Ik heb helemaal niets met Bijbelse figuren op ééntje na dan. Maar dat is er me dan ook ééntje. Het is de meest grenswetenschappelijke en wonderbaarlijkste persoon uit de hele Bijbelse geschiedenis. De kerkvaders gruwden van hem en zaten met zijn verhalen dusdanig in de maag dat ze zijn geschriften maar uit de bijbel hebben gelaten. Toch is het zeker niet één van de minste. De ouden spraken over hem als “wonder der kennis” en “hij die wandelde met God”. Hij zou de grondlegger van het schrift zijn geweest en deelde het jaar in 12 maanden. Ik heb het natuurlijk over mijn held Henoch. Lees verder over deze wonderlijke persoonlijkheid en zijn opzienbarende studiereis naar Stonehenge.

Henoch is de zevende aartsvader vóór de zondvloed en in bijbelse zin dus uw bet-bet-bet-betovergrootvader van zo’n grofweg 14.000 jaar geleden. Hij stond tijdens zijn leven (de man werd 365 jaar oud) bekend als “wonder der kennis” en “hij die wandelde met God”. In de bijbel zelf wordt niet veel gesproken over Henoch, hooguit in de oude Statenvertalingen waren de apocriefe boeken van Henoch nog opgenomen. Voor bestudering van het Boek Henoch was men vooral aangewezen op nogal vage manuscripten die in 1773 vanuit Ethiopië naar Engeland waren gebracht. Aanvankelijk kon men er niet zo gek veel mee en dat waar men wat mee kon riep alleen maar lastige vragen op.

Hier kwam verandering in toen men de in het overwegend Aramees geschreven Dode-Zeerollen (200 vC) ontdekte. Uiteindelijk werden alle stukken samengevoegd en werd er een aanvaardbare vertaling gemaakt; “The Ethiopic Book Of Henoch” was een feit.

Het is een zeer opmerkelijk boek; Henoch geeft ons een ooggetuigen verslag van zijn ontmoetingen en reizen met de ‘engelen’ waarin zij hem op de hoogte brachten van alle ‘hemelse’ geheimen. De voortvarendheid waarmee Henoch verslag doet van zijn lotgevallen geeft een boel stof tot nadenken. Wie zijn boek leest begrijpt waarom de kerkvaders nou niet bepaald zaten te wachten om zijn geschriften uit de doeken te doen. Het boek Henoch begint al gelijk goed als een soort science fiction met een beschrijving van de komst van de ‘Wachters’.

De Wachters.

Als men in bijbelse taal het verhaal van Henoch leest dan is het begrip wachters vervangen door het begrip engelen. Maar Henoch schreef zeer duidelijk wachters, een begrip die zich het best laat vertalen als ‘bewakers’ of ‘soldaten’. In zeer ouden geschriften sprak men over het algemeen sowieso nooit over engelen. Het begrip engelen als geslachtsloze en gevleugelde gezanten vanuit de hemel is pas veel later geïntroduceerd (net zoals het begrip ‘hel’ dat eigenlijk niets met duiveltjes en vagevuur te maken heeft en relatief jong is, lees dat hier maar na).

Enfin, de wachters worden met naam en toenaam door Henoch genoemd en zijn om de één of andere reden in zijn gemeenschap terecht gekomen. Kennelijk had god het te druk om deze wachters in de gaten te houden zodat ze zich te buiten gingen aan de vrouwen in Henoch’s gemeenschap. In ruil voor de vleselijke diensten maakten de wachters het primitieve volkje deelgenoot van de ‘goddelijke magie’. Zo gaven de wachters bijvoorbeeld onderricht in landbouw, het smelten en bewerken van metalen en introduceerde bij de dames cosmetica en de kunst van het opmaken (sic). U begrijpt dat een beetje rond neuken en wat praktische kennisoverdracht inderdaad weinig met ons huidige beeld van engelen te doen heeft. Om een lang verhaal kort te maken besloten de wachters uiteindelijk om Henoch mee te nemen naar god om hem zodoende wat inzichten te geven.

En zo werd Henoch de hemel getoond en leerde men hem de ‘hoeken van de aarde’ te meten. Henoch, nauwgezet als hij was, schreef voor wat betreft dat laatste alles keurig op in het ‘Het Astronomisch Boek’. Om de kennis op te doen bracht men hem naar een plek op aarde waar hij zijn observaties zou kunnen doen. Ik citeer wat stukken uit zijn werk:

72.1
Het boek van de omwentelingen van de hemelse lichten, elk naar zijn aard, overeenkomstig hun klassen, overeenkomstig de (duur van) hun heerschappij en hun tijden, overeenkomstig hun namen en hun plaatsen van oorsprong en overeenkomstig hun maanden die Oeriël , de heilige wachter/engel die bij mij was en hun leider is, mij toonde; en hij toonde mij al hun voorschriften zoals ze zijn, voor ieder jaar van de wereld en tot in de eeuwigheid, totdat de nieuwe schepping zal worden gemaakt die eeuwig zal duren.

72.2
En dit is de eerste wet van de lichten.
Het licht (dat) de zon (heet), het komt op in de oostelijke hemelpoort en gaat onder in de westelijke poorten van de hemel.

72.3
En ik zag zes poorten van waaruit de zon opgaat, en zes poorten waarin de zon ondergaat, en (ook) de maan gaat in die poorten op en onder, en de leiders van de sterren, te samen met diegenen die ze leiden; (er zijn er) zes in het oosten en zes in het westen, alle precies op hun plaats, de een naast de ander, en (er zijn) tal van ramen ten zuiden en noorden van deze poorten.

72.31
En op die dag komt de zon uit de tweede poort op en gaat in het westen onder, en keert naar het oosten terug en komt gedurende eenendertig ochtenden in de derde poort op, en gaat in het westen van de hemel onder.

72.32
En op die dag wordt de nacht korter en bedraagt negen delen, en de nacht wordt gelijk aan de dag. En het jaar is gelijk aan precies driehonderd en vierenzestig dagen


Deze opsommingen gaan door tot 82.20 en geven allemaal samen uiteindelijk een vrij accuraat beeld van een zonnejaar, schijngestalten van de maan etc.

Waar deed Henoch zijn observaties?

Henoch spreekt duidelijk over ‘poorten’ waar door hij de loop van de zon en maan bekijkt en over de lengte van schaduwen die met de verschillende jaargetijden wordt geworpen. Dat geeft te denken. De onderzoekers en wetenschappers Knight en Lomas vroegen zich ook af waar Henoch zijn kennis had opgedaan. Lomas en Knight vooronderstelde dat aan de hand van deze data men moest kunnen vaststellen waar Henoch zich geografisch gezien had bevonden. Ze legden de vraag voor aan Robin Heath (wetenschapper, schrijver), deze schreef een computerprogramma en voerde de data van Henoch in.

Uit de voorlopige uitslag bleek dat Henoch zich in ieder geval niet in het Midden-Oosten had bevonden. Later werden de data door Heath en zijn studenten nogmaals vergeleken en zij kwamen tot de conclusie dat de observaties van Henoch door poorten werden gedaan die zich ergens tussen de 50 en 55ste breedtegraad bevonden en hoogstwaarschijnlijk op het noordelijk halfrond.

Als we tussen de 50 en 55ste breedtegraad op het noordelijk halfrond gaan zoeken naar ‘poorten’ dan zou Stonehenge een leuke kanshebber zijn. Het mysterieuze en eeuwenoude megalithische bouwwerk werd overigens al vaker in verband gebracht met het doen van astrologische waarnemingen.

Toeval? Te ver gezocht? Alles kan natuurlijk maar opmerkelijk blijft het wel. Het is onwaarschijnlijk dat hij zijn rake beschrijvingen uit de duim gezogen heeft. En als hij die kennis van iemand anders had doorgekregen dan betekent dat nog steeds dat die ‘iemand’ een zeer lange reis gemaakt heeft en toch ook weer voor die tijd vooruitstrevende observaties had gedaan.

Henoch zelf bleef er nuchter onder. Hij deed gewoon zijn huiswerk en toen hij klaar was schreef hij botweg:|

81.5
En deze drie heiligen/wachters brachten me (weg), en zetten me op de aarde voor de deur van mijn huis, en zeiden tegen mij: ‘vertel alles aan je zoon Methusalach’…

De verdere boodschap die Henoch ons meegeeft is dat uiteindelijk de wereld verwoest zal worden. Zo voorzag hij de “zondvloed” over de aarde en de rol die voor zijn achterkleinzoon Noach daarin was weggelegd en een tweede verwoesting die nog moet komen. Enig pessimisme was Henoch niet vreemd.

Om positief af te sluiten en toch in de geest van Henoch te blijven besluit ik dit stuk met vers 94.4 uit “De Brief Van Henoch”;

“Maar zoek en kies voor jezelf gerechtigheid en een aangenaam leven, en wandel op paden van de vrede, opdat jullie zult leven en gedijen”.

The Ethiopic Book Of Henoch : A new edition in the light of the tramaic Dead Sea fragments vol 2 Oxford University Press. 1978
M.A. Knibb, het boek Henoch (het eerste of het Ethiopische boek van Henoch) Ankh-Hermes bv 1983
Christopher Knight, Robert Lomas, the book of Hiram, Century London 2003
ISBN 0712694382

Clark Kendt: Bijzonder interessant.

:S
Op 18-09-2007 13:08:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Interessant.

Wachter(s)

Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 18-09-2007 15:34:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivory^: Mierenneuken XD nijs

OT; interresant stukje... ga ik zeker meer van uitpluizen
Op 18-09-2007 17:55:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Ringding:

Bravo! Super blogje over één van mijn favoriete Bijbel geschriften. Wél jammer dat het hele buitenaardse / reuzen en bestraffings- gedeelte onderbelicht danwel volledig afwezig was.


Zo houden we nog wat over voor een volgende blog. De connectie met buitenaardsen is inderdaad heel aantrekkelijk maar die conclusie laat ik liever over aan de lezers. Feitelijk spreek Henoch niet over buitenaardsen in die zin van betekenis die wij er tegenwoordig aan hechten. Ik zal daar tzt wat dieper op ingaan.
(bericht gewijzigd op 19-9-2007 10:30:50)
Op 19-09-2007 10:30:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Ringding:

Volledige tekst van Henoch kun je lezen op www.xcriptuur.nl


Ik heb even kort kennis genomen van de tekst op xcriptuur.nl. Het is een aardig uitgangspunt maar pas op.

Oude teksten 1 op 1 naar onze huidige taal omzetten is niet zo heel makkelijk. Maar al te vaak geven auteurs een flinke draai aan de feitelijke tekst. Voor wie serieus meer verdieping wil kan ik toch het boek: M.A. Knibb, het boek Henoch (het eerste of het Ethiopische boek van Henoch) Ankh-Hermes bv 1983 aanraden.

De auteur geeft voldoende voetnoten over hoe bepaalde vertalingen tot stand zijn gekomen maar ook welke alternatieven er voor bepaalde teksten gegeven kan worden.

Kijk bijvoorbeeld deze blog http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1033 nog eens terug en zie wat er gebeurt als men relatief simpel latijn omzet in onze huidige taal.
(bericht gewijzigd op 19-9-2007 10:41:09)
Op 19-09-2007 10:40:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Volledige engelse tekst van het boek van Henoch:

http://www.ancienttexts.org/library/ethiopian/enoch/index.html

Carpe dim homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 06-04-2008 9:25:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draakje: Ik moet toch eens druk gaan brownsen in het archief hier. Er blijkt heel wat interessante info in verstopt te zitten
(bericht gewijzigd op 6-4-2008 10:03:18)
Op 06-04-2008 10:03:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: "Het boek der hemelse paleizen" is ook van de hand van Henoch.
Hij is trouwens voorzover ik dat weet nadat hij in de hemel is opgenomen de engel voor het aanschijn geworden. De schrijver die alle gebeurtenissen bijhoudt. Zijn engelennaam is dan Metatron. Engel van het aanschijn voor de allerhoogste. Maar dat wisten jullie vast wel.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 07-07-2008 11:51:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Tetzmol:

"Het boek der hemelse paleizen" is ook van de hand van Henoch.
Hij is trouwens voorzover ik dat weet nadat hij in de hemel is opgenomen de engel voor het aanschijn geworden. De schrijver die alle gebeurtenissen bijhoudt. Zijn engelennaam is dan Metatron. Engel van het aanschijn voor de allerhoogste. Maar dat wisten jullie vast wel.

Tetzmol.


heb je een link naar het boek of de tekst?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 08-07-2008 10:18:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik heb wel het ISBN, dat is 90-435-0021-6 uitgegeven door uitgeverij Kok. Succes, ik hoop dat je 't kan vinden.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 08-07-2008 10:37:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Tetzmol:

Ik heb wel het ISBN, dat is 90-435-0021-6 uitgegeven door uitgeverij Kok. Succes, ik hoop dat je 't kan vinden.

Tetzmol.


Thnx

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 08-07-2008 11:48:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Lanoe:

Tetzmol:

Ik heb wel het ISBN, dat is 90-435-0021-6 uitgegeven door uitgeverij Kok. Succes, ik hoop dat je 't kan vinden.

Tetzmol.


Thnx

Carpe diem homo universalis


Raar, heb het bij uitgeverij Kok ingegeven met het betreffende ISBN nummer maar krijg niets:S
Kga nu toch naar de bieb en kijk en vraag daar ook ff rond

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 08-07-2008 13:32:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Misschien ontbreekt er iets in het nummer. Na het ISBN staat er ook nog NUGI 631. Ik weet niet of dat er ook nog bijhoort.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 08-07-2008 14:22:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Lanoe.
Als je het boek echt niet kan vinden mag je de mijne wel hebben, ik heb 'm toch al uit. Stuur dan even een mailtje aan tetzmol@hotmail.com met je adresgegevens. Zet er wel even een codewoord bij en bevestig dat woord hier op de site zodat ik zeker weet dat ik het boek aan jou stuur en niet aan een andere lezer van dit forum.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 08-07-2008 19:11:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Mocht het niet lukken dan laat ik me wel horen.
Bvd
Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 13-07-2008 9:46:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker: Weliswaar een enigzins verlate reaktie, maar toch wel grappig dat John Dee in de 16e eeuw bezig was met wat hij noemde Henochiaanse magie, terwijl het boek Henoch pas in 1773 naar Engeland kwam. Dus wellicht toch ook een connectie met Stone Henge (de gedachtegoed erachter dan)? Had John Dee kennis van dezelfde bron?
Op 23-07-2009 20:54:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden