"...Verbaast het u dat de wereld in verval raakt? Dat de wereld oud wordt? Denk eens aan de mens; hij wordt geboren, hij groeit op, hij wordt oud. De ouderdom komt met gebreken; hoesten, beven, slechte ogen, angst, verschrikkelijke vermoeidheid. Een mens wordt oud; hij is vol gebreken. De wereld is oud; ze is vol beklemmende beproevingen. Klemt u niet vast aan deze oude man, de wereld; weigert niet uw jeugd terug te vinden in Christus, die u zegt; “De wereld sterft, de wereld verglijdt, de wereld raakt buiten adem. Vreest niet: Uw jeugd zal zich vernieuwen als een adelaar”.


Hoewel bovenstaande tekst een beetje vreemd overkomt, is de strekking ervan nog steeds actueel. De beschouwing werd 1.594 jaar geleden gedaan door Augustinus op het moment dat de Visigoten Rome aan het plunderen waren.

In iedere tijdsperiode waren er lieden die meenden dat het einde der dagen nakende was. Waren het 1.500 jaar geleden nog de Visigoten die de wereld op z´n kop zetten tegenwoordig hebben we onder anderen klimaatsverandering, olietekorten en overbevolking die mensen aanzetten tot de conclusie dat het einde nadert. Daar bovenop hebben we ook nog eens het jaar 2012, die als een streep onder de rekening staat.

Het voorspellen van een op handen zijnde Apocalyps is niet nieuw. Al eeuwenlang proberen allerlei lieden te berekenen of te voorspellen wanneer het doek valt, of zoals de Galliërs dachten de hemel op hun kop zou kletteren. In onze Westerse wereld probeerde men voornamelijk met de Bijbel als leidraad een datum te prikken. Het Christelijke idee van tijd leent zich daar dan ook prima voor. Dachten de oude Grieken, Romeinen en Maya´s nog dat de tijd een cyclisch patroon vertoonde waren het met name de Christenen die een lineaire tijdslijn als uitganspunt hadden. Voor de Christenen begint de lineaire tijdslijn bij de Schepping en eindigt hij bij het Laatste Oordeel, van Alfa naar Omega met een god als Schepper en een Messias als Verlosser en Rechter. Het wachten is slechts op zijn Laatste Oordeel.

De Apocalyps van 800.

Dankzij het Bijbelse lineaire idee van tijd kwam Isodorus van Sevilla (560-636) met behulp van de Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint) tot een vaststelling dat Christus 5.197 jaren na de zondeval was geboren. Isodorus hield wijselijk zijn mond over wanneer dan het einde van de wereld zou beginnen, maar wie een beetje kan rekenen kon met gemak vaststellen dat omstreeks het jaar 800 de Apocalyps zijn aanvang zou kennen.

In 763 veroorzaakte een meteoor grote opschudding; men zag in de meteoor een voorbode van de reeks ellende die voor de finaledag de aarde zou teisteren. En inderdaad in 786 werden ze op hun wenken bediend; zes dagen voor Kerstmis brak er in het land van de Franken een verschrikkelijk noodweer los. Kerken stortten in, mensen stierven en zelfs de vogels vielen dood uit de lucht. De Spaanse monnik Beatus Liebanus (730-798) deed er een schepje bovenop en berekende in 786 dat de wereld inderdaad nog maar 14 jaar te gaan had. Het waren onheilspellende tijden en het Oost-Romeinse Rijk en het Christendom bevonden zich in zwaar weer. In Rome moest paus Leo III (785-816) vluchten na een hardhandige aanvaring met de plaatselijke adel en in Byzantium zat, God betere het, een vrouw (Irene 752-803) op de troon. Was dat niet het moment voor de antichrist om een move te maken en het einde der tijden definitief in te luiden?
Nee dus, kennelijk niet. In de loop der tijden zouden de doemberekeningen nog vele aanpassingen ondergaan.

Het was overigens zeker niet zo dat iedereen in Europa onder de indruk van de apocalyptische voorspelling van het jaar 800 was. Bij de gemiddelde Middeleeuwer brak wel vaker het angstzweet uit als er zich natuurlijke fenomenen voordeden. Bijgelovig als ze waren was een zonsverduistering of zelfs al een vallende ster reden genoeg om aan te nemen dat de grootst mogelijke rampspoed op handen was. Vaak waren dit soort fenomenen ook hun enige bron om dergelijke conclusies te trekken, immers de gewone man had geen weet van de datum, sterker nog, er bestonden in die tijd in Europa zoveel verschillende kalenders dat je niet zou weten welke je zou moeten aanhouden. Tegenwoordig gaat dat makkelijker, door even rechtsonder op ons computerscherm te kijken.

De Apocalyps van het jaar 1000.

Bij de nadering van het jaar 1000 nemen de onheilspellende tekenen weer toe. In 986 verschijnt er in Normandië een enorme walvis die ‘op een eiland leek’. Het omen kondigt een aantal oorlogen aan, zoals op de Britse eilanden en in Gallië. In 989 brandt de stad Orléans af. Deze stadsbrand was eerder ‘aangekondigd’ door twee vreemde voorvallen in 988. Het eerste voorval vond plaats in een klooster; uit de ogen van een Christusbeeld had enkele dagen lang ‘een rivier van tranen gevloeid’. De Bourgondische monnik Rodulfus ziet in dit fenomeen een verband met de intocht van Jezus in Jeruzalem; “als hij tranen laat bij het besef dat de stad vernietigd zal worden voor zijn wederkeer” (Luk. 19:41-44). Het tweede voorval was dat in datzelfde jaar, in die kerk, een wolf verscheen die het klokkentouw in de bek nam, aan het touw trok en de klokken luidde.

Maar er was meer... Een uitbarsting van de Vesuvius, branden die onnoemelijk veel steden in Italië en Gallië plat legden, de pest, hongersnood, burgeroorlogen, kannibalisme, de dood van ‘eminente’ lieden zoals bisschoppen, graven en hertogen. Er waren ook talrijke visioenen, het neerkomen van forse hagelstenen en voorbijtrekkende kometen. Elipandus, bisschop van Toledo, beschrijft hoe Beatus (de monnik die in 986 berekende dat de wereld nog 14 jaar te gaan had) tijdens de nachtelijke gebeden voor Pasen beweerde dat op eerste paasdag het einde van de wereld daar zou zijn. De aanwezigen raakten in paniek en besloten de hele nacht te vasten, totdat iemand om negen uur ‘s morgens zei; ‘laat ons eten en drinken, en als we doodgaan zijn we in elk geval voldaan. Een visie waar ik mijzelf persoonlijk heel goed in kan vinden.

Maar de wereld verging niet en in het jaar 1003 was de rust voor wat betreft het einde der tijden wedergekeerd. Alhoewel, men zag in 1033 (1000 jaar na de sterfdag van Jezus) alweer een nieuwe apocalyptische bui hangen.

Met deze kennis in het achterhoofd laat ik u achter. In de komende dagen gaan we verder op het onderwerp eindtijd in.

Bronnen:

Delen uit eerder verschenen werk van eigen hand.
Apocalyps Toen, T. van Doorn, ISBN 90.7530.001.X
http://www.exitmundi.nl/exitmundi.htm

Clark Kendt:
gast:

Ik kan het niet meer terugvinden, maar er staat me iets bij dat er onderzoek is gedaan met de fabiocci spiraal op de tijdlijn. De catastrophen werden op de fabiocci spiraal geplaatst en men was aan de hand van deze spiraal correct in het voorspellen van de volgende catastrophe. Deze spiraal eindigde zo om en nabij 2012.
Weet iemand hier misschien nog wie de onderzoekers geweest zijn?

Misschien op http://www.grenswetenschap.nl/2012/ ?

:S
Op 08-10-2007 19:33:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
gast:

Clark Kendt:

gast:

Ik kan het niet meer terugvinden, maar er staat me iets bij dat er onderzoek is gedaan met de fabiocci spiraal op de tijdlijn. De catastrophen werden op de fabiocci spiraal geplaatst en men was aan de hand van deze spiraal correct in het voorspellen van de volgende catastrophe. Deze spiraal eindigde zo om en nabij 2012.
Weet iemand hier misschien nog wie de onderzoekers geweest zijn?

Misschien op http://www.grenswetenschap.nl/2012/ ?

:S


't zal er ongetwijfeld tussen staan. Beetje veel info


Word je groot van.

:S
Op 08-10-2007 20:46:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Kees Droog:

Wij leren nú van de Bijbel dat de *Rapture* is op 21 mei 2011 AD.
Vijf maanden* later is de grote verschrikking, de Dag van het Oordeel op 21 oktober 2011 AD
* ... maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. (Openbaring 9:5)

The Bible is a Book that is absolutely true and trustworthy. It is the centerpiece, the keystone of this study.
Website Family Radio: Time Has An End - A Biblical History of the World 11.013 BC - AD 2011 http://www.timehasanend.org/Aub zeg hoepel op naar amerika, daar zit een heel nest van die gekken, met hun rapture.
Hier in nederland ben je dan gewoon een psychiatrisch patient en heb je hulp nodig.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 29-01-2008 8:51:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Ringding:

Ik zit toch op grenswetenschap.nl he? Ik dacht namelijk dat men hier wel open zou staan voor andermans ideeën. Jammer, dat blijkt uit bovenstaande lullige 'reacties' dus niet zo te zijn...

Bedoel je de redaxie of de bezoekers?
Wij kunnen niet namens onze lezers spreken..

Blijkt is dus lijkt.....
(bericht gewijzigd op 29-1-2008 11:40:45)
Op 29-01-2008 11:40:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ringding:

Ik zit toch op grenswetenschap.nl he? Ik dacht namelijk dat men hier wel open zou staan voor andermans ideeën. Jammer, dat blijkt uit bovenstaande lullige 'reacties' dus niet zo te zijn...


Je begint je te profileren als een zeikstreel en ik heb het idee dat je iets zoekt om tegen te ageren.
Is mij niet vreemd hoor, maar het leverd je niets op en dat is zo jammer van je tijd

Als iemand over de rapture begint neem ik hem niet meer serieus en verwijs hem naar een psychiater (ben ik toch nog netjes) en ik denk dat als je je erin verdiept jij ook niet graag zou zien dat dat vaste voet in nederland krijgt.
Het is weer eens een van die kinderlijke interpretaties van de bijbel waarbij men denkt het monopolie op de "waarheid" te hebben en daar ageer ik dan weer tegen.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 29-01-2008 13:38:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ringding:

Ik zit toch op grenswetenschap.nl he? Ik dacht namelijk dat men hier wel open zou staan voor andermans ideeën. Jammer, dat blijkt uit bovenstaande lullige 'reacties' dus niet zo te zijn...


Je begint je te profileren als een zeikstreel en ik heb het idee dat je iets zoekt om tegen te ageren.
Is mij niet vreemd hoor, maar het leverd je niets op en dat is zo jammer van je tijd

Als iemand over de rapture begint neem ik hem niet meer serieus en verwijs hem naar een psychiater (ben ik toch nog netjes) en ik denk dat als je je erin verdiept jij ook niet graag zou zien dat dat vaste voet in nederland krijgt.
Het is weer eens een van die kinderlijke interpretaties van de bijbel waarbij men denkt het monopolie op de "waarheid" te hebben en daar ageer ik dan weer tegen.

Niemand weet nml "De Waarheid" als er al zoiets is want ervaring heeft laten zien dat "De Waarheid" conform is aan de tijd en en ruimte waarin het zich bevind (bekend voorbeeld is de heksenvervolging zo'n 150 jaar geleden, terwijl er nu hele Wicca gemeenschappen bestaan).

Carpe diem homo universalis

Carpe diem homo universalis
Op 29-01-2008 13:41:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ringding:

Lanoe:


Ringding:

Ik zit toch op grenswetenschap.nl he? Ik dacht namelijk dat men hier wel open zou staan voor andermans ideeën. Jammer, dat blijkt uit bovenstaande lullige 'reacties' dus niet zo te zijn...


Je begint je te profileren als een zeikstreel en ik heb het idee dat je iets zoekt om tegen te ageren.
Is mij niet vreemd hoor, maar het leverd je niets op en dat is zo jammer van je tijd


Pot verwijt de ketel? Jij ageert als een kip zonder kop? Je geeft deze persoon niet eens de mogelijkheid om zijn/haar stelling te onderbouwen of te beargumenteren. Hiermee bewijs je onweerlegbaar dat je je kop in het zand steekt en alleen je eigen visie aanhangt, zelfs al zou die fout zijn. Dat houdt in dat je in een HEEL erg klein wereldje leeft, en dat jij eigenlijk niet serieus genomen zou moeten worden.

Ik leg ook mijn korrels zout bij 'the rapture', maar dat doe ik overal bij, en ik geef iedereen de kans om zich te verweren en begin niet meteen mensen de grond in te rammen. (Dat noemen ze respect.) Want zomaar ineens kan iemand ergens met een argument komen waardoor je hele wereldbeeld weer op z'n kop ligt. En dat is eng, dat weet ik. En precies daarom steek je je kop in het zand. Lekker veilig, vasthouden aan je huidige denkbeeld. Vooral niet afwijken en vooral anderen niet aanhoren! Want stel je voor...

Lanoe:

...knip...

dat "De Waarheid" conform is aan de tijd en en ruimte waarin het zich bevind (bekend voorbeeld is de heksenvervolging zo'n 150 jaar geleden, terwijl er nu hele Wicca gemeenschappen bestaan).


Wicca een bekend voorbeeld?! Dat deze gemeenschap vroeger vervolgd werd, en heden ten dagen wél wordt getolereerd, wil niet automatisch zeggen dat ze het bij het rechte eind hebben. Dat heeft niets met waarheid of onwaarheid te maken. Eerder met het feit dat er (gelukkig) mensen waren die hun denkbeelden wél bij durfden te stellen...

laat maar:-)

Carpe diem homo universalis
Op 30-01-2008 9:48:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: geen tijd en zin meer in dit soort nodeloze discussie's.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 30-01-2008 9:49:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ringding:

Lanoe:

geen tijd en zin meer in dit soort nodeloze discussie's.

Carpe diem homo universalis


Tijd heb je blijkbaar maar zat, je reageert namelijk vaak genoeg. En zin ook, anders zou je dergelijke discussies niet aanwakkeren.

Ik kan alleen maar concluderen dat je wederom je kop in het zand steekt, óf dat je inziet dat ik gelijk heb, maar dat je het niet toe wil geven. Geeft niet, is normaal voor mensen van jou karakter...Ja, ringding
Carpe diem homo universalis
Op 30-01-2008 10:24:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "the rapture pre-tribulation rapture bible prophecy rapture If you are a Christian that believes we will be removed from this earth before the seven years of tribulation please watch this. Then ask yourself how many 9/11 events need to happen or how many Islam Jihadist suicide bombers need to start walking into our churches and killing us before you will wake up and consider you are wrong."

http://video.google.nl/videoplay?docid=6533812121868615652&q=the+rapture&total=5409&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=3

http://www.religioustolerance.org/rapture.htm

Je kunt er iig om lachen, dat wel:-)
Zoals hun tegen de moslims ageren, ageer ik tegen hen en bedenk je dan dat de huidige president van Amerika ook dit soort geloof aanhangt, new Christians noemen ze zich en denkt dat hij Amerika de eindtijd in zal brengen (ja lach maar ff:-)
Doet ie ook, alleen niet op de manier die hij denkt, maar oké.
Ook ben ik op een bijeenkomst in nederland geweest van nieuwe christenen en heb hen aangehoord.
Hitler was er niets bij alleen zijn de joden vervangen door de moslims en discussie is niet mogelijk hun hebben het monopoly op "De Waarheid".
Ik ben de discussie die met hen niet te voeren is dus allang voorbij en denk dat Hans Teeuwen ook op dit soort mensen doelde toen ie dezelfde uitspraak deed, die keer op keer onze vrijheid van meningsuiting treden, maar wel vinden dat wij naar hen moeten luisteren.

NEE, niet meer dus en ik hoop dat madonna dr concert nog eens dubbel en dik overdoet, BNN en de VPRO een hardcore porno avond dr van gaan maken met niet alleen deep througt maar voor mij part tot aan gaggen toe!

Maar eenieder die met hen in discussie wil gaan, feel free:-)

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 30-1-2008 10:58:48)
Carpe diem homo universalis
Op 30-01-2008 10:41:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden