In de inleiding van dit artikel heb ik gesteld, dat het geenszins mijn doel is olie op het vuur te gooien, doch om begrip te kweken voor de noodzaak zo spoedig mogelijk een wezenlijk andere weg in te slaan bij de behandeling van kanker.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn, dat ik daarbij doelde op een zo snel mogelijke substitutie van chemotherapie door het bicaconcept van oncoloog Simoncini, verwoord in zijn ook voor leken toegankelijk boek “Kanker is een schimmel; een revolutionaire behandeling van tumoren”.

De in deze materie – ik doel daarbij op die gewenste substitutie – goed geïnformeerde lezer zal echter de daaraan verbonden problematiek en de te verwachten tegenstand kunnen inschatten. Niet alleen de alleszins begrijpelijke en logische financiële betrokkenheid van de farmaceutische industrie (omzet in Italië naar verluidt circa drie miljard euro per jaar) bij de toepassing van chemotherapie en haar niet te loochenen impact op de reguliere geneeskunde, doch evenzeer de vasthoudendheid van de oncologie aan haar decennia geleden geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot haar visie op de verklaring van het ontstaan van kanker beletten een snelle heroriëntatie en een objectieve benadering van de visie van oncoloog Simoncini.

Wellicht ten overvloede herhaal ik hier nog eens, dat Tullio Simoncini niet alleen een oncoloog is met tientallen jaren ervaring, doch tevens chirurg, endocrinoloog, diabetoloog en afgestudeerd is in natuurkunde en filosofie.

Toch blijkt het mogelijk, zo leert ons een recente ontwikkeling, het proces van acceptatie in Nederland te versnellen. In 2002 mocht ik mede aan de wieg staan van een door prof. Robert Gorter ingeslagen weg, zijnde het uit eigen bloed prepareren van dendritische cellen ter versterking van het immuunsysteem van kankerpatiënten. Dit in combinatie met locale en totale hyperthermie, teneinde dat gereactiveerde immuunsysteem tot actie te noden.
Een uitvoerige beschrijving daarvan vindt u in mijn boek “Voor en na de Diagnose; een ongelijke strijd” en de gelijknamige website.
Zodra de reguliere geneeskunde daar destijds kennis van nam, werd het onderhavige idee bespot en verguisd. Inmiddels is echter hetzelfde concept nu ook in Nederland omhelsd en wordt zelfs hyperthermie vergoed door verschillende ziektekostenverzekeraars.

Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt doordat de wetgeving in Duitsland op het hier relevante terrein verschilt met die in Nederland. In ons buurland mag de terminale patiënt zelf kiezen voor een therapie die hem als laatste redmiddel door een medisch specialist wordt aangeboden. Het is dan ook om díe reden, dat ik Simoncini heb verzocht zich met Duitse specialisten in verbinding te stellen. Het is derhalve niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de geïnteresseerde Nederlandse terminale patiënt zich in Duitsland kan vervoegen voor een nadere oriëntatie ter zake natriumbicarbonaat, uiteraard met medeneming van zijn/haar medisch dossier en in overleg met, resp. melding aan, zijn Nederlandse specialist, die de patiënt terminaal heeft bevonden.

In de inleiding heb ik ook aangegeven, dat ik naast het pleidooi voor bica tevens concrete behandelingsgevallen vanuit deze visie onder uw aandacht zou brengen. Het behoeft nu geen verder betoog meer, dat ik mij daarbij zal moeten onthouden van eventuele voorbeelden, ontleend aan mogelijk Nederlandse patiënten; zulks ligt immers buiten mijn scoop.
Waarom zouden in Italië met bica bereikte resultaten niet uw belangstelling hebben en de doeltreffendheid van de therapie niet ondersteunen en aantonen? Dit is dan ook een retorische vraag!
In zijn boek “Kanker is een schimmel” beschrijft Simoncini een groo

I. Gorewitz:
(bericht gewijzigd op 30-11-2007 12:37:13)
Op 30-11-2007 0:37:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I. Gorewitz:
Nathalie:


Dr. Simoncini gebruikt natriumBIcarbonaat. NaHCO3 of wel dubbelkoorzuur soda.

Ik zie maar één carbonaat in dat stofje van Simoncini, zoals jij het beschrijft.
Ik zie een natrium-waterstof-carbonaat.

Ward
(bericht gewijzigd op 30-11-2007 16:42:14)
Op 30-11-2007 16:42:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: [quote=TON]
Ben het geheel eens met de zienswijze van Nathalie. Die Trommelen (Volkskrant) weet met zijn verachtelijke en smerige lastercampagne tegen Dr.Simoncini van geen ophouden. Hopelijk wordt er alsnog een gerechtelijke procedure tegen deze verachtelijke figuren, met hun riooljournalistiek, opgestart, zodat er dan WEL ‘hoor en wederhoor’ kan worden toegepast, zoals gebruikelijk bij integere journalistiek. Dan kunnen tevens de patienten worden gehoord die zich eerder bij Trommelen hebben aangemeld (werden geweigerd) met berichtgeving over hun positieve ervaringenen met natriumbicarbonaat.

Prof. Dr. Simoncini en Drs. H.J. (Henk) Trentelman (mijn vriend, waarmee ik regelmatig kontakt heb) zijn beide zeer integere mensen die zich geheel belangenloos voor de mensheid inzetten voor een goede, nee zeer goede zaak. Het behalen, van welk financieel gewin dan ook, is hierbij absoluut niet aan de orde. Integendeel. En wat die opmerking van Nathalie betreft m.b.t. patienten die baat hebben gehad en/of genezen zijn middels een behandeling met natriumbicarbonaat: DIE ZIJN ER.... en aan die lijst wordt gewerkt. Dan is het hopelijk afgelopen met Trommelen (en anderen) en hun vuilspuierij. De Volkskrant moest zich diep schamen.

Mochten er onder de bezoekers/lezers van deze website nog personen zijn met positieve ervaringen met natriumbicarbonaat, danwel personen kennen, dan kunnen/mogen ze dat kenbaar maken middels e-mailadres: natriumbicarbonaat62@gmail.com
Met uw berichtgevingen zal discreet worden omgesprongen.

Ik heb al eerder geschreven (en handhaaf dat onverkort):

Hoe het smerige, gemanipuleerde, Volkskrant-artikel (riool-journalistiek) op VERNIETIGENDE WIJZE ...

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1513
Op 30-11-2007 18:29:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: @Kees Braam
Wat jij doet nu is de strijd aangaan...je weet nog niet wat Trentelman mankeert, toch? Dus waarom deze voorbarige conclusies? Simoncini heeft een slachtoffer gemaakt(stel dat dat waar is..gezien de broze situatie v terminalen?) maar goed blijft daartegenover staan dat in het reguliere veel meer slachtoffers vallen(nav chemotherapie!) dus blijft hard nodig om op te gaan/blijven naar alternatieven...iets wat jij trouwens pretendeert op je site kanker-actueel, maar als ik de discussie volg op kanker.pagina.nl(prikbord) en nu hier ben je niet geheel objectief. Ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat je objectief was maar je laat leiden door de strijdvaardigheid van het trentelman-kamp...wat ik overigens wel begrijp maar vindt het niet volwassen. laat die mensen op zoek gaan naar alternatieven en oordeel niet. net zoals Tim(op k.p.nl) die het heeft over dat kanker een slijnbal is en iets gevonden zegt te hebben. Mijn advies aan iedereen die hiermee bezig is...zowel alternatief als regulier...houd je ogen open, leer van elkaar, oordeel niet, steun elkaar, daag elkaar uit en stay positive! Van 'kankeren' zou je weleens kanker kunnen krijgen..
Respect. Keep up the good work.
Op 30-11-2007 20:04:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
kees Braam:

Beste Super,

Het klopt dat dr. van der Zee aan de wieg stond van de hyperthermie in nederland (Is in 1978 bij baarmoederhalskanker begonnen. Dus daarin maakt Henk een fout, maar zijn informatie over vergoeden van hyperthermie klopt wel. Ik heb afgelopen maanden zowel bij Dr. van der Zee gefilmd als bij dr. Gorter voor een voorlichtingsfilmpje over hyperthermie en Nederlandse patienten krijgen bij beiden mits ze voldoen aan de criteria hyperthermie vergoed van de ziektekostenverzekeraars. Bij Gorter niet altijd omdat hij ook hyperthermie geeft aan kankerpatienten die niet voldoen aan de Nederlandsse richtlijnen maar toch wel redelijk vaak, zeg maar de helft vertelde Dr. Gorter mij. Wie iets wil zien van hoe hyperthermie wordt toegepast bij dr. Gorter kijkt op de website http://www.tegenkanker.nl en klik daar op mini doc en dan op complementaire behandelingen. Wie wil lezen over verschil van hyperthermie tussen Nederland en Duitsland bv., leest onder http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=an_al.hyperthermie

Mvgr. kees braam
webmaster www.kanker-actueel.nl


Super! Neem mn hoed af voor je...
Op 30-11-2007 22:16:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: [quote=TON]
Onderstaand bericht van Henk Trentelman is te vinden in het gastenboek van:
http://www.stichtingsergio.nl

Henk nog bedankt om aan de oproep tot het plaatsen van een handtekening /bericht in het gastenboek van bovengenoemde website, gevolg te geven.

-------------------------------------------------------------------------------
naam: Henk Trentelman
datum: 2007-12-04 18:55:57
email: trentelman@voorennadediagnose.nl

Bericht:

'L.S., Alhoewel ik mij niet heb laten verleiden tot deelname aan de vruchteloze discussies op onder meer de website www.grenswetenschappen.nl, aangezien deze nauwelijks inhoudelijk werd gevoerd en veelal leidde tot niet onderbouwde uitspraken van (ook) mensen, die zich kennelijk niet van hun grote verantwoordelijkheid bewust zijn....'

Had passender geweest als je grenswetenschap.nl had bedankt voor het podium dat ze je gaven voor al die blogs!?

Maar goed gefeliciteerd...met?
(bericht gewijzigd op 5-12-2007 15:03:03)
Op 05-12-2007 15:03:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: @Kees
volg al een tijdje de discussie hier en ook op kanker.pagina.nl en dat schofferen en moddergooien doen jullie allemaal. Moet echt zeggen dat ik als buitenstaander het idee heb naar communicatie van een stel pubers te kijken...tsjonge jonge zeg, wat een strijd en een vervelende manier van met elkaar omgaan. Jullie verwijten elkaar allemaal hetzelfde...te komen met feiten en betaald te worden door een 'achterban' en de manier van discussieren. Stop er nou maar mee! ga liever samenwerken en bundel de krachten of laat elkaar in elkaars waarde. kanker zal best te genezen zijn en of dat nou door natriumbica is of door enkel en alleen te willen of door chemo of Chinese kruiden of weet ik veel wat, het gaat erom dat alternatieven onderzocht moeten worden. Tuurlijk gaan er mensen alsnog dood na een alternatieve geneeswijze maar dat is bij chemo ook. Cijfers spreken voor zich, toch? Maar elkaar zwart maken en als een stel schooljongens elkaar te lijf gaan lost niets op, zorgt alleen maar voor het feit dat beide kampen niet meer serieus geworden nomen. Ik vraag jullie dan ook de strijdbijl te begraven en je eigen pad te bewandelen met de kracht die je daarbij hard nodig zulthebben.

Respect voor jullie allen dat je op zoek bent naar een remedie/medicijn/behandelwijze tegen kanker! Wens jullie veel liefde en wijsheid. Volg je hart en laat je niet gek maken door een ander...
Op 08-12-2007 13:49:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: Beste Kees,

Het is leuk te zien dat je zo actief meediscussieert over dit onderwerp. Maar om jezélfde berichten 3 maal te plaatsen onder verschillende blogs is écht een beetje overdone...
Het versterkt je argumenten niet.
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 13:26:10)
Op 30-12-2007 13:26:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
kees braam:

Redaxie:

Beste Kees,

Het is leuk te zien dat je zo actief meediscussieert over dit onderwerp. Maar om jezélfde berichten 3 maal te plaatsen onder verschillende blogs is écht een beetje overdone...
Het versterkt je argumenten niet.


Beste redactie de hele discussie opgezet door Henk Trentelman oer Simoncini enz. wordt inmiddels over drie blogs verdeeld. Het is niet ik die daarmee verwarring schept maar de aanhangers van Simoncini. Misschien zou de redactie van grenswetenschap.nl eens de onderwerpen Simoncini en natriumbicarbonaat bij elkaar kunnen voegen onder 1 blog. Dat zou het allemaal wel zo helder en overzichtelijker maken en hoeven Ton en Franco en ook ik niet steeds op drie verschilende blogs te kijken en te reageren.

Een goeie jaarwisseling.

Kees braam

Ik begrijp het probleem. Maar onze Technische Dienst is momenteel een beetje moeilijk bereikbaar, en hij heeft nog een stapel aan prioriteiten op zijn bord.
Misschien kunnen jullie als tussenoplossing jullie discussie zélf bundelen onder één blog (bijv. het laatste?).

In ieder geval, voor jou en iedereen een 2008 vol Pracht.
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 14:40:22)
Op 30-12-2007 14:39:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
niet blond:

citaat super:
Vraagje: in welk vakgebied is Henk Trentelman Drs.? einde citaat.

Waarom deze vraag Super? Wat is /was het belang om dat te weten?

Gewoon vragen naar de bekende weg..
Hij weet het antwoord al lang. En als je het geeft, gaat hij je vervolgens ermee om de oren slaan.

Dat heet discussiëren.
Supersterk!
(bericht gewijzigd op 13-2-2008 14:52:43)
Op 13-02-2008 14:52:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: Willen de medewerkers van NATRIUMBICARBONAAT.BLOGSPOT.COM
stoppen met het gespam?
In elk bericht wordt de naam gespammed. Doe dat op je eigen site.
Wat een irritant gedrag!

En wil de redactie daar iets tegen doen?
(bericht gewijzigd op 18-2-2008 9:49:42)
Op 18-02-2008 9:49:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
cooper:

Reactie naar NETWERK :


Waarom plaats je dat dan hier?
Op 24-02-2008 14:31:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
kees braam:

Op het forum van TROS RADAR heeft de partner van Sylvia zich bekend gemaakt. Misschien kunnen jullie

Wie is jullie?
(bericht gewijzigd op 25-2-2008 12:23:21)
Op 25-02-2008 0:23:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
kees braam:

gast:

kees braam:

Op het forum van TROS RADAR heeft de partner van Sylvia zich bekend gemaakt. Misschien kunnen jullie

Wie is jullie?


De aanhangers van Simoncini.

Kees


En waarom hier en niet op jullie eigen stekkie?
Het lijkt hier soms op de mailinglijst van de Simoncini-fanclub

(bericht gewijzigd op 25-2-2008 22:57:54)
Op 25-02-2008 22:57:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Cooper:

Voor Edward,

Iedere 10 minuten overlijdt er in ons land iemand aan kanker; niet daarin meegerekend de 25 patiënten die als gevolg van een 'reguliere dood behandeling' aan probiotica zijn overleden.


6 x 24 x 365 doden door kanker per jaar? (52.560!! en niet 27.397)
Volgens het CBS stierven er vorig jaar zo'n 130.000 mensen.
(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2280-wm.htm)

Dus als ik het goed begrijp sterft zo'n 40% van de Nederlanders aan kanker??????
Dan leef ik schijnbaar in een relatief zéér kankervrije omgeving.

Ward.


(bericht gewijzigd op 27-2-2008 16:18:05)
Op 27-02-2008 16:16:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
cooper:

voor Ward

nee je begrijp niet goed !

6 x 24 x 365 doden door kanker per jaar? (52.560!! in NL)

27.397 x 365= +- 10.000.000 in de hele wereld!

Je schreef:
"Iedere 10 minuten overlijdt er in ons land iemand aan kanker"

Hoezo begrijp ik niet goed?

Ward
(bericht gewijzigd op 27-2-2008 21:09:46)
Op 27-02-2008 21:08:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Horatio:


Vroege ontdekking en tijdige behandeling van kanker is een van de speerpunten van KWF Kankerbestrijding.


Pfff... Als dat werkelijk waar zou zijn laat ze dan eens serieus met droomonderzoek aan de gang gaan. Het onderbewustzijn geeft vaak ver van te voren de opkomst van ziekte aan. Aan de hand van dergelijke signalen wordt de dromer in staat gesteld zijn/haar lot zo te wijzigen dat het niet zo ver hoeft te komen. Maar ja, stel je toch voor dat de branche zich zelf overbodig zou maken. Nee, doe toch maar liever heel veel lijden.
(bericht gewijzigd op 7-3-2008 19:40:07)
Op 07-03-2008 19:35:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
he:

@horatio

Ter aanvulling van Kees, hoewel tot ongeveer 500-600 jaar geleden wetenschap nog bedreven werd op de manier die jij beschrijft (filosofie) is men daarna met iets nieuws gekomen, de basis van de huidige wetenschap: Empirische wetenschap. Dit betekend dat experimenten doet om een theorie te onderbouwen. (Draait de zon om de aarde, of de aarde om zijn as, met experimenten heeft men aangetoond dat het laatste het geval was).

De basis van natuurwetenschap en wiskunde blijft filosofie, al verpakt men het met nog zoveel formules, axioma's of onzichtbare deeltjes. Het zijn net al die regeltjes er omheen, de observatie die lijkt te kloppen en omgezet worden naar formule, die het heel concreet doen lijken.
(bericht gewijzigd op 17-3-2008 12:08:22)
Op 17-03-2008 0:08:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Sceptic:

Het is inderdaad erg dat er mensen zijn die, achteraf gezien, geen baat hebben bij chemotherapie.
Echter, dit is geen argument tegen de reguliere evidence based medicine. Het is juist een argument voor, aangezien deze nieuwe studies leiden tot een betere behandeling in de toekomst.

Nou Sceptic, je berichtjes zo hier en daar lezend vind ik wel dat het tijd wordt om jezelf eens wat sceptischer onder de loep te nemen hoor.
Neem nou dat begrip "Evidence based medicine". Die term klopt natuurlijk niet en zij is inmiddels wel erg ver verwijderd van de oorsprongelijke uitdrukking "Biased Evidence Medicine".
Wil je "Evidence Based" gaan, dan moet je beginnen om eens gewoon, met open ogen, om je heen te kijken.
Wat is er dan zoal te zien? Nou, bijvoorbeeld, die meneer daar. Die had wel wat maagpijn, toegegeven, maar het gaat pas echt slecht met hem nu zijn maag volledig is weggesneden.
Of die vrouw daar: drie maanden geleden was ze nog aan het skieën. Maar sinds de aanvang van haar chemotherapie is ze haar steriele intensive-care kamertje niet meer uit geweest.

Da's ook evidence, kerel. Probeer er eens iets mee te doen.
Op 03-06-2008 13:34:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Sceptic:

wat een voorbeeld weer:
een maagresectie wordt niet gedaan als iemand "wat maagpijn" heeft. Onzinnig dus, en niet nodig om op te reageren, lijkt me.


En zo vind de scepticus altijd een argument om de evidence waar hij zich op baseert weg te schuiven. Want, natuurlijk, bij die man met maagpijn vond men maagkanker.

Nou en ? Is dat een reden om die hele maag weg te snijden? Als je dat doet in de overtuiging dat er geen andere methode is, terwijl zoveel patienten - die er voorheen echt niet zo slecht aan toe waren - zonder die maag dokter's onheilskreten geen 6 maanden overleven en je iedereen die met een alternatieve oplossing komt voor kwakzalver uitschelt, dan ben je toch knettergek.

Ga eens Googelen met Ryke Geerd Hamer. Dan kunnen we daarna zaken doen.
Oh nee, shit, dat kan niet. Iedereen weet dat Hamer in de bak heeft gezeten (het is verboden zieke mensen te helpen genezen) en dat is voor de sceptici altijd een prachtig argument om modder te gaan gooien. Forget it.
Op 03-06-2008 14:19:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Sceptic:

Geerd Ryke Hamer...
die hoef ik niet te googlen, daar weet ik alles van..


Kijk, dat bedoel ik nou. Je weet er niets van behalve wat roddelpraatjes op Libelle niveau. Nou heeft Libelle erg veel niveau, dat weet ik wel, maar 't is toch niet echt wat je een wetenschappelijke courant zou noemen.

Trouwens, Olivia Pilhar is de dans ontsprongen omdat de chemoartsen haar in wanhoop hebben teruggegeven aan haar ouders, na een bijna dodelijke chemo sessie. Gek dat je dat zulke details niet weet, dat is toch wel weekbladenniveauinformatie zou je zeggen.
Op 03-06-2008 14:48:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Sceptic:

leuk dat je over begint..
Ik heb nl. hier juist wat meer onderzoek naar gedaan. officiele documenten gelezen etc. hier kun je me dus niet van betichten. maar als je dat denkt, prima


Goh, grappig dat m'n voorspelling hierboven over dat moddergooien enz. zo uitkomt. M'n "Forget it" was wel erg in de roos, vind je niet? Want deze discussie wordt natuurlijk niks, dat geef ik jer op een briefje.
Maar ik wil niet flauw doen en omdat je het blijkbaar ook leuk vindt dat ik erover ben begonnen, wil ik er best mee doorgaan hoor. Voorspelling : Ik veeg totaal de vloer met je aan. Wedden?
Misschien is de zeepkist hiervoor een betere plek, uit ervaring weet ik dat discussies over Hamer zeer heftig kunnen zijn.

Om terug te komen op iets wat ik toch belangrijker vond in m'n bijdrage hierboven: Dat knettergek magen wegsnijden. Geen reactie? Vind je zo'n operatie wel goed?


(bericht gewijzigd op 3-6-2008 15:34:20)
Op 03-06-2008 15:24:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Sceptic:

Ik ga ervan uit, en ik ben geen Maag-darm-lever arts, dat de specialisten niet voor niets eens maag wegsnijden.


Ze doen het niet voor niets, en daar gaat het om!!

Gottegottegod, wat een niveau...
Op 03-06-2008 15:54:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Sceptic:

...Is alleen bij borstkanker... Ook andere soorten kanker zijn nu veel beter te behandelen dan 20 jaar geleden


Wel aandoenlijk, zo’n kritiekloze scepticus. Statistiek? "Het beste dat we hebben." Schrijft-ie. Maar ja, in wetenschappelijk onderzoek gaat het minder om "Het beste wat we hebben" dan om "Het beste wat er is". Waarbij komt dat statistiek in de geneeskunde niet alleen lang niet het beste is wat we hebben, nee, het gaat veel verder: Het is het slechtste wat er is. In de gezondheidszorg ga je statistiek doen als je, in een verloren positie, het zoeken naar een werkelijk antwoord hebt opgegeven.

Neem nou die borstkanker statistieken. Ten eerste is het bestaan ervan zeer twijfelachtig en, ten tweede, een vrouw behandeld voor borstkanker en die na drie jaar dood gaat met kanker in de botten, in welke statistisch groepje komt zij uiteindelijk terecht ?

Oostenrijk, al weer wat jaren geleden. Een gynecoloog, op de hoogte van Hamer's bevindingen, vertelt aan 140 vrouwen dat de test op baarmoederhalskanker negatief resultaat had opgeleverd, terwijl dat niet zo was. Een jaar later, bij 139 vrouwen, nieuwe test werkelijk negatief. Kanker hup, foetsie, weg.
Frankrijk, Marc Frechet. Het ziekenhuis waar hij werkte wilde vrouwen met onbehandelde borstkanker vergelijken met behandelde. Frechet deed iets waar hadden zijn opdrachtgevers niet op hadden gerekend: Hij vertelde zijn groep over Hamer’s Neue Medizin en haalde daarmee de onrust en paniek bij de patienten weg. Overweldigend positive resultaten.
Hier, een link over Frechet voor de aan de procentjes verslaafde sceptici: http://www.newmedicine.ca/verification.php

Kanker is niet te behandelen met staal, vuur en gif. En des te minder als de patient in panische angst geraakt door de diagnostiek. Maar dat is niet zo dramatisch als het lijkt : De patient heeft die staal, vuur en gif behandeling helemaal niet nodig.
(bericht gewijzigd op 4-6-2008 22:52:21)
Op 04-06-2008 0:05:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen: 'T zet me toch wel aan het denken hoor, al die lui die zich tegenwoordig scepticus noemen. Blijkbaar komen ze allemaal uit dezelfde hoek want ik ben er nog nooit één tegengekomen die bijvoorbeeeld ook vindt dat chemotherapie echt kut is en dat wat meer alternatief misschien toch niet zo’n idioot idee is als het op het eerste gezicht lijkt.
Of die zo iets zegt van: “Nou, die [HIV=Aids]=Dood vergelijking, die zit mij ook niet lekker, hoor. Ik vind dat ze van alle kanten lekt.”
Of, een ander voorbeeld, ik ken een hoop mensen die zich behoorlijk sceptisch opstellen tegenover de officiele 911 versie, maar die noemen zich nooit Scepticus. Gek hè?
Het is misschien dom van me, maar vaak heb ik het idee dat die hordes officieele sceptici d’r op getraind zijn het buiten main stream geraakte drijfhout bij elkaar te scharrelen. Maar ja, getraind door wie? En trouwens, het is wel echt weer zo’n halve gare komplottheoreticus shit idee, hè? Let but.

(bericht gewijzigd op 4-6-2008 22:54:28)
Op 04-06-2008 22:43:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee: Zijn jullie elkaar nu nog steeds aan het overtuigen?
Fruit dan?
Op 05-06-2008 11:29:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
kees braam:


Het is toch niet te geloven dat een jaar lang kankerpatienten misleid en voorgelogen zijn en die zich nu ook nog opwerpen als de beschermers van kankerpatienten. Ik vind dit crimineel.Het is inderdaad niet te geloven. Maar wat te zeggen van het chemotherapiebedrog waarmee patienten niet één of twee of drie maar tientallen jaren mee worden misleid? En: Hoeveel mannen hebben hun geliefde vrouw verloren na reguliere ziekenhuisbehandeling?

Ik vind het de hoogste tijd om op z'n minst op te houden met de ander uit te maken voor crimineel. Daarmee schieten we in ieder geval niets op.
Op 05-06-2008 0:16:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen: Ik zie dat Sceptic zich op andere draadjes heeft gestort. De grond is 'em hier vast te heet onder de voeten geworden.
Op 05-06-2008 15:11:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
marer:

JSPREEN: Dat er bij de reguliere behandelingen doden vallen geeft geen "license to kill" aan ene meneer Simoncini uit Italië. Het werkgroepje WELZIJN kankerpatiënten, die de bica methode propagandeert heeft eerder te kennen gegeven dat:
Quote;
Wetenschappelijk wordt aangegeven dat natriumbicarbonaat (NaHCO3) ‘in vitro’ (reageerbuis) en ‘in vivo’ (levend organisme) niet effectief is in de strijd tegen kanker. Dit is/was ons (werkgroep) bekend, want dat is ook gebleken uit onafhankelijk laboratorium-onderzoek dat is uitgevoerd.Jonge, die Simoncini, die is me werkelijk worst en gisteren was z'n naam me nog volledig onbekend. Er is dan ook geen haar op m'n hoofd die er ook maar één seconde over peinst om die knaap z'n aanpak hiet te gaan zitten verdedigen.
Maar, ik ben niet achterlijk en heb al lang door dat alles wat maar effen buiten het klassieke chemostraatje ed. valt in no-time keihard onderuit wordt gehaald door de luitjes die overal luister- en kijkuren toegewezen krijgen in de media.
Ben je alternatief, dan een dode hier, een slachtoffer daar, een paar mislukte kuren ergens anders en meteen slaat het vuur in de pan en roept iedereen "Schandaal".
Hetgeen natuurlijk absoluut surrealistisch is want in het geval van de reguliere therapietjes gaat het niet om een handjevol slachtoffers hier en daar, maar om (tien-, honderd-) duizenden.

Je hebt het over "Ons werkgroepje". Nou, als dat werkgroepje echt als doelstellling heeft iets voor het WELZIJN van kankerpatienten te betekenen, dan wil ik graag dat werkgroepje adviseren om met de grootste spoed alles aan de weet proberen te komen over de Neue Medizin van Dr Ryke Geerd Hamer.
(bericht gewijzigd op 5-6-2008 21:25:03)
Op 05-06-2008 21:21:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
He:

Hoi Marga,

Samenwerking is inderdaad niet mogelijk, zoals je eerder zelf al aangaf, en netjes formuleerde:

marga:

De invalshoek van de reguliere geneeskunst sluit de werking van alternatieve middelen bij voorbaat uit. Dit is geen onwil of conspiracy vanuit de reguliere hoek, maar een logische gevolg van de gehanteerde denkwijze.


Bij reguliere geneeskunde is het uitgangspunt vanuit "evidence based emperische wetenschap". O.a. gebasseerd op dubbelblind onderzoek. Daarnaast moet er een onderbouwing aan een theorie liggen (theorie met onderbouwing = Hypothese), die getoetst moet kunnen worden (zie flying spaghetti monster (FSM)). Hier wordt onderscheid gemaakt tussen correlatie, temperaal verband en causaal verband.


Is het probleem van de reguliere medische wetenschap niet dat zij UNIEKE personen in ALGEMENE statistieken probeert te duwen?

En dan heb ik het , inderdaad Marga, niet eens over de holistische bril waardoor men de wereld óók kan bekijken.

Ward
Op 07-06-2008 0:23:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
He:


Bij reguliere geneeskunde is het uitgangspunt vanuit "evidence based emperische wetenschap". O.a. gebasseerd op dubbelblind onderzoek.Ja maar, als je nou bijvoorbeeld eens gewoon, met open ogen, kijkt naar 140 positieve testjes van baarmoederhalskanker die (op één dubieus geval na), doordat de uitslag simpelweg genegeerd werd, spontaan verdwenen, dan ga je dat dubbelblind wetenschappelijk rondtasten in de biased evidence wel relativeren, hoor.

(bericht gewijzigd op 7-6-2008 11:58:57)
Op 07-06-2008 11:32:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
He:

Deva:

Homeopathie is duidelijk bewezen met allerlei testen,


Dit is nieuw voor mij, kun je een bron geven?

Overigens is het probleem bij homeopathie niet dat er te weinig moleculen zijn, maar dat er geen moleculen zijn. (nog afgezien van het ridicule van het similia principe)

En voor de minder ingewijden, homeopathie is NIET geneeskunde met kruiden, dat is een ander verhaal.


He, verleg je aandacht nu eens van het stoffelijke (molekuultjes) naar het electromagnetische.
Er gaat een heel nieuwe wereld voor je open. :-)http://www.lsbu.ac.uk/water/
(bericht gewijzigd op 7-6-2008 14:14:06)
Op 07-06-2008 14:14:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
He:

@Gast

Waar staat daar iets over de testen die duidelijk de werkzaamheid van homeopathie bewijzen?

Verder snap ik je opmerking niet helemaal wat betreft elektromagnetische wereld, terwijl ik toch stralingshygiene bevoegd ben. Leg mij eens uit, heb je het over fotonen, of over Beta- / Beta+, neutrino's mischien? Aangeslagen toestanden?

Uit je antwoord blijkt dat je te zeer verknocht bent aan het stoffelijke. Met (bio-)fotonen kom je misschien nog het kortst bij...

Ga eens op zoek naar de frequenties van je stofjes.

Weet je dat je mensen kunt genezen door niet een stofje toe te dienen, maar de frequentie daarvan?

Russen weten daar veel meer van: zij kijken niet zo deterministisch als hun Westerse collegae. Maar ja, wie is hier er nu geïnteresseerd in dat onderzoek......
(bericht gewijzigd op 7-6-2008 15:59:31)
Op 07-06-2008 15:59:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
He:

Nogmaals; dus geen testen die de werking van homeopathie bewijzen.

Daarnaast ben je dus ook niet in staat te omschrijven wat je bedoelt met elektromagnetisch? Of is het weer iets wat je niet kunt meten, maar in moet geloven?

Make up your own mind.
En ga gewoon 's wat lezen voordat je weer met zo'n spitsvondigheden komt.

de groeten

(Ps. tuurlijk moet je daarin geloven. Wetenschap verschilt wat dat betreft in niets met religie.)
(bericht gewijzigd op 7-6-2008 20:43:44)
Op 07-06-2008 20:43:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
StevenChang: Behandel Kanker met Flavonoiden:

- knip -
Nvdr: sluikreclame?
Op 03-10-2008 21:14:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
StevenChang: Oops...
(bericht gewijzigd op 3-10-2008 21:20:01)
Op 03-10-2008 21:19:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden