Wat drijft de mens? Binnen de psychologie heeft deze vraag betrekking op de biologische component van de mens. Het gaat daarbij om het bevredigen van biologische behoeften die te maken hebben met overleven en voortplanting. De drive (drift, motivatie of verlangen) die daaruit voortvloeit leidt tot initieel gedrag om aan die behoeften te voldoen. Bijvoorbeeld, als we honger hebben willen we eten en het lichaam wordt daartoe voorbereid. En, als we vervolgens eten dan vinden we dat meestal plezierig. Dus, hoe groter de honger des te sterker de (honger)drive, hoe gerichter het initiële gedrag wordt, des te groter het plezier tijdens het bevredigen van de honger.
De sterkte van een drive komt niet alleen voort uit de biologische behoefte. De drive om te eten wordt ook sterker als er lekkere etensgeuren (positieve cues) aanwezig zijn. Andersom werkt het ook. De drive om te eten neemt af als er misselijkmakende geuren (negatieve cues) aanwezig zijn. De oorspronkelijk biologische drive kan dus gemodereerd worden door (signalen uit) de omgeving, maar ook door geïnternaliseerde normen en waarden. Dat laatste geldt vooral voor de drive om zich voort te planten, de seksdrive.

Gezien het onderwerp achten wij het niet nodig dit blog te voorzien van foto's: wij kwamen zelf tot de slotsom dat erotisch getinte beelden en eigen herinneringen vanzelf opdaagden tijdens het schrijven en lezen van dit blog. Om dezelfde reden hebben we geen informatie willen inknippen: seks-gerelateerde artikels lezen goed, zelfs als ze wat (inhoudelijk) groter zijn. Nog altijd om dezelfde reden zal u ook geen verwijzende links terugvinden: we gaan er van uit dat je alles weet over seks. Diegenen die nu al niet kunnen wachten om hun seksdrive te testen verwijzen we ineens door naar het einde van het blog. Ze zullen na de test wel heel snel terugkomen...

Seksdrive

Op een bepaald moment in de levensfase krijgen zowel mannen als vrouwen te maken met een drive om zich voort te planten. Hormonen lijken voor de biologische kant van de seksdrive te zorgen, maar het daaruit voortvloeiende gedrag wordt sterk gereguleerd door de sociale omgeving. Verder is seks als drive een vreemde eend in de bijt. Als mensen hun hongerdrive niet kunnen bevredigen, gaan ze dood. Maar, het is niet bekend of mensen zullen sterven als bevrediging van de seksdrive niet meer mogelijk is. Wel sterft de mens als soort dan uit! De seksdrive heeft te maken met de overleving van de soort, eigenlijk de genen, niet van het individu. Veelal wordt de puberteit gezien als het startpunt. Mannen en vrouwen met een drive om zich voort te planten zijn, veelal onbewust, op zoek naar een geschikte partner.

In het algemeen is de voorkeur voor de man door de evolutie bepaald: jonge vrouwen, omdat deze meer nakomelingen opleveren. Voor de vrouw is dat veelal ook een door de evolutie bepaalde voorkeur: oudere mannen met een hoge maatschappelijke status, waardoor meer kinderen in leven zullen blijven.

Levensverwachting

De 'jonge' evolutionaire mens had maar een levensverwachting van ruim 20 jaar. De kindersterfte was hoog en de kans om te sterven aan een ziekte, honger en ongeval was groot. Omdat de mensen toen in kleine groepen leefden, was de impact van een sterfgeval bovendien relatief groot. Een verbetering van de levensverwachting ontstond toen de mens zich ging vestigen en niet meer als jager en verzamelaar van plek naar plek trok. Toch was in de zeventiende eeuw in de Westerse wereld een gemiddelde leeftijd tussen de 30 en 35 jaar nog heel gewoon. Een lage levensverwachting houdt in dat in de prehistorie, als het gaat om de seksdrive, er niet veel leeftijdsvariatie was om uit te kiezen. Met het toenemen van die levensverwachting kwam die keuze er wel. Het gevolg is wel dat mannen met een voorkeur voor 'oudere' vrouwen steeds minder nakomelingen krijgen dan mannen met een voorkeur voor 'jongere' vrouwen. En, omdat het evolutionair gezien het dus beter is om voor een jongere vrouw te kiezen, zal heden ten dage die voorkeurskeuze vaker voor komen. Voor de prehistorische vrouw geldt dat de keuze voor een 'oudere' man de kans groter is dat haar kinderen in leven zullen blijven. Dus, heden ten dage zullen vrouwen eerder kiezen voor een oudere man.

Partnerkeuze

Echter, de partnerkeuze is voor het grootse deel geen bewust proces. De seksdrive zorgt ervoor dat bepaalde (gedrags)kenmerken geprofileerd worden, zodat deze door potentiële partners (niet alleen partners van de andere sekse) zonder extra aandacht opgemerkt kunnen worden en waardoor het lichaam in bereidheid wordt gebracht. Uiterlijke kenmerken van een seksdrive van potentiële sekspartners zorgen dus voor een versterking van de eigen seksdrive. Echter, of de verhoogde seksdrive uiteindelijk leidt tot gericht gedrag, is niet alleen afhankelijk van uiterlijke kenmerken, maar ook van eventuele vermeende communicatieve acties van de beoogde partner. Blijft het alleen bij het zien van uiterlijke kenmerken, dan zal de drive niet tot gericht gedrag leiden. Want het sterkste signaal om tot gericht gedrag over te gaan is de (vermeende) wetenschap om seks te kunnen en mogen bedrijven. Binnen de dierenwereld is dat, onder andere via feromonen, allemaal heel goed geregeld. Niet bij de mens, tenzij het vomero-nasaal orgaan (het zevende zintuig) goed werkt. Voor de mens is het niet moeilijk om een geslachtsrijpe partner te herkennen, maar wel het herkennen van de bereidheid tot seks. Daarbij is het ook nog zo dat de man vermeende kenmerken van een seksdrive van vrouwen waar zij mee omgaan, overschatten.

Seks of sex?

Seks is de correcte Nederlandse spelling voor 'geslachtelijke omgang'. Sex mag volgens het Groene Boekje alleen als het om sex-appeal gaat en alleen dan.

In de volksmond wordt de seksdrive nogal eens libido genoemd. Zo lang dat staat voor seksuele drift, behoefte aan seks of de motor van seksuele activiteit is dat prima. De term is fout als deze wordt gebruikt voor (veel) zin hebben in seks. In de relatie tot de sterkte van seksdrive of libido kan gezegd worden dat de betreffende persoon eerder zin krijgt in seks (of sex). Dus, iemand met een 'oplopende' seksdrive zal meer aandacht schenken aan voor hem of haar aantrekkelijke partners, meer interesse krijgen in seksuele prikkels (erotische verhalen, pornografie, enzoverder), eerder seksuele fantasieën en dagdromen krijgen en ook eerder behoefte krijgen om te masturberen.

Zin hebben in seks (of sex), eigenlijk seksuele opwinding, is het resultaat van affectieve verwerking van informatie uit de buitenwereld of de binnenwereld (gedachten), waaraan (extra) aandacht wordt geschonken. Onze hersenen vormen daarbij het belangrijkste seksorgaan. Anders gezegd, zin hebben of zin krijgen in seks komt voort uit de aandacht die wordt geschonken aan zaken die men sexy of erotisch vindt. Het maakt niet uit of die zaken werkelijk aanwezig zijn of alleen in herinnering of fantasie bestaan. De seksdrive gaat vooraf aan die affectieve informatieverwerking en gaat zelfs nog verder. Behalve dat de seksdrive wordt gevoed door positieve cues uit de omgeving, uit de seksdrive zich bij mannen en vrouwen in vele vormen van gedragingen die niet direct met seksueel gedrag te maken heeft. Bijvoorbeeld, als het gaat om het selecteren van werknemers, heeft recent onderzoek aangetoond dat mannen, in tegenstelling tot hun vrouwelijke collega's, geen onderscheid maken tussen mooie en lelijke seksegenoten. Als het gaat om mooie seksegenoten, spelen jaloezie en gevoelens van bedreiging bij vrouwen wel een grote rol. Vrouwen nemen daarom liever een mooie man in dienst, hoewel die voorkeur niet zo sterk is als de voorkeur van mannen voor een mooie vrouw.

In evolutionaire termen is seks belangrijker dan het leven zelf. Seks zorgt door variatie in de 'genenvoorraad'. De drang om genen door te geven heeft ons eigen leven geschapen. Bovendien lijkt seks zelfs de basis te zijn van de meeste van onze gedragingen zoals zang, dans, enzovoort. We blijken het in ons diepste wezen te doen om de andere sekse te behagen.

Mannen versus vrouwen

Als het op seks aankomt, hebben vrouwen een aanleiding nodig en mannen een mogelijkheid.

Uit verschillende onderzoeken lijkt het erop dat de seksdrive bij mannen sterker, in elk geval anders, is dan bij vrouwen. Een sprekend voorbeeld is een onderzoek dat is uitgevoerd op een Amerikaanse campus. Een gemiddelde man vroeg aan willekeurige vrouwelijke studenten of zij met hem meegingen naar zijn kamer om seks met hem te hebben. Geen enkele vrouw ging op het voorstel in. Wanneer hetzelfde verzoek werd gedaan door een gemiddelde vrouw aan willekeurige mannelijke studenten, gingen 75% van de mannen akkoord. Een andere aanwijzing voor een sterkere seksdrive bij mannen komt voort uit een onderzoek van waaruit blijkt dat mannen over de hele wereld een groter verlangen hebben naar meer seksuele partners dan bij vrouwen het geval is. Ook zouden lesbische vrouwen in vaste relaties beduidend minder seks hebben dan homoseksuele mannen in vaste relaties.

Bij de Open Universiteit Nederland wordt gewerkt aan het meetbaar maken van de mannelijke en vrouwelijk seksdrive. Daarbij wordt gekeken wat het effect is van leeftijd, algemene motivatie/ambitie, ouderschap, hoeveelheid testosteron, opleiding en seksuele geaardheid op de sterkte van de seksdrive.

Thuistest

De thuistest is gebaseerd op een wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst die ongeveer 5 tot 10 minuten kost om te beantwoorden. Na afloop krijgt je een score die weergeeft hoe sterk je seksdrive is. De gegevens worden anoniem verstrekt en vertrouwelijk behandeld. De GW-redactie ging al even polsen naar hun seksdrive. Het resultaat vertellen wij u lekker niet...

Chris de Boden: Voor mij alleen sex puur voor het genot(en het genot van mijn partner), voortplanten zal ik mij nimmer.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 26-12-2007 3:27:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
marie:

En wat voor nut heeft zo'n onderzoek nou? Is de onderlinge aantrekkingskracht niet één van de dingen die echt persoonlijk zijn? Moet zelfs seks/sex, whatever, in een hokje gestopt worden??

"
Bij de Open Universiteit Nederland wordt gewerkt aan het meetbaar maken van de mannelijke en vrouwelijk seksdrive. Daarbij wordt gekeken wat het effect is van leeftijd, algemene motivatie/ambitie, ouderschap, hoeveelheid testosteron, opleiding en seksuele geaardheid op de sterkte van de seksdrive
"

Een typisch mannelijk onderzoek! M.i. valt het op deze manier gebracht buiten de belevingswereld van vrouwen.

Mee eens. Er is meer dan een lichaam alleen.Sex gaat niet alleen over lichaamelijk contact. Maar ook over twee zielen die elkaar raken.

(bericht gewijzigd op 26-12-2007 11:03:08)
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 26-12-2007 11:01:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cootje: waar zijn de foto's ?????
...
Op 26-12-2007 16:58:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dilettante Emme:
celtic:

marie:

En wat voor nut heeft zo'n onderzoek nou? Is de onderlinge aantrekkingskracht niet één van de dingen die echt persoonlijk zijn? Moet zelfs seks/sex, whatever, in een hokje gestopt worden??

"
Bij de Open Universiteit Nederland wordt gewerkt aan het meetbaar maken van de mannelijke en vrouwelijk seksdrive. Daarbij wordt gekeken wat het effect is van leeftijd, algemene motivatie/ambitie, ouderschap, hoeveelheid testosteron, opleiding en seksuele geaardheid op de sterkte van de seksdrive
"

Een typisch mannelijk onderzoek! M.i. valt het op deze manier gebracht buiten de belevingswereld van vrouwen.

Mee eens. Er is meer dan een lichaam alleen.Sex gaat niet alleen over lichaamelijk contact. Maar ook over twee zielen die elkaar raken.Typisch vrouwelijke reacties? :-) Nergens in het stukje wordt imers gezegd dat het alleen maar om het lichaam zou gaan. Het gaat om ONDERZOEK, dames, en wel hoe BEIDE seksen het beleven.

Jullie persoonlijke beleving van seks, en bij uitbreiding jullie mening daarover, is wat het is: misschien wel verrukkelijk en interessant, maar daarom nog niet algemeen geldend. Voor veel vrouwen - én mannen - zal seks "zonder ziel" inderdaad geen meerwaarde hebben, maar veel mannen én vrouwen genieten er evengoed van, zonder wroeging of gemis. Daarom net vind ik het interessant dat de wetenschap alles in kaart probeert te brengen. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn: dat de wetenschap tot op de molecule een gerecht kan analyseren, doet ons niet minder van eten genieten.

Meer kennis over ons doen en laten kan nooit kwaad. Het legt misschien wel patronen bloot bij onze keuzes, en zou ons zo bewuster bij ons handelen kunnen doen stilstaan. Weten doet eten, zeg maar.

Geniet ondertussen maar van een zalig potje...
Op 26-12-2007 18:27:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dilettante Emme:
cootje:

waar zijn de foto's ?????


Heb je foto's doorgestuurd dan? :-)
Op 26-12-2007 18:30:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden