Geheimzinnige machtige groeperingen zoals bijvoorbeeld de Bilderberg waar de machtigen en rijken der aarde onderonsjes houden geven continu voedsel aan het idee dat zij in werkelijkheid heimelijk werken aan een blauwdruk voor een 'new world order'.
Deze notie was lange tijd slechts voorbehouden aan een select groepje paranoïde figuren, maar met het verstrijken van de tijd is het besef gemeengoed geworden. Zelfs Albert Verlinde (of all people) besteedde er ruimschoots aandacht aan op de Nederlandse TV (zie het opmerkelijke filmpje hieronder). Het idee dat er machtige lieden zijn die achter de schermen van het wereldtoneel aan de touwtjes trekken is tegenwoordig heel gewoon.

( Matrix dus maar dan anders )

En hoewel we nog niet weten wat er allemaal precies bekokstoofd wordt zien we wel steeds meer duidelijke connecties en opmerkelijke acties. Zijn de machtige der aarde nu zo dom of arrogant om ons steeds meer een kijkje in hun keuken te geven of is het een afleidingsmanoeuvre? Als een goochelaar met zijn linkerhand tovert moet je naar zijn rechter kijken. In dit stuk kijken we naar zijn rechterhand.

Wat je als machtige elite niet wil is dat het volk een kijkje in de keuken neemt. Om te voorkomen dat het volk meer komt te weten dan goed voor ze is gebruiken echte machthebbers camouflage, propaganda of pure leugens als rookschermen. Sla de geschiedenisboeken er nog maar eens op na. Waarom zal dat nu, ondanks ook de mainstream media negatieve aandacht aan bijvoorbeeld de Bilderberg geeft, dat anders zijn? Is de zogenaamde negatieve aandacht zoals in het onderstaande filmpje niet het zoveelste rookgordijn?

Hoe word je een echte machtige der aarde?

Er zijn maar twee manieren, de een is permanent en de ander is tijdelijk. Permanent machtig word je door geboren te worden in de juiste families zoals bijvoorbeeld die van de Rockenfellers, DuPonts, Warburgs en de Rothschilds. Tijdelijk machtig word je als dergelijke families je helpen aan een belangrijke post als staatshoofd ofzo. Diegene met tijdelijke macht luisteren naar de eerder genoemde overerfelijke elite. Machtige families hebben hun wortels tot diep in de historie (1)

Kennis is macht.

Deze families hebben hun kennis altijd goed bewaard gehouden in bijvoorbeeld zogenaamde genoot- of broederschappen zoals Illuminatie, Vrijmetselaars (grondleggers van het huidige Amerika), Skull and Bones (haar leden behoren tot de elite van de aarde), Rozenkruisers , Maltezer ridders en noem maar op.


( Skull en Bones symbool met hun magische getal 322 )

Wat deze genootschappen gemeen hebben is dat zij in de basis afwijken van de traditionele dogmatische geloofsleer van de grote geloven. Hun basis hangt nauw samen met een diepere gnostische of mystieke kennis. Natuurlijk kan men als normaal man of vrouw in de straat ook lid worden van dergelijke broederschappen maar doordringen tot de kern doe je niet. Door toetreding houdt men zonder het te weten deze oude instituten in stand en bewaakt daarmee de kennis. Door goed je best te doen kan men opklimmen en zodoende vormen broederschappen ook prima kweekvijvers voor toegewijde handlangers.

Als het slechts broederschappen zijn in de vorm van een Rotary of Lionsclub kan men zich afvragen waarom juist zoveel elite personen zich er op de een of andere manier aan verbinden. Kennelijk is er een bepaalde essentiële kennis binnen deze broederschappen bewaard gebleven. Kennis die kennelijk nodig is om een visie op te baseren. Om deze visie in praktijk vorm te geven hebben ze andere wegen nodig.

Buiten de broederschappen zijn leden van machtige families dus ook lid van verschillende meer zakelijke organisaties. Ik noem bijvoorbeeld Bilderberg, Rockefeller foundation, Club van Rome, Tavistock institute, trilaterale commissie, Carlyle groep en ga zo maar door. Overal waar in deze wereld belangrijke en ingrijpende beslissingen worden genomen staan dergelijke private organisaties aan de basis (2). De eensgezindheid en efficiëntie waarmee deze organisaties samenwerken is alleen maar te verklaren door een gedeelde visie en gezamenlijke agenda.

En dan?

Oké stel. Stel je bent lid van zo'n zeer invloedrijke en machtige familie. Je beheerst dan vrijwel alle banken en hebt geld genoeg om het hele economische en monetaire systeem naar eigen hand te zetten. Je kunt onbeperkte politieke druk uitoefenen en hethet geda verschil uitmaken tussen wel of geen oorlogvoering in onwillekeurig welk land. Natuurlijk zitten rijke families niet te wachten op een zwart schaap in de familie die als een dolle cowboy door de wereld stapt. Bepaalde normen en waarden zijn belangrijk zodat ieder familielid zich conform 'chtegoed' handelt. Normen en waarden worden onder andere door de broederschappen bijgebracht. Met de neuzen de juiste kant op en 80 tot 90 procent van alle rijkdommen in deze wereld in de achterzak kunnen ze dus doen en laten wat ze willen. Risk en Monopoly spelen bijvoorbeeld, maar dan in het echt.

Maar als de geschiedenis ons één ding leert dan is het wel dat wereldrijken (Karel de Grote, het Romeinse rijk, Napoleons keizerijk, Sovjet Unie en het Derde rijk) geen stand houden. Vroeg of laat stort het in. Je kunt dus maar beter achter de schermen van een o zo tijdelijke wereldmacht staan. De echte machtige elite staat dus nooit op de voorgrond en haar leden hebben er geen behoefte aan om bijvoorbeeld president te worden. Daar gebruiken ze hun marionetten wel voor.

De wereld is maar een klein bolletje. De elite heeft onderling al lang de kaarten verdeeld en vormen al eeuwenlang een zeer stabiel pact. Ze hebben al zoveel macht als ze willen. Het beetje globaliseren is slechts het formaliseren van wat er nu al is. HetHet bemoeien met oorlogjes en binnenlandse politiek is spielerei. zijn slechts vingeroefeningen van de goochelaar die verveelt voor zich uit kijkt. Toch kijken we met z'n allen gefascineerd naar die vingeroefeningen. En dat is vreemd. Met de huidige kennis en een beetje doordenken kan men ook naar de andere hand kijken. Waar gaat het nou écht om?

De Kennis.

Waarom zijn broederschappen zo belangrijk voor de elite? Broederschappen zijn historisch gezien niets anders dan dozen waarin andere dozen zitten. Alleen de echte kern kan tot de kern komen, de inhoud van de laatste doos. In deze doos zit kennis die duizenden jaren oud is. Kennis die al sinds mensenheugenis het domein was van filosofen, wetenschappers en mystici. Kennis waarvan we soms flarden terug kunnen vinden in mythologie of versnipperd in oude teksten. Kennis die soms doorklinkt in de verhalen van natuurvolkeren zoals de Hopi indianen of de Indiase Jainisten. Kennis die parallel lijkt te lopen met het nog onbegrepen symbool van de swastika. Het gaat hierbij niet om een politiek ideologisch gedachtegoed maar om een diepere kennis van ons bestaan die ooit eens mondiaal gemeengoed was. Essentiële kennis, vergeten door de man in de straat en verstopt of onderdrukt door religieuze leiders en andere machthebbers.


( onbegrepen symbool als erfenis uit een zeer ver verleden )

Hoewel verbonden aan broederschappen en onder de schijn van 'goed christenen' heeft de elite altijd meegewerkt aan de kerstening van volkeren. Tot op de dag van vandaag speelt religie een belangrijke rol in het spel van de elite. Religie is als zand in de ogen. Eeuwenlange religieuze druk heeft ons paradigma zo eng gemaakt dat we blind zijn voor de oude kennis. En zoals iedereen weet, wie de kennis bezit bezit de echte macht. In dat licht gezien zijn materiele rijkdommen en macht door status slechts waardeloze prullen.

Een vrije val maken.

Als u uw veilige wereldbeeld wil behouden kunt u nu stoppen met verder lezen. U weet dan dat er al eeuwen lang zeer invloedrijke families aan de touwtjes trekken en dat deze lieden zich laten leiden door bepaalde geloofsystemen of wijsheden vastgelegd in broederschappen. Niets nieuws onder de zon, dus wel zo comfortabel. Voor diegene die hun denkraampje wat verder open willen zetten daal ik nu af naar een minder begrensd gedachtegoed en begint het eigenlijke verhaal.


“Cooma el ngruwar, ngruwar el cooma, illa booka mer ley urrie urrie”.
"Één is alles, alles is één, de ziel zal niet sterven".
(Aboriginal wijsheid )


Welkom op het holodeck

Fans van de populaire science fiction serie Star Trek zijn bekend met de term holodeck. Op het ruimteschip is op een van de dekken een speciale ruimte waar men allerlei scenario’s heel realistisch maar holografisch kan nabootsen. Handig voor bijvoorbeeld trainingen en uitleven van de fantasie. Natuurlijk werkt een holodeck niet uit zichzelf. Om de kunstmatige werkelijkheid tot leven te laten komen heeft een holodeck de juiste software nodig.


( Virtuele realiteit wordt tastbare realiteit op het holodeck )

Als we luisteren naar de verhalen van sommige natuurvolkeren lijkt onze werkelijkheid niets anders dan één groot holodeck te zijn met ons bewustzijn als softwarematige besturing. De Australische Aboriginals spreken bijvoorbeeld over 'droomtijd'. De droomtijd is niet een bepaalde tijd uit een grijs en ver verleden, het is een tijdsdimensie en een andere realiteit naast die van alle dag. De droomtijd is ook nu. Jainisten en de daaruit voortvloeiende Boeddhisten spreken over ons idee van de werkelijkheid als een illusie. Een illusie die we zelf creëren en in standhouden. Ook de Noord Amerikaanse Hopi indianen weten dat we door onze collectieve gedachten te sturen de werkelijkheid kunnen veranderen. Natuurlijk kunnen we deze oeroude ideeën over wat onze realiteit eigenlijk is afdoen als onzin. Sterker nog, we doen dat al duizenden jaren. Maar met de komst van nieuwe moderne en wetenschappelijke inzichten komt daar langzaam verandering is.

Het idee dat onze realiteit slechts een illusie is rust op hethet di fundamentele valse idee dat wij en alle materiele zaken afzonderlijk van elkaar bestaan. Maar we bestaan niet afzonderlijk van elkaar. Op epste niveau is alles met elkaar verbonden. Kwantumfysicus David Bohm (1917-1992) bracht naar voren dat de fysieke werkelijk niet, zoals het lijkt, een verzameling van afzonderlijke objecten is, maar een onverdeeld geheel gevangen in een voortdurende dynamische flux. Wat Bohm eigenlijk deed was de oude wijsheden opnieuw interpreteren en vertalen naar kwantumfysica. Hij stelde dat op een dieper niveau materie en bewustzijn onafscheidelijk en met elkaar verworven zijn. Op het diepste niveau is het bewustzijn van de mensheid één. Wij zijn niet afgescheiden van de dingen in onze wereld en we zijn niet afgescheiden van elkaar. Bohm noemde deze gigantische stroom energie en bewustzijn 'Holomovement' .

Huh?????

Kwantumfysica is de leer van de allerkleinste deeltjes waar zelfs de knapste koppen met hun pet (nog) niet bij kunnen.

Eén manier waarop je materie kunt onderzoeken, is door het uit elkaar te halen. Eerst vind je dan kleine stukjes die we ‘moleculen’ noemen. Als je die vervolgens ontleedt, vind je de atomen waarvan de moleculen gemaakt zijn. En als je die atomen weer uit elkaar haalt, zou je een kerntje zien, omgeven door een wolkje elektronen. En als je dat atoomkerntje uit elkaar haalt, of de elektronen probeert te vangen? Dan komt de aap uit de mouw. Op dat moment houdt de realiteit zoals we die kennen op te bestaan.

Een atoomkern is gemaakt van kleine deeltjes die we, bij gebrek aan een beter woord, ‘deeltjes’ noemen. Daarbij denk je wellicht aan 'kleine balletjes'. Maar dat klopt niet. In werkelijkheid is er niet zoiets als een 'balletje' dat je kunt aanraken of zien.

Eigenlijk zijn deeltjes als quarks, elektronen en fotonen zó onvoorstelbaar anders dan alles wat we kennen, dat onze taal de woorden niet heeft om ze te beschrijven. Vandaar dat natuurkundigen daarvoor de ‘taal’ van de wiskunde gebruiken. Deeltjes kunnen op twee plaatsen tegelijk zijn. En zich tegelijk gedragen als een golf of een balletje, afhankelijk van wat je ermee doet. Deeltjes kunnen vanuit het niets opduiken. Ze zijn letterlijk ongrijpbaar: het is onmogelijk om te weten waar een deeltje zich bevindt en hoe snel hij beweegt. Maar: een deeltje moet toch IETS zijn, nietwaar?

Dat is waarom steeds meer wetenschappers de 'snaartheorie' aanhangen. Volgens deze theorie is materie uiteindelijk gemaakt van extreem kleine elastiekjes, de zogenaamde 'snaren'. Deze snaren trillen, maar niet op een manier die met iets anders te vergelijken is. Ze trillen namelijk in zeker tien verschillende dimensies! Onze deeltjes zijn de trillingen van zo’n snaar. Ze zijn de muziek die de snaren maken.

Goed. Houd die gedachte vast: materie is in laatste instantie een manifestatie van iets anders.
Een nog meer bizarre theorie stelt dat datgene wat wij het heelal noemen nog het beste valt te vergelijken met een hologram. Ons universum zou een soort optische illusie zijn, het resultaat van meerdere, resonerende dimensies. (3)

Om als leek nog een beetje meer inzicht in deze complexe leer te krijgen en de context van dit stuk te doorgronden raad ik u van harte aan om dit luchtige stukje op deze site te lezen.

Holomovement

Als we de officiële geleerden van de hogere natuurkunde mogen geloven is onze realiteit in ieder geval een illusie. Wat maakt dat deze illusie in stand wordt gehouden is nog een mysterie. Het heeft er wel alle schijn van dat ons bewustzijn de softwarematige motor is achter de holografische werkelijkheid. De aansluiting tussen de zeer oude wijsheden en moderne wetenschap is gemaakt.

Het collectieve bewustzijn creëert een holomovement en in deze holomovement zitten alle objecten, plaatsen en mensen. Dat wat we ziel noemen is ons kleine stukje bewustzijn waarmee we aan het grotere geheel bijdragen. Onze ziel incarneert op verschillende plaatsen en in verschillende individuen. Telkens weer nieuwe levens, mensen en ervaringen. En iedere keer als een individuele ervaringen binnen het holomovement compleet is, reist de ziel af naar een nieuwe bestemming. Het is een constant groeiend stukje bewustzijn, onverwoestbaar en eeuwig. En dit is één van de grootse geheimen van de mensheid.

Superziel.

Binnen een holomovement kunnen we aanwijzingen vinden voor een soort 'superziel', een enorme hoeveelheid bewustzijn met een trackrecord van miljoenen jaren oud. Deze superziel is verantwoordelijk voor het in stand houden, bewaken en gidsen van de structuur die we hier holomovement noemen en alle zielen die daar een onderdeel van vormen. Sommige menen in deze ‘superziel’ god te herkennen en proberen het in een religie te vatten.


( De eerste Boeddha volgens het Jainisme, de oorsprong schijnt ouder dan de Induscultuur te zijn. )

Bewijzen voor de superziel

Het heelal blijkt nauwkeurig ‘afgesteld’ om leven mogelijk te maken! Om dat te begrijpen moet je kijken naar een onderwerp dat de meeste mensen saai vinden: de wetten van de natuurkunde. Uiteindelijk zijn alle natuurwetten en formules gebaseerd op fysische constanten: getallen die altijd dezelfde waarde houden. Zoals de zwaartekracht, de ‘sterke kracht’ die atomen bij elkaar houdt en de ‘elektromagnetische kracht’, de kracht achter bliksem of computers. Maar waarom hebben deze fundamentele getallen eigenlijk de waarden die ze hebben? Waarom zijn ze niet een beetje groter of kleiner?

De Britse kosmoloog Fred Hoyle was de eerste die besefte dat dit géén toeval is. De natuurkundige constanten hebben precies de JUISTE waarde. Als ze ook maar een fractie kleiner of groter waren geweest, dan waren er simpelweg geen atomen, sterren, planeten of mensen geweest.

Neem bijvoorbeeld de ‘sterke kracht’ in atoomkernen. Als die een miniem beetje groter was geweest, dan zou een ster slechts enkele seconden na haar geboorte opbranden. We zouden geen zon hebben, of zelfs maar een planeet om op te wonen. Als de kracht aan de andere kant ietsepietsje kleiner was geweest, dan zouden elementen als het waterstofisotoop niet bij elkaar worden gehouden. Sterren zouden dan niet tot ontbranding komen. Ook in dat geval zouden we niet bestaan.

Vreemd genoeg geldt dat voor álle andere constanten. Zoals de beroemde Britse astronoom Martin Reese eens zei: “Overal waar we kijken zien we voorbeelden van nauwkeurige afstemming. De meeste natuurkundige constanten en de begintoestand van het heelal schijnen tot op zekere hoogte te zijn afgesteld." Zo blijven we zitten met een knagende, ongemakkelijke vraag: Waarom? Waarom zijn alle natuurkundige constanten exact wat ze zijn? Wie, of wat, heeft de regels gemaakt? (3)

Het Paradijs

Als we met z’n allen een werkelijkheid kunnen creëren waarom is het hier dan geen paradijs? Het antwoord ligt in de oude mythologie besloten. Adam at van de appel der kennis en de mens werd uit het paradijs geschopt door de grote baas. De Maya’s verwoorden dat ietsje anders. In de Popul Vuh staat te lezen hoe de vroege mens net zo ver kon ‘zien’ en veel kon weten als de goden. Dat kon natuurlijk niet dus werd er een beperktere versie gemaakt. Ook uit Soemerische teksten blijkt dat de goden zich kapot ergerden aan het feit dat de mens steeds meer kennis wist te vergaren.
De boodschap is duidelijk. Net zo veel kennis bezitten als de machthebbers werd als een bedreiging gezien en er werden drastische maatregelen ingezet om dat te voorkomen. Misschien was de meest drastische maatregel wel het implementeren van een ‘virus’.

Het virus

Op het moment dat we onszelf niet meer realiseren dat wij onze eigen werkelijkheid genereren is onze positieve bijdrage aan de holomovement te verwaarlozen. We voelen ons dan onbelangrijk en overgeleverd aan de waan van de dag en de grillen van de natuur. We hebben dan geen controle meer.

Maar zelfs in deze onnatuurlijke staat van bewustzijn (of droom zoals de Aboriginals het noemen) programmeren we toch nog steeds een beetje mee en leveren we zo toch nog onze ongewilde negatieve bijdrage aan de 'realiteit'.
Het verschil is dat de inhoud van onze onderbewuste en onbewuste mening (zo die gemakkelijk door externe krachten wordt beïnvloed) meer letterlijk vertaald wordt in wat wij creëren. Wat we bijvoorbeeld op onze TV's, via scholing of media voorbij zien komen absorberen we gedachteloos en laten we ook weer in onze werkelijkheid manifesteren. Zonder wetenschap van ons potentieel en de diepere kennis fungeren we slechts als gedachteloze slaven die de huidige werkelijk vorm geeft en in stand houd. Een werkelijkheid waar slechts dat kleine groepje Elite baat bij heeft. Het beste wat je iemand die alles al heeft kan geven is immers het middel om dat alles ook te behouden.

En daar knelt de schoen. Duizenden jaren van kennisonderdrukking (zie hier en hier) door machthebbers en het inpeperen van surrogaat kennis in de vorm van religies, ideologieën en andere dogma's hebben onze blikken vertroebeld.

Dit is het virus dat in onze sectie van holomovement is gekropen en onze meningen heeft besmet. Het heeft bij de meeste mensen hun gedachten vergiftigd, veroorzakend hen om hun eigen oneindige, onafhankelijke, goddelijke macht te vergeten. Maar het droevigste is nog wel dat het virus opzettelijk werd vrijgegeven.

De bedenkers en hoeders van het virus zijn al millennia lang onder ons. Nimmer op de voorgrond lieten zij anderen hun vuile werk doen. Generatie op generatie werd deze stok doorgegeven en vandaag de dag liggen de werkinstructies verborgen in de geheime genootschappen waar de machtige elite als zo lang aan verbonden is.

Gelukkig is het niet allemaal doem. Het virus in hethet virus afhankelijk van ons ongeloof en dommigheid. Als ons bewustzijn toeneemt, krimpt het virus. Op het moment dat we bewust worden van ons potentieel en de notie dat de werkelijkheid een illusie is wordt het virus vernietigd. We krijgen dan weer de controle terug over het holomovement en kunnen eindelijk weer een werkelijkheid genereren zoa holomovement is zwak. Om te functioneren is ls die bedoeld was.

Illusies op alle niveaus.

Misschien vind u bovenstaande verhaal te ver gezocht en misschien gelooft u helemaal niet dat wij zelf onze werkelijkheid maken. Maar geen nood. Ook al omarmt u de huidige realiteit als een vaststaand feit dan kunt u illusie vinden waarop zij is gebaseerd. Met een beetje goede wil en een scherp oog met kritische blik komt u een heel eind.


( Allemaal illusies )

De almachtige elite weet als geen ander dat politiek, religie, geld en alle andere maatschappelijke structuren binnen onze werkelijkheid slechts schijn zijn. Er is helemaal geen geld in deze wereld, de tijd dat voor iedere munt een hoeveelheid goud in de bank lag is al lang voorbij. De hoeveelheid geld in deze wereld weerspiegelt slechts de hoeveelheid schuld. Het zijn slechts getallen. Als Amerika bijvoorbeeld 12 miljard leent van de federale bank (privé instelling in handen van elite) dan drukken deze domweg voor 12 miljard biljetten of boeken gewoon het getal 12 miljard over een bank van keuze. Vervolgens roept de bank dat de munt is gedevalueerd en laten u meer rente betalen, zo krijgt de bankelite financiële macht over naties en individuen.

Ook politiek is een illusie. Er bestaat geen deugdelijk politiek systeem. Politieke kleuren worden bewust in stand gehouden door de machtselite zodat u denkt een keuze te hebben. Zie bijvoorbeeld de race om het Amerikaanse presidentsschap tussen Bush en Kerry. Bush een republikein en Kerry een democraat maar beide geschoold en ingewijd bij het Skulls en Bones genootschap.

Keuzes in stand houden geven het volk een idee van vrijheid. Maar het is slechts verdeel- en heerspolitiek. Allemaal middelen om de ogen af te leiden van waar het werkelijk om gaat. Gelukkig weet u nu beter.

1) Robin de Ruiter, De 13 Satanische bloedlijnen - Wegbereiders van de Antichrist." Mayra Publications, Enschede, ISBN 9080162345 (1989)
2) John Perkins, Bekentenissen van een economisch huurmoordenaar, de Arbeiderspers, 2006)
3) Maarten Keulemans Exit Mundi

Clark Kendt: Steengoed stuk

:S
Op 13-09-2007 9:15:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Hun basis hangt nauw samen met een diepere gnostische of mystieke kennis."

Mystiek misschien wel (al is ook hun geloof makkelijk na te gaan tegenwoordig, ze aanbidden meloch) en niet omdat ze nu zulke grote wijsheid hebben maar enkel omdat hun maskers dan af zouden vallen.

Maar met de gnosis hebben deze mensen niets te maken, sterker nog, zij hebben hun uiterste best gedaan de gnosis weg te houden van de mens (getuige de opgedoken gnostische geschriften en de vervolging van die mensen).

Ik zie vaker dat het verband tussen die mensen en het occulte en de gnosis worden gelegd, wat toch een hele andere afdeling betreft en naarmate je je erin verdiept krijg je daar gnosis van.

Dat het ze nog allemaal zo makkelijk afgaat is ook niet meer, nog nooit hebben ze zo bloot gestaan en hebben ze zo in het nou gezeten als nu (en het beeld wat in dit blogje beschreven wordt is juist het beeld dat hun idd hoog willen houden), maar gaat voorbij aan het globale bewustzijn en het steeds breder geworden draagvlak dat zoals in het blogje al staat nu ook op rtl boulevard te zien is.
Dat zal ook alleen nog maar erger worden naar november toe, wanneer pluto op zn sterkst is en zn energieen zal laten gelden (zie ook Michael Tsarion en andere occultisten).

In feite kun je het onderverdelen in 2 groepen:

Zij op het pad van evolutie en zij op het pad van involutie.

Nu kan ik daarover in detail gaan treden maar dan kom het al snel neer op een wellus/nietus en dat schiet niet op, maar vind het toch wel belangerijk om erop te wijzen dat het niet alleen die groep betreft en er ook een tegengewicht is die wel in dienst van de mensheid werken en de dingen die die groep doet ook gezien mogen worden (de val van de Berlijnse muur en de koude oorlog, de steeds groter wordende groep mensen die inzicht beginnen te krijgen in deze zaken, organisatie's als One.org, Avaaz waar we globaal onze stem kunnen laten horen, de laatste speelde bv een grote rol bij het aftreden...

(bericht gewijzigd op 13-9-2007 10:27:29)
Carpe diem homo universalis
Op 13-09-2007 10:08:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: van Paul Dundes Wolfowitz.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz

Het ligt juist in hun bedoeling ons te richten op het negatieve, zodat wij maar geloven dat het een gevaarlijke wereld is en zij ons moeten "beschermen".
Daarmee voed je hen enkel, al moet je hen natuurlijk niet ontkennen, maar dat doe je niet door op de negatieve gevolgen van hun daden te wijzen maar op HEN, de OORZAAK van dat negatieve.
Mensen kunnen goed zelf denken/voelen en zullen langzaam toch wel tot dat inzicht komen, mede door stukjes als dit.

Voor de gemiddelde mensen is het moeilijk te ontwaren wie nou bij wat hoort op dat nivo en speelt zich ver boven onze hoofden af, maar sinds laat ik het de andere zijde noemen zich ook weer onder ons begeven zal het steeds transparanter worden wat de oorzaak is van de ellende op deze wereld.
Ze lopen op hun einde (peak oil, de nationale schulden en de beursen die op knappen staan) en doen er alles aan de macht te behouden, maar vallen ethisch steeds meer door de mand en de mens verzet zich daar steeds meer tegen en zal uiteindelijk hun macht beeindigen:-)

Voor de rest een goed stuk en wederom een stukje waardoor mensen zich bewust kunnen worden van die zgn machthebbers.

Carpe Diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 13-9-2007 10:29:03)
Carpe diem homo universalis
Op 13-09-2007 10:11:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ow, en ik maar denken dat het Allah was met zn dikke lul, maar die van Boeddha mag er ook zijn;-P

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 13-09-2007 10:32:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Ringding:

Voednood:

Ringding:

Leuk geschreven, maar er schort wel iets aan deze theorie. Stel dat iedereen zijn eigen realiteit kan scheppen, dan zou het toch een chaos zijn? Stel er is 1 iemand die zijn/haar eigen realiteit kon scheppen en deze wenste dat de de hele wereld verging met alles erop en eraan? Zijn of haar realiteit gaat dan tegen die van ons in.

Ieer heeft zijn eigen werkelijkheid/realiteit. Die hoeven niet met elkaar te conflicteren.
Zo zijn er mensen die het liefst moslims willen uitmoorden en er zijn er die de hele wereld tot moslim willen bekeren. Die leven nu ook naast elkaar.
De realiteit schep je in je hoofd, daar heeft een ander vooralsnog geen last van.

Misschien heeft iedereen zijn privé-matrix, zoals je nu ook je privé-gedachten hebt?


Dus als ik in mijn eigen privematrix leef en dus alles wat ik tegenkom gesimuleerd is, dan besta jij voor mij ook niet, noch alle andere personen op deze wereld. Waarom zou ik me dan ook maar iets van een ander aantrekken? Ze bestaan toch niet...

Beetje gevaarlijk gedachtegoed, op z'n minst zeer egoistisch, vind je niet?

Nee.
die gedachte zat in jouw hoofd, niet in het mijne.
(bericht gewijzigd op 14-9-2007 11:28:19)
Op 14-09-2007 11:28:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Voednoot:

Ringding:

Voednood:

Ringding:

Leuk geschreven, maar er schort wel iets aan deze theorie. Stel dat iedereen zijn eigen realiteit kan scheppen, dan zou het toch een chaos zijn? Stel er is 1 iemand die zijn/haar eigen realiteit kon scheppen en deze wenste dat de de hele wereld verging met alles erop en eraan? Zijn of haar realiteit gaat dan tegen die van ons in.

Ieer heeft zijn eigen werkelijkheid/realiteit. Die hoeven niet met elkaar te conflicteren.
Zo zijn er mensen die het liefst moslims willen uitmoorden en er zijn er die de hele wereld tot moslim willen bekeren. Die leven nu ook naast elkaar.
De realiteit schep je in je hoofd, daar heeft een ander vooralsnog geen last van.

Misschien heeft iedereen zijn privé-matrix, zoals je nu ook je privé-gedachten hebt?


Dus als ik in mijn eigen privematrix leef en dus alles wat ik tegenkom gesimuleerd is, dan besta jij voor mij ook niet, noch alle andere personen op deze wereld. Waarom zou ik me dan ook maar iets van een ander aantrekken? Ze bestaan toch niet...

Beetje gevaarlijk gedachtegoed, op z'n minst zeer egoistisch, vind je niet?

Nee.
die gedachte zat in jouw hoofd, niet in het mijne.


Karma is een bitch

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 14-09-2007 0:24:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
db: Erg goed stuk Bert!
Op 14-09-2007 14:08:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
CSM:

Dit lijkt me wel een aardig blogje.


lijkt?
moet je het dan nog lezen?
(bericht gewijzigd op 15-9-2007 0:10:54)
Op 15-09-2007 0:10:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM:
Ward Aal:

CSM:

Dit lijkt me wel een aardig blogje.


lijkt?
moet je het dan nog lezen?

Ja en nog steeds. Maar ik zie onder reacties al hele lappen tekst staan, maar veel te weinig vraagtekens. Als we het over de aard van de realiteit hebben, is er heel weinig -als niet niets- dat we met zekerheid kunnen zeggen. En ik verbaas me er ook altijd over dat in dit soort 'sciencetainment'-artikelen woorden als 'illusie' veelvuldig worden gebruikt. Het is gewoon absurd om iets alomvattends als de werkelijkheid, het al, als illusie te bestempelen. Ik weet ook wel dat het aantrekkelijk klinkt, maar het is een absoluut nietszeggende kwalificatie.
Op 15-09-2007 14:01:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
CSM:

.... En ik verbaas me er ook altijd over dat in dit soort 'sciencetainment'-artikelen woorden als 'illusie' veelvuldig worden gebruikt. Het is gewoon absurd om iets alomvattends als de werkelijkheid, het al, als illusie te bestempelen. Ik weet ook wel dat het aantrekkelijk klinkt, maar het is een absoluut nietszeggende kwalificatie.


Logisch, onze taal is ontoereikend om bovenstaande complexiteit te benoemen. In dit geval is 'illusie' inderdaad een rot woord die de lading niet dekt, maar welk alternatief is er?. Beste CSM lees het verhaal en kom eens met een betere omschrijving die aansluit bij de belevingswereld van de meeste mensen.

(Anderen mogen ook reageren hoor :-) )


(bericht gewijzigd op 17-9-2007 3:46:54)
Op 17-09-2007 3:45:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Een of ander artikeltje:
DMT en andere tryptamines komen van nature in de mens voor en worden in verband gebracht met psychoses, schizofrenie en religieuze trance-ervaringen.
Op 17-09-2007 11:38:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: @Dodeca,

Zou jij zo vriendelijk willen zijn, ons (nog) eens wat uit te leggen over San Paku-ogen..?!
Ik moest er ineens aan denken, nu ze zo veelvuldig in het nieuws is:

Op 18-09-2007 14:11:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
dodeca:

Sommige onder jullie kunnen het inderdaad maar beter bij Verkade koekjes houden.

Maar ik proef hier potentiele sjamanen.

Maar als het DMT nou (in ruime hoeveelheden) bij je loskomt, zónder nuttiging van trance-opwekkende middelen, ben je dan een 'geboren sjamaan' o.i.d...?!
Op 18-09-2007 14:17:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
dodeca:

De junk is depressief en de sjamaan niet.

De westerse mens snapt werkelijk geen snars van sjamanen.Sure probeert ze na te spelen maar dat valt niet mee als je een heel leven met je volvo in de file staat.

Ik neem aan dat dat het antwoord was op mijn vraag over DMT en sjamanen , dodeca.
Zo ja, bedankt.

Op 18-09-2007 21:27:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
dodeca:
Zo'n eenmalige DMT boost maakt je bij lange na geen sjamaan,ik zou zeggen: integendeel.

Sjamanen zijn geboren "zieners" DMT helpt hun enkel alleen maar een handje.

Maar wat is dan precies het nut van het vrijkomen van DMT bij niet geboren "zieners"..?!
En het zou dus inderdaad ook betekenen dat er een groot aantal mensen zijn, die zich ten onrechte 'sjamaan' noemen.
(bericht gewijzigd op 18-9-2007 22:16:50)
Op 18-09-2007 21:43:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Soms zie ik ook regenbogen.
Altijd op die dagen dat er veel zonneschijn én veel regen is.
Frappant.

Op een dag zag ik weer zo'n regenboog en besloot ik eens de stoute schoenen aan te trekken en richting het einde van de regenboog te gaan. Na vele innerlijke en geografische grenzen gepasseerd te zijn kwam ik dan eindelijk bij dat punt, het begin/einde van de regenboog. Aldaar trof ik een grote scheur in de aarde waar de regenboog uit leek te monden in een vloeibaar geheel. Deze ondergrondse bron van kleur -die ik steevast mahha noem- was ongeveer zo groot als een doorsnee huis, maar leek meer op een grot. Gevuld met een ziekelijke nieuwsgierigheid en een snufje angst daalde ik neer in het meer van kleur. Zodra ik de vloeistof raakte met mijn lichaam gaf het een vrij onbekende sensatie. Ik had verwacht dat het zou voelen als water of desnoods als dikke verf, maar zo voelde het totaal niet. Het voelde alsof de substantie een negatieve massa had, alsof het aan mijn huid trok in plaats van er op te drukken. In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik toen -inmiddels totaal kopje onder- mijn mond geopend en de substantie ingenomen. Wat er toen gebeurde is met geen pen noch toetsenbord te beschrijven. Dagen later was ik weer terug in mijn woonplaats, terug in mijn huis. Het enige wat ik over heb gehouden aan de machtige ervaring is de herinnering. En een fysieke verandering. Ik ben een kleurenblinde neger.
Op 19-09-2007 13:44:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Ik zie hier het woord 'dromen' en het woord sjamaan. En nog staat er weinig zinnigs.
De sjamaan is een strijder, de junk is een vluchter, een slachtoffer.
(bericht gewijzigd op 14-11-2007 1:59:42)
Op 14-11-2007 1:57:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Uit Bramsan's link:

"A potent inhibitor of INMT, which is a necessary enzyme for the synthesis of DMT and 5-MeO-DMT, is found in particularly high concentrations in the pineal gland. A bypassing or inhibition of the synthesis of this inhibitor might be responsible for trances and other psychedelic states achieved "without drugs" (Strassman 1990). See Strassman's article for more info and speculation about the pineal gland."

http://deoxy.org/trypfaq.htm(bericht gewijzigd op 15-11-2007 1:54:00)
Op 15-11-2007 1:42:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Bramsan:

Eva:


en Eva, 'herken' je de beelden en Joe's bechrijving een beetje?


Ja, ik herken ze, maar dat wist je vast al..

http://www.kronosworld.nl/DMT.htm

Op 16-11-2007 0:41:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: Ah, Trix junior is er ook, en meneer TomTom heeft nu ook genoeg geld.....
(bericht gewijzigd op 7-6-2008 22:40:10)
Op 07-06-2008 22:40:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: @gast:
De lijst der gevaarlijken!!!
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 08-06-2008 4:38:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Deborah:

dodeca:

Leuk spul daar allemaal weer,maar er is er een die NOOIT komt en dat is deze:Hoe zou dat nou toch komen?....................


Vertel....!!

Als dodeca een vraag stelt geeft hij geen antwoord.
(bericht gewijzigd op 8-6-2008 15:57:13)
Op 08-06-2008 15:57:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee:
dodeca:

SP= coadjutor
Rita Verdonk= coadjutor
Geert Wilders= coadjutor
Nova= coadjutor
NOS journaal= coadjutor
Groen Links rechts en onderste boven= coadjutor
VVD= coadjutor
CDA= coadjutor
enz enz enz..............

wat is een coadjutor?
(bericht gewijzigd op 12-6-2008 11:01:30)
Fruit dan?
Op 12-06-2008 11:01:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee:
dodeca:

Wat is google?

Zou je voor een keer, gewoon voor de gein eens een vraag NIET met een vraag willen beantwoorden?
Zo'n rare vraag stelde ik toch niet?

Ps: google is een site waarmee je vanalles kunt opzoeken.

Nu jouw antwoord?
(bericht gewijzigd op 12-6-2008 15:53:46)
Fruit dan?
Op 12-06-2008 15:53:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
dodeca:


er is meer er is heel veel meer.........Ik luister..
(bericht gewijzigd op 12-6-2008 22:43:46)
Op 12-06-2008 22:43:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee: En, mijn beste Dodeca,
wie zegt mij dat jij niet de kootjuttert van GW bent?
Fruit dan?
Op 13-06-2008 0:58:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Bilderberg en het holodeck...

Dit topic verdiend nog eens wat aandacht!
Het 'virus' lijkt immers weer te zijn toegenomen...
Op 08-01-2009 0:27:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Bramsan:

Bilderberg en het holodeck...

Dit topic verdiend nog eens wat aandacht!
Het 'virus' lijkt immers weer te zijn toegenomen...Ik weet niet of het virus weer is toe genomen, wat ik wel zie is dat men veelal krampachtig leugens in leven probeert te houden.
Op 08-01-2009 14:50:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: ook waar!

"Everything that is, vibrates. Each different configuration of vibration creates a form, and we give names to those forms. They are what Lao-Tzu called the ten thousand things. All the stuff of the world. Trees, cars, oranges, iPods. Some things are not things as we ordinarily think of them. Things like awareness, fascination, fear, love, joy, melancholy. But they are things all the same. Forms within the illusion. Vibrations within the matrix.

The Illuminist labyrinth of conspiracy, black-ops and corporate corruption is a thing, a thing of low vibration. A time-loop of unconsciousness. Not somewhere to dwell in the long term. Giving enduring focus to it will eventually leave you resonating at the same super low levels and it will be a major feat to shake them off. The blade becomes blunt, the vitality fades. Live in Mordor too long and you come out looking like Gollum. Go in, do the reconnaissance and get out."

"For researchers who anchor themselves exclusively to the unveiling process, it is a demanding time right now. Torrents of disclosure and revelation are manifesting in increasing volumes. Ill-advised in the extreme, regardless of intention.

It’s deceptively simple to burn up all one’s conscious juice in charting the gloomy corridors of Illuminist corruption, hunting down that ever-elusive minotaur. But the minotaur is a phantom. It doesn’t exist. The enemy is within."

Want to fight the NWO? Unplug from the matrix? Then let nothing be a barrier to your own spiritual growth and transcendence. Work on yourself and be committed. Display the spirit of the impeccable warrior in every moment. Seek wholeness not fragmentation. Understand that the only thing that is real is your conscious experience. Do not resist change. Make change become your change. Outdo them at their own game."

http://thecleaver.blogspot.com/2008/12/way-of-infinite-explorer.html
Op 09-01-2009 14:42:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Bramsan:


The Illuminist labyrinth of conspiracy, black-ops and corporate corruption is a thing, a thing of low vibration. A time-loop of unconsciousness. Not somewhere to dwell in the long term. Giving enduring focus to it will eventually leave you resonating at the same super low levels and it will be a major feat to shake them off. The blade becomes blunt, the vitality fades. Live in Mordor too long and you come out looking like Gollum. Go in, do the reconnaissance and get out."

Want to fight the NWO? Unplug from the matrix? Then let nothing be a barrier to your own spiritual growth and transcendence. Work on yourself and be committed. Display the spirit of the impeccable warrior in every moment. Seek wholeness not fragmentation. Understand that the only thing that is real is your conscious experience. Do not resist change. Make change become your change. Outdo them at their own game."

http://thecleaver.blogspot.com/2008/12/way-of-infinite-explorer.htmlOk, "the matrix", "Mordor" en "Gollum" in één enkele reactie. Hoe moeten we dit nu nog enigzins serieus proberen te nemen? Dat kan zelfs met behulp van de grootste stupiditeit niet eens meer.
I might just be saying that to get you mad...
Op 09-01-2009 15:10:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Lastig hè die (actuele) metaforen.

Op 09-01-2009 17:49:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Love to Love
Op 09-01-2009 19:21:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
karel:

En daarom vind ik het jammer dat ik in deze tijd leef. Niet dat vroegah alles beter was. Helemaal niet. Maar het was ook niet slechter. Echter is de huidige maatschappij zo verneuqt dat ik geen weg meer terug zie.

...volgens mij ben ik in een vorig leven sjamaan geweest ..Ik denk dat de mens in duizenden jaren niet echt veranderd is. Oorlogen woerden al sinds mensenheugenis gevoerd, rijken worden rijker, armen armer. Er een zooi van maken is vrij algemeen, enkele natuurvolken, zoals Indianen en aboriginals uitgezonderd. Als je dus over vroeger was alles beter spreekt, denk ik dat je zo ver terug moet gaan naar vroeger, dat mensen nog een natuurlijk leven leden, in gebieden waar het klimaat zodanig is dat je geen verwarming nodig hebt, en kan eten wat de natuur verschaft.
'Don't forget rule number 6'
Op 10-01-2009 9:23:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan:
Gerard:

Als je dus over vroeger was alles beter spreekt, denk ik dat je zo ver terug moet gaan naar vroeger, dat mensen nog een natuurlijk leven leden, in gebieden waar het klimaat zodanig is dat je geen verwarming nodig hebt, en kan eten wat de natuur verschaft.


Volgens mij zijn er nog steeds volkeren die precies zo leven zoals jij hier beschrijft. en verder is een berenvelletje en een vuur om je warm te houden ook nog best natuurlijk hoor...
Op 10-01-2009 14:34:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Bert Vanslagmulders:
Als we luisteren naar de verhalen van sommige natuurvolkeren lijkt onze werkelijkheid niets anders dan één groot holodeck te zijn met ons bewustzijn als softwarematige besturing.
(...)
Als we de officiële geleerden van de hogere natuurkunde mogen geloven is onze realiteit in ieder geval een illusie. Wat maakt dat deze illusie in stand wordt gehouden is nog een mysterie. Het heeft er wel alle schijn van dat ons bewustzijn de softwarematige motor is achter de holografische werkelijkheid. De aansluiting tussen de zeer oude wijsheden en moderne wetenschap is gemaakt.

Ik moest meteen aan dit fantastische blog denken toen ik het volgende las (Engelstalig, helaas):
http://www.newscientist.com/article/mg20126911.300-our-world-may-be-a-giant-hologram.html?full=true
(bericht gewijzigd op 29-1-2009 23:05:19)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 29-01-2009 23:03:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Mysteries Of The Freemasons 2 parts documentary:

http://www.documentary-log.com/?id=130

Op 30-01-2009 1:52:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Bramsan:

Gerard:

Als je dus over vroeger was alles beter spreekt, denk ik dat je zo ver terug moet gaan naar vroeger, dat mensen nog een natuurlijk leven leden, in gebieden waar het klimaat zodanig is dat je geen verwarming nodig hebt, en kan eten wat de natuur verschaft.


Volgens mij zijn er nog steeds volkeren die precies zo leven zoals jij hier beschrijft. en verder is een berenvelletje en een vuur om je warm te houden ook nog best natuurlijk hoor...

Maar wat is er dan te eten?
'Don't forget rule number 6'
Op 30-01-2009 6:37:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Zeer boeiende docu, met veel raakvlakken met betrekking op dit topic:

Kymatica

http://video.google.ca/videoplay?docid=-6736722752013377089&ei=lGGMSbXYCYrSjgKo8Im5Cw&q=Kymatica
Op 13-02-2009 1:01:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: update;

Did Philip K. Dick Disclose 'The Matrix' in 1977?

"In 2007 I produced this documentary about the mystical experiences of sci-fi writer Philip K. Dick. Philip K. Dick is considered by many to be one the world's greatest science fiction writers ever; as a sufferer from mental illness himself he had the ability to turn his hallucinations about the universe into an extraordinary writing career.

During his lifetime, Dick produced an astonishing amount of prize winning novels and short stories, which were translated into more than 25 languages. Three of his literary works were transformed into blockbuster movies:

Blade Runner, Minority Report and Total Recall.

Several years before his death, Philip started having mystical experiences that affected his everyday life. As a result, he started to wonder if what he had imagined for his stories was real and if life was just an illusion or the creation of each person's subjectivity."

check:

(bericht gewijzigd op 7-5-2010 13:18:40)
Op 07-05-2010 13:17:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden