Dit is een ontdekking over de dageraad van de menselijke beschaving. Het gaat terug naar een historische periode die men de Era Eneolithic (van Chalcolithic) noemt. Het wijst op het verhaal van de oudste beschaving die in Europa wordt gekend. Het werk van Dr. Guide Coververtegenwoordigt een sensationele ontdekking over de oudste bekende inwoners van Oud Europa, van wie de etnische naam ons door de klassieke oude schrijvers zoals Homerus, Herodotus, Pythagoras, Plutarch, en vele anderen is bericht. Het vertelt ons het verhaal van de herontdekking van mensen die in vervlogen tijden eenvoudig 'Thracianen' werden genoemd. Deze mensen werden door Herodotus als talrijkste etnische groep na Hindus genoemd. Homerus schreef in zijn Ilias dat deze mensen hem aan de goden herinnerden.

Ons modern begrip van geschiedverschuivingen en -veranderingen zijn sneller dan ooit met de komst van het Internet-tijdperk. De reden is duidelijk: vrije toegang tot veelvoudige globale informatiestromen, die het breedste aan gegevens oogsten die de bron(analyse) maar toestaat. Dergelijke unieke nieuwe mogelijkheden zijn vooral relevant voor het onderzoeken van de oudste geschiedenis van de wereld, omdat de toegang tot de oudste en hoogst unieke documentbronnen van het verleden als bij wijze nu voor het rapen liggen.

Deze ontdekking definieert wat de meeste archeologen en historici vandaag nog steeds als 'voorhistorisch' era classificeren (die zo wordt genoemd om een tijdspanne aan te duiden die nog geen systeem om te schrijven had en dus niet de mogelijkheid had om een historisch verslag achter te laten).Origineel tablet Het werk van Dr. Guide identificeert en decodeert het schrijven op artefacten van die periode en verplaatst de bekende grenzen van de 'voorhistorische' era naar minstens een paar millennia vroeger in de lineaire tijd. In de 'voorhistorische' teksten die in dit onderzoek worden gedecodeerd, wordt het vrij snel duidelijk dat de mensen die hen schreven, noch 'voorhistorisch', noch 'primitief' (strijdig met de vele zogenaamde 'wetenschappelijke' modellen van het oude verleden) waren. Ze tonen aan dat ze hoogst verfijnde niveaus van gedachten uitdrukten, die door de 'moderne' wetenschap voor een veel recentere periode van 'moderne toestand' worden aanzien.

De votieve tablet van het dorpje Gradeshnitsa (Vratza District, Bulgarije) dateert van circa 5000 voor Christus en bevat 4 rijen van pictografische tekens, die op de bovenstaande foto vrij duidelijk zichtbaar zijn.

ComputerbewerkingHiernaast ziet u een met behulp van computer verbeterde versie in een schematische tekening (extra of willekeurige tekens die op de tablet aanwezig waren zijn niet opgenomen voor het weergeven en ontcijferen van de tekst).
Hieronder links ziet u de gestyleerde weergave, rechts daarvan de hiëroglyfische weergave. Hieroglyfische weergaveDeze kalligrafische druk doet ons denken aan de piramidenteksten van het Oude Egypte die hier prachtig in zijn geautomatiseerde kalligrafische druk worden teruggegeven.

Gestyleerde weergave

 

 

 

 

Als we de drie laatste foto's vergelijken merken we dat de originele tekst in Thraciaanse stijl op een unieke manier kalligrafisch wordt omgezet naar Egyptische stijl. De duidelijke conclusies zijn als volgt: het manuscript dat in de gravures op de Tablet van Gradeshnitsa wordt gebruikt - die in het land van het Oud Thracië (huidig Bulgarije) werd gevonden - en de manuscripten die in gelijkaardige tabletten in de piramidenteksten werden gebruikt - die in het Oude Egypte worden gevonden - vertegenwoordigt één en hetzelfde identieke hiëroglyfisch manuscript! De Tablet van Gradeshnitsa antidateert gelijkaardige artefacten die in Egypte minstens twee millennia geleden werden geschreven. Blijkbaar was dit bepaalde type van hiëroglyfisch script ontstaan en het eerst gebruikt in het Oude Thracië en werd het later overgebracht en geïntroduceerd in het Oude Egypte. De vroeg-Thraciaanse versie van dit hiëroglyfisch manuscript werd klaarblijkelijk hoofdzakelijk gebruikt als Heilige Taal van de ingewijde elite in Egypte.

De hiëroglyfische tekst op de Tablet van Gradeshnitsa kan in de linker-richting gelezen worden en de vertaling heeft de volgende gelijkaardige betekenis als bij Egyptische hiërogliefen:

Hieoglyfische tekst 1De drie-één God (Drievuldigheid) omringt (blijft stilstaan binnen) Thracië, of de God van O, dat op het grondgebied van Thracië is blijven stilstaan.

Hierogyfische tekst 2Ik getuig aan de waarheid, ik geef of beloof dienstenaanbod aan de grote Zoon van God.

Ik verheerlijk de Grote God en ik zal u, de Grote God van O, prijzen.

De Tempel van God is een Hieroglyfische tekst 3grote vesting en een geheime verdedigbare plaats, of de God van O, die in uw tempel is, mijn vesting is en me verdedigt.

De tabletten van Gradeshnitsa zijn absoluut niet de enige bestaande artefacten van die Hieroglyfische tekst 4aard die op het grondgebied van het Oude Thracië werden gevonden. Er zijn een aantal gelijkaardige tabletten (platen) bekend aan archeologen die van vrijwel dezelfde historische periode (van 5000 tot 4000 voor Christus) dateren en binnen de grenzen van hetzelfde uitgebreide geografische gebied werden gevonden.

Zonder in te gaan op alle technisch-archeologische details van dergelijke vondsten in dit hoofdzakelijk taalkundig onderzoekswerk zal het voor ons voldoende zijn te verklaren (dat de analyse afdoende aantoont) dat de tabletten die in het noorden van Bulgarije (en in het gebied van Tartaria, Roemenie) werden gevonden pictografische gelijkenissen vertonen met de bekende (jongere) Oud-Egyptische teksten.

bron: http://institutet-science.com

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden