In de afgelopen dagen vielen twee krantenartikelen op die te maken hebben met de nieuwe trend van extreme controle over de bevolking. Er zijn uiteraard veel meer berichten over dit fenomeen, maar onderstaande Nederlandse samenvatting geeft de strekking aardig weer.

Vele analyses en reacties schreeuwen dat het tijd wordt dat mensen “wakker worden”. Het internet gonst er van. Wet na wet die onze vrijheid aan banden legt wordt geïmplementeerd. Dit alles onder het mom van het beschermen van de bevolking tegen terrorisme”. Veel van deze beperkende wetten worden trouwens ingevoerd zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

Zo kan het dus gebeuren dat “de mens in de straat” volkomen overvallen wordt door de uitvoering van deze regels.

Te beginnen met een krantenartikel uit de U.S. dat verhaalt over de passagierscontrole bij luchtvaartmaatschappijen.

“Momenteel zijn de luchtvaartmaatschappijen belast met het checken of passagiers voorkomen op lijsten van “ongewenste personen”. Dit zal veranderen in 2008. In 2008 zal de lokale overheid deze taak overnemen.

Passagiers zullen niet mogen vliegen totdat ze zijn gescreend. Op het eerste gezicht lijkt dit fantastisch; wie wil nu niet veilig vliegen?
Van iedere passagiers wordt vooraf bepaald of hij/zij mogelijk een bedreiging vormt voor de vlucht of de nationale veiligheid.
Maar wat betekent de omschrijving “mogelijke bedreiging”? Dit is zo vaag geformuleerd dat het zelfs kan slaan op mensen die geprotesteerd hebben tegen zaken als “de oorlog in…”, de vervuiling van het milieu, dierenactivisten en ga zo maar door.

Duidelijkheid is geboden, zeker gezien het feit dat wet S 1959 (the hate bill) in essentie alle uitingen tegen de zittende regering beschouwt als een daad van terrorisme. Het is zelfs al voldoende als maar wordt aangenomen dat een individu of een organisatie mogelijk acties zou kunnen uitvoeren."

In het kort; idealisme kan worden beschouwd als een terroristische daad en iedereen kan mogelijk worden geregistreerd als potentiële terrorist.

En nu een recent krantenartikel uit de U.K. De inhoud spreekt voor zich.“Een ouder echtpaar wordt levenslang de toegang tot een winkelcentrum ontzegd, omdat ze daar foto’s hebben genomen van de verraste gezichtjes van hun kleinkinderen.
Kim and Trevor Sparshott werden verzocht te stoppen met het nemen van foto’s, omdat zij hierdoor een gevaar waren voor de veiligheid.
Het stel was voor 4 dagen overgekomen uit Spanje en wilde hun familie verrassen door onverwachts in het winkelcentrum in Fareham, Hants, te verschijnen. Maar toen ze een foto namen werden ze verzocht het winkelcentrum te verlaten. Volgens de veiligheidsbeambte zijn camera’s verboden als gevolg van het risico op een terroristische aanslag. Het stel kreeg een ban voor het leven.

Terug in Malaga, Spanje, zei de 51-jarige mevrouw Sparshott “Ik kan het niet kon geloven. Ik ben geschokt. Hij zei dat we een terroristische actie hadden gepleegd. Ik kon wel door de grond zakken, zo beschamend was het, maar toen werd ik echt kwaad.”
De 52-jarige heer Sparshott voegde hieraan toe “In plaats van dat het een leuke verrassing was voor de familie, liep het uit in een nachtmerrie. Ik was woest. We begrijpen de noodzaak van voorzichtigheid in deze zorgelijke tijden. Een discrete waarschuwing zou voldoende zijn geweest”.

Het stel heeft een bezwaar ingediend bij het winkelcentrum. In antwoord daarop kregen ze een brief van manager Pam Gillard, die stelde dat het nemen van foto’s een veiligheidsrisico is, maar dat de beveiligingsbeambte dit blijkbaar niet duidelijk heeft uitgelegd. Zij biedt daarvoor haar excuses aan.

 Na het incident deelde ze mee dat het “Fareham Shopping Centre” een private onderneming is en dat deze de veiligheid van de winkels ondersteunt. Voor het maken van foto’s is vooraf toestemming nodig. De familie Sparshott is weer welkom in het winkelcentrum
Mevrouw Gillard, manager van het winkelcentrum, was niet genegen de veiligheidsnormen verder te bespreken, maar voegde er aan toe dat het verbod op camera’s niet terug te voeren was op een mogelijke terroristendreiging.

De situatie heeft de beweging voor burgerlijke rechten verbaasd; “de reactie van het winkelcentrum is compleet overtrokken”. Hun woordvoerder, Roger Smith, gaf aan dat het buitenproportioneel was. "Het is redelijk om enkele restricties op te leggen aan menselijk gedrag, maar dit is compleet van de zotte”.

Lanoe: Veiligheid ok, maar er zijn ook al zgn "lijsten" van mensen die iets te kritisch zijn op het huidige systeem.
Mensen zoals bv het hoofd van Greenpeace en deze dame:

http://video.google.nl/videoplay?docid=5057555023195472231&q=Naomi+Wolf&total=103&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

Ik heb al vaker gezegd soms het gevoel te hebben terug in de jaren 30 beland te zijn.
Eerst de reichtstagbrand (9/11), het excuus om ons aan banden te leggen.
Het uitschakelen van kritische elementen en tja, we weten allemaal wat daarna gebeurde alleen zijn de Joden nu vervangen door Moslims.
Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 18-1-2008 11:27:32)
Carpe diem homo universalis
Op 18-01-2008 11:27:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: "Duidelijkheid is geboden, zeker gezien het feit dat wet S 1959 (the hate bill) in essentie alle uitingen tegen de zittende regering beschouwt als een daad van terrorisme. Het is zelfs al voldoende als maar wordt aangenomen dat een individu of een organisatie mogelijk acties zou kunnen uitvoeren."

Dit betekent dat naar willekeur iedereen opgepakt kan worden.
'Don't forget rule number 6'
Op 18-01-2008 18:25:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Anatolij: BIOEFFECTS: Invasion of Privacy: Glazen samenleving … Glazen huis … glazen lichaam … glazen brein … ?!
Beste @Medemens,
Hier nog wat meer over de Invasion of Privacy:
College Bescherming Persoonsgegevens, ‘Straks niemand meer onbespied door het leven’, Persbericht, 28-01-2007, http://www.cbpweb.nl/documenten/pb_20080128_dataprotectiedag.stm?refer=true
Quote: Glazen samenleving
De informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel tot een glazen samenleving waarin niemand meer onbespied door het leven kan gaan. “OV-chipkaart, rekeningrijden, verwijsindex risicojongeren, het elektronisch kinddossier, het elektronische patiëntdossier, één uniek persoonsnummer voor iedereen, het bewaren van alle telecommunicatiegegevens van alle 480 miljoen Europese burgers, vergaande koppeling van bestanden en profilering, zoekmachines die over je schouder meekijken, spyware, volledig dekkend cameratoezicht. Het moet niet veel gekker worden”, aldus Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).
J. Kohnstamm, ‘Handhaving vereist middelen. Memorandum over beleid en budget CBR 2008-2013 ter voorbereiding van het jaarplan 2008’, COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS, Den Haag 08.08.2007, http://www.cbpweb.nl/downloads_overig/20070808_beleidbudget.pdf
Quote: p.1. De samenleving stevent onherroepelijk af op wat wij de glazen samenleving zijn gaan noemen: ieder individu woont langzamerhand in een glazen huis, waarin respect voor de persoonlijke levenssfeer absoluut geen vanzelfsprekendheid meer is. …
p.4. …:het glazen huis waarin ieder van ons inmiddels woont zal staan in een samenleving waar respect voor- en bescherming van de persoonlijke levenssfeer een illusie is geworden.
http://www.cbpweb.nl/downloads_overig/20070808_beleidbudget.pdf
Bert-Jaap Koops & Merel Prinsen :‘Glazen woning, transparant lichaam., Nederlands Juristenblad 12 maart 2005, pp. 624-630, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=27191
Quote: Laat het recht tijdig voorbereid zijn, voordat de muren van glas en het lichaam helemaal transparant zijn geworden.
Cheryl Welsh, Mind Justice: http://mindjustice.org/mindwarsatomic.htm .
Christians Against Mental Slavery: http://www.slavery.org.uk/news.htm .
Resources / Other Sites : http://freedomfchs.com/ffchsmessages/viewtopic.php?t=563 .
Van de ene controle tot de andere is slechts één stap:
RSD, “Who controls the minds of people, controls the world.”, Pittsburgh Independent Media Center, 10.10.2004, http://pittsburgh.indymedia.org/news/2004/10/15852.php
Quote: ““Who controls the minds of people, controls the world.”
"If we do not stop this electromagnetic Mind Control towards the civilian and the whole population of the Globe, we're all going to be biological robots for a small elite. I think that this is absolutely the most vital question in the whole world, and it concerns every single child, mother, father -- every person in the whole world..." http://pittsburgh.indymedia.org/news/2004/10/15852.php
Hoogachtend.
Ubi ius, ibi actio.
Op 31-12-2008 21:25:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden