John Anglicus was een Engelsman uit de negende eeuw. Hij reisde naar Athene waar hij een reputatie opbouwde van zijn wetenschappelijk en theologische kennis. Uiteindelijk mocht hij een voordracht aan de Trivium in Rome houden waar zijn bekendheid groter groeide. Hij werd benoemd tot Kardinaal en toen Paus Leo IV in 853 na Chr stierf, werd hij éénstemmig gekozen tot paus. Als Paus John VIII regeerde hij twee jaar tot het noodlot toesloeg in 855. Op een dag reed Paus John VIII van St. Peter's naar de Pauselijke Basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Onderweg moest hij plotseling stoppen. Toen bleek dat het "hij" een "zij" was.

Tot ieders verbazing beviel Paus John VIII van een kind. Dus de Paus John bleek niet zo mannelijk te zijn maar een vrouwelijke Pausin Johanna. Daarna volgen er twee verhalen over de legende. Bij de ene legende werd verteld dat Paus Johanna na de ontdekking van haar “bedrog” de bewoners van Rome haar voeten samen bonden en dit vast knoopte aan een paard. Terwijl ze aan het paard vastgebonden door de stad werd gejaagd werd ze ook gestenigd tot zij stierf. Het kind zou ter plaatse zijn gewurgd en begraven De andere legende verteld dat ze weg werd gestuurd naar een ver afgelegen klooster waar ze haar zonden moest over denken. En het kind dat ze baarde groeide op om later de Bisschop van Ostia te worden.

Of het verhaal van Paus Johanna waar is, is grote onduidelijkheid over. De eerste bekende referentie naar haar stamt uit de dertiende eeuw, 350 jaren na haar bewind. Rond deze tijd verscheen ook haar beeltenis als de Hoge Priesteres kaart in het Tarotdek. De katholieke Kerk scheen eerst de realiteit van Paus Johanna aan te nemen. In de vijftiende eeuw verwijst een document naar een standbeeld dat zou zijn opgericht ter ere van de vrouwelijke paus met haar kind. Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw, begon de katholieke Kerk het bestaan van Paus Johanna te ontkennen. Nochtans, tegelijkertijd eisten protestante schrijvers haar realiteit, hoofdzakelijk omdat het bestaan van een vrouwelijke paus een handig stuk van antikatholieke propaganda was. Maar dit verhaal dateert al van voor de periode van het ontstaan van het protestantse geloof. De latere Paus Pius II en de zestiende eeuwse Johannes Aventinus ontkende dat deze Pausin zou hebben bestaan. Als ze bestaan zou hebben moet dat tussen de regeertijd van Paus Leo IV en Paus Benedictus III zijn geweest. Het is niet moeilijk om de boeken kloppend te krijgen. Zoals gewoonlijk past men de chronologie gewoon wat aan en je verplaatst de sterfdatum van Paus Leo VI en de andere laat je vroeger inwijden. En violà, Pausin Johanna heeft op papier niet meer bestaan. Maar zoals zovele vrouwen is Pausin Johanna moeilijk te negeren en duikt ze regelmatig weer op.

Maar wie was zij dan?
Volgens het sommige geschiedschrijvers was het een meisje uit Engeland dat zich verkleedde als man om samen te zijn met een man waar ze verliefd op was. Deze man was broeder en leefde in een klooster. Verkleed als man kon ze zonder dat het opviel bij hem wonen in het klooster. Als dit helaas toch ontdekt wordt vlucht ze naar Athene, zich voor blijvend doen als man. In deze hoedanigheid weet ze een carrière op te bouwen als theologie leraar(es). Ze waren zo onder de indruk van hem (haar) dat ze het tot secretaris van Paus Leo de IV schopte. Deze functie leidt zelfs tot haar benoeming als paus. Tot ze verliefd wordt van op de neef van de overleden paus IV en van hem zwanger raakt. Noodlottig beviel ze in het openbaar van haar kind.

Er was een gerucht dat door dit voorval voor aantal jaren de stoelen die tijdens pauselijke wijdingen werden gebruikt, gaten hadden, zodat er een officiële controle kon worden gericht op het geslacht van de paus. Vele geleerden hebben tot heden niet het historische mysterie van Paus Johanna kunnen oplossen. Hier kunt u ook een stuk lezen over de hardnekkige legende van pausin Johanna.

celtic: Whahaha Zie het al voor me . )
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 07-01-2008 8:26:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cappuccino: Laat Hollywood het maar niet horen, anders maken ze er een romantische komedie van
Op 07-01-2008 9:37:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden