In deel 1 van Der Untergang nam ik u mee en toonde dat het idee van een op handen zijnde Apocalyps niet nieuw is. Het angstbeeld dat de wereld vergaat heeft mensen al eeuwenlang geboeid en kosten nog moeite werden bespaard om de datum te kunnen voorspellen. Maar hoe ziet zo een ondergang er dan uit? Wat kunnen we verwachten? Kort na de middeleeuwen verschoof het idee van de Apocalyps van kerkvaders naar zieners. In dit deel maakt u kennis met deze zieners en de visioenen die zij over de eindtijd hadden.

Nostradamus 1503-1566

Over Nostradamus zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Waarschijnlijk ligt de oorzaak daarvan in de vertalingen van de, al dan niet verzonnen, kwatrijnen of de persoonlijke interpretatie daarvan. Voordat we dieper ingaan op de voorspelling van Nostradamus maken we even een zijstapje naar professor Rudy Cambier, letterkundige en een van de weinige met verstand van het Picardisch (de oorspronkelijke taal waarin"Voorspellingen van Nostradamus" zijn geschreven).

Cambier heeft zich jarenlang bezig gehouden met onderzoek en analyses van de teksten van Nostradamus. Tijdens zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat de "Voorspellingen van Nostradamus" niet in de jaren 1550 geschreven werden door de Provençaal Michel Nostredame, maar wel in de periode van 1323 tot 1328 door een Cisterciënzer monnik, wiens moedertaal het Picardisch was. Deze monnik, genaamd Yves de Lessines en prior van de Cisterciënzer-abdij van Cambron in het Belgische Henegouwen, was de werkelijke auteur. Volgens Cambier zijn de kwatrijnen in eerste instantie niets meer dan raadseltjes om de toenmalige edellieden te vermaken.

Met betrekking tot de eindtijd is eigenlijk alleen het volgende voor ons van belang; Nostradamus zou een voorspelling gedaan hebben waaruit kenners afleiden dat het kan gaan om een omkering van de aarde. In een brief van 27 juni 1558 zou Nostradamus het volgende aan Koning Hendrik IV geschreven hebben: "Er zullen voortekenen zijn in de lente, omverwerping van naties en zware aardbevingen. En in de maand oktober zal een grote beweging van de aardbol plaatsvinden, en die zal zodanig zijn, dat men zal denken dat de aarde haar natuurlijke gravitatiebeweging is kwijtgeraakt en dat ze in de afgrond van de eeuwige duisternis zal worden geworpen.''

Ik heb geen bevestiging van deze brief kunnen vinden maar het is niet ondenkbaar dat Nostradamus zulks geschreven heeft en wellicht heeft hij geput uit de Bijbel. Immers het begrip omkeren van de aarde vinden wij ook in het Oude Testament bij de profeet Isaias: Hoofdstuk 24:1: "Zie, Jahweh ontvolkt en vernielt de aarde. Hij keert haar ondersteboven. 6.(...) Weinig mensen blijven over."

De mist rondom Nostradamus is te dik en de controverse te groot om een helder beeld te kunnen vormen. Met de verschillende vertaalslagen en interpretaties van de kwatrijnen kan men letterlijk alle kanten op. Het voordeel daarvan is dat u gerust een kwatrijn kan uitkiezen die past bij uw persoonlijke toekomstverwachting.

Edgar Cayce (1877-1945)

"Overal in het land ontstaan geologische veranderingen van kleinere en grotere betekenis. De grootste veranderingen zullen aan de Noord-Atlantische kust plaatsvinden. Let op New York, Connecticut en de aangrenzende gebieden. Los Angeles, San Francisco; zij worden nog vóór New York vernietigd. Delen van de huidige Oostkust van de Staat New York zullen voor het grootste deel in zee verzinken. Zodra de Vesuvius en de Pelée grote activiteiten vertonen staat de Zuidkust van Californië en de gebieden tussen Salt Lake, alsmede het zuidelijk deel van Nevada binnen de daarop volgende maanden een overstroming te wachten, veroorzaakt door aardbevingen...."

Als kind, op een boerderij in de buurt van Hopkinsville Kentucky, waar hij was geboren op 18 maart 1877, liet Edgar Cayce staaltjes van gewaarwording zien die boven de normale 5 zintuigen uitstegen. Op de leeftijd van 6 of 7 jaar vertelde hij zijn ouders dat hij in staat was visioenen te zien en met hen te spreken, soms waren dit familieleden die recent overleden waren.

Toen Edgar Cayce in Virginia Beach op 3 januari 1945 stierf liet hij meer dan 14.000, in stenografie, opgestelde geschriften achter met betrekking op de telepatisch-helderziende uitlatingen, die hij in een periode van 43 jaar, had gegeven aan meer dan 6000 verschillende mensen. Naar deze uitlatingen wordt gerefereerd als zijnde "Lezingen" (Readings). Deze lezingen omvatten een van de grootste aantallen beschrijvingen van psychische zienerij die ooit zijn gedaan door een enkele persoon.

Cayce is verantwoordelijk voor een van de meest succesvolle mythen van de New Age-beweging, die van Atlantis. Atlantis was een hoogontwikkelde maatschappij in het bezit van motorvoertuigen, vliegtuigen en lasergeweren, die werd verzwolgen door de Bijbelse zondvloed. Een handvol overlevenden wist te ontkomen en vestigden zich in Latijns-Amerika en Egypte, van waaruit de beschaving weer langzaam opkrabbelde. Oorzaak van de vloed was een verandering van de magnetische polen, hetgeen opnieuw zou gebeuren in de nabije toekomst. In 1968 om precies te zijn. Bergketens zouden fonteinen van lava spuwen en grote delen van de Verenigde Staten zouden ten onder gaan. Majestueus zou Atlantis uit zijn zeegraf oprijzen, zodat tegen het jaar 2000 een nieuwe tijd aan zou breken.

Anton Johansson (1858 - 1909)

De Noorse visser Johansson voorzag de ondergang van de Titanic, die op zijn eerste vaart op 14 april 1912 met een ijsberg in aanvaring kwam en met 1517 mensen zonk. Ook andere voorspellingen van hem, zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog kwamen min of meer uit. Over de eindtijd zegt hij het volgende;

"Over de Noordzeestaten lag duisternis. Geen ster was te zien en vanuit de zee waaide een sterke wind. In de bergen van Noorwegen was nog geen sneeuw gevallen. In de geest werd ik verplaatst in de omgeving van Trontheim. Ik stond aan het strand en keek uit over de zee. Plotseling begon de bodem te beven. De huizen in de stad trilden als espenbladeren. Enige hoge houten bouwwerken aan de kust stortten ineen. Gelijktijdig kwam vanuit de zee een verschrikkelijk gebulder en een geweldige vloedgolf naderde met hoge snelheid de kust en stuwde zich optegen de rotswanden. In de vlakke gebieden rolde deze vloedgolf ver het land in, overspoelde grote delen van Trontheim en richtte aanzienlijke schade aan. Grote pakhuizen en voorraadmagazijnen stortten ineen en werden in zee gespoeld. De overstroming strekte zich uit over de gehele kust van Noorwegen, vanaf het zuiden tot aan de buurt van Bodö. Ik vernam de namen van meerdere daar liggende steden... Noord-Europa zal gedurende één nacht zijn aanzien veranderen. Grote gebieden van Nederland, België en de Duitse Noordzeekust zullen door de vloed van de zee worden bedekt. Ook de Deense west- en noordkust zullen door eenzelfde noodlot worden getroffen. Beangstigend getroffen worden de steden, die in het bereik van de vloedgolf liggen. Londen zal geheel in zee verzinken. De haven en pieren van Hamburg zullen de aanblik geven van een totale verwoesting, als was zij het doel van een bomaanval geweest. Evenzo zal de stormvloed in de steden aan de Franse kust woeden. Hard getroffen zullen worden: Rouan, Le Havre en Boulogne. Ik werd ook in de geest naar de Stille Oceaan en wel in de omgeving van het Panamakanaal geleid, waar vandaan de orkaan begon. Vanuit deze omgeving trok de orkaan in noord-noord-oostelijke richting over het Noord-Amerikaans continent. In de Staten aan de kust met haar miljoenen inwoners, steden, plantages, havens en dergelijke grote projecten raasde de orkaan met een zo groot geweld, dat grote gebieden volledig verwoest en met de aardbodem gelijk werden gemaakt.

Deze voorspelling doet denken aan Lukas 21:25-26: "Er zullen tekenen komen aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken."

Matty van Dyken (1967-)

De auteur van het boek “Polsprung und Sintflut”, Hans J. Andersen uit Bochum, maakte melding van het volgende visioen van van Dyken in zijn in 1979 gepubliceerde studie:

”Ik sta op de koraaleilanden en zie in de aarde een ondergrondse scheur. Grote donkere wolken worden door deze scheur, welke daaroverheen drijven, zichtbaar. Ik heb het gevoel alsof er een ondergrondse aardbeving begint. Het beven gaat verder en treft op zijn baan nog andere plaatsen. Men zou het als een kettingreactie kunnen betitelen, die ontstellende gevolgen heeft en voor velen het einde van hun aardse leven betekent. Via de radio en televisie worden alarmberichten gegeven. Men deelt de mensen mede, waardevolle zaken bij de hand te houden, om zich naar open plaatsen te begeven, zodra het nodig is. Ofschoon het niet te berekenen is, zal Europa door natuurrampen worden getroffen. Het komt over de mensen als bij heldere hemel, ofschoon de sterrenwachten veel gezien hebben, waaraan zij echter geen betekenis konden geven."

Meer over zieners hier op onze site.

Natuurlijk is bovenstaande opsomming van zieners is verre van compleet maar hun verhalen vertonen grote overeenkomsten voor wat betreft de rampspoed die ons of onze generatie na ons staat te wachten. Natuurlijk heeft alles twee kanten en het einde der tijden zou volgens anderen ook iets moois kunnen inhouden. Daarover de volgende keer meer.

Cacey http://www.are-cayce.com/
Cambier http://www.fsf.nl/nfsf/homenl.php?id=587
Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers / door Rudy Cambier. -
Enkhuizen: Frontier, cop. 2002. - 173 p.: ill. - ISBN 90-806700-5-7
Andersen Hans J. Polsprung und Sintflut
ISBN 3-922363-00-8 1982 Wilh. Moestel
Anton Johansson (Eng) http://ww-iii.netfirms.com/russia.htm
Matty van Dyke http://www.homepages.hetnet.nl/~marteau7/voxfidei/page7.html
En delen uit eerder verschenen werk van eigen hand.

Clark Kendt: Bijzonder interessant, net als deel 1.

:S
Op 09-10-2007 0:29:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Loppe:

Ja, wie denkt er al aan verhuizen?


Waarheen?
Op 09-10-2007 13:01:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Jullie weten het he:
Als we gaan, gaan we met zijn allen, dus geen reden tot massa hysterie

Sterker nog: IK hoop juist dat er een grote ramp plaats vindt en dat alles opnieuw opgebouwd moet worden.
Doch betwijfel ik of een nog grotere ramp mogelijk is voor ons land met dat stelletje potenuitdraaiers daarzo in s'Gravenhage. .
De wereld moet wel vergaan om een ramp als kabinet balkenende te overtreffen.

Enne, weten jullie waarom ik zo fel uithaal naar dit rotkabinet???
Omdat ik dit vorig jaar voorspeld had en presies zo komt het ook uit.

Als al die nare rot dromen die ik weleens heb nog moeten uitkomen, dan staat er nog een berg narigheid te wachten
(bericht gewijzigd op 11-10-2007 22:22:55)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 11-10-2007 22:15:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden