Wanneer de nood het hoogst is is de redding nabij. Mijn berichtgeving van de afgelopen 6 delen uit deze reeks was nou niet bepaald om vrolijk van te worden. En u als potentieel prozacgebruiker achterlaten is wel het laatste dat ik wil. In dit laatste deel over de Apocalyps wil ik u graag wat mentale reddingsvesten aanreiken.
Hoewel het wat aanmatigend is om de 'dr. Phil' van de koude grond uit te hangen hoop ik toch dat u er lering uit kunt trekken. En omdat we samen sterk staan nodig ik u van harte uit om ook uw mening en visie te geven.


We zitten allemaal vast in de vaart der volkeren en laten ons leiden door de waan van de dag. Terwijl we ontroerd en met een warm hart achter de zeehondencrèche in Pieterburen staan, en vol trots kijken hoe weer een gered zeehondje zijn pad op het wad mag vervolgen knallen Noorse vissers luttele honderden kilometers verderop ongestoord zeehonden uit het water. Ze vormen een bedreiging voor de visstand zeggen ze en worden daar gezien als ongedierte. Dit patroon kun je overal op toepassen. De ene dag maken we ons druk om spaarlampen om het milieu te sparen en de andere dag stappen we probleemloos in het vliegtuig om vreemde oorden te belasten met ons bezoek.

We kiezen voor vegetarisch om het dierenleed tegen te gaan maar dat de enorme monocultuur van gewassen alle andere levensvormen in dat gebied de das om doen zien we niet. We dragen de verworpenen en verdrukten der aarde een warm hart toe maar ik ken geen mensen die hun salaris daadwerkelijk delen met een 'broeder of zuster' uit de derde wereld. Liefdadigheid kent haar grenzen in een periodieke storting op een goede doelen rekening.

Overal waar mensen bezig zijn vinden we allerlei vormen van dualisme. Als je echt zeehonden wil beschermen moet je Noorse vissers bewegen om een krantenwijk te nemen. Om het milieu te sparen moet je stoppen met consumeren. Natuurlijk zijn dat drastische maatregels die bovendien niet haalbaar zijn. Maar het kan simpeler.

Vind nou eens niets.

De reden dat de mensheid het zich zo moeilijk maakt komt voort uit het hebben van een mening en het daarnaar handelen. 'Ik vind dat' is het startschot van alle ellende, hoe goed bedoeld ook. Stop eens met het 'ik vind' te denken. Vervang 'ik vind' eens door een onbevooroordeeld 'het is'. Om dat te bereiken moeten we het 'ik' eens nader onder de loep leggen.

Diegene die je ‘ik’ noemt is niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon die je in wezen bent. Je bent veel meer dan alleen maar ‘ik’. Dat wat wij ‘ik’ noemen is slechts een product van opvoeding, scholing, sociale omgeving en je ervaringen. De mix van deze ingrediënten vertaalt zich in gedachten en gedrag. Als je daarvan los weet te komen ben je niet langer slaaf van je eigen gedachten en ben je vrij en keer je terug naar datgene wat je werkelijk bent. Eenmaal dat stadium bereikt zul je zien dat het 'ik' eigenlijk de basis van alle ellende is geweest. Het 'ik' streeft alleen maar naar het meer zoals gelegitimeerd door een persoonlijke visie en aldoende maakt ze alles kapot. Er valt namelijk niets te bereiken, elk moment dat zich aan je ontvouwt is in zichzelf compleet en perfect.

Compleet en perfect wil niet zeggen dat het allemaal rozengeur en manenschijn is. Het is compleet en perfect in de zin van oorzaak en gevolg. Als het regent kunt u daar een behoorlijke mening over hebben (ik vind het rotweer/vervelend/ etc etc) maar u kunt het ook accepteren als 'het is'. De oorzakelijke regen heeft als gevolg dat u nat zal worden. Als u geen acht slaat op wat het 'ik' over deze situatie te melden heeft blijft u humeur intact en ziet u misschien zelfs de schoonheid van de situatie in.

Passief?

Wat zegt u? Lekker makkelijk om passief alles maar over je heen te laten komen. Toch niet. Als we eenmaal accepteren dat 'het is wat het is' kunnen we een volgend stap nemen om alleen nog maar in het 'nu' te leven. Veel mensen leven in het verleden of in de toekomst. Of ze laten zich leiden door ervaringen uit het verleden en gebruiken dat als referentiepunt, of richten zich louter op morgen om hun acties vorm te geven. Maar dat wat was zegt niets over dat wat wordt. En de toekomst kent zoveel mogelijke uitkomsten dat u onmogelijk een echt bewuste keus kunt maken. Het blijft een gok. Wie in het hier en nu leeft kent geen stress van een mogelijke toekomst of draagt geen ballast van een verleden.

Oké dan. U denkt in een onbevooroordeelde 'het is' term en beziet de zaak vanuit het hier en nu. Eenmaal in dat mentale stadium aanbeland kunt u uw omgeving mededogen en hulpvaardigheid bieden. Vrij van waardeoordelen, persoonlijke meningen, politieke of religieuze voorkeuren kunt u eindelijk iets doen om het leed in de wereld te verzachten. Nee, niet door praten maar gewoon door doen. U ziet vanzelf wel wat mededogen of vriendelijkheid behoeft. Maak er verder geen woorden aan vuil en zoek het niet op. Het is wat het is en het komt vanzelf op uw pad.

Enfin, de eerste grote stap heeft u dan al gemaakt door geen onderdeel meer te vormen van het nemen van een stelling voor of tegen iets. Als het u gelukt is om afscheid te nemen van uw ego zal uw aanwezigheid op deze planeet minder impact hebben. Immers ook het 'ik wil' is verdwenen. U kunt nu voor alles en iedereen in uw omgeving aardig zijn. U bent immers niet meer geremd door een persoonlijke visie van voorkeuren en afkeer. Als u deze les echt goed in de vingers heeft zullen anderen verbaasd doen staan van uw innerlijke rust en zorgeloze vriendelijkheid. En op het moment dat ze u vragen hoe u dat in godsnaam voor elkaar heeft gekregen is het beste wat u voor deze wereld kunt doen ze bovenstaande verhaal te laten lezen.

De proef op de som.

Maak in uw gedachte een 'observant' en laat deze 'observant' iedere keer wanneer u iets denkt dat begint met 'ik vind/wil/moet' zeggen; "hee daar is het egootje weer'. Onderdruk het 'ik'-denken niet maar observeer het. Laat dezelfde mentale observant registreren wanneer er een mening in uw gedachte oppopt. Het ego houdt niet van observaties en zal al na een paar dagen stiller worden. Accepteer nare ervaringen zoals u positieve ervaringen accepteert. Dat kan door u alleen maar te richten op het 'nu'. Dat u morgen op de operatietafel moet verandert niets aan het 'nu' waarin u zich bevindt. En als u op de operatietafel ligt dan is het 'nu' weer prima want u krijgt de behandeling. En als de operatie mislukt is dat naturlijk heel vervelend maar doet niets af aan het 'nu' waarbij u zich van alles in de kop kan halen of domweg accepteren als 'het is'. In het laatste geval maakt u de ellende voor uzelf en de omgeving een stuk draaglijker.
Het is een keuze......

Try this at home. 

Concentreer of mediteer op het nu. De slok koffie die u neemt, de warme straal van de douche, de regenbui op uw hoofd. Focus op het nu en registreer zonder waardeoordeel wat u voelt. Op deze wijze zult u naar een paar dagen al de diepte van het nu ingaan. Een bijzondere ervaring.

Wie serieus de proef op de som neemt zal binnen een week al effecten gaan merken. En na die week zal het hele verhaal van een vermeende Apocalyps aan relevantie en importantie inboeten, zoniet verdwijnen. Maar ook op kleinere schaal zal uw persoonlijke leed afnemen en kunt u zich eindelijk gaan richten op wat echt belangrijk in uw en onze wereld is.

Ik hoor graag van u.

Ganzfeld: Geen nood het komt allemaal goed/fout in het laatste deel van der Untergang.

:-)
Op 19-11-2007 7:39:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lampie:
Boro:

Het is weinig voorgekomen dat ik zo snel een "wishfull-thinking" de wereld uit kon redeneren maar nu wordt het me wel heel erg gemakkelijk gemaakt, namelijk slechts in drie tellen

één is eenzaam, twee is het paradijs, drie is moordende competitie !!

sorry Frank en andere IK-(be)strijders
Maar dit was één van de aspecten van Les 1(2) uit de bijbel

Iemand zich wel eens afgevraagd waarom God zijn gewaad zo vreemd voor zich uit houd ?? hehehe


Zie je, daar is het ikje weer ...
Op 19-11-2007 8:31:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lampie:
Antoine:

Net Krishnamurti gelezen ? Anders toch snel eens doen; ligt volledig in dezelfde lijn...

... en boeddhisme en Eckhart Tolle en ...
Op 19-11-2007 0:26:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: Mooie reeks! Inderdaad het ego loslaten en stoppen met oordelen is 'the key to another world'...laat de strijd los en we zullen met z'n allen verlichten. Halleluja.
Op 19-11-2007 16:46:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
boro:

Horatio:

Mooie reeks! Inderdaad het ego loslaten en stoppen met oordelen is 'the key to another world'...laat de strijd los en we zullen met z'n allen verlichten. Halleluja.

Je schijnt het niet te begrijpen blinde bedwelmde Horatio
maar ja jij bent dan ook de man van altijd maar meer en meer en meer en meer en meer ..............!!

boro

Sorry, maar ik begrijp je niet..? En zeker niet meer dan het weinige dat ik al deed van je, meestal, verwarrende teksten...Kun je ook (proberen te..) communiceren zodat ik het begrijp ajb? Dank.
Horatio staat mijns inziens voor het halt toeroepen aan de ratio dus misschien toch beter dat ik je niet probeer te begrijpen en naar mijn gevoel te luisteren die me zegt dat Frank de symboliek vd so called 'untergang' in zijn totaliteit heeft begrepen...
Respect. Ho-ratio.
Op 19-11-2007 17:10:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: Ja, de boom der kennis...wie daar van eet zal uit het paradijs gestoten worden. kort gezegd, wie id Ratio blijft hangen zal buiten de gebaande Goddelijke paden vallen..?
Op 19-11-2007 18:09:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: http://www.nu.nl/news/1322126/10/%27Anne_Frankboom_nog_sterk_genoeg%27.html

Over bomen en strijd gesproken...ook een mooi symbool.
Op 19-11-2007 18:12:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Het IK is wat anders dan het ZELF (om maar eens een onderscheidt te maken.

Het IK waar de auteur het over heeft is volgens mij dat deel van u dat gevormd is door opvoeding/cultuur/ervaringen etc.
het resultaat daarvan zjn meningen en visies die niet vanuit u ZELF komen maar het gevormde IK.

Zonder IK zou er geen groei zijn is onjuist. Het IK belemmert juist groei omdat het IK krampachtig vasthoudt aan dat wat het weet of ervaren heeft. (en dus alles uitsluit wat niet bij het IK past... zie reacties hierboven)

Het Zelf gaat daaraan voorbij en kan vanuit een veel breder perspectief de wereld tegemoet treden. Het zelf is dus holistisch en draagt geen vooroordeel met zich mee.

iemand verwoorde dat zonder het IK een computer is met een zwart scherm... Neen zonder het IK bent u een compleet schone installatie zonder belemmerende programma's, spy ware, waardeloze bestanden, temp, files, vage instellingen en verkeerde drivers.

dusssssssssssssssssssssssssssssssssss

Op 21-11-2007 15:47:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
Ganzfeld:

Neen zonder het IK bent u een compleet schone installatie zonder belemmerende programma's, spy ware, waardeloze bestanden, temp, files, vage instellingen en verkeerde drivers.

dusssssssssssssssssssssssssssssssssss

Mooi verwoord, ik wou dat ik hem had verzonnen.

Excellent blog en blogreeks ook. Petje af. Helemaal zoals ik er zelf ook over denk en mijmer. Wat de boer kent dat eet 'ie.

:S
(bericht gewijzigd op 21-11-2007 21:35:05)
Op 21-11-2007 21:33:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Hi Boro

We verschillen dus van mening (al bevestig je natuurlijk wel mijn visie :-)

Competitie? ach pas na de dood zullen we met een beetje mazzel zien wie er scoorde. Tot die tijd mag een ieder naar eigen inzicht zijn verblijf op deze planeet zelf invullen. En als dat eigen inzicht niet helemaal correct was dan heb je altijd nog een volgend leven om het over te doen.
Op 22-11-2007 9:22:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
angelsenior: ik kan alvast beamen dat het feit dat je de zaken accepteert zoals ze zijn, of ze nu goed of slecht zijn, je een meer positieve ingesteldheid geeft en je je daardoor gelukkiger voelt
Op 10-12-2008 17:33:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden