In het Compressor voor tandartseneerste deel van deze serie gingen we een historisch kijkje nemen. In dit tweede deel bekijken we de probleeminhoud en de situering in de industrie van persluchtconditionering.

Perslucht is een van de meest efficiënte en doelmatige methoden voor energietransport in de moderne wereld. Persluchtenergie is betrouwbaar, veelzijdig en veilig in gebruik.

Een ander voordeel bij toepassing van perslucht voor energiedistrubutie is de onbeperkte beschikbaarheid van deze energiegrondstof: gewone lucht. In de lucht zit echter altijd waterdamp die verwijdert dient te worden om water in persluchtleidingen te voorkomen.

Problemen die ontstaan met persluchtleidingen en -installaties.

Een compressor zuigt omgevingslucht aan. Die lucht bevat onreinheden: vocht en vuil. De compressor voegt daar nog twee componenten aan toe: olie en warmte. Bovendien verhoogt compressie de concentratie van vocht en vuil met een factor die afhankelijk is van de vereiste werkdruk.

De door de compressor afgegeven lucht bevat verschillende verontreinigingen in een hoge concentratie. Conditionering van perslucht houdt in dat deze verontreinigingen geheel of toch gedeeltelijk worden verwijderd. Indien dit niet gebeurt kost dit de persluchtgebruiker veel geld, onder meer ten gevolge van:

  • schade aan ventielen, cilinders, meet- en regelapparatuur, persluchtgereedschappen en produktiemachines.
  • kwaliteitsvermindering bij verwerking van voedingsmiddelen.
  • hinder van verontreiniging als gevolg van een onderbreking in toe- of afvoer van pneumatisch te transporteren stoffen.
  • Hinder en produktiestoring bij gebruik van perslucht als beademingslucht.

De hoge kosten die verontreinigde lucht veroorzaakt rechtvaardigen het gebruik van persluchtfilters. Voor elke installatie is een of andere vorm van persluchtconditionering rendabel.

Pneumatische verspuit

Daarom is er behoefte aan dat perslucht gezuiverd wordt van stofdeeltjes door een filter, die alle vormen van uitvoering kan bezitten. Voor het feilloos werken van de gebruikskring wordt er dan ook nog een smeertoestel aangebracht op dezelfde leiding.

Situering van persluchtfilters en smeertoestellen in de industrie.

Alle industrieën die functioneren op basis van persluchtgereedschappen en vooral de voedsel- en drankenindustrie hebben de noodzaak hun perslucht, komende van een compressor te filteren en/of te zuiveren. In bepaalde gevallen zal de filtering van de perslucht zelfs zodanig gebeuren dat een percentage kleiner dan 0,001 aan stof of olie achterblijft in de perslucht. Maar niet alleen de procesindustrie en de laboratoria eisen een installatie die perslucht levert van een konstante kwaliteit.

Zo eisen brouwerijen absoluut olievrije lucht. Het geringste spoortje olie zou het gistingsproces nadelig beïnvloeden en daarna de kwaliteit van het bier. Hier levert een 'olievrije' compressor olievrije lucht. Deze compressor is voorzien van zuigveren die vervaardigd zijn uit een zeer slijtvaste kunststof met uitstekende smeereigenschappen.

In moderne ziekenhuizen wordt kiem- en olievrije lucht gebruikt op onder andere operatiekamers en kraamafdelingen. Hier wordt gebruik gemaakt van sterielfilters die alle levende organismen zoals virussen en bacterieën verwijderen.

Pneumatisch verfpistool

Grote hoeveelheden vochtvrije lucht zijn nodig voor een batterij boorunits. De betreffende machines draaien vrijwel constant bij vollast. Een juiste behandeling van de lucht voorkomt dat de uitlaten van het pneumatisch gereedschap dichtvriezen. Een efficiënte combinatie met lucht- en vrieskoeling volgens het tegenstroomprincipe levert hier de lucht van de vereiste kwaliteit.

Minder stringent, maar even belangrijk, zijn de eisen ten aanzien van het vochtgehalte bij staal- en zandstralen. Hier beïnvloedt vocht ook het resultaat van de bewerking: droge lucht geeft het beste resultaat.

In moderne ziekenhuizen wordt kiem- en olievrije lucht gebruikt op onder andere operatiekamers en kraamafdelingen. Denk bij je volgende bezoek aan de tandarts eens even aan de apparaten die op de achtergrond - én in je mond -, laten horen dat ze aangedreven worden op 'geconditioneerde' perslucht...

Gerard: Moet "zuigveren" niet "zuigerveren" zijn? Het zijn tenslotte de veren die om de zuiger zitten.
Verder zijn er nog andere types olievrije compressoren, die bijvoorbeeld met membranen werken of met centrifugale kracht.
'Don't forget rule number 6'
Op 27-11-2007 6:09:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Een hele mooie toepassing van perslucht zijn de reductie turbines van het aardgasnet.
De energie die vrij komt bij de drukreductie wordt direct als stroom aan het stroomnet gevoedt.
Een enkele installatie levert op die manier al nel een paar tot tientallen megawatts nog zonder een liter gas te verstoken
Stroom moet vloeien.
Op 27-11-2007 9:46:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden