Iedereen probeert vat te krijgen op de werkelijkheid maar dikke boeken en lange verhandelingen ten spijt lukt dat maar zelden (áls het al lukt). Maar wie de omgeving goed observeert ontdekt kleine 'wetmatigheden' in onze werkelijkheid die verbluffend vaak geldig blijken te zijn. De wetmatigheden kunnen vervolgens kort en bondige geformuleerd worden. We spreken dan van 'de wet van..' of 'het principe volgens..' of het ...effect. Noem het zoals je wilt. Zijn we zo stereotiep of is de werkelijkheid zo voorspelbaar? Hoe dan ook de spitsvondig geformuleerde wetmatigheden kunnen een boel verklaren of in het minste geval stemmen tot nadenken.

( Peppie en Kokkie bewijzen onderstaande wetmatigheid )

Wet van mijzelf:

Hoe stompzinniger het vermaak des te meer publiek en zendtijd ze krijgen. (helaas is het omgekeerde ook waar)

De regel van Rune:

Als het je niet kan schelen waar je bent, ben je niet verdwaald.

Het Peter Principe:

In iedere hiërarchie probeert iedere medewerker te stijgen tot het niveau van incompetentie; iedere positie lijkt te worden ingevuld door iemand die incompetent is in het uitvoeren van de taken.

De wet van Murphy:

Als er meer dan één manier is om een taak te doen en één van die manieren zal in een ramp resulteren, dan zal iemand het zo doen.

De andere bekende wetten van Murpy zijn:

De eerste wet van Murphy stelt dat als er bij een experiment iets fout kán gaan, het ook daadwerkelijk fout gaat.
De tweede wet van Murphy stelt dat de fout altijd op het meest onaangename moment gebeurt.
De derde wet van Murphy stelt dat Murphy een grote optimist was.
De vierde wet van Murphy stelt dat hoe groter het wonder is, hoe minder mensen kijken.

De wet van Gumperson:

De waarschijnlijkheid van een gebeurtenis is omgekeerd evenredig aan de wenselijkheid ervan.

Parkinson’s wet:

Werk zal zich zo uitbreiden als de tijd die ervoor staat. Als er 6 maanden voor staan, dan zal het ook zeker 6 maanden duren. Het zal dan opgevuld worden met onnodige activiteiten. Tevens zullen de activiteiten tegen het naderen van de deadline exponentieel toenemen omdat veel mensen de neiging hebben uit te stellen en het meeste werk pas gaan verrichten voor de deadline. Een oplossing is om meerdere deadlines te stellen voor deelprojecten.

De tweede wet van Parkinson is dat uitgaven stijgen naarmate het inkomen stijgt en het geprinte woord uitgroeit totdat de bladzijde is gevuld.

De wet van Sturgeon:

Negentig procent van alles is onzin.

Wet van bedrog:

Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis - op het slechtst denkbare moment.

Het Pareto principe:

Ook wel bekend als de 20/80 regel. Het principe van de essentiële minderheid dat verantwoordelijk is voor het grootste effectdeel: 20 % van de verkopers in een organisatie zijn verantwoordelijk voor 80 % van de totale verkoop...20 % van de problemen zijn de oorzaak van 80 % van de moeilijkheden..etc. De percentages zijn niet representatief, maar het idee is om te realiseren dat een kleine groep mensen, problemen of ideeën verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het effect of het belang. De Pareto regel werkt ook andersom. Als 20 % van wat je doet telt voor 80 %, dan zal 80 % van wat je doet leiden tot 20 % resultaat. Het principe is genoemd naar zijn verkondiger Vilfredo Pareto (1845-1923).

Het principe van de rij:

Hoe langer je in de rij staat, des te groter de kans dat je in de verkeerde rij staat.

De wet van succes:

Creëer een behoefte en vervul die.

Occam’s razor:

Indien niet noodzakelijk, moeten alternatieven niet vermeerderd worden. De verklaring hiervan is dat degene met de minste aannames of de optie van de minste complexiteit vaak de juiste is. Met andere woorden, wanneer er twee of meer verklaringen voldoen als verklaring voor een fenomeen dan is de meest eenvoudige de juiste. Deze wet is voorgesteld door William of Occam, een filosoof uit de veertiende eeuw. Het is niet altijd juist, maar het is een bruikbaar idee.

De wet van Boob:

Je vindt iets altijd op de laatste plaats waar je het zoekt.

Wet van Finagle:

Schrijf nooit toe aan kwade opzet wat door stompzinnigheid afdoende verklaard kan worden.

Stelling van Little:

Het gemiddeld aantal klanten in een wachtrijsysteem is gelijk aan hun gemiddelde aankomstsnelheid vermenigvuldigd met hun gemiddelde verblijftijd in het systeem.

Wet van de remmende voorsprong:


De wet stelt dat een voorsprong op een bepaald domein er vaak toe leidt dat er weinig stimulans is om verdere verbetering of vooruitgang op te zoeken, zodat een ander vroeg of laat je voorbijstreeft. Door te berusten in een voorsprong word je geremd om nog verder te gaan.

Wet van Archimedes:

De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof.

De wet van karma:

Alles wat je doet komt weer bij je terug.

De wet van Benford:


Neem een willekeurige krantenpagina met beursberichten. Dan blijkt dat 1 vaker voorkomt dan 2 als eerste cijfer. En 2 weer vaker dan 3. Hetzelfde fenomeen treedt op bij vele andere getallenreeksen zoals in een lijst van de langste rivieren ter wereld.

De wet van Zipf:

Als je de woorden in een tekst bekijkt komt het ene woord vaker voor dan het andere. Bijvoorbeeld woorden als is, de, het en een zijn zijn erg frequent in een nederlandse tekst. Als je nu de woorden in een tekst telt en rangschikt naar aflopende frequentie is er dan een verband tussen het rangnummer en de frequentie?
De wet van Zipf zegt dat globaal geldt: rangnummer*frequentie is constant.

De observatie van Einstein:

Voor zover de wiskundige formules betrekking hebben op de werkelijkheid, zijn ze niet onfeilbaar, voor zover ze onfeilbaar zijn, hebben ze geen betrekking op de werkelijkheid.

meer maffe observaties hier.

Ja Horus: Asjeblieft Bert, kun je niet een foto van de echte Peppie en Kokkie plaatsen? Ik krijg deze niet weggezapt...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 10-01-2008 9:21:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt: De wet van Brooke:
Steeds als een systeem helemaal sluitend is gemaakt, ontdekt de een of andere gek iets waardoor het hele systeem in elkaar dondert of volstrekt onherkenbaar wordt.

:S
Op 10-01-2008 15:05:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Wet van Ganzfeld

Hoe leuker iets is des de groter de kans dat het niet mag.

Op 10-01-2008 15:57:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: Het beste principe is het principe van principeloosheid.

Ward
Op 10-01-2008 19:41:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mbase: De wet van behoud van ellende:

Ieder regeringsbeleid wordt gevolgd door reflexief gedrag van burgers en ondernemingen, waardoor weer meer regels nodig zijn om het oorspronkelijk te kunnen handhaven. Dat wordt dan weer gevolgd door meer beleid, etc. Net zolang tot de boel een keer in elkaar dondert en we echt eens moeten gaan nadenken over kwaliteit en niet over meer van hetzelfde.

Op 11-01-2008 0:27:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Godwins Law. Relevant voor GW.
Op 11-01-2008 18:12:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
CSM:

Godwins Law. Relevant voor GW.

En die is?

:S
Op 11-01-2008 18:27:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden