Modellen van vliegtuigen die duizenden jaren oud zijn... Enorme kunstwerken die alleen vanuit de lucht gezien kunnen worden... Oude teksten die luchtgevechten beschrijven... Zijn deze zaken de bewijzen dat oude beschavingen luchtvaarttechnieken meester waren?
Vliegen is al een droom van de mensheid sinds ze voor het eerst met eerbied keken naar een vogel die moeiteloos door het luchtruim zweefde. Maar het duurde, volgens de algemeen geaccepteerde geschiedenis, tot de jaren 1780 voordat de mens door middel van een hetelucht ballon het luchtruim kon kiezen. Leonardo Da Vinci's vliegtuigDaarna werd de 'zwaarder-dan-lucht' machine het doel. Ofschoon er wordt beweerd dat de 'zwaarder-dan-lucht' vluchten al in de dertiende eeuw mogelijk waren en Leonardo da Vinci in zestiende eeuw een gevleugeld luchtvaartuig en een simpele helikopter ontwierp, waren het de gebroeders Wright die in 1903 met de Kitty Hawk de eerste gemotoriseerde vlucht realiseerden. Maar dat is de algemene geaccepteerde geschiedenis...

Sommige onderzoekers en enkele overenthousiaste wetenschappers geloven dat er bewijzen zijn die suggereren dat de mensheid het vliegen al in een véél eerder stadium onder de knie had. Zo veel eerder zeggen zij, dat de kennis van deze technologie verloren is gegaan en terecht is gekomen in oude verhalen waarin de avonturen van de mens in het luchtruim in het rijk der mythen zijn beland. Laten we eens kijken naar de dingen waarvan beweerd wordt dat het bewijzen zijn (intrigerende voorwerpen, gravures, inscripties en legenden) en die zouden verwijzen naar de waarheid omtrent het vliegen van de mens.

Het Egyptische vliegtuig

In 1898 werd een vreemd, 15 centimeter groot houten voorwerp gevonden in een tombe bij Sakkara in Egypte dat dateert uit 200 voor Christus. Het voorwerp had een romp, vleugels van 17,5 centimeter die licht naar beneden gebogen waren, een roer en een staart.De duif van Sakkara Het leek veel op een modern vliegtuig. Maar aangezien er in die tijd nog geen vliegtuigen waren uitgevonden werd het gemerkt als zijnde een model van een vogel. Het voorwerp werd vervolgens in de kelder van een museum in Caïro opgeslagen.

Het voorwerp werd vele jaren later door Dr. Khalil Messiha, een specialist op het gebied van oude modellen, herontdekt. Volgens Messiha en anderen die het voorwerp hebben bestudeerd, bezit het de kenmerken van hoog ontwikkelde aerodynamica, zoals de moderne zweefvliegtuigen die erg weinig energie nodig hebben om in de lucht te blijven. De gebogen vleugels worden tegenwoordig vanwege hun grote draagvermogen veel toegepast. Een dergelijk ontwerp werd onder andere ook toegepast bij de bouw van de Concorde.

Was het misschien een stuk kinderspeelgoed? Of was het een schaalmodel van een vliegtuig dat de Egyptenaren wilden gaan bouwen, of hebben gebouwd? Als ze het vliegtuig op ware grootte hebben gebouwd, bestaat er geen bewijs voor. Er zijn geen vliegtuigen op ware grootte gevonden in welke tombe dan ook.

De hiëroglief van Abydos

Wat nog meer vraagtekens oproept dan het modelvliegtuig zijn de raadselachtige tekens die door Dr. Ruth Hover gevonden zijn in de tempel van Abydos, Egypte. Hover fotografeerde een paneel van een muur dat tevoorschijn kwam nadat een overlappend paneel in stukken brak. Het oudere deel van de muur toonde afbeeldingen die veel lijken op moderne vliegtuigen van opzij bekeken.

De hiëroglief van Abydos

Een afbeelding lijkt veel op een moderne helikopter, terwijl andere afbeeldingen geïnterpreteerd kunnen worden als vliegtuigen, hovercrafts en zelfs vliegende schotels. Toen de foto's van de afbeeldingen voor het eerst in de openbaarheid kwamen, werd er verondersteld dat ze digitaal bewerkt waren om zodoende een sensationele grap uit te halen. En inderdaad waren sommige foto's geretoucheerd om de uiterlijke details van de vliegende voorwerpen naar voren te halen. Maar zelfs de niet-aangepaste foto's leken de erg modern uitziende figuren niet te verhullen.

Maar misschien bedriegt het oog ons. Het officiële standpunt van de archeologen is dat de afbeeldingen niets meer of minder zijn dan elkaar overlappende hiërogliefen.

De Midden- en Zuid Amerikaanse shuttle

Egypte is niet de enige oude beschaving die raadselachtige voorwerpen heeft voortgebracht. In Midden-Amerika werd een opmerkelijk gouden kleinood, waarvan de ouderdom op minstens 1000 jaar wordt geschat, gevonden.De shuttle uit Midden-Amerika Als je niet op de hoogte zou zijn van de ouderdom, zou je denken dat het een model was van een Spaceshuttle of een gevechtsvliegtuig met deltavleugels.

Toen het voorwerp werd ontdekt, noemden de archeologen het een zoömorf, oftewel een voorwerp met een dierlijke vorm. Het lijkt echter op geen enkel vliegend dier. Het lijkt zelfs uitgesproken mechanisch met de deltavleugels, stabilisatievinnen en roer. Het heeft zelfs iets wat lijkt op de zitplaats van een piloot. Experts in de aerodynamica zeggen echter dat de vleugels te ver naar achteren zitten ten opzichte van het zwaartepunt en de neus is aerodynamisch niet verantwoord. Wat het voorwerp ook moet zijn of voorstellen, de opmerkelijke gelijkenis met een modern vliegtuig of ruimtevaartuig blijft verrassend.

De Nazca-lijnen

Verspreid over een plateau van 55 bij 22 kilometer nabij Nazca, Peru, zijn enorme kunstwerken op de grond 'getekend' door mensen van de Paracas en de Nazca culturen. De figuren, geogliefen, zijn gestileerde afbeeldingen van 18 verschillende soorten vogels, een aap met opgekrulde staart ter grootte van een voetbalveld, een orka, een 45 meter grote spin, een hagedis, menselijke vormen en andere vreemde voorwerpen.

Ofschoon de beschavingen die de figuren hebben gecreëerd floreerden tussen 200 v. Chr. en 600 n. Chr. weet niemand precies wanneer de geogliefen werden gemaakt... of waarom. Maar sinds de ontdekking hebben wetenschappers zich afgevraagd waarom deze mensen zulke monumentale kunstwerken hebben gemaakt terwijl men ze geeneens vanaf de grond kan zien. De figuren kunnen alleen vanaf grote hoogte duidelijk gezien worden. Ze werden eigenlijk pas ontdekt toen wetenschappers er per vliegtuig over vlogen. In de buurt zijn geen bergen of andere verhogingen van waar af men de afbeeldingen kan zien. Hoe heeft men ze ooit kunnen maken?

Vanwege de uitgestrektheidDe Nazca figuren van de paden, die nergens heen lijken te gaan (sommige strekken zich over een afstand van 9 km. uit), hebben schrijvers zoals Erich von Däniken gesuggereerd (met alleen dit als "bewijs") dat Nazca in feite een oude ruimtehaven is. De paden, houdt hij vol, zijn landingsbanen voor luchtvaartuigen. De piloten en passagiers waren uitverkoren om de grootschalige figuren te mogen aanschouwen.

Minder sensationeel is de suggestie dat deze oude beschaving in staat was tot het vervaardigen van hetelucht ballonnen waarin passagiers werden meegenomen om naar de figuren te kijken. In 1974 werd deze theorie door Julian Nott en Jim Woodman getest. Zij bouwden een ballon waarbij alleen gebruik werd gemaakt van materialen die voorhanden waren. Hun ballon, genaamd de Condor I, steeg al snel tot boven de 45 meter, waarbij bewezen werd dat het voor de toenmalige bewoners mogelijk moet zijn geweest om het doel van de 'lichter-dan-lucht' vlucht te bereiken lang voordat de Europeanen er in slaagden.

De Vaimanika-sastra

Ofschoon de Chinezen de eer krijgen voor het uitvinden van de raket, geloven sommige mensen dat een oude tekst uit India een nauwkeurige omschrijving geeft van een geavanceerde vlucht van menselijke piloten. Vaimanika sfbeeldingGeschreven door Maharishi Bharadwaja in de vierde eeuw voor Christus (gedicteerd terwijl hij in trance was) lijkt de Vaimanika-sastra het te hebben over het besturen van een of ander luchtvaartuig- een vimana- met verbazingwekkende mogelijkheden.

Het werk lijkt op een handleiding voor luchtgevechten (of de gebruiksaanwijzing van een computerspel) en het toont de 32 geheimen van het besturen van een vimana, waaronder:

- Goodha: geeft de piloot de mogelijkheid om zijn vimana onzichtbaar te maken.
- Paroksha: geeft de piloot de mogelijkheid om andere vimanas te verlammen en buiten werking te stellen.
- Pralaya: stuurt een elektrische kracht door het 'vijfvoudige lucht systeem' waarmee de piloot alles op zijn weg kan vernietigen.
- Taara: voorziet de piloot van een ander middel om contact met de vijand te vermijden: 'Door het mengen van 10 delen luchtkracht, 7 delen waterkracht en 16 delen zonnekracht en dit dan te projecteren door middel van een stervormige spiegel wordt het uiterlijk van een heldere sterrenhemel gecreëerd'.
- Jalada Roopa: geeft de piloot instructies over de juiste verhouding van diverse chemicaliën waarmee de vimana 'het uiterlijk van een wolk' krijgt.

Is de Vaimanika het resultaat van een rijke fantasie, rijk aan symbolisme en heeft het een religieuze betekenis? Of is het een beschrijving van een oude doch hoogontwikkelde technologie die de mensheid pas in de twintigste eeuw herontdekte?

Lanoe: Het begint steeds duidelijker te worden dat we met een oude globale beschaving te maken hebben waar wij nog steeds niet aan kunnen tippen.
Langzaam komen we tot het besef dat we enkel aan het ophalen zijn wat we in ons getraumatiseerde geheugen kunnen herinneren.
Dit is moeilijk want er zijn bepaaldde machten/krachten die het trauma gaande houden (fragmenteren noemt men dat).
We waren toen qua energetisch nivo veel verder (de werking van de universele energieen) en veel meer in balans met de natuurwetten dan hedentendage (als we niet oppassen vagen we onszelf weg nu).
Misschien wordt het eens tijd ons trauma eens recht in de ogen te kijken en eens te kijken wat er zo'n 10 a 12.000 jaar geleden nu precies gebeurt is en waarom onze goden oorlog hadden met elkaar (daar is het gezeik begonnen en sindsdien herinneren we ons niets meer van de tijd daarvoor).

Wat is er daar gebeurt dat zo traumatisch was?
Wie houdt dat trauma gaande?
En als dat aan de kant is en we in en overzicht krijgen in het trauma van toen, dan zullen we ook langzaam de rest weer terug krijgen.
De sleutel is bewustzijn, denk ik, wie speelt er met ons bewustzijn?
Wie traumatiseerd en fragmenteerd (nog steeds) ons bewustzijn?

En nu kom ik bij het topic:

Zulk een globale beschaving waarbij de coca van zuid amerika naar egypte werd gebracht en die zo ver was, ja die hadden hoogstwaarschijnlijk ook vliegtuigen, maar die volgens een heel ander principe werkte (zie hedendaagse techniek betreffende de ufo's).

Het betreft niet enkel de lijnen van Nazca, het betreft elke bouwwerk uit die tijd die vanuit de lucht ook weer zn betekenis had (vaak staan ze in verhouding tot het universum, het universum in het klein hier op aarde, zo boven , zo beneden), wat duid op een innige verbintenis met het universum zoals we ook zien bij de Maya's.
De universele klok die wij kwijt zijn en hebben laten vervangen door de materialistische Juliaanse kalender.....
Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 16-1-2008 10:36:39)
Carpe diem homo universalis
Op 16-01-2008 10:30:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: die enkel op ons aardse bestaan is gericht en ons zo van het universum afgesneden heeft.
Wederom een slim trucje om het trauma gaande te houden.

Carpe diem homo universalis

Carpe diem homo universalis
Op 16-01-2008 10:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 08-03-2010 13:25:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Mensen zijn tot het uiterste gegaan om het luchtruim te veroveren.
De Gebr. Wright slaagden daar uiteindelijk in. Of is al die kennis
achterhaald. Onderzoekers geloven dat er aanwijzingen uit het verleden zijn die twijfels doen rijzen over de geschiedenis van de luchtvaart. Een ontdekking in de Colombiaanse jungle roept een
mysterieuze vraag op, kan het dat bepaalde antieke culturen al echte vliegtuigen hebben gezien? Er werden objecten gevonden in
pre Columbiaanse tombes die 800 - 600 jaar voor Christus afstammen. Archeologen denken dat het insecten zijn. Misschien dat het symbolen zijn van een pre Inca historie. Als je beter kijkt zie je dat dit geen insecten zijn. Insecten dragen hun vleugels op hun lichaam en niet eronder.Is het een wetenschap die duizenden jaren geleden al bestond? Bob Trelease is een specialist in vroege vliegtechnieken. Het lijkt op een vliegtuigje vertelde hij.
Hij associeerde de amulet gelijk met de F- 4D.
Het gaat om de Aerodynamica.

http://www.aeropedia.be/web/content.php?article.1002222

Ancient flight and DNA manipulation.Ancient Egyptian planes.The Saggarabird.
Simon Sanderson. Modelmaker.University of Michian. Professor Wei Shyy.
The Aerodynamics of birds.Strange artifacts.

http://www.world-mysteries.com/sar_7.htm

Als de evolutie had gewild dat wij als mensen vlogen hadden we wel vleugels gekregen. Deze uitspraak toont aan dat vliegen voor mensen lange tijd een onbereikbaar ideaal was. Mensen zijn echter volhouders en langzaam maar zeker kwamen ze erin de loop van de eeuwen achter hoe ze het moeten aanpakken.
Zie vervolg.

Op 31-03-2010 0:33:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Volgens wetenschappers en de wetten van de Aerodynamica zouden bijen niet kunnen vliegen. Te dik lijfje en te kleine vleugeltjes.
Gelukkig weten bijen dit niet en vliegen ze onbezorgd rond.
Ook u heeft vast weleens een bij voorbij zien vliegen.

Tegenwoordig.
Betekenis Aerodynamica = F1 = Snelle sport = Accepteren van het Universum. Dat vogels kunnen vliegen is te danken aan verschillende factoren. Handleiding = uitleg van de Vaimanika-Sastra.
Factor 1. Een vogel heeft veren.
Factor 2. Vederlicht.
Factor 3. Sterke vliegspieren.
Factor 4. Een krachtig hart.
Factor 5. Een perfecte vorm.

De mens heeft zich altijd verwonderd over het vermogen dat vogels bezitten om te vliegen. De mensen wilden dit ook wel. Dit verlangen heeft de mens al van oudsher bezield. In vele zeer oude mythen en sages werd al verteld over mensen die vlogen. In de 15 e eeuw
kwam er eindelijk iemand met een heldere en orginele visie op vliegen. Dit was Leonardi Da Vinci. Hij was een van de eersten die
lichamen van mens en dier ontleedde en door zijn diepgaande kennis
over anatomie die hij zo kreeg kwam hij erachter hoe een vleugel
opgebouwd was. Ook herkende hij toen al de derde wet van Newton
zonder dat hij het in de gaten had. Newton zou pas geboren worden in 1643. Da Vinci merkte op dat een vleugel een even grote kracht tegen de lucht moet geven als dat de lucht tegen de vleugel geeft. 400 jaar lang deed men niets met Da Vinci's ontdekkingen er werd door wetenschappers niet naar omgekeken. Een eeuw na het overlijden van Da Vinci wordt er pas weer serieus nagedacht over het vliegen. Onder tussen bleven mensen zich vast houden aan het vliegen op spierkracht van de armen totdat Francis Willuglby voor het eerst de vogelvlucht echt wetenschappelijk ging onderzoeken.
Zijn eindconclusie was dat de armen van mensen geen dienst konden doen voor de aandrijving van een vliegtuig.

Op 31-03-2010 1:45:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Vervolg.
Als er al op spierkracht gevlogen zou moeten worden dan zou er
met de aandrijving van de spieren van de benen moeten worden gevlogen. Hij kwam tot deze conclusie na het vergelijken van de spieren van vogels en mensen. In de 17 de eeuw kwamen Robert Hooke en Giovanni Borreli tot de conclusie dat het vliegen op spierkracht niet zou gaan lukken. Het zou alleen maar lukken als de mens zou afvallen of als de mens veel meer spierkracht zou krijgen.

U begrijpt natuurlijk wel dat in de loop van de eeuwen vele onderzoekers die zich bezig hielden met vliegen door de mens
aandachtig naar vogels gekeken hebben. Ondanks dat duurde het tot
men de werking van de verbrandingsmotor door had voordat de mens daadwerkelijk het ruim zou kiezen. Als een vliegtuig vliegt
werken er vier krachten op: Stuwkracht - Liftkracht - Luchtweerstand - Zwaarte kracht. Zwaartekracht is overal. Die zorgt
ervoor dat wij en alle andere dingen op de aarde blijven staan. Als de zwaartekracht niet aanwezig zou zijn dan zouden wij los komen van het aardoppervlak. Dit zie je o.a bij astronauten. Nog steeds staan de vliegtuigontwikkelingen niet stil, Ares is een nieuw vliegtuigje die Mars gaat observeren. Joel Levine:Vertaling.
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.vaggalis.gr/Content.php%3FLanguage%3Den%26PageId%3D92

Jaartallen van het vliegen.
http://proto5.thinkquest.nl/~lle0232/site/teksten/jaartallen.html

Hoe vogels zo efficient kunnen vliegen is na een eeuw onderzoek nog onbekend. Volgens de Gronings- Leidse bioloog John Videler ligt
de oorzaak van dit kennisgat in de dominantie van piloten en luchtvaartingenieur's in vogelonderzoek. In zijn tweede boek
"Avian Flight" trekt de voormalige Marineofficier daarom ten strijde
tegen deze gevestigde order. Zij zouden volgens hem de biologische werkelijkheid met hun luchtvaartmodellen te simpel voorstellen.

zie vervolg.
(bericht gewijzigd op 31-3-2010 3:10:30)
Op 31-03-2010 2:33:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Videler wil de biologie weer voorop zetten om het onderzoek uit zijn kinderschoenen te tillen zoals hij de staat van kennis omschrijft.

ProfessorJohn Videler is door de Leonardi Da Vinci stichting
benoemd tot hoogleraar:
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2004/Nieuwsbrief/week35/26_19

NRC. Professor John Videler: Niemand snapt hoe vogels vliegen.

http://www.rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=163

Als we nu onze aandacht gaan richten op het functioneren van de menselijke verbrandingsmotor komt het vast wel goed.

http://www.grenswetenschap.nl/onbegrensd.asp?id=8
Op 31-03-2010 3:08:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 23-09-2012 11:06:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:

Of dat het allemaal waar is daar valt over te discussiëren, maar wel een leuke link.
It's all a figment of imagination!
Op 23-09-2012 11:18:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThræxX: informatief blog,
Als ik nog even een filmpje mag toevoegen van, helaas -nogal twijfelwaardig bron.
"


salute,

-h®æxX™
Op 23-09-2012 17:54:55 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2:
Op 28-10-2012 11:30:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden