Chemotherapie
of
‘Wie geneest, heeft gelijk!’

We beloofden in deel 5 al om het over uitzaaiingen te hebben. Volgens de klassieke reguliere benadering behelst uitzaaiing ‘het zich losmaken van kwaadaardige cellen uit de primaire locatie van de kanker en het zich verplaatsen naar een ander anatomisch gebied’.
Volgens de microbiologie is er echter geen sprake van een ‘dolgedraaide cel’ - conform het standpunt van de oncologie - maar van een infectieuze schimmelcel, die erin geslaagd is een ander orgaan of weefsel te koloniseren, waarbij de mogelijkheid tot dat koloniseren en de locatie(s) van de metastase(n) afhangen van de gezondheidstoestand van die organen en weefsels.
Anders -en positief- gesteld:

  • Géén metastase, wanneer de andere organen, indien deze gezond (!) zijn, beschikken over een hoog reactief vermogen.Henk Trentelman
  • Een metastase op die plaats waar een orgaan een verzwakte cel- of weefselstructuur vertoont en méérvoudige metastasen op verschillende plaatsen wanneer het gehele organisme aan het afsterven is en alle organen worden aangevallen.

Uiteraard impliceert het bovenstaande dat, alhoewel operaties in bepaalde gevallen onvermijdelijk zijn (gegeven de ernst bij de diagnose én als de zekerheid bestaat dat de tumor vooralsnog ingekapseld is) elke operatie, chemo en bestraling, die een bepaalde mate van schadelijkheid hebben voor het daarbij betrokken weefsel, uiterst gevaarlijk kan zijn, omdat juist op deze manier de uitzaaiing kan worden bevorderd. Het daardoor ontstane weefselletsel van het daarbij betrokken orgaan is nu immers ontvankelijk voor de invasie van candida.

Graag wil ik nu het bovenstaande betoog eens projecteren op een op 10 oktober 2007 verschenen artikel in de Telegraaf. Ik citeer:

“Australische onderzoekers hebben een doorbraak gemaakt in hun onderzoek naar de mysterieuze ziekte, die in de afgelopen 10 jaar 90 procent van de Tasmaanse buidelduivels (vleesetend zoogdier) uitgeroeid heeft. Het gaat om een vorm van gezichtskanker. Deze in Tasmanië levende buidelduivels geven de tumorcellen aan elkaar door als ze elkaar bijten tijdens het vechten. Omdat de Tasmaanse duivels genetisch heel erg gelijk zijn aan elkaar, herkent hun lichaam de tumorcellen niet als vreemd. Wetenschappers zijn sinds het opduiken van de ziekte tien jaar geleden (!) bezig de inmiddels bedreigde diersoort te redden”

De cursiveringen zijn van mij met als doel de relatie met ons betoog te kunnen herkennen.
Niemand, dus ook ik niet, zal ontkennen dat de Tasmaanse duivels genetisch aan elkaar verwant zijn. Dat gegeven staat echter op geen enkele wijze in relatie tot een vermeende kanker. Het spoort natuurlijk uiteraard wél met de reeds decennia geldende opvattingen in de oncologie!
Hier blijkt maar weer eens uit wat de gevaren zijn van vermeende axioma’s (genetische oorzaak voor kanker) en de daaruit voortvloeiende verspillingen in het wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is beslist nuttig, doch het vereist een voortdurend kritisch bezien en bijstellen van de aangenomen vertrekpunten. Ik herhaal nog maar eens: niet kanker kan erfelijk zijn, maar de kwetsbaarheid van een specifiek orgaan.
Wat hier aan de orde is, is de combinatie van bijten (letsel), de in de mond van de bijter zich bevindende candida en de overdracht van de candida naar de wond van de gebeten Tasmaanse duivel. De kracht van het immuunsysteem van de gebetene zal het verdere verloop bepalen; de genetica heeft hiermee niets van doen!

De blijde boodschap

Na onze beschouwingen over kanker en candida wordt het de hoogste tijd om ons af te vragen wat de substitutie van kanker door candida ons voor nieuwe perspectieven biedt.
Het is mijn overtuiging, dat we de oncoloog Simoncini moeten danken voor zijn baanbrekende inzicht. Het geeft ons nu eindelijk de mogelijkheid om de verschrikkingen van chemotherapie achter ons te laten en - zo mogelijk nog belangrijker - nu eindelijk te mogen vertrouwen op een succesvolle behandeling; voorop gezet, dat de desbetreffende patiënt niet reeds volledig is uitgeput door chemo en/of bestraling.

Eerst een korte herhaling van de essentie, gezien in het licht van de hierna te bespreken therapie.
Zoals in het voorgaande aangegeven heeft candida het aanpassingsvermogen van een kameleon en ze paart een uitzonderlijk kleine afmeting aan een uitzonderlijk hoog pathogeen vermogen. Ze kan met de huidige geneeskundige onderzoeksinstrumenten niet eens worden waargenomen.
Conclusie: een effectieve en gerichte therapie moet dus rekening houden met niet alleen de macroscopische en statische verschijnselen van candida, maar tevens met de ultramicroscopische, vooral voor wat betreft zijn reproductieve dynamiek. De weg via chirurgie, bestraling en/of chemotherapie lijkt doelmatig, doch heeft als mogelijk neveneffect dat uitsluitend de verbreiding van de schimmel wordt gestimuleerd, terwijl die toch bij schimmelvormen van zichzelf al voldoende sterk is.
Een adequate behandeling daarentegen dient rekening te houden met zowel het belang van het bindweefsel (dus niet beschadigen) als met de reproductieve complexiteit van schimmels.
Dit impliceert een 2-sporenbeleid:

  1. Het reactiveren van het immuunsysteem met generieke versterkende middelen (voeding, supplementen, regulering van het levensritme en de levensfuncties, aandacht voor psychische traumata), zodat de verdedigingsmechanismen van het organisme op zich al op aspecifieke wijzen krachtiger wordt.
  2. Het toedienen van een zeer goed verspreidbaar en dus doeltreffend middel tegen schimmel, daarbij de extreme gevoeligheid van schimmels voor zoutoplossingen en elektrolytische oplossingen voor ogen hebbend die, vanwege hun enorm grote verspreidbaarheid, in staat zijn om alle (!) biologische schimmeluitingen in het lichaam te bereiken, met inbegrip van de allerkleinste, de sporen!

In het volgende, en laatste, deel geven we u enkele wapens tegen kanker, candida. Wordt dus vervolgd...

Gerard: "Uiteraard impliceert het bovenstaande dat, alhoewel operaties in bepaalde gevallen onvermijdelijk zijn (gegeven de ernst bij de diagnose én als de zekerheid bestaat dat de tumor vooralsnog ingekapseld is) elke operatie, chemo en bestraling, die een bepaalde mate van schadelijkheid hebben voor het daarbij betrokken weefsel, uiterst gevaarlijk kan zijn, omdat juist op deze manier de uitzaaiing kan worden bevorderd. Het daardoor ontstane weefselletsel van het daarbij betrokken orgaan is nu immers ontvankelijk voor de invasie van candida."
Aanvullend: de genoemde behandelingen verzwakken ook nog eens het afweersysteem, waardoor het organisme nog kwetsbaarder wordt.

'Don't forget rule number 6'
Op 15-11-2007 8:08:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: Het andere geluid rond Simonici


(bericht gewijzigd op 17-11-2007 11:42:49)
Op 17-11-2007 11:42:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: [quote=Ton]
HET ARTIKEL UIT DE VOLKSKRANT VAN VANDAAG, 17 NOVEMBER 2007, IS EEN LASTERCAMPAGNE TEGEN DR. SIMONCINI VAN DE SMERIGSTE SOORT,
Voetnoot:

Het andere geluid rond Simonici

(plaatje)

Mijn excuses,
SimonCIni.

Maar het artikel brengt in ieder geval discussie op gang.
;-)
(bericht gewijzigd op 18-11-2007 0:31:03)
Op 18-11-2007 0:31:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
niet blond:

Het wordt tijd dat ik wat luchtverfrissers ga kopen!!!!

Maar dan wel op biologische basis!
;-)

Ward
(bericht gewijzigd op 18-11-2007 14:48:31)
Op 18-11-2007 14:48:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz: [quote=gast]
Ton:

Na het inloggen op de website van de www.grenswetenschap.nl
kregen ze de volgende mededeling te zien:

DEZE WEBSITE IS GEBLOKKEERD WEGENS HET VERSPREIDEN VAN ONBETROUWBARE INFORMATIE.


Een beetje Geus zou er trots op zijn, maar bedenkelijk is het wel.

Ward
(bericht gewijzigd op 18-11-2007 19:26:31)
Op 18-11-2007 19:26:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Mijn persoonlijke visie over ongenezelijke ziekten zoals kanker, aids enzo.

Dergelijken ziekten zou je hybrid-zieken kunnen noemen die met onze aardse 3d kortzichtige denkwijze nooit te genezen zullen zijn en dergelijke ziekten zijn slechts bijwerkingen van het virus dat ieder mens bij zich draagt en gegrieft staat in het dna, een zwak virus met enorme gevolgen. (zie bilderberg en het holodeck)

De mens heeft namelijk veel moeite om in dingen te geloven die men niet kan zien, niet kan horen, niet kan ruiken, niet kan proeven en niet kan voelen. Mensen zijn bang voor hetgeen wat ze niet kennen en de sleutel tot genezing van dergelijke ziekten moet men juist zoeken in de psychonautische hoek al waar men juist bang voor is, een ware bestrijding van binnen uit en waar je alleen zelf toegang tot hebt en dat kan een ander niet voor je doen.
Angst maar ook kwaadheid vormen als het ware een "veilige schil" om ons heen. Zodra je wat weet te beheersen, valt er een last van je af en open je de poort naar je innerlijke ziel waar je in principe met weinig moeite(met behulp van de planten die moeder natuur ons biedt) zo doorheen kunt.

Maar zolang angst, kwaadheid en egoïsme de wereld onder de duim houden en de mens vastgeroest blijft aan hun eigen kortzichtige denkwijze zullen ziekten zoals kanker, aids enzo ook nooit bestreden kunnen worden.

Ik moet er bij zeggen dat dit slechts een visie is en ik zeg ook niet dat het zo is.
Persoonlijk denk ik wel dat de psychonautische hoek meer is dan alleen een onwerkelijke wereld van rare kleuren en rare wezentjes.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 03-06-2008 17:13:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: Kurkuma 'doodt kankercellen'
Uitgegeven: 30 oktober 2009 13:53
Laatst gewijzigd: 30 oktober 2009 13:53
BAARN - Eerder bleek het Indiase kruid kurkuma al goed voor de lijn en voor het geheugen. Nu zou kurkuma ook de kracht hebben om kankercellen te doden.
© Gezondheidsnet
Wetenschappers van het Cork Cancer Research Centre in Ierland hebben ontdekt dat kurkuma in staat is om kankercellen af te breken.
Het team van Sharon McKenna stelde vast dat kankercellen begonnen af te sterven binnen de 24 uur nadat ze in contact waren gekomen met kurkuma. Ook bleek dat de kankercellen vervolgens vanzelf begonnen op te lossen.

Eerdere studies toonden ook al aan dat kurkuma de groei van vetcellen vermindert, waardoor je dus niet aankomt. Ander wetenschappelijk onderzoek heeft dan weer aangetoond dat kurkuma beschermt tegen dementie.
In alle studies gaat het over tests in laboratoriums. Verder onderzoek moet aantonen of kurkuma ook bij mensen dezelfde heilzame effecten heeft.
In de Indiase keuken is kurkuma een veelgebruikt kruid. De kleur is geel en de smaak is lichtjes bitter.
Op 30-10-2009 19:19:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden