Bestaat God of bestaat hij niet? Dat is wellicht de grootste vraag die de mensheid bezighoudt, gezien de blijvende oorlogen uit Zijn en/of Haar naam. We kunnen dus wel stellen dat het antwoord op deze vraag zich schuilt in wat wij grenswetenschap noemen...

Uw eigen antwoord, of u al dan niet gelooft in een Opperwezen of -intelligentie, kunt u in de reacties profeteren. Voor diegenen die dit vraagstuk luchtiger beschouwen is dit blog eigenlijk bedoeld. Online vonden we namelijk de film 'Evan Almighty,' het vervolg op Bruce Almighty, de film met Jim Carrey. Van diezelfde Jim Carrey is dan weer de nieuwe intrigerende film The Number 23 over terugkerende patronen die u als toemaatje krijgt... Ter uwer vermaeck...


( Evan Allmighty )


( Number 23 )
Clark Kendt: Als we dan toch bezig zijn: http://www.videohybrid.com/index.php/movies/bruce-almighty/

:S
Op 26-06-2007 20:42:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: De mens is een goddelijk wezen, maar hoe kan een gevolg identiek hetzelfde zijn als een oorsprong?
United as one. Divided by zero.
Op 26-06-2007 23:56:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt: Gaat snel, eerste film doet et al niet meer.

:S
Op 27-06-2007 3:25:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Ik heb gisteren een innoverend stuk geschreven op het Niburu-forum, hoe men God het beste behoort te zien. Ik zal het ook hier posten, misschien hebben personen er wat aan.

Nu eens niet geïnspireerd door Amerikanen, New Age, enig andere Amerikaanse visie of Engelstalige visionair of zo... Eindelijk weer eens iets van Nederlandse bodem.

Het is volledig een kort weergeven stukje van mijn vernieuwende concept en is met nog niks wat bestaat te vergelijken. Ben nog zoekend naar een uitgever voor publicatie van volledig manuscript.

--//--//--

Ik zal mijn zienswijze ten toon spreiden over wat er is en hoe je het behoort te zien. Deel 1

God, het hermafroditisch multidimensionaal wezen, die een soort van zwanger is en in die zogenaamde zwangere buik van God zitten drie ruimten, vol van zijn nazaten die worden opgevoed, deze ruimten zijn respectievelijk; de hemelen, het universum en de duisternis. En dat is al wat er is en wat het is.

(c) Aloha 2006 - 2007

--//--//--
(bericht gewijzigd op 27-6-2007 5:07:05)
Op 27-06-2007 5:01:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Deel twee.

God is een levend hermafroditisch multidimensionaal wezen, dat ooit uit twee delen, twee onlosmakelijke wezens bestond, het mannelijk en het vrouwelijk wezen. Deze twee delen zijn ten einde ter vervolmaking van de volwassenwording samen gegroeid tot één wezen. Dit levend hermafroditisch multidimensionaal wezen is door vele verscheidene anderstalige volkeren verschillend benoemd. En mede daardoor heeft het zeer vele namen gekregen. De naam die wij in het Westen hanteren is God.

De vervolmaking van het leven is het produceren nazaten en die op te voeden zodat al deze nazaten kunnen worden zoals de Ouder zelf is of zelfs tot een verbeterde versie van hoe de Ouder is.

De nazaten van God hebben wij op de aarde Zielen genoemd. Een betere term voor Ziel is Eenling of Eenlinge, hier mee is de duiding dat het werkelijke onlosmakelijke wezen uit twee delen bestaat, een mannelijk en vrouwelijk deel en in feite een eeneiige tweeling is en daardoor veel beter geduid. Er bestaat van elke Eenling of Eenlinge een onlosmakelijke wederhelft, die samen in feite één geheel vormen, maar voorlopig zelfstandig kunnen en mogen te werk gaan.

De Eenlingen zijn de werkelijke nazaten of kinderen van het levende hermafroditisch multidimensionaal wezen, die wij als God hebben benoemd en in feite de Ouder is.

Deze Eenlingen zijn levende wezens die in meerdere geschikte lichamen van veel grofstoffelijkere materie geëvolueerde levende wezens, zijn geplaatst. Deze grofstoffelijkere materie geëvolueerde levende wezens zijn via evolutie processen geëvolueerd tot dragers van Eenlingen.

(c) Aloha 2006 - 2007

Op 27-06-2007 5:08:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Deel 3

Het gaat niet om één grofstoffelijke materie geëvolueerd levend wezen, waarin de Eenlingen worden geplaatst maar zeer velen, die allemaal inelkaar worden gelegd in volgorde van grofstofelijkheid. Allen zijn onderdeel van een zeer langdurig gefaseerd opgroei proces, totdat de Eenling of Eenlinge volledig zelfstandig kan bestaan en de Eenling of Eenlinge uit alle lichamen is ontgroeid.

Als de Eenling of Eenlinge na de aarde de continuering van het leven behaalt dan is het verdere verloop van de groeifase waar men letterlijk grofstoffelijkere lichamen uitgroeit. De continuering van het leven, het verdere verloop van de groei gaat altijd gepaard met de andere helft, de wederhelft, waar men weet wie de werkelijke eeuwige wederhelft is en men als een onlosmakelijke eeneiige tweeling verder gaat.

Een klein gedeelte van de opeenvolgende benamingen van de wezens waarin de Eenling of Eenlinge is geplaatst en in de continuering van het leven uit die lichamen groeit, zijn voor de aarde achtereenvolgend;

1. Mens =>
2. Astraal =>
3. Mentaal of Verstandelijke =>
4. Geestelijk =>
5. Zuivere geest of Ziel =>
6. Engel =>
7. Aartsengel =>
8. Vorst =>
9. Kracht =>
10. Macht =>
11. Heerschap =>
12. Troon =>
13. Cherubijn =>
14. Serafijn =>
15. verdere benamingen zijn nog niet vrijgegeven.
(c) Aloha 2006 - 2007
Op 27-06-2007 5:12:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Deel 4

Wat misverstanden uit de wereld helpen.

De Eenling of Eenlinge (Ziel) heeft de vrije wil en keus van zijn Ouder (God) gekregen, niet de mens of andere een grofstoffelijk bezield wezen uit dit universum.

Wij mensen zijn niet met elkaar verbonden, zoals de Boeddhisten stellen, maar de Eenlingen (Zielen) zijn met elkaar verweven.

Verbinden is namelijk; verenigen door middel van enig voorwerp dat aan beide of al de zaken in kwestie vastgemaakt wordt.

Verweven is vervlechten, vlechtend verbinden door al wat de Eenlingen gezamenlijk met elkaar hebben meegemaakt en doorstaan.

De Eenling of Eenlinge (Ziel) is vast gehecht aan het menselijke lichaam en het menselijk lichaam is vastgegroeid aan de Eenling of Eenlinge en alle andere lichamen.

Het plan is heel simpel; de Eenling of Eenlinge behoort zijn keus door het menselijke lichaam door het brein kenbaar te maken. Is de mens te sterk gemanipuleerd of geïndoctrineerd door te menselijke of dierlijke wetenswaardigheden en overlevingskennis, dan heeft de Eenling of Eenlinge veel moeite om door die inhumane en niet liefdevolle gedachten heen te breken. Het kan voor mensen heel lang duren voordat de Eenling of Eenlinge, zoals dat wel in de vroege kindertijd het geval was, door te breken in het brein en daar te blijven om de mens aansturing te kunnen geven.

Mocht de Eenling of Eenlinge (Ziel) niet voldoende aansturing kunnen geven, dan is die mens te dierlijk bezig. Na het overlijden van de mens is dan vrijwel onmiddellijk duidelijk dat die Eenling of Eenlinge (Ziel) weer terug naar de aarde moet om het alweer opnieuw te proberen. De vrije wil en keus zijn altijd bedoelt om de Eenling of Eenlinge zelf te kunnen laten kiezen van de genomen beslissingen om de mens aan te sturen of niet.

(c) Aloha 2006 - 2007
(bericht gewijzigd op 27-6-2007 5:16:14)
Op 27-06-2007 5:13:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Deel 5

De weg van de Eenling of Eenlinge is te leren om liefde te geven, humaniseren, verbroedering etc. en gaat altijd om het geven van de warme genegenheid, gehechtheid aan een persoon of zaak.

De weg van de mens is heel dierlijk, wil en verlangen van de menselijke mens kiezen voordurend zijn het grote eigenbelang, de overleving en verbetering van zowel fysieke als mentale toestand ten koste van alles en anderen uit zijn omgeving. Het is de weg van de inhumane ik, of het egoïstische zelf.

Wat mensen behoren te leren is wat anderen voor betekenis hebben aan hun eigen leven. Wat kunnen andere mensen voor toegevoegde waarde aan jouw leven geven. Als men, bij andere mensen negatieve emoties opwekt, dan is het veel verstandiger om die mensen te laten gaan of links te laten liggen. Dit totdat de mensen, bij wie de negatieve gedachten en emoties plaatsvinden, zelf tot inzicht komen dat zij zelf de verkeerde gedachten en intenties opwekken en aanhingen, waardoor zij zelf die rare en merkwaardige gedachten hanteerden.

Je kunt je ook afvragen wat mensen in jouw omgeving doen, zijn zij aanvullend op jouw leven of zijn ze louter uit op verbeteringen van de inhumane ik of het egoïstische zelf. Wees kritisch, als men na herhaling en aanwijzing continu als een persoon met een plaat voor zijn hoofd bezig is, mijdt dat persoon liever totdat die zelf tot inzicht komt dat de wijze van optreden en handelen niet de juiste is overeenkomstig naar het zijn.

Waarom ga jij met mensen om? Om ergens bij te horen? Om lief gevonden te worden? Omdat de ander wat voor jou kan betekenen?

Wat doe jij voor die ander? Als dat niks blijkt te zijn, of enkel afgeven hoe kun jij dan boos zijn op de ander als die niks meer in jou ziet?

Zo kun je ook de relatie tussen de mens en de Ouder van de Eenling of Eenlinge zien. Waarom zou de Ouder zichzelf kenbaar willen maken als mensen zichzelf slechts als dieren instant willen houden en niet als het werkelijke wezen.

(c) Aloha 2006 -2007
Op 27-06-2007 5:17:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Deel 6

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge gevraagd aan mensen om kerken, tempels, moskeen, synagoges te bouwen.

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge gevraagd aan mensen om hem te aanbidden?

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge gevraagd aan mensen om rituelen, tradities, ere diensten en zo te houden?

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge gevraagd aan mensen om andere mensen te doden en uit te moorden?

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge gevraagd aan mensen om andere mensen als ongelijke te zien?

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge gevraagd aan mensen om zijn wil en verlangen op te leggen?

Wanneer heeft de Ouder van de Eenling of Eenlinge u eens iets gevraagd?

Nooit toch? Er is toch nooit ook dan maar iets gevraagd? Maar iedereen blijft wel van alles aan de Ouder vragen zonder dan maar ook enig iets voor zijn eigen Eenling of Eenlinge te willen en verlangen, dus waarom zou de Ouder aan al die vragen gehoor geven?

Dus waar maakt men zich continu zo druk om en over?

Leef gewoon je leven en tracht aan alles je humaniteit te geven en je humane gedrag in te leggen en te tonen.

Maar dat hij u nooit wat heeft gevraagd, u hem nooit heeft gezien of gehoord, wil niet zeggen dat de Ouder van de Eenling of Eenlinge (van alle Eenlingen), het levende zwangere hermafroditisch multi dimensionaal wezen, die altijd aanwezig is en zichzelf altijd op de achtergrond houdt, niet bestaat.
(c) Aloha 2006 -2007

Succes ermee...
(bericht gewijzigd op 27-6-2007 5:20:46)
Op 27-06-2007 5:20:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
voetnoot:

3.14po:

De mens is een goddelijk wezen, maar hoe kan een gevolg identiek hetzelfde zijn als een oorsprong?

gevangen in het web der logica?

oorzaak = gevolg..

strikt energetisch ok, maar zo rechtlijnig ligt het hier niet. Tover anders eens enkele planeten uit je mouw om aan te tonen dat oorzaak hier gelijk is aan gevolg.

:S
(bericht gewijzigd op 27-6-2007 10:41:50)
Op 27-06-2007 10:41:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
Voednoot:

Clark Kendt:

voetnoot:

3.14po:

De mens is een goddelijk wezen, maar hoe kan een gevolg identiek hetzelfde zijn als een oorsprong?

gevangen in het web der logica?

oorzaak = gevolg..

strikt energetisch ok, maar zo rechtlijnig ligt het hier niet. Tover anders eens enkele planeten uit je mouw om aan te tonen dat oorzaak hier gelijk is aan gevolg.

:S

ik doelde meer op dat gevolg automatisch volgt op oorzaak.
Rechtlijnigheid qua tijd.

Daar ben ik het mee eens, maar dat is nog wat anders dan 'Is de mens God'.

:S
Op 27-06-2007 11:15:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
voetnood:

Clark Kendt:

Voednoot:

Clark Kendt:

voetnoot:

3.14po:

De mens is een goddelijk wezen, maar hoe kan een gevolg identiek hetzelfde zijn als een oorsprong?

gevangen in het web der logica?

oorzaak = gevolg..

strikt energetisch ok, maar zo rechtlijnig ligt het hier niet. Tover anders eens enkele planeten uit je mouw om aan te tonen dat oorzaak hier gelijk is aan gevolg.

:S

ik doelde meer op dat gevolg automatisch volgt op oorzaak.
Rechtlijnigheid qua tijd.

Daar ben ik het mee eens, maar dat is nog wat anders dan 'Is de mens God'.

:S

wat is voor jou dan een bewijs?
Waar moet dat aan voldoen?

Overduidelijke eenheid?

De stelling is 'Mens = God'. Ik zeg 'mens is hoogstens goddelijk'. Groot verschil....

:S
Op 27-06-2007 11:49:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivory^: nou doen ze het alletwee nie meer
Op 27-06-2007 0:42:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Peet Parker: Number 23 doet het bij mij nog.

:S
Op 27-06-2007 0:51:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Gassie:
Ba. vloeken in de kerk?


Nou ik dacht zelf eerder, voor het zingen de kerk uit.

Ze zijn aan het overwegen om te stoppen met het forum.

Ne0 beheerder Niburu-forum op Wed Jun 27, 2007 12:33 am:
Daarom denken wij er serieus aan om het forum op te heffen.

(bericht gewijzigd op 27-6-2007 14:26:39)
Op 27-06-2007 14:18:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Als god bestaat...
United as one. Divided by zero.
Op 27-06-2007 14:33:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hansanders: Aloha,
Heb je dit allemaal zelf gevonden, is dit tot U gekomen door uw eigen ervaringen?
Op 29-06-2007 23:21:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Waarschijnlijk een paar maal mijn wiel uitgevonden. Ben vanaf 82 bezig, te verdiepen in de bedoeling van het leven.

In 84 tijdens mijn slaap 3x zeer bewust zgn uittreddingen meegemaakt, waar ik totaal geen bal van snapte. Ik werd opgehaald door onze kat, die pas was doodgereden en liep achter hem aan, weg van mijn aardse lichaam het licht in. Ik wilde nog niet weg van de aarde en begon te schreeuwen dat ik nog niet weg wilde van de aarde was nog geen twintig.

Tot 3x aan toe werd ik weer in mijn aardse lichaam van grote hoogte gegooid, want het was een zware schok. Ongeveer vergelijkbaar wat je ervaart als je bommetje doet van een hoge duikplak(5 of 10m). Ik dacht dat het dromen waren, vertelde het niet, want mezelf voor gek verklaren wilde ik niet en vergat het.

Ongeveer een jaar later begon ik zo nu en dan stemmen te horen, van uiterst kwaadaardig tot zeer preventief en soms dingen te zien die er niet waren. Denkelijk ook al in mijn vroege jeugd. Hield het voor me, mensen zijn al gauw geneigd om je voor gek te verklaren.

Kreeg te maken met spiritistische lectuur. In 87 de boeken van Towie Maris. Wat ik daar las was voor mij waarheid, zonder dat ik er bewijs voor hoefde te hebben. Ik kocht twintig boeken Towie Maris,Verhalen uit de Hemelen en ging ze uitdelen. Velen dachten dat ik was doorgedraaid. In 88 studeren en alles verminderde.

Eind 91 kreeg ik mijn eerste Jezus visioen, daar zag ik hem hangen in de lucht levensgroot, naar mij kijkend. Stond er niet bij stil, vond het niet eng, draaide mij hoofd en ging verder wat ik aan het doen was. Dacht dat ik in de maling werd genomen met een projectieapp. Had er geen zin meer, stopte van de een op andere dag door er totaal geen aandacht meer aan te geven.

In 00 zeer moeizaam de draad opgepakt. In 03 begonnen met leren schrijven en kan nu pas redelijk schrijven. Alles wat ik weet, hoor en zie aan het vastleggen voor belangstellenden, maar heb nog geen uitgever. Leef als solitair voor concentratie.
(bericht gewijzigd op 30-6-2007 6:48:28)
Op 30-06-2007 6:06:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Kunnen jullie de tekens niet opschroeven? Kan niet eens mezelf laten gaan met schrijven. 2000 tekens is aan de magere kant. En heb geen zin om alles in meerdere post te moeten posten als schrijf handicap.

Kijk naar bovenstaande post een paar maal moeten editten om en ingekort om het nog enigzins een verhaal lijn te kunnen geven.

Veel mensen maken geen gebruik van lange uitweidingen en dat is jammer dat ze het niet doen, want daarmee worden de argumenten duidelijk.

Als je alles maar in een zin of twee behoort te zeggen dan is dat weinig betekend. Wat voor waarde kun je in een zinnetje of twee leggen?

Dat zijn vaak wat onzinnige discussies....

Je kunt ook lange stukken quoten omdat dat ook tekens vereist.

(bericht gewijzigd op 30-6-2007 8:03:53)
Nvdr: De kunst van het schrijven is om in zo weinig mogelijk woorden iets te vertellen.
Dit is een mogelijk om te reageren.
Wanneer je hele verhalen wilt vertellen kun je ze insturen. Wie weet zijn ze blogwaardig
Op 30-06-2007 6:56:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Jezus-visioen?
WIEOE-WIEOE-WIEOE-WIEOE-WIEOE-WIEOE!
[MATRIX ALARM]
Another mind caught in the religion program.
WIEOE-WIEOE-WIEOE-WIEOE-WIEOE-WIEOE!


(bericht gewijzigd op 30-6-2007 15:54:45)
Op 30-06-2007 15:54:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: En het New-Age alarm ging ook nog af trouwens.
WIEW-WIEW-WIEW-WIEW-WIEW-WIEW-WIEW-WIEW
Op 30-06-2007 15:58:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM:
rob:

Is de mens god?

'Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken' (Goethe)
Op 30-06-2007 16:10:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Redaxie:
Redaxie: De kunst van het schrijven is om in zo weinig mogelijk woorden iets te vertellen.
Dit is een mogelijk om te reageren.
Wanneer je hele verhalen wilt vertellen kun je ze insturen. Wie weet zijn ze blogwaardig
Wat een zielig antwoord van een zeer kleingeestige, bekrompene, benepene, kleinzielige, pietluttige, geborneerde, of mesquine Redaxie, dit is ongehoord.

De kunst van communicatie waaronder het schrijven valt is om het zo duidelijk en helder mogelijk te krijgen, dus om het verhaal volledig eenduidig te krijgen en daar zijn woorden voor nodig. Als jullie de kunst van samenvatten ambiëren waarom posten jullie dan zelf wel van die ellenlange artikelen?

Als jullie of jij dat zo stellen/stelt om zo weinig mogelijk woorden te gebruiken kun jullie beter planten gaan teelen of tegen lantarenpalen aan praten want daar heb je totaal geen communicatie voor nodig.

En als jullie monologen willen gaan houden kunnen/kan jullie/je beter het reactie gedeelte uitzetten. Wat een lompe kortzichtigheid en pietluttigheid is dit zeg!

Lekker kinderachtig doen sjeezus wat een stelletje $%#&^^*(&^.

ik zal het ff voor jullie samenvatten in een zinnetje dan zullen ook jullie het snappen: Wat een slappe hap!
Mijn verhalen door jullie lompe kortzichtigheid en pietluttigheid laten keuren, door het in te sturen? Door een stelletje amateurs? Dan richt ik zelf wel liever sites op, rot toch op met die domme en uiterst naive naïeve antwoorden.

p.s. Enne CSM als je WIET alarm afgaat kun je beter overgaan op de paddo's of lsd, word je veel minder paranoia van. ;-)
(bericht gewijzigd op 30-6-2007 16:20:43)
Op 30-06-2007 16:12:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM:
Aloha:

(..blah)

Nee dat zal helpen .
De redaxie zal onmiddelijk het aantal tekens opschroeven.

Start je eigen blog. Er zijn tegenwoordig miljoenen mensen die niks te melden hebben en toch een (nimmer bezochte) blog hebben. Dus waarom jij niet? Verder slaat je verhaal werkelijk nergens op, dus ik ben blij dat de rest ons bespaard blijft. Er zijn gelukkig voor jou genoeg uitgevers die wel willen verdienen aan naieve self proclaimed new-age indigo crystal messiassen met hun incosistente wazige en bijeengeraapte theorieen. Veel succes!

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=publiceer+je+eigen+boek&meta=

Op 30-06-2007 16:26:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: De Redaxie ambieert de kunst van het samenvatten en is zelf kort samengevat een "Slappe Hap". Jij maakt geen deel uit van de redaxie dus jij kunt de beschikbare tekens ook niet opschroeven.

Dit is de discussie "Bestaat God of bestaat hij niet?".

Ik geef het plan weer zoals ik dat heb samengevat uit allerlei religies, geloven, levensbeschouwelijke visies en via oncontroleerbare onwetenschappelijke wegen. Het is mijn betoog waarom ik weet dat God bestaat en dat er zelfs veel meer bestaat na het aardse even, dan al het leven in het universum bij elkaar.

Dat jij alleen bezig bent met een lage manier van zielig debunken zonder dat jij argumentatie geeft, roept veel meer vragen op over jouw levenshouding. Het lijkt mij meer op een beetje ongelukkig dingen en zaken lopen schreeuwen en roepen, wat jammer genoeg inhoudelijk van geen kant deugd.

Het is slechts een verhaal meer is het niet en als je het goed en aandachtig gelezen hebt verwerp ik alle geloven, religies en levensbeschouwelijke visies op 1 na namelijk; het humanisme.

Dat jij het nergens op vindt slaan geeft aan dat jij alleen maar bezig bent met het voor jou verifieerbare, niks mis mee want dat sluit ik niet uit en vind dat prima.

Als jij bepaalde woordjes leest, daarna volledig op tilt slaat, het WIET alarm afgaat geeft meer aan hoe bekrompen jij bent en doet geen bijdrage of afbreuk aan wat ik te melden heb.

"naieve self proclaimed new-age indigo crystal messiassen met hun incosistente wazige en bijeengeraapte theorieën" Dit is een goed voorbeeld dat jij toch veel beter naar een cursus begrijpend lezen kunt gaan alvorens jouw volslagen onzinnige reacties loopt te geven. Beter gezegd; je loopt je af te geven waar je door je eigen kortzichtigheid geen jota van afweet, maar vanuit een sociaal oogpunt slechts een bepaalde emotionele ontlading, je verontwaardiging, aan afgeeft.

Waarom ontlaad je jezelf zo op internet? Wat heeft dat voor nut om je leven een beetje te gaan afgeven? Zielig?
(bericht gewijzigd op 30-6-2007 17:15:58)
Op 30-06-2007 17:05:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Misschien moet de Redaxie, samengevat als de Slappe Hap, al mijn reacties maar verwijderen, zoals jij zelf continu op vele forums doet CSM. Waarom als ik vragen mag? Bang dat woorden tegen je gebuikt gaan worden?

Het is altijd goed om lekker schijnheilig aan geschiedvervalsing mee te werken.

Redaxie, of wel Slappe Hap kunnen jullie al mijn bijdragen van jullie site verwijderen?

Lang leve de samenvatting en de geschiedvervalsing!
Op 30-06-2007 17:10:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM:
Aloha:
. Wees kritisch, als men na herhaling en aanwijzing continu als een persoon met een plaat voor zijn hoofd bezig is, mijdt dat persoon liever totdat die zelf tot inzicht komt dat de wijze van optreden en handelen niet de juiste is overeenkomstig naar het zijn.

Ciao, Aloha.
Op 30-06-2007 17:23:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Wordt het toch nog zeer gezellig hier op Grenswetenschap.

Jammer, je leest alweer alleen wat je wilt lezen. Humanitair oogpunt? Humanisme? Waar is het humane?

Toch niet helemaal begrepen dat stukje. Het gaat om het inhumane in mensen, en daar hebben de grote religies, geloven en levensbeschouwelijke visies zwaar aan meegewerkt. Dus mensen uit inhumane stromingen kun je beter mijden.

Dat is wat er mis is met de Islam, Jodendom, christendom en Hindoeïsme. Zij hebben een inhumane God gecreëerd en daardoor niet meegewerkt aan de humanisering van de aarde en alleen maar op het wij-zij principe gewerkt. Waar ik het over heb is een uitsluiting tot het humane in de mens wordt bewerkstelligd, zonder geweld of oplegging maar door uitsluiting voor inzicht.

Je kunt pas deel uitmaken van die samenlevingen als je in hun God gelooft of hun regels, tradities en zo. Dat is toch volslagen waanzin? We zitten allemaal op deze aarde dus is het enige wat er werkelijk bewerkstelligd behoort te worden het humanisme omdat de werkelijke natuur van God schijnt te zijn. Dus mensen die zich bezigen aan dehumanisering kloppen niet, zijn alleen bezig met het eigenbelang en daar behoor je kritisch in te zijn. Mensen mijden of aanspreken die zich op allerlei wijzen bezigen aan de dehumanisering van de aarde.

Maar zelfs in mijn visie is het van minder belang of men nu weet dat God bestaat of niet. Voor mijzelf weet ik dat God bestaat en dat er ontzettend veel meer na de dood bestaat. Zelfs veel meer dan wat er zich in het universum bevindt. Maar het is slechts een verhaal voor mensen die belangstelling hebben, meer is het niet.

Het is geen innoverende levensbeschouwelijke visie anders dan het humanisme. Niet dat ik nu zo nodig de grote wijze meester moet uithangen, want zo zie ik mezelf totaal niet. Ik ben een mens houdt van alles wat lekker is en dat is vaak niet altijd even humaan.

Nog meer vragen?

Gezellig dat je er bent, miste je al op het nu gesloten forum.

Op 30-06-2007 17:49:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF: gaat t lekker hier?
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

:$
(bericht gewijzigd op 30-6-2007 18:19:17)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 30-06-2007 18:19:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Nu kom je al wat 'beter' uit de hoek Aloha.
Ik scrhijf ook absoluut niet alles af wat je daar schreef. 't Is alleen zo dat de dingen in dat stuk die wel ergens opslaan zo triviaal zijn, dat het weinig tot geen meerwaarde heeft het neer te zetten, laat staan te publiceren. Weinig innoverend dus. En de rest van de beweringen hoort thuis in een boekwerkje met bijvoorbeeld de naam: Aloha - Over Alchemie, ik heb de klok horen luiden maar de klepel is vooralsnog niet te vinden (2007).
Op 30-06-2007 18:19:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM:
Ron Brandstichter:

gaat t lekker hier?
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

:$

Gevonden, genomen en staat op de planning.
Op 30-06-2007 18:23:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
CSM:

Ron Brandstichter:

gaat t lekker hier?
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

:$

Gevonden, genomen en staat op de planning.

blij te lezen dat tenminste 1 iemand nog een beetje humor over heeft
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 30-06-2007 18:24:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hansanders: Aloha ik begrijp je visie maar je moet ook verstaan dat niet iedereen je begrijpt, geef geen parels aan de zwijnen.
Op 30-06-2007 20:23:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
CSM:
Nu kom je al wat 'beter' uit de hoek Aloha.
Ik scrhijf ook absoluut niet alles af wat je daar schreef. 't Is alleen zo dat de dingen in dat stuk die wel ergens opslaan zo triviaal zijn, dat het weinig tot geen meerwaarde heeft het neer te zetten, laat staan te publiceren. Weinig innoverend dus. En de rest van de beweringen hoort thuis in een boekwerkje met bijvoorbeeld de naam: Aloha - Over Alchemie, ik heb de klok horen luiden maar de klepel is vooralsnog niet te vinden (2007).

Ik kom vaak beter uit de hoek, dan men beseft, het is dat velen over dingen en zaken heen lezen en de nuance of fijngevoeligheid in mijn taal niet herkennen. Dat jij het weinig innoverend vind is irrelevant omdat jij nooit tot een kern van geen enkel geloof, religie of levenbeschouwelijke visie bent doorgedrongen, om te zoeken naar een levenszingeving. Daarvoor is jouw mening te pessimistisch, wat ook al tijden zo is.

Je bent eerder opzoek naar kennis. Maar echter, met kennis speel je tennis. Feitjes en wetenswaardigheden over en weer gooien opzoek naar het grote gelijk alsof het dé waarheid betreft. Jezelf vullen met wetenswaardigheden is geen goed levensdoel, waar je totaal niet gelukkig van wordt, voor het worden van de grote ik weet alles.

Ben jij gelukkig CSM? Je komt zo hopeloos triest en ongelukkig over, die zijn tijd verdoet met etteren en gal spuien omdat je zelf totaal niet weet wat je aan het doen bent. Er zit geen richting in je schrijven, alleen maar zwartgallige opmerkingen, waarschijnlijk te wijten aan je eigen grillige stemmingen, negatieve gedachten over het leven en de paranoïde die soms in je opkomt waardoor je steeds vlucht voor je eigen gedrag en antwoorden op de forums. Het laat overkomen alsof het door anderen komt maar het ligt toch geheel aan jou? Zingeving, zoek naar zingeving i.p.v. kennis en feitjes. Zingeving is een moeilijk te doorgronden iets maar ook jij kunt heel diep gaan.

wordt vervolgd vanwege het tekens probleem.
Op 01-07-2007 3:04:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Mensen die totaal niet willen of kunnen aannemen dat er meer is na de aardse dood, hebben een geweldig levensvooruitzicht. Wat kunnen zij anders doen dan het streven naar geld om daarmee ervaringen te kunnen kopen door vakanties, reizen, feesten, drugs, luxe boot, snelle auto en ga zo maar door. Het kopen van ervaringen om je te kunnen waden in luxe en weelde om daar mee jezelf te kunnen voorzien van de allermooiste ervaringen die jij jezelf kan laten bedenken.

Lukt dat allemaal niet dan zie je die mensen die alleen in het aardse leven geloven en weg kwijnen omdat ze de zware levenscompetitie en concurrentie niet aan konden. Daar gaat je leven dan door de riool je hebt het niet gehaald, een atheïst wiens maatschappelijke rol is uitgespeeld en achteloos aan de kant gezet. En dit proces is voor een ieder die een bepaalde leeftijd bereikt. Dan maar dingen en zaken zoeken in de lichamelijke verwenningshoek van de socialisatieprocessen zoals; geweldig voedsel, luxe dranken, drugs, exclusieve muziek, elitaire films, dure kleding, peperduur schoeisel en seks.

Een zeer geweldig vooruitzicht toch? Maar het lichaamsverouderingsproces begint als sneller dan men verwacht, de botten worden brozer, ouderdomsverschijnselen treden op en je trendy zijn houdt op en de dood jaagt je na het eeuwige einde ligt in het vooruitzicht. Wat een zeer wreed vooruitzicht is dat toch.

Alleen vanuit dat oogpunt alleen al is het belangrijk dat ik die zwaar vervuilde markt waar 99,9% van alles wat geschreven is totale vervuiling is wat jij blijkbaar veel en veel beter vindt dan wat ik te vertellen heb, getuige je reacties.

wordt vervolgd vanwege het tekens probleem.
Op 01-07-2007 3:08:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: De enige werkelijkheid is wie schrijft die blijft. Mensen die hun gedachten op papier kunnen zetten wat gepubliceerd wordt als boek film of hoorspel dat zijn de mensen de andere mensen bereiken. De rest van de mensheid die heeft geleefd, maar weinig tot niks achter gelaten voor hun nageslacht en alleen schrijvers zijn de enige mensen die andere mensen op ideeën en visies hebben gebracht. Dus via het overbrengen van gedachten is de enige mogelijkheid om mensen naar een humaner pad hebben kunnen leiden. Zoals 95% van de mensheid bezig is komt er weinig humaans er vanuit.

Het is weldegelijk belangrijk dat het gehele manuscript wordt gepubliceerd, wat hier staat is slechts een uiterst verkorte versie. En wel een korte varriant waarom ik weet dat God bestaat, hoe mijn visie is.

De reden waarom het weldegelijk belangrijk is dat het wordt gepubliceerd. Als mensen al gaan geloven in een Hollywood films (matrix) waar een trilogie van is, waar zeer veel geld mee gemaakt is, maar ook van de merchandising, dan denk je toch echt wel dat de wereld volsagen idioot is geworden. De filmindustrie is de mensheid aan het uitbuiten zoals de kerk dat in de middeleeuwen heeft gedaan. Dan is de verstomming toch wel degelijk zwaar aan de orde. Daarnaast heeft bijna de gehele media zijn pedagogische waarde verloren. Op de tv wordt alleen maar totale onzin en waan uitgezonden waar men totaal niet humaan van wordt. 99% wat er bestaat leidt niet tot een humaner inzicht.

wordt vervolgd vanwege het tekens probleem.
Op 01-07-2007 3:20:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Het is dus wel heel dat er steeds meer lectuur op de wereld terecht komt, die de wereld van hierna in kaart brengt wat geloven religies en levensbeschouwelijke visies doen dat niet. Daarmee kun je zeer veel mensen verlichting geven in hun aardse bestaan en hun hart weer laten richten op de zwakkeren van de wereld op daarmee de volledige humanisering in de wereld te brengen.

Maar goed als iedereen zo pessimistisch is als jij is dan laat de humanisering lang op zich wachten, dan gaat iedereen elkaar doodgooien met feitjes en wetenswaardigheden om de grote (bet)weter te worden. Alsof jij daar gelukkig van wordt of bent geworden.

Ja God bestaat, als dat vele miljoenen mensen geruststelling geeft, wie ben jij dan om die geruststelling bij hen weg te halen en hen allemaal hun zingeving weg te laten halen?

Maar als je écht gaat zoeken naar de werkelijke reden van jouw bestaan dan kom je er vanzelf wel achter dat God bestaat. En dan kom je in mijn visie terecht in t.z.t. een boek vorm, gratis en voor niks op de foums, slechts een verhaal waar geen kerk of wat dan ook aan kleeft. Humanisering een reden om voor te leven en wat ook na dit leven gaat gebeuren.

Daar vechten ook zeer vele mensen die zijn overgegaan aan gene zijde om de totale inhumane waanzin van de aarde te laten verdwijnen door vele mensen te inspireren om juist te schrijven voor boeken, tv programma's, film, massa media en zo, om de mensheid op de aarde humaner te leren worden en teleren dat leven een feest voor iedereen behoort te zijn maar dat is nog lang niet!

En dat is het werkelijke geloof is om de gehele aarde te humaniseren en overal kennis, medische zorg, schoon eten en schoon water aanwezig te zijn, dat is het werkelijke geloof.

Dus tja wat doe jij voor de mensheid CSM? Waar ben jij meebezig? Of ben je slechts je kop boven water aan het houden? Je vindt schijnbaar debunkeren een geweldig iets, zwartgallen nog geweldiger, maar maakt het jou blijer of gelukkiger?
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 4:11:41)
Op 01-07-2007 3:24:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
hansanders:

Aloha ik begrijp je visie maar je moet ook verstaan dat niet iedereen je begrijpt, geef geen parels aan de zwijnen.


Het is allemaal een kwestie van evolutie, gedachten die onder de invloed van de strijd om het bestaan in de mens terwille van de humanisering.

Je kunt mijn visie ook zien als een het zaad dat verspreid behoort te worden, dat maar in een paar mensen blijft bestaan, de weinige die ook van die paranormale ervaringen hebben gehad of gaan krijgen, want dat gaat door de humanisering uiteindelijk steeds meer spelen. Het maakt niet uit wat de massa of mainstream er van vindt het zal zijn weg vinden.

Hoe humaner men is, hoe meer men met de hemelse realiteit op de aarde te maken krijgt en hoogst waarschijnlijk dus ook met de mensen die niet meer op de aarde leven, de astrale mensen om hen exater te benoemen.

Het zijn parels voor de zeer vele zwijnen, maar uit zeer enkele uitzonderlijke zwijnen zullen de edel-zwijnen ontstaan. Het is de gedachtelijke evolutie, die kunnen tenminste ook evolueren en die kans willen wij hen toch niet ontnemen? ;-)

Het gaat om het worden van een schone geest, zonder vervuiling van hebzucht, macht, wraak, wrok, vergelding, egoisme omdat dat het enige is wat je meeneemt als je sterft. Je geest(brein) is het wat volledig wordt overgedragen aan het astrale lichaam, of het astrale brein. Goede psychologie wat de humanisering kan bewerkstelligen en een gezonde gewetensontwikkeling is de bakermat van de humanistische toekomst.

(bericht gewijzigd op 1-7-2007 6:37:38)
Op 01-07-2007 3:28:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: Samengevat redaxie, 2000 tekens kan gewoon te weinig zijn om je te kunnen uitweiden. Succes ermee....
Op 01-07-2007 3:31:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Ron Brandstichter:

gaat t lekker hier?
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

:$


Geef het goede voorbeeld, succes met je wereldreis... daaag :-)))
Op 01-07-2007 6:38:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
RF:

CSM:

Ron Brandstichter:

gaat t lekker hier?
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

:$

Gevonden, genomen en staat op de planning.

blij te lezen dat tenminste 1 iemand nog een beetje humor over heeft


Tja, als je een forum start verschijnt de polemiek en waar gewerkt wordt vallen spaanders. Maar wat denk jij, bestaat God in jouw denken?

Op 01-07-2007 6:41:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hansanders: Aloha ik ben 100% mee in wat je vertelt, maar ieder doet dit op zijn manier jij kan volgens mij perfect de zaken neerpennen, dat is uw middel. Anderen gaan het veld op en gebruiken hun daadkracht via een tastbaar middel (vb sport) waar ze goed in zijn, mensen die het anders willen, worden dan onbewust gestuurt en zullen aangetrokken worden door de vibratie van deze persoon, en diegenen bij wie de boodschap dan aankomt, deze zielen zullen binnen de kortse keren in een stroomvernsnelling geraken, het zijn deze mensen inderdaad die moeten aangesproken worden, maar veel mensen verwachten daadkracht en via een artikel (zoals al zoveel geschreven is ga je minder mensen bereiken denk ik (alhoewel het een heel goed artikel is!))
Ik zeg altijd je hebt het of je hebt het niet, om iets over te brengen en als je morgen iemand vind die breilessen geeft en het heeft, dan moet je breilessen gaan volgen, het middel is ondergeschikt!

het gaat U goed Aloha in uw quest om mensen te bereiken.
We moeten alleen maar dat kleine vonkje in deze zielen aanwakkeren en voor de rest moet iedereen zijn eigen zoektocht tot een goed einde brengen.
Op 01-07-2007 10:17:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hansanders: Aan uw uren te zien, slaap je wel???? Of ben je een nachtmens?
Op 01-07-2007 10:19:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM:
Aloha:

Ik kom vaak beter uit de hoek, dan men beseft, het is dat velen over dingen en zaken heen lezen en de nuance of fijngevoeligheid in mijn taal niet herkennen. Dat jij het weinig innoverend vind is irrelevant omdat jij nooit tot een kern van geen enkel geloof, religie of levenbeschouwelijke visie bent doorgedrongen, om te zoeken naar een levenszingeving. Daarvoor is jouw mening te pessimistisch, wat ook al tijden zo is.

Je bent eerder opzoek naar kennis. Maar echter, met kennis speel je tennis. Feitjes en wetenswaardigheden over en weer gooien opzoek naar het grote gelijk alsof het dé waarheid betreft. Jezelf vullen met wetenswaardigheden is geen goed levensdoel, waar je totaal niet gelukkig van wordt, voor het worden van de grote ik weet alles.

Ben jij gelukkig CSM? Je komt zo hopeloos triest en ongelukkig over, die zijn tijd verdoet met etteren en gal spuien omdat je zelf totaal niet weet wat je aan het doen bent. Er zit geen richting in je schrijven, alleen maar zwartgallige opmerkingen, waarschijnlijk te wijten aan je eigen grillige stemmingen, negatieve gedachten over het leven en de paranoïde die soms in je opkomt waardoor je steeds vlucht voor je eigen gedrag en antwoorden op de forums. Het laat overkomen alsof het door anderen komt maar het ligt toch geheel aan jou? Zingeving, zoek naar zingeving i.p.v. kennis en feitjes. Zingeving is een moeilijk te doorgronden iets maar ook jij kunt heel diep gaan.


Yeah............rrrrright.
Het is dat ik zo'n beleefde jongen ben en je huis-tuin-en-keuken psychologie zo nietszeggend is dat het bijna lachwekkend is, anders zou ik reageren met wat ik van jou zelf heb vernomen over je sociale(?) leven(?) etc. Laat ik het zo zeggen, het feit dat je op zaterdagnacht om 3u en 6u achter je pc zit is wellicht wel een indicatie w.b.t. geluk en triestheid. Nuff said.
Op 01-07-2007 14:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Aloha:

Ron Brandstichter:

gaat t lekker hier?
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

:$


Geef het goede voorbeeld, succes met je wereldreis... daaag :-)))

ik heb het niet nodig, jij daarintegen kan wel een vakantie gebruiken als ik bovenstaande lees.
met veel woorden zeg je niet altijd meer, maar het ziet er natuurlijk wel een stuk ingewikkelder en intelligenter uit
ik houd de mogelijkheden voor hogere machten open, maar ik ga ze niet definieren of in hokjes plaatsten, ik zou het ook niet willen dat ze dat met mij zouden doen.
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 14:30:10)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 01-07-2007 14:30:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hansanders: Aloha ik vind het wel spijtig dat je zo vlug uit je centrum wordt gehaald, je verdedigd je teveel, als je het zo ziet, dan moet je met kritiek lachen en blijf je in je centrum, ge ziet we kunnen allemaal nog iets leren op deze aardkluit.
Toch sta ik je bij in hetgeen je vertelt.
Op 01-07-2007 14:54:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
hansanders:
Aloha ik vind het wel spijtig dat je zo vlug uit je centrum wordt gehaald, je verdedigd je teveel, als je het zo ziet, dan moet je met kritiek lachen en blijf je in je centrum, ge ziet we kunnen allemaal nog iets leren op deze aardkluit. Toch sta ik je bij in hetgeen je vertelt.
Wees niet spijtig, in de humanisering zijn de gedachtenreflecties slechts woordelijk niet emotioneel, alhoewel je van het bovenstaande anders zou kunnen denken.

Ik tracht mensen nog iets te laten proeven van argumentatie wat wezenlijk kan bijdragen aan humanisering. Zij hebben zelf totaal geen antwoorden of argumentatie op hun eigen levensvragen, maar kunnen zich wel afgeven op zingeving. Zijn daardoor maar zielig een beetje om hun heen aan het slaan met feitjes en wetenswaardigheden om henzelf toch nog ergens te kunnen laten gelden, als de betwetertjes terwijl ze weinig weten, louter om zichzelf te kunnen laten overleven.

Mogen blij zijn dat ze in Europa wonen in een eerste wereld land, ontkennend dat zij uit het christelijke gedachtegoed, van mededogen en medelijden zijn voortgekomen, waar men opkomt voor de zwakkeren. Wat zouden ze geklaagd hebben als ze in een tweede of derde wereld zouden zijn opgegeroeid, zwaardere competitie en concurentie, men neer kijkt op de zeer grote groep armen.

Deze mensen leven uitsluitend voor zichzelf in een groep waar de onderlinge socialisering hoog in het vaandel staat, dat houdt in, kortzichtig zijn door emotioneel af te geven op andersdenkende mensen, gallen etteren, debunkeren en zielig doen. Waar men dingen behoort te beleven, mee te maken en niet inhoudelijk op dingen en zaken kunnen gaan omdat ze er niks van afweten, maar wel al een ondoordachte mening hebben, die slechts voort is gekomen uit hun omgeving. Zij reflecteren slechts hetgeen waar zij uitvoort komen, waar wordt afgegeven, gedebunkerd afgekraakt en gegald, omdat dat bij hen ook is gedaan en weinig tot geen bijdrage geven tot inhoudelijk humaniseren.
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 16:26:31)
Op 01-07-2007 16:00:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Ron Brandstichter:
ik heb het niet nodig, jij daarintegen kan wel een vakantie gebruiken als ik bovenstaande lees.
met veel woorden zeg je niet altijd meer, maar het ziet er natuurlijk wel een stuk ingewikkelder en intelligenter uit
ik houd de mogelijkheden voor hogere machten open, maar ik ga ze niet definieren of in hokjes plaatsten, ik zou het ook niet willen dat ze dat met mij zouden doen.
Kijk hoe je reageert? Niks inhoudelijk, slechts afreageren met ondoordachte adviezen, het komt zo zeer zielig over.

Definiëren = samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden.

Laten we wel zijn je bent al in een hokje geplaatst door je eigen omgeving. Dat komt door je eigen aangehangen persoonlijkheid. Jij bent zo geworden waar je in gelooft, dat heeft jou gemaakt tot wat je bent en dat is jouw hokje. En mensen uit jou omgeving typeren dat en plaatsen je in dat beeld wat jij in hen hebt opgewekt en dat is slechts een hokje, een stukje ruimte in hun brein.

Het is hoog tijd dat het hiernamaals eens in kaart wordt gebracht, ongeacht jouw louter emotionele ongefundeerde mening. Maar zelfs het in kaart brengen zal een hele grote opgave zijn omdat we nog niet eens alles op de aarde in kaart hebben gebracht. Zoveel als er op de aarde bestaat nog veel meer bestaat er in het leven wat zich voltrekt na de aardse dood.

In kaart brengen is idem aan het vertrouwen in de wetenschap, feitjes en wetenswaardigheden, die ook in kaart worden gebracht. Liever dan de zweverige gedachte "de mogelijkheden voor hogere machten open". Hoger en machten dat is juist waar het vanaf moet komen. Gelijksoortig en leren begrijpen is waar het naar toe behoort te gaan.

Juist door het onbegrip over het leven na de dood heeft zoveel ellende en inhumaniteit gebracht op de aarde. Waaruit onnodige doctrines, regels en wetten zijn ontstaan, die volslagen waanzinnig zijn en niks bijdragen aan het levensgenot van allen.
Op 01-07-2007 16:57:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
CSM:
Yeah............rrrrright.
Het is dat ik zo'n beleefde jongen ben en je huis-tuin-en-keuken psychologie zo nietszeggend is dat het bijna lachwekkend is, anders zou ik reageren met wat ik van jou zelf heb vernomen over je sociale(?) leven(?) etc. Laat ik het zo zeggen, het feit dat je op zaterdagnacht om 3u en 6u achter je pc zit is wellicht wel een indicatie w.b.t. geluk en triestheid. Nuff said.


Wat een zeer nuttige bijdrage. Lekker overduidelijk en zeer overtuigend wat je aanhangt. Succes ermee. :-))
Op 01-07-2007 17:00:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF: reageer ik mij af, mag ik even lachen, poe hee
ik hoef mij niet te bewijzen, en jij ook niet, dus hou op met proberen, het siert je niet.
jou analyse van mijn reactie is niets anders dan jou visie op slechts enkele uitingen van mijn persoonlijkheid, hoe jij op basis daarvan een beeld van mij in zijn totaliteit wil vormen is mij een raadsel.

maar ik laat u in uw wijsheid, hopelijk doet gij dit bij anderen eensgelijks...

(en in een hokje geplaatst worden verplicht jou niet om dat bij anderen ook te doen, het is maar even dat je het weet)

allen een fijne dag toegewenst!
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 17:13:38)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 01-07-2007 17:12:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha: We zitten nu toch in hokje van 2000 beschikbare tekens? Dat hokje mag mijn inzien stukken groter.

Een hokje is slecht het beeld wat men in de ander oproept, meer is het niet. Geen nare of enge dingen denken, want dat is er niet gaande.

En bewijzen, ik ben toch anoniem daardoor zegt het toch al dat ik niks te bewijzen heb? Je kunt het beter zien, dat ik het stuk hier heb gepost om te kijken waar het stuk inhoudelijk op afgekraakt wordt op dit zwartgal, afkraak en debunker fourm, dan kan ik daar weer in mijn visie gaan bijschaven, maar zover waren mensen nog niet.

Mijn wijsheid? Ik tracht eerder om mijzelf mijn eigen domheid en stomheid te leren inzien, anderen tracht te leren begrijpen, dan dat ik anderen wat tracht te leren, daar ben ik nog niet of misschien wel nooit geschikt voor.

Ik ga lekker even in de zon toeven. Jij ook nog een prettige dag toegewenst. :-)


ps. Blaffende honden bijten niet en ik blaf alleen. :-)
Op 01-07-2007 17:37:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Aloha:

(knip)
dat ik het stuk hier heb gepost om te kijken waar het stuk inhoudelijk op afgekraakt wordt op dit zwartgal, afkraak en debunker fourm
(knip)

jammer dat je dit moet zeggen, wat je denkt mag je helemaal zelf weten, maar dat wil niet zeggen dat je dat ook moet ventileren

er zit een verschil in proberen iets te onderbouwen en iets proberen af te kraken, ikzelf ben ook een groot voorstander van het onderbouwen van beweringen, vandaar dat ik het hier juist goed kan vinden.

trouwens ik meende mij te heugen dat je een aanbod hebt gekregen om jou mening in de vorm van een blog geplaatst te krijgen, blijf je bij je (voor)oordeel over de redactie of ben je bereidt een gokje te nemen en jou visie gewoon op te sturen, wie weet kan de redactie een stuk ruimdenkender zijn dan je op dit moment aanneemt

helemaal niet als kritiek bedoelt, hooguit opbouwende kritiek
(en een netjes blogje leest veel prettiger dan een zo vol mogelijk gepropte reactie
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 18:40:54)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 01-07-2007 18:40:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Aloha:

Redaxie:
Redaxie: De kunst van het schrijven is om in zo weinig mogelijk woorden iets te vertellen.
Dit is een mogelijk om te reageren.
Wanneer je hele verhalen wilt vertellen kun je ze insturen. Wie weet zijn ze blogwaardig
Wat een zielig antwoord van een zeer kleingeestige, bekrompene, benepene, kleinzielige, pietluttige, geborneerde, of mesquine Redaxie, dit is ongehoord.


Dit (http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1007) zijn nu eenmaal de spelregels van deze site, je hebt het ermee te doen.
Mochten je problemen ermee te groot zijn, staat het je geheel vrij op een andere site je heil te zoeken.
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 20:01:45)
Op 01-07-2007 20:01:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Redaxie:
Dit (http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1007) zijn nu eenmaal de spelregels van deze site, je hebt het ermee te doen.
Potverdorie, wat vervelend, er zijn databaseproblemen ([Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near ')'.) in /permalink.asp...
Druk op F5, dat kan helpen...
Zekers dat helpt! :-)

Redaxie:
Mochten je problemen ermee te groot zijn, staat het je geheel vrij op een andere site je heil te zoeken.
Ik ben geheel vrij om kritiek te leveren toch?

Maar eh, iedereen kan zich op deze manier uitgeven als redactie..

(bericht gewijzigd op 1-7-2007 20:45:30)
Nvdr: dan doe ik het op deze manier:
Je bent vrij kritiek te leveren, maar gedraag je en houd je aan de spelregels. Dan je mag hier héél veel.
Dus niet zoals je je vandaag gedragen hebt.
Da's eens en nooit weer...

En wat betreft je vraag waarom wij ellenlange artikelen mogen schrijven en jij maar in 2000 tekens mag reageren: dat is nu het verschil tussen een artikel/blog en een reaxie.
Ik hoop dat dit non-issue nu duidelijk is: zo niet, graag verder in de zeepkist.
Op 01-07-2007 20:17:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aloha:
Ron Brandstichter:
jammer dat je dit moet zeggen, wat je denkt mag je helemaal zelf weten, maar dat wil niet zeggen dat je dat ook moet ventileren
Oh ok, je bedoelt dat ik mijn mening niet mag vertileren.

Ron Brandstichter:
zoek een hobby, neem een vriendin, maak een wereldreis, wat dan ook...

En dat mag jij dat dan wel? :-)))

Ron Brandstichter:
er zit een verschil in proberen iets te onderbouwen en iets proberen af te kraken, ikzelf ben ook een groot voorstander van het onderbouwen van beweringen, vandaar dat ik het hier juist goed kan vinden.
Oh maar eh al ik mij niet vergis is niemand begonnen met onderbouwing waar men iets vind. Het WIET alarm van CSM ging af als de opening van afkraken niks onderbouwing, lees maar ff terug. Maar alles moet in samenvattingen van 2000 tekens gaan, zal me dit keer niet gaan uitwijden. ;-)

Ron Brandstichter:
.trouwens ik meende mij te heugen dat je een aanbod hebt gekregen om jou mening in de vorm van een blog geplaatst te krijgen, --//-- je op dit moment aanneemt
Ik kan het stuk pas aanbieden als het genoeg gedebunkerd en resistent is geworden tegen de simpelste debunkeringen. De bijstellingen zullen heel nuttig worden gebruikt om het wat toegankelijker te maken zoals HansAnders al opmerkte te moeilijk toegankelijk. Ik behoor de treden te verlagen.

Ron Brandstichter:
helemaal niet als kritiek bedoelt, hooguit opbouwende kritiek
Het leest zeer zeker makkelijker. Maar ik ben geen meester of zoiets, dat ambieer ik ook totaal niet, slechts iemand die buiten de normale zintuigelijke waarnemingen andere ervaringen heeft waardoor er andere opvattingen in mij zijn ontstaan en dat slechts meedeel. Ik zou mezelf niet als een Jomanda, of zo een indiaase guru hoewel ik er zo uit zie, kunnen gedragen, dat vind ik zo nep. Dat mensen nog naar de kerk, mosquee, tempel of synagoge gaan verwondert mij nog steeds. Dus tzt zal ik het wel aanbieden als nr 35.
(bericht gewijzigd op 1-7-2007 20:54:58)
Op 01-07-2007 20:45:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: [quote=Aloha]
Potverdorie, wat vervelend, er zijn databaseproblemen ([Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near ')'.) in /permalink.asp...
Druk op F5, dat kan helpen...
Zekers dat helpt! :-)
[/quote]

Moet je even het haakje uit de link halen, Einstein. Dan kom je op http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1007 terecht.

:S

(bericht gewijzigd op 2-7-2007 0:14:53)
United as one. Divided by zero.
Op 02-07-2007 0:13:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hansanders: Aloha jij die niet kon schrijven het zal waarschijnlijk dyslexie geweest zijn. Ik lees dit alles en begrijp waarom je de discussies wil uitlokken, maar met mensen die in dit opzicht geëvolueerd zijn ga je weinig discussie krijgen, maar die zijn dan ook al op hun weg en kunnen je teksten enkel gebruiken als bevestiging, wat natuurlijk altijd wel leuk is. Voor mensen die zo'n dingen voor de eertse maal lezen is dit volledig uit de lucht gegrepen, je moet deze mensen op een meer wereldse manier trachten te bereiken.
Zoals ik al zij, je hebt met schrijven geen tussenmiddel dat je kan gebruiken, dat aanvankelijk niets met de zaak te maken heeft, om hen te laten aanvoelen dat er meer achter het waas ligt waar wij in leven.
Daarom,
misschien een boek schrijven voor kinderen, volwassenenbeginners en volwassenengevorderden.
Op 02-07-2007 2:14:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Aloha:


jammer dat je alles zo letterlijk neemt, want zo was het niet bedoelt.
ik heb nooit gezegt dat je je mening niet mag geven, het enige wat ik probeerde was om het een beetje te nuanceren...

quote mijzelf:
"helemaal niet als kritiek bedoelt, hooguit opbouwende kritiek"
(bericht gewijzigd op 2-7-2007 15:40:08)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 02-07-2007 15:40:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden