André Rouvoet is aangesteld als minister voor Jeugd en Gezin om ouders te stimuleren kinderen te nemen. In Duitsland hebben ze al jaren een dergelijke overheidsafdeling voor het gezin als antwoord op het immer dalende geboortecijfer daar. Niet dat het Duitse initiatief veel zin heeft, de aantallen geboortes blijven dalen. Ook de Nederlandse regering zit met de handen in haar en blazen het fenomeen van de 'vergrijzing' op tot een enorm maatschappelijk probleem. Laat je niets wijs maken. Vergrijzing is slechts een economisch probleem waar alleen aandeelhouders en graaiers wakker van liggen, voor de rest is het alleen maar toe te juichen. Vergrijzing is misschien wel de oplossing voor veel problemen en de kans om de zaken op deze aardbol eindelijk eens goed te regelen.

( vanuit de geloofsovertuiging van Rouvoet is 'Gaat heen en vermenigvuldigt u' misschien niet zo'n goed idee.)

De oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent zeiden het al; “de mens is wel sluw maar niet wijs”. Helaas heeft deze observatie tot op de dag van vandaag nog steeds niet aan waarheid ingeboet. Nog nooit in de geschiedenis werd er op zo een grote schaal roofbouw gepleegd op onze eigen leefomgeving. Moedertje Aarde is langzaam maar zeker in een terminaal stadium aanbeland. En wat doet de mens met al zijn intellect? Het leeuwendeel van het menselijke vernuft richt zich voornamelijk de vraag hoe meer omzet te draaien. Achterhaalde economische wetten zijn nog steeds oppermachtig. Het probleem met deze economische wetten is dat zij uitgaan van groei. Altijd maar meer en meer en omdat ook tijd geld is moet het nog snel ook. Kan dat nou niet anders?

Als we de wetenschappers mogen geloven leefde de mens in reeds lang vervlogen tijden als jager/verzamelaar in kleine gemeenschapen van ongeveer 30 man. Deze kleine groepjes leden een nomadisch bestaan en hadden dus weinig behoefte aan nutteloze materiële zaken mee te slepen. Trekkend van gebied naar gebied en gebruik makend van de opbrengsten die moeder aarde op dat moment in de aanbieding had leefde de mens in perfecte harmonie met zijn omgeving. Met een dergelijke levenwijze past de mens prima in het ecosysteem.

Het idee dat de vroege mens als primitieve holbewoner weinig anders was dan een wat verder geëvolueerde aap klopt niet. Vondsten uit de prehistorie laten duidelijk zien dat de mens uiterst kunstzinnig was. Maar ook verbluffende voorbeelden van bijvoorbeeld zeer vroege tandheelkunde zoals deze spreken het clichébeeld van en soort Fred Flintstone behoorlijk tegen.

Maar de vroege jagers/verzamelaars hadden dan ook voldoende tijd om zich te richten op de schone kunsten. Antropologen hebben uitgerekend dat jagers/verzamelaars gemiddeld 500 uur per jaar spendeerden aan de noodzakelijkheden om te overleven. Beschavingen die het moesten hebben van landbouw en een vaste stek hadden zoals de Hopi indianen of Balinese stammen spendeerden al gauw 1000 uur per jaar aan overleven (En hadden in tegenstelling tot jagers/verzamelaars een wat kortere levensverwachting.) In onze moderne geïndustrialiseerde maatschappij moet men minstens 2000 uur per jaar besteden aan arbeid om te kunnen overleven volgens de maatschappelijke standaard. Dat onze levensverwachting weer wat hoger is heeft niets met onze levenstijl te maken maar alles met de medische ingrepen waarmee ons leven gerekt wordt. Antropologen beweren dat de jagers/verzamelaars (ook de nu nog
levende) over het algemeen de beste gezondheid genoten.

Antropologen die de nog als jagers/verzamelaars levende !Kung bosjesmannen bezochten in de onherbergzame Kalahari-woestijn kwamen tot de ontdekking dat ieder lid van de stam dagelijks meer proteïne binnen kreeg dan de gemiddelde aardbewoner. Alleen mensen in de top 10 geïndustrialiseerde landen krijgen dagelijks meer proteïnen binnen. Het aantal 60-plussers in de !Kung gemeenschap was slechts 10 procent minder dan in geïndustrialiseerde landen. Nog levende jagers/verzamelaarstammen in meer vergevensgezinde omgevingen dan de dorre Kalahari woestijn scoorden zelfs beter dan de !Kung.


( !Kung ziet onze westerse strapatzen met lede ogen aan )

Dat geeft te denken. De uitkomsten van het antropologische onderzoek maakte ondubbelzinnig duidelijk dat de meeste mensen uit de Derde Wereld en de armste mensen uit de Eerste Wereld een slechtere levensstandaard hebben dan de woestijn bewonende !Kung bosjesmannen.

Volgens antropologen heeft de mens in de rol van als jager/verzamelaar voor 99 procent van de tijd dat wij als mens op aarde zijn bestaan. Pas in die ene laatste procent ontwikkelden we ons plotseling tot landbouwers en van daaruit in heel korte tijd tot de grootindustriëlen die we nu zijn. Over de effecten van die nieuwe levenstijl van dat laatste procentje kunnen we kort zijn.

Zeeën overbevist, vruchtbare land uitgeput, complete ecosystemen naar de kloten en de natuurlijke hulpbronnen bijna uitgeput.


( Meer is minder. Grote gezinnen? beter van niet )

Hoera vergrijzing.

Ondanks dat moedertje aarde kraakt in haar voegen en de mens tot het uitsterste gaat om haar uit te persen proberen regeringen ons voor te houden dat we vooral vast moeten houden aan het groei-dogma. Volgens deze doctrine zou te weinig aanwas leiden tot te weinig consumenten, minder consumenten zou leiden tot faillissementen van fabrieken, faillissementen leiden tot devaluatie van de munt, devaluatie van de munt tot inleveren van rijkdom etc etc etc.

Kolder van de bovenste plank natuurlijk. Te weinig consumenten betekent ook aan de andere kant te weinig arbeiders. Ja natuurlijk is er dan ook weinig economische groei maar wat zou dat. In plaats van geleidelijke groei zouden we natuurlijk ook kunnen kiezen voor geleidelijke inkrimping.

Stel, de autobranche heeft door vergrijzing te weinig consumenten. Om te overleven moeten ze fuseren. Waarom hebben we eigenlijk 20 verschillende automerken nodig? We laten Mercedes, BMW, renault, Citroen en Fiat gewoon opgaan in één merk. je hebt dan minder mensen nodig om auto’s te produceren en door centrale inkoop kan het nog goedkoper ook. Het overschot aan personeel kan aan de slag in de recycling. De truc is gewoon vraag en aanbod in gelijke mate te laten dalen tot een aanvaardbaar en verantwoord niveau.

De ontmanteling van de huidige maatschappij.

Vergrijzing is een zeer charmante aanleiding om terug te gaan naar een bewuster leven. Het dwingt ons om creatief en duurzaam om te gaan met onze leefomgeving. In plaats van op enorme schaal land(roof)bouw te plegen en uit alle delen van de wereld groente, fruit en vlees te importeren kunnen we ook permacultuur bedrijven. Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur gericht op een lange termijn overleving van beide. We hebben de kennis en mogelijkheden in huis. Landbouw op dergelijke wijze is niet alleen efficiënt en goed voor moedertje aarde het is nog leuk om te doen ook.

Als de vergrijzing lekker doorzet zullen ook de steden krimpen. We kunnen dan weer terug naar kleinere gemeenschappen die duurzaam bouwen met bestaande materialen. Door het toepassen van zon- en windenergie kunnen we een aardig eind komen in onze energiebehoefte. Eigenlijk heeft de mens niet zo'n grote energiebehoefte. Het grootste deel van energieverbruik gaat op het aan meer van hetzelfde produceren.

Neem bijvoorbeeld een gemiddelde supermarkt. We zien lange rijen waspoeders allemaal van heinde en verre versleept en geproduceerd in verschillende fabrieken. Buiten productie en logistiek gaat er ook enorm veel energie verloren aan het aan de man brengen van het spul. Eigenlijk hebben we maar één deugdelijk wasmiddel nodig en als we de commerciële truuken achterwege laten kan dat ook efficiënt, goedkoop en lokaal geproduceerd worden met de beschikbare middelen.

Wat is de prijs?

Door vergrijzing gedwongen ontmanteling van onze maatschappij kost in eerste aanleg alleen maar wat bloed, zweet en tranen en zal alleen mogelijk zijn als men eindelijk eens gaat inzien dat je geld niet kunt eten. We moeten gewoon alle energie die we nu steken in groei omzetten in inkrimping. Natuurlijk zal het niet allemaal zonder slag of stoot gaan. Het egoïstisch ongebreideld voortplanten zal geremd moeten worden door "ministers van inkrimping'. We moeten bereid zijn afstand te nemen van gadgets, verre reizen, keuze uit -tig dezelfde producten en het vergaren van rijkdommen. Maar met een fikse vergrijzing als stok achter de deur is dat niet zo moeilijk als men zou denken. Met het dalen van het aantal mensen gaat dat bijna als vanzelf. Of de ontmanteling zou leiden tot een betere maatschappij durf ik niet te zeggen. Maar we geven moedertje aarde wel de mogelijk om even op adem te komen en het toekomstig volk de kans om net als de !Kung meer in harmonie met de leefomgeving te komen.

Uiteindelijk hangt het overleven van onze soort nauw samen met het welzijn van onze planeet. We weten het al een tijd, nu nog het er naar handelen.

Lampie: Een heel ander kijk op dit probleem dat dus eigenlijk geen probleem is. Moet alleen nog een oplossing komen voor het tekort aan AOW-gelden dat straks optreedt.
Op 24-09-2007 0:14:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden