Officieel valt 'Verloren Maandag' op de eerste maandag ná de eerste zondag na Driekoningen. Meestal is er dus geen discussie mogelijk, dit jaar ligt dat anders.Verloren Maandag Als Driekoningen op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag valt wordt Verloren Maandag gevierd op de eerstvolgende maandag omdat er altijd een zondag tussen komt. Dit jaar valt Driekoningen op een zondag. De eerstvolgende zondag is dus 13 januari, dus is het pas op maandag 14 januari Verloren Maandag. In theorie...

Wat is Verloren Maandag, en waar komt het vandaan?

Verloren Maandag is een blijvende traditie in Vlaanderen, meer bepaald in de provincie Antwerpen (en de streek rond Doornik). Op die dag serveren de cafés aan al hun klanten worstenbrood. Gratis.

Vroeger kregen de havenarbeiders hun loon uitbetaald op zondag. Sommigen van hen gingen er zich mee bezatten, de rest was voor moeder de vrouw. Op Driekoningen vierde echter iedereen zowat dubbel feest, met als gevolg dat er van het loon niets veel meer overbleef. Slagers uit die tijd maakten toen goedkope worstenbroodjes en gaven ze aan de arbeiders. Die dag eindigde voor de slagers niet winstgevend. Vandaar 'Verloren Maandag'.

Over de betekenis van de naam 'Verloren Maandag' bestaan volgens Koen Verstraeten (De Zondag, gratis krant, België) allerlei verklaringen. In zijn artikel lezen we dat sommigen verwijzen naar het evangelie, omdat de zondag voordien in de kerk het verhaal wordt voorgelezen van het kindje Jezus dat verloren liep. Andere vermoeden dat het veeleer te maken heeft met een verloren werkdag: op deze dag legden vroeger de lagere ambtenaren de eed af. Vandaar ook de naam 'Verzworen Maandag'. WorstenbroodOok op het platteland konden meiden en knechten op deze maandag van werkgever veranderen.

Op deze dag werd ook een aardig stukje gedronken. De herbergiers serveerden hun klanten worst en brood, kwestie van de dorst wat aan te wakkeren. Misschien ook wel om een fond te leggen voor het volgende rondje. Het is pas rond 1800 dat brood en worst werden samengevoegd tot een worstenbrood.

Dit jaar beslisten de bakkers en slagers van Antwerpen - na een hele hetze die zelfs een punt op de agenda van het stadsbestuurs was - dat Verloren Maandag doorgaat op 7 januari. Wie dus in de streek van Antwerpen is springt dus best even een gezellig buurtcafé binnen om te proeven van het worstenbrood. Let op: dit is geen reden om te blijven hangen! GW wijst alle verandwoordelijkheid af.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden