Onlangs verscheen er een kort berichtje op FoK.nl. Het ging als volgt: "Een irritante bromtoon houdt een aantal bewoners van de Rotterdamse wijk Nesselande al tijden uit hun slaap. Overdag is het geluid niet te horen, maar 's nachts des te meer. Niet iedereen hoort de brom, waardoor klagers veel scepsis ondervinden. Maar nu heeft Milieudienst Rijnmond de bromtoon ook vastgesteld. De vraag is alleen, waar komt de brom vandaan? Niemand die het tot nog toe weet." Aldus het bericht.

In 2005 schreef ik elders al eens uitputtend over het onderwerp 'mysterieuze bromtoon' en kennelijk is het fenomeen nog steeds actueel. Kortom hieronder -uit de oude doos- het stuk over bromtonen.Limburg onderzoekt mysterieuze bromtoon.

De Telegraaf, woensdag 2 maart 2005
MAASTRICHT - De provincie Limburg stelt een onderzoek in naar een mysterieuze bromtoon. Dat meldde de provincie woensdag. Honderden mensen in Zuid-Limburg tot aan Roermond toe klagen de laatste maanden over een laag gebrom, maar niemand weet waar dat vandaan komt. Het bromt niet bij iedereen, het zijn vooral 50-plussers die zeggen er last van te hebben. De meeste brommeldingen komen uit de gemeente Heerlen, die de provincie om een onderzoek vroeg. De toon werd eind vorig jaar gezet door een inwoner van Bocholtz, die zei er constant last van te hebben. Bij het Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu meldden zich vervolgens driehonderd mensen die zeiden hinder te hebben van een of andere brom. De provincie gaat nu proberen de bron van de brom op te sporen.

Taos, Nieuw Mexico V.S.

Dat het mysterieuze gebrom, of zo u wilt gezoem, niet op zichzelf staat blijkt uit een artikel genaamd ´Sourcing the Taos Hum´ dat op de website van earthpuls.com is verschenen. In dat bewuste stuk maakt men gewag van een soortgelijk fenomeen dat al voor 1993 de inwoners van Taos, Nieuw Mexico (VS) uit hun slaap hield. De overlast van de lage bromtoon was zo ergerlijk dat de bewoners van Taos in 1993 het Amerikaanse Congres om een onderzoek vroegen en kregen.
Bij het onderzoek waren onder andere Joe Mullins van de Universiteit van New Mexico en Horatius Poteet van Nationale Laboratoria Sandia betrokken. Maar omdat sommige bewoners van Taos een militaire oorzaak vermoedden werden ook onderzoekers van Phillips Air Force Laboratory en the Los Alamos National Laboratory betrokken.

Voordat we verder gaan, een paar verduidelijkingen.
In dit stuk spreek ik van een lage bromtoon of laag frequente toon, in het Engels spreekt men van een ‘hum’ en anderen noemen het een zoemtoon. Wat uiteindelijk bedoeld wordt zijn geluidsgolven ergens tussen de 20 en 80 Hz.

De bromtoon is opgebouwd uit verschillende tonen van een heel frequentiespectrum tussen 20 tot 80 Hz. Als we 1 Hz als rekenmaatstaf nemen, dan zijn het 60 tonen, maar feitelijk zijn het veel meer tonen omdat 1 Hz ook weer is op te splitsen in bijvoorbeeld duizendsten. Het menselijke gehoor voegt al deze tonen samen zodat we het ervaren als één toon.

Het gehoorbereik van de mens ligt over het algemeen ergens tussen 30-20.000 Hz (Hertz: aantal trillingen per seconde) en dan nog afhankelijk van de signaalsterkte (uitgedrukt in decibel of db). Ik zet in dit stuk ‘horen’ tussen aanhalingstekens om dat het niet duidelijk is of het geluid via de normale gehoorgang wordt opgevangen en omdat niet iedereen de bromtoon kan horen of, zo u wilt, waarnemen. Verder spreek ik van ‘toehoorders’, dit zijn de categorie mensen die de toon daadwerkelijk zeggen te ‘horen’.

Okee, terug naar ons verhaal in Taos. Men begon eerst te inventariseren; wat was de omvang, de frequentie en de timing van het gebrom. En wat waren de effecten op de mensen die er last van hadden? Pas als die gegevens bekend waren kon men zich gaan richten op het lokaliseren van de bron. Het aanvankelijke onderzoek concentreerde zich rond tien toehoorders en bepaalde zeer belangrijke feiten die met het gezoem samenhingen. Zo was het ‘blijvend’, het werd gehoord door slechts een klein aantal inwoners. Én het geluid was uiterst laag op de frequentieschaal, ergens tussen 30 en 80 Hz. Mensen ervoeren, ieder op andere wijze,het gebrom: de één hoorde het geluid als 'het lage rommelen van een vrachtwagen, terwijl anderen er een meer pulserende lage toon in hoorden. Al snel kwamen de onderzoekers tot de ontdekking dat de lage bromtoon zich niet alleen rond Taos concentreerde, maar ook daarbuiten en zelfs op mondiaal niveau, her en der gehoord kon worden. Degenen die het gebrom konden horen, brachten het ook in verband met fysieke klachten zoals duizelingen, slaapstoornissen, druk op de oren, hoofdpijn en in sommige gevallen zelfs neusbloedingen.

Op 23 augustus 1993 verscheen het eerste informele rapport en daarin stond onder andere het volgende te lezen;
2% van de 1440 inwoners van Taos bleken toehoorder (zij die het gebrom konden horen) te zijn. De meeste toehoorders meenden dat het gebrom plotseling was begonnen, 'alsof iemand opeens een of ander apparaat had ingeschakeld'.

Veel van de toehoorders hadden het vermoeden dat er een verband bestond tussen het gebrom en de militaire installaties in en rond New Mexico en/of dat het gebrom op de een of andere manier door de ELF (uiterst Lage Frequentie) van de Amerikaanse Marine-posten in Noordelijk Michigan werd veroorzaakt.
Testen, waarbij men met externe bronnen lage frequenties opriep, bleken bij de toehoorders niet hetzelfde resultaat te hebben als de oorspronkelijke bromtoon.
De onderzoekers vonden bij geen van de bekende akoestische signalen een vergelijkbaar effect. Noch maten ze enige seismische activiteit die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de overlast. Omdat er geen externe oorzaken gevonden konden worden besloot men het gehoor van de toehoorders zelf te onderzoeken op frequentiegevoeligheid.

Sommige onderzoekers speculeerden dat het gebrom afkomstig zou kunnen zijn van laag frequente oorsuizingen, maar voor deze stelling bleek in het voorlopige onderzoek geen grond te bestaan. Onderzoekers waren meer geneigd te geloven dat de toehoorders een specifieke gevoeligheid van geluiden variërend van 20 tot 100 Hz hadden ontwikkeld.
In de aantekeningen die Mullins maakte staan enkele commentaren die mogelijk op de oorsprong van de bromtoon kunnen wijzen. Mullins denkt dat het in toenemende mate
gebruik van elektromagnetische en draadloze apparaten een mogelijke oorzaak van de bromtoon kan zijn. Ook Dr. Nick Begich denkt dat de continue opbouw van elektromagnetische achtergrondruis mogelijk verantwoordelijk voor de bromtoon kan zijn. Hij gelooft dat er een mechanisme voor de transductie van geluid is die het gezoem zou kunnen verklaren.

Een dergelijk mechanisme kan gevonden worden in een door dr. Patrick Flanagan uitgevonden techniek. Met de door Flanagan ontwikkelde NeurophonicTM sound technologies werd het duidelijk dat het brein ook op andere manieren dan alleen met de oren kan 'horen'. De techniek van Flanagan toont aan dat bij sommige mensen lage frequenties op de huid resoneren en op die manier een directe neurale link tussen de huid en het brein activeren. In feite worden gemoduleerde radiogolven op de huid omgezet in neurale signalen die zonder tussenkomst van organen en met het omzeilen van de gebruikelijke hoorpaden als geluid in het brein 'gehoord' kan worden.
Vooralsnog heeft men in Taos geen sluitend antwoord gevonden.Kokomo, Idianana V.S.

Een handjevol inwoners van Kokomo begon in 1999 te klagen over een irritante bromtoon. Ook hier beschreef men de toon als 'een stationair draaiende dieselmotor van een vrachtwagen' of 'een soort gezoem dat je ook hoort bij TL- of neonverlichting'. En ook in Kokomo rapporteerden de toehoorders gezondheidsklachten zoals duizeligheid, hoofdpijn, gewricht- en spierpijn en neusbloedingen. Nadat de klachten aanvankelijk met scepsis werden begroet, was het uiteindelijk de lokale krant de 'Kokomo Tribune' die een speurtocht naar de achtergronden van het gezoem begon. De krant ontdekte dat minstens 40 inwoners van Kokomo de bromtoon konden horen. 15 van deze bewoners hadden artsen bezocht met klachten waarvan ze dachten dat die veroorzaakt werden door de bromtoon. Deze mensen werden onderworpen aan serieuze neurologische testen. Maar de artsen vonden niets en schreven de klachten toe aan stress of gewoon ouderdom.
Uiteindelijk kon ook de krant geen antwoorden vinden en lieten zij het erbij om op te roepen tot een officieel onderzoek.

Later in 2003 zou Fox28 News melden dat vermoedelijk twee fabrieken in de omgeving van Kokomo verantwoordelijk zouden zijn voor de mysterieuze bromtoon. De zware industriële ventilatoren zouden de oorzaak van de bromtoon zijn.
Deze uitkomst was het resultaat van een 10 maanden durende studie naar het fenomeen. Het bedrijf Acentech, dat in opdracht van de gemeente het onderzoek deed, kon het laag frequente geluid terugvolgen naar één van de fabrieken van Daimler Chrysler, waar een koelventilator verantwoordelijk bleek. Een ander spoor kwam uit bij een luchtcompressor op het terrein van Haynes International. Beide bedrijven hebben maatregelen ondernomen om de installaties stiller te maken. Sommige inwoners van Kokomo zeggen sindsdien minder last te hebben van de bromtonen, maar helemaal weg is de bromtoon niet.

Van Puerto Rico tot Schotland.

Inwoners van het eilandje Viegues zeggen ook last te hebben van een laag frequente bromtoon. Zij menen echter dat de oorzaak hiervan te vinden is op het naburig gelegen oefenterrein van de Amerikaanse Marine. De Marine ontkent en gaat gewoon door met oefenbombardementen. Veel van de toehoorders verdenken de overheid af te weten van de bromtonen, maar dat ze dit bewust afschuiven op grote bedrijven. In 2001 verschenen er berichten over de 'Largs' bromtoon in Schotland. In feite zijn de verhalen van de toehoorders uit dit deel van de wereld niet anders dan die van Taos en Kokomo. In Schotland heeft men het vermoeden dat de oorzaak te vinden is in de zendmasten van de draadloze telefonie. Wat de oorzaak ook moge zijn, volgens de nieuwsdienst van ‘ForScotland.com’ toont de regering bar weinig belangstelling voor de negatieve effecten van de bromtoon.

De Bristol Brom.

In de jaren '70 begonnen sommige inwoners van het Engelse Bristol te klagen over een 'bromtoon'. De krant Sunday Mirror gaf het fenomeen aandacht en riep in één van hun
uitgaven op; 'Have You heard the hum?' (Kun jij de brom horen?). 768 mensen reageerden met JA. De overheid startte uiteindelijk in 1988 een eigen onderzoek en kwam tot de conclusie dat er een gemiddelde van 500 duidelijke klachten per jaar over laagfrequente tonen was. Opvallend was wel dat de stroom klachten over de bromtoon niet beperkt bleef tot Bristol, vanuit het hele land kwamen er klachten. Het overheidsonderzoek toonde aan dat 90% van de klachten te herleiden was tot een bepaalde bron, 10% bleek niet herleidbaar. Ook hier verschenen de wildste theorieën over de oorzaak van de bromtoon. Een veel gehoorde was dat het nationale gasleidingnet her en der zachtjes zou resoneren en dus een zeer lage bromtoon zou produceren. Dat is echter nooit bewezen.
In 1992 begon het Sound Research Laboratories een diepgravend onderzoek naar het fenomeen. Het uiteindelijke rapport kon geen sluitende antwoorden geven en stelde dat verder onderzoek noodzakelijk was.

Uit een artikel van de Grimsby Times van 9 januari 2006 blijkt dat de mysterieuze bromtoon nog steeds actueel is. Een team van de universiteit van Salford onderzocht enkele klachten en kwam tot de conclusie dat de bromtoon zich niet slechts in de hoofden van de klagers zat. De onderzoekers konden aantonen dat er wel degelijk bromtonen tussen de 40 en 60 decibel hoorbaar waren. De bron van toon werd echter niet gevonden. Naar schatting lijdt ongeveer 5% van de Engelse bevolking onder het horen van de bromtoon. De laatste theorie over de oorsprong van de bromtonen is dat ze afkomstig zou zijn van het elektriciteitsnet. Het schijnt dat de bromtoon het duidelijkst te horen is tussen 7.00 en 9.00 uur in de morgen en 18.00 en 20.00 uur in de avond. Dit zijn de momenten dat er flinke pieken in de stroomtoevoer zijn.

In het volgende deel bekijken we de geschiedenis van de bromtoon.

 

Tyler D.: leuk stukje
Herinner mij een documentaire over een vissersdorpje wat met hetzelfde fenomeen te maken had..weet niet meer hoe het dorpje heet maar de oorzaak van het laag zoemende geluid wat de bewoners uit hun slaap hield was de lokroep van een klein visje wat daar veel voorkwam..
ff googlen en je vind veel info over het bootmansvisje, een beestje wat aanvankelijk in de Grote Oceaan voorkomt maar in de paartijd naar de ondiepere kustwateren trekt. daar produceren de mannetjes een laag brommend geluid rond de 100hz wat klinkt als een motorboot of generator en onweerstaanbaar is voor de vrouwtjes.

weet niet of dit ook op bovenstaande verhalen ook toepasselijk is maar vond het wel een leuk feitje, en zijn veel vissensoorten niet het meest actief in de schemering van zonsopgang en ondergang? (tussen 7.00 en 9.00 uur in de morgen en 18.00 en 20.00 uur in de avond).

het schijnt trouwens niet alleen maar irritant te zijn, en misschien zelfs medisch toepasbaar voor mensen met bepaalde hoorafwijkingen.
Op 21-01-2008 17:01:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
fh hulsman:

wij wonen in spijkenisse en worden gek van een bromtoon
in december is bij ons de dcmr ook geweest en het komt van het ziekenhuis maar er is niets aan te doen ik heb iedere dag oor pijn
ik wil zo niet verder ben al verhuist voor umts masten en nu dit weer

Al lang last van?

Het viel mij vandaag tijdens alle drukte op dat je een geluid vaak niet hoort totdat het er niet meer is.
(bericht gewijzigd op 23-1-2008 19:40:17)
Op 23-01-2008 19:40:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: grote machines en transformatoren kunnen heel harde trillingen afgeven dat is algemeen bekend en ook is het dus niet zo vreemd dat men de bron van het geluid dan regelmatig ook niet vindt omdat die tientallen kilometers verderop kan zijn.
Veel huizen gedragen zich ook als een afgestemde kring, op bepaalde frequenties.
Vooral rijtjeshuizen zijn daar bekend om.
Stroom moet vloeien.
Op 23-01-2008 22:01:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Paul346: LAGE BROMTONEN

Ik zou graag weten wie er last heeft van onverklaarbare lage bromtonen, omdat ik quasi zekerheid heb over de oorsprong ervan.
Hoe meer reacties, hoe liever. Ik wil wel een exacte locatie weten (adres), zodat ik de verbanden kan leggen en toetsen. Iedereen die reageert wordt per email op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Dank bij voorbaat!!! Mobiel: 0032 495 524970 of email paul.mengels@gmail.com
Op 22-05-2012 0:53:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden