Kunnen ingrediënten, zoals de normale conserveringsmiddelen, die aan ons voedsel worden toegevoegd het gedrag van kinderen beïnvloeden?
Volgens deze onlangs gepubliceerde studie wel.

Een team van de universiteit van Southampton in Engeland heeft de mate van hyperactiviteit van 153 driejarige peuters en 144 acht/negenjarige kinderen gemeten.
Deze kinderen werden op een dieet gezet, waarin de toevoegingen die in het experiment gebruikt werden niet voorkwamen.

Gedurende zes weken kregen ze iedere dag óf een van de twee mengsels met kunstmatige kleurstoffen en het conserveringsmiddel sodium benzoate (E211) toegediend, óf als placebo een natuurlijk fruitsapje. Alle drankjes zagen er uiterlijk hetzelfde uit en smaakten hetzelfde.

De onderzoekers observeerden de kinderen in het klaslokaal en analyseerden de door ouders en leraren opgestelde rapporten over hun gedrag. De oudere kinderen kregen aanvullend nog een computertest om hun aandachtsspanne te meten.Het resultaat van deze testen werd verwerkt met als doel om een norm vast te stellen om de mate van hyperactiviteit, GHA genoemd (Global Hyperactivity Aggregate), te meten; hoe hoger de GHA, des te groter de hyperactiviteit.

Gemiddeld genomen kan gesteld worden dat de kinderen die het mengsel met kleurstoffen hadden gedronken een verdubbeling van de GHA (hyperactiviteit) vertoonden, vergeleken met de controlegroep die de placebo’s hadden genuttigd. Dit bleek zowel bij de jongere als bij de oudere kinderen het geval te zijn.Volgens de onderzoekers is het wel zo dat de kinderen verschillend op de toevoegingen reageerden; sommigen vertoonden meer hyperactiviteit dan anderen.

Jim Stevenson, hoofd van dit onderzoek, concludeert dat deze studie aantoont dat kinderen een hogere mate hyperactief gedrag vertonen na het drinken van de drankjes met kunstmatige toevoegingen dan bij de natuurlijke fruitsapjes.

En het betreft hier nog maar hoofdzakelijk één toevoeging, sodium benzoate (E211), een algemeen gebruikt conserveringsmiddel. Een blik op het overzicht van toegevoegde ingrediënten op een willekeurige verpakking leert ons al dat er een hele rits E-nummers aan het voedsel wordt toegevoegd.

In een eerder blog wezen wij u al op E621 als mogelijke bron van vetzucht.

Zowel E211 en E621 (en een ontelbare hoeveelheid andere E-nummers) heeft de EU in al haar wijsheid als "veilig voor consumptie" verklaard. Beslissingen op het gebied van voedselveiligheid vallen onder de Codex Alimentarus, maar dat is een verhaal apart. Mocht u er nog niet van hebben gehoord, dan kunt u hier nalezen wat de plannen van de EU zijn met betrekking tot ons voedsel.

celtic: Moet je je kind eens loslaten op smarties, m&m en dat soort zooi.
Je kind stuiterd vanzelf tegen het plafon
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 28-01-2008 8:28:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden