Als het woord concentratiekamp valt gaan de gedachten meestal uit naar Nazi-Duitsland en de jodenvervolging. Maar de Nazi-Duitser waren niet de grondleggers van het kampensysteem en zeker ook niet de enige die op deze wijze dissidenten, andersdenkenden, joden, vreemdelingen, criminelen of willekeurige burgers degradeerden tot slaven of menselijk afval. Tegenwoordig zijn concentratiekampen nog te vinden in bijvoorbeeld Noord Korea al noemt men het daar liever 'strafkamp' of zoals in China, waar ze beter bekend staan als 'heropvoeding- of (re)socialisatiekampen'. Maar wat te denken van de 'geheime CIA-'gevangenissen' in Europa waar onbekenden voor onbekende redenen onder onbekende omstandigheden en ontrokken aan Internationaal toezicht werden (worden?) vastgehouden. In dit stuk zullen we zien dat de resultaten in het verleden wel degelijk garanties voor de toekomst bieden. Wees gewaarschuwd.


(Saillant detail boven een Russische goelag stond: "vrijheid door arbeid". )

In de verre oudheid wisten machthebbers zich al van de 'luizen in hun pels' te ontdoen door ze te verbannen of als slaaf te werk te stellen. Heel wat door machthebbers als 'crimineel' bestempelde mensen verdwenen op deze manier in 'strafkolonies' zoals mijnen om er nooit meer uit te komen. Zieken zoals Lepralijders werden op een afgelegen eiland gedumpt in zogenaamde melaatsenkolonies. Hoewel de term 'concentratiekamp' toen nog niet bestond waren er al aardig wat overeenkomsten.

Het grote verschil tussen gevangenissen en concentratiekampen is eigenlijk dat in het eerste geval mensen worden vastgehouden om wat ze GEDAAN hebben en in het tweede geval om wat ze ZIJN. Natuurlijk is dat een dunne lijn. Zo kunnen machthebbers willekeurig besluiten dat een bepaalde politieke/persoonlijke voorkeuren wettelijk strafbaar zijn en in die zin in één klap grote groepen mensen als 'crimineel' bestempelen. In de historie zien we dan ook dat de redenen om in een concentratiekamp te belanden fluctueerden met de grillen van de machthebbers en de tijdgeest waarin dat plaats vond.

Zo bestond er in 1736 in Rusland al een wet die verklaarde wanneer een dorp tot de conclusie kwam dat een inwoner een 'slechte invloed' had op zijn/haar omgeving verbannen kon worden. De dorpsoudsten mochten dan bezit nemen van de eigendommen van de ongelukkige. Deze wet werd later nog eens verfijnd en zelfs in 1948 nog eens geciteerd door Sovjet leider Chroejtsjov.

In 1891 beschreef Kennan in zijn boek 'Siberia and the Exile System' het proces als volgt; 'De hinderlijke persoon hoeft niet schuldig te zijn aan enig misdrijf. Maar wanneer zijn aanwezigheid volgens plaatselijk gezag 'hinderlijk voor de openbare orde' is 'of niet te verzoenen valt met de rust onder de plaatselijke bevolking' kan hij gearresteerd worden. Hij kan twee weken of twee jaar gevangen worden gehouden en kan daarna met geweld verwijdert worden aar een andere plaats binnen de staatsgrenzen en daar voor een periode van tien jaar onder politietoezicht worden geplaatst.'

Enfin het allereerste concentratiekamp waar mensen in verdwenen om wat zij waren werd gebouwd in het koloniale Cuba in 1895. In een poging van Spanje om een einde te maken aan een reeks opstanden besloot men over te gaan tot 'reconcentración'. Het plan was om boeren van het platteland in kampen te 're-concentreren' zodat de opstandelingen gebrek zouden krijgen aan voedsel, onderdak en ondersteuning.

Kennelijk sloeg het idee aan en omstreeks 1900 werd het begrip 'reconcentración' vertaalt in het Engels en als beleid uitgezet om tijdens de Zuid Afrikaanse Boerenoorlog boeren te 'concentreren' in kampen teneinde de vechtende boeren van onderdak, voeding en steun te beroven.

De teerling was geworden en de Duitsers raakten in 1904 ook geïnspireerd. In het koloniale Südwest Afrika begonnen Duitse kolonisten lokale leden van de Herero stam op te sluiten in kampen en te dwingen tot dwangarbeid. Dankzij deze acte verscheen voor het eerst het woord 'Konzentrationslager' in de Duitse taal.

De nazi Hermann Göring die in 1933 onder Hitler de eerste concentratiekampen liet bouwen in Duitsland had het niet van een vreemde. Zijn vader was dr. Heirich Göring en was de eerste Keizerlijke commissaris van Deutsch Südwest Afrika en grondlegger van de kampen waar de lokale Herero in verdwenen.

Ook de eerste medische experimenten vonden plaats in die Afrikaanse kampen. Theodor Mollison en Eugen Fisher waren in het koloniale tijdperk de mannen die experimenten uitvoerden op de Herero om de blanke superioriteit te bewijzen. Later zou onder Hitler kamparts Josef Mengele dat werk voortzetten.

Maar ook Hitler zelf had zijn rassenwaan niet van een vreemde. Al in 1912 verscheen er een populair boekwerk met de intrigerende titel "Deutsches Denken in der Welt". Waarin we het volgende kunnen lezen:

"Niets kan redelijk denkende mensen ervan overtuigen dat het behoud van de stam van Zuid Afrikaanse kaffers belangrijker is voor de toekomst van de mensheid dan de expansie van de grote europese Naties en van het blanke ras in het algemeen. Alleen wanneer de inheemsen hebben geleerd iets van waarde te produceren ten dienste van het superieure ras kan men zeggen dat ze beschikken over een moreel recht op bestaan."


Tijdens de tweede Wereldoorlog namen het aantal concentratiekampen snel toe. Met name de Duitsers en Jappanners maakte er dankbaar gebruik van.  Toch waren de Sovjets toen al koplopers in het hebben van kampen.

In het volgende deel gaan we dieper in op de 'Vijanden van het volk' en de rol van de kampen binnen het Sovjetsysteem.

Bron:
Goelag, een geschiedenis
Anne AppleBaum
ISBN 90 263 1976 2
UItgeverij AMRO

Carpe diem homo universalis
Op 28-10-2007 8:49:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Ben in auswitch geweest, eigenlijk moest iedereen daar eens gaan kijken waar "mensen" toe in staat zijn... gewoonweg walgelijk!!!
Op 28-10-2007 14:54:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lampie: Laten we niet vergeten dat we dit, wat we hier gruwelijk vinden (en ook is), in het verleden als Nederlanders in Indonesië ook hebben gedaan. Daar hoor je nooit wat van.
Op 29-10-2007 7:58:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: http://www.uruknet.info/?p=m37613&hd=&size=1&l=e
Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 29-10-2007 9:07:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @lampie, inderdaad nederland heeft ook geen schone handen,en dan heb ik het niet alleen over indonesië.
Op 29-10-2007 0:12:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Kopt.. maar er was OOK een kamt in Rusland die de tekst boven de poort droeg met "Vrijheid door arbeid"... staat er
(bericht gewijzigd op 30-10-2007 9:57:09)
Op 30-10-2007 9:53:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden