In het eerste deel van deze reeks zagen we hoe vanuit de Joods/Christelijke cultuur de eindtijd te berekenen viel op basis van een keurig lineair tijdsbeeld. Van Genesis naar Omega. Zoals we al eerder opmerkten zagen en zien veel Zuid- en Midden-Amerikaanse culturen tijd als spiraalvormig geheel. Cycli dus waarbij opkomsten en ondergangen elkaar afwisselen. In een dergelijk denkbeeld zullen ooit weer 'gouden tijden' aanbreken maar dan moeten we wel eerst de gehele cyclus doorlopen. Wat zeggen de Hindoeïsten daarover?

Hindoes (ondanks hun vele stromingen) hebben misschien wel de meest wetenschappelijke kijk op de eindtijd. Het eerste probleem wat we als westerlingen tegenkomen als we de Hindoeïstische leer willen doorgronden is een enorm bloemrijk taalgebruik waarin men al gauw verstrikt raakt. Dit, in combinatie met een compleet leger aan goden, godinnen, halfgoden, helden en wijzen en ieder met hun eigen rol en betekenis, maakt het al gauw onnavolgbaar. We gaan toch een poging wagen om een lichtje op deze materie te laten schijnen.

Eindtijd?… eindtijden!

Gelijk aan de Maya’s verloopt ook bij de Hindoes de tijd cyclisch en heeft de Aarde vanaf haar ontstaan tot nu meerdere tijdperken gekend. Oude scripties geven de historie weer in herhalende cirkels van lange duur. Binnen deze cirkels is er weer onderscheid in kleinere cirkels. Omdat voor de verschillende cirkels aparte tijdseenheden worden gehanteerd raakt men al gauw de tel kwijt. Onderstaand overzicht is omgerekend naar gewone aardse jaren.(let wel, er zijn stromingen binnen het Hindoeïsme die andere tijdschalen gebruiken). De grote cirkel Maha Yuga (4.320.000 jaren) omvat vier tijdperken (of cirkels zoals u wilt) te weten;

Satya Yuga (het gouden tijdperk) duur: 1.728.000 jaar. Deugdzaamheid regeert de Aarde, levensduur onbeperkt en men gaat alleen dood indien men dat wenst.

Treta Yuga (het zilveren tijdperk) duur: 1.296.00 jaar.
De wereld bestaat uit driekwart deugd en een kwart zonde.
Men werd niet ouder dan 10.000 jaar.

Dvapara Yuga (het bronzen tijdperk) duur: 864.000 jaar.
Nu bestaat de wereld uit de ene helft deugdzaamheid en de andere helft zonde.
Maximale levensverwachting 1.000 jaar.

Kali Yuga (het ijzeren tijdperk) duur: 432.000 jaar:
Dit is het tijdperk waar we NU in leven en er zijn al 5100 jaren voorbij gegaan.
De wereld bestaat uit driekwart zonde en een kwart deugd.
Men wordt niet ouder dan 100 jaar.

Aan het einde van Kali Yuga zal de gehele creatie verdwijnen en in de vorm van zaad blijven bestaan binnen Brahma.

En ook Brahma werkt cyclisch, 1 dag voor Brahma is gelijk aan 1000 Maha Yuga cirkels. (dus 1000 x 4.320.000 jaar)
De legende wil dat aan het einde van de “werkdag” van Brahma alle creaties tijdelijk verdwijnen om de volgende ”werkdag” gewoon weer opnieuw gebouwd te worden volgens de cirkels (of tijdperken) zoals hierboven vermeld.

Aan het einde van de “werkdag” van Brahma zullen er 100 jaar lang droogtes heersen.
De zon zal veranderen in 7 zonnen en van de 3 planetenstelsels (Bhurloka of middelste zonnestelsel, Bhuvarloka of laagste planetenstelsel en Svarloka of hoogste planetenstelsel) en de Nagas (of de 7 onderwerelden) zal al het leven verbranden.

De inwoners van Bhuvarloka en Svarloka zullen vluchten naar een hoger planetenstelsel (Maharloka) om aan de hitte te ontsnappen.
Hierna gaan ze naar een nog hoger planetenstelsel (Janaloka).
Maar dit terzijde.

Uiteindelijk zullen er zich donkere wolken vormen en de 3 eerstgenoemde stelsels compleet overgieten met water. De gehele essentie is dat de vernietiging aan het einde van de “werkdag” plaatsvindt maar dat de werelden zelf blijven bestaan. Ze worden alleen maar onbewoonbaar gemaakt voor de “nachtperiode” van Brahma (deze is gelijk aan de duur van de dagperiode dus 1000 x 4.320.000 jaar).De zielen blijven ook bestaan en zullen gewoon tijdens de nieuwe “werkdag” reïncarneren. De wet van behoud van energie. De Hindoes weten dus dat ze zich niet druk hoeven te maken. De wielen draaien toch wel, niets gaat verloren en alles komt weer terug. Al met al zal je over het algemeen geen Hindoes met echt apocalyptische denkbeelden tegenkomen.

Alles komt weer terug.

Het idee dat tijd, in de vorm van een in elkaar draaiende spiraal waarbij gebeurtenissen zich oneindig blijven herhalen, delen de Hindoe's met veel andere Oosterse (geloofs-) leren. Ook de oude Grieken zagen tijd als een spiraal. Echter volgens de Griekse wijsgeer Plato (427-347 v. Chr.) zat er wel degelijk een einde aan deze spiraal van tijd.

In zijn werk Politikos beschreef Plato zijn vermoeden dat de ontwikkeling van onze wereld aan het eind van een cyclus tot stilstand zou komen om vervolgens in omgekeerde volgorde terug te lopen. Vanuit ons gezien zou in zo een terugwaarts universum, de doden herrijzen en de levenden steeds jonger worden om vervolgens in de moederschoot terug te kruipen. En hoewel het concept van teruglopende tijd belachelijk in onze oren klinkt komt de wetenschap, 2.400 jaar na Plato, in de vorm van tachyonen of 'Faster than light Particles' zoals gepostuleerd door Gerald Feinberg aardig overeen met precies dat idee.

En daarmee komen we aan bij deel vijf over De wetenschap en de eindtijd.

Faster than light Particles en delen uit eerder verschenen werk van eigen hand.

Ganzfeld: De ontwikkeling van het Hindoeisme en de Boeddhisme lijkt haar oorsprong in het Jainisme te vinden.
Het jainisme is al erg oud (sommige menen zelfs dat het al in steendtijd bestond. Er zijn sporen gevonden die erop wijzen dat de vroege beschaving van de Indusvallei dezelfde inconen gebruikten. Ik daar later in blog nog eens op terug)

Het nut van de leer is is volgens mij in eerste plaats het overbrengen van oude kennis. Deze kennis is gevat in myhten.

Neem bijvoorbeeld het plaatje van Kali bij dit blogje. Kali danst. In feite is de dansende beweging een representatie van het in beweging zijnde heelal. Een eeuwige dans dus of botweg; op en neer en heen en weer.

Tijd en ontwikkeling als een spiraal vorm met opkomsten en ondergangen is de boodschap. Een zienswijze die de oude on achterlieten en waarvan we nu in de westerse wereld weer notie nemen. Wie het verleden kent kent de toekomst zou de boodschap kunnen zijn.

Alle zeer oude mythen wijzen op opkomsten en ondergangen ook die uit het voor chirstelijke westelijkde deel van de wereld.
(zie axis mundi ) .. veel oude mythen herbergen een kosmische verhaal of waarschuwing.


(bericht gewijzigd op 19-10-2007 13:49:28)
Op 19-10-2007 13:49:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Vladimir: Het gaat volgens mij niet zozeer om een opperwezen, maar wel om een opperpatroon. Een wetmatigheid waar alles en iedereen aan onderhevig is.
Op 20-10-2007 2:10:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivory^: De vraag is, zijn we op tijd?
Op 20-10-2007 21:37:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Ivory^:

De vraag is, zijn we op tijd?


voor het antwoord op deze vraag moet je wachten op het laatste deel........
(bericht gewijzigd op 21-10-2007 0:31:51)
Op 21-10-2007 0:31:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
dappadoo:
Spion:


Neem nou een figuur als Bush. Hoe kan je zo iemand nou bewust maken van het LEVEN? Hoe kunnen we anderen zo wijs maken dat we ooit in een wereld met harmonie zullen leven. Onmogelijk. Mens is mens en mens blijft mens. De mens heeft geen toekomst perspectief. Alles loopt uit naar een totale zelf vernieteging. Alle wijze mensen kunnen dit in welk tijd dan ook voorspellen. Ik voorspel ook het einde van de wereld. And I ainT paranoid, I only see the future and it's hopeless.

Mens is slecht en vervloekt.


dhr. Bush heeft de Dalai Lama de eer gegeven die hij verdient, ik denk dat de dalai lama dan ook de aangewezen persoon is om bush bewust te maken van het leven. En ik denk dat hij dat op zijn manier ook doet.
Op 22-10-2007 19:18:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden