Machteld Vlaanderen had onlangs zelfs tot twee maal toe haar five minutes of fame. De eerste vijf minuten was omdat Machteld de woede van haar vrinden bij de JOVD op haar hals haalde door Rita Verdonk openlijk te steunen en de tweede maal toen diezelfde JOVD zo aardig was om te lekken dat ze gefraudeerd had tijdens haar tentamens. Fraude tijdens tentamens is niets nieuws er is altijd een categorie die de kantjes ervan af weet te lopen. Wat erger is dat het onderwijssysteem in de gehele westerse wereld scheuren begint te vertonen. Jongeren rollen met steeds minder geestelijke bagage het onderwijs uit. Sommige ingewijden voorspellen dat in de nabije toekomst een complete generatie te stom zal zijn om voor de duvel te dansen.


( Pink Floyd had voorspellende blik )

Wat is erger dan 'global warming'? Inderdaad, dat wat er aan voorafging: 'global domheid' dus. In Amerika was het al opgevallen dat de jeugd steeds dommer uit de scholen rolt. "American kids, dumber than dirt: Warning: The next generation might just be the biggest pile of idiots in U.S. history" kopt een artikel van Mark Morford. Ook in Nederland poepen met name VMBO-fabrieken jaarlijks legers aan leeghoofden de maatschappij in. Sommige jongeren hebben ondertussen ook in de gaten dat het onderwijs een zinkend schip is. De recentelijke scholierenstakingen waren daar een gevolg van. Niet alleen de scholieren zelf maar ook ondernemers maken zich zorgen. Zij vrezen dat er in de toekomst er geen vakken genoeg zijn om al die vakkenvullers aan het werk te zetten.

"Scholieren klagen steen en been"
Scholieren en studenten klagen massaal over het slechte onderwijs dat ze krijgen. Bij de belangenorganisaties zijn duizenden klachten binnengekomen over het gebrek aan lesuren, begeleiding en de kwaliteit van docenten en lessen.

Zo'n 200 MBO-opleidingen presteren onder de maat, blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De kwaliteit van ruim honderd is zo slecht dat overwogen zou moeten worden om hun examenlicentie in te trekken.

Waarom deugt het schoolsysteem niet? Het antwoord is simpel, omdat het opgezet is door domme mensen, wij dus. Kennelijk is men er aan voorbij gegaan dat een felbegeerde kenniseconomie alleen maar gebaseerd kan zijn op kennis. Natuurlijk is de hand in eigen boezem steken niet prettig. Daarom geven we de allochtone jeugd uit achterstandswijken, de breezercultuur, de playstation, gedragsproblemen, slecht ouderschap en weet ik veel wat voor externe factoren de schuld. En natuurlijk zal dat wel voor een deel zo zijn. Alhoewel ziehier een lijstje drogredenen waarom onderwijs aangepast zou moeten worden.

Feit is dat veel scholen meer met methodieken, praten, pappen en nathouden bezig zijn dan met les geven. Dat was vroeger anders. De leraar was een autoriteit aan wiens gezag niet te tornen viel. Hij liet je net zo hard zwoegen tot de vervoegingen of jaartallen in de collectieve koppen van de klas geramd zaten. Ging de lesstof verder dan het bevattingsvermogen, groot was dan dat je een weg vond naar ambachtsscholen zodat je in ieder geval nog een vak kon beheersen.

Vroeger was niet altijd beter maar misschien zijn we een ietsepietsje doorgeslagen. De jeugd heeft maximale inspraak gekregen en er heerst een ongelijke democratie in de klas waarbij de leraar slechts een splinterpartij is. Het aangeboden lesmateriaal doet meer de wenkbrauwen fronsen dan de hersens kraken. We gaan tegenwoordig uit van het idee dat de jeugd heel goed zelf in staat is om te leren. Als je weet waar je iets kan vinden is tegenwoordig net zo goed als iets daadwerkelijk weten. Ja, ja.

Onderwijs krijgt veel aandacht in Duitsland. De internationale vergelijking Pisa heeft laten zien dat Duitse leerlingen slecht presteren vergeleken met andere landen in Europa. Als reactie hierop, probeert de Duitse regering de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit is een lastig karwei, aangezien het onderwijssysteem de afgelopen decennia niet is veranderd.

Verstand komt met de jaren.

De jeugd is biologisch gezien helemaal niet geïnteresseerd om iets te leren voor zoiets vaags als de toekomst. Hormonen gieren door de slungelige lichamen en het woord puber is niet voor niets ook een scheldwoord. Pubers willen hangen, seks hebben en vooral heel erg met zichzelf bezig zijn. Geef vrijheid aan kinderen en je krijgt anarchie terug. Zelfs in landen zoals Engeland waar scholen van oudsher strikt heten te zijn is men daar achtergekomen. Dat is volgens de scholen niet de schuld van de scholen maar van de ouders. Die brengen hun kroost niet de juiste normen, waarden en respect bij. Dus niet het kind maar de ouders krijgen strafwerk blijkt uit een artikel van de BBC "Parents who fail to deal with their children's bad behaviour at school should be punished, teachers say."

Het bestuur van de HBO-Raad was kwaad op minister Ritzen, omdat deze de namen publiceerde van vijf pabo's die te weinig kwaliteit zouden hebben. Volgens het ministerie van Onderwijs heeft Ritzen de namen in de openbaarheid gebracht opdat studenten een afgewogen keuze voor een school kunnen maken. Kennelijk houdt ook de HBO raad u liever dom. Iets wat
PvdA-econoom professor Arnold Heertje ook al signaleerde toen hij schreef dat het hoger beroepsonderwijs (HBO) in Nederland door en door ziek is. Volgens Heertje moet alles wijken voor het binnenhalen van geld. ''De kwaliteit van het onderwijs doet er niet meer toe.''

Kan dat nou niet anders? Ja dat kan. Weg met fabrieken zoals de VMBO. Terug naar kleinschaliger en gespecialiseerd onderwijs. Minder inspraak van de kinderen en ietsje meer autoriteit voor de leraren. De lesstof moet meer 'need to know' in plaats van het huidige 'nice to know' zijn. Ouders moeten ook meer hun verantwoording nemen, opvoeden is meer dan alleen voeding geven en de TV aanzetten. Kennis krijg je niet zomaar, die moet je verwerven. Inzicht is weer een heel ander verhaal en komt meestal pas veel te laat.

Maar ja, wat weet ik ervan. Ook ik ben een product van een falend onderwijssysteem. Mijn hoofd zit nog steeds vol met een van regeringswege goedgekeurde schooldoctrine in plaats van relevante kennis. Misschien weet u het wel beter, ik leer graag van u.

Ward Aal: Bravo Pino!
Het huidige onderwijssysteem is te triest om over na te denken.

Mijn eigen zoon wordt dóódgetest op de lagere school, en nóg weten de leraressen geen adequate stand van zaken weer te geven tijdens een 10-minutengesprek, zoals de oude ouderavond tegenwoordig heet.
Het CITO lacht in zijn vuistje...

Hij zit in groep 6, en mag elke week al huiswerk maken..... Oh wat zijn de ouders blij! Want de handleiding "hoe maak ik mijn huiswerk" krijgt zoonlief niet bijgeleverd... En als de ouders hun kind om wat voor reden dan ook hierbij niet kunnen ondersteunen? Ach: loserschap is erfelijk, zullen we maar zeggen.
"Is dat niet een beetje vroeg en veel, dat huiswerk voor een negenjarige?" "Het is als voorbereiding op groep 7, dan wordt het pas echt serieus......." was het vriendelijke antwoord van de juf. Hoezo prestatiemaatschappij? Dat kinderen lekker buiten spelen is blijkbaar ouderwets?

Voor elke nieuwe opdracht wordt er weer een nieuw bijna glossy-achtig boekwerk tevoorschijn getoverd, waar onze jongeman op elke pagina een paar zinnetjes kan lezen en 2 of 3 (ant-)woordjes mag invullen.
Hergebruiken is niet mogelijk, en áls dat al mogelijk was, zijn ze volgend jaar natuurlijk verouderd en moet een nieuwere druk worden aangeschaft. Waar zijn de ouderwetse schriftjes gebleven? (veelzeggend: het woordenboek in mijn browser herkent het woord schriftjes niet eens als Nederlands woord.)
Hier lachen de uitgevers in hun vuistjes.

En toch, óndanks elk jaar weer een betere methodiek (die helaas weer eens niet aanslaat bij de kids, een nieuwe dan maar weer...) wordt geïntroduceerd, het uitvoerige testen vanaf steeds jongere leeftijd en wat voor maatregelen dan ook zien we alleen maar een ontwikkeling dat het gemiddelde niveau niet echt vooruitgaat.
Onlangs verscheen een bericht dat verpleegkundigen nauwelijks kunnen hoofdrekenen: slechts een bijzaak, tenzij deze verpleegkundige net je narcosedosis berekent........
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 0:59:14)
Op 30-12-2007 0:49:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: (vervolg)

En toen hadden we de trieste berichten over de rekenprestaties van de PABO-studenten, de toekomstige onderwijzers van onze kroost, net een beetje verwerkt.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de waarheden die onze kinderen krijgen voorgeschoteld (Columbus ontdekte Amerika, piramides zijn graven, Darwin's theorie=feit, mens is oorzaak van klimaatverandering, tandjes poetsen met fluor is goed, etc. etc.).
Tjesus, ik had wel zélf zo'n blog kunnen schrijven, puur op basis van eigen ervaringen. En dan zit mijn zoon nog niet eens op de middelbare school.....
Gelukkig kan Pino dat echter beter.

Is er trouwens niet net een parlementaire enquête bezig naar de onderwijs-"vernieuwingen"? Tja, zal wel weer veel stof doen opwaaien.

En als dat weer is neergedaald?
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 1:15:32)
Op 30-12-2007 0:54:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Minder inspraak van de kinderen en ietsje meer autoriteit voor de leraren."

Vraag dat eens aan de onderwijzers, kdenk niet dat ze het daarmee eens zijn en ook hier in Nederland vinden de Onderwijzers de ouders het probleem.

Het grootste probleem zit hem denk ik daarin dat de opvoeding thuis vaak niet aansluit op die die de scholen geven.
Vaak hebben ouders dubbele bodems die de kinderen doorzien (iedereen is gelijk, maar die kutpolen op het werk om maar een voorbeeld te noemen) en wat ze overnemen.

"Vroeger was niet altijd beter maar misschien zijn we een ietsepietsje doorgeslagen. De jeugd heeft maximale inspraak gekregen en er heerst een ongelijke democratie in de klas waarbij de leraar slechts een splinterpartij is. Het aangeboden lesmateriaal doet meer de wenkbrauwen fronsen dan de hersens kraken."

NEE, niet terug in de tijd en vroeger was het zeker niet beter!!
De schrijver schrijft zelf al:

"Ook ik ben een product van een falend onderwijssysteem. Mijn hoofd zit nog steeds vol met een van regeringswege goedgekeurde schooldoctrine in plaats van relevante kennis."

Als je dat weer wil dan moet je idd terug naar vroeger.
Meer en meer wordt onze kinderen geleerd zelf te denken, scholen worden zelf gehinderd door de doctrine van staats wege waaraan ze van de staat/kerk vast moeten houden.
Ik zit zelf in een groep die zich bezig houd met de identiteit van kinderen en hoe die zoveel mogelijk vast te houden en met de oude doctrine kun je dat wel vergeten.
Nee, het is er zeker niet makkelijker op geworden maar zeker wel beter voor de kinderen.
Ze kennen en hebben ook helemaal niet meer de behoefte om een doctrine door hun strot geduwd te krijgen, zij kunnen goed voor zichzelf uitmaken wat waar is en niet waar.

En , ja er zal chaos komen maar dat ligt niet aan onze kinderen, maar gewoon aan ONS systeem (niet alleen het schoolsysteem) dat niet werkt en achterhaald is.
Het zijn WIJ de volwassenen die bang zijn voor die verandering.


(bericht gewijzigd op 30-12-2007 10:41:46)
Carpe diem homo universalis
Op 30-12-2007 10:36:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Want dan moeten wij ONZE doctrine verlaten;P

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 30-12-2007 10:37:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Leren hoe ging dat vroeger?

In de middeleeuwen was je in een doorsnee burger gezin gewoon kind tot een jaar of 7. Dan bekeek de familie je eens goed en evalueerde men de talenten van het kroost.

had je talenten in het een of ander dan zocht papa een leermeester waar je als gezel in de leer ging. Als je goed was kom je meester worden (metselen, slager, schilder noem maar op) en kreeg je een vrijbrief.

het grote voordeel van een dergelijk systeem is dat de scholing geheel is gericht om de persoonlijke kwaliteiten van het kind te versterken en uit te bouwen.

Hetzelfde systeem zien we ook bij andere culturen. De ouderen bekijken het kind en proberen op basis van waargenomen talenten. eigenschappen en interessen het kind een bepaalde richting in te duwen. Voor sommige betekende dat een toekomst als jager, spoorzoeker, sjamaan, kleermaker en noem maar op. In vrijwel alle gevallen hadden de ouderen het goed gezien en groeide het kroost comfortabel op in de hun toebedeelde rol.

Doen wat bij je past dus. In onze moderne wereld heet dat van je hobby je werk maken, iets wat als een groot goed wordt gezien.

Onze moderne samenleving heeft afscheid genomen van dat principe. Eerst maken ze een arbeider van je geschikt om voor grootindustrielen de heilige economie te laten draaien. En alleen als je geluk hebt kan men zich ontworstelen en doen waar de persoonlijke talenten liggen.

De mens centraal stellen is dus waarschijnlijk wederom een antwoord op onze krakende maatschappij. Maar ja.... de Economie zit niet te wachten op persoonlijke talenten en mensen worden nou eenmaal niet geboren met talenten als kantoorslaaf, winkelmeisje, autoverkoper, beleidsmederwerker, productiemedewerker, postbode, schoonmaker, nationaal terreur coördinator enz.

het onderwijssysteem is niets anders dan een magazijn waar bedrijven hun 'menselijk kapitaal' vandaan halen... we zijn grondstof. En grondstof kan je maar beter dom houden.
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 11:13:09)
Op 30-12-2007 11:13:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Bert

Prachtig geschreven!

@ techneut

Ik wou Bert zn stukje quoten maar kon de bovenstaande opmerking daar niet bij plaatsen (misschien door de max van 2000 tekens per antwoord?)

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 30-12-2007 15:15:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
Lanoe:

@ techneut

Ik wou Bert zn stukje quoten maar kon de bovenstaande opmerking daar niet bij plaatsen (misschien door de max van 2000 tekens per antwoord?)

Ja, komt doordat Berts stuk gewoon te lang is om volledig te quoten.
(bericht gewijzigd op 30-12-2007 15:43:14)
Op 30-12-2007 15:43:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden