Dolfijnen worden gezien als een bijzonder intelligente diersoort. Ze hebben in vergelijking met andere soorten grote en ver ontwikkelde hersenen. Hun intelligentie komt op verschillende vlakken naar voren. In het bijzonder in de manier van communiceren. Volgens sommigen communiceren ze zelfs met hun thuisplaneet, maar dat soort theorieën laten we even buiten beschouwing...

Onder water kunnen dolfijnen niet zo goed zien. Daarom zijn ze voor een groot deel aangewezen op communicatie door middel van geluid, waarvan de golven verder reiken. Communicatie hebben ze nodig, onder andere bij het gezamenlijk zoeken naar voedsel.

Dolfijnen

(Flipper)

Dolfijnen die in een groep jagen omsingelen vaak samen een school prooivissen. Daarna gaan ze één voor één de school in duiken om hun slag te slaan. Hun intelligentie blijkt door waarnemingen van dolfijnen die een school vissen in de richting van een zandbank jaagden. Nadat de in de hoek gedreven vissen gestrand waren gingen de dolfijnen gedeeltelijk het zand op om hun maaltijd te verorberen. Bij dit soort gedrag is veel planning en onderlinge samenwerking vereist. De vele geluiden die dolfijnen tijdens deze activiteiten maken roepen de vraag op wat de functie van deze geluiden is.

Dolfijne-taal

Communicatie bij dolfijnen is een veelbesproken onderwerp van ethologisch onderzoek. De dieren maken veel verschillende klik- fluit- en piepgeluiden. Studies naar de hoge fluittonen heeft uitgewezen dat ieder dolfijn-individu zijn eigen unieke fluittoon heeft. Wanneer een moeder en een jong gescheiden zijn maken ze bijvoorbeeld hun fluittoon net zolang tot ze weer samen zijn. Dit kan betekenen dat de fluittoon helpt om elkaar te vinden en herkennen. Dolfijnen passen de geluiden die ze maken aan, aan hun gedrag. Zo laten ze verschillende geluiden horen tijdens onderlinge gevechten, tijdens het spelen en tijdens hun sexuele activiteiten.

De manier waarop dolfijnen in de natuur communiceren, wordt nog lang niet volledig doorzien. Het is wel duidelijk dat dolfijnen uitzonderlijke capaciteiten hebben op het gebied van taal. De Amerikaanse marine gebruikt al tientallen jaren dolfijnen voor militaire doeleinden. Uit onderzoek is gebleken dat dolfijnen in staat zijn om opdrachten te begrijpen die ze nooit eerder gehad hebben. Wanneer een dolfijn bijvoorbeeld de woorden 'rechts', 'bal', 'in' en 'mand' kent, kan hij de opdracht 'rechtse bal in mand' correct uitvoeren. Meer informatie over dit onderzoek vind je op de website van The Dolphin Institute.


Sonar systeem

De klikgeluiden die dolfijnen maken hebben nóg een bijzondere functie. Een dolfijn gebruikt de echo's van zijn eigen geluiden om zich te oriënteren. Wanneer een geluid op een object (de bodem of een vis) stuit, komt een echo terug. Een dolfijn weet door de tijdsduur tussen het geluid en de echo, wat de afstand tot het object is. Maar ook de richting, grootte, vorm, de snelheid en zelfs de dichtheid van het object kan een dolfijn aan de hand van een echo bepalen. Op die manier kan hij zelfs een vis die zich in de bodem ingegraven heeft, opsporen. (bron)

Kortom, dolfijnen zijn slimme dieren die goed kunnen communiceren. Hoe ver deze kwaliteiten gaan laten we volledig aan u en uw fantasie over...

Gerelateerd aan deze publicatie:
Gerard: Ik zie het al: het zijn et mensen. Mijn katten kunne ook aardig communiceren: ze hebben verschillende geluiden o.a. voor ik wil eten, ik voel me goed, ik ben krols, ik moet poepen, ik zie een vogel, donder op, je doet me pijn, in spring van de tafel. Da's nog niet alles, maar dat zijn dus allemaal verschillende kattengeluiden.
'Don't forget rule number 6'
Op 09-07-2007 6:12:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BaajGuardian: Mensen die denken dat dieren dommer zijn dan mensen zijn zelf ook niet al te slim.
Op 09-07-2007 9:16:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joku: Is dat niet alleen zo omdat we ons gedragen als dieren Baaj?
Op 09-07-2007 9:49:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: natuurlijk praten dieren, waarom zouden ze anders moeite doen om verschillende soorten klanken naar elkaar en anderen te roepen/fluiten/blaffen/mauwen/hissen/etc.

Zelf planten communiceren met elkaar.. genoeg onderzoeken die dat onderschrijven. Misschien blaten andere levensvormen niet zoveel of zo inhoudsloos als mensen maar er is communicatie.

Gezien de situatie op de wereld de afgelopen 2000 hebben mensen misschien wel de meest belabberde vorm van communicatie.

Arme wij.
Op 09-07-2007 16:41:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden