"Donderbeitels, ook wel donderstenen genoemd, zijn werktuigen uit de steentijd of belemnieten, langwerpige fossielen. De Germanen die ze vonden beschouwden ze echter als beitels die door de dondergod Donar als bliksems naar de aarde waren gegooid. Men dacht dat donderbeitels bomen kliefden bij een blikseminslag. Ze werden als onheilsafwerende amuletten omgehangen of nagemaakt in metaal, in de vorm van een amulet van Mjölnir (hamer van Thor/Donar). Zowel de hamer als de bijl en beitel werden als attributen van Donar beschouwd". Aldus een deel van de keurig algemeen geaccepteerde kennis op deze site. Wij van GW denken daar natuurlijk heel anders over.

(Thor/Donar zwaait met zijn hamer )

"Donderstenen" is een benaming die buiten Nederland ook gebruikt werd in onder anderen België, Frankrijk, Cambodja, Sumatra, China en Siberië. In Tsjechië worden ze "stormstenen" genoemd en in Slovenië "Luchtpijlen". In de Engelse en Schotse folklore spreekt men daarentegen over "donderbijlen". Portugal en Spanje kennen het fenomeen als "Bliksemstenen" de Grieken houden het bij "hemelbijlen". In Brazilië spreken de ouden over "bliksemflitsen" als ze de wonderlijke stenen bedoelen en in Ambon staan ze te boek als "Dondertanden". Van donker Afrika tot zonnig Jamaica, verhalen over donderstenen kunt je overal vinden. En dat is niet zo heel vreemd. In vroegere tijden waren de verhalen over dergelijke wig-vormige stenen net zo talrijk als de vertellingen over spoken of heksen.

Het gaat in alle gevallen om wig-vormige stenen die associaties oproepen met 'bijlen' die tijdens donderstormen uit de lucht vallen. (waarom alleen tijdens stormen?)

In onze moderne tijden wijten we het ontstaan van 'donderstenen' als neveneffect van blikseminslagen. Door de enorme hitte van de bliksem zou het getroffen zand in een solide blok silicum gesmolten worden. Door deze aanname denkt men ook te kunnen verklaren waarom 'donderstenen' in de woestijn groter zijn dan die gevonden worden op graslanden.

Het idee dat de bliksem zand om zou kunnen smelten tot een blok silicum bestond honderd jaar geleden nog niet. Blinkenberg was aan het begin van de 19de eeuw een van de weinige geleerden die onderzoek naar het fenomeen deed. Blinkenberg deed de beweringen van lokalen die donderstenen met name vonden onder door bliksem getroffen bomen minzaam af als artefacten die daar al in eerste instantie lagen.

En zo gaan we van prehistorische artefacten die al op de getroffen plaasten lagen tot door de bliksem omgesmolten zand. Beide beweringen stroken lang niet altijd met de beschrijvingen van de gevonden 'donderstenen'. Charles Fort verzamelde uit diverse vakliteratuur wat tegendraadse geluiden die beide theorieën over de 'donderstenen' aardig onder druk zetten. Een greep uit zijn verzameling.

Zo vond men na hevige regenval in Jamaica een greenstone 'dondersteen'. Greenstone is een door het mineraal Chloriet groen gekleurde steensoort. Naar verluidt was de 'dondersteen' keurig gepolijst. Chloriet komt van nature niet voor op Jamaica en dus "moest het object daar al gelegen hebben toen de storm losbarstte". Maar wat doet een voorondersteld prehistorisch object in Jamaica?

Vanuit Centraal Afrika zijn er verslagen van lokalen opgetekend die zeggen dat de gevonden wonderlijke 'stenen bijlen' IN de bomen zaten die kort daarvoor waren getroffen door bliksem.

Blinkenberg maakt in zijn standaardwerk ook melding dat er in de Duiste deelstaat Pruisen twee 'stenen bijlen' waren aangetroffen in de stammen van bomen. In één geval zat de 'bijl' zelfs onder het schors.

Toen een boer op het Britse kanaaleiland Guernsey een dode door een bliksem getroffen koe van haar plaats trok zag hij op de plek waar de koe getroffen was een greenstone 'bijl'. Misschien was de koe toch niet door bliksem getroffen maar door een vallende 'bijl'?

In mei 1884 viel er een meteoriet in Tysnas, Noorwegen. Twee dagen later vond men vlak bij de inslagkrater een "zeer vreemde steen". De steen had de vorm en omvang als "een punt uit een flinke kaas". Toeval?

Vallen wigvormige objecten dan toch gewoon uit de lucht? Waarom niet, het is algemeen bekend daat ook bol of schijfvormige objecten uit de lucht vallen, we noemen die dingen, bij gebrek aan beter, meestal meteorieten. Tel daarbij op dat niet alle 'donderstenen' van silicum zijn. Naar verluidt zijn er bijvoorbeeld ook ijzeren of zandstenen exemplaren gevonden.

De raarste zaken vallen uit de lucht. Zo viel er in juli 2007 nog een opvallend brok metaal door het dak van een huis in Amerika. Zowel Nasa als luchtvaartautoriteit FAA konden het stuk metaal niet identificeren als zijnde afkomstig van satelieten of vliegtuigen.


( iets te zwaar voor vliegend materieel )

Enfin, mocht u toevallig ooit een bliksem in een boom zien slaan of een door de bliksem getroffen boom vinden kijk dan eens goed rond. Misschien vindt u dan ook zo'n wonderlijk object waar men zich al duizenden jaren aan vergaapt.

Blinkenberg, Christian Srensen. The Thunder Weapon in Religion and Folklore. Cambridge University Press, 1911. Fort, Charles Hoy. Book of the Damned. Dover Publications, 1974.

Ganzfeld: @ Rik

Hoi Rik

Het bewuste wiki-stuk komt uit de hoek die dergelijke zaken meent te verklaren met de stelling "het lag er al in de eerste plaats".

Zo is er een tijd geweest toen de wetenschap het voor onmogelijk achten dat er stenen (meteorieten) uit de lucht vielen. Boeren, burgers en buitenlui die volhielden dat de 'stenen' uit de lucht vielen werden voor gek versleten. Immerse de wetenschap wist dat de hemelen zo perfect waren daar konden onmogelijk stenen uit vallen.

De Grieken en Romeinen wisten weer wel dat er meteorieten bestonden maar onder druk van de kerk ging die kennis verloren. Pas in recentere tijden accepteerde men meteorieten als feit.

Zo ook met de donderbeitels (of welke naam men er ook aan geeft).. De "bliksem smelt zand' theorie is nieuwer dan "het lag er al in de eerste plaats".

Tuurlijk staat het u vrij om de 'wetenschappelijke' verklaring te omamrmen maar wij van GW brengen de andere kant. Als we u bedonderen dan doen we dat in goed gezeldschap van honderden mondiale culturen die al eeuwen zeggen dat de beitels wel degelijk met storm en bliksem uit de lucht vallen.
(bericht gewijzigd op 1-10-2007 8:08:35)
Op 01-10-2007 8:06:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: @ Rik

Niets is absoluut. Er er zullen ongetwijfeld donderstenen gevonden zijn die geidentificeert zijn met wat de wiki pagina zegt. In die zin hoeft het een het ander niet uit te sluiten.

Maar de wetenschap op de wiki pagina geeft zelf al een behoorlijke slag om de arm OF werktuigen uit de steentijd OF fossielen. In dat rijtje zou je net zo goed OF werktuigen van de Goden toe kunnen voegen OF door bliksem gevormd Fulgariet.

Het woordje OF geeft al aan dat het weinig genuanceerd is. Het is natuurlijk wel opvallend dat men die zaken aantreft op plaatsen waarvan men zegt dat juist daar de bliksem was ingeslagen. Misschien trekken werktuigen uit de stenen tijdperk of ofssielen wel bliksem aan.

Maar zoals altijd staat het u vrij datgene te gebruiken dat het beste past binnen uw denkraam.
(bericht gewijzigd op 1-10-2007 9:42:41)
Op 01-10-2007 9:42:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez:
riek:

wat mij doet nadenken over deze donderstenen
is het feite dat ze zich soms IN bomen bevinden
daar stopt dan alle wetenschappellijke uitleg
of niet
?Door de jaren heen overgroeid met schors? Een boom heelt zich ietwat. Ik zag ooit eens een beukje met prikkeldraad dwars doorheen de stam.
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 01-10-2007 13:40:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: @ Rik

Ow, ik heb wel degelijk gedocumenteerde getuigen verslagen (zie Fort et al) maar die heb ik achterwege gelaten omdat we proberen geen boekwerk te maken van artikelen. In alle gevallen was de strekking hetzelfde.. Boem, flits gaan kijken en op inslagpunt een bijzondere 'steen' vinden.

Zo heb ik ook een leuke discussie uit het blog gelaten over Afrikaanse stammen en de stenen 'beitels'. Volgens de ene antropoloog kenden de stammen niet het gebruik van stenen beitels en andere werktuigen met die vorm en een andere antropoloog wist van tenminsten drie stammen die wel dergelijke gebruiksvoorwerpen kenden. Tcoh konden beide niet verklaren hoe bepaalde stammen wel donderstenen hadden (volgens zeggen uit de lucht gevallen bij storm) maar historisch niet het vervaardigen ervan kenden. De gevonden stenen werden verafgood. (zie ook verslagen Livingstone die er naar verwijst.

Dat van dat biertje komt wel goed :-) Er komen nog veeeeel meer blogjes.

(bericht gewijzigd op 1-10-2007 15:03:22)
Op 01-10-2007 15:03:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Shivani:

Onze grootmoeder vond deze donderstenen in het graanveld en stopte het in de kussens van de kinderen.
De ouderen van toen zeiden dat het als bescherming dient, juist omdat het van boven cq de Goden komt.

Toevallig heb ik van de week wat fulgariet ( een fusie van bliksem en zand, ontstaan doordat de bliksem er doorheen gaat. Als resultaat daarvan heeft Fulgariet een vorm van een rietje, alhoewel niet altijd)gekocht en ben nu zoek naar donderstenen voor mijn collectie.
Als iemand een tip heeft?
Alvast bedankt.
info@shiv-vani.net


Foto????

(bericht gewijzigd op 1-10-2007 15:04:38)
Op 01-10-2007 15:04:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vladimir:
Bert Vanslagmulders (Frank):

Shivani:

Onze grootmoeder vond deze donderstenen in het graanveld en stopte het in de kussens van de kinderen.
De ouderen van toen zeiden dat het als bescherming dient, juist omdat het van boven cq de Goden komt.

Toevallig heb ik van de week wat fulgariet ( een fusie van bliksem en zand, ontstaan doordat de bliksem er doorheen gaat. Als resultaat daarvan heeft Fulgariet een vorm van een rietje, alhoewel niet altijd)gekocht en ben nu zoek naar donderstenen voor mijn collectie.
Als iemand een tip heeft?
Alvast bedankt.
info@shiv-vani.net


Foto????


Fulguriet:

Was een tijd geleden nog aan een blog bezig daarover. Mooi verschijnsel. Blog raakte niet af. Misschien later ooit nog eens.
(bericht gewijzigd op 1-10-2007 15:09:09)
Op 01-10-2007 15:08:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Rik:

@ Bert Verslagmulders (Frank)

Het verbaast me gewoon dat U in uw blog en reacties maar blijft geloven dat alle "Donderbeitels, ook wel donderstenen genoemd, zijn werktuigen uit de steentijd of belemnieten, langwerpige fossielen.


Och het is geen kwestie van gelijk hebben of gelijk krijgen hoor. Wat ik al zei is dat we de andere kant van het verhaal laten zien. Sommige mensen hechten meer geloof aan de waarnemingen van getuigen en anderen meer aan de beschouwingen van de wetenschap. Zelf heb ik zo een ding nooit gevonden dus moet ik het doen met literatuurstudie. Vanuit GW filosofie belicht ik slechts de andere kant. Het verhaal van de donderbeitels, of welke naam men ze dan ook geeft, vertoont aan beide kanten gaten die niet afdoende te verklaren zijn. Dat geeft ruimte voor verbazing en de roep om antwoorden. Zo voldoet fulgariet lang niet altijd aan de beschrijvingen van donderbeitels of is het steensoort niet altijd lokaal.
Gedegen documentatie is schaars, dus is het in hoge mate aan de lezer te bepalen hoe het stuk op juiste waarde te schatten.

(bericht gewijzigd op 2-10-2007 16:10:24)
Op 02-10-2007 16:10:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden