"Het bestaan van het monumentale piramidale complex in Centraal Bosnië schokte de globale wetenschappelijke gemeenschap door elkaar omdat een deel van de wereldgeschiedenis herschreven zal moeten worden."

Met deze zin begint Sam Osmanagic's wetenschappelijk rapport 'SCIENTIFIC EVIDENCE ABOUT THE EXISTENCE OF BOSNIAN PYRAMIDS'. GW kon het rapport inkijken en brengt u een naar het Nederlands vertaald dossier van het aangevoerde bewijsmateriaal.

Beginpagina dossier

1. Geometrische eigenschappen van de piramiden

Zintuiglijke observatie van de Bosnische Piramide van de Zon, van op de grond en van uit de lucht, laten een geometrische samenhang van driehoeken zien die een piramide vormen. Hoewel deze elementen ook in de natuur voorkomen is het zeldzaam dat deze de nauwkeurige vorm van een piramide benaderen. In het geval van de Piramide van de Zon tonen twee zijden zich als perfect gelijkzijdige driehoeken. Piramide van de ZonSatellietfoto's (Landsat, Radarsat, Hyperion en Ikonos) van dit centrale deel van Bosnië-Herzegovina tonen zes heuvels die duidelijke geo-spatiale anomalieën tonen waarvan twee of meer kanten driehoekig zijn. Iedere heuvel laat driehoekige zijden en elementen met trapvormige eigenschappen (aan de zijden met vlakke plateaus en aan de bovenkant) zien. Drie van de vier zijden van de Piramide van de Zon hebben alle nodige geometrische eigenschappen. Dit geologisch bewijsmateriaal is niet geldig als het gaat om aardverschuivingen of glaciale processen. De meetkundige eigenschappen en de textuur zou er in dat geval totaal anders uitzien.

2. Perfecte uitlijning op de hoofdwindrichtingen

De metingen die door het Geodetisch Instituut van Bosnië-Herzegovina werden verricht wijzen erop dat de zijden van de Piramide van de Zon precies gericht zijn op de hoofdwindrichtingen (noord-zuid, oost-west) van de Aarde. Dat is één van de belangrijkste kenmerken die overeenstemmen met de bestaande piramiden in Egypte, Mexico, Peru, Guatemala en China. De noordkant van de Piramide van de Zon is georiënteerd naar het stellaire noorden (zoals bij de Grote Piramide van Egypte) en parallel met de positie van de Noordster.

3. Duidelijke thermische metingen van inertie

De resultaten van de thermische inertie die via de thermische detector van ASTER werden verkregen, laten zien dat de waargenomen structuren van minder geconsolideerd materiaal zijn samengesteld en dus respectief aan hun dichtheid 'sneller koelen'. De bevindingen zijn verenigbaar met de aanvankelijke gebiedsobservaties die in het Geologische Rapport, en ook recente uitgravingen ter plaatse, werden genoteerd. De resultaten lijken verenigbaar met wat van een kunstmatige structuur wordt verwacht: kleinere dichtheidsmaterialen, poreusheid, interne holten en/of kamers, enzoverder, die allemaal op hun manier tot een verhoogd hitteverlies bijdragen.

4. Geologisch-sedimentaire analyses

De resultaten van kernboringen en beperkt graafwerk in augustus en oktober 2005 (met follow-up in 2006 en 2007), hebben het resultaat van vroegere observaties bevestigd en bovendien ook geopenbaard dat de oppervlakte van de piramides van gelaagde zandsteen en brecciablokken is samengesteld, die manueel verwerkt schijnen te zijn om de vereiste afmetingen te krijgen.Bewerkte zandsteen Het bindmiddel dat tussen de zandsteenblokken werd gevonden duidt op de aanwezigheid van een 'clastische breccia', een multigekleurd conglomeraat dat bestaat uit grint, zandsteen en een cement dat werd samengesteld uit zandige koolstofdeeltjes, kwarts, veldspaat en schilfers van mica. De vlakke kanten van de blokken, de contactvlakken en het bindmiddel zijn duidelijk zichtbaar. Verder zijn de contactlijnen tussen twee zandsteenblokken gedetailleerd afgewerkt zodat de oppervlakte vlak en glad is, waarna met bindmiddel de verbinding werd gelegd.

5. Geodisch-topografische contouranalyse

De hoge resolutiekaart van de contouren en de intervallen wijzen op een algemene helling met een tredeontwerp dat waarneembaar is aan alle zijden van de Piramide van de Zon.

6. Detectie van de alignatie

De geautomatiseerde lineair-anomaliedetector LINANAL, die oorspronkelijk voor tektonische studies van topografische alignatie werd ontwikkeld, berekende de piramidale hoeken op de blootgelegde facetten op 43.822 graden (+/- 1.6). ToegangswegDe waargenomen fenomenen met driehoekige facetten moeten niet verward worden met natuurlijke tectonische plaatsen, want die vertonen slechts één driehoekige zijde. De waargenomen anomaliën hebben twee of meerdere vlakken, met driehoekige kanten en 40 tot 48 graden hoekige onderbrekingen. Voorts correspondeerde geen enkele waargenomen gegeven met het driehoekige voorkomen van natuurlijke heuvels, waarbij de mogelijkheid wordt geëlimineerd dat zij een secundair product van recente tectonische bewegingen zijn.

7. Radar en georadar analyse

De gecombineerde radaranalyse van de radarsystemen van RADARSAT en VLEK tonen opvallende resultaten: in de Piramide van de Zon, onder het toegangsplateau en de nog niet blootgelegde terrassen, zijn muren en/of gangen en/of ingangen en/of holten en/of kamers te zien die indicatief kunnen zijn over de structuur ervan. Deze thesis wordt door talrijke verklaringen van het militaire personeel bevestigd, die op de piramide strategische plaatsen hadden ingenomen in de oorlog van 1992-1995. Zij hebben ongebruikelijke grondtrillingen, echo's en grondbewegingen gemeld wanneer de heuvel door de vijandelijke artillerie werd geraakt. Dit akoestische bewijsmateriaal zegt ons dat de holten en/of de kamers inderdaad binnenin de structuur kunnen bestaan. Tijdens de winter van 2006/2007 bevestigden twee onafhankelijke teams van georadardeskundigen uit Duitsland (LGA Bautechnick GMBH met Dr. Andreas Hasenstab) en Servië (Instituut voor Geofysica van Belgrado met Dr. Dejan Vuckovic) dat een totaal van 44 anomalieën in de Bosnische Vallei van de Piramides werden gevonden en vermoedelijk terrassen, trappen, steenstructuren, gangen, enzoverder, omvat.

8. De drie belangrijkste piramiden vormen een gelijkzijdige driehoek

Dit werd bevestigd na een controle van het Bureau Kadaster van de provincie Visoko. De nauwkeurige GPS metingen bepaalden dat de heuveltoppen onder alle hoeken symmetrisch (60 graden) zijn en dat de respectievelijke onderlinge afstanden hetzelfde (ongeveer 2,2 km) zijn.

9. Geo-archeologisch bewijsmateriaal: de archeologische campagnes van 2006 en 2007

De stichting 'Archeological Park' is een vereniging zonder winstoogmerk en is niet-gouvernementeel. De stichting heeft 250.000 uren arbeid - in een paar jaar - achter de rug en dit feit maakt het zo tot een van de grootste archeologische projecten van deze tijd. Er is fysisch bewijsmateriaal ontdekt van - door mensenhanden gemaakte - goed bewaarde stenen monolieten, die op deze plaats werden gemaakt en werden verplaatst voor de bouw van de piramidemuren.

10. Een ondergronds netwerk van tunnels

De aanwezigheid van een tunnelnetwerk is een vaststaand feit. De tunnels verbinden alle piramidale structuren met elkaar. De werkzaamheden zijn nog altijd lopende, maar boeken vooruitgang. Naast het regelmatig opduiken van 'gevormde' monolieten worden honderden meters gangen stelselmatig veiliger gemaakt met houten steunen.

11. De Piramide van de Maan

Met een hoogte van 190 meter is de Piramide van de Maan de tweede hoogste piramide ter wereld - na de (Bosnische) Piramide van de Zon - en ruim 40 meter hoger dan de grote piramide van Khufu in Egypte. De Piramide van de Maan vertoont identieke elementen als de trappiramiden van Midden-Amerika.

12. Internationale erkenning

Verschillende teams van deskundigen en individuele wetenschappers uit onder andere Egypte, Rusland, Jordanië, Bosnië, Italië en Kroatië bevestigen het bestaan van reusachtige stenen complexen en een netwerk van ondergrondse tunnels. Na hun onderzoeken bevestigden zij dat alles door menselijke tussenkomst werd gemaakt.

eoi: Ga eens dieper op de ondergrondse tunnels in GW. Zover ik weet is daar namelijk veel materiaal over aansluitend op deze piramiden in een wat eh, andere context
Op 10-02-2008 1:43:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Charles:


De inleiding stelt:
"GW kon het rapport inkijken en brengt u een naar het Nederlands vertaald dossier van het aangevoerde bewijsmateriaal."

Het artikel bevat voornamelijk claims maar helemaal geen bewijsmateriaal.


Er staat niet het bewijsmateriaal, maar het aangevoerde bewijsmateriaal.
GW heeft onvoldoende middelen om het aangevoerde bewijsmateriaal op waarde te schatten. Wij brengen slechts informatie. Aan u om uw conclusies te trekken. Maar wel goed lezen dan..
(bericht gewijzigd op 10-2-2008 20:09:01)
Op 10-02-2008 20:09:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: @ Charles,
U is archeoloog?

Ward
Op 10-02-2008 21:01:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Redaxie:

Charles:


De inleiding stelt:
"GW kon het rapport inkijken en brengt u een naar het Nederlands vertaald dossier van het aangevoerde bewijsmateriaal."

Het artikel bevat voornamelijk claims maar helemaal geen bewijsmateriaal.


Er staat niet het bewijsmateriaal, maar het aangevoerde bewijsmateriaal.
GW heeft onvoldoende middelen om het aangevoerde bewijsmateriaal op waarde te schatten. Wij brengen slechts informatie. Aan u om uw conclusies te trekken. Maar wel goed lezen dan..


En zo hoort het ook

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 11-02-2008 7:52:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dilettante Emme: Tussen alle informatiemist door zie je soms de waarheidsboom niet meer...
Op 13-03-2008 9:55:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mike Honcho: Ik vind het toch best veel op een piramide lijken
Ook Ronald had een foto waar ik het nog steeds op een piramide vind lijken.
Zal meneer Sam gewoon heeel vaak naar de intratuin zijn geweest om de berg zo met plantjes aan te vullen dat hij deze vorm kreeg?? Heeft hij zelf daarna tunnels gegraven om de plantjes en zakken zand te vervoeren en te verspreiden?
Ik ga ook heel hard lachen als het uiteindelijk een piramide blijkt te zijn...
Ook hoor ik veel gelul over het feit dat mensen alleen opperen wat hun visie goed uitkomt... Charles, Rob, Ronald.
Maar dat doet iedereen!
Ik ga mee met John Baptist. Jullie kunnen beter een vakantie boeken en het zelf eens bekijken.
Want als je 'de waarheid' op tv wil zien... haha
Op 23-03-2009 13:27:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Mike Honcho:

Ik vind het toch best veel op een piramide lijken
Ook Ronald had een foto waar ik het nog steeds op een piramide vind lijken.
Zal meneer Sam gewoon heeel vaak naar de intratuin zijn geweest om de berg zo met plantjes aan te vullen dat hij deze vorm kreeg?? Heeft hij zelf daarna tunnels gegraven om de plantjes en zakken zand te vervoeren en te verspreiden?
Ik ga ook heel hard lachen als het uiteindelijk een piramide blijkt te zijn...
Ook hoor ik veel gelul over het feit dat mensen alleen opperen wat hun visie goed uitkomt... Charles, Rob, Ronald.
Maar dat doet iedereen!
Ik ga mee met John Baptist. Jullie kunnen beter een vakantie boeken en het zelf eens bekijken.
Want als je 'de waarheid' op tv wil zien... haha


'Ik vind het toch best veel op een piramide lijken
Ook Ronald had een foto waar ik het nog steeds op een piramide vind lijken'.

Het is niet omdat het op een 'piramide' lijkt, dat het effectief een piramide is ..... Daar gaat het hem nu juist om. Osmanagic maakt gebruik van louter de vorm van deze heuvel om ons iets wijs te maken. Als hij wil bewijzen dat dit een piramide is, dan zal hij de heuvel moeten blootleggen, maar dat was al in october 2005 de bedoeling. Er is niets veranderd, de 'piramide' ziet er nog altijd hetzelfde uit als nu meer dan drie jaar geleden.

Daarbij laat Osmanagic altijd de heuvel zien vanuit de hoek die voor hem het best uitkomt ..... want de heuvel heeft helemaal niet een perfecte piramide-vorm .....

Hier een foto genomen van de 'Bosnische piramide van de zon', een foto genomen door geoloog dr. Schoch. Zowel de foto als Schoch zijn niet zo geliefd door Osmanagic .....'Heeft hij zelf daarna tunnels gegraven'

Effectief ja. In de basis van enkele heuvels werden door waterhuishouding in de loop van miljoenen jaren natuurlijke loogtunnels gevormd. Osmanagic heeft ze wat aangepast en gestut en claimt nu dat het een tunnelnetwerk is door mensen aangelegd .....

(bericht gewijzigd op 23-3-2009 17:30:30)
Op 23-03-2009 17:29:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ioannes: natuur is tot heel wat in staat, maar wellicht is het toch door mensen gemaakt, het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld. En dat de mens in de oudheid zijn mannetje stond, moge wel duidelijk zijn.
Op 23-03-2009 18:58:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ioannes:

natuur is tot heel wat in staat, maar wellicht is het toch door mensen gemaakt, het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld. En dat de mens in de oudheid zijn mannetje stond, moge wel duidelijk zijn.


'het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld'

Ah ja ? Toon dat dan eens aan ?
Op 23-03-2009 19:27:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gejo: wat mij toch iedere keer verbaasd bij dit soort onderwerpen, dat er gelijk mensen op hun achterste benen gaan staan en keihard roepen dat ze het niet geloven en dat het niet waar is, dacht dat deze site grenswetenschap heette, dus mensen die een wat meer "open mind" richting de wetenschap hebben, dus willen onderzoeken en openstaan voor dingen, en niet uit alle macht alles proberen te ontkrachten, maar ja dat is maar mijn mening, en voor de rest gun ik ieder zijn mening!

vriedelijke groeten Gejo
Op 23-03-2009 21:02:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Gejo:

wat mij toch iedere keer verbaasd bij dit soort onderwerpen, dat er gelijk mensen op hun achterste benen gaan staan en keihard roepen dat ze het niet geloven en dat het niet waar is, dacht dat deze site grenswetenschap heette, dus mensen die een wat meer "open mind" richting de wetenschap hebben, dus willen onderzoeken en openstaan voor dingen, en niet uit alle macht alles proberen te ontkrachten, maar ja dat is maar mijn mening, en voor de rest gun ik ieder zijn mening!

vriedelijke groeten Gejo

Mee eens. Maar aan de andere kant. Beetje tegenwicht kan geen kwaad. Het tegenwicht, zoals Firefox, is echter behoorlijk star en narrow minded. Of zo lijkt het.
United as one. Divided by zero.
Op 23-03-2009 21:18:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gejo: precies, ik zeg niet dat je het gelijk voor waar hoeft aan te nemen, doe ikzelf namelijk ook niet, maar het gelijk als niet waar of onzin afdoen is weer het andere uiterste.

vriendelijke groeten Gejo
Op 23-03-2009 21:31:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
geoloog: Uitersten zijn volgens mij niet erg constructief in dit soort discussies. Je kan ergens wel of niet in geloven, maar eerlijk gezegd heeft dat weinig met wetenschap te maken. Volgens mij wordt daar ook dankbaar misbruik van gemaakt in onderwerpen zoals de Bosnische piramiden. Persoonlijk vind ik het niet zo belangrijk of het nou waar is of niet. Ik vind het een leuk verhaal, maar als men met data (ik gebruik bewust even niet de term bewijs) aankomt dan vind ik het wel interessant daar even serieus naar te kijken.
Sommige data (zie bijvoorbeeld de "terrassen" zijn dubieus geinterpreteerd (er zijn makkelijkere en plausibelere verklaringen voorhanden), en dat geeft te denken. Uiteindelijk moet de puzzel passen, en als er stukjes niet passen, dan is dat zo, en zet dat het grotere geheel op losse schroeven. Tijd voor een nieuwe werkhypothese.
Op 24-03-2009 10:30:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
geoloog:

Uitersten zijn volgens mij niet erg constructief in dit soort discussies.

Firefox heeft al vaak bewezen dat uitersten/polarisatie eigenlijk nooit goed is. het draagt hoogstens bij tot veel woorden. Maar jah, als je jezelf graag hoort of leest moet je iets...
United as one. Divided by zero.
Op 24-03-2009 0:54:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: voor mij was het eigelijk al vrij snel duidelijk door deze link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Visocica

Die meneer Sam Osmanagic's was dus een amateur archeoloog. natuurlijk kunnen amateurs ook goed zijn, maar ondanks al zijn werk is de pyramide nooit als zodanig erkent.

het moet toch heel simpel zijn als iets is wat het is om dat aan te tonen? duidelijk is dit niet het geval en vind ik: het is geen pyramide totdat het tegendeel is bewezen.
Op 24-03-2009 13:05:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
adenis:

voor mij was het eigelijk al vrij snel duidelijk door deze link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Visocica

Die meneer Sam Osmanagic's was dus een amateur archeoloog. natuurlijk kunnen amateurs ook goed zijn, maar ondanks al zijn werk is de pyramide nooit als zodanig erkent.

het moet toch heel simpel zijn als iets is wat het is om dat aan te tonen? duidelijk is dit niet het geval en vind ik: het is geen pyramide totdat het tegendeel is bewezen.


Heel juist Adenis !
Op 24-03-2009 16:46:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

Adenis:


het moet toch heel simpel zijn als iets is wat het is om dat aan te tonen? duidelijk is dit niet het geval en vind ik: het is geen pyramide totdat het tegendeel is bewezen.


Heel juist Adenis !

dus als ik zeg dat een boom niet een boom is dan is het niet een boom totdat iemand bewijst dat het wel een boom is?

osmanagic noemt het een piramide, jij noemt het een berg, en de waarheid blijft nog steeds gewoon in het midden hoor...

voor mij heeft hij genoeg data aangedragen om de opties open te houden, hij heeft voor mij ook echt niet bewezen dat het een piramide is, maar jij hebt ook helemaal niets bewezen, en zo blijf je bezig...

waarom is het toch zo moeilijk om gewoon eens de opties open te houden? niemand kan ruiken wat er daar onder de grond zit en dus maar zo hard mogelijk roepen "ER IS ABSOLUUT NIETS!!!" komt op mij over als ten koste van alles dit verhaal de grond in te willen boren, en als dat oneindig vaak achter elkaar gebeurt dan begint het te ruiken als moedwillig ontkrachten, ook wel debunken genaamd...

toen men een paar eeuw terug het hoofd van de sfinx vond, toen zal er ook vast wel iemand geweest zijn die zei dat het alleen maar een faraohoofd was, en die hebben hun mening ook bij moeten stellen toen dat beeld ineens een sfinx met een faraohoofd bleek te zijn, diezelfde sfinx is nu nog steeds de enige in zijn soort wb ontwerp (verhouding tussen hoofd en lichaam enz). dat er echter maar 1 zo'n sfinx gevonden is wil niet zeggen dat het een hoax is, of dat het niet bestaat omdat er geen ander voorbeeld van bekend is, in die context is de sfinx dan ook een bestaande anomalie die tegenwoordig geheel geaccepteerd word door de wetenschap.

wat de kwestie in bosnie gaat worden weten we nog niet, maar de uiteindelijke uitkomst is even zichtbaar als het onderlichaam van de sfinx in de tijd van napoleon, en het kan dus nog steeds alle kanten uit...
(bericht gewijzigd op 25-3-2009 12:41:29)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 25-03-2009 0:40:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gejo: op bovenstaande

"amen"

vriendelijke groeten Gejo
Op 25-03-2009 13:21:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Ioannes:

natuur is tot heel wat in staat, maar wellicht is het toch door mensen gemaakt, het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld. En dat de mens in de oudheid zijn mannetje stond, moge wel duidelijk zijn.


'het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld'

Ah ja ? Toon dat dan eens aan ?


"Sinds prehistorische tijden werd de Balkan bewoond door Kelten, Grieken, Romeinen, later Goten, Slavische volkeren, en nog later Turken."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_(schiereiland)

Het nadeel is dat onze geschiedenis gemanipuleerd is en wij denken dat de hebreeuwen het eerste geschriften bij hielden, inmiddels is wel duidelijk dat deze geschriften gebaseerd zijn op de eerdere soemerische teksten en dat de oosterse culturen ook al veel langer geschriften hadden waarbij zij hun eigen geschiedenis bijhielden.
De geschiedenis is zo onderhevig aan de macht en de macht bepaald wat geschiedenis is.
Zo staat er nog steeds in de geschiedenisboeken dat Japan zich in de 2 WO overgaf NA de 2 atoombommen, terwijl zij dat 3 dagen van te voren al wilden, maar Amerika moest eerst die bommetjes nog ff testen.

The falsification of history has done more to mislead humans than any single thing known to
mankind. (Rousseau)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

History is the lie commonly agreed upon. (Voltaire)

http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire

Kortgezegd, de geschiedenis kan niet geopenbaard worden want dan zou de macht die haar gecrieerd heeft blootgesteld worden.

Het Joods/Christelijke westen heeft de macht en doen erg hun best te verbergen hoe zij daaraan gekomen zijn.
Je hoeft niet eens zo heel ver terug te gaan om twijfels te krijgen over hoe men die macht verkregen heeft (de koloniale tijden en daarvoor de zgn Gods-koningen, die onze voorvaderen hun land afnamen en gemarteld en vermoord hebben).


(bericht gewijzigd op 25-3-2009 15:55:10)
Carpe diem homo universalis
Op 25-03-2009 15:49:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Ron B. zei ;

'waarom is het toch zo moeilijk om gewoon eens de opties open te houden? niemand kan ruiken wat er daar onder de grond zit'

Wel, wat jij hier nu schrijft is juist de hele clou ; Osmanagic begon zijn 'archeologische opgravingen' (laat archeologisch maar gerust weg ...) zo ver terug als october 2005. Visocica-heuvel, die volgens Osmanagicske dus de 'Bosnische piramide van de zon' zou zijn, ziet er vandaag de dag nog altijd hetzelfde uit als in 2005, toen de 'piramide' 'ontdekt' werd. Waarom ? Wat er nu eenmaal niet is, kun je niet opgraven, daarom is er sinds october 2005 niets veranderd. Er zijn simpelweg geen piramiden in Bosnië.

Je vergelijking van de 'Bosnische piramiden' met de Sphinx van Giza is het vergelijken van appelen met peren. Het hoofd van de Sphinx, en de rest van het lichaam, is zonder twijfel door de mens gemaakt, dat ziet het kleinste kind.
Op 25-03-2009 17:20:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Lanoe]
Firefox:

Ioannes:

natuur is tot heel wat in staat, maar wellicht is het toch door mensen gemaakt, het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld. En dat de mens in de oudheid zijn mannetje stond, moge wel duidelijk zijn.


'het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld'

Ah ja ? Toon dat dan eens aan ?


Lanoe zei ;

"Sinds prehistorische tijden werd de Balkan bewoond door Kelten, Grieken, Romeinen, later Goten, Slavische volkeren, en nog later Turken."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_(schiereiland)

Van al de hierboven opgenoemde culturen is de Griekse de oudste. De Grieken zijn een Indo-Europees volk dat in het tweede millennium v.Chr. vanuit midden-Europa naar het Helleense schiereiland trok. Ondermeer de Oudegyptische (3.200 vC) en Soemerische (4.000 vC) culturen zijn ouder dan de Griekse, dus wat Ioannes schreef 'het gebied (de Balkan) is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld' klopt in de verste verte niet .....

(bericht gewijzigd op 25-3-2009 17:32:49)
Op 25-03-2009 17:32:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: [quote=Firefox]
Lanoe:

Firefox:

Ioannes:

natuur is tot heel wat in staat, maar wellicht is het toch door mensen gemaakt, het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld. En dat de mens in de oudheid zijn mannetje stond, moge wel duidelijk zijn.


'het gebied is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld'

Ah ja ? Toon dat dan eens aan ?


Lanoe zei ;

"Sinds prehistorische tijden werd de Balkan bewoond door Kelten, Grieken, Romeinen, later Goten, Slavische volkeren, en nog later Turken."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_(schiereiland)

Van al de hierboven opgenoemde culturen is de Griekse de oudste. De Grieken zijn een Indo-Europees volk dat in het tweede millennium v.Chr. vanuit midden-Europa naar het Helleense schiereiland trok. Ondermeer de Oudegyptische (3.200 vC) en Soemerische (4.000 vC) culturen zijn ouder dan de Griekse, dus wat Ioannes schreef 'het gebied (de Balkan) is namelijk een van de oudste bewoonbare gebieden van de wereld' klopt in de verste verte niet .....Men begint niet voor niets met de Kelten, die vanuit midden europa naar zowel oost als west trokken.
Maar daarvoor zou je je wat meer moeten verdiepen in de pre-diluviaanse geschiedenis.
Je laat je denk ik misleiden door de geschreven geschiedenis.
Het feit dat die vanuit het oude Irak via het midden oosten naar europa ging, wil niet zeggen dat er op de rest van de wereld geen leven/beschavingen waren.
In dat opzicht lijk je nu een beetje op de bijbelse mensen die zeggen dat adam en eva de eerste mensen waren, waarna daarna gewoon beweert wordt dat Cain na het slaan van zn broer een merk krijgt van Jahwe/Jehova zodat alle mensen weten dat hij onaanraakbaar is.
Welke mensen?
Waarschijnlijk waren er dus wel andere mensen, maar werdt het verhaal vertelt vanuit het oogpunt van die beschaving, maar waar dus duidelijk blijkt dat er ook andere beschavingen waren.
Carpe diem homo universalis
Op 25-03-2009 18:20:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Je hebt het dus over de Kelten die wij later leerde kennen als de grieken, toen ze een rol gingen spelen in de geschreven geschiedenis.

"Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die gedurende het millennium vóór het begin van onze jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. Een Kelt was een spreker van een Keltische taal."

Let op, Firefox:

"Hun voorouders verspreidden zich vanuit een kerngebied in Centraal-Europa zowel in westelijke als oostelijke richting."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten

Hun oorsprong ligt eigenlijk in het oude Ierland, aangezien het oude Ierland niet onderhevig was aan de grote overstroming die wij nu kennen als de zgn zondevloed, maar dat is pre-diluviaans en daar zal ik je niet mee vervelen.


(bericht gewijzigd op 26-3-2009 9:48:28)
Carpe diem homo universalis
Op 25-03-2009 18:30:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:


Men begint niet voor niets met de Kelten, die vanuit midden europa naar zowel oost als west trokken.
Maar daarvoor zou je je wat meer moeten verdiepen in de pre-diluviaanse geschiedenis.
Je laat je denk ik misleiden door de geschreven geschiedenis.
Het feit dat die vanuit het oude Irak via het midden oosten naar europa ging, wil niet zeggen dat er op de rest van de wereld geen leven/beschavingen waren.
In dat opzicht lijk je nu een beetje op de bijbelse mensen die zeggen dat adam en eva de eerste mensen waren, waarna daarna gewoon beweert wordt dat Cain na het slaan van zn broer een merk krijgt van Jahwe/Jehova zodat alle mensen weten dat hij onaanraakbaar is.
Welke mensen?
Waarschijnlijk waren er dus wel andere mensen, maar werdt het verhaal vertelt vanuit het oogpunt van die beschaving, maar waar dus duidelijk blijkt dat er ook andere beschavingen waren.


'pre-diluviaanse geschiedenis' ? 'Diluvium' is een hopeloos verouderde term die 'IJstijd' betekent en al lang vervangen werd door de term 'Pleistoceen'. Het Pleistoceen duurde van ca. 2,5 miljoen tot ca. 11.500 jaar geleden. 'Pre-Diluviaanse geschiedenis' is dus het tijdperk voor het Pleistoceen, het Plioceen dus, en dan waren er helemaal geen culturen, enkel primitieve Hominiden (Ardipithecus, Australopithecus) ...
Op 25-03-2009 23:49:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:


Men begint niet voor niets met de Kelten, die vanuit midden europa naar zowel oost als west trokken.
Maar daarvoor zou je je wat meer moeten verdiepen in de pre-diluviaanse geschiedenis.
Je laat je denk ik misleiden door de geschreven geschiedenis.
Het feit dat die vanuit het oude Irak via het midden oosten naar europa ging, wil niet zeggen dat er op de rest van de wereld geen leven/beschavingen waren.
In dat opzicht lijk je nu een beetje op de bijbelse mensen die zeggen dat adam en eva de eerste mensen waren, waarna daarna gewoon beweert wordt dat Cain na het slaan van zn broer een merk krijgt van Jahwe/Jehova zodat alle mensen weten dat hij onaanraakbaar is.
Welke mensen?
Waarschijnlijk waren er dus wel andere mensen, maar werdt het verhaal vertelt vanuit het oogpunt van die beschaving, maar waar dus duidelijk blijkt dat er ook andere beschavingen waren.


'pre-diluviaanse geschiedenis' ? 'Diluvium' is een hopeloos verouderde term die 'IJstijd' betekent en al lang vervangen werd door de term 'Pleistoceen'. Het Pleistoceen duurde van ca. 2,5 miljoen tot ca. 11.500 jaar geleden. 'Pre-Diluviaanse geschiedenis' is dus het tijdperk voor het Pleistoceen, het Plioceen dus, en dan waren er helemaal geen culturen, enkel primitieve Hominiden (Ardipithecus, Australopithecus) ...


En de relevantie daarvan in deze discussie is?
Je ontwijkt wederom prachtig de link naar de Kelten.

De term “diluviaans” verwijst naar de bijbelse vloed (in het engels "deluge" .
Dus pre-diluviaans betekent dan voor de vloed en post diluviaans is dan....
Dit wordt toegeschreven aan de zgn ijstijd en het smelten van dat ijs.
Maar ook daar kan je je vraagtekens bij zetten:

What! No Ice Age which came and went, spreading over hundreds of thousands of years as
all good geologists proclaim? No smothering ice sheets which enveloped the British Isles
and much of the northern parts of the Continent, changed the climate
......
Carpe diem homo universalis
Op 26-03-2009 9:29:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: to Arctic conditions -
although, strangely enough, much of our fauna and flora survived despite it - and compelled
all the survivors to flee? No lengthy periods of ice alternated with warm and even sub-tropical
climatical interludes? No. Nothing of the sort. There was admittedly a tremendous convulsion
of nature, which had the most direful effect upon the inhabitants of Scandinavia, the
British Isles, and those in Northern Asia. It resulted in giving us, it is true, bitter cold, tremendous
floods, and cruel dampness. That it affected the climate in the north adversely and
permanently cannot be denied. It did other things as well. But no Ice Age.
(Comyns Beaumont, Riddle of Prehistoric Britain)

It was an event…sudden, rapid, devastating, and appalling in its magnitude, and destructiveness.
It was a celestial impact of an immense cometary body… It rained or distributed
rocks, stones, boulder clay, till, gravel, sand, and other material over great areas, utterly
obliterating certain parts, elevating others, and entirely missing some regions. It created
islands, drowned others, caused immense tidal waves which swallowed up coastal lands,
consumed huge spaces with electric waves, set up volcanoes, and swept away cities and
largely populated districts almost in a flash. (Ibid)

It has been suggested…that the changes now at work in prehistory herald the shift to a “new
paradigm,”…made necessary by the collapse of the first paradigm…(Colin Renfrew, Before Civilization)

Huh?
Geen ijstijd?
Welke eerste paradigma?

The falsification of history has done more to mislead humans than any single thing known to
mankind. (Rousseau)

Yep, wie zij geschiedenis niet kent, kent zn oorsprong niet.
Ik begrijp wel dat je het moeilijk vind, want dit gaat allemaal buiten de boekjes en men wil helemaal niet dat jij boeken van mensen als Beaumont leest, maar met wat zelf onderzoek....
Er is een geschiedenis die waarschijnlijk niet verteld mag worden?
Carpe diem homo universalis
Op 26-03-2009 9:39:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Speciaal voor jou hier dan nog een commentaar van een mainstream "wetenschapper".
Hij schijnt zelfs een theorie te hebben over de evolutie.
Maar ook hij vroeg zich af:

What then has exterminated so many species and whole genera? The mind is at first irresistibly
hurried into the belief of some great catastrophe; but thus to destroy animals both large
and small…we must shake the entire framework of the globe. No lesser physical event could
have brought about this wholesale destruction not only in the Americas but in the entire
world…Certainly no fact in the long history of the world is so startling as the wide and
repeated extermination of its inhabitants. (Charles Darwin - quote from journal, Voyage of the HMS Beagle)


(bericht gewijzigd op 26-3-2009 9:44:13)
Carpe diem homo universalis
Op 26-03-2009 9:43:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Lanoe,

Je vergeet blijkbaar dat Darwin in de 19de eeuw leefde ... en zich dus terecht, door onwetendheid, afvroeg hoe sommige fenomenen verklaard kunnen worden. De geologie/paleontologie stond nog in haar kinderschoenen ...

'What then has exterminated so many species and whole genera? The mind is at first irresistibly hurried into the belief of some great catastrophe; but thus to destroy animals both large and small…'

Het is niet meer dan normaal dat ijstijden een drastische vermindering en zelfs het uitsterven van soorten veroorzaakt door de barre levensomstandigheden. Elke ijstijd gaat gepaard met een extinctiegolf en zo zijn er meerdere geweest in de geologische geschiedenis van onze planeet, ook ver, zéér ver voor de 4 ijstijden die het Pleistoceen vormen. Ook het drastisch warmer/droger worden van het klimaat veroorzaakt extincties.

Neem nu mammoeten en wolharige neushoorns ('animals both large ...') die o.a. tijdens de laatste ijstijd leefden. Voor 19de-eeuwse onderzoekers lijken deze 'plots' verdwenen te zijn. Maar deze onderzoekers wisten toen nog niet dat de mens, die zich in Europa in de geörganiseerde drijfjacht gespecialiseerd had, een niet onaanzienlijk aandeel had in het verdwijnen van deze dieren. In 1993 rapporteerden Russische wetenschappers dat ze resten van mammoeten hadden gevonden op Wrangel-eiland, 200 km uit de Siberische kust, die gedateerd werden op 1700 vC. De mammoet zou dus 6000 jaar later zijn uitgestorven dan tot nu toe aangenomen. Deze vondst geeft steun aan de hypothese dat de mammoet zou uitgestorven zijn als gevolg van bejaging door de mens, niét als gevolg van een catastrofale ijstijd. Integendeel, het is juist het veel milder worden van het klimaat vanaf 12.000 jaar geleden dat de mammoeten de das om deed, immers deze dieren waren perfect aangepast aan polaire omstandigheden..... De meest plausibele verklaring voor het uitsterven van grote IJstijd-dieren is de combinatie overbejaging door de mens en klimaatsverandering.
Op 26-03-2009 11:40:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Firefox, welke studie had jij ook alweer gedaan? Je komt zo ontzettend geleerd op me over.
(bericht gewijzigd op 26-3-2009 12:16:01)
United as one. Divided by zero.
Op 26-03-2009 0:16:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marnix: Als ik Vuurvos goed begrijp zijn de diepgevroren mammoeten die intact worden gevonden met de voedselresten nog in hun magen door prehistorische mensen, die volgens hem niet over de technologie daarvoor beschikten, in die staat gebracht. Hier proef ik toch een discrepantie.
Op 26-03-2009 0:27:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Marnix:

Als ik Vuurvos goed begrijp zijn de diepgevroren mammoeten die intact worden gevonden met de voedselresten nog in hun magen door prehistorische mensen, die volgens hem niet over de technologie daarvoor beschikten, in die staat gebracht. Hier proef ik toch een discrepantie.


Wat bedoel je nu eigenlijk ? Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem. Heeft met onze voorouders geen ene moer te maken .....

Neem daartegenover een Afrikaanse olifant die pakweg 15.000 jaar geleden in zijn natuurlijke habitat (de hete savanne) stierf. Wat vinden we van hem terug ? Met heel veel geluk (indien het kadaver snel van de lucht werd afgeschermd door sediment van een rivier bv.) een paar fossiele beenderen.
(bericht gewijzigd op 26-3-2009 13:12:08)
Op 26-03-2009 13:10:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
geoloog: Tijd voor een nieuw draadje? Ik ben eerlijk gezegd kwijt waar de discussie nou ook alweer om ging :-)
Op 26-03-2009 13:24:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ioannes: de antwoorden die Firefox geeft zijn weliswaar goed onderbouwd, maar geven geen ruimte voor eventuele kritiek, ik zou tegen hem/haar willen zeggen onderzoek alles en behoud het goede.

Omtrent het door mij beweerde, zie hieronder de link
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4912040.stm
Op 26-03-2009 13:29:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Firefox

Je vergeet de rest.
Het betreft niet alleen Darwin die hier serieuze vragen over had.
Je hebt het nog steeds over een ijstijd...welke ijstijd?

What! No Ice Age which came and went, spreading over hundreds of thousands of years as
all good geologists proclaim? No smothering ice sheets which enveloped the British Isles
and much of the northern parts of the Continent, changed the climate
to Arctic conditions -
although, strangely enough, much of our fauna and flora survived despite it - and compelled
all the survivors to flee? No lengthy periods of ice alternated with warm and even sub-tropical
climatical interludes? No. Nothing of the sort. There was admittedly a tremendous convulsion
of nature, which had the most direful effect upon the inhabitants of Scandinavia, the
British Isles, and those in Northern Asia. It resulted in giving us, it is true, bitter cold, tremendous
floods, and cruel dampness. That it affected the climate in the north adversely and
permanently cannot be denied. It did other things as well. But no Ice Age.
(Comyns Beaumont, Riddle of Prehistoric Britain)

Carpe diem homo universalis
Op 26-03-2009 14:04:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
geoloog:

Tijd voor een nieuw draadje? Ik ben eerlijk gezegd kwijt waar de discussie nou ook alweer om ging :-)


Hier wordt dikwijls van het ene onderwerp op het andere overgeschakeld hoor ! Houdt de boel levendig ...
Op 26-03-2009 14:16:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Aan Lanoe ;

Geen ijstijd ? Maar Lanoeke toch ! Wat jij je allemaal laat wijsmaken ... ! Je gaat de internationaal overeengekomen geologische tijdschaal toch niet betwisten zeker ... ?

De meest recente ijstijden situeren zich tussen ca. 2,5 miljoen tot ca. 11.500 jaar geleden en worden door hun specifieke kenmerken gegroepeerd in het geologisch tijdvak 'Pleistoceen'.

'Tijdens het Pleistoceen zijn er ongeveer 52 perioden, glacialen, geweest waarin de temperatuur aanzienlijk daalde. In veel van deze perioden was sprake van een grote uitbreiding van gletsjers in berggebieden en op hogere breedtegraad gelegen lagere gebieden. In ongeveer 7-10 glacialen (het precieze aantal is onbekend) daalde de temperatuur zo langdurig en zo sterk dat vooral op het Noordelijk halfrond accumulerend ijs zich buiten de poolgebieden op het land gedurende soms tienduizenden jaren in honderden meters tot kilometers dikke landijskappen vastlegde. Deze ijskappen breidden zich over grote delen van Noord-Amerika en Eurazië uit. De periode waarin het landijs zich handhaafde varieerde per glaciaal en bovendien fluctueerde de grootte van de ijskap binnen een glaciaal soms aanzienlijk. De maximale uitbreiding van het landijs was meestal vlak voor het eind van ieder glaciaal. De afloop van elk glaciaal wordt gekenmerkt door een zeer snelle stijging van de temperatuur waardoor het landijs snel afsmelt (en de zeespiegel navenant snel stijgt). Het punt halverwege het miniumum en het maximum van deze snelle temperatuursstijging beschouwt men als het eind van de glaciale periode en vormt het moment waarop deze overgaat in een interglaciaal. De afwisseling van glacialen en interglacialen wordt grotendeels veroorzaakt door veranderende astronomische parameters zoals de precessie, obliquiteit en excentriciteit, die tezamen de zogenaamde Milankovic-cycli vormen'.

Uit http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen
Op 26-03-2009 14:27:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marnix:
Firefox:

Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem.


Dan waren die beesten behoorlijk rap. Ze aten tropische planten en renden, voordat hun maaginhoud was verteerd, naar sneeuw en ijs om zich daar te laten conserveren.
Op 26-03-2009 15:00:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Marnix:

Firefox:

Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem.


Dan waren die beesten behoorlijk rap. Ze aten tropische planten en renden, voordat hun maaginhoud was verteerd, naar sneeuw en ijs om zich daar te laten conserveren.


En uit welk 'fantastisch' boek heb je dat weer gehaald ?

Mammoeten hebben nooit in tropische klimaatgordels geleefd, dat zouden ze ook nooit overleefd hebben. Zij stierven trouwens uit toen milder klimaat definitief doorbrak.
Op 26-03-2009 17:26:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marnix:
Firefox:

Marnix:

Firefox:

Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem.


Dan waren die beesten behoorlijk rap. Ze aten tropische planten en renden, voordat hun maaginhoud was verteerd, naar sneeuw en ijs om zich daar te laten conserveren.


En uit welk 'fantastisch' boek heb je dat weer gehaald ?

Mammoeten hebben nooit in tropische klimaatgordels geleefd, dat zouden ze ook nooit overleefd hebben. Zij stierven trouwens uit toen milder klimaat definitief doorbrak.


Wellevendheid is een groot goed, heer Vuurvos.
Analyses van maaginhouden hebben opgeleverd dat mammoeten (vooral) allerlei soorten grassen en een veelheid aan andere planten aten. Die worden niet in het permafrost gevonden, wel in gematigde tot tropische gebieden. Het onaangetast blijven van de maaginhoud is een vraagstuk. Door zijn massa moet het vele uren geduurd hebben voor een dode mammoet bevroren was. In die tijd gaat het verteren in het aanwezige maagzuur gewoon door. Dat dit bij verschillende onderzochte beesten niet is gebeurd duidt op een uiterst snelle afkoeling. Er is berekend dat een plotseling overgang naar -80 gr.C. nodig is om deze conservering te bereiken. Er is dus wel degelijk een probleem. De gevonden mammoeten hebben of zuidelijker gefourageerd en zijn toen razendsnel naar de kou en het ijs gerend om daar te sterven of ze zijn in een gematigd klimaat plotseling overvallen door een onvoorstelbaar hevige koude. In de normale - op geleidelijkheid gebaseerde - modellen kan geen van beide, maar die geven ook geen andere plausibele verklaring.
Op 26-03-2009 18:35:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Marnix:

Firefox:

Marnix:

Firefox:

Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem.


Dan waren die beesten behoorlijk rap. Ze aten tropische planten en renden, voordat hun maaginhoud was verteerd, naar sneeuw en ijs om zich daar te laten conserveren.


En uit welk 'fantastisch' boek heb je dat weer gehaald ?

Mammoeten hebben nooit in tropische klimaatgordels geleefd, dat zouden ze ook nooit overleefd hebben. Zij stierven trouwens uit toen milder klimaat definitief doorbrak.


Wellevendheid is een groot goed, heer Vuurvos.
Analyses van maaginhouden hebben opgeleverd dat mammoeten (vooral) allerlei soorten grassen en een veelheid aan andere planten aten. Die worden niet in het permafrost gevonden, wel in gematigde tot tropische gebieden. Het onaangetast blijven van de maaginhoud is een vraagstuk. Door zijn massa moet het vele uren geduurd hebben voor een dode mammoet bevroren was. In die tijd gaat het verteren in het aanwezige maagzuur gewoon door. Dat dit bij verschillende onderzochte beesten niet is gebeurd duidt op een uiterst snelle afkoeling. Er is berekend dat een plotseling overgang naar -80 gr.C. nodig is om deze conservering te bereiken. Er is dus wel degelijk een probleem. De gevonden mammoeten hebben of zuidelijker gefourageerd en zijn toen razendsnel naar de kou en het ijs gerend om daar te sterven of ze zijn in een gematigd klimaat plotseling overvallen door een onvoorstelbaar hevige koude. In de normale - op geleidelijkheid gebaseerde - modellen kan geen van beide, maar die geven ook geen andere plausibele verklaring.


Uit welke bron heb je dit ?
(bericht gewijzigd op 26-3-2009 19:10:11)
Op 26-03-2009 19:07:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Firefox:

Marnix:

Firefox:

Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem.


Dan waren die beesten behoorlijk rap. Ze aten tropische planten en renden, voordat hun maaginhoud was verteerd, naar sneeuw en ijs om zich daar te laten conserveren.


En uit welk 'fantastisch' boek heb je dat weer gehaald ?

Mammoeten hebben nooit in tropische klimaatgordels geleefd, dat zouden ze ook nooit overleefd hebben. Zij stierven trouwens uit toen milder klimaat definitief doorbrak.


Firefox, als je stukjes Wikipedia overschrijft, moet je wel het hele artikel lezen! Bv. over de soorten mammoet die er zijn en waar ze leefden....
Op 26-03-2009 19:10:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

Firefox:

Marnix:

Firefox:

Dat in de Siberische permafrost af en toe mammoetkadavers gevonden worden is niet meer dan normaal. Dit zijn simpelweg exemplaren die in hun natuurlijke leefomgeving gestorven zijn en kort na hun dood door sneeuw en ijs overdekt werden en dus tot op vandaag bewaard bleven, juist dankzij de permanent bevroren bodem.


Dan waren die beesten behoorlijk rap. Ze aten tropische planten en renden, voordat hun maaginhoud was verteerd, naar sneeuw en ijs om zich daar te laten conserveren.


En uit welk 'fantastisch' boek heb je dat weer gehaald ?

Mammoeten hebben nooit in tropische klimaatgordels geleefd, dat zouden ze ook nooit overleefd hebben. Zij stierven trouwens uit toen milder klimaat definitief doorbrak.


Firefox, als je stukjes Wikipedia overschrijft, moet je wel het hele artikel lezen! Bv. over de soorten mammoet die er zijn en waar ze leefden....Ik heb nergens geschreven dat mammoeten enkel in Siberië leefden ... Wat ik wel schreef is dat zij nooit in tropische klimaatgordels geleefd hebben. Tropische planten vereisen tropisch klimaat, of niet soms ?
Op 26-03-2009 19:19:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Mammoeten leefden zowel in Siberie als in MEXICO, dus sommige soorten konden in ieder geval wel tegen warmer weer. Of lag Mexico ook onder ijs??
Op 26-03-2009 19:29:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

Mammoeten leefden zowel in Siberie als in MEXICO, dus sommige soorten konden in ieder geval wel tegen warmer weer. Of lag Mexico ook onder ijs??


Inderdaad, in het gebied dat wij nu Midden Amerika noemen leefden ooit mammoeten. En heb ik misschien ergens geschreven dat Mexico door een ijskap bedekt was ? In ieder geval, Mexico had géén tropisch klimaat toen er mammoeten leefden. Het maakte ook nooit deel uit van een ijskap. Vergeet niet dat met 'ijstijd' een periode van koude tot extreem koude glacialen (= échte ijstijden) afgewisseld met gematigd warme interglacialen bedoeld wordt. Maar gematigd warm is nog altijd in de verste verte niet tropisch.
Op 26-03-2009 19:45:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marnix:
Firefox:

Uit welke bron heb je dit ?


Te beginnen met Cuvier en Agassiz in het begin van de 19e eeuw is een lange reeks wetenschappers tot de conclusie gekomen dat de geschiedenis van de aarde door grote catastrofen wordt gekenmerkt. Een daarvan is die welke de dinosaurussen en hun wereld vernietigde, een ander die welke door een plotselinge klimaatverandering mammoeten en andere levende wezens deed uitsterven. In het laatste geval is aangetoond dat in die periode een poolverschuiving heeft plaatsgehad. Mogelijk als min of meer autonoom verschijnsel, een in onbalans verkerende aardkorst die over zijn vloeibare onderlaag verschuift. Recent zijn er aanwijzingen gepubliceerd voor een zware komeetinslag in die tijd. Mogelijk heeft die een kettingreactie teweeggebracht. De inslag zou enorme vloedgolven opwekken en de enorme hoeveelheid stof in de atmosfeer zou de temperatuur doen dalen. De afkoeling zou dan echter toch nog betrekkelijk langzaam zijn gegaan. Voeg daaraan een door de inslag geinitieerde aardkorstverschuiving toe en het instantaan bevriezen is verklaard.
Op 26-03-2009 20:25:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

Je vergelijking van de 'Bosnische piramiden' met de Sphinx van Giza is het vergelijken van appelen met peren. Het hoofd van de Sphinx, en de rest van het lichaam, is zonder twijfel door de mens gemaakt, dat ziet het kleinste kind.

je mist de clou zoals gewoonlijk weer compleet, of je wil het niet zien, en ikzelf begin steeds meer te neigen naar die tweede optie

de vergelijking gaat erover dat je niet kan zien wat het is of wat er uit de grond gaat komen totdat het werk klaar is, iedereen die op voorhand vol overtuiging iets zit te roepen doet dan ook niets anders dan een persoonlijke mening verkondigen omdat de uitkomst nog volledig open ligt...

maar ook dat zal je wel weer weten te verdraaien, zoals gewoonlijk
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 26-03-2009 20:44:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
sufi:

Mammoeten leefden zowel in Siberie als in MEXICO, dus sommige soorten konden in ieder geval wel tegen warmer weer. Of lag Mexico ook onder ijs??

en de andes, het middellandse zee-gebied, wie weet zelfs in egypte enz, dit waren echter niet de wolharige mammoet, maar andere soorten die meer op olifanten leken...

egypte was btw in die tijd meer begroeid/tropisch dan dat het woestijn was...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 26-03-2009 20:52:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

Je vergelijking van de 'Bosnische piramiden' met de Sphinx van Giza is het vergelijken van appelen met peren. Het hoofd van de Sphinx, en de rest van het lichaam, is zonder twijfel door de mens gemaakt, dat ziet het kleinste kind.

je mist de clou zoals gewoonlijk weer compleet, of je wil het niet zien, en ikzelf begin steeds meer te neigen naar die tweede optie

de vergelijking gaat erover dat je niet kan zien wat het is of wat er uit de grond gaat komen totdat het werk klaar is, iedereen die op voorhand vol overtuiging iets zit te roepen doet dan ook niets anders dan een persoonlijke mening verkondigen omdat de uitkomst nog volledig open ligt...

maar ook dat zal je wel weer weten te verdraaien, zoals gewoonlijk


Ik mis de clou helemaal niet. In het geval van de Sphinx is het overduidelijk dat het hier gaat om iets dat door mensen gemaakt werd, daarvoor heb je niet het hele beeld nodig, het hoofd alleen zegt al meer dan genoeg. In het geval van de 'Bosnische piramiden' kun je helemaal niet zien dat het iets is dat door mensen zou gemaakt zijn.

' ... totdat het werk klaar is.'

Sorry, maar deze heuvel zal nooit blootgelegd worden ; binnen nog eens drie jaar zal zij er net hetzelfde uit zien zoals in october 2005, toen de 'archeologische opgravingen' begonnen, simpelweg omdat Osmanagic goed genoeg weet dat het géén piramide is .....
(bericht gewijzigd op 26-3-2009 23:14:05)
Op 26-03-2009 23:12:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Marnix zei ;

'Te beginnen met Cuvier en Agassiz in het begin van de 19e eeuw is een lange reeks wetenschappers tot de conclusie gekomen dat de geschiedenis van de aarde door grote catastrofen wordt gekenmerkt'.

Aha, de beruchte 'catastrofentheorie'. Die is al lang achterhaald hoor ! Wat men aan het fossielenbestand wel kan bemerken is dat op meerdere tijdstippen in de geologische geschiedenis extinctiegolven plaatsgrepen. Maar deze hadden geen plots karakter, zoals bv. de beruchte 'zondvloed', maar vonden plaats over een tijdsbestek van meerdere miljoenen jaren, met een graduele verarming van de soortenrijkdom als logisch gevolg van klimaatsverandering.

'Een daarvan is die welke de dinosaurussen en hun wereld vernietigde,'

De Dinosauria werden niet 'plots' vernietigd, geen enkele dier- of plantengroep trouwens ... De laatste tien miljoen jaren van hun evolutie waren zij in soortenrijkdom al sterk op de terugweg, omdat de herbivore soorten zich niet konden aanpassen aan de opkomst van nieuwe plantensoorten op het einde van het Krijt. De impact van een meteoriet op het Yucatan schiereiland was de genadeslag, niét de oorzaak van hun verdwijnen.

'Voeg daaraan een door de inslag geinitieerde aardkorstverschuiving toe en het instantaan bevriezen is verklaard'.

Plotse 'aardkorstverschuivingen' zijn een fabeltje. De ingevroren mammoeten die wij nu en dan terugvinden kunnen evengoed gedood zijn door ... simpelweg zware sneeuwstormen die in glaciale condities gemakkelijk een abrupte en fatale temperatuurdaling konden veroorzaken. Als mammoeten een natuurlijke dood stierven in een permafrost gebied, dan vraag ik me af waarom het zo 'eigenaardig' is dat we hun ingevroren kadavers vinden in een gebied dat tot op vandaag permafrost gebleven is ... Jullie doen net alsof mammoeten geen natuurlijke dood konden sterven, d.w.z. buiten catastrofen ...
(bericht gewijzigd op 26-3-2009 23:51:54)
Op 26-03-2009 23:48:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Geen ijstijd ? Maar Lanoeke toch ! Wat jij je allemaal laat wijsmaken ... ! Je gaat de internationaal overeengekomen geologische tijdschaal toch niet betwisten zeker ... ?

Dat is nu een beetje jou probleem, denk ik.
Ik laat me idd niets wijsmaken en doe zelf onderzoek, niet wat de mainstream me graag wijs wil maken.
De boeken die men angstvallig heel diep wegstopt en soms regelrecht verbied of uit de handeld neemt, die zie of ken jij duidelijk niet en je blijft maar hameren op de mainstream voorgekauwde kennis die men wil dat jij gelooft (daar zijn de scholen en universiteiten nu juist voor opgericht en ga je zelf onderzoek doen en kom je tot andere conclusie's dan kost je dat je licensie).

Simpel voorbeeld dat ik nu snel even bij de hand heb:

http://zapruder.nl/portal/artikel/de_boogeyman_financiering_van_hitler/

Of geloof jij nog steeds dat een gestoorde kunstenaar dat allemaal alleen voor elkaar kreeg?

Kijk hier eens zo rond 3.20 min:Nee, kijk niet naar Michael, maar naar de boeken waarna hij verwijst.
Op sommige punten ben ik het ook niet eens met hem, maar als je rondkijkt zie je meer en meer dat er een tijdlijn is die om de een of andere reden niet naar voren mag komen.
Waarom?

"A pole shift from the Hudson Bay to its current position would explain the mysterious extinction and mass burials that occurred at the end of the Pleistocene."

Charles Hapgood.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Hapgood

Er zijn veel theorien die wijzen op een verandering van de polen zo'n 11.000 jaar geleden.

http://www.amazon.com/When-Earth-Nearly-Died-Compelling/dp/1858600081

http://www.knowledge.co.uk/xxx/cat/earth/

Dit zou ook kunnen verklaren waarom we dieren vinden die ineens overvallen werden en geen tijd meer hadden om te vluchten en waarom wij ze nu in bevroren toestand terug vinden.
Zo stonden ze nog vredig te grazen in....
(bericht gewijzigd op 27-3-2009 11:09:05)
Carpe diem homo universalis
Op 27-03-2009 11:06:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: hun natuurlijke habitat en boem, ineens stonden ze op de noordpool!

Explore the synapses in your brain, Firefox.
(bericht gewijzigd op 27-3-2009 11:10:19)
Carpe diem homo universalis
Op 27-03-2009 11:07:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mike Honcho: Weet je wat ik vind!
Dat Semir Osmanagić met een emmer en een schep maar eens moet beginnen graven op het topje van de heuvel...
Wat is daar nou zo moeilijk aan
Op 27-03-2009 11:41:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:


Ik mis de clou helemaal niet. In het geval van de Sphinx is het overduidelijk dat het hier gaat om iets dat door mensen gemaakt werd, daarvoor heb je niet het hele beeld nodig


zoals ik al zei, je mist de clou, mijn vergelijking gaat in zijn geheel niet over wel of niet menselijk, maar dat het onzin is om een totaalbeeld en -oordeel over iets te vormen wat nog volop in onderzoek is.

en voor de rest zit je alleen maar zaken te herhalen die je een jaar terug ook al zei, terwijl er in die tijd al weer heel wat meer informatie bijgekomen is waar je niet eens op in wil gaan, sterker nog je gaat alleen maar in op je eigen verhaal, en omzeilt elke vraag waarbij je een direct antwoord moet geven op zaken die je niet weg kan wuiven...

tsja, ieder zijn hobby, zal ik maar zeggen
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 27-03-2009 0:28:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Ron B. zei ;

'zoals ik al zei, je mist de clou, mijn vergelijking gaat in zijn geheel niet over wel of niet menselijk, maar dat het onzin is om een totaalbeeld en -oordeel over iets te vormen wat nog volop in onderzoek is.

en voor de rest zit je alleen maar zaken te herhalen die je een jaar terug ook al zei, terwijl er in die tijd al weer heel wat meer informatie bijgekomen is waar je niet eens op in wil gaan, sterker nog je gaat alleen maar in op je eigen verhaal, en omzeilt elke vraag waarbij je een direct antwoord moet geven op zaken die je niet weg kan wuiven...

tsja, ieder zijn hobby, zal ik maar zeggen '
'In onderzoek' ? Welk onderzoek ? Osmanagic is niet eens archeoloog ..... Hij is een contractor (bouwondernemer) in Boston, V.S

Ik herhaal ? Ja natuurlijk, dat is omdat er niets veranderd is. Volgens jou wel ? Wat heeft Osmanagic nu al meer dan drie jaar lang gedaan ? Hij heeft massa's natural pavements blootgelegd, een paar natuurlijke terrassen en hij heeft ook een natuurlijk stelsel van loog- en spoelgangen onder een paar heuvels verder uitgegraven.
Als iemand mij, na die meer dan drie jaar, een foto kan tonen van een blootgelegde 'Bosnische piramide', dan mag hij die altijd eens posten .....

Ter informatie, hieronder een paar foto's van blootgelegde piramiden ;

1) de échte Piramide van de Maan' in Teotihuacan, Mexico ;2) de échte Piramide van de Zon' in Teotihuacan, Mexico ;Hier een foto van een beboste heuvel, Visocica-heuvel (de zogenaamde Bosnische 'piramide van de zon'), Visoko, Bosnië. Gefotografeerd van de kant die Osmanagic niet zo graag laat zien ..... ;
http://www.robertschoch.net/Bosnian%20One%20Report%20Pyramids%20Dowell%20Schoch.htm
Je ziet duidelijk dat dit een heuvel is die gewoon uit het omliggende landschap oprijst. Een piramide staat steeds op een plat vlak .....
(bericht gewijzigd op 27-3-2009 13:55:57)
Op 27-03-2009 13:52:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

...

daar hebben we het al eerder over gehad, de term piramide is misschien niet al te slim gekozen, maar dat is hetzelfde als met dat sfinx-verhaal maar dan een klein zijspoor daarvan, dat de grote sfinx als enige afwijkt van alle andere sfinxen wil niet zeggen dat het niet een sfinx genoemd word...

net als in bosnie, de vorm doet aan een piramide denken, en dat is de naam die ze krijgen in de opgraving, of het dan een bewerkte heuvel in de vorm van een piramide is of een "piramide volgens egyptisch voorbeeld" maakt voor mij weinig uit...

zo staat er ook een piramide in nederland, dat ding is ook geen "echte" piramide, maar het krijgt die naam wel, ga je nu ook naar de provincie utrecht om te zeggen dat het geen piramide is?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyramide_van_Austerlitz

het woord piramide is ook een wiskundige/meetkundige vorm, een vorm die toevallig overeen komt met de vorm van, hoe is het mogelijk, piramides...

egypte, mexico en peru hebben niet het alleenrecht op die naam, of het nou een bult stenen is, een met stenen beklede berg, of een berg in de vorm van een piramide (die wel degelijk door mensenhanden bewerkt kan zijn)

en voor de rest hoop ik binnenkort eens wat nieuwe argumenten van je te horen, want ik heb al je "bewijsmateriaal" al vaak genoeg voorbij zien komen, zonder enig effect...

of en wat het uiteindelijk is daar in bosnie? dat weet ik ook niet, maar ik ben tenminste bereid de opties open te houden zolang men nog bezig is, en zit niet ten koste van alles maar zo hard mogelijk te roepen dat het niet zo is...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 27-03-2009 19:43:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

...

daar hebben we het al eerder over gehad, de term piramide is misschien niet al te slim gekozen, maar dat is hetzelfde als met dat sfinx-verhaal maar dan een klein zijspoor daarvan, dat de grote sfinx als enige afwijkt van alle andere sfinxen wil niet zeggen dat het niet een sfinx genoemd word...

net als in bosnie, de vorm doet aan een piramide denken, en dat is de naam die ze krijgen in de opgraving, of het dan een bewerkte heuvel in de vorm van een piramide is of een "piramide volgens egyptisch voorbeeld" maakt voor mij weinig uit...

zo staat er ook een piramide in nederland, dat ding is ook geen "echte" piramide, maar het krijgt die naam wel, ga je nu ook naar de provincie utrecht om te zeggen dat het geen piramide is?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyramide_van_Austerlitz

het woord piramide is ook een wiskundige/meetkundige vorm, een vorm die toevallig overeen komt met de vorm van, hoe is het mogelijk, piramides...

egypte, mexico en peru hebben niet het alleenrecht op die naam, of het nou een bult stenen is, een met stenen beklede berg, of een berg in de vorm van een piramide (die wel degelijk door mensenhanden bewerkt kan zijn)

en voor de rest hoop ik binnenkort eens wat nieuwe argumenten van je te horen, want ik heb al je "bewijsmateriaal" al vaak genoeg voorbij zien komen, zonder enig effect...

of en wat het uiteindelijk is daar in bosnie? dat weet ik ook niet, maar ik ben tenminste bereid de opties open te houden zolang men nog bezig is, en zit niet ten koste van alles maar zo hard mogelijk te roepen dat het niet zo is...


'... zolang men nog bezig is,'

Dan hoop ik dat je heel oud wordt .....

Onoverkomelijk probleem voor Osmanagic is ook nog dat hij niet de beschaving kan aantonen die de 'Bosnische piramiden' zouden gebouwd hebben ..... Geen beschaving = geen piramiden .....
(bericht gewijzigd op 28-3-2009 0:18:03)
Op 27-03-2009 23:55:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gejo: wahahahahaaaaaaaa...ben je nu echt serieus want je begint zo langzamerhand behoorlijk ongeloofwaardig en lachwekkend te worden.
Op 28-03-2009 14:11:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

Onoverkomelijk probleem voor Osmanagic is ook nog dat hij niet de beschaving kan aantonen die de 'Bosnische piramiden' zouden gebouwd hebben ..... Geen beschaving = geen piramiden .....

hahaha...

geen beschaving = geen piramiden?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan

quote wikipedia:
"Wie er in de stad woonde en hoe de inwoners leefden is tot op de dag van vandaag grotendeels een mysterie."

piramides, en we weten niet welke beschaving ze gebouwd heeft, en ja ze bestaan echt...
en zo zijn er nog wel tientallen voorbeelden, wereldwijd...

voor de rest ga ik er niet meer op in, lees mijn antwoord bij het atlantis-stukje maar, dat geld ook voor hier
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 28-03-2009 20:10:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

Onoverkomelijk probleem voor Osmanagic is ook nog dat hij niet de beschaving kan aantonen die de 'Bosnische piramiden' zouden gebouwd hebben ..... Geen beschaving = geen piramiden .....

hahaha...

geen beschaving = geen piramiden?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan

quote wikipedia:
"Wie er in de stad woonde en hoe de inwoners leefden is tot op de dag van vandaag grotendeels een mysterie."

piramides, en we weten niet welke beschaving ze gebouwd heeft, en ja ze bestaan echt...
en zo zijn er nog wel tientallen voorbeelden, wereldwijd...

voor de rest ga ik er niet meer op in, lees mijn antwoord bij het atlantis-stukje maar, dat geld ook voor hier


Ten eerste is het overduidelijk dat Teotihuacan door de mens, door een beschaving dus, gebouwd is en ten tweede is het niét totaal onbekend wie Teotihuacan bouwde. De Totonac cultuur zou verantwoordelijk zijn.

Enfin, we zullen zien. Ik heb op een forum, dat in archeologie gespecialiseerd is, de vraag gesteld of het nog steeds niet geweten is wie Teotihuacan bouwde.
Op 29-03-2009 0:37:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Gejo:

wahahahahaaaaaaaa...ben je nu echt serieus want je begint zo langzamerhand behoorlijk ongeloofwaardig en lachwekkend te worden.


Toon jij me dan maar eens aan op welke manier Osmanagic de beschaving aangetoond heeft die de 'Bosnische piramiden' zou gebouwd hebben .....
Op 29-03-2009 0:39:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Firefox

Zeg ik hoor niets meer sinds mn laatste reaktie.
Beviel de poolshift theorie van de door jou zo gewaardeerde "wetenschappers" je niet?
Ook de "wetenschappers" zijn erover verdeeld, zoals bij zoveel zaken.
"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken.
Dit komt ook uit een zgn "wetenschap".
Filosofie, een "wetenschap" die net als al die andere gebaseerd is op hoofdzakelijk hypothese.

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates.

Carpe diem homo universalis
Op 29-03-2009 3:49:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

Ten eerste is het overduidelijk dat Teotihuacan door de mens, door een beschaving dus, gebouwd is en ten tweede is het niét totaal onbekend wie Teotihuacan bouwde. De Totonac cultuur zou verantwoordelijk zijn.

Enfin, we zullen zien. Ik heb op een forum, dat in archeologie gespecialiseerd is, de vraag gesteld of het nog steeds niet geweten is wie Teotihuacan bouwde.

dan nog, dan hebben we nog tientallen andere bouwwerken, met hetzelfde verhaal, bijvoorbeeld tihuanacu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
"Van alle hoogontwikkelde beschavingen is dit wellicht degene waar het minst van bekend is."

eindeloze discussie, enz enz enz, i rest my case...
(bericht gewijzigd op 29-3-2009 16:58:45)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 29-03-2009 16:57:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Over de bouwers van Teotihuacan ;

Ik stelde de volgende vraag op een archeologie-forum ;

‘Is it true that it is still unknown who built Teotihuacan ?’

En ik kreeg het volgende antwoord ;

‘No, we have known this for a long time. The people who built Teotihuacan were the inhabitants of the Basin of Mexico who had been there for a long time. Teotihuacan absorbed migrants from a number of smaller cities ; Cuicuilco, Chalco, Ixtapalapa, Texcoco, and Cuautitlan-Tenayuca, plus a small nucleus that had started to settle Teotihuacan some time before. Teotihuacan grew from internal migration in the Basin of Mexico from 300 BC, but most intensely between 100BC and AD 100.

Teotihuacan’s culture is basically the common Mesoamerican culture that existed from 2000 BC until the arrival of the Spanish and ranged from El Salvador to the U.S. Southwest. The Teotihuacanos spoke some form of Nahuatl, the same language as the Aztecs.

Sanders, Parsons, and Santley (and their students) produced population and settlement maps for the Basin of Mexico ranging from 1500 BC to AD 1500. They clearly show where the founders and creators of Teotihuacan came from.

Articles and books ;

Sanders, W.T., J.R. Parsons, and R.S. Santley.1979 The Basin of Mexico. Ecological Processes in the Evolution of a Civilization NY; Academic Press. This is the key archaeological study of the precedents and formation of Teotihuacan.

Millon, Rene. 1981. “Teotihuacan: City, State, and Civilization,” in J. Sabloff ,ed. Supplement to the Handbook of Middle American Indians Vol. 1 Archaeology 198-243 Austin: Univ. of Texas Press. A key article by the principal archaeologist excavating Teotihuacan.

Lopez Austin, A. and L. Lopez Lujan (preeminent Mexican scholars on Mesoamerica).2001. Mexico's Indigenous Past trans. B. Ortiz de Montellano Norman: Univ. Oklahoma Press.

Evans, S. T. 2004. Ancient Mexico & Central America NY: Thames & Hudson ;

(vervolg hieronder)
Op 29-03-2009 23:33:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)

p. 209 “In the Basin of Mexico, for example, the Late Formative Period saw the rise of Teotihuacan, which in the Early Classic period would become the largest city in the New World, with a population of over 100,000.. . We do know that Teotihuacan was jolted to huge size by absorbing virtually all the population of the entire Basin of Mexico, and we can assume that in order to support this unprecedented demographic congregation, Teotihuacan had to have developed the proper resources, such as adequate supplies of food and water.”

The mystery is only in the mind of the uninformed’.
Met bovenstaande zin wordt bedoeld dat het zogenaamde 'mysterie van de bouwers van Teotihuacan' enkel bestaat in de geest van zij die niet (goed) geïnformeerd zijn …..

(bericht gewijzigd op 29-3-2009 23:40:18)
Op 29-03-2009 23:35:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

Ten eerste is het overduidelijk dat Teotihuacan door de mens, door een beschaving dus, gebouwd is en ten tweede is het niét totaal onbekend wie Teotihuacan bouwde. De Totonac cultuur zou verantwoordelijk zijn.

Enfin, we zullen zien. Ik heb op een forum, dat in archeologie gespecialiseerd is, de vraag gesteld of het nog steeds niet geweten is wie Teotihuacan bouwde.

dan nog, dan hebben we nog tientallen andere bouwwerken, met hetzelfde verhaal, bijvoorbeeld tihuanacu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
"Van alle hoogontwikkelde beschavingen is dit wellicht degene waar het minst van bekend is."

eindeloze discussie, enz enz enz, i rest my case...


Ik zal op het archeologie-forum, waarvan ik bovenstaande info kreeg over Teotihuacan, dezelfde vraag stellen over Tiahuanaco.
Op 29-03-2009 23:43:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

@ Firefox

Zeg ik hoor niets meer sinds mn laatste reaktie.
Beviel de poolshift theorie van de door jou zo gewaardeerde "wetenschappers" je niet?
Ook de "wetenschappers" zijn erover verdeeld, zoals bij zoveel zaken.
"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken.
Dit komt ook uit een zgn "wetenschap".
Filosofie, een "wetenschap" die net als al die andere gebaseerd is op hoofdzakelijk hypothese.

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates.

Poolshifts ? De enige poolshift greep plaats ..... in het Precambrium, ca. 800 miljoen jaar geleden ..... Ik zie niet in wat dit met de geschiedenis van de mens zou te maken hebben .....
Uit ; http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060825132321.htm
(begin vierde alinea) ;
"The sediments we have recovered from Norway offer the first good evidence that a true polar wander event happened about 800 million years ago," said Maloof, an assistant professor of geosciences.

(bericht gewijzigd op 30-3-2009 0:23:24)
Op 30-03-2009 0:22:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Firefox:

Ron B.:

Firefox:

Ten eerste is het overduidelijk dat Teotihuacan door de mens, door een beschaving dus, gebouwd is en ten tweede is het niét totaal onbekend wie Teotihuacan bouwde. De Totonac cultuur zou verantwoordelijk zijn.

Enfin, we zullen zien. Ik heb op een forum, dat in archeologie gespecialiseerd is, de vraag gesteld of het nog steeds niet geweten is wie Teotihuacan bouwde.

dan nog, dan hebben we nog tientallen andere bouwwerken, met hetzelfde verhaal, bijvoorbeeld tihuanacu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
"Van alle hoogontwikkelde beschavingen is dit wellicht degene waar het minst van bekend is."

eindeloze discussie, enz enz enz, i rest my case...


Ik zal op het archeologie-forum, waarvan ik bovenstaande info kreeg over Teotihuacan, dezelfde vraag stellen over Tiahuanaco.

http://www.tiwanakuarcheo.net/1_main/tiwanaku.html
http://www.hallofmaat.com/modules.php?name=Articles&file=article&sid=20
http://www.hallofmaat.com/modules.php?name=Articles&file=article&sid=18

(bericht gewijzigd op 30-3-2009 8:15:28)
Op 30-03-2009 8:15:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

Ten eerste is het overduidelijk dat Teotihuacan door de mens, door een beschaving dus, gebouwd is en ten tweede is het niét totaal onbekend wie Teotihuacan bouwde. De Totonac cultuur zou verantwoordelijk zijn.

Enfin, we zullen zien. Ik heb op een forum, dat in archeologie gespecialiseerd is, de vraag gesteld of het nog steeds niet geweten is wie Teotihuacan bouwde.

dan nog, dan hebben we nog tientallen andere bouwwerken, met hetzelfde verhaal, bijvoorbeeld tihuanacu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku
"Van alle hoogontwikkelde beschavingen is dit wellicht degene waar het minst van bekend is."

eindeloze discussie, enz enz enz, i rest my case...


Wikipedia ; "Van alle hoogontwikkelde beschavingen is dit wellicht degene waar het minst van bekend is."

'Het minst van bekend ... ?'Nochtans werd Tiahuanaco al intensief bestudeerd ..... Hieronder een bibliografie archeologische studies. De lijst begint met deze belangrijke vermelding ; 'The Tiahuanaco Site, which is currently called the "Tiwanaku Site" is used to support various ideas about global floods, Earth Crustal Displacement, and prehistoric high-tech civilizations. The people making these claims simply ignore most, if not all, of the research about the Tiwanaku Site that has been conducted and published over the last two or three decades'. ;

http://members.cox.net/pyrophyllite/Tiahuanaco.html

(bericht gewijzigd op 30-3-2009 8:22:52)
Op 30-03-2009 8:19:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:

@ Firefox

Zeg ik hoor niets meer sinds mn laatste reaktie.
Beviel de poolshift theorie van de door jou zo gewaardeerde "wetenschappers" je niet?
Ook de "wetenschappers" zijn erover verdeeld, zoals bij zoveel zaken.
"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken.
Dit komt ook uit een zgn "wetenschap".
Filosofie, een "wetenschap" die net als al die andere gebaseerd is op hoofdzakelijk hypothese.

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates.

Poolshifts ? De enige poolshift greep plaats ..... in het Precambrium, ca. 800 miljoen jaar geleden ..... Ik zie niet in wat dit met de geschiedenis van de mens zou te maken hebben .....
Uit ; http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060825132321.htm
(begin vierde alinea) ;
"The sediments we have recovered from Norway offer the first good evidence that a true polar wander event happened about 800 million years ago," said Maloof, an assistant professor of geosciences.Duidelijk dat je mn commentaar en de toevoegingen niet gelezen hebt.

Om een discussie te voeren met iemand moet die iemand wel kunnen luisteren/lezen.

Het ga je goed, Firefox.

(bericht gewijzigd op 30-3-2009 8:47:14)
Carpe diem homo universalis
Op 30-03-2009 8:46:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
Lanoe:


Om een discussie te voeren met iemand moet die iemand wel kunnen luisteren/lezen.

Mwoeaahaaahaaaaaaa
Hear Hear

Toch wel lachen met die Lanoe,
tenminste,
af en toe.
(bericht gewijzigd op 30-3-2009 12:18:12)
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 30-03-2009 0:18:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

Lanoe:

@ Firefox

Zeg ik hoor niets meer sinds mn laatste reaktie.
Beviel de poolshift theorie van de door jou zo gewaardeerde "wetenschappers" je niet?
Ook de "wetenschappers" zijn erover verdeeld, zoals bij zoveel zaken.
"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken.
Dit komt ook uit een zgn "wetenschap".
Filosofie, een "wetenschap" die net als al die andere gebaseerd is op hoofdzakelijk hypothese.

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates.

Poolshifts ? De enige poolshift greep plaats ..... in het Precambrium, ca. 800 miljoen jaar geleden ..... Ik zie niet in wat dit met de geschiedenis van de mens zou te maken hebben .....
Uit ; http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060825132321.htm
(begin vierde alinea) ;
"The sediments we have recovered from Norway offer the first good evidence that a true polar wander event happened about 800 million years ago," said Maloof, an assistant professor of geosciences.Duidelijk dat je mn commentaar en de toevoegingen niet gelezen hebt.

Om een discussie te voeren met iemand moet die iemand wel kunnen luisteren/lezen.

Het ga je goed, Firefox.


Sorry Lanoe, je toevoegingen zijn o.a. van Hapgood, die beweert dat Atlantis bestaan heeft, terwijl het verhaal van Plato zelf een fatale anomalie bevat (het leger van Atlantis dat 10 millenia vC het Griekse leger aanvalt, terwijl Griekenland nog niet eens bestond .....). Niet ernstig dus.

Het gaat om de kwaliteit van je toevoegingen.

De Amerikanen zouden eerst Hitler 'gefinancierd hebben' en daarna ten val gebracht ... ?? Hahaha ...

Zulke toevoegingen zijn niet echt de discussie waard .....
(bericht gewijzigd op 30-3-2009 15:14:05)
Op 30-03-2009 15:07:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Firefox:

Zulke toevoegingen zijn niet echt de discussie waard .....

Ben je de enige die niet ziet dat JIJ al de hele tijd de discussie bepaalt? Noemt zoiets nog een discussie?

(bericht gewijzigd op 30-3-2009 15:17:30)
United as one. Divided by zero.
Op 30-03-2009 15:17:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Foxburner:

Firefox:

Zulke toevoegingen zijn niet echt de discussie waard .....

Ben je de enige die niet ziet dat JIJ al de hele tijd de discussie bepaalt? Noemt zoiets nog een discussie?Anomalieën kun je toch niet bediscuteren ?

Op 30-03-2009 15:24:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Frank Bomans:
Firefox:

Anomalieën kun je toch niet bediscuteren ?

Je kan alles bediscussiëren.
(bericht gewijzigd op 30-3-2009 15:32:38)
Zijde weer bezig, Madam Toerkes?
Op 30-03-2009 15:32:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Foxburner:

Firefox:

Anomalieën kun je toch niet bediscuteren ?

Je kan alles bediscussiëren.


Redeneer eventjes logisch mee, voorbeeld 'Atlantis' ;

er zijn honderden 'werken' verschenen over Atlantis. Aanleiding ; het verhaal van Plato. Dit verhaal slaat nergens op door de hierboven beschreven anomalie. Logisch gevolg ; alle boeken, artikels, enz. over 'Atlantis' hebben geen enkele grond .....

Je kan 'Atlantis' (en andere concepten) inderdaad wel bediscussiëren ... als je ervan houdt te fantaseren.

Op 30-03-2009 16:49:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Firefox:

Lanoe:

@ Firefox

Zeg ik hoor niets meer sinds mn laatste reaktie.
Beviel de poolshift theorie van de door jou zo gewaardeerde "wetenschappers" je niet?
Ook de "wetenschappers" zijn erover verdeeld, zoals bij zoveel zaken.
"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken.
Dit komt ook uit een zgn "wetenschap".
Filosofie, een "wetenschap" die net als al die andere gebaseerd is op hoofdzakelijk hypothese.

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates.

Poolshifts ? De enige poolshift greep plaats ..... in het Precambrium, ca. 800 miljoen jaar geleden ..... Ik zie niet in wat dit met de geschiedenis van de mens zou te maken hebben .....
Uit ; http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060825132321.htm
(begin vierde alinea) ;
"The sediments we have recovered from Norway offer the first good evidence that a true polar wander event happened about 800 million years ago," said Maloof, an assistant professor of geosciences.Nu heb je dan toch wel de poppen aan het dansen.
Op 30-03-2009 19:43:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:

Firefox:

Lanoe:

@ Firefox

Zeg ik hoor niets meer sinds mn laatste reaktie.
Beviel de poolshift theorie van de door jou zo gewaardeerde "wetenschappers" je niet?
Ook de "wetenschappers" zijn erover verdeeld, zoals bij zoveel zaken.
"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken.
Dit komt ook uit een zgn "wetenschap".
Filosofie, een "wetenschap" die net als al die andere gebaseerd is op hoofdzakelijk hypothese.

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates.

Poolshifts ? De enige poolshift greep plaats ..... in het Precambrium, ca. 800 miljoen jaar geleden ..... Ik zie niet in wat dit met de geschiedenis van de mens zou te maken hebben .....
Uit ; http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060825132321.htm
(begin vierde alinea) ;
"The sediments we have recovered from Norway offer the first good evidence that a true polar wander event happened about 800 million years ago," said Maloof, an assistant professor of geosciences.Duidelijk dat je mn commentaar en de toevoegingen niet gelezen hebt.

Om een discussie te voeren met iemand moet die iemand wel kunnen luisteren/lezen.

Het ga je goed, Firefox.


Sorry Lanoe, je toevoegingen zijn o.a. van Hapgood, die beweert dat Atlantis bestaan heeft, terwijl het verhaal van Plato zelf een fatale anomalie bevat (het leger van Atlantis dat 10 millenia vC het Griekse leger aanvalt, terwijl Griekenland nog niet eens bestond .....). Niet ernstig dus.

Het gaat om de kwaliteit van je toevoegingen.

De Amerikanen zouden eerst Hitler 'gefinancierd hebben' en daarna ten val gebracht ... ?? Hahaha ...

Zulke toevoegingen zijn niet echt de discussie waard .....


Juist, dit bedoel ik
Beaumont enz?
Er zijn je hier zoveel dingen aangedragen, maar je blijft in cirkels draaien....
Carpe diem homo universalis
Op 31-03-2009 10:10:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Waar ik dus geen verder nut zie in een discussie.
Je pakt er telkens iets uit waar je naar jou idee "bewijzen" van kunt aanvoeren en zeilt zo telkens om de andere zaken heen, zoals je ook al vaak op het boek forbidden archeology bent gewezen enz.
Dit is waar men zich aan stoort denk ik.
Het hoeft niet het een of het ander te zijn.
De een denkt een ijstijd de ander een poolshift en de 2 theorieen bestaan.
Welke de "wetenschap" dan als gangbaar neemt is niet relevant en persoonlijk wordt ik dan juist sceptisch.
Nu ga je met Hapgood in op totaal andere zaken en niet over de poolshift theorie, die niet alleen door haar geopperd wordt maar zoals ik je al liet zien meerdere mensen en de geschriften van plato verwijzen daarna en meerdere oude geschriften.
Is het niet gek dat niemand in de oudheid het heeft over de ijstijd.
Tel ff terug.
Bijbel begint zo'n 6000 jaar voor chr.
Blijkt dus een kopie te zijn van de Soemerische geschriften.
We moeten dus een heel eind verder terug rekenen en waar komen we dan uit?
Maar ik denk niet dat het verder zin heeft het daar met jou over te hebben, want ook nu zul je weer komen met zgn wetenschap.
In de filosofie heb ik geleerd wetenschap met een korrel zout te nemen:

"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken"

Je hebt recht op jou visie, maar door die visie sluit je veel uit waardoor je niet echt ontvankelijk bent en open staat voor discussie over andere zaken en ik zie dus geen nut in verdere discussie.

Carpe diem homo universalis
Op 31-03-2009 10:23:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
Lanoe:


Je hebt recht op jou visie, maar .......Mwoeaaahaaaaaa
(bericht gewijzigd op 31-3-2009 11:09:16)
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 31-03-2009 11:09:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
N. van Gisteren:

Lanoe:


Je hebt recht op jou visie, maar .......Mwoeaaahaaaaaa


Zeg, wél van Gisteren, dat is nu al uw tweede 'intelligente' opmerking ...
Op 31-03-2009 11:39:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Waar ik dus geen verder nut zie in een discussie.
Je pakt er telkens iets uit waar je naar jou idee "bewijzen" van kunt aanvoeren en zeilt zo telkens om de andere zaken heen, zoals je ook al vaak op het boek forbidden archeology bent gewezen enz.
Dit is waar men zich aan stoort denk ik.
Het hoeft niet het een of het ander te zijn.
De een denkt een ijstijd de ander een poolshift en de 2 theorieen bestaan.
Welke de "wetenschap" dan als gangbaar neemt is niet relevant en persoonlijk wordt ik dan juist sceptisch.
Nu ga je met Hapgood in op totaal andere zaken en niet over de poolshift theorie, die niet alleen door haar geopperd wordt maar zoals ik je al liet zien meerdere mensen en de geschriften van plato verwijzen daarna en meerdere oude geschriften.
Is het niet gek dat niemand in de oudheid het heeft over de ijstijd.
Tel ff terug.
Bijbel begint zo'n 6000 jaar voor chr.
Blijkt dus een kopie te zijn van de Soemerische geschriften.
We moeten dus een heel eind verder terug rekenen en waar komen we dan uit?
Maar ik denk niet dat het verder zin heeft het daar met jou over te hebben, want ook nu zul je weer komen met zgn wetenschap.
In de filosofie heb ik geleerd wetenschap met een korrel zout te nemen:

"Wetenschap" zijn vele eilandjes in een oceaan van onwetendheid, allemaal gespecialiseerd op hun gebied, die elkaar vaak tegenspreken"

Je hebt recht op jou visie, maar door die visie sluit je veel uit waardoor je niet echt ontvankelijk bent en open staat voor discussie over andere zaken en ik zie dus geen nut in verdere discussie.


'Waar ik dus geen verder nut zie in een discussie'.

Waarom reageer je dan nog op mij ?

Waarom ? Geef toe ... gewoon omdat je, net zoals ik, graag je eigen, persoonlijke visie op de dingen wil verkondigen. Daarbij laat jij je meestal 'informeren'/(mis)leiden door mensen die niet eens een academische vorming in de archeologie gehad hebben en dikwijls échte archeologische studies negeren.
Op 31-03-2009 11:47:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Lanoe zei ;

'Nu ga je met Hapgood in op totaal andere zaken en niet over de poolshift theorie',
Excuse me ? Ik heb wel degelijk een reactie geschreven over poleshift ...

Op 31-03-2009 11:49:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
Firefox:

N. van Gisteren:

Lanoe:


Je hebt recht op jou visie, maar .......Mwoeaaahaaaaaa

Zeg, wél van Gisteren, dat is nu al uw tweede 'intelligente' opmerking ...

Ik ben blij dat u 'm 'snapt'.

(bericht gewijzigd op 31-3-2009 13:44:59)
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 31-03-2009 13:44:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Firefox:

N. van Gisteren:

Lanoe:


Je hebt recht op jou visie, maar .......Mwoeaaahaaaaaa


Zeg, wél van Gisteren, dat is nu al uw tweede 'intelligente' opmerking ...


Gezien het verloop van deze discussie en de oogkleppen van sommige schrijvers is het "mwoeaaahaaaa" van N. van Gisteren nog de meest intelligente opmerking...
Op 31-03-2009 19:00:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

Firefox:

N. van Gisteren:

Lanoe:


Je hebt recht op jou visie, maar .......Mwoeaaahaaaaaa


Zeg, wél van Gisteren, dat is nu al uw tweede 'intelligente' opmerking ...


Gezien het verloop van deze discussie en de oogkleppen van sommige schrijvers is het "mwoeaaahaaaa" van N. van Gisteren nog de meest intelligente opmerking...

Dat van die 'oogkleppen' is evengoed op jullie van toepassing .....
Op 31-03-2009 22:58:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: http://www.officialdisclosure.com/giants.htm

Hmm?

We zijn sinds de vorige eeuw eigenlijk pas technologische zover gevorderd dat we steeds meer zullen ontdekken over de volgens de gangbare wetenschap "niet bestaande" eerdere beschaving.
Carpe diem homo universalis
Op 01-04-2009 9:21:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

sufi:

Firefox:

N. van Gisteren:

Lanoe:


Je hebt recht op jou visie, maar .......Mwoeaaahaaaaaa


Zeg, wél van Gisteren, dat is nu al uw tweede 'intelligente' opmerking ...


Gezien het verloop van deze discussie en de oogkleppen van sommige schrijvers is het "mwoeaaahaaaa" van N. van Gisteren nog de meest intelligente opmerking...

Dat van die 'oogkleppen' is evengoed op jullie van toepassing .....

wie de schoen past trekt hem aan....
Onderschriften zeggen niets
Op 01-04-2009 0:35:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

http://www.officialdisclosure.com/giants.htm

Hmm?

We zijn sinds de vorige eeuw eigenlijk pas technologische zover gevorderd dat we steeds meer zullen ontdekken over de volgens de gangbare wetenschap "niet bestaande" eerdere beschaving.Heb je link gelezen. Ten eerste wil ik dit even kwijt ;

'The Tiahunaco researcher H.S. Bellamy believed that the Tiahuanacan civilization had been destroyed by a small moon that decayed in its orbit and crashed into the earth. His findings were based on the hieroglyphs of the gate way of the sun in the main temple of Tiahuanaco'.

Kijk, stel dat de Tiahuanaco-beschaving vernietigd werd door de impact van een kleine maan, hoe kan dit dan beschreven staan in de hiërogliefen van de hoofdtempel van Tiahuanaco ??? Jaja, wàt een onderzoeker.

De geogliefen ; gletjsers zul je wel kennen, morenes misschien niet. Morenes zijn de puinrichels van gletsjers. Gletsjers hebben een onvoorstelbaar transporterend vermogen, over honderden kilometers. Op, in en onder de voortschuivende ijsmassa worden van minuscuul klein materiaal (zand) tot honderden tonnen zware rotsblokken langzaam vervoerd, waarbij gletjers heelder valleien uitschuren, uitvlakken en polijsten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Morenen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glaciaal_sediment

De foto's in het artikel zijn niets anders dan de sporen die lang verdwenen gletsjers op de bodem achtergelaten hebben, de sporen van keien die zij meervoerden ... Dat vele sporen 'rechte hoeken' vertonen is ook slechts een natuurlijk fenomeen ..... Gletsjers komen en gaan, zij ontstaan en zij smelten af, dat is altijd al zo geweest. Verdwijnt een gletsjer, of trekt zij zich terug, dan zal de erosie die zij veroorzaakt heeft zichtbaar zijn onder de vorm van lange groeven met aan het uiteinde hiervan de keien die deze groeven gevormd hebben, toen zij onder de ijsmassa over de bodem meegevoerd werden. Deze keien vormen de eindmorene en duiden de plaats aan (vervolg hieronder)

(bericht gewijzigd op 1-4-2009 14:36:07)
Op 01-04-2009 14:24:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)

tot waar de gletsjer ooit haar maximale uitbreiding had. Zulke eindmorene heeft de vorm van een brede waaier en bestaat uit kleine tot zeer grote keien (zwerfkeien). Zulke eindmorenes kunnen door latere gletsjers weer in hun ijsmassa opgenomen worden. Verschilt de stroomrichting van een nieuwe gletsjer van de stroomrichting van de vorige gletsjer die de eindmorene achterliet, dan zullen de sporen die de keien achterlaten dit verschil in stroomrichting op de bodem laten zien. Kwam de verdwenen gletsjer bv. uit het noorden en de nieuwe uit het oosten, dan zullen de keien sporen laten zien die 'rechte hoeken' vormen. Stonden de stroomrichtingen niet haaks op elkaar, dan zullen de sporen die de keien achterlieten een bocht vormen.

Het werk van 'goden' ? Nee hoor ! En als deze gigantische sporen over honderden km² toch het werk van 'goden' zijn of van één of andere 'supertechnologische beschaving', hoe komt het dan toch altijd dat nergens, op die honderden km², niet het minste geringste onderdeel van 'supertechnologische machines' te vinden is ..... ?

Op 01-04-2009 15:06:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.
Carpe diem homo universalis
Op 02-04-2009 9:06:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?
Op 02-04-2009 10:06:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."
(bericht gewijzigd op 2-4-2009 10:20:07)
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 02-04-2009 10:19:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.
Op 02-04-2009 11:59:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.

(bericht gewijzigd op 3-4-2009 9:37:03)
Carpe diem homo universalis
Op 03-04-2009 9:32:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.Wel Lanoe, i.p.v. (weeral) zomaar klakkeloos iets aan te nemen louter omdat het spectaculair/ongewoon is, probeer dan eens voor één keer te verklaren hoe zulke reusachtige 'geogliefen' (over honderden km² gemaakt werden, uitgaande van jou standpunt dat het géén natuurlijk fenomeen is.
Op 03-04-2009 9:52:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Lanoe:

Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.Wel Lanoe, i.p.v. (weeral) zomaar klakkeloos iets aan te nemen louter omdat het spectaculair/ongewoon is, probeer dan eens voor één keer te verklaren hoe zulke reusachtige 'geogliefen' (over honderden km² gemaakt werden, uitgaande van jou standpunt dat het géén natuurlijk fenomeen is.


De Nazca-lines zijn zeker ook een natuurlijk fenomeen? Want hoe ze die dan gemaakt moeten hebben?
Onderschriften zeggen niets
Op 03-04-2009 11:24:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

Lanoe:

Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.Wel Lanoe, i.p.v. (weeral) zomaar klakkeloos iets aan te nemen louter omdat het spectaculair/ongewoon is, probeer dan eens voor één keer te verklaren hoe zulke reusachtige 'geogliefen' (over honderden km² gemaakt werden, uitgaande van jou standpunt dat het géén natuurlijk fenomeen is.


De Nazca-lines zijn zeker ook een natuurlijk fenomeen? Want hoe ze die dan gemaakt moeten hebben?


Nee hoor, duidelijk door mensen gemaakt met behulp van ... stokken, touw en eeuwenoud inzicht in/ervaring met afstanden en meetkunde.
Op 03-04-2009 11:58:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:

Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.Wel Lanoe, i.p.v. (weeral) zomaar klakkeloos iets aan te nemen louter omdat het spectaculair/ongewoon is, probeer dan eens voor één keer te verklaren hoe zulke reusachtige 'geogliefen' (over honderden km² gemaakt werden, uitgaande van jou standpunt dat het géén natuurlijk fenomeen is.Misschien is het moeilijk voor je om het je voor te stellen, maar ik heb geen standpunt, enkel vragen.
Ik kan niets aannemen dat niet van mij is, dat is jouw afdeling geloof ik.
Ik hoor het allemaal aan en zie wel wat er van mij is (eclectisch van aard), waarheid is nogal een relatief iets.
Carpe diem homo universalis
Op 03-04-2009 20:26:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: En toch....
Ik sta overal voor open, zeker voor oude beschavingen met een hoog nivo. Ben er van overtuigd da t ze er zijn geweest, daar zijn wel aanwijzingen voor.
Maar Firefox heeft gelijk, bewijs is er niet voor, het lijkt wel aannemelijk, maar zeker weten doen we het niet. Maar Firefox wil harde bewijzen en die wil de wetenschap ook. En helaas...ze zijn er niet.
Behalve...ergens heb ik gelezen dat er perfect ronde metalen bollen zijn gevonden van duizenden jaren oud. Wat is dat dan Firefox?
Op 03-04-2009 21:03:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
sufi:

En toch....
Ik sta overal voor open, zeker voor oude beschavingen met een hoog nivo. Ben er van overtuigd da t ze er zijn geweest, daar zijn wel aanwijzingen voor.
Maar Firefox heeft gelijk, bewijs is er niet voor, het lijkt wel aannemelijk, maar zeker weten doen we het niet. Maar Firefox wil harde bewijzen en die wil de wetenschap ook. En helaas...ze zijn er niet.
Behalve...ergens heb ik gelezen dat er perfect ronde metalen bollen zijn gevonden van duizenden jaren oud. Wat is dat dan Firefox?

Goede vraag!
Ze zijn alleen geen duizenden, maar miljoenen jaren oud en Firefox kan je ongetwijfeld vertellen dat ze het gevolg zijn van natuurlijke processen. Helaas, wederom geen hard bewijs....
http://en.wikipedia.org/wiki/Klerksdorp_Spheres
Onderschriften zeggen niets
Op 03-04-2009 23:03:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

sufi:

En toch....
Ik sta overal voor open, zeker voor oude beschavingen met een hoog nivo. Ben er van overtuigd da t ze er zijn geweest, daar zijn wel aanwijzingen voor.
Maar Firefox heeft gelijk, bewijs is er niet voor, het lijkt wel aannemelijk, maar zeker weten doen we het niet. Maar Firefox wil harde bewijzen en die wil de wetenschap ook. En helaas...ze zijn er niet.
Behalve...ergens heb ik gelezen dat er perfect ronde metalen bollen zijn gevonden van duizenden jaren oud. Wat is dat dan Firefox?

Goede vraag!
Ze zijn alleen geen duizenden, maar miljoenen jaren oud en Firefox kan je ongetwijfeld vertellen dat ze het gevolg zijn van natuurlijke processen. Helaas, wederom geen hard bewijs....
http://en.wikipedia.org/wiki/Klerksdorp_Spheres


Het is niet nodig dat ik dat vertel, want dat wordt uitvoerig beschreven in de link die je zelf opgaf.
Op 04-04-2009 0:34:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

En toch....
Ik sta overal voor open, zeker voor oude beschavingen met een hoog nivo. Ben er van overtuigd da t ze er zijn geweest, daar zijn wel aanwijzingen voor.
Maar Firefox heeft gelijk, bewijs is er niet voor, het lijkt wel aannemelijk, maar zeker weten doen we het niet. Maar Firefox wil harde bewijzen en die wil de wetenschap ook. En helaas...ze zijn er niet.
Behalve...ergens heb ik gelezen dat er perfect ronde metalen bollen zijn gevonden van duizenden jaren oud. Wat is dat dan Firefox?


Zie de link die Feng Shui poste.
Op 04-04-2009 0:35:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

Lanoe:

Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.Wel Lanoe, i.p.v. (weeral) zomaar klakkeloos iets aan te nemen louter omdat het spectaculair/ongewoon is, probeer dan eens voor één keer te verklaren hoe zulke reusachtige 'geogliefen' (over honderden km² gemaakt werden, uitgaande van jou standpunt dat het géén natuurlijk fenomeen is.Misschien is het moeilijk voor je om het je voor te stellen, maar ik heb geen standpunt, enkel vragen.
Ik kan niets aannemen dat niet van mij is, dat is jouw afdeling geloof ik.
Ik hoor het allemaal aan en zie wel wat er van mij is (eclectisch van aard), waarheid is nogal een relatief iets.


Hoe kan de waarheid relatief zijn ? Er kan toch maar één waarheid zijn, anders is het niet de waarheid. Dus is de waarheid niet relatief, maar duidelijk omschreven.
Op 04-04-2009 0:39:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:

Firefox:

Lanoe:

Firefox:

gast:

Firefox:

Lanoe:

Nou, je hebt het opgelost, Firefox.
Mail ze, dan kunnen die mensen ook weer rustig slapen.Begrijp niet wat je bedoelt ... ?

Je moet toch beseffen dat, louter door de zéér grote schaal van deze 'geogliefen', dat dit niets anders kan zijn dan een natuurlijk fenomeen, nl. de erosiesporen van gletsjers ?

Open discussie:

"Je moet toch beseffen dat......."


Niet overdrijven hé ! Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op de logica.


"Daarmee bedoel ik niet 'verplicht', maar afgaande op MIJN logica".

Die nog niet de ander zn logica hoeft te zijn.Wel Lanoe, i.p.v. (weeral) zomaar klakkeloos iets aan te nemen louter omdat het spectaculair/ongewoon is, probeer dan eens voor één keer te verklaren hoe zulke reusachtige 'geogliefen' (over honderden km² gemaakt werden, uitgaande van jou standpunt dat het géén natuurlijk fenomeen is.Misschien is het moeilijk voor je om het je voor te stellen, maar ik heb geen standpunt, enkel vragen.
Ik kan niets aannemen dat niet van mij is, dat is jouw afdeling geloof ik.
Ik hoor het allemaal aan en zie wel wat er van mij is (eclectisch van aard), waarheid is nogal een relatief iets.


Hoe kan de waarheid relatief zijn ? Er kan toch maar één waarheid zijn, anders is het niet de waarheid. Dus is de waarheid niet relatief, maar duidelijk omschreven."Waarheid" is conform de tijd en ruimte waarin je je begeeft?
Zoals we nu lachen om het feit dat we ooit dachten dat de aarde plat was, zullen we over duizend jaar lachen om dingen die we nu als "waar" aannemen.
De geschiedenis zit vol van voorbeeld waar de mens dacht de "waarheid" te weten, om elke keer weer geconfronteerd te worden met de woorden van de wijze Socrates;

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

(bericht gewijzigd op 4-4-2009 10:38:25)
Carpe diem homo universalis
Op 04-04-2009 10:37:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Firefox:

Feng Shui:

sufi:

En toch....
Ik sta overal voor open, zeker voor oude beschavingen met een hoog nivo. Ben er van overtuigd da t ze er zijn geweest, daar zijn wel aanwijzingen voor.
Maar Firefox heeft gelijk, bewijs is er niet voor, het lijkt wel aannemelijk, maar zeker weten doen we het niet. Maar Firefox wil harde bewijzen en die wil de wetenschap ook. En helaas...ze zijn er niet.
Behalve...ergens heb ik gelezen dat er perfect ronde metalen bollen zijn gevonden van duizenden jaren oud. Wat is dat dan Firefox?

Goede vraag!
Ze zijn alleen geen duizenden, maar miljoenen jaren oud en Firefox kan je ongetwijfeld vertellen dat ze het gevolg zijn van natuurlijke processen. Helaas, wederom geen hard bewijs....
http://en.wikipedia.org/wiki/Klerksdorp_Spheres


Het is niet nodig dat ik dat vertel, want dat wordt uitvoerig beschreven in de link die je zelf opgaf.

Ik zie ook geen bewijs dat ze natural zijn.
Dus laten we zeggen: het is allebei mogelijk (natural en manmade) en dat geldt voor heel wat zaken zoals de Nazca lijnen enz.
Op 04-04-2009 13:20:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Lanoe zei ;

'"Waarheid" is conform de tijd en ruimte waarin je je begeeft?
Zoals we nu lachen om het feit dat we ooit dachten dat de aarde plat was, zullen we over duizend jaar lachen om dingen die we nu als "waar" aannemen.
De geschiedenis zit vol van voorbeeld waar de mens dacht de "waarheid" te weten, om elke keer weer geconfronteerd te worden met de woorden van de wijze Socrates;

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates leefde vijfentwintig eeuwen geleden .....
Op 04-04-2009 23:52:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Firefox:

Lanoe zei ;

'"Waarheid" is conform de tijd en ruimte waarin je je begeeft?
Zoals we nu lachen om het feit dat we ooit dachten dat de aarde plat was, zullen we over duizend jaar lachen om dingen die we nu als "waar" aannemen.
De geschiedenis zit vol van voorbeeld waar de mens dacht de "waarheid" te weten, om elke keer weer geconfronteerd te worden met de woorden van de wijze Socrates;

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates leefde vijfentwintig eeuwen geleden .....

Meaning?
United as one. Divided by zero.
Op 05-04-2009 2:23:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
3.14po:

Firefox:

Lanoe zei ;

'"Waarheid" is conform de tijd en ruimte waarin je je begeeft?
Zoals we nu lachen om het feit dat we ooit dachten dat de aarde plat was, zullen we over duizend jaar lachen om dingen die we nu als "waar" aannemen.
De geschiedenis zit vol van voorbeeld waar de mens dacht de "waarheid" te weten, om elke keer weer geconfronteerd te worden met de woorden van de wijze Socrates;

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates leefde vijfentwintig eeuwen geleden .....

Meaning?


Dan hoeft hij op de rest niet in te gaan

"Socrates leefde vijfentwintig eeuwen geleden ..... "

Kun je nagaan hoe zeldzaam zulke mensen zijn en zelfs 25 eeuwen geleden zat hij dichter bij wat wij defineren als waarheid dan velen nu.

Ik ben nog maar 1 iemand tegengekomen die bij hem in de buurt kwam qua filosofie:

http://www.ekudos.nl/artikel/157749/durft_u_naar_uzelf_te_kijken

Gebruikt dan ook de Socratische methode

Vragen, vragen, vragen, dat is "wetenschap", dat er zo nu en dan een antwoord uitkomt, dat leidt alleen maar weer tot meer vragen, vragen, vragen.
Zoals Krishnamurti in de toegevoegde video zo mooi weergeeft scheppen antwoorden ook meteen een tegenbeeld, waardoor conflict ontstaat.
Vaak zijn beide beelden waar en is het de kunst de synthese te zien tussen de beelden en je zo te ontdoen van het dualistisch denkbeeld dat de mens in de loop der geschiedenis gecrieërd heeft.

Dat is waarom ik filosofie/wijsbegeerte zo leuk vindt, uren denken, lullen om te ontdekken dat je eigenlijk niets weet

Ow en deze was niet van Socrates:

'"Waarheid" is conform de tijd en ruimte waarin je je begeeft?

Die is van ene Lanoe, maar neem hem maar niet te serieus, die vent spoort helemaal niet

(bericht gewijzigd op 5-4-2009 13:00:15)
Carpe diem homo universalis
Op 05-04-2009 0:58:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
3.14po:

Firefox:

Lanoe zei ;

'"Waarheid" is conform de tijd en ruimte waarin je je begeeft?
Zoals we nu lachen om het feit dat we ooit dachten dat de aarde plat was, zullen we over duizend jaar lachen om dingen die we nu als "waar" aannemen.
De geschiedenis zit vol van voorbeeld waar de mens dacht de "waarheid" te weten, om elke keer weer geconfronteerd te worden met de woorden van de wijze Socrates;

"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet".

Socrates leefde vijfentwintig eeuwen geleden .....

Meaning?


Dat men vandaag de dag veel meer kennis heeft dan 25 eeuwen geleden.
Op 06-04-2009 8:03:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Lanoe zei ;

'Dat is waarom ik filosofie/wijsbegeerte zo leuk vindt, uren denken, lullen om te ontdekken dat je eigenlijk niets weet'

Inderdaad, door enkel te filosoferen zul je nooit iets te weten komen ..... Maar dat is natuurlijk ook het gemakkelijkste. Neem je nooit de moeite om wetenschap te bestuderen, d.w.z. échte wetenschap bedreven door mensen die hiervoor academisch gevormd werden én research/veldwerk gedaan hebben, dan ontaard je in fantasie en inderdaad, zoals je zelf schrijft ..... lullen .....

Je grote voorbeeld Socrates was dan ook geen wetenschapper. Hij was een filosoof in hart en nieren. Vergelijk jezelf met een hedendaagse multidisciplinaire wetenschapper, iemand die de moeite genomen heeft de wereld te bestuderen i.p.v. te filosoferen, deze wetenschapper zal alleszins véél meer weten dan jij ..... Als je dat ontkent, dan ben je inderdaad een luller.

Op 06-04-2009 8:17:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe zei ;

'Dat is waarom ik filosofie/wijsbegeerte zo leuk vindt, uren denken, lullen om te ontdekken dat je eigenlijk niets weet'

Inderdaad, door enkel te filosoferen zul je nooit iets te weten komen ..... Maar dat is natuurlijk ook het gemakkelijkste. Neem je nooit de moeite om wetenschap te bestuderen, d.w.z. échte wetenschap bedreven door mensen die hiervoor academisch gevormd werden én research/veldwerk gedaan hebben, dan ontaard je in fantasie en inderdaad, zoals je zelf schrijft ..... lullen .....

Je grote voorbeeld Socrates was dan ook geen wetenschapper. Hij was een filosoof in hart en nieren. Vergelijk jezelf met een hedendaagse multidisciplinaire wetenschapper, iemand die de moeite genomen heeft de wereld te bestuderen i.p.v. te filosoferen, deze wetenschapper zal alleszins véél meer weten dan jij ..... Als je dat ontkent, dan ben je inderdaad een luller.


Hiermee geef je enkel aan totaal geen notie te hebben van de filosofie, wetenschap is daar enkel een onderdeel, maar wordt zeker uitvoerig behandeld.
Wetenschap is ook niet meer dan dat, één onderdeel van het geheel.

Maar, ik vraag me af, waarom de frustratie, waarom reageer je zo defensief, Firefox?
En wat is wetenschap dan volgens jouw?


(bericht gewijzigd op 6-4-2009 11:56:18)
Carpe diem homo universalis
Op 06-04-2009 11:55:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

Lanoe zei ;

'Dat is waarom ik filosofie/wijsbegeerte zo leuk vindt, uren denken, lullen om te ontdekken dat je eigenlijk niets weet'

Inderdaad, door enkel te filosoferen zul je nooit iets te weten komen ..... Maar dat is natuurlijk ook het gemakkelijkste. Neem je nooit de moeite om wetenschap te bestuderen, d.w.z. échte wetenschap bedreven door mensen die hiervoor academisch gevormd werden én research/veldwerk gedaan hebben, dan ontaard je in fantasie en inderdaad, zoals je zelf schrijft ..... lullen .....

Je grote voorbeeld Socrates was dan ook geen wetenschapper. Hij was een filosoof in hart en nieren. Vergelijk jezelf met een hedendaagse multidisciplinaire wetenschapper, iemand die de moeite genomen heeft de wereld te bestuderen i.p.v. te filosoferen, deze wetenschapper zal alleszins véél meer weten dan jij ..... Als je dat ontkent, dan ben je inderdaad een luller.


Hiermee geef je enkel aan totaal geen notie te hebben van de filosofie, wetenschap is daar enkel een onderdeel, maar wordt zeker uitvoerig behandeld.
Wetenschap is ook niet meer dan dat, één onderdeel van het geheel.

Maar, ik vraag me af, waarom de frustratie, waarom reageer je zo defensief, Firefox?
En wat is wetenschap dan volgens jouw?Frustratie ? Ik had gewoon een reactie neergeschreven ...
Op 06-04-2009 13:42:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Lanoe:

Firefox:

Lanoe zei ;

'Dat is waarom ik filosofie/wijsbegeerte zo leuk vindt, uren denken, lullen om te ontdekken dat je eigenlijk niets weet'

Inderdaad, door enkel te filosoferen zul je nooit iets te weten komen ..... Maar dat is natuurlijk ook het gemakkelijkste. Neem je nooit de moeite om wetenschap te bestuderen, d.w.z. échte wetenschap bedreven door mensen die hiervoor academisch gevormd werden én research/veldwerk gedaan hebben, dan ontaard je in fantasie en inderdaad, zoals je zelf schrijft ..... lullen .....

Je grote voorbeeld Socrates was dan ook geen wetenschapper. Hij was een filosoof in hart en nieren. Vergelijk jezelf met een hedendaagse multidisciplinaire wetenschapper, iemand die de moeite genomen heeft de wereld te bestuderen i.p.v. te filosoferen, deze wetenschapper zal alleszins véél meer weten dan jij ..... Als je dat ontkent, dan ben je inderdaad een luller.


Hiermee geef je enkel aan totaal geen notie te hebben van de filosofie, wetenschap is daar enkel een onderdeel, maar wordt zeker uitvoerig behandeld.
Wetenschap is ook niet meer dan dat, één onderdeel van het geheel.

Maar, ik vraag me af, waarom de frustratie, waarom reageer je zo defensief, Firefox?
En wat is wetenschap dan volgens jouw?Frustratie ? Ik had gewoon een reactie neergeschreven ...


Zonder filosofie geen wetenschap.....
Onderschriften zeggen niets
Op 06-04-2009 16:03:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Feng Shui:

Firefox:

Lanoe:

Firefox:

Lanoe zei ;

'Dat is waarom ik filosofie/wijsbegeerte zo leuk vindt, uren denken, lullen om te ontdekken dat je eigenlijk niets weet'

Inderdaad, door enkel te filosoferen zul je nooit iets te weten komen ..... Maar dat is natuurlijk ook het gemakkelijkste. Neem je nooit de moeite om wetenschap te bestuderen, d.w.z. échte wetenschap bedreven door mensen die hiervoor academisch gevormd werden én research/veldwerk gedaan hebben, dan ontaard je in fantasie en inderdaad, zoals je zelf schrijft ..... lullen .....

Je grote voorbeeld Socrates was dan ook geen wetenschapper. Hij was een filosoof in hart en nieren. Vergelijk jezelf met een hedendaagse multidisciplinaire wetenschapper, iemand die de moeite genomen heeft de wereld te bestuderen i.p.v. te filosoferen, deze wetenschapper zal alleszins véél meer weten dan jij ..... Als je dat ontkent, dan ben je inderdaad een luller.


Hiermee geef je enkel aan totaal geen notie te hebben van de filosofie, wetenschap is daar enkel een onderdeel, maar wordt zeker uitvoerig behandeld.
Wetenschap is ook niet meer dan dat, één onderdeel van het geheel.

Maar, ik vraag me af, waarom de frustratie, waarom reageer je zo defensief, Firefox?
En wat is wetenschap dan volgens jouw?Frustratie ? Ik had gewoon een reactie neergeschreven ...


Zonder filosofie geen wetenschap.....

juist! filosofie is de basis.
Maar een ëchte wetenschapper vlgs FF definitie gaat langs strak gebaande wegen en voelt zich natuurlijk verward door een filosofische kijk op zaken.
Op 06-04-2009 21:26:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
xeno: Wat een over-en-weer scheldpartij... Foei... foei foei... Binnen het wetenschapsbedrijf zijn er maar weinig ''exacte wetenschappen''... Geschiedenis, archeologie enz. maken gebruik van enerzijds de historisch-kritische methodiek en - als er moord mee gemoeid is - van forensische technieken anderzijds... De archeologie maakt daarbij ook nog eens gebruik van tal van subwetenschappen om bvb. dateringen te maken... Van zodra iets ''politiek'' of levensbeschouwelijk'' beladen is komt al snel ''de aap uit de mouw''... en worden technieken en methodieken niet meer zo nauw genomen... Denk aan de moord op president Kennedy... Dat is én forensisch én historisch-kritisch te benaderen...Dat er daarrond consipracy-theorieen bestaan is ''normaal''... Als forensisch resercheur dien je 101 mogelijke pistes open te laten om daarna - op basis van ''feiten'' die de toets van ''tegefeiten'' kunnen weerstaan... Wat zijn ''feiten''? En wie heeft belang aan welke feiten of het achterhouden van feiten? Presidenten worden door lobbies naar voren geschoven.... Wat zijn hierbij feiten? En wat zijn hierbij belangen? En hoe beinvloeden mogelijke belangen de ''normale gang van zaken'' ivm degelijk en technisch-methodologisch wetenschappelijk onderzoek... Ooit al gehoord van vertikaal klassement omdat men bepaalde zaken niet wilt onderzocht hebben? Ik zie dat soort wellen-nietes spelletje ook zo vaak gespeeld worden door evolutionisten versus creationisten... Bieden willen iets bewijzen... De tweede groep wilt bewijzen dat God bestaat en dat die de wereld heeft geschapen volgens een concept zoals in de bijbel (Genesis-boek) staat beschreven... De evolutionisten gaan dan uit van een Oerknal en beweren er vaak in één adem dat God dan maar niet hoeft te bestaan... Noch de ene groep kan bewijzen dat God wel dann niet bestaat... Geschiedenis is - per definitie - ''reviseren'' op basis van steeds nieuw geschreven materiaal... Heel wat ''feiten'' staan geboekt in archieven die nog niet toegankelijk...
Op 06-08-2010 17:57:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
xeno: Wat een over-en-weer scheldpartij... Foei... foei foei... Binnen het wetenschapsbedrijf zijn er maar weinig ''exacte wetenschappen''... Geschiedenis, archeologie enz. maken gebruik van enerzijds de historisch-kritische methodiek en - als er moord mee gemoeid is - van forensische technieken anderzijds... De archeologie maakt daarbij ook nog eens gebruik van tal van subwetenschappen om bvb. dateringen te maken... Van zodra iets ''politiek'' of levensbeschouwelijk'' beladen is komt al snel ''de aap uit de mouw''... en worden technieken en methodieken niet meer zo nauw genomen... Denk aan de moord op president Kennedy... Dat is én forensisch én historisch-kritisch te benaderen...Dat er daarrond consipracy-theorieen bestaan is ''normaal''... Als forensisch resercheur dien je 101 mogelijke pistes open te laten om daarna - op basis van ''feiten'' die de toets van ''tegefeiten'' kunnen weerstaan... Wat zijn ''feiten''? En wie heeft belang aan welke feiten of het achterhouden van feiten? Presidenten worden door lobbies naar voren geschoven.... Wat zijn hierbij feiten? En wat zijn hierbij belangen? En hoe beinvloeden mogelijke belangen de ''normale gang van zaken'' ivm degelijk en technisch-methodologisch wetenschappelijk onderzoek... Ooit al gehoord van vertikaal klassement omdat men bepaalde zaken niet wilt onderzocht hebben? Ik zie dat soort wellen-nietes spelletje ook zo vaak gespeeld worden door evolutionisten versus creationisten... Beiden willen iets bewijzen... De tweede groep wilt bewijzen dat God bestaat en dat die de wereld heeft geschapen volgens een concept zoals in de bijbel (Genesis-boek) staat beschreven... De evolutionisten gaan dan uit van een Oerknal en beweren er vaak in één adem dat God dan maar niet hoeft te bestaan... Noch de ene groep kan bewijzen dat God wel dann niet bestaat... Geschiedenis is - per definitie - ''reviseren'' op basis van steeds nieuw geschreven materiaal... Heel wat ''feiten'' staan geboekt in archieven die nog niet toegankelijk...
Op 06-08-2010 17:58:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
xeno: ... en dan te bedenken dat de nieuwe aangedragen 'feiten'' uit zo'n archieven dan nog maar alleen de geschreven bronnen bevatten... Wat met een tribe of cultuur die enkel met mondelinge overleving heeft geleefd? ''Wie niet schrijft, niet blijft'' kan je stellen maar die tribes en culturen hebben intussen wel degelijk bestaan... Bij het vraagstuk van de pyramiden is het goed dat er 1001 hypotheses kunnen bestaan over bvb. de intrinsieke functie ervan... Belangrijk hierbij is te weten dat we vaak enkel maar datgene ''zien'' wat we als ''patronen'' op voorhand al kennen... We zullen nooit iets zien of ontdekken waarvan we op voorhand geen enkele notie over hebben ... Door bvb. vgl. wetenschappelijk religie-onderzoek te doen kan je ontdekken dat culturen ooit geloofd hebben in de ''projectie'' van een overleden mens binnen een stellair gegeven...
Enkel als deze notie ansich reeds ''bestaat'' kan men in oude bouwwerken naar co-incidenties zoeken waardoor bvb. de hypothese als zou ''de pyramide (ook) een astronomisch bouwwerk zijn i.f.v. een begrafenisritus en een geloof in een hiernamaals'' een hogere waarschijnlijkheidsquote krijgen... Waar geloofden die oude beschavingen in? Wil je iets te weten komen over hen dan moet je jezelf in hun symbolische omgeving plaatsen en trachten te kijken met hun ogen en met hun betekenissen-wereld. Het symbolische-interaktionisme van H. Blumer is zo'n benaderingswijze. Maar dat is slechts één school binnen het antropologisch-sociologisch schouwen. ''Scholen'' verketteren elkaar voortdurend dat ze onwetenschapelijk zijn... Wat zijn de belangen en in hoeverre benevelen deze de zo exact mogelijke wetenschapsbeoefening?
Geneeskunde is geen exacte wetenschap maar je kan het wel zo exact mogelijk maken. Welke spelregels hanteer je hierbij dan? BELANGEN, om het even dewelke, benevelen altijd! En de wetenschap heeft ook zijn grenzen... Ook zonder ons denken en weten bestaat de kosmos en verloopt alles volgens haar intrinsieke wetmatigheden
Op 06-08-2010 18:24:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
xeno: ... ongeacht of we deze nu voluit kennen of niet... ongeacht het ontdekt-zijn van sub-sub-sub-deeltjes (misschien zal blijken dat aan dat subdeeltjes-vetrhaal maar geen eind komt...) en het Higgs-deeltje veel ongrijpbaarder is dan men aanvankelijk heeft gedacht... of misschien is het het ''pakbaar'' en is het subdeeltjes verhaal eindig... So what? Je kan daarmee enkel stellen dat ons universum uit een Oerknal is ontstaan met deeltjes die andere deeltjes genereren om plots ergens in geheel dat evolutieverhaal eencellige wezens te creeeren waaruit dan finaal meercellige wezens ontstaan met telkens een DNA-code waarbij elke stamcel zich kan differentieren en dan precies weet hoe het moet migreren en wat het op zijn eindbestemming moet gaan opbouwen en aldaar zijn ''gelijken'' herkent en niet aanvalt... Hoe verkrijg je vanuit een geweldige oersoep ''bij toeval'' finaal plots dan toch ''genetisch materiaal'' dat ontzettend ingewikkeld is en precies weet wat het te doen heeft (alsof elke cel een blauwdruk van het geheel heeft om daarin zijn functie te (h)erkennen en zodoende ook weet hoe het zich moet ''vormen'' (want de vorm onstaat vanuit een functie dewelke moet vervult worden) en zich weet te differentieren van andere cellen die ''hun ding'dan gaan doen... De pyramides van Bosnie zijn enorm gevoelsgeladen maar het moet ook gezegd worden dat de pro-believers met wetenschappelijk onderzoeksmateriaal moeten komen dat de toets van de ''evidence based sciences'' kan doorstaan tenzij hiervoor geen fondsen beschikbaar worden gesteld om dit terdege en dus degelijk ook te doen... Zijn er belangen om dit niet te doen? Ik heb geleerd in mijn college ''historische kritiek'' dat het veel belangrijker is 1001 vragen te stellen dan dat men ze allemaal direct moet kunnen beantwoorden... Questions, dus... Er zijn geen domme vragen... Er zijn alleen maar domme of ontwijkende antwoorden... of scheldpartijen die het ultieme bewijs leveren van belangenconflicten.

gegroet

Nemo Xeno
Op 06-08-2010 18:48:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Xeno

Je zal vast wel iets te melden hebben, maar hier kan ik geen touw aan vastknopen.
Ik ben echt wel bereid om een betoog te lezen, maar niet op deze manier.
En niet omdat het zoveel is, maar alles heb je achter elkaar geflikkerd zodat het de leesbaarheid niet ten goede komt.

Een vriendelijke groet terug van Mars!
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 19:02:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: hoe zit t btw met die lezingen enz, komt daar nog een vervolg op, zo ja wanneer, en is dat aanbod van die dvd met een kopietje van het geheel ook nog steeds van toepassing?

ik wil ook niet jullie server constant belasten voor die videootjes
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 06-08-2010 21:07:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden