Echo’s van een heel ver verleden klinken tegenwoordig in de westerse wereld nog door in de kerstviering. De kerstviering heeft van oorsprong helemaal niets te maken met de geboorte van het kindje Jezus. Het was pas in het jaar 221 na Christus dat Julius Africanus (160 - 240) besloot om het aloude Romeinse ritueel om geboortedagen te vieren om te buigen naar een Christelijk concept. En zo moest de oorspronkelijke viering ter ere van god Mithras op 25 december plaats maken voor de ‘geboorteviering van Jezus. Een ander heidens gebruik dat de Christenen gekaapt hebben is het opzetten van de 'kerst'boom. Het gepimpte boompje dat tegenwoordig menig huiskamer en winkelcentrum opleukt heeft eigenlijk alle diepzinnigheid verloren. En dat is jammer. Zonder 'de boom' kan het belangrijkste verhaal van de mensheid niet verteld worden. En wie het spoor langs de wortels van de 'kerstboom' tot in een ver en grijs verleden volgt kan tot opmerkelijke conclusies komen.


Bijna iedereen heeft er tegenwoordig wel notie van dat onze moderne kerstboom een rudimentair overblijfsel is van een oud Germaans heidens feest waarbij de immer groen blijvende dennenboom als symbool van ‘vruchtbaarheid’ of de statige eik als symbool voor ‘eeuwig leven’ centraal stond. De kerk zat geruime tijd met die vermaledijde heidense ‘kerstboom’ in de maag tot de kerkvorsten in de negentiende eeuw bedachten dat het wel een mooi symbool voor de heilige drie-eenheid (vader, zoon en heilige geest) kon zijn. En zo vond de aloude heidense ‘boomcultus’ een ingang in onze christelijke traditie.

Als diezelfde kerkvorsten nou eens wat vaker in andermans boeken hadden gelezen in plaats van alles maar krampachtig in hun eigen Bijbelse boek te passen, dan hadden ze een veel beter passend plaatje gevonden. Sterker nog dan was die rotboom waarschijnlijk nooit een probleem geweest. Dat de oude Germanen de boom onderdeel van hun viering maakten is leuk om te weten. Maar de grote vraag is natuurlijk; waarom een boom? Voor het antwoord op deze vraag moeten we nog dieper de historie in. Okay, doe uw gordels om en houdt u zich goed vast. Ik ga u met een noodgang door de vroegste brokken en resten van menselijke kennis slepen. Dit blog is overigens zeker niet volledig, het hele verhaal zou duizenden pagina’s in beslag nemen, dat wil ik u echter besparen.

Perron

Toen de Romeinen de Germanen onderwierpen troffen ze ‘zuilen’ aan die vereerd werden. De Romeinse historicus Publius Cornelius Tacitus benoemt bijvoorbeeld het bestaan van ‘heilige zuilen’ die bij de Friezen in zwang waren. Voor het gemak, de Romeinen deden niet zo moeilijk in religieuze kwesties, kregen die het predikaat ‘zuilen van Hercules’. (Eerlijkheidshalve schreef Tacticus dat er wel vaker zaken aan Hercules werden toegeschreven die er niets mee te maken hadden.)


(Zuil, pijnappel en kruis)

Die ‘zuilen’ zijn altijd blijven bestaan al voegde men er later verschillende elementen aan toe. Zo plaatse men In de loop der tijden er een kruis, kroon of bol of een pijnappel op. Dergelijke zuilen werden in de vroege middeleeuwen ook nogal eens geplaatst een stenen verhoging. Dat waren veelal zogenaamde ‘rechtstenen’ waar de autoriteiten in de openlucht rechtspraak hielden. Tegenwoordig kan men bijvoorbeeld in Luik nog zo’n perron bewonderen.

Er worden veel betekenissen toegedicht aan de perron en dat is niet zo vreemd omdat het bestaat uit diverse elementen en symbolen uit verschillende tijdvlakken. De oorsprong van de zuil is amper te herleiden. Men is het er wel over eens dat het uit een ver en grijs heidens verleden stamt. Het kruis is een latere Christelijke toevoeging.

De Germaanse en Noorse volkeren maakte dus gebruik van een zuil of boom als centraal onderdeel van hun mythologie. Toen Karel de Grote bij de Saksen langstrok vernielde hij zo een zuil die aan de Germaanse god Irmin zou zijn gewijd. De rol van deze zuil zou gelijk zijn aan de Noorse mythische wereldboom Yggdrasil staan.

de boom die de aarde en de hemel scheidt of zo u wilt draagt, of Yggdrasil is de levensboom en kennisboom, het symbool van de eindeloos vertakte vorm van dat wat is. Maar dat is slechts één uitleg, andere betekenissen zijn dat Yggdrasil werelden zou dragen en verbinden of als wereldas (Axis Mundi). Maar ook alsals boom der schepping. De vroegste schrijvers spreken over; “zuil van het heelal die als het ware alles ondersteunt”.


( onthoud dit beeld, in de volgende aflevering komen we het in de oudheid weer tegen )

Een ander element is de pijnappel die als symbool op de perrons werd ge(mis?)plaatst. Wat betekent die pijnappel die men tegenwoordig ook nog als versiersel terug kan vinden op semi-klassieke ijzeren tuinhekjes van Gamma? De meningen verschillen. Het zou als symbool van de aaneengesloten volkeren tegen de Romeinse overheersers voorstellen. Maar dat is twijfelachtig omdat het symbool van de pijnappel ook al werd gebruikt bij Grieks-Romeinse heidenen die er onder anderen boze geesten mee bezwoeren. Bij de Etrusken komt de pijnappel opvallend vaak voor op graftomben en soms ook geplaatst op een zuil. In dat geval zou de pijnappel een vlam voorstellen als symbool voor het voortbestaan van het leven. Maar ook de Romeinse god Bacchus (de sympathieke patroonheilige van “Wein, Weib und Gesang“) bezat een staf met een pijnappel erop.

Het is verleidelijk te denken dat het dankzij Romeinse invloeden is dat de heilige Germaanse ‘boom’ getooid werd met een pijnappel. Dat idee wordt versterkt omdat er maar relatief weinig kennis is van oud Germaanse en Noorse gebruiken om een andere visie te formuleren. Toch is er wel een andere visie en daarvoor moeten we dieper de oudheid in. Verderop kom ik terug op de ‘pijnappel’.

Kruispunt

Veel oude mythologieën komen samen in de Bijbel waar ze tot een Christelijk concept werden omgesmeed. Laten we het spoor even terug volgen. In het bijbels deel Genesis komen we Adam en Eva tegen in het hof van Eden. In dat hof staan twee bomen; De boom des levens staat in het midden en de boom der kennis van goed en kwaad staat ernaast. De rest van het verhaal kent u vast wel. Eva snoepte op aanraden van de slang van de appel van de boom der kennis en terwijl de Schepper met een vlammend zwaard de ‘keroubim’ plaats om de boom des levens tegen de vandalen te beschermen schopte hij het paar zijn hof uit.


(Adam, Eva, de slang en een vogeltje.. nog voor het kwaad was geschied)

’Keroubim’ vinden we in de vertalingen vaak terug als ‘cherubs’ of ‘cherubijnen’. Cherubijnen kent u vast wel dat zijn engeltjes met bolle wangen en witte vleugeltjes. Maar dat is een simplistische voorstelling van zaken. ‘Keroubim’ komt van het woord ‘keroub’ dat stier betekent en nou komen we ergens. Ook de Bijbel zelf verwijst af en toe inconsequent naar deze wezens als ‘shôr’ of ‘stier’. Ook Ezechiël beschrijft in de Bijbel ‘cherubs’ als wezens met een dubbel stel vleugels die onder hun vleugels een mensenhand verbergen. Ook toont Ezechiël ons de opstelling van deze wezens; “..en het was gemaakt van cherubs en palmbomen, telkens een palmboom tussen twee cherubs”.

Oké. Wat hebben we tot nu toe? We hebben zowel in het heiden- als christendom heel belangrijke bomen of zuilen. Je kan er zowel kennis of leven van krijgen maar blijken ook prima geschikt om de hemel te dragen of als wereldas dienst te doen. Kennelijk moeten ze bewaakt worden door bovennatuurlijke wezens. Wie er toch met z’n vingers aanzit loopt het risico uit het paradijs geschopt te worden. Vager kunnen we het niet maken.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen nood. In het volgende deel pakken we de draad weer op en dalen rustig verder door het woud van versluierende verhalen.

Met dank aan uitgeverij Schors www.schor.nl voor het gebruik van materiaal uit het boek:
De geschiedenis der Symbolen.
Graaf Goblet d'Alviella
isbn 90 6378 639 5

Chris de Boden: Zeer interessant blogje.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 23-12-2007 3:29:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: En weer iets moois bezoedeld door die christenen...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 23-12-2007 3:54:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: In het vergane Lemurië was er een ommuurde park die speciaal was voorbehouden aan de heersende elite die nauwe betrekkingen onderhielden met de goden, of zo je wilt de buitenaardsen. In deze tuin stond een zeldzame boomsoort die geestverruimende vruchten voortbracht waarmee je gelijk aan God kon worden. De boomsoort komt thans niet meer op aarde voor.
De toegang tot het park was voor de gewone mensen verboden.
Het Adam en Eva verhaal vindt hier zijn oorsprong.
dus dodeca; Grappig dat de verhalen van toen ingekleurd worden met de drugservaringen van nu.
Op 27-12-2007 16:14:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Boro:

randell:

In het vergane Lemurië was er een ommuurde park die speciaal was voorbehouden aan de heersende elite die nauwe betrekkingen onderhielden met de goden, of zo je wilt de buitenaardsen. In deze tuin stond een zeldzame boomsoort die geestverruimende vruchten voortbracht waarmee je gelijk aan God kon worden. De boomsoort komt thans niet meer op aarde voor.
De toegang tot het park was voor de gewone mensen verboden.
Het Adam en Eva verhaal vindt hier zijn oorsprong.
dus dodeca; Grappig dat de verhalen van toen ingekleurd worden met de drugservaringen van nu.who says so ??? proof please !
En dan bedoel ik iets dergelijks als...(knip)


Pindakaas voor jou maar bewijzen doe ik niet aan, en al helemaal niet op basis van een pre-conceptie als "iets dergelijks als". Er is een weten dat zich kan ontwikkelen op een heel andere basis dan bewijsvoering.
Zoals jij gericht bent op de Borobudur zo ben ik gericht op o.a. raadpleging van de Akasha kronieken. Verder vraag ik mij af of mijn verhaaltje je interessante vertolking van de Borobudur in de weg staat? Het valt me op dat je wel erg veel nadruk op het gentech gedeelte legt.
Als er van een culturele overlevering uit het oude Lemurië sprake is, en dat lijkt er veel op, dan is het misschien ook eens interessant om te kijken of de Boro ook informatie geeft over vergevorderde atoomtechnieken. Men deed toen o.a. aan atoomverlichting (bollen hoog boven de weg) d.m.v. een vorm van kernfusie. We kennen deze techniek niet dus hoe herken je zoiets dan weer terug?
Tja. Moeilijk.
Is er misschien ook iets te zien als grote leviterende platforms waar bootjes onder kunnen varen? Dat zou erg leuk zijn.

Op 27-12-2007 21:24:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Boro:


Ik heb er vluchtig één uitgekozen die ik nog niet nader onderzocht heb maar waarvan ik vermoed dat het deel uitmaakt van de Akasha-kronieken. "de negen morgengodinnen van avalon"

zegt dit iets ??Uit je reaktie maak ik op dat je niet bekend bent met de Akasha kronieken. Deze kronieken zijn geen boekwerken in de letterlijke of stoffelijke zin maar een kosmisch energetische (beeld)afdruk van alles wat ooit bestaan heeft en alles wat ooit zal zijn.
Nu we het toch over de kerstboom hebben; dit energieveld of universele principe komt overeen met de kerstbal die in kabbalistische termen Daath wordt genoemd. Het is traditioneel een een bijzonder mystieke en verborgen sfeer die daarom vaak ook niet op de boom wordt afgebeeld.
Haak je al af? Ik begrijp dat je het niet zo op gezweef hebt.

Zelf neig ik af te haken bij veel van je interpretaties die niet over het genetische gaan. Vooral als je begint over een commandant/vluchtleider zonder hoofd. Brrr.

Zoals vrijwel alles aan de Borobudur intrigeert, spreken ook deze negen "morgengodinnen" zeer tot de verbeelding. Duidelijk een openbaring van een complete cyclus, maar veel verder dan dat kom ik al niet.
Op 28-12-2007 14:23:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
boro:

Vanwaar die afkeer en vooringenomenheid beste Randell het verblindt je enkel onderwijl je niet eens weet wie er aan de overkant van de rivier woont.

Knip)
Deze kronieken zijn geen boekwerken in de letterlijke of stoffelijke zin maar een kosmisch energetische (beeld)afdruk van alles wat ooit bestaan heeft en alles wat ooit zal zijn. (knip)

Dit plaatje hier is een letterlijke beeldafdruk van de in oorsprong Yinne maan(linksboven) en haar 9 Yange scheppende cycles (draagtijd van een zwangerschap) en de 3 levende seizoenen(lente, zomer, herfst (zonder winter want winter =dood) waaromheen het materiele leven op aarde wordt gevormd (rechtsboven)
Uiteraard zijn dit dan 9 vrouwen in de overgang die op dit hormonale keerpunt zowel mannelijk als vrouwelijke eigenschappen in zich dragen en daardoor onderling de balans kunnen bepalen of het nieuwboren leven van het mannelijke of vrouwelijke geslacht dient te zijn en zo verder.....

gaan we goed nu ???


Het is me niet helemaal duidelijk waarop je "die afkeer en vooringenomenheid " baseert. Als je zegt;
"Ik heb er vluchtig één uitgekozen die ik nog niet nader onderzocht heb maar waarvan ik vermoed dat het deel uitmaakt van de Akasha-kronieken." dan denk ik, hoezo vermoeden? Natuurlijk maakt het deel uit van de Akasha kronieken (want = registratie van alles).
Dan is het toch zo raar niet om te denken dat je niet bekend bent met die kronieken (of in ieder geval die benaming)
Misschien doel je (ook) op andere reakties.

Of we nog goed gaan?

Ik kan dacht ik wel wat hebben hoor. Al moet ik toegeven dat als je mij "vooringenomenheid" toedicht ik moeite heb om dit accepteren. Als dit werkelijk zo zou zijn dan lijkt het mij een goede zaak dat ik het ook echt te zien krijg.

Je uitleg over de negen godinnen komt op mij, voor wat de essentie betreft, weer wel aannemelijk over.
Op 28-12-2007 15:43:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
boro:

Ok sorry randell

Ik haalde uit je "brrrr flightcommander" en "haak je al af" niet veel soeps maar we hebben nu eenmaal allemaal onze gebreken zullen we maar zeggen nietwaar ?! Het "of we nog goed gaan" was ook gewoon een oprechte vraag van mijn kant.Alles goed, zeker je vraag of we nog goed gaan gaf veel vertrouwen.

"Brrr flightcommander" kan ik echt niet helpen. Volgens mij schiet je daarmee volkomen de mist in.
"Haak je al af" stond in relatie tot je negatieve ervaring met "lichtwerkers". En dat komisch genoeg in een tijd waarin ik mezelf ook af en toe lichtwerker begin te noemen. Het is blijft behelpen met de woordelijke communicatie.

boro:

Het heel-al is zelfs kannibalistisch dus de vraag is wat gaan we daar doen dan. Alles liefhebben ??? Wat is dat dan precies, en wie kan dat dan in het hier en nu waar alles is gebaseerd op (karmische overerfde) geconditioneerde goed/kwaad beelden.
De lichtwerkers die ik ben tegengekomen hadden zogenaamd het licht in zichzelf gevonden en ondertussen was hun hele omgeving de ondergeschikte en werden ze door hun beticht van de meest gruwelijke tekortkomingen en wandaden.
Nee ik zal je eerlijk vertellen, ik ben op zoek naar die gruwelijke demonische god die de mens zijn destructieve eigenschappen heeft toebedeeld. En als die eikel in een paddo zit wil ik hem ontmoeten !


Dit soort vragen vind ik nog boeiender dan bijvoorbeeld de vraag of de voorstelling van een tempel duidt op een primitief ruimteschip.

In mijn ogen is het heelal minstens net zo voortbrengend/duplicerend als kannibalistisch. De demonische kracht die de mens zo destructief maakt zou wel eens volstrekt dezelfde kunnen zijn als de scheppende kracht die maakt dat we ons kunnen verwonderen en dat we kunnen genieten van al die dingen die we de moeite waard vinden.
Alles liefhebben zal inhouden dat we ook elkaars geconditioneerde goed en kwaadbeelden voor lief nemen......
Op 28-12-2007 18:12:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell: Alles liefhebben zal inhouden dat we ook elkaars geconditioneerde goed en kwaadbeelden voor lief nemen......

..... Wat mij persoonlijk enorm heeft geholpen daarbij is het inzicht dat zelfs de ergste vijand kan functioneren als een leraar. Wat ons het ergste raakt vertelt zoveel over onze opstelling, onze verlangens, onze verwachtingen ten opzichte van een situatie.
Als op een gegeven moment blijkbaar de buitenwereld niet veranderen kan dan kunnen we altijd nog zelf veranderen. Een andere houding of positie ten opzichte van narigheid aannemen.

Zoals de indianen het zeggen; "Pijn is een mening." Dus als je je mening bijstelt of er afstand van doet, waar is dan de pijn?

Het blijft oefenen geblazen.
Op 28-12-2007 18:30:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
sior:

3 x 3 = 9 en ieder zingt zijn eigen lied!! Hahah elke keer weer leef ik enorm op als ik zie dat ik niet de enige mafkees ben!! Keep up the go(o)d work boys!! ;-)


Fijn om te horen! Nee, we zijn niet alleen.
Op 29-12-2007 18:31:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden