Wie deze blogreeks heeft gevolgd weet nu dat het begrip concentratiekamp niet iets is uit een ver verleden. Concentratiekampen waren ook niet slechts voorbehouden aan Nazi's, Sovjets of noord Koreanen, ook bijvoorbeeld Spanjaarden, Serviërs en Amerikanen kennen het gebruik van dergelijke kampen maar al te goed. Het grote verschil tussen een detentiekamp of gevangenis en een concentratiekamp is dat je in de laatste vastgehouden kan worden om hetgeen je bent in plaats van wat je gedaan hebt. In die zin loopt iedereen het risico om onder willekeurig welk bewind te verdwijnen. Zal het niet met zo'n vaart lopen denkt u? Nou dat kan men zich afvragen. Het is bijvoorbeeld een publiek geheim dat er onder auspiciën van de FEMA wetgeving in Amerika grote 'opvangfaciliteiten' zijn opgericht die men in een mum van tijd kan vullen met grote hoeveelheden mensen. Paranoïde zijn wil nog niet zeggen dat je niet gevolgd wordt.( Bedjes gespreid in FEMA kamp Falls Creek )

Hoe kon het dat tijdens de opkomst van de Nazi's een heleboel Joden en andere 'minderwaardigen' zo rustig konden blijven zitten waar ze zaten, berustend in een vals idee dat 'het allemaal wel mee zou vallen'. Al vanaf de vroege jaren '30 waren er lieden die we tegenwoordig 'alu-hoedjes' (complot-denkers) zouden noemen die waarschuwden voor het naderende Nazi gevaar. Verhalen over de bouw van de kampen en een op handen zijnde massale vernietiging drongen bij de mensen niet door of werden domweg weggefilterd. Zelfs toen al lang duidelijk was dat deportaties niets met 'relocaliseren' te maken hadden hielden veel mensen de ogen stijf dicht en pakte keurig de koffers in om op ‘Befehl’ te verschijnen bij het station.

Nu een dikke 50 jaar later zijn het weer de 'alu-hoedjes' die waarschuwen voor een naderend onheil. Mensen zoals Alex Jones zien de opkomst van een 'Nieuwe Wereld Orde' onder de 'democratische' vuist van de Amerikanen. Berichten over 'opvangfaciliteiten' in Amerika zelf bereiken ons. De overheden sussen de boel en zeggen dat het slechts faciliteiten zijn om in geval van rampen 'vluchtelingen te kunnen bergen'. De Amerikaanse overheid heeft daartoe zelfs een heuse dienst in het leven geroepen, de FEMA.

The Federal Emergency Management Agency, (Federaal Bureau voor Rampenbestrijding), of FEMA, is een agentschap van het United States Department of Homeland Security (DHS) binnen het "Emergency Preparedness and Response Directorate". De doelstelling van de FEMA is het coördineren van de acties na een ramp die plaats heeft gehad binnen de VS en waarvoor de lokale autoriteiten niet over de benodigde capaciteiten beschikken. De gouverneur van de getroffen staat moet in een voorkomend geval de noodtoestand uitroepen en formeel aan de president verzoeken de FEMA en de federale regering actie te ondernemen. Eén van de belangrijkste taken van de FEMA ter plaatse is logistieke ondersteuning. Ook is de FEMA verantwoordelijk voor het verdelen van door de regering beschikbaar gestelde fondsen voor hulp en herstel voor zowel burgers als bedrijven. De FEMA laat op haar kosten ook lokaal personeel trainen in de VS en haar territorium. Aldus de formele uitleg.

Anderzijds, wie wat dieper kijkt ziet dat de FEMA in actie kan komen bij zowel buitenlandse als binnenlandse 'dreiging'(niet nader omschreven). De FEMA kan en mag in die gevallen de Amerikaanse grondwet negeren en ook de president. In feite vormt de FEMA een schaduwregering die ieder ogenblik de touwtjes in handen kan nemen.

Dat de FEMA als 'rampenbestrijder' en 'instrument voor uw veiligheid' ondanks hun opvang faciliteiten en miljoenen dollars faalde bleek wel toen orkaan Katrina verwoestingen aanrichtte in New Orleans. President Bush moest met de billen bloot en het falen van de hulpverlening door FEMA toegeven.

Met het startschot van Bush onder de noemer 'wie niet voor ons is, is tegen ons' begon de propaganda-'War on terror'. Het vijandbeeld werd gecreëerd en er begonnen mensen te verdwijnen in 'gevangenissen' zoals 'Guantanamo Bay detention camp'. Volgens de Amerikaanse overheid zouden de gevangenen 'krijgsgevangen' zijn. Maar wie beter kijkt ziet dat de 'gedetineerden' niet onder internationaal toezicht staan. De regelgeving m.b.t. krijgsgevangen zoals opgetekend in de conventie van Geneve zijn niet van toepassing op de gevangenen van Guantanamo Bay. Amerika heeft daadwerkelijk god-weet-waar en zonder juridische tussenkomst mensen opgepakt als ‘terreurverdachten’ aangemerkt en in kampen zoals Guantanamo Bay opgesloten.

In 2006 kreeg Halliburton (o.a. ook leverancier van de huurlingen in Irak) een contract van het Amerkaanse Department of Homeland Security ter waarde van 385 miljoen dollar om op Amerikaanse bodem 'Emergency internment camps' te bouwen. Internering en doorvoerkampen dus voor 'tijdelijke' detentie. Maar detentie van wie eigenlijk? Onderzoek journalist Dave Lindorff schreef in 'CounterPunch' dat deze kampen ruimte bieden aan meer dan 400.000 mensen. Men schat het totaal aantal kampen in Amerika op 800.

Buiten het bouwen van kampen enerzijds en de wetgeving zoals FEMA anderzijds bouwt de Bush regering nog meer wetten in. Zo is daar het herziene Insurrection Act (10. USC 331-335). Deze wet staat de Amerikaanse president toe om buiten het Congres om de binnenlandse strijdkrachten in te zetten om het 'publiek te onderdrukken' in geval van een nationale ramp, incident, gezondheidsprobleem of terreur aanval.

Maar ook buiten het Amerikaanse continent is Amerika actief. Zo zijn er naar is gebleken geheime CIA-gevangenissen in Europa. En hoewel we een topje van die ijsberg hebben gezien is het gissen naar de daadwerkelijke omvang.

Amerika rukt steeds meer op in Europa. Momenteel is het al zo dat in Antwerpse of Rotterdamse havens Amerikaanse douaniers controles uitvoeren op de doorvoer van goederen. Het zijn een eerste zichtbare voorzichtige stappen van een Amerikaanse overheidsdienst op buitenlandse bodem. Maar er is meer. In Europa doorgevoerde anti-terreurwetten zijn bijna zonder uitzondering allemaal opgedrongen door de Amerikanen. Anderzijds voelt Amerika zich niet gehouden aan de wet en regelgeving van het Internationaal gerechtshof en kunnen in die zin dus zo'n beetje alles doen en laten wat ze willen.

Langzaam maar zeker zien we de ontplooiing van een plan die de 'alu-hoedjes' van 50 jaar geleden ook al zagen. Een netwerk van kampen en geheime gevangenissen groeit, wetten worden gemaakt die het mogelijk maken om met ijzeren vuist te regeren en mensen in kampen te stoppen. Een vaag en breed vijandsbeeld onder de noemer 'terrorist' wordt zorgvuldig gecultiveerd en dat alles onder de drogreden 'voor uw veiligheid en vrijheid'.

U heeft deze blogreeks gelezen en u ziet ongetwijfeld de vele parallellen met de systemen van de Sovjets of de Nazi's. Toch is er één belangrijk verschil. De wereld is tegenwoordig een stuk kleiner en vluchten is er niet meer bij. De vraag is wie van ons het haasje zal zijn als het systeem toe slaat.

Dit is het einde van deze blogreeks die verre van volledig is. Houdt u ogen open en vul hieronder de ontbrekende puzzelstukjes in.

Ganzfeld: Naomi Wolf schreef een boek waarin ze uitlegt welke 10 stappen er historisch gezien altijd worden gezet door overheden die een vrije samenleving in een politiestaat willen veranderen, van Pinochet tot Stalin, van Hitler tot Mao, allemaal hebben ze deze 10 stappen gezet.

De tien stappen
1. Zorg voor een afschrikwekkende binnen-en buitenlandse vijand (zoals terroristen, of Irak en Iran)

2. Creëer een gulag (zoals Guantanamo Bay en andere kampen die nu in de VS worden gebouwd)

3. Creëer een paramilitaire klasse (zoals Blackwater USA en andere groepen die bijvoorbeeld al bij de Katrina-ramp zijn ingezet)

4. Ontwikkel een binnenlands surveillance systeem (zoals het afluisteren van telefoons, het meelezen van e-mails, etc.)

5. Val burgergroeperingen lastig (door bijvoorbeeld te infiltreren in vredesbewegingen)

6. Pak mensen zomaar op en laat ze zomaar weer vrij (zoals bijvoorbeeld gebeurt bij mensen die op de terroristen watch list staan)

7. Richt je op bepaalde belangrijke individuen (zorg er bijvoorbeeld voor dat kritische rectoren, professoren, journalisten enzovoorts ontslagen worden of geen nieuw werk kunnen vinden)

8. Controleer de pers (pak onder het mom van staatsveiligheid of andere redenen journalisten op, of verspreid zelf onware berichten en andere propaganda)

9. Noem het verraad wanneer mensen het niet met je eens zijn (zoals George W. Bush bijvoorbeeld sinds 2006 via de Military Commisions Act het recht heeft om willekeurig wie een 'enemy combatant' te noemen en op te pakken)

10. Roep de noodtoestand uit en schort daarmee de normale juridische procedures uit (de John Warner Defense Authorization Act of 2007 geeft de president veel meer macht over de Nationale Garde en meer macht om zelf de noodtoestand uit te roepen waarna hij de Nationale Garde kan laten doen wat ie wil waar ie maar wil )
Op 10-11-2007 0:54:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: Democratie....
Het volk regeert.
En nu naar het volgende sprookje.

Ward


(bericht gewijzigd op 10-11-2007 11:25:54)
Op 10-11-2007 11:25:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: De moderne gevangenissen in de us of a zijn ook niet echt respectvol naar spiritualiteit:

http://www.yayabla.nl/nieuws.asp?article=13390

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 23-11-2007 10:27:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Men maakt vordering daar in Amerika.
Gaan we nu weer met zn alle toekijken om achteraf quasi verbaasd te kijken als het allemaal in werking treed, zoals zo'n 50 jaar geleden.

http://www.ekudos.nl/artikel/71591/concentratiekampen_in_amerika

Wanneer worden wij nu eens wakker?
Eenieder die een beetje research kan doen, kan zien dat de groep van indertijd WEER aan de macht is en enkel verschoven is naar Amerika als werkgebied.
Sterker nog, het zijn waarschijnlijk al duidzende jaren dezelfde, maar dat is weer wat moeilijker aan te tonen, maar dat er hier duidelijk connecties bestaan, dat ziet een blinde nog wel.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 16-03-2008 10:49:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Hebben we ooit macht gehad? Ik denk dat de macht van de sterkste nog altijd geldig is. Beschaving is waarschijnlijk een illusie, net zoals de democratie die de USA zo graag exporteert. Waarschijnlijk zal het allemaal moeten gebeuren, de contouren van het einde van dit tijdperk worden steeds duidelijker zichtbaar. Macht zal na het einde niets meer betekenen, omdat macht op het idee van materie is gebaseerd en materie zal afgedaan hebben.
'Don't forget rule number 6'
Op 16-03-2008 11:58:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Cees en Gerard

Waarom moet ik nu aan Hans Teeuwen denken?

Zo blijven we zwakzinnig!!

Exposure is het machtigste middel dat we hebben.
We zijn het onze kinderen verplicht er alles aan te doen in het belang van hun toekomst.

WIJ WETEN nu beter.

Tijd om ballen te laten zien:-)

Ik erger me dood aan dit soort westerse onverschilligheid!!

Maar ben gelukkig niet de enige

http://video.google.nl/videoplay?docid=744271583641215704&q=indifference&total=1557&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 16-3-2008 12:16:22)
Carpe diem homo universalis
Op 16-03-2008 0:13:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Lanoe:

@ Cees en Gerard

Waarom moet ik nu aan Hans Teeuwen denken?

Zo blijven we zwakzinnig!!

Exposure is het machtigste middel dat we hebben.
We zijn het onze kinderen verplicht er alles aan te doen in het belang van hun toekomst.

WIJ WETEN nu beter.

Tijd om ballen te laten zien:-)

Ik erger me dood aan dit soort westerse onverschilligheid!!

Maar ben gelukkig niet de enige

http://video.google.nl/videoplay?docid=744271583641215704&q=indifference&total=1557&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1

Carpe diem homo universalis

Beste Lanoe: ik ben allesbehalve onverschillig, ik zie alleen geen oplossing en wilde iemand prikkelen tot een uitspraak, zoals jij die net gedaan hebt;-) Ik lees hier en ook op zapruder heel wat af en leer o.a. van en via jou heel veel, waarvoor mijn dank. Je lijkt me een gevorderde in deze materie. Ik heb er mijn weg nog niet zo in kunnen vinden, maar het houdt me wel al een jaar of 35 stevig bezig! Het is echter maar net welke info je kan vinden. Gelukkig is er nu internet en is dat nu nog vrij. Ik denk wel dat de macht zijn langste tijd gehad heeft, het brokkelt af, mogelijk kunnen we daarbij een handje helpen.

(bericht gewijzigd op 16-3-2008 19:04:42)
'Don't forget rule number 6'
Op 16-03-2008 15:11:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Gerard:

Lanoe:

@ Cees en Gerard

Waarom moet ik nu aan Hans Teeuwen denken?

Zo blijven we zwakzinnig!!

Exposure is het machtigste middel dat we hebben.
We zijn het onze kinderen verplicht er alles aan te doen in het belang van hun toekomst.

WIJ WETEN nu beter.

Tijd om ballen te laten zien:-)

Ik erger me dood aan dit soort westerse onverschilligheid!!

Maar ben gelukkig niet de enige

http://video.google.nl/videoplay?docid=744271583641215704&q=indifference&total=1557&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1

Carpe diem homo universalis

Beste Lanoe: ik ben allesbehalve onverschillig, ik zie alleen geen oplossing en wilde iemand prikkelen tot een uitspraak, zoals jij die net gedaan hebt;-) Ik lees hier en ook op zapruder heel wat af en leer o.a. van en via jou heel veel, waarvoor mijn dank. Je lijkt me een gevorderde in deze materie. Ik heb er mijn weg nog niet zo in kunnen vinden, maar het houdt me wel al een jaar of 35 stevig bezig! Het is echter maar net welke info je kan vinden. Gelukkig is er nu internet en is dat nu nog vrij. Ik denk wel dat de macht zijn langste tijd gehad heeft, het brokkelt af, mogelijk kunne we daarbij een handje helpen.That's the spirit!!:-)

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 16-03-2008 18:13:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Cees: Dank voor de link!
'Don't forget rule number 6'
Op 17-03-2008 6:17:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: The coalition of the willing was dus not that willing :

http://www.ekudos.nl/artikel/75693/%E2%80%9Cregeringbush_intimideerde_buitenlandse_leiders_omtrent_irak%E2%80%9D

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 30-03-2008 9:41:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden