De Calabrische abt Joachim van Fiore (1132-1202) zag in het jaar 1260 de komst van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin hij, zoals hij zelf schreef, de geest van de ideale kloostergemeenschap zich over de gehele mensheid zou uitspreiden. In zijn visie bevatte de Apocalyps de sleutel tot het verleden, de kennis over de toekomst, de opening van wat verzegeld was en de onthulling van het verborgene.

En met deze visie zijn we aanbeland in het derde deel over de Apocalyps. In de vorige delen liet ik u zien dat de westerse voorstelling van de Apocalyps een aaneenschakeling van onvoorstelbare ellende is. Maar het kan dus ook anders. De Apocalyps als opstapje naar een betere wereld, een evolutiesprong, een hogere dimensie of een ruimer bewustzijn. Kortom, old school New Age.

De makkelijkste manier om van een Apocalyps een droomreis te maken is lid te worden van een bepaalde religie waarvan de leider zeker meent te weten dat zijn volgelingen het uitverkoren volk zijn en dus op de genade van god of goden kunnen rekenen.

Een klassieker op dat vlak zijn natuurlijk de Jehova's. Als we de leiders van deze beweging mogen geloven biedt het aanhangen van hun leer de beste bescherming voor uw zieleheil zowel voor als na de Apocalyps.

Jehovah’s Getuigen beweren dat sinds 1914 Jezus Christus is wedergekomen, (en de voorlopers van de Jehovah’s Getuigen dachten dat dit in 1843 al was gebeurd). Het is in feite een van de belangrijkste thema's van hun leer. Alles wat men nu doet is “opgehangen” aan de onzichtbare wederkomst van Jezus Christus in 1914. De gedachte berust onder meer op de stelling dat volgens de Bijbel in dat jaar 2520 jaren "tijden der heidenen" (profetie van Daniël) voltooid waren en dat direct erachteraan Christus’ wederkomst zou zijn. De Eerste Wereldoorlog was volgens de getuigen een direct en onomstotelijk bewijs dat de toekomstverwijzing van Christus in vervulling was gegaan. Vanaf die tijd leven wij in de eindtijd en trekken de tekenen aan ons voorbij. Tot het moment van de "grote verdrukking" en het daarop volgende moment dat God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren.

Vanaf 1914 zijn diverse jaartallen genoemd door de organisatie van Jehovah’s Getuigen waarin gewezen werd op het naderende einde dat men "Armageddon" noemt. Het woord klinkt als een donderslag. Eerst meende men dat het 1915 zou worden en later wist men zeker dat 1975 het laatste jaar voor de mensheid was. Inmiddels is het noemen van jaartallen bij de getuigen naar de achtergrond geschoven. Zelfs de leer die jarenlang over de hele wereld werd gepredikt dat alles conform de Bijbel in één geslacht van 70 tot 80 jaar zou plaatsvinden, is officieel verlaten.

Dat kan ook niet anders want de tijd heeft die tientallen jaren uitgedragen leerstelling al ruim achterhaald. Toch blijft voor de jehova de wederkomst van 1914 overeind staan ondanks dat het duidelijk is dat het hier gaat om een niet door de Bijbel ondersteunde leerstelling. Dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen zich niet afkeert van deze (dwaal-) leer dient een duidelijk doel. Zou men 1914 verlaten dan valt elke bestaansgrond onder deze groepering weg! En dat kan natuurlijk niet; daarvoor is de organisatie te groot en te machtig geworden.

De evolutiesprong.

Een andere manier van kijken naar het einde der tijden is door de ogen van 'New Age'. Niets geen doem of ellende maar de prachtigste voorstelling van zaken.

"De mensheid en de planeet Aarde staan op het punt een belangrijke stap te nemen in hun evolutieproces. Volgens velen (Maya's, Inca's, Hopi's, White Time, Steve Rother & de Groep, en vele anderen) gaan we van de derde via de vierde naar de vijfde dimensie, van het Vissen- naar het Aquariustijdperk. Deze stap, die wij en Moeder Aarde in 2012 nemen, wordt bij ons ingeleid door een enorme bewustzijnsverruiming en verandering in waarneming van de werkelijkheid."

Bovenstaande tekst is letterlijk overgenomen van een website en is exemplarisch voor de vele beweringen die er op dat gebied gedaan worden. Varianten zijn dat ons DNA een extra streng zou krijgen of dat we anderszins zouden veranderen tot spirituele (licht-) wezen al dan niet met paranormale krachten. Meestal propt men dergelijke geluiden in het hokje 'New Age' en typeert men haar aanhangers als 'alternatievelingen', 'geitenwollensokkendragers', 'zwevers' of 'hippies'. In feite is hun boodschap in de basis gelijk aan de visie van abt Joachim van Fiore (zie boven).

Maar in hoeverre berust de zienswijze van de 'New Agers' op feiten? De Maya's, Inca's en Hopi's spreken feitelijk nergens van een 'dimensiesprong'. Wat de Maya's werkelijk zeiden kunt u hier op onze site nalezen. Als we voor wat betreft de eindtijd de wijsheden van het oorspronkelijke midden Amerikaanse bevolking kort door de bocht mogen samenvatten dan komt het hier op neer;

Er waren beschavingen voor ons.
Al deze beschavingen gingen verloren door een enorme cataclyse.
Bij iedere nieuwe beschaving bleek deze een stuk ongeciviliseerder dan de vorige.
Tussen 21 en 23 december 2012 eindigt de huidige beschaving (volgens de lange telling).

Met name de Hopi-indianen geven daarbij aan dat wijzelf verantwoordelijk zijn voor onze ondergang. Hopi-ziener Titus Popewa Romayumtewa sprak in 1980 (hij was toen ruim 80 jaar oud) de volgende profetie;

"Als de mensheid op deze manier door zal gaan met die zelfvernietigingsdrang, door vervuiling van de aarde, haar wateren en haar lucht, omdat ze steeds inhaliger wordt, de zucht naar gewin steeds groter wordt, dan zal de dag der zuivering, die grote laatste vernietiging van deze wereld, weldra aangebroken zijn. Als de mensheid weigert te luisteren naar de boodschap van de Hopi, of deze niet wil verstaan; als de mensheid niet tot inkeer komt, dan zal die grote vernietiging komen.
Ontzettend zullen de rampen zijn. Grote klimaatveranderingen zullen plaatsvinden; aardbevingen, hevige vulkaanuitbarstingen, zware stormen en overstromingen zullen volgen, ook op die plaatsen waar dit soort rampen nooit voorgekomen zijn. Vanuit het oosten zal de vernietiging beginnen. Rood zal de kleur zijn waarin hij zich manifesteert. Het Witte Huis in Washington zal omgekeerd worden en het "boek der wijsheid" zal te voorschijn komen. Honger en ellende zullen toeslaan in de hele wereld."

Oorspronkelijke bewoners spreken over de eindtijd als 'de grote zuivering' en de meeste stammen verwachten deze zuivering in de komende jaren. Veel van de door de 'New Age' gebruikte bronnen zijn niet helemaal begrepen, verkeerd geïnterpreteerd, uit hun context gehaald, historisch onjuist of gewoon domweg verzonnen. En andere bron van informatie waar men vaak gebruikt van maakt is gechannelde informatie. Gechannelde informatie wordt door bepaalde entiteiten aan een persoon geopenbaard.

Positief denken.

New Age-bewegingen en religieuze instituten die op wat voor wijze dan ook een positieve draai aan de eindtijd geven ontlenen hun bestaansrecht enerzijds aan het feit dat veel mensen niet willen leven met het idee dat er een soort zwaard van Damocles boven hun hoofden hangt en anderzijds aan onze Joods/Christelijke traditie.

Volgens de Talmud, zoals het traktaat van Avodah Zarah beschrijft, bestaat de wereld zoals we die kennen 5.764 jaar. Momenteel bevinden we ons volgens deze leer in de laatste 2000 jaar en zal eindigen met de komst van de Messias. In Hebreeuws heet het einde van de wereld 'acharit hayami' (einde van de dagen). Een zinsnede uit de Talmud over dit onderwerp gaat als volgt; "Laat het einde der dagen komen, maar moge ik het niet meemaken".Deze uitspraak slaat op de verwachting dat het einde gepaard gaat met conflicten en lijden. Op basis van de Joodse tijdsrekening hebben we nog ongeveer 235 jaar te gaan voor het nieuwe tijdperk zich aandient. Ze noemen dit tijdperk 'Olam haba' (toekomstige wereld) en men beschrijft dit tijdperk als spiritueel, heilig en verlicht. En zie daar...’verlichting’ at last.

In het volgende deel nemen we een kijkje in de Oosterse keuken van het eindtijd-denken.

Hopi: http://users.pandora.be/mystic.crow/Voorspelling.htm
Evolutiesprong: http://lotusflower.web-log.nl/lotusflower/alles_over_2012/index.html
En delen uit eerder verschenen werk van eigen hand.

Ganzfeld: Verlichting is prima, zolang het maar op groene stroom is hé.

Diegene die denken dat we er een DNA streng bijkrijgen hebben zitten slapen tijdens biologie...er is slechts degeneratie dus waarschijnlijker is dat we weer wat genen verliezen.
Op 14-10-2007 6:53:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Ganzfeld:

Verlichting is prima, zolang het maar op groene stroom is hé.

Diegene die denken dat we er een DNA streng bijkrijgen hebben zitten slapen tijdens biologie...er is slechts degeneratie dus waarschijnlijker is dat we weer wat genen verliezen.er is slechts degeneratie dus waarschijnlijker is dat we weer wat genen verliezen?

http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/309/5741/1662

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 14-10-2007 8:21:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Het feit dat er veranderingen worden waargenomen zegt niet dat die veranderingen naar een 'hoger' plan leiden.. of zoals ze zelf in je link zeggen "exact nature of the selection is unknown"

Het blinde grottenvisjes verloor haar zicht, de pinquin haar vliegvermogen, sommige slangensoorten haar pootjes.. overal waar men kijkt ziet men degeneratie die onder druk van Darwinisten als bewijs van aanpassing in positief evolutionaire zin worden gezien.

Maar laat dat je niet tegenhouden van het idee dat de mutaties in ons DNA ook tot andere zaken dan kanker/misvorming/krankzinnigheid kunnen leiden 8-)

Op 14-10-2007 8:41:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Karel:

"Vanuit het oosten zal de vernietiging beginnen. Rood zal de kleur zijn waarin hij zich manifesteert."

Deze voorspelling is toch wel aardig specifiek.
Eerste waar ik aan dacht:

Rood + Oosten = Communisme? China?


Ook nostradamus verwijst naar 'rood' en de 'stad van de maan' vanwaaruit de bedreiging komt.
Op 15-10-2007 19:51:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivory^: Zijn naam was Nostradamus, hij kon heel goed voorspellen.
Daar kon je em bij wijze van spreken, midden in de nacht voor bellen.
Maar ik weet dat dat niet waar is, bespaar mij dus Uw hoon, want in de tijd van Nostradamus was er nog geen telefoon.

Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zn strakke groene broek (die stond em goed). Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zn strakke groene broek.

Ik besef bijna hoe triest dit is... hans citeren als je de naam Nostradamus leest.

OT; dat vijfde demensie gedoe enzo, kweet nie, tis mij nog beetje te zweverig. dat het bewustzijn een ietsie verandert zal zo zijn, maar is dat niet altijd het geval? *ben in vage bui, nevermind xD*

Op 15-10-2007 21:12:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cappuccino: @ Ivory^: Ik moet ook altijd aan dat stukje denken als ik Nostradamus'naam ergens zie. Das niet zo heel erg. Hans is in zekere zin ook een profeet. Met een boodschap.

Ganzfeld:

Karel:

"Vanuit het oosten zal de vernietiging beginnen. Rood zal de kleur zijn waarin hij zich manifesteert."

Deze voorspelling is toch wel aardig specifiek.
Eerste waar ik aan dacht:

Rood + Oosten = Communisme? China?


Ook nostradamus verwijst naar 'rood' en de 'stad van de maan' vanwaaruit de bedreiging komt.


Er is altijd wel een rode macht in het oosten die ons bedreigt. In de tijd van Nostradamus had je al de Moslims die 'Het heilige land' wilden innemen, in de tijd van Meneer Hopi was de USSR het rode gevaar in het oosten en nu is het weer de Islam + China die op hun manier een dreiging vormen...

Praten en denken over een eindtijd is van alle tijden, blijkt maar weer. En we zijn er nog steeds . De mens heeft gewoon angsten nodig om zijn bestaan te relativeren.
(bericht gewijzigd op 16-10-2007 11:19:59)
Op 16-10-2007 11:18:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Onze beschaving is ziek, ten dode opgegeven.
Ofwel, met dat de wereld vergaat bedoelen ze dus mee dat de beschaving verloren gaat.
De Aarde zelf zal zijn/haar mannetje wel blijven staan zoals dat al duizenden jaren gebeurde.

Ondanks de tekenden er op wijzen geloof ik echter absoluut niet dat dat al in 2012 gebeurt.
Ik denk hooguit dat vanaf 2012 de ellende pas echt gaat beginnen en dat onze beschaving zichzelf vernietigd in het onbewustzijn, de natuur helpt daar echter ook een handje mee.

Maar denk ik realistisch denk ik dat het leven ook in 2013 en verder gewoon zal blijven bestaan om tot de conclusie te komen dat de hype in hetzelfde hokje geplaatst zal worden als het jaar 2000 waar ook niks gebeurde. Hoewel: Wat was ik lekker stronken tijdens de millenium overgang, nieuwjaarsdag werd ik heerlijk relax wakker om tot de conclusie te komen dat ze mij naar bed hebben moeten slepen, had mijn kleding nog aan .

Tijdens de overgang van 21-12-2012 op 22-12-2012 zal er mits ik niet hoeft te werken een soortgelijk iets gebeuren, hoewel, ik drink al bijna 2 jaar geen alcohol meer.
Maar lekker stoned zijn is natuurlijk ook niet verkeerd
Na een stevige pot sex heerlijk slapen.
Nou, dan wordt ik de 22'ste wederom heerlijk wakker om tot de conclusie te komen dat het over 3 dagen het commercieële Amerikaanse kerstfeest is kijkende naar mijn virtuele 3d kerstboom.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 17-10-2007 21:58:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
dappadoo: die hopi-indianen hebben altijd wel aparte verhalen, maar wat ook wel fascinerend is, is de naamgeving van de bergen waar die gasten wonen, the rocky mountains.
Ik snap dan ook nog steeds dat de vele miljoenen bezoekers die daar komen zich niet afvragen waarom mount Isis heet zoals ze heet... en met een beetje fantasie zie je er een perfecte piramide in, helaas onvindbaar met google earth, het is dan ook een no-fly zone in de USA.
Op 22-10-2007 17:50:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
dappadoo: mss is het tijd voor de redaxie om dit een keertje grondig uit te zoeken, retourtje naar de vs, en klimmen die berg, wie weet vind je nog een mummie ook
Op 22-10-2007 17:52:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden