Chichester, 1996) pp. 2-5.

Gerelateerd aan deze publicatie:
Ganzfeld: vroeger was er in ieder stadje wel een dorpsgek, tegenwoordig zijn ze allemaal gek.

Op 11-06-2007 8:03:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt: Dubieuze doch spannende materie.

:S
Op 11-06-2007 11:21:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: Het verbaasd mij eigenlijk meer dat sommige mensen gewoonweg niet geloven in chemtrails, het is op allelei vlakken toegegeven dat dit gebeurd en als je naar alle zeer gedetailleerde informatie en getuigenissen kijkt dan ben je hast gekker als je het niet geloofd....
...
Op 11-06-2007 0:57:29 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: interessante wending bas, ik zou persoonlijk zeer geïnteresseerd zijn in jouw bevindingen en artikel! Laa maar komen!
...
Op 11-06-2007 18:20:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Sommige personen slaan echt helemaal door en kunnen zo langzamerhand overal een complot inzien. Ik vraag mij soms af wie er gevaarlijker zijn.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 11-06-2007 20:07:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: .. en hoe maak je waterstof?
Op 12-06-2007 16:22:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Rob:

Ganzfeld:

.. en hoe maak je waterstof?


Elektrolyse. Mbv. energie uit zonnepanelen.


en waar zet je die neer?
Op 12-06-2007 22:54:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: ja of je zet gigantische velden met panelen in de 3e wereldlanden tegenover een groot percentage van de winst en hulp aan wederopbouw etc, ze kunnen ook olie leidingen van over de hele wereld met elkaar verbinden dus transport hoeft geen probleem te zijn, en natuurlijk alle grote olietankers ombouwen tot gigantische accu's die je kan op en af laden....
...
Op 16-06-2007 10:18:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
cootje:

ja of je zet gigantische velden met panelen in de 3e wereldlanden tegenover een groot percentage van de winst en hulp aan wederopbouw etc, ze kunnen ook olie leidingen van over de hele wereld met elkaar verbinden dus transport hoeft geen probleem te zijn, en natuurlijk alle grote olietankers ombouwen tot gigantische accu's die je kan op en af laden....

dit klinkt als modern konolialisme
alles voor ons zelf
waar om zoude ze energie voor ons produseren en niet voor zich zelf?
wij moeten onze eigen problemen zelf oplosen, en hier.
(bericht gewijzigd op 16-6-2007 12:45:19)
Op 16-06-2007 0:44:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: o nee ik ga er sowiezo al in mijn gedachten vanuit dat het logisch is dat hun ook van die energie gebruik maken, alles eerlijk verdeeld dus
...
Op 16-06-2007 0:46:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: en, op die manier help je elkaar bij elkaars problemen
...
Op 16-06-2007 0:46:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Rob:

I. Gorewitz:

Rob:

Ganzfeld:

.. en hoe maak je waterstof?


Elektrolyse. Mbv. energie uit zonnepanelen.


en waar zet je die neer?Op de daken.Productie, installatie en onderhoud van zonnenpanelen wegen niet op tegen het rendement dat ze afgeven.
Het idee van duizenden zonnenpanelen in de Sahara is leuk maar wie gaat ze afstoffen? (1 zandstorm en voila)

In de westerse wereld hebben panelen weinig zin, we consumeren te veel stroom. Waterstof maken met stroom uit zonnenpanelen kan wel maar de opbrengst zou heeeel klein zijn.. kleiner dan de energie die men steekt in productie en opvangen van zonnenenergie. het is dus jezelf een beetje voor de gek houden.

Wind is een beter alternatief en haalt hogere rendementen.
Op 18-06-2007 8:10:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
.:


Al probeert deze dwaas het nog steeds allebei.

tut, tut,
mag het een onsje minder?
(bericht gewijzigd op 28-9-2007 12:18:17)
Op 28-09-2007 0:18:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Heb zojuist op denk vooruit
http://denkvooruit.nl/
via het contactformulier gevraag wat ik zou moeten doen bij dit soort rampen, daarbij de lijk naar deze pagina geplaatst. Zal wel te veel moeite zijn om hier een adequaat antwoord op te geven.
'Don't forget rule number 6'
Op 28-09-2007 0:51:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lampie:
Rob:

Gisteravond op de Belg, weer een programma gezien o.a. over contrails. Blijkt dat e.e.a. te maken heeft met "global dimming", doordat er bepaalde stoffen c.q. verontreinigingen in de atmosfeer zitten, is de sterkte van het zonlicht verminderd met zo'n 20%. Dat komt weer doordat er veel meer vocht, in de wolken blijft zitten, waardoor het reflekterend vermogen van zo'n wolk toeneemt. Na 9/11, toen er 3 dagen niet gevlogen mocht worden, bleek de gemiddelde temperatuur in de VS met 1,5 graad gestegen te zijn, dit door het ontbreken van contrails. Aangetoond werd dat als er geen contrails zouden zijn, de temperatuur op aarde, gemiddeld, snel een graad of zo, binnen enkele dagen, zou oplopen. E.e.a. heeft dus met bepaalde verontreinigingen in de lucht te maken.


Dit houdt dan in dat van overheidswege rotzooi in de lucht wordt verstrooid om de temperatuur op de aarde niet teveel op te laten lopen. Dus het broeikaseffect is eigenlijk groter dan wordt aangenomen. Toch een complot. De wereld mag tenslotte niet weten dat het broeikaseffect erger is dan we op dit moment denken, want de economische belangen mogen niet in gevaar komen!
Op 28-09-2007 0:59:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivory^: hahahaha welk broeikaseffect? lol
Op 28-09-2007 14:01:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Ron B.:

je kan met een kunstmatige wolkendek de hoeveelheid zonlicht beperken waardoor de temperatuur daalt, maar ook kan deze deken de warmte eronder juist vasthouden, dus dat verhaal kan beide kanten uit.


Ja, het belangrijkste effect is dat er een nivelering ontstaat tussen de hoogste en de laagste temperaturen. In de praktijk dus 'snachts minder afkoeling en overdag minder opwarming. Maar wat voor gevolgen brengt deze vervlakking met zich mee?

Zowel speculaties als feiten wil ik horen...
Op 30-09-2007 0:21:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
weerman:

@ randell:
Juist de Europese nachten zijn sinds april juist weer koeler geworden, gemiddeld. We sloten een langdurige periode van significant te warme maanden af. Dus die vlieger gaat niet op, voor ons stukje wereld... De Europese zomer was trouwens gemiddeld een paar tienden te warm in vergelijking met de reeks 1971-2000.
Tot zo ver een feit...


Wat bedoel je precies met die vlieger gaat niet op?
Dat nivelering van de dagelijkse temperatuurstijging- en daling niet opgaat onder invloed van de sluierbewolking?
Dat voor ons stukje wereld niet genoeg invloed van con/chemtrails merkbaar is?
Dat dit niveleringeffect van con/chemtrails misschien in Amerika opgaat maar niet hier?

Met jou informatie ga ik me afvragen hoe extreem de dag nacht temperatuurverschillen geweest zouden zijn zonder trails.
Op 30-09-2007 11:59:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @weerman, ben blij dat je nog steeds een frisse kijk op deze zaak hebt!
Op 30-09-2007 13:27:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: @ weerman

Waren die significante meteorologische gegevens over de vliegtuigloze dagen na 9-11 dan niet glashard?

Ach, wat probeer ik ook.

Op 30-09-2007 22:53:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
weerman:

randell:

@ weerman

Waren die significante meteorologische gegevens over de vliegtuigloze dagen na 9-11 dan niet glashard?

Ach, wat probeer ik ook.


Ik kan je wel vertellen wat je probeert: je probeert een flauwekulverhaal in leven te houden, enz...


Heb ik nog een zelfbeschikkingsrecht misschien?
Dat je gaat vertellen wat mijn motieven zijn terwijl daar niks van klopt...! Beetje aanmatigend lijkt mij.

Ik zal je niet verder lastig vallen.
Op 01-10-2007 15:52:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: Harde schreeuwers overtuigen alleen zichzelf.

Ward
(bericht gewijzigd op 1-10-2007 16:37:14)
Op 01-10-2007 16:37:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vladimir:
Ward Aal:

Harde schreeuwers overtuigen alleen zichzelf.

Ward

Holle vaten klinken het hardst.
Op 01-10-2007 16:47:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vladimir:
weerman:

Al is de conspiracy nog zo snel, de waarheid achterhaalt 'm wel.Merlina helpt altijd want zij vindt alle waarheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Merlina
(bericht gewijzigd op 1-10-2007 17:19:10)
Op 01-10-2007 17:19:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:


Hm, dit lijkt me toch aardig tastbaar bewijs

Hier nog wat handige links ivm chemtrails

http://www.ekudos.nl/zoeken?query=chemtrails&x=21&y=6

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 29-11-2007 11:11:33)
Carpe diem homo universalis
Op 29-11-2007 11:07:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gast:
.:

Maar weer eens kortzichtige weermannetjes hun ongelijk bewijzen:
http://www.chemtrailcentral.com/report.shtml


keep it coming, misschien gaat ie nog eens overstag
Op 29-11-2007 23:19:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
gast:

.:

Maar weer eens kortzichtige weermannetjes hun ongelijk bewijzen:
http://www.chemtrailcentral.com/report.shtml


keep it coming, misschien gaat ie nog eens overstag


Wat een bekeringsdrang.
:-(

Kijk eens vaker in de spiegel.
Ward
(bericht gewijzigd op 29-11-2007 23:55:08)
Op 29-11-2007 23:54:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gast:
Ward Aal:

gast:

.:

Maar weer eens kortzichtige weermannetjes hun ongelijk bewijzen:
http://www.chemtrailcentral.com/report.shtml


keep it coming, misschien gaat ie nog eens overstagEn dit was dus een spiegel
Wat een bekeringsdrang.
:-(

Kijk eens vaker in de spiegel.
Ward

Op 30-11-2007 7:47:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
gast:

Ward Aal:

gast:

.:

Maar weer eens kortzichtige weermannetjes hun ongelijk bewijzen:
http://www.chemtrailcentral.com/report.shtml


keep it coming, misschien gaat ie nog eens overstagEn dit was dus een spiegel
Wat een bekeringsdrang.
:-(

Kijk eens vaker in de spiegel.
WardIk raak verWARD door dit spiegeldoolhof....... :S

Ward
(bericht gewijzigd op 30-11-2007 11:36:32)
Op 30-11-2007 11:36:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @redactie: er zijn blijkbaar 2 personen die hier onder de naam Gerard posten. Foutje in het systeem of iets dergelijks?
Nvdr: Blijkbaar komt de naam Gerard vaker voor.
'Don't forget rule number 6'
Op 27-02-2008 4:32:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: @redaktie: Joh! ik dacht toch echt dat mijn naam uniek was;-). Lijkt me toch wel handig als het systeem zo zou werken dat een naam uniek moet zijn. Is wat duidelijker in de discussies.
'Don't forget rule number 6'
Op 27-02-2008 11:16:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Gerard:

@redaktie: Joh! ik dacht toch echt dat mijn naam uniek was;-). Lijkt me toch wel handig als het systeem zo zou werken dat een naam uniek moet zijn. Is wat duidelijker in de discussies.

Dan verander je je naam toch?

Gerard J. ofzo?
Op 27-02-2008 11:43:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
marga:

Chemtrails in Nederland?

Schokkend: foto’s chemtrail substantie Nederland

Foto’s onder de microscoop van een laborant en tevens vliegtuigmotor-engineer

Onderstaande bericht was te lezen op Niburu.nl:

Wij ontvingen per e-mail een brief van een laborant en tevens vliegtuigmotor-engineer over de zorgwekkende vorm van besproeiingen die over ons en andere landen worden gedaan. Hij heeft het initiatief genomen om microscopisch onderzoek te doen. Hieronder kunt u zien en lezen wat tot dusver zijn bevindingen zijn:
http://actueel.stormwaarschuwing.nl/headlines.html#chemtrailfallout

ten eerste de bron al

als er echt zoveel troep over ons uitgesproeid word dan zou ik het elke dag bij elkaar kunnen vegen op een hoopje, wat dus niet het geval is...

ik zeg niet dat er niets aan de hand is, maar hoe wil je bijvoorbeeld vezels vernevelen? ook komt er sinds de oudheid al onverklaarbare dingen uit de lucht vallen, soms zelfs stenen, bloemen en zelfs levende dieren, werden die ook gesproeid?

kijk ook eens naar de grote hoeveelheden monsters die er per jaar genomen worden van de lucht, maar ook van bijvoorbeeld landbouwgrond, dan zouden in die monsters ook diezelfde vezels terug moeten komen, dus als er iemand bij dat keuringslab in de flevopolder werkt, houd je ogen eens open en draai eens een kopietje van die rapporten als er iets vreemds op staat

ik zie het fenomeen ook, maar vind veel verklaringen veels te vergezocht, vooral als ik daarnaast een advertentie zie voor de aanschaf van je eigen cloudbuster...
(bericht gewijzigd op 29-3-2008 12:10:42)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 29-03-2008 0:03:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^: hey boro je leeft nog
Moeten is een keuze...
Op 13-05-2008 21:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Men is er iig niet vies van in de VS:

During the second half of the 1970’s, revelations of American military and CIA germ warfare experiments emerged in the public press. Surprisingly, many of those experiments were conducted in U.S. cities and were directed against U.S. citizens. In the 1950’s, for example, a “germ fog” had been sprayed by a Navy ship at San Francisco.

According to the Los Angeles Times:

In an experiment designed to determine both attack and defense capabilities of biological weapons, a Navy ship blanketed San Francisco and its neighboring communities with a bacteria-laden fog for six days in1950, according to U.S. military records.

The records contain the conclusion that nearly everyone of San Francisco’s 800,000 residents was exposed to the cloud released by a Navy ship steaming up and down just outside the Golden Gate.

The aerosol substance released by the ship contained a bacteria known as serratia, which was believed harmless by the military at the time but which has been found since to cause a type of pneumonia that can be fatal.5

The LA. Times added that at least twelve people were hospitalized around that time for serratia pneumonia. One of them died. That was just the beginning. The army disclosed that it had conducted 239 open-air tests between 1949 and 1969! Of those, 80 were admitted to have contained actual germs. The tests were directed against Washington, D.C., New York City, Key West, Panama City (Florida), and San Francisco. If we accept the army’s figure of 80 live-disease experiments, we discover an average of four “germ attacks” against U.S. cities every year for twenty years!

Bron:

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/godseden/godseden18.htm#The%20New%20Eden
Carpe diem homo universalis
Op 19-11-2008 8:45:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Ik heb vanmorgen nog een leuke foto genomen, zo tegen half negen bij mij in de straat:

http://gnarwock.punt.nl/?foto=true&id=404795
(bericht gewijzigd op 19-11-2008 14:46:05)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 19-11-2008 14:44:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: gisteren Endgame gezien van Alex Jones, en daar werd in het laatste uur meer bewijs aangedragen voor chemtrails dan ik in jaren gezien heb, vraag me niet hoe ze er aan komen maar incl documenten dat er wel degelijk minstens tot 2000 meerdere keren grootschalige testen op burgers gedaan zijn, en dus ook met vliegtuigen...

zou het dan toch?
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 19-11-2008 17:09:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Ik kreeg net deze link door: http://petities.nl/petitie/stop-chemtrails-nu
United as one. Divided by zero.
Op --0 8:48:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Ron B.:

gisteren Endgame gezien van Alex Jones, en daar werd in het laatste uur meer bewijs aangedragen voor chemtrails dan ik in jaren gezien heb, vraag me niet hoe ze er aan komen maar incl documenten dat er wel degelijk minstens tot 2000 meerdere keren grootschalige testen op burgers gedaan zijn, en dus ook met vliegtuigen...

zou het dan toch?

De kans dat je op grote hoogte je doel mist met een gas is groot.
Ik ben er geen voorstander van.
Het zou mogelijk zijn, maar ik denk niet dat het effectief is.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 8:55:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paulof: Ten aanzien van het thema chemtrails kan ik de volgende persoonlijke observaties aanreiken.
In het luchtruim boven Noord-Holland komt vederbewolking voor, die aantoonbaar afkomstig is van de contrails van bepaalde vliegtuigen. De bedoelde trails beginnen midden in de vlucht van het vliegtuig. De trail eindigt ook midden in de vlucht. Het is dus in ieder geval iets anders dan de normale uitstoot van een vliegtuig.

Bedoelde vliegtuigen maken regelmatige geometrische patronen van trails in de lucht. Binnen een half uur is zo een patroon veranderd in een deken van vederwolken. Waarom zo een patroon?

Wanneer zo een vliegtuig zijn trail afbreekt op een koers in westelijke richting, verdwijnt het meestal achter de horizon. Dat versterkt het vermoeden, dat deze vliegtuigen thuis zijn op de militaire vliegbasis Mildenhall in Schotland. Mildenhall is een thuisbasis van tankvliegtuigen die vliegtuigen in de lucht van brandstof voorzien. Op de website van de vliegbasis is te lezen, dat men daar experimenteert met toevoegingen aan vliegtuigbrandstof, die invloed kunnen uitoefenen op de atmosfeer.

Dergelijke inmenging in het aardse ecosysteem zijn door de Verenigde Naties verboden.
Op Mildenhall weet men dat kennelijk niet,of men negeert het.
Op 14-11-2011 1:08:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
M-a-r-k:
Op 14-11-2011 8:48:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden