Volgens een recent onderzoek zou Noah's vloed een grote koude veroorzaakt hebben. Ongeveer 8200 jaar geleden kwam een massa zoet water in deSattelietfoto van Zuid-Groenland Noord-Atlantische Oceaan terecht en dat zou de oorzaak zijn dat Europa en Noord-Amerika een eeuw lang door een zware koudegolf geteisterd werden. Deze studie bevestigt scenario's van vorige modellen van het toenmalige klimaat en stelt vertrouwen in de voorspellingen van wat er met ons huidig klimaat gaat gebeuren nu de gletsjers van Groenland met een versneld tempo smelten. De ijsmassa's smelten namenlijk drie keer sneller dan vijf jaar geleden: 200 kubieke kilometer per jaar.

Sommige wetenschappers vrezen dat het snel smeltend ijs van Groenland de grote oceaanstroom zal vertragen en veranderingen in het klimaat over de hele wereld zal veroozaken die zich zullen uiten in verminderde regenval en zelfs een mini-ijstijd. De stroom, die Amerikanen de welluidende naam 'Nord Atlantic Deep Water' gaven, zorgt voor een mild klimaat in Europa. De warme Golfstroom transporteert koud water van de noordelijke zeeën naar de tropen zodat een warm klimaat ontstaat boven de keerkringen.

Aangezien zoet water minder dicht is dan zout water tonen de klimaatmodellen een Oceaanvloed van zoet water in de Noord-Atlantische Oceaan die de Golfstroom zal dwingen om te vertragen of te stoppen. De wetenschappers verdenken de plotselinge drainage van het oude ijzige meer van Noord-Amerika, Lake Agassiz - dat zeven keer groter was dan de alle Grote Meren bij elkaar - ongeveer 8200 jaar geleden een grote koude veroorzaakte. Maar het bewijsmateriaal dat de diepzeestroom vertraagde ontbrak.

Een team van Europese wetenschappers heeft het bewijsmateriaal op een diepte van 3400 meter in het noordwesten van de Atlantische Oceaan gevonden. "Wij kunnen aantonen dat daar een plotselinge verstoring in de diepe waterstroom plaatsvond ten tijde van de vloed", meld Helga Kleiven, een paleoklimaat deskundige van het 'Bjerknes Center for Climate Research' in Bergen, Noorwegen.

Bewijsmateriaal gevonden in eeuwenoude, uiterst kleine insecten

Kleiven en haar collega's boorden in de bodem van het zuidelijke uiteinde van Groenland, waar de sedimentrijke wateren vertagen en hun lading deponeren. De sedimentafzetting is hier 10 tot 15 keer groter dan in de rest van de Noord-Atlantische Oceaan.
Ijsmassa's in GroenlandDe onderzoekers identificeerden een sectie van de kern die aan een honderd jarige periode van 8.200 jaar geleden beantwoordt. De chemie van het sediment is in tegenstelling tot dat van andere. De sedimentkorrels in deze sectie zijn veel kleiner, wat aanwijst dat grotere, zwaardere korrels reeds in de langzaam bewegende wateren waren afgezet. Bovendien bewijzen de gevonden zuurstofisotopen in microscopische insecten in deze sectie dat de oppervlaktewater-temperatuur duidelijk kouder was. Fundamenteel wil dit zeggen dat deze chemische en sediment-logische eigenschappen de relatie versterken tussen de diepe oceaanverandering en de klimaat-anomalie.
Richard Alley is een glacioloog bij de Pennsylvania State University, die in 1997 als eerste vooropstelde dat 8200 jaar geleden de veranderingen in de oceaanstromen een koudegolf had veroorzaakt.

The day after tomorrow?

"De nieuwe bevindingen tonen aan dat de veranderingen in het oceaan-omlooppatroon en koelen van de oceaanoppervlakte in de loop van een paar decennia moet gebeurd zijn. Wat wij hebben ontdekt is de wijziging van de diepe oceaanstroom. Op termijn kunnen we niet voorkomen dat een nieuwe verandering van de oceaanstroom de menselijke maatschappij in snel tempo zal beïnvloeden", voegde Kleiven er aan toe.

De plotselinge zoetwaterlevering van The day after tomorrow- en ter grootte van - Lake Agassiz bestaat vandaag niet meer, maar de smeltende ijsmassa's van Groenland kunnen even snel de huidige diepzeestromen potentieel vertragen en de globale weerpatronen beïnvloeden. Het vertragen kan grote gedeelten van Europa en Noord-Amerika in een mini-ijstijd duwen en de moessonregens in Afrika en Azië verzwakken. Dit mogelijk scenario heeft zelfs al invloed gehad in Hollywood, waarbij het schrikwekkende gegeven de makers van de eco-ramp-film 'The day after tomorrow (2004)' inspireerde.

Om in de toekomst rampen, veroorzaakt door de ploselinge toevoer van grote massa's zoet water in de oceaan, te kunnen bestuderen bouwen de wetenschappers computermodellen die met hun nieuwe kennis van de afgelopen ontdekkingen en gebeurtenissen - zoals de grote koude van 8200 jaar geleden - worden aangevuld en ontwikkeld. De nieuwe bevindingen uit de sedimentkernen bewijzen dat de klimaatmodellen nauwkeurig en betrouwbaar zijn.

Dit is zeer goed nieuws. Wanneer de wetenschappers de gegevens over het smelten van de ijsmassa's van Groenland in deze modellen stoppen, en met de resultaten de internationale gemeenschap voor de zoveelste keer kan waarschuwen, bestaat misschien de mogelijkheid dat deze catastrofe vermeden kan worden.

Gerelateerd aan deze publicatie:
Chris de Boden: Google earth laat de noordpool niet zien hij is er "nog" wel.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 19-12-2007 2:13:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Ja, die golfstromen toch he? Waarom lees ik niets over die andere mogelijke motor van de golfstromen? De atmosfeer doet het er goed op, waarom de oceanen niet? Als de draaiing van de aarde de atmosfeer in beweging zet, zal hetzelfde met de oceanen gebeuren. Maar daar valt nets aan te verdienen, dat is te simpel.
'Don't forget rule number 6'
Op 19-12-2007 8:47:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Als de golfstroom veminderdt koelt het af dus vormt er weer meer ijs het effect zal niet zo hevig zijn als waarneer al dat volume aan zoet water binnen enkele dagen in zee gedumpt wordt.
Stroom moet vloeien.
Op 19-12-2007 10:34:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden